Search result for

cowing

(540 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cowing-, *cowing*, cow
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cowing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cowing*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
sex with cow (vt ) การมีเพศสัมพันธ์กะแม่วัวสาว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cow[VT] ขู่, See also: ทำให้กลัว, ทำให้ตื่นตระหนก, คุกคาม, Syn. overawe
cow[N] วัวตัวเมีย, See also: แม่วัว, Syn. moo-cow
cowl[N] เสื้อคลุมของพระ
scow[N] เรื่อบรรทุกท้องแบนสี่เหลี่ยม, See also: เรือท้องแบนสี่เหลี่ยม, เรือเก่าแก่, Syn. barge, cargo, ship
cower[VI] ทำตัวงอ (ด้วยความกลัว), See also: หมอบ, งอตัว (เนื่องจากความกลัว), Syn. crawl, creep, cringe
scowl[VT] ทำหน้าบึ้งตึง, See also: ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด, Syn. glower, disapprove
scowl[VI] ทำหน้าบึ้งตึง, See also: ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด, Syn. glower
coward[ADJ] ขี้ขลาด, Syn. cowardly, fearful
coward[N] คนขี้ขลาด
cowboy[N] โคบาล, See also: คนที่ขี่ม้าดูแลและเลี้ยงวัว
cowboy[SL] คนที่ไม่มีคุณสมบัติในการทำธุรกิจ
cowman[N] คนเลี้ยงวัว
cowpea[N] พืชจำพวกถั่วชนิดหนึ่ง
cowpox[N] โรคชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส พบในสัตว์ประเภทโคกระบือ
cowrie[N] เบี้ย, See also: เปลือกหอยที่ใช้แทนเงิน
cowrie[N] เปลือกหอยชนิดหนึ่ง
Moscow[N] กรุงมอสโคว์ เป็นเมืองหลวงของรัสเซีย
cowbell[N] กระดิ่งที่ผูกวัว
cowhide[N] หนังวัว, Syn. cowskin
scowler[N] ผู้ทำหน้าบึ้งตึง
sea cow[N] ช้างน้ำ
tin cow[SL] นมกระป๋อง
cash cow[N] ธุรกิจที่ทำกำไร, Syn. moneymaker, money-spinner
cow down[PHRV] ทำให้พ่ายแพ้, See also: ทำให้กลัว
cowardly[ADJ] ขี้ขลาด, Syn. coward, fearful
scowl at[PHRV] ถลึงตาใส่, See also: ทำหน้าบึ้งใส่, Syn. frown at, glower at
cow juice[SL] นม
cowardice[N] ความขี้ขลาด, Syn. cowardliness
cower away[PHRV] ตื่นกลัว, See also: กลัว
cower back[PHRV] ตื่นกลัว, See also: กลัว
cower down[PHRV] ตื่นกลัว, See also: กลัว
cowpuncher[N] โคบาล (คำไม่เป็นทางการ)
sacred cow[IDM] สิ่งหวงห้าม, See also: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ควรหลบหลู่, สิ่งที่ไม่ควรพูดถึงในแง่ไม่ดี
cower forward[PHRV] ตื่นกลัว, See also: กลัว
