Search result for

dags

(427 entries)
(0.0462 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dags-, *dags*, dag
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dags มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dags*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dag[N] กระจุกขนสัตว์ที่ปกคลุมไปด้วยมูลสัตว์, Syn. daglock
dag[N] ชายผ้าเป็นหยักๆ, See also: ลูกไม้
dag[N] เดคากรัม, See also: หน่วยวัดน้ำหนักมีค่าเท่ากับ 10 กรัม, Syn. decagram
dago[N] คำที่มีความหมายดูถูกใช้เรียกคนที่มาจากอิตาลี สเปน หรือโปรตุเกส
adage[N] ภาษิต, See also: คติพจน์, สุภาษิต, Syn. saying
adagio[N] ดนตรีที่บรรเลงอย่างช้า ๆ
adagio[ADV] อย่างช้า ๆ
adagio[ADJ] อย่างช้า ๆ
dagger[N] กริช, See also: ดาบสั้น, Syn. dirk, stiletto
bandage[N] ผ้าพันแผล, Syn. band-aid
bandage[VT] พันแผล, Syn. swathe, bind
bondage[N] ความเป็นทาส, Syn. enslavement
cordage[N] จำนวนเชือกทั้งหมด, See also: กลุ่มเชือก
pedagog[N] อาจารย์, See also: ครู, Syn. professor, teacher
podagra[N] โรคเกาต์
podagra[N] เกาต์
yardage[N] หน่วยวัดเป็นหลาหรือตารางหลา
yardage[N] การใช้คอกปศุสัตว์สำหรับเก็บสัตว์ที่เลี้ยง
yardage[N] ค่าบริการในการเก็บสัตว์ในคอก
pedagogy[N] ครุศาสตร์, Syn. instruction, teaching
poundage[N] ค่าเงินปอนด์
appendage[N] ส่วนที่ยื่นออกไปจากร่างกาย, Syn. limb
appendage[N] ส่วนผนวก, See also: ส่วนห้อยท้าย, Syn. attachment, appendix, accessory
pedagogue[N] อาจารย์, See also: ครู, Syn. professor, teacher
bandage up[PHRV] พัน (แผล)
Madagascar[N] เกาะมาดากัสการ์ในมหาสมุทรอินเดีย
vagabondage[N] การร่อนเร่, Syn. vagrancy
look daggers at[IDM] มองอย่างโกรธเคือง, See also: มองอย่างขุ่นเคือง, มองอย่างไม่พอใจ, มองค้อน
cloak-and-dagger[IDM] ลับๆ, See also: ไม่เปิดเผย, ซึ่งแอบซ่อน
Dagwood sandwich[N] แซนด์วิชชิ้นโตที่มีเนื้อ เนยแข็งและส่วนผสมหลายชนิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adage(แอด' ดิจฺ) n. คติพจน์, สุภาษิต. -adagial adj., Syn. saying, proverb, precept)
adagio(อะดา' โจ) adv. adj., n. (pl. -glos) อย่างช้า ๆ , (ดนตรี) , กระดานที่นิ่ม
appendage(อะเพน'เดจฺ) n. ส่วนผนวก,ส่วนเพิ่มใส่,แขนขา,อวัยวะประกอบ,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้อยู่ในสังกัด, Syn. accessory, appendix ###A. separation)
bandage(แบน'ดิจฺ) {bandaged,bandaging,bandages} n. แถบผ้าพันแผล,ผ้าพันแผล,สิ่งผูกมัด vt.,vi. พันหรือติดด้วยผ้าหรือแถบพันแผล, See also: bandager n., Syn. strip
bondage(บอน'ดิจฺ) n. ความเป็นทาส,ภาวะที่เป็นทาส,การผูกมัด, Syn. servitude ###A. freedom
cordage(คอร์'ดิจฺ) n. เชือก (ทั้งหลาย)
dagger(แดก'เกอะ) {daggered,daggering,daggers} n. กริช,ดาบสั้นสองคม,เครื่องหมายดาบ (คล้ายกางเขน) ซึ่งใช้เป็นเครื่องหมายอ้างอิง vt. แทงด้วยกริช,ทำเครื่องหมายดังกล่าว, Syn. dirk,obelisk
daggle(แดก'เกิล) vt.,vi. ลากลุย
pedagog(เพด'ดะกอก) n. ครู,ผู้ที่ทำหน้าที่หรือวางตัวเป็นครู,ผู้ที่ชอบสอน,ผู้ที่ชอบอวดความรู้, See also: pedagoguery n. pedagogery n. pedagoguish adj. pedagogish adj., Syn. teacher,educator
pedagogic(เพดดะกอจ'จิค, -คัล) adj. เกี่ยวกับ pedagogueหรือpedagogy (ดู)
pedagogical(เพดดะกอจ'จิค, -คัล) adj. เกี่ยวกับ pedagogueหรือpedagogy (ดู)
pedagogism(เพด'ดะกอกกิสซึม) n. วีธีสอน,ลักษณะพิเศษของครู,การพูดมาก,การอวดภูมิความรู้
pedagogue(เพด'ดะกอก) n. ครู,ผู้ที่ทำหน้าที่หรือวางตัวเป็นครู,ผู้ที่ชอบสอน,ผู้ที่ชอบอวดความรู้, See also: pedagoguery n. pedagogery n. pedagoguish adj. pedagogish adj., Syn. teacher,educator
pedagoguism(เพด'ดะกอกกิสซึม) n. วีธีสอน,ลักษณะพิเศษของครู,การพูดมาก,การอวดภูมิความรู้
pedagogy(เพด'ดะโกจี,-กอจ'จี) n. หน้าที่หรืองานของครู,การสอน,ศิลปะหรือวิธีการสอน, Syn. paedagogy,teaching,education
yardage(ยาร์ด'ดิจฺ) n. การใช้ย่านสถานีรถไฟในการนำปศุสัตว์หรือลงจากรถไฟ,ค่าใช้บริการดังกล่าว,หน่วยวัดเป็นหลาหรือตารางหลา

English-Thai: Nontri Dictionary
adage(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำกล่าว
appendage(n) ส่วนที่เพิ่มเติม,ส่วนผนวก,สาขา
bandage(n) ผ้าพันแผล,ผ้ากอซ
bandage(vt) พันแผล
bondage(n) ความเป็นทาส,การผูกมัด
brigandage(n) การโจรกรรม,การขโมย,การปล้น
cordage(n) กลุ่มเชือก,สายระโยงระยาง
dagger(n) ดาบสั้น,กริช
pedagogue(n) อาจารย์,ครู,ผู้สอน
pedagogy(n) การสอน,หน้าที่ครู,วิชาครู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pedageค่าผ่านทาง, ภาษีผ่านทาง [ดู paage] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaster of Paris bandageผ้าเฝือกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spiral bandageการพันผ้าแบบเกลียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aquadagสารเคลือบเร่งประจุบวก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appendageรยางค์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appendageรยางค์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adageภาษิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
