Search result for

cups

(44 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cups-, *cups*, cup
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cups, Mountingฝาปิด [การแพทย์]
Cups, Physiologicalรอยหวำรูปถ้วย [การแพทย์]
Cups, Vacuumถ้วยสูญญากาศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It seems I got a little too familiar when I was in me cups.เหมือนข้ามีส่วนคล้ายๆกับเจ้าด้วย Outlander (2008)
No more of silent riddles! And no more of tea cups!เรื่องการรู้แจ้งด้วยตัวเอง เรื่องถ้วยน้ำชา The Forbidden Kingdom (2008)
No developments, no leads, no progress, endless cups of bush tea.ไม่พัฒนาไม่นำไปสู่ ไม่มีความคืบหน้า ถ้วยชาบุซที่ไม่รู้จบ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Put paper cups in.เอาถ้วยกระดาษใส่ Gomorrah (2008)
You wanna do it there in front of the kids' sippy cups?คุณจะทำตรงนี้ หน้าแก้วน้ำของลูกๆ เนี่ยนะ? A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
I let go of white picket fences and cars in driveways, coffee cups and vacuum cleaners.ฉันปล่อยวางรั้วรอบสีขาว แล้วก็รถในที่จอด ถ้วยกาแฟ และเครื่องดูดฝุ่น Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Two cups of latte.นี่กาแฟลาเต้ของคุณครับ Episode #1.17 (2009)
The cups are like the airplane cups.แก้วเหมือนในเครื่องบิน Showmance (2009)
How many cups of coffeeกาแฟกี่แก้วละ Darkness (2009)
They look happy. The cups inside the kiln.เครื่องปั้นดินเผาที่อยู่ที่นั่น พวกมันดูมีความสุข Episode #1.25 (2009)
Is it fair that I had to stop providing the baseball team With protective cups?ผมต้องยกเลิกงบซื้อกระจับ ให้ทีมเบสบอลด้วยซ้ำ Wheels (2009)
Until we cross them. ¶ hating everyone ¶ (Jimmy fallon) this is used for the sake cups.จนกว่าเราข้ามผ่านมันไปได้ นี่ใช้เพื่อถ้วยเหล้า The Grandfather: Part II (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cupsMy mother looked up the history of coffee cups.
cupsPlease bring us two cups of coffee.
cupsI had two cups of coffee.
cupsThese cups are all broken.
cupsI replaced the broken cups with new ones.
cupsYou have drunk three cups of coffee.
cupsShe poured coffee into the cups on the table.
cupsShe was in her cups.
cupsHe swallowed three cups of the water, one after the other.
cupsI always have two cups of coffee in the morning.
cupsI kept saying "Let's stop" but she drained any number of cups of wine - and now you see she's got drunk and merry.
cupsSet up paper cups in the cupcake baking tray.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
สะอึก[v.] (sa-euk) EN: hiccup ; have the hiccups   FR: avoir le hoquet ; hoqueter
ถ้วย[n.] (thuay) EN: [classifier : cups (coffee cups, tea cups), bowls]   FR: [classificateur : tasses (à café ou thé), bols]

CMU English Pronouncing Dictionary
CUPS    K AH1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cups    (v) (k uh1 p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
管を巻く[くだをまく, kudawomaku] (exp,v5k) to grumble over one's wine cups [Add to Longdo]
駆け付け三杯[かけつけさんばい, kaketsukesanbai] (n) three cups of sake which latecomers to a party are made to drink [Add to Longdo]
献酬[けんしゅう, kenshuu] (n,vs) exchange of sake cups [Add to Longdo]
差しつ差されつ[さしつさされつ, sashitsusasaretsu] (adv,n) exchanging sake cups [Add to Longdo]
鎖樋[くさりとい, kusaritoi] (n) chain of ornamental cups hanging from a gutter [Add to Longdo]
三々九度;三三九度[さんさんくど, sansankudo] (n) three-times-three exchange of nuptial cups [Add to Longdo]
水杯;水盃[みずさかずき, mizusakazuki] (n) farewell cups of water [Add to Longdo]
組み杯;組み盃[くみさかずき, kumisakazuki] (n) a nest of sake cups [Add to Longdo]
茶しぶ;茶渋[ちゃしぶ, chashibu] (n) tea incrustation; tea stains (on teeth, cups, etc.) [Add to Longdo]
杯事[さかずきごと, sakazukigoto] (n) pledge made over winecups; exchange of nuptial cups [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杯盘狼藉[bēi pán láng jí, ㄅㄟ ㄆㄢˊ ㄌㄤˊ ㄐㄧˊ, / ] cups and dishes in complete disorder (成语 saw); after a riotous drinking party [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  CUPS
         Common Unix Printing System (Unix, printing)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top