mad cow disease[N] โรควัวบ้า (คือโรค BSE ย่อจาก bovine spongiform encephalopathy)
till the cows come home[IDM] นานมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ยาวนานมาก
cow someone into submission[IDM] บังคับให้เห็นด้วย, See also: เห็นพ้องด้วยเพราะว่ากลัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cow(คาว) n. วัวตัวเมีย,แม่วัว,สัตว์ตัวเมียจำพวก Bos,สัตว์ตัวเมียขนาดใหญ่ (เช่นช้าง ปลาวาฬ แรด แม่น้ำ) ,หญิงอ้วนพุงพลุ้ย -Phr. (a sacred cow วัวในอินเดีย (ถือเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์) ,บุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หาอาจล่วงละเมิดได้.) -Phr. (till the cows come home นาน
cowage(คาว'อิจ) n. หมามุ่ย,
coward(คาว'เอิร์ด) n. คนขี้ขลาด,คนอ่อนแอ. adj. ขี้ขลาด,มีความกลัว,อ่อนแอ,ไร้ความกล้า
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon ###A. daredevil
cowardly(คาว เอิร์ดลี่) adj. ขี้ขลาด,ไร้ความกล้า. adv. อย่างคนขี้ขลาด (่ไร้ความกล้า)
cowbane(คาว'เบน) n. พืชที่เป็นพิษต่อวัวควาย
cowboy(คาว'บอย) n. โคบาล,คนที่ดูแลและเลี้ยงวัวบนหลังม้า (โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา) ,คนที่มีความชำนาญในการขี่ม้า,เหวี่ยงห่วงจับวัว,คนขับรถเร็วแบบบ้าระห่ำ
cowcollegeวิทยาลัยเกษตร
cower(คาว'เออะ) {cowered,cowering,cowers} vt.,vi. หมอบด้วยความกลัว,ยืนหรือนั่งเอาเข่าชิดกันและก้มตัวด้วยความกลัว, Syn. cringe,shrink ###A. strut
cowinner(โควิน'เนอะ) n. ผู้ร่วมมีชัยชนะ,ผู้ร่วมชนะ
cowl(คาวล์) {cowled,cowling,cowls} n. เสื้อพระที่มีส่วนคลุมศีรษะ,ส่วนคลุมศีรษะของเสื้อคลุมดังกล่าว,ฝาครอบ,ที่ครอบ,ยอดปล่องไฟ,ส่วนหน้าของรถยนต์ที่อยู่ใต้กระจกหน้าเป็นส่วนที่อยู่ของคันเหยียบคันเร่งและคลัตซ์. vt. ส่วนที่คลุมศีรษะ,ครอบ คำที่มีความหมายเหมือนกั
cowlick(คาว'ลิค) n. ปอยผมที่ยื่นออกทางทิศทางต่างจากผมส่วนอื่น
cowling(คาว'ลิง) n. โลหะครอบเครื่องยนต์ของเครื่องบิน
cowman(คาว'เมิน) n. คนเลี้ยงวัว,เจ้าของคอกปศุสัตว์ -pl. cowmen
cowpoke(คาว'โพค) n. โคบาล (แสลง)
cowpox(คาว'พอคซฺ) n. ฝีดาษวัว (คนนำไปทำเป็นวัคซีนกันโรคฝีดาษคน)
cowrie(คาว'รี) n. เปลือกหอยเงินตรา,หอยดังกล่าว
cowry(คาว'รี) n. ดูcowrie
cowslip(คาว'สลิพ) n. ต้นขจร
moscow(มอส'โค) n. เมืองหลวงของโซเวียต
scowl(สเคาลฺ) vi.,vt.,n. (การ) ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ทำหน้าบึ้ง,ถลึงตา,ทำหน้าขรึม,ลายมือหวัด., See also: scowlingly adv.