abdominal bandage; abdominal binderผ้าพันท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal binder; bandage, abdominalผ้าพันท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brigandage (Fr.)การปล้นทรัพย์ [ดู gang robbery] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binocle bandageการพันผ้าปิดสองตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bondage๑. พันธะ (ทางการเมือง)๒. ความเป็นทาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bondageพันธนาการ, การติดข้อง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bandage๑. ผ้าพัน๒. พันผ้า๓. การพันผ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, abdominal; abdominal binderผ้าพันท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, binocleการพันผ้าปิดสองตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, circularการพันผ้าวงรอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, compressionการพันผ้ารัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, elasticผ้าพันยืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, figure-of-8การพันผ้าแบบไขว้, การพันผ้ารูปเลขแปด (อารบิก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, plaster of Parisผ้าเฝือกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandage, spiralการพันผ้าแบบเกลียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Marivaudageโวหารแบบมารีโว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
compression bandageการพันผ้ารัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
circular bandageการพันผ้าวงรอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
figure-of-8 bandageการพันผ้าแบบไขว้, การพันผ้ารูปเลขแปด (อารบิก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
elastic bandageผ้าพันยืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
windage lossน้ำสูญตามลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bandagesผ้าพันแผล [TU Subject Heading]
Daggersมีดสั้นสองคม [TU Subject Heading]
Daggers, Malayกริช [TU Subject Heading]
Madagascarมาดากัสการ์ [TU Subject Heading]
Shewedagan (Rangoon, Burma)เจดีย์ชเวดากอง (ย่างกุ้ง, พม่า) [TU Subject Heading]
Madagascar Action Planแผนปฏิบัติการมาดากัสการ์ เป็นแผนพัฒนาประเทศมาดากัสการ์ที่เป็นรูปธรรมฉบับแรก นับตั้งแต่มาดากัสการ์ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2503 รัฐบาลมาดากัสการ์ ได้รับงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) มาจากแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เป้าหมายหลักของ MAP ได้แก่ การพัฒนาระบบคมนาคม การพัฒนาชนบท การปรับปรุงระบบสาธารณสุข และการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ [การทูต]
Appendagesระยางค์, ส่วนยื่นต่างๆ, ระยางค์ [การแพทย์]
Bandage Adhesiveผ้าพันชนิดติดยึด [การแพทย์]
Bandagesผ้าพันแผล,ผ้าพัน [การแพทย์]
Bandages, Elasticผ้าพัน,ผ้าพันแผลหรือผ้ายืด,ผ้าพัน,ผ้าพันชนิดยืด,ผ้ายืด,ผ้าพันยืดหยุ่นได้,ผ้ายางยืด [การแพทย์]
Bandages, Esmarchม้วนแถบยางเอสมารค์ใช้พันรัดไล่เลือด [การแพทย์]
Bandages, Gauzeผ้าก๊อส [การแพทย์]
Bandages, Gauzeผ้าพันแผลธรรมดา [การแพทย์]
Bandages, Gibneyการพันรั้งข้อเท้าโดยใช้แผ่นเหนียวแถบยางยึด [การแพทย์]
Bandages, Martin Bandage-Esmarchแถบยางยาวสำหรับรัดไล่เลือดที่แขนขา [การแพทย์]
Bandages, Obliqueการพันเฉียง [การแพทย์]
Bandages, Recurrentการพันกลับไปกลับมา [การแพทย์]
Bandages, Rollผ้าพันแผลเป็นม้วน [การแพทย์]
Bandages, Triangularผ้าสามเหลี่ยม [การแพทย์]
Bandagingการพันผ้า [การแพทย์]
Epidermal Appendage Tissueเนื้อเยื่อระยางค์หนังกำพร้า [การแพทย์]
Epidermal Appendage Tumorเนื้องอกของระยางค์หนังกำพร้า [การแพทย์]
Epidermal Appendagesอวัยวะที่กำเนิดมาจากผิวหนัง [การแพทย์]
Finger-Like Appendagesรูปร่างคล้ายนิ้วมือ [การแพทย์]
appendageรยางค์, อวัยวะที่ยื่นออกมาจากร่างกายของสัตว์  ช่วยในการเคลื่อนที่และจับอาหาร เช่น แขน ขา ปีก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She objectsSie ist dagegen Sex and the Single Girl (1964)
Right.- Nichts dagegen. Out in the Cold (1987)
Dagwood!Dagwood! Halt! Special Delivery (1994)
Dag?DagDream Weaver (1995)
Dag?DagBacon? Salt of the Earth (2015)
Dagur.Dagur.  ()
Dagný!Dagný! Episode #1.9 (2016)
So you've been going around town with a 12 inch mutton dagger hanging down your pants?งั้นนายก็เข้ามาในเมืองนี้พร้อมกับ... อาวุธลับ 12 นิ้วที่อยู่ในกางเกงนายนะเหรอ The Bank Job (2008)
You two have been staring daggers at each other since we left the bankต่างจ้องกันเคือง ๆ มาตั้งแต่ออกจากธนาคารแล้ว The Bank Job (2008)
- Give me a bandage.- ขอผ้าพันแผลหน่อย Babylon A.D. (2008)
All right, Sydney. We'll take the bandages off.เอาล่ะ ซิดนีย์ เราจะถอดผ้าพันแผลออกนะ The Eye (2008)
I see your wrist is bandaged.ผมเห็น แขนคุณถูกพันไว้ Superhero Movie (2008)
