Search result for

cuves

(70 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cuves-, *cuves*, cuve
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cuves มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cuves*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cuvette(คัทเวท) n. หลอดแก้วเล็ก ๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cuvetteคูเวต,คิวเวตต์ [การแพทย์]
Cuvette, Referenceคิวเวตต์อ้างอิง [การแพทย์]
Cuvette, Sampleคิวเวตต์ตัวอย่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Darling, give me a glass of Cuvet.ที่รักของ คูเวต แก้วนึง Latter Days (2003)
In 20 minutes, I want a glass of Cuvée Louis in every guest's hand.อีก 20 นาที ผมต้องการให้มี คูเว หลุยส์ ในมือแขกทุกคน Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
"ACUVUE LENS EYE" You were not to blame for death Carrie Anne, Ryan ... Was ... an accident.มันไม่ใช่ความผิดเธอ ที่แครี่ แอนตายนะ มันเป็นอุบัติเหตุ House at the End of the Street (2012)
Mozzie, they were out of the Gosset Brut, so I had them open a Grand Cuvee '96.มอสซี่, ผมให้เค้าเปิดแชมเปญ Grand Cuvee ปี 96 มาจาก กอสเซ็ท บรุท เชียวนะ Stealing Home (2012)
Oh. '96 Grand Cuvee.โอ้ Grand Cuvee ปี 96 Stealing Home (2012)
We were in a bubble bath with a bottle of Grande Cuvée and no business in the way of us being together.เราอยู่ในอ่างที่มีฟองน้ำกับแกรนเคิร์ฟหนึ่งขวด และไม่มีธุรกิจมาขวางทางไม่ให้เราอยู่ด้วยกัน Portrait of a Lady Alexander (2012)
Marilyn Merlot, it's the best champagne that Queen Elizabeth II loved. Dom Pérignon Cuvee.นั่นของโปรดของมาริลิน มอนโร และอลิซาเบ็ธที่สอง แชมเปญจ์ที่ดีที่สุด คูเว ดอมเปริยอง History of the Salaryman (2012)
The tide is nearing!Wir schaffen es niemals nach Cuval, bevor die Flut kommt! Immoral Tales (1973)
And, one bottle of...Und... ähm... eine Flasche Cuvée Dom Pérignon. Knockin' on Heaven's Door (1997)
- We have Krug Grand Cuvée 1981.- Wir haben Krug Grand Cuvee 1981 . The Thomas Crown Affair (1999)
Da posetim svoju tatu... .. koji èuva koze na planini.Da posetim svoju tatu koji cuva koze na planini. The Beach (2000)
I spoke with Gerard Cuvee, leader of the PRF.Ich sprach gerade mit Cuvee, dem Anführer der RVF. Passage: Part 2 (2002)
Only Cuvee's voice is programmed to open it.Es ist nur Cuvees Stimme einprogrammiert. Passage: Part 2 (2002)
I'll be in Cuvee's private office.- Ich bin in Cuvees Büro. Passage: Part 2 (2002)
Unless I deactivate the facility's surveillance system from Cuvee's office, we won't get anywhere near the nukes. No.Wenn ich nicht von Cuvees Büro aus das Überwachungssystem abschalte, kommen wir nie im Leben an die Bomben. Passage: Part 2 (2002)
What? What about Cuvee?Und was ist mit Cuvee? Passage: Part 2 (2002)
She was putting on a show for Cuvee.Sie hat das Cuvee nur vorgespielt. Passage: Part 2 (2002)
The rebel leader, Gerard Cuvee, when you were in Taipei... he was in the next room watching to see if I would betray him or you.Der Anführer der Rebellen, Gerard Cuvee, war damals in Taipeh anwesend. Er beobachtete mich vom Nachbarzimmer aus. Er wollte sehen, ob ich ihn betrüge oder dich. Passage: Part 2 (2002)
My contact in the region, Gerard Cuvee, believes I tipped the Indian authorities off.Mein Kontaktmann Gerard Cuvee glaubt, ich hätte die indischen Behörden gewarnt. The Abduction (2002)
Former leader of The People's Revolutionary Front, a crime syndicate whose headquarters were raided by Indian authority last week.Gerard Cuvee: ehemaliger Anführer der Revolutionären Volksfront, bei der die indischen Behörden kürzlich eine Razzia durchführen ließen. The Abduction (2002)