sea cown. ตัวพะยูน,=dugong (ดู) ,ช้างน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
cow(n) แม่วัว,ช้างพัง,แมวน้ำตัวเมีย
coward(n) คนขี้ขลาดตาขาว
cowardice(n) ความขี้ขลาด,ความไม่กล้า
cowardly(adj) ขี้ขลาด,ไม่กล้า
cowbell(n) กระดึงผูกคอวัว,โปง
cowboy(n) คนเลี้ยงวัว,โคบาล
cower(vi) ตกใจกลัว,หัวหด
cowherd(n) คนเลี้ยงวัว
cowhide(n) หนังวัว,แส้
cowl(n) หมวกของพระคริสต์,ยอดปล่องไฟ,ฝาครอบ,ที่ครอบ,กะบังรับลม
cowrie(n) เบี้ย,หอยเบี้ย
cowry(n) เบี้ย,หอยเบี้ย
scowl(n) การทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ความบึ้งตึง
scowl(vi) ถลึงตา,ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ทำหน้าบึ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cowlโครงกระจังหน้ารถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cowpeaถั่วฝักยาว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cowboysโคบาล [TU Subject Heading]
Cowpeaถั่วฝักยาว [TU Subject Heading]
Cowsโค [TU Subject Heading]
Moscow (Russia)มอสโก (รัสเซีย) [TU Subject Heading]
Sea-Cow พะยูนหรือวัวทะเล
สัตว์เลือดอุ่น มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Dugong dugon เป็น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดใหญ่ มีความใกล้ชิดทางชีววิทยากับ ช้างมากที่สุด แต่ได้ลงไปอาศัยอยู่ในน้ำและพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปร่างภายนอกเพื่อให้เหมาะสม ต่อการดำรงชีพอยู่ในน้ำ พะยูนจึงมีรูปร่างกลมยาวลู่น้ำ ขาหน้าเปลี่ยนรูปจากนิ้วกลายเป็นใบพายเพื่อช่วยในการบังทิศทาง ขาหลังหายไปเหลือแต่หางขนาดใหญ่ที่แผ่ออกเป็นแผ่นแบนเพื่อโบกน้ำให้เคลื่อน ตัวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว ผิวหนังเรียบปกคลุมด้วยขนเพียงเล็กน้อยมิให้เกิดการต้านน้ำ พะยูนโดยทั่วไปจะมีความยาวประมาณ 1-4 เมตร น้ำหนักประมาณ 230-900 กิโลกรัม พะยูนเป็นสัตว์ที่มีนิสัยสุภาพ รักสงบ รักครอบครัว เริ่มมีการผสมพันธุ์เมื่ออายุ 9 ปี ตัวเมียให้กำเนิดลูกครั้งละ 1 ตัว และใช้เวลาตั้งท้องประมาณ 13 เดือน พะยูนตัวหนึ่งอาจมีอายุยืนยาวถึง 70 ปี แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะมีอายุอยู่ในช่วง 45-55 ปี ปกติพะยูนชอบอาศัยอยู่ตามชายฝั่งที่น้ำตื้นและบริเวณคลื่นลมไม่แรง จะต้องโผล่ขึ้นมาหายใจทุกๆ 2 หรือ 3 นาที โดยโผล่ขึ้นมานานราวๆ 2 นาที เนื่องจากพะยูนหายใจด้วยปอด อาหารของพะยูน คือ หญ้าทะเล พะยูนเป็นชื่อเรียกกลางๆ ในภาษาไทย แต่ละท้องถิ่นยังมีชื่อเรียกต่างกันออกไป เช่น ปลาหมู หมูน้ำ เงือก ทางภาคใต้เรียก "ดูหยง" ซึ่งมาจากภาษามลายูแปลว่า "เงือก" [สิ่งแวดล้อม]
Allergy, Cow's Milkการแพ้นมวัว [การแพทย์]
Cowden's Syndromeกลุ่มอาการคาวเดน [การแพทย์]
Cowhageหมามุ่ย [การแพทย์]
Cowper's Glandsต่อมเคาเปอร์,ต่อมเกาเปอร์ [การแพทย์]
Cowpoxฝีดาษจากวัว,โรคฝีดาษ,ฝีดาษวัว,ฝีดาษของวัว [การแพทย์]
Cowper's glandต่อมคาวเปอร์, ต่อมที่อยู่ใต้ต่อมลูกหมาก  มีหน้าที่สร้างสารหล่อลื่นท่อปัสสาวะในขณะเกิดการกระตุ้นทางเพศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cowpoxไข้ทรพิษ, โรคฝีดาษ, ดู smallpox [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