Hand me one of those bandages?ชวยสงผาพันแผลใหผมหนอย Rambo (2008)
You got Madagascar on the brain.นายดูมาดากัสก้ามากไปแล้ว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
We can't kill him now. I just bandaged his head.ฆ่าเขาตอนนี้ไม่ได้ข้าเพิ่งทำแผลที่หัวเขา The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Using your handkerchief to bandage my injury...ใช้ผ้าเช็ดหน้าของคุณมาพันแผลให้ฉัน... Episode #1.8 (2008)
The one you used to bandage my foot...ผืนที่คุณใช้พันแผลให้ฉันไง... Episode #1.8 (2008)
And someone will come to bandage your wounds.เดี๋ยวจะมีคนมาทำแผลให้ Body of Lies (2008)
- Much better idea. - And then we can finish him off - with Lin's dagger.ใช้เ ราสามารถเข้าไปแทง เขาได้ด้วยมีดสั้นของหลิน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I just don't put much faith in your girlfriend's magic dagger. - Okay, Dad, she is not my girlfriend.โทษนะพ่อไม่เชื่อถือมีดสั้นวิเศษของแฟนลูกสักเท่าไรหรอก The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
But Pavel here, he carried me in and put a bandage on it.แต่ คุณพาเวล ช่วยอุ้มผมเข้ามา แล้วพันแผลให้ครับ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
A little cloak-and-dagger, Don't you think?มันค่อนข้างจะลึกลับซ่อนเงื่อนอยู่นะ คุณว่าไม๊ Shut Down (2008)
In some parts of Madagascar, the erosion is spectacular.ในบางส่วนของมาดากัสกา, พบการกัดเซาะที่น่าตกใจ Home (2009)
Of a dagger's tip and the key!มันอยู่ที่ปลายกริซ แล้วกุญแจล่ะ! Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The dagger's tip, the key,มีปลายกริซ มีกุญแจ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
When dawn alights the Dagger's tip, three kings will reveal the doorway.เมื่อรุ่งอรุณสาดแสง ณ.ปลายกริซ สามกษัตรย์จะเผยให้เห็นทางเข้า Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- the Dagger's Tip.- ว่า"ปลายกริซ". Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- That's the dagger's tip.- นั่นคือปลายกริซ. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Okay, first thing we gotta do is get Optimus to Dagger's Tip.โอเคอย่างแรก เอาออปติมัสขึ้นปลายกริซ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- When the dawn arise the dagger's tip,- เมื่ออรุณสาดแสง ณ.ปลายกริซ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The Dagger's Tip, right?ที่ปลายกริซ? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It's just... when I heard what you had done, it was like you had driven a dagger through my heart.มันก็แค่... ตอนผมรู้ว่าคุณทำอะไร มันเหมือนกับคุณเอามีดมา กรีดที่หัวใจผม Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Give me the bandage.เอาผ้าพันแผลมา.. The Breath (2009)
- I need to bandage you.- ผมต้องทำแผลให้คุณนะครับ The Breath (2009)
- I need to bandage you.- ผมต้องทำแผลให้ครับ! The Breath (2009)
Odagiri!โอดากิริ! Gokusen: The Movie (2009)
So we came up with this master plan, which was for me to put gauze, to put bandages on both my hands.แล้วเราก็คิดแผนการอันสุดยอดนี่ขึ้นมา โดยผม... ...ติดผ้าก๊อซ พันผ้าพันแผลที่มือทั้งสองข้าง Up in the Air (2009)
It says you need "a bronze dagger, covered in the blood of a sailor under the spell of the song."อาบเลือดนักเดินเรือ พร้อมกับมนต์แห่งเสียงเพลง แล้วมันหมายถึงห่าอะไรวะนั่น Sex and Violence (2009)
NO ONE WITH BANDAGES. YEAH. Hotch:ไม่มีนักดับเพลิงคนไหนน่าสงสัย มีใครมีประวัติอะไรเลย House on Fire (2009)
For humans, a little poison, a dagger to the heart.แต่สำหรับมนุษย์แล้ว... ยาพิษแค่นิดหน่อย หรือเอากริดปักที่หัวใจ The Twilight Saga: New Moon (2009)
We're out of iodine, and the antihistamines, have expired and I'm out of bandages too.พ่อคะ ไอโอดีนเราหมดแล้ว -และยาแก้แพ้ก็หมดอายุด้วย แล้วก็ผ้าพันแผลหนูก็หมดด้วย Dogtooth (2009)
I'll bandage you up, and I'm gonna go get the doc, that old dude.ฉันจะปิดแผลไว้ แล้วฉันจะไปหาหมอนะ ตาแก่นั่นน่ะ Snap (2009)
That Odagiri?นั่น โอดากิริ? Gokusen: The Movie (2009)
Odagiri!โอดากิริ! Gokusen: The Movie (2009)
I'm Ryu Odagiri, the trainee teacher. Nice to meet you.ผม เรียว โอดากิริ ครูฝึกสอน ยินดีที่ได้รู้จักครับ Gokusen: The Movie (2009)
So, Odagiri...งั้น โอดากิริ Gokusen: The Movie (2009)
Mr. Ryu Odagiri, a trainee teacher.คุณเรียว โอดากิริ จะมาเป็นครูฝึกสอน Gokusen: The Movie (2009)
To get acquainted with Mr. Odagiri, let's play Kick the Can.มาทำความรู้จักกับเขาเถอะ ไปเล่นเกมส์เตะกระป๋องกันเถอะ Gokusen: The Movie (2009)
Odagiri, it's you!โอดังกิริ นั่นเธอใช่ใหม Gokusen: The Movie (2009)
Ryu Odagiri, Yankumi's student from Kurogin High.เรียว โอดังกิริ ลูกศิทย์ยังกุมิจากคุโรคิน Gokusen: The Movie (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dagThe nurse put a bandage gently around my head.