My dealings with Mr. Cuvee go back several years.Ich habe schon seit Jahren mit Mr. Cuvee zu tun. The Abduction (2002)
Attention by local authorities led Cuvee to believe I betrayed him.Cuvee ist neuerdings dem Irrtum erlegen, ich hätte ihn betrogen. The Abduction (2002)
Sloane will think Cuvee installed a fail-safe to prevent unauthorized access. I'll do it on the return flight.Sloane wird denken, Cuvee hätte eine Sicherung gegen Fremdzugriff eingebaut. The Abduction (2002)
The good news is Mr. Cuvee is no longer in possession of the terminal.Das Gute ist, dass Mr. Cuvee das Terminal jetzt nicht mehr hat. The Abduction (2002)
One of Cuvee's men placed a call to a data-storage facility in London.Einer von Cuvees Männern hat mit einem Lager in London telefoniert. The Abduction (2002)
It's likely Cuvee duplicated the Echelon software and had them stored in a secure server there.Cuvee hat dort wahrscheinlich ein Duplikat der Echelon-Software. The Abduction (2002)
Sydney, you'll acquire the files and delete them from Cuvee's backup server.Sie besorgen die Dateien und löschen Sie von Cuvees Backup-Server. The Abduction (2002)
Thatcher Powell, Cuvee's head of I.T. Security and the only man with access to his secure server.Thatcher Powell, Leiter von Cuvees IT- Abteilung. Nur er hat Zugang zum Server. The Abduction (2002)
Since Cuvee is paranoid, he's leased out the third floor as his own.Da Cuvee sehr paranoid ist, hat er den ganzen dritten Stock gemietet. The Abduction (2002)
Darling, give me a glass of Cuvet.Liebling, gib mir ein Glas vom Cuvet. Latter Days (2003)
Gerard Cuvee... former leader of The People's Revolutionary Front.Gerard Cuvee: ehemaliger Anführer der Revolutionären Volksfront. A Higher Echelon (2003)
One of Cuvee's men placed a call to a data storage facility.Einer von Cuvees Männern hat ein Lager in London kontaktiert. A Higher Echelon (2003)
It's likely Cuvee duplicated the Echelon software and had them stored in a secure server there.Cuvee hat dort wahrscheinlich ein Duplikat der Echelon-Software. A Higher Echelon (2003)
Well, there's this man named Gerard Cuvee who figured out how to hack into Echelon.Ein gewisser Gerard Cuvee hat sich in das Echelon-System gehackt. A Higher Echelon (2003)
In London, we shut down Cuvee's access to Echelon.In London haben wir Cuvees Zugang zu Echelon gesperrt. A Higher Echelon (2003)
It matched a known associate of Gerard Cuvee.Es handelt sich um einen Komplizen von Gerard Cuvee. A Higher Echelon (2003)
Before being captured, Marshall e-mailed Cuvee's copy of the Echelon access program to SD-6.Vor seiner Entführung hat Marshall Cuvees Echelon-Kopie an SD-6 geemailt. A Higher Echelon (2003)
There is nothing Marshall can tell Cuvee that could possibly hurt us.Marshall kann Cuvee nichts sagen, das uns schadet. A Higher Echelon (2003)
You know what Cuvee's gonna do. He's gonna try to get Marshall to reverse-engineer the software and get back on-line.Cuvee wird Marshall dazu zwingen, die Zugangssoftware neu zu schreiben. A Higher Echelon (2003)
Most likely a satellite. If we can find the door Cuvee went through and lock it, he won't get on, not even with Marshall's help.Wenn wir die Tür, die Cuvee benutzt hat, schließen, kann er nichts ausrichten. A Higher Echelon (2003)