smallpox [cowpox]ไข้ทรพิษ, โรคฝีดาษ, โรคระบาดชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส ผู้ป่วยจะมีตุ่มน้ำเหลืองขึ้นเป็นผื่นตามผิวหนัง แม้หายจากโรคนี้แล้วก็จะมีรอยแผลเป็นอยู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inclusion Bodies, Cowdry Type Aอินคลูชันบอดีรูปร่างคล้ายกับคาวดรีชนิดเอ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cow flop (n slang ) มูลวัว
See also: S. dung,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Holy cow!What More Do I Need? (2008)
I try my best every day, but it's very difficult with people looking me up and down as if I were a prize cow.แต่ว่ามันยากเหลือเกิน เมื่อมีคนจ้องมองฉัน หัวจรดเท้าเหมือนเป็นแม่วัวที่เข้าประกวด Rebecca (1940)
You filthy coward!ไอ้ขี้ขลาด! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You see as soon as these cowards hear there are blue shirts around they run.เห็นไหม พอได้ยินว่าพวกเสื้อน้ำเงินมา ไอ้ขี้ขลาดพวกนี้ก็เผ่นแน่บ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You became a priest because you were too much of a coward to do what I do!นายมาเป็นพระก็เพราะ... ...ขี้ขลาดเกินกว่าจะทำอย่างฉัน! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
That's a coward, sir.นั่นคือเป็นคนขี้ขลาดครับ เรากำลังมุ่งหน้าจะมีหนึ่งที่ กำลังมาแรง How I Won the War (1967)
Do you get much thievery, cowardice, things like that?คุณจะได้รับมาก ลักทรัพย์ขี้ขลาดสิ่งเช่นนั้น? ไม่ไม่. How I Won the War (1967)
On the whole, no thievery, no fibbing, no arguing with a superior officer, no treachery, no cowardice, not much rape.ไม่เถียงกับเจ้าหน้าที่ที่เหนือกว่า ไม่มีการทรยศขี้ขลาดไม่มีไม่ได้ ข่มขืนมาก ฉันไม่ยอมข่มขืน How I Won the War (1967)
He's a private soldier. He's a stinking coward.เขาเป็นคนขี้ขลาดเหม็น How I Won the War (1967)
Bum on! To Moscow!ไปมอสโก! How I Won the War (1967)
Hello, cowboy, what's your name?สวัสดี คาวบอย คุณชื่ออะไร Blazing Saddles (1974)
Where are you headed, cowboy?นายจะไปไหน คาวบอย Blazing Saddles (1974)
With me, cows were an afterthought.ถ้ามีวัวก็คงจะต้องคิดบ้าง Oh, God! (1977)
- What a piece of cowshit.- สิ่งที่ ชิ้นส่วนของอึ I Spit on Your Grave (1978)
They've got you wrong, you're not a coward.พวกนั้นเข้าใจผิด นายไม่ขี้ขลาด The Road Warrior (1981)
Stupid, maybe, but not a coward.อาจโง่เง่าบ้าง แต่ไม่ขี้ขลาดแน่ The Road Warrior (1981)
A lion. A cowardly lion.สิงโต ขี้ขลาด Return to Oz (1985)
Oh, Cowardly Lion!โอ๊ะ คุณสิงโตขี้ขลาด Return to Oz (1985)
Goodbye, Cowardly Lion.ลาก่อน สินโตขี้ขลาด Return to Oz (1985)
you could shout it towards Moscow.พอเปิดหน้าต่าง... จะได้ได้ยินถึงมอสโควเลย Spies Like Us (1985)
let's take him to headquarters in Moscow.เราจะพาตัวมันไปส่ง ที่สำนักงานใหญ่ ในมอสโคว Spies Like Us (1985)
so we owe them a cow.- ดังนั้น เราเลยติดหนี้พวกเขา... Spies Like Us (1985)