dagApply a bandage.
dagI saw a dog with one paw bandaged.
dagHe liberated the people from bondage.
dagThe doctor bandaged the boy's injured leg.
dagMother put a bandage on Jim's cut.
dagShe bandaged his finger with a handkerchief.
dagI guess she's into bondage and domination. [XXX]
dagThe nurse wound my leg with a bandage.
dagHe cleansed the wound before putting on a bandage.
dagAh, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.
dagShe applied a bandage to my hurt finger.
dagShe cut up the cloth to make bandages.
dagShe applied a bandage to the wound.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษิต[N] proverb, See also: saying, motto, maxim, adage, dictum, byword, saw, Syn. สุภาษิต, Example: เขาจบคำปราศรัยของเขาลงด้วยภาษิตบทหนึ่ง, Count unit: ภาษิต, ข้อ, บท, Thai definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติ, Notes: (สันสกฤต)
สุภาษิต[N] proverb, See also: saying, adage, maxim, saw, moral, Example: สุภาษิตไทยมีคติสอนใจที่ดีแฝงอยู่, Thai definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติสอนใจ
นิ่วหน้า[V] frown, See also: knit one's brows, lour, scowl, look daggers, Syn. ขมวดคิ้ว, Example: เขานิ่วหน้าเพราะความเจ็บปวด, Thai definition: ทำหน้าย่นขมวดคิ้วแสดงความโกรธหรือเจ็บปวดเป็นต้น
คำพังเพย[N] aphorism, See also: proverb, adage, dictum, epigram, Syn. พังเพย, สำนวน, คำคม, Example: ทุกคนในวงการธุรกิจใช้คำพังเพยว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก
สำนวน[N] aphorism, See also: proverb, idiom, dictum, adage, epigram, Syn. คำพังเพย, คำคม, Example: การทำงานของพ่อลูกคู่นี้ใช้ได้กับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเพราะถอดแบบเดียวกัน, Thai definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านาน มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่
พังเพย[N] aphorism, See also: adage, proverb, Syn. คำพังเพย, Example: โบราณจะมีคำพังเพยสอนเปรียบเทียบเพื่อเป็นตัวอย่าง ให้เข้าใจมากขึ้น, Thai definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว โดยกล่าวเป็นกลางๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง
พันธนาการ[N] bondage, See also: confinement, imprisonment, Syn. การจองจำ, การผูกมัด, Example: เขาเห็นว่าภาวนาวิธีช่วยให้มนุษย์ปลอดพ้นจากพันธนาการทางโลก
ถลึงตา[V] stare, See also: glare at, scowl, throw/pass a look of disapproval, glower (at), look daggers at, Syn. ขึงตา, Example: แม่ถลึงตาเข้าใส่ลูกชายที่กำลังซุกชน, Thai definition: มองอย่างแน่วแน่
ทำแผล[V] bandage, See also: dress, Example: แผลที่ถูกไฟลวกต้องการการรักษาเป็นพิเศษ ต้องทำแผลวันละหลายครั้ง, Thai definition: ทำความสะอาดบาดแผลและใส่ยาเพื่อป้องกันแผลอักเสบ อาจมีกันปิดปากแผลด้วยผ้าพันแผลอีกชั้นหนึ่ง
รยางค์[N] appendage, Example: เนื่องจากรยางค์ส่วนหน้าของนกเปลี่ยนไปเป็นปีกสำหรับบิน ดังนั้นการจับหาอาหารจึงกลายเป็นหน้าที่ของปาก, Thai definition: ส่วนที่ยื่นออกจากส่วนหลักของอวัยวะของสิ่งมีชีวิต, Notes: (อังกฤษ)
กริช[N] dagger, Example: เขาว่ากันว่ากริชบางเล่มมีราคาสูงมาก, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีด 2 คม รูปคดปลายแหลม
การพ่วง[N] addition, See also: attachment, annex, appendage, Syn. การแนบ, การแนบท้าย
ครุศาสตร์[N] Science of Education, See also: pedagogy, Example: ปัจจุบันได้มีการสอนวิชาสุขภาพจิตในแขนงวิชาต่างๆ เช่น สาธารณสุขศาสตร์ ครุศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็นต้น, Thai definition: วิชาว่าด้วยการสร้างพื้นฐานและความรู้ของการเป็นครู ประกอบด้วยวิชาการศึกษาเป็นต้น
กั้นหยั่น[N] two edged sword, See also: two edged Chinese dagger, Example: เขาเหน็บกั้นหยั่นไว้ที่เอว, Count unit: อัน, ด้าม, Thai definition: มีดสองคมปลายแหลม
โทษจำ[N] imprisonment, See also: incarceration, custody, confinement, captivity, isolation, duress, durance, bondage
นักการศึกษา[N] educator, See also: pedagogue, instructor, principal, educationist, Example: ปัจจุบันนักการศึกษามุ่งสนใจพัฒนาการเด็กให้สามารถใช้สติปัญญาของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา
ความเป็นทาส[N] servility, See also: bondage, slavery, servitude, Ant. ความเป็นไท, ความเป็นเอกราช, Example: ผู้เป็นทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังอาลัยอาวรณ์ต่อความเป็นทาสมากกว่าที่จะเป็นอิสระหรือเป็นไท
มองตาเขียว[V] look daggers at, Example: ทุกครั้งที่ผมหยิบขวดเหล้า เธอจะมองตาเขียวจนผมต้องหลบตา, Thai definition: จ้องมองด้วยอาการไม่พอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