Your mother thinks Cuvee may have used a Russian network. Their version of Echelon, called Swarm.Deine Mutter glaubt, Cuvee habe das russische Netzwerk SORM benutzt. A Higher Echelon (2003)
Our efforts to prevent Gerard Cuvee from reaccessing Echelon ended in tragedy. Four agents killed.Unser Versuch, Cuvee am erneuten Zugriff auf Echelon zu hindern -vier Tote. A Higher Echelon (2003)
As far as we know, your SD-6 Tech Ops officer Marshall Flinkman could already have Cuvee up and running again.Soweit wir wissen, könnte der SD-6-Techniker Marshall Flinkman Cuvee bereits wieder Zugriff verschafft haben. A Higher Echelon (2003)
We could keep SD-6 and Cuvee off the system.Damit könnten wir SD-6 und Cuvee abwehren. A Higher Echelon (2003)
The shark you're looking for is indeed galeocerdo cuvier--Der Hai nachdem Sie suche ist eigentlich ein Galeocerdo cuvier... The Head, the Tail, the Whole Damn Episode (2010)
In 20 minutes, I want a glass of Cuvée Louis in every guest's hand.In 20 Minuten hat jeder Gast ein Glas Cuvee Louis in der Hand. Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Cuvée Pol Roget, Sir Winston Churchill.Cuvée Pol Roget, Sir Winston Churchill. Open House (2011)
"heavy from a relentless mix of Grand Cru and CuvÃÆ'©e, ""von einem gnadenlosen Mix aus Grand Cru und Cuvée, What's in a Name? (2012)
We were in a bubble bath with a bottle of Grande Cuvée and no business in the way of us being together.Wo wir in einer Badewanne sitzen und Grand Cuvée trinken, und nichts mehr unserem Zusammensein im Wege steht. Portrait of a Lady Alexander (2012)
Nearby in Valcuvia there's the Po Valley choir, very talented and I think they deserve to perform on opening night.In Valcuvia gibt es einen Chor aus der Po-Ebene. Sie sind sehr talentiert und könnten bei der Premiere singen. Human Capital (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl   FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
ถัง[n.] (thang) EN: bucket ; water tank ; tub ; pail ; barrel   FR: seau [m] ; cuve [f] ; baril [m]
ที่ลุ่ม[n. exp.] (thī lum) EN: lowland ; low-lying area/land   FR: dépression [f] ; cuvette [f]
โถส้วม[n.] (thōsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; toilet bowl   FR: toilettes [fpl] ; toilette (Belg., Québ.) [f] ; cuvette de cabinet [f]
วาฬคูเวียร์[X] (wān Khūwīe) EN: Cuvier's Beaked Whale   

CMU English Pronouncing Dictionary
MCCUVEY    M AH0 K AH1 V IY0
CUVELIER    K Y UW1 V L IY0 ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Küvette {f}cuvette [Add to Longdo]
Cuvierralle {f} [ornith.]White-throated Rail [Add to Longdo]
Cuvier-Schnabelwal {m} [zool.]Cuvier's beaked whale; Cuvier's whale; goose-beaked whale; goose-beak whale (Ziphius cavirostris) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフリカンコリス[, afurikankorisu] (n) false clownwrasse (Coris cuvieri); African coris [Add to Longdo]
タイガーシャーク[, taiga-sha-ku] (n) tiger shark (Galeocerdo cuvier) [Add to Longdo]
チチカカオレスティア;チチカカ・オレスティア[, chichikakaoresuteia ; chichikaka . oresuteia] (n) Titicaca Orestias (Orestias cuvieri) [Add to Longdo]
源五郎鮒[げんごろうぶな;ゲンゴロウブナ, gengoroubuna ; gengoroubuna] (n) (uk) Japanese crucian carp (Carassius cuvieri); white crucian carp [Add to Longdo]
赤坊鯨[あかぼうくじら;アカボウクジラ, akaboukujira ; akaboukujira] (n) (1) (uk) beaked whale; (2) Cuvier's beaked whale (Ziphius cavirostris) [Add to Longdo]
鼬鮫[いたちざめ;イタチザメ, itachizame ; itachizame] (n) (uk) (See タイガーシャーク) tiger shark (Galeocerdo cuvier) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top