Of course not, why should we act like cowards who kill women!ไม่อยู่แล้ว ทำไมเราต้องทำตัวเป็น ไอ้ขี้ขลาดที่ฆ่าผู้หญิงด้วย! Vampire Hunter D (1985)
I'm a coward, and Jareth scares me.ฉันอ่ะมันขี้ขลาด เจเร็ทน่ะ น่ากลัวจะตาย Labyrinth (1986)
Hoggle, you coward!ฮ้อคเกิ้ล นายมันขี้ขลาด ! Labyrinth (1986)
- But I'm not a coward? - No.แต่ข้าไม่ได้ขี้ขลาดนะ ไม่หรอก Labyrinth (1986)
I don't care what you think of me. I told you I was a coward.ฉันไม่สนใจหรอกว่าเธอจะคิดยังไง ก็ฉันบอกไปแล้วว่าฉันขี้ขลาด Labyrinth (1986)
Ambrosious, you coward.แอมโบรซิอุส ไอ่เจ้าขี้ขลาด Labyrinth (1986)
You cowered before me. I was frightening.คุณทำให้ฉันกลัว ฉันก็กลัว Labyrinth (1986)
He pretended he was eating cow flops and rat guts in blueberry sauce.แต่ติ๊งต่างเป็นว่ากำลังกินขี้วัว และไส้หนูในน้ำซ้อสบลูเบอร์รี่ Stand by Me (1986)
Yes, I am a silly girl, for not having seen sooner that you are nothing but a coward with a heart full of fear.ใช่, ข้าอาจโง่เขลา แต่ไม่ได้โง่เขลาจนไม่เห็นว่า แท้จริงแล้วท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากคนขี้ขลาด ซึ่งเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในจิตใจ The Princess Bride (1987)
And when I say you're a coward, that is only because you are the slimiest weakling ever to crawl the earth!และถ้าข้าจะพูดว่าท่านขี้ขลาด นั้นก็เพราะท่านมันเป็นคนปวกเปียกอ่อนแอที่สุด เท่าที่เคยเลื้อยอยู่บนโลกใบนี้เลยน่ะสิ The Princess Bride (1987)
I want him to live a long life, alone with his cowardice.ข้าต้องการให้เขามีชีวิตยืนยาว อยู่กับความขลาดกลัวของเขาโดยลำพัง The Princess Bride (1987)
A cowardขี้ขลาด 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
And this fool gonna tie it to his cow.แล้วไอ้โง่นี่ นึกว่าเทวดาชี้ทางให้ไถนา Casualties of War (1989)
At least he is not a book burner, you Nazi cow.อย่างน้อยเขาก็ไม่ใช่พวกชอบเผาหนังสือ แม่จอมเผด็จการ Field of Dreams (1989)
"Step outside, you Nazi cow.""ออกไปข้างนอกกัน นังเผด็จการ" Field of Dreams (1989)
She visited the British Council's audio fair in Moscow exactly a week ago.เธอไปเยี่ยมยุติธรรมเสียงบริติชเคานซิในมอสโกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา The Russia House (1990)
I'll tell you why I'm calling. I'm here in Moscow.ฉันจะบอกคุณว่าทำไมฉันโทร ฉันอยู่ที่นี่ในมอสโก The Russia House (1990)
How long are you staying in Moscow, please, Mr Barley?คุณจะนานแค่ไหนที่อยู่ในมอสโกโปรดนายข้าวบาร์เลย์? The Russia House (1990)
We are divorced. Like everybody else in Moscow.เรามีการหย่าร้าง เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ในมอสโก The Russia House (1990)
- At least show me something of Moscow.- อย่างน้อยแสดงให้ฉันบางสิ่งบางอย่างของมอสโก The Russia House (1990)
- Welcome to Moscow, my dear chap!- ยินดีต้อนรับสู่มอสโก, เด็กชายที่รักของฉัน! The Russia House (1990)
You invited me to show you Moscow tomorrow, I think.คุณเชิญผมไปแสดงมอสโกในวันพรุ่งนี้ผมคิดว่า The Russia House (1990)