เชือกชักธง[n. exp.] (cheūak chak thong) EN: halyard   FR: cordage servant à hisser un drapeau [m] ; drisse [f]
การเข้ารหัส[n.] (kān khao rahat) EN: coding ; encoding ; encryption   FR: codage [m]
การสำรวจความคิดเห็น[n. exp.] (kān samrūat khwām khithen) EN: poll   FR: sondage d'opinion [m]
การสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่เพิ่งลงคะแนนเสร็จสด ๆ ร้อน ๆ[xp] (kān samrūat khwām khithen jāk prachāchon thī phoeng longkhanaēn set sot-sot røn-røn) EN: exit poll   FR: sondage effectué à la sortie des bureaux de vote [m]
การสำรวจประชามติ[n. exp.] (kān samrūat prachāmati) EN: public opinion survey   FR: sondage d'opinion [m] ; enquête publique [f]
การทำแผล[n.] (kān tham phlaē) EN: plaster (for bandaging wounds)   FR: pansement [m]
การเทียบฝั่ง[n. exp.] (kān thīep fang) FR: accostage [m] ; abordage [m]
การถอดรหัสพันธุกรรม[n. exp.] (kān thøtrahat phanthukam) FR: décodage du code génétique [m]
การถอดรหัสสาร[n. exp.] (kān thøtrahat sān) EN: decoding   FR: décodage [m]
คำพังเพย[n.] (kham phangpoēi) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram   FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; adage [m]
ความเป็นทาส[n.] (khwām pen thāt) EN: servility ; bondage ; slavery ; servitude   FR: esclavage [m] ; servitude [f]
กระบี่เล็ก[n. exp.] (krabī lek) FR: dague [f] ; poignard [m]
กริช[n.] (krit) EN: Malay dagger ; kris ; creese ; dagger   FR: poignard [m] ; dague [f]
หมากเหลือง [n. exp.] (māk leūang) EN: Golden cane palm ; Butterfly palm ; Yellow cane palm ; Golden fruited palm ; Yellow palm ; Madagascar palm   
นักการศึกษา[n.] (nak kānseuksā) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic   FR: éducateur [m] ; éducatrice [f] ; pédagogue [m]
นักสำรวจความคิดเห็น[n. exp.] (nak samrūat khwām khithen) EN: pollster   FR: sondeur [m] ; institut de sondage [m]
นกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตาล[n. exp.] (nok ī-køi taphōk sī nāmtān) EN: Eastern Curlew ; Far Eastern Curlew   FR: Courlis de Sibérie [m] ; Courlis de Madagascar [m]
นกปรอดดำ[n. exp.] (nok parøt dam) EN: Black Bulbul   FR: Bulbul noir [m] ; Bulbul sombre [m] ; Bulbul de Madagascar [m]
เป็ดดำหัวสีน้ำตาล[n. exp.] (pet dam hūa sī nāmtān) EN: Ferruginous Pochard ; White-eyed Pochard   FR: Fuligule nyroca [m] ; Milouin de Madagascar [m] ; Canard nyroca [m] ; Canard nyroque [m] ; Canard à iris blanc [m] ; Fuligule à iris blanc [m] ; Petit Rouge [m]
แพงพวยฝรั่ง [n. exp.] (phaēngphūay Farang) EN: Madagasgar periwinkle ; Vinca,Old maid ; Cayenne jasmine ; Rose periwinkle   
ผ้าคล้องแขน[n.] (phā khløng khaēn) EN: sling   FR: écharpe [f] ; bandage porté en bandoulière [m]
พังเพย[n.] (phangphoēi) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram ; motto   FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; devise [f] ; adage [m]
ผ้าพันแผล[n.] (phāphanphlaē) EN: bandage   FR: bandage [m]
ภาษิต[n.] (phāsīt) EN: saying ; proverb ; motto ; maxim ; adage ; dictum ; byword ; saw   FR: proverbe [m] ; pensée [f] ; dicton [m] ; maxime [f] ; adage [m]
ผู้สำรวจความคิดเห็น[n. exp.] (phū samrūat khwām khithen) EN: pollster   FR: sondeur [m] ; institut de sondage [m]
ปลาสเตอร์[n.] (plāstoē) EN: plaster (for bandaging wounds)   FR: pansement [m]
ประเทศมาดากัสการ์[n. prop.] (Prathēt Mādākatkā) EN: Madagascar   FR: Madagascar
สายการบินแอร์ มาดากัสการ์[TM] (Sāikānbin Aē Mādākaskā) EN: Air Madagascar   FR: Air Madagascar
สาธารณรัฐมาดากัสการ์[n. prop.] (Sāthāranarat Mādākatkā) EN: Republic of Madagascar   FR: République de Madagascar [f]
สุภาษิต[n.] (suphāsit) EN: proverb ; aphorism ; adage ; saying ; maxim   FR: dicton [m] ; proverbe [m] ; pensée [f] ; aphorisme [m] ; adage [m] ; principe moral [m]
วิทยาการอำพรางข้อมูล[n. exp.] (witthayākān amphrāng khømūn) EN: steganography   FR: chiffrement [m] ; codage [m] ; stéganographie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DAG    D AE1 G
DAGG    D AE1 G
ADAGE    AE1 D AH0 JH
DAGON    D EY1 G AH0 N
DAGAN    D EY1 G AH0 N
DAGEN    D AE1 G AH0 N
DAGLE    D EY1 G AH0 L
DAGER    D EY1 G ER0
DAGGY    D AE1 G IY0
CODAG    K OW1 D AE1 G
DAGUE    D AA1 G
DAGGS    D AE1 G Z
DAGGER    D AE1 G ER0
ADAGIO    AH0 D AA1 ZH IY0 OW2
SONDAG    S AA1 N D AH0 G
BANDAG    B AE1 N D AE2 G
DAGMAR    D AE1 G M AA2 R
