Search result for

délicate

(61 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -délicate-, *délicate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delicate[ADJ] ยุ่งยาก, See also: ลำบาก, ซับซ้อน
delicate[ADJ] ละเอียดอ่อน, See also: ประณีต, แบบบาง, บอบบาง, Syn. exquisite, refined, Ant. ordinary, coarse
delicate[ADJ] ไวต่อความรู้สึก, See also: อ่อนแอ, สะเทือนอารมณ์ได้ง่ายเปราะบาง, Syn. weak, feeble
delicate[ADJ] เสียง่าย, See also: แตกง่าย, Syn. fragile, weak, wispy, Ant. sturdy
delicately[ADV] อย่างละเอียดอ่อน, See also: อย่างประณีต
delicatessen[N] ร้านอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ (เช่น เนยแข็ง, เนื้อ), Syn. deli, bistro, grocery
delicatessen[N] อาหารนำเข้าจากต่างประเทศ (เช่น เนยแข็ง, ไส้กรอก, เนื้อรมควัน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delicate(เดล'ละคิท) adj. ละเอียดอ่อน,ประณีต,อ่อนช้อย,บรรจงแตกง่าย,อ่อนแอ,แคล่วคล่อง,ยากที่จะจัดการ,ลำบาก, See also: delicateness n. ดูdelicate, Syn. precise
delicatessen(เดลละคะเทส'เซิน) n. ร้านขายอาหารสำเร็จรูป,อาหารสำเร็จรูป

English-Thai: Nontri Dictionary
delicate(adj) อ่อนแอ,แบบบาง,ละเอียดลออ,ประณีต,ละเอียดอ่อน,มีรสดี
indelicate(adj) กระด้าง,ไม่เรียบร้อย,ไม่ประณีต,หยาบโลน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
delicateละเอียด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
delicates (n ) ชุดชั้นใน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหารสำเร็จรูป[N] delicatessen, See also: instant food, Example: อาหารสำเร็จรูปที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่บรรจุอยู่ในกล่องโฟม, Thai definition: อาหารที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อสามารถรับประทานได้เลย
เปราะบาง[ADJ] delicate, See also: fragile, breakable, Syn. บอบบาง, เปราะ, Ant. แข็งแรง, หนา, Example: เวลาขนต้นไม้ขึ้นรถต้องระวังตรงกิ่งที่เปราะบางมากๆ นะ เดี๋ยวจะหักเสียก่อน, Thai definition: ที่หักง่าย, ที่แตกง่าย
อ้องแอ้ง[ADJ] frail, See also: delicate, fragile, Syn. อ้อนแอ้น, แบบบาง
ถนิมสร้อย[ADJ] squeamish, See also: delicate, frail, fragile, weak, queasy, Syn. สนิมสร้อย, เหยาะแหยะ, บอบบาง, หนักไม่เอาเบาไม่สู้, Example: ของเบาๆ แค่นี้ไม่ยอมยก ทำเป็นคนถนิมสร้อยไปได้, Thai definition: ไม่สามารถทำงานหนัก
นุ่มนวล[ADJ] gentle, See also: delicate, graceful, mild, Ant. แข็งกระด้าง, Example: ลักษณะสำคัญของปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์คือใช้เครื่องดนตรีที่มีเสียงนุ่มนวลเป็นหลัก
แบบบาง[ADJ] delicate, See also: frail, slim, slender, thin, Syn. อ้อนแอ้น, เอวบางร่างน้อย, บอบบาง, Ant. อ้วน, ท้วม, บึกบึน, Example: ผู้หญิงมีลักษณะผิดกับผู้ชาย โดยมีรูปร่างแบบบาง กิริยาท่าทางก็ละไม น่ารักน่าเอ็นดู, Thai definition: ที่มีรูปร่างเล็ก ไม่แข็งแรงบึกบึน
แบบบาง[ADJ] delicate, See also: weak, fragile, easily damaged, Syn. บอบบาง, Example: ฉันไม่ชอบกรอบรูปที่แบบบางอย่างนี้เลย ดูมันไม่น่าจะทนสักเท่าไหร่, Thai definition: ที่ไม่หนาแน่นหรือไม่คงทนแข็งแรง
ประณีตบรรจง[ADV] delicately, See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely, Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน, Example: ็ฉากละครถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตบรรจง
ปณีต[ADJ] fine, See also: delicate, elaborate, neat, scrupulous, refined, Syn. ประณีต, บรรจง, เรียบร้อยงดงาม, ละเอียดลออ, Ant. หยาบ, Example: กนกลายปณีตเกี่ยวกระหวัดก้านแย่งทวารา, Notes: (บาลี)
กระจุ๋มกระจิ๋ม[ADJ] delicate, See also: lovely, dainty, cute, Syn. จุ๋มจิ๋ม, Example: เธอมีปากกระจุ๋มกระจิ๋ม, Thai definition: เล็กๆ น้อยๆ, น่าเอ็นดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
แบบบาง[adj.] (baēpbāng) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged   FR: frêle ; fluet ; fragile
บรรจง[adj.] (banjong) EN: careful ; delicate ; fine ; regular   FR: soigneux ; délicat
บรรจง[adv.] (banjong) EN: with care ; delicately ; finely ; regularly   FR: avec soin ; soigneusement ; délicatement
ฉะอ้อน[adj.] (cha-øn) EN: slender ; dainty ; delicate ; slim ; thin   
ชะอ้อน[adj.] (cha-øn) EN: slender ; lissome ; slim ; delicate   
เช้ง[adj.] (chēng) EN: delicately pretty ; pretty   FR: magnifique ; splendide
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated   FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
จุ๋มจิ๋ม [adj.] (jumjim) EN: cute ; tiny ; amiable ; delicate ; lovely ; dainty   
ขลุกขลิก[adj.] (khlukkhlik) EN: little ; small ; delicate ; subtel   