Are you coming back to Moscow?คุณกลับไปยังกรุงมอสโกมา? The Russia House (1990)
Well, that's what you want, isn't it? To go back to Moscow. To see it through.ดีที่สิ่งที่คุณต้องการไม่ได้หรือไม่ ที่จะกลับไปที่กรุงมอสโก ที่จะเห็นมันผ่าน The Russia House (1990)
Welcome to Moscow again. Welcome to the book fair.ขอต้อนรับสู่มอสโกอีกครั้ง ยินดีต้อนรับสู่งานสัปดาห์หนังสือ The Russia House (1990)
He will make a special visit to Moscow during the book fair to meet you.เขาจะทำให้การเข้าชมพิเศษไปมอสโกในช่วงงานสัปดาห์หนังสือที่ได้พบคุณ The Russia House (1990)
Dante's coming to Moscow on Friday. He's borrowing that apartment.ดันเต้มาถึงกรุงมอสโกในวันศุกร์ที่ เขายืมพาร์ทเมนต์ที่ The Russia House (1990)
But by Moscow standards...แต่ตามมาตรฐานของกรุงมอสโก ... The Russia House (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cowThe climate here is milder than that of Moscow.
cowHe was cowed by her intelligence.
cowThey called him a coward.
cowShe can wait till the cows come home but he'll never come back.
cowThe cowboys rounded up the herd of cattle.
cowThe cows looked big and docile.
cowThose cowards ran away soon.
cowCows provide us with good milk.
cowThe cow is anything but bright.
cowNew Zealand is a country of sheep and cows.
cowShe scowled at the rude salesman.
cowA hybrid from a bison and cow.
cowA cow is a useful animal.
cowCows abound on that farm.
cowYou can complain till the cows come home, but it's not going to make a bit of difference.
cowHoly cow!
cowCows are sacred to many people in India.
cowMy friend called me a coward.
cowHe looked at the cows in the fields.
cowThe cows are eating grass.
cowCows are eating grass in the meadow.
cowThe youngster resented being treated as a coward.
cowA dairy cow is a useful animal.
cowCows are anything but bright.
cowThe cow supplies us with milk.
cowYes, and here's a photo of the farm where we milked the cows.
cowI've triumphed over that coward.
cowCows supply us with milk.
cowOur cow doesn't give us any milk.
cowCows supply us with many things we need.
cowA cowboy is driving cattle to the pasture.
cowCows give us milk, and hens eggs.
cowI've never seen a real cow.
cowCows supply milk.
cowYou are not a coward.
cowWhat? You can't do it? You coward! Chicken!
cowHe is too much of a coward to attempt it.
cowIt's best to wear a cap on your head during the cold Moscow winters.
cowJack exchanged the cow for the seeds.
cowWe saw cows grazing in the meadow.
cowAre you suggesting that I'm a coward?
cowThe cow missed being hit by a gnat's whisker.
cowCows give us milk.
cowHe exchanged his cow for two horses.
cowWe looked down on him as a coward.
cowHe always shows cowardice.
cowHe has ten cows.
cowThe cowboys rode into an unknown town.
cowYou can wait till the cows come home.