DAGLEY    D AE1 G L IY0
DAGATA    D AA0 G AA1 T AH0
SANDAGE    S AE1 N D IH0 JH
RIKSDAG    R IH1 K S D AE0 G
UDAGAWA    UW2 D AA0 G AA1 W AH0
YARDAGE    Y AA1 R D IH0 JH
HARDAGE    HH AA1 R D IH0 JH
DAGWOOD    D AE1 G W UH2 D
DAGGETT    D AE1 G AH0 T
DAGGERS    D AE1 G ER0 Z
BANDAGE    B AE1 N D IH0 JH
CORDAGE    K AO1 R D IH0 JH
BONDAGE    B AA1 N D IH0 JH
BANDAGES    B AE1 N D IH0 JH AH0 Z
PEDAGOGY    P EH1 D AH0 G OW2 JH IY0
ONONDAGA    AA2 N AH0 N D AO1 G AH0
MEDAGLIA    M EH0 D AA1 G L IY0 AH0
POUNDAGE    P AW1 N D IH0 JH
GUADAGNO    G AA0 D AA1 G N OW0
BRUNDAGE    B R AH1 N D IH0 JH
DAGESTAN    D AE1 G EH0 S T AE2 N
DAGENAIS    D AE1 ZH AH0 N EY0
DAGENHAM    D AE1 G AH0 N HH AE2 M
BANDAGED    B AE1 N D IH0 JH D
CLADDAGH    K L AE1 D AH2
DAGOSTINO    D AA0 G OW0 S T IY1 N OW0
DAGENHART    D AE1 G AH0 N HH AA2 R T
APPENDAGE    AH0 P EH1 N D IH0 JH
APPENDAGES    AH0 P EH1 N D IH0 JH AH0 Z
VANDAGRIFF    V AE2 N D AE1 G R IH2 F
MADAGASCAR    M AE2 D AH0 G AE1 S K ER0
PEDAGOGICAL    P EH2 D AH0 G AA1 JH IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dago    (n) (d ei1 g ou)
adage    (n) (a1 d i jh)
dagos    (n) (d ei1 g ou z)
adages    (n) (a1 d i jh i z)
adagio    (n) (@1 d aa1 jh i@ @)
dagger    (n) (d a1 g @ r)
adagios    (n) (@1 d aa1 jh i@ u z)
bandage    (v) (b a1 n d i jh)
bondage    (n) (b o1 n d i jh)
cordage    (n) (k oo1 d i jh)
daggers    (n) (d a1 g @ z)
bandaged    (v) (b a1 n d i jh d)
bandages    (v) (b a1 n d i jh i z)
pedagogy    (n) (p e1 d @ g o jh ii)
poundage    (n) (p au1 n d i jh)
appendage    (n) (@1 p e1 n d i jh)
bandaging    (v) (b a1 n d i jh i ng)
pedagogic    (j) (p e2 d @ g o1 jh i k)
pedagogue    (n) (p e1 d @ g o g)
Madagascan    (n) (m a2 d @ g a1 s k @ n)
Madagascar    (n) (m a2 d @ g a1 s k @ r)
appendages    (n) (@1 p e1 n d i jh i z)
pedagogues    (n) (p e1 d @ g o g z)
Madagascans    (n) (m a2 d @ g a1 s k @ n z)
pedagogical    (j) (p e2 d @ g o1 jh i k @ l)
daguerreotype    (n) (d @1 g e1 r @ t ai p)
daguerreotypes    (n) (d @1 g e1 r @ t ai p s)

German-Thai: Longdo Dictionary
dagegenตรงข้ามกับสิ่งนั้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adagio {n} [mus.]adagios; adagio [Add to Longdo]
Anhängsel {n}appendage [Add to Longdo]
Anhang {m}appendage [Add to Longdo]
Anhang {m}appendages [Add to Longdo]
Anteil pro Pfundpoundage [Add to Longdo]
Bandage {f} | Bandagen {pl} | mit harten Bandagen kämpfenbandage | bandages | to fight with the gloves off [fig.] [Add to Longdo]
ohne Beispiel; noch nie da gewesen (dagewesen [alt])without precedent [Add to Longdo]
Binde {f} | Binden {pl} | elastische Binde {f}bandage | bandages | elastic bandage [Add to Longdo]
Daghestan {n}Daghestan [Add to Longdo]
Dolch {m} | Dolche {pl}dagger | daggers [Add to Longdo]
Dolchstich {m} | Dolchstiche {pl}stab with a dagger | stabs with a dagger [Add to Longdo]
Erziehungswissenschaft {f}pedagogy [Am.]; paedagogy [Br.] [Add to Longdo]
Gipsbinde {f}plaster bandage [Add to Longdo]
Graph {m} [math.] | gerichteter, azyklischer Graphgraph | directed acyclic graph (dag) [Add to Longdo]
Knechtschaft {f}; Unfreiheit {f}bondage [Add to Longdo]
Landstreicherei {f}vagabondage [Add to Longdo]
Leerraum {m}voidage; empty space; spacing; vacuum [Add to Longdo]
Nabelbinde {f}umbilical bandage [Add to Longdo]
Ölabweisblech {n}; Schwallblech {n} [techn.]windage tray [Add to Longdo]
dagoge {m}; Pädagogin {f}teacher; educationist; educationalist [Add to Longdo]
dagoge {m}pedagogue; pedagog [Am.] [Add to Longdo]
dagogik {f}pedagogy [Am.]; paedagogy [Br.]; education [Add to Longdo]
Schwert {n} [naut.]daggerboard [Add to Longdo]
Sklaverei {f}bondage [Add to Longdo]
Sodaglasur {f}soda glaze [Add to Longdo]
Sozialpädagogik {f}social education [Add to Longdo]
Sprichwort {n}adage [Add to Longdo]
Streckverband {m}extension bandage [Add to Longdo]
Yard {m} | Yards {pl} | Länge {f} in Yardsyard | yards | yardage [Add to Longdo]
eine abenteuerliche Sachea cloak and dagger operation [Add to Longdo]
jdm. einen Verband anlegento put a bandage on someone; to bandage someone up [Add to Longdo]
bandagierento strap up [Add to Longdo]
bandagierend; verbindendbandaging [Add to Longdo]
bandagiertbandaged [Add to Longdo]