CMU English Pronouncing Dictionary
DELICATE    D EH1 L AH0 K AH0 T
DELICATELY    D EH1 L AH0 K AH0 T L IY0
DELICATESSEN    D EH2 L IH0 K AH0 T EH1 S AH0 N
DELICATESSENS    D EH2 L IH0 K AH0 T EH1 S AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delicate    (j) (d e1 l i k @ t)
delicately    (a) (d e1 l i k @ t l ii)
delicatessen    (n) (d e2 l i k @ t e1 s n)
delicatessens    (n) (d e2 l i k @ t e1 s n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あえか[, aeka] (adj-na) (poet) delicate; gentle; fleeting [Add to Longdo]
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble [Add to Longdo]
なよなよ[, nayonayo] (adv-to,adv,vs) delicately; weakly; gently; supplely [Add to Longdo]
ひ弱[ひよわ, hiyowa] (adj-na,n) weak; delicate; sickly [Add to Longdo]
デリカ[, derika] (adj-na,n) (abbr) (See デリカテセン) delicatessen; (P) [Add to Longdo]
デリカショップ[, derikashoppu] (n) (abbr) delicatessen shop [Add to Longdo]
デリカテセン;デリカテッセン[, derikatesen ; derikatessen] (n) delicatessen (ger [Add to Longdo]
デリケート[, derike-to] (adj-na,n) delicate; (P) [Add to Longdo]
華奢;花車[きゃしゃ;かしゃ, kyasha ; kasha] (adj-na,n) (1) luxury; pomp; (2) delicate; slender; gorgeous [Add to Longdo]
蒲柳[ほりゅう, horyuu] (n) purple willow; infirmity; delicate constitution [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, ] delicate; graceful [Add to Longdo]
娇弱[jiāo ruò, ㄐㄧㄠ ㄖㄨㄛˋ, / ] delicate [Add to Longdo]
娇气[jiāo qì, ㄐㄧㄠ ㄑㄧˋ, / ] delicate; squeamish; finicky [Add to Longdo]
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, ] delicate; graceful [Add to Longdo]
清秀[qīng xiù, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄡˋ, ] delicate and pretty [Add to Longdo]
精美[jīng měi, ㄐㄧㄥ ㄇㄟˇ, ] delicate; fine; refinement [Add to Longdo]
精致[jīng zhì, ㄐㄧㄥ ㄓˋ, ] delicate; fine; exquisite [Add to Longdo]
细致[xì zhì, ㄒㄧˋ ㄓˋ, / ] delicate; fine; careful; meticulous; painstaking [Add to Longdo]
纤巧[xiān qiǎo, ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄠˇ, / ] delicate; dainty [Add to Longdo]
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, / ] delicate; graceful [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top