beispiellos; noch nie dagewesen {adj} | beispielloser | am beispiellosestenunprecedented | more unprecedented | most unprecedented [Add to Longdo]
dagegenagainst it [Add to Longdo]
dagestandenstood there [Add to Longdo]
entsagen | entsagend | entdagt | entsagtto abdicate | abdicating | abdicated | abdicates [Add to Longdo]
langsam {adj}adagio [Add to Longdo]
dagogischpedagogic [Add to Longdo]
dagogischpedagogical [Add to Longdo]
dagogisch {adv}pedagogically [Add to Longdo]
resedagrün {adj}reseda [Add to Longdo]
unpädagogischunpedagogical [Add to Longdo]
verbinden; bandagierento bandage [Add to Longdo]
Dagegen lässt sich nichts einwenden.There are no objections to it. [Add to Longdo]
Die Mehrheit ist dagegen.The noes have it. [Add to Longdo]
Er hat dagegen anzukämpfen.He's up against it. [Add to Longdo]
Er hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt.He fought it tooth and nail. [Add to Longdo]
Haben Sie etwas dagegen, wenn ich rauche?Do you mind if I smoke? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
あんだーぎー;あんだぎー[, anda-gi-; andagi-] (adj-f) (1) (rkb [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
ぐさりと[, gusarito] (adv) (on-mim) deeply (e.g. dagger thrust) [Add to Longdo]
さーたーあんだぎー;サーターアンダキー[, sa-ta-andagi-; sa-ta-andaki-] (n) type of Okinawan doughnut (donut) [Add to Longdo]
ただごと歌;徒言歌;直言歌[ただごとうた;ただことうた(徒言歌), tadagotouta ; tadakotouta ( to gen uta )] (n) (See 六義・2) plain form (of waka) [Add to Longdo]
ただ事;只事;徒事;あだ事;唯事[ただごと(ただ事;只事;徒事;唯事);あだごと(徒事;あだ事), tadagoto ( tada koto ; tada koto ; to koto ; tadagoto ); adagoto ( to koto ; ada ko] (n) trivial matter [Add to Longdo]
だが(P);ですが(P)[, daga (P); desuga (P)] (conj) but; however; (and) yet; nevertheless; still; for all that; (P) [Add to Longdo]
よくある事だが;良くある事だが[よくあることだが, yokuarukotodaga] (exp) (uk) (See 良くある) as often is the case [Add to Longdo]
アイアイ[, aiai] (n) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis) [Add to Longdo]
アダージェット[, ada-jietto] (n) adagietto (ita [Add to Longdo]
アダージョ;アダジオ[, ada-jo ; adajio] (n) adagio (ita [Add to Longdo]
カナダ雁[カナダがん;カナダガン, kanada gan ; kanadagan] (n) (uk) Canada goose (Branta canadensis) [Add to Longdo]
ソーダガラス[, so-dagarasu] (n) (abbr) soda-lime glass [Add to Longdo]
ソウダガツオ属;宗太鰹属[ソウダガツオぞく(ソウダガツオ属);そうだがつおぞく(宗太鰹属), soudagatsuo zoku ( soudagatsuo zoku ); soudagatsuozoku ( shuu ta katsuo zoku )] (n) Auxis (genus of tuna) [Add to Longdo]
ダガー[, daga-] (n) dagger [Add to Longdo]
ダグアウト;ダッグアウト[, daguauto ; dagguauto] (n) dugout [Add to Longdo]
ダグラスファー[, dagurasufa-] (n) Douglas fir [Add to Longdo]
ダゲレオタイプ[, dagereotaipu] (n) (See 銀板写真) daguerreotype; daguerrotype [Add to Longdo]
ツバクロザメ[, tsubakurozame] (n) daggernose shark (Isogomphodon oxyrhynchus, species of requiem shark found in Trinidad, Guyana, Suriname, French Guiana, and Brazil) [Add to Longdo]
ツバクロザメ属[ツバクロザメぞく, tsubakurozame zoku] (n) Isogomphodon (genus of requiem shark in the family Carcharhinidae with one extant species known as the daggernose shark) [Add to Longdo]
ドス[, dosu] (n) (1) dagger (esp. in yakuza slang); (2) {comp} disk operating system; DOS; (P) [Add to Longdo]
ハンプバックバットフィッシュ[, hanpubakkubattofisshu] (n) humpback batfish (Platax batavianus, species of Indo-West Pacific spadefish found from Madagascar to Indonesia and Australia) [Add to Longdo]
バンデージ[, bande-ji] (n) bandage [Add to Longdo]
バンドエイド;バンドエード[, bandoeido ; bandoe-do] (n) band aid; adhesive bandage [Add to Longdo]
ビオラダガンバ[, bioradaganba] (n) viola da gamba (ita [Add to Longdo]
ブラックバーレッドサージョンフィッシュ;ブラックバーレッドサージャンフィッシュ[, burakkuba-reddosa-jonfisshu ; burakkuba-reddosa-janfisshu] (n) black-barred surgeonfish (Acanthurus polyzona, species of tang known only from Mauritius, Réunion, Madagascar, and the Comoro Islands) [Add to Longdo]
ボンデージ[, bonde-ji] (n) (sexual) bondage [Add to Longdo]
マダガスカルバタフライフィッシュ[, madagasukarubatafuraifisshu] (n) Seychelles butterflyfish (Chaetodon madagaskariensis); Madagascar butterflyfish; Indian Ocean chevron butterflyfish; pearlscale butterflyfish; pearly butterflyfish [Add to Longdo]
モリダグ[, moridagu] (n) dag coating containing molybdenum [Add to Longdo]
ヤーデージ[, ya-de-ji] (n) yardage [Add to Longdo]
レース草[レースそう;レースソウ, re-su sou ; re-susou] (n) lace-leaf plant (Ouvirandra fenestralis, Aponogeton madagascariensis); lattice-leaf plant [Add to Longdo]
圧迫包帯[あっぱくほうたい, appakuhoutai] (n) pressure bandage [Add to Longdo]
一打逆転[いちだぎゃくてん, ichidagyakuten] (n) a complete turnabout via a single blow [Add to Longdo]
一匕[いっぴ, ippi] (n) (1) (obsc) one spoon; (2) one dagger [Add to Longdo]
栄光蘭[えいこうらん, eikouran] (n) Spanish dagger; palm lily; Yucca Gloriosa [Add to Longdo]
延べ金;延金[のべがね, nobegane] (n) sheet metal; dagger; sword [Add to Longdo]
懐剣[かいけん, kaiken] (n) dagger [Add to Longdo]
懐刀[ふところがたな, futokorogatana] (n) confidant; right-hand man; dagger [Add to Longdo]
海老責め;蝦責め[えびぜめ, ebizeme] (n) Japanese bondage torture (bound victim sits cross-legged with their arms tied behind them, and the rope is tightened until their ankles touch their neck) [Add to Longdo]
管狐[くだぎつね, kudagitsune] (n) (1) mythological pipe fox; (2) stoat [Add to Longdo]
緩徐曲[かんじょきょく, kanjokyoku] (n) adagio [Add to Longdo]
間食い[あいだぐい, aidagui] (n) eating between meals; snacking [Add to Longdo]
間柄(P);間がら[あいだがら, aidagara] (n) relation(ship); (P) [Add to Longdo]
眼帯[がんたい, gantai] (n) eyepatch or bandage [Add to Longdo]
奇妙な話だが[きみょうなはなしだが, kimyounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell [Add to Longdo]
亀甲縛り[きっこうしばり, kikkoushibari] (n,vs) tortoise shell bondage; turtle shell bondage [Add to Longdo]
兇刃;凶刃[きょうじん, kyoujin] (n) assassin's dagger [Add to Longdo]
教育学[きょういくがく, kyouikugaku] (n,adj-no) pedagogy; pedagogics; education (esp. in the context of the study of education) [Add to Longdo]
教授法[きょうじゅほう, kyoujuhou] (n) teaching methodology; pedagogy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中等师范学校[zhōng děng shī fàn xué xiào, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄕ ㄈㄢˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] normal (i.e. pedagogical) middle school [Add to Longdo]
剑拔弩张[jiàn bá nǔ zhāng, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄚˊ ㄋㄨˇ ㄓㄤ, / ] lit. with swords drawn and bows bent (成语 saw); fig. a state of mutual hostility; at daggers drawn [Add to Longdo]
[bǐ, ㄅㄧˇ, ] dagger; ladle; ancient type of spoon [Add to Longdo]
匕首[bǐ shǒu, ㄅㄧˇ ㄕㄡˇ, ] dagger [Add to Longdo]
塔那那利佛[Tǎ nà nà lì fó, ㄊㄚˇ ㄋㄚˋ ㄋㄚˋ ㄌㄧˋ ㄈㄛˊ, ] Antananarivo (capital of Madagascar) [Add to Longdo]
大公报[Dà Gōng Bào, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, / ] Dagong Bao, popular newspaper name; Ta Kung Pao, founded 1902 in Beijing, now published in Hong Kong [Add to Longdo]
小刀会[xiǎo dāo huì, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠ ㄏㄨㄟˋ, / ] Dagger Society, anti-Qing secret society who mounted an unsuccessful rebellion in 1855 [Add to Longdo]
尖刀[jiān dāo, ㄐㄧㄢ ㄉㄠ, ] dagger [Add to Longdo]
师范[shī fàn, ㄕ ㄈㄢˋ, / ] teacher-training; pedagogical; normal (school, e.g. Beijing Normal University) [Add to Longdo]
捆缚[kǔn fú, ㄎㄨㄣˇ ㄈㄨˊ, / ] bondage [Add to Longdo]
教育学[jiào yù xué, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] pedagogy [Add to Longdo]
敷布[fū bù, ㄈㄨ ㄅㄨˋ, ] medical dressing; bandage [Add to Longdo]
橡皮膏[xiàng pí gāo, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄍㄠ, ] sticking plaster; adhesive bandage [Add to Longdo]
海河[Hǎi hé, ㄏㄞˇ ㄏㄜˊ, ] Hai He (a system of five waterways around Tianjin, flowing into Bohai 渤海 at Dagukou 大沽口) [Add to Longdo]
短剑[duǎn jiàn, ㄉㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] dagger [Add to Longdo]
笑里藏刀[xiào lǐ cáng dāo, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˇ ㄘㄤˊ ㄉㄠ, / ] lit. a dagger hidden in smiles (成语 saw); friendly manners belying hypocritical intentions [Add to Longdo]
绷带[bēng dài, ㄅㄥ ㄉㄞˋ, / ] bandage [Add to Longdo]
训育[xùn yù, ㄒㄩㄣˋ ㄩˋ, / ] pedagogy; to instruct and guide [Add to Longdo]
训迪[xùn dí, ㄒㄩㄣˋ ㄉㄧˊ, / ] guidance; to instruct; pedagogy [Add to Longdo]
马达加斯加[Mǎ dá jiā sī jiā, ㄇㄚˇ ㄉㄚˊ ㄐㄧㄚ ㄙ ㄐㄧㄚ, / ] Madagascar [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
打楽器[だがっき, dagakki] Schlaginstrument [Add to Longdo]
涙ぐましい[なみだぐましい, namidagumashii] ruehrend [Add to Longdo]
涙声[なみだごえ, namidagoe] traenenerstickte_Stimme, weinerliche_Stimme [Add to Longdo]
肌着[はだぎ, hadagi] Unterwaesche [Add to Longdo]
間柄[あいだがら, aidagara] Verhaeltnis, Beziehung [Add to Longdo]
隅田川[すみだがわ, sumidagawa] (Fluss_in_Tokyo) [Add to Longdo]
駄菓子[だがし, dagashi] billiges_Konfekt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top