cowI'm such a coward that I rarely visit the dentist.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีรุกชาติ[ADJ] cowardly, See also: timid, Syn. ขี้ขลาด, Notes: (บาลี)
ปอดแหก[V] be chicken-hearted, See also: be white-livered, be timid, be timorous, be cowardly, be faint-hearted, Syn. กลัว, หวาดกลัว, Example: หล่อนปอดแหกไปเสียทุกเรื่องแม้แต่การเข้าสอบสัมภาษณ์งาน, Thai definition: กลัวมากจนไม่มีสติ, กลัวอย่างยิ่ง, Notes: (ปาก)
เบี้ย[N] cowrie, See also: cowrie shell, cowrie shell money, Cypraea moneta money, Syn. เงิน, อัฐ, Thai definition: คนโบราณใช้เปลือกหอยเบี้ยเป็นวัตถุกลางสำหรับซื้อขายสิ่งของ เรียกว่า เบี้ย มีอัตรา 100 เบี้ย เป็น 1 อัฐ จึงเรียกคำว่า เบี้ย เป็นเงินติดมาจนทุกวันนี้ เช่น เบี้ยประชุม เบี้ยประกัน เบี้ยเลี้ยงชีพ
เบี้ย[N] cowrie, See also: Cypraea moneta, cowrie shell, Syn. หอยเบี้ย, Example: พ่อหมอล้วงงาช้าง กระดองเต่า หอยเบี้ยและกระดูกผีออกมากองบนผ้าแดงคร่ำเขรอะ, Thai definition: ชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยวหลายชนิดในสกุล Cypraea วงศ์ Cypraeidae เปลือกแข็ง ผิวเป็นมัน หลังนูน ท้องแบน ช่องปากยาวแคบและไปสุดตอนปลายทั้ง 2 ข้าง เป็นลำราง ริมปากทั้ง 2 ด้านหยักหรือมีฟัน ไม่มีฝาปิด เรียกรวมๆ ว่า หอยเบี้ย
วัว[N] cow, See also: bull, bullock, ox, Syn. โค, Example: คนชอบนำสัตว์หลายชนิดมาถวายหลวงพ่อเช่น ช้าง วัว กระทิง หมูป่า เป็นต้น, Thai definition: ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดหนึ่ง เป็นสัตว์กีบคู่ มีสีต่างๆ เช่น น้ำตาล นวล มีเหนียงห้อยอยู่ใต้คอถึงอก
หน้าเง้าหน้างอ[V] frown, See also: scowl, Syn. หน้างอ, หน้าหงิกหน้างอ, หน้ามุ่ย, Ant. หน้าชื่น, แจ่มใส, ยิ้มแย้มแจ่มใส, หน้าบาน, Example: ทำไมวันนี้เธอถึงทำหน้าเง้าหน้างอตลอดวัน, Thai definition: ทำหน้าแสดงอาการไม่พอใจ คิ้วขมวด
หน้ามุ่ย[ADJ] frowning, See also: scowl, Syn. บูดบึ้ง, หน้าบูดบึ้ง, หน้าหงิก, หน้างอ, หน้าหงิกหน้างอ, หน้าบูดหน้าบึ้ง, หน้าบึ้ง, ถมึงทึง, Ant. หน้าชื่น, หน้าบาน, ยิ้มแย้มแจ่มใส, Example: เด็กๆ มักจะทำหน้ามุ่ย เมื่อไม่ได้ดั่งใจ, Thai definition: ทำหน้าบูดบึ้ง
นิ่วหน้า[V] frown, See also: knit one's brows, lour, scowl, look daggers, Syn. ขมวดคิ้ว, Example: เขานิ่วหน้าเพราะความเจ็บปวด, Thai definition: ทำหน้าย่นขมวดคิ้วแสดงความโกรธหรือเจ็บปวดเป็นต้น
ขี้กลัว[V] be cowardly, See also: be chicken-hearted, be timid, be spineless, be yellow, be craven, be fearful, be scared, Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว, Ant. กล้า, Example: เขาขี้กลัวออกจะตายไป คงไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียว, Thai definition: ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง
ขี้ขลาด[ADJ] timid, See also: timorous, chicken-hearted, fearful, afraid, scared, coward, craven, Syn. กลัว, ขี้กลัว, ขลาด, ไม่กล้า, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว, Ant. กล้า, Example: สมรเป็นคนที่ขี้ขลาดมาก เธอไม่กล้าแม้แต่จะเดินทางไปไหนมาไหนตามลำพัง, Thai definition: ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง
ขึงตา[V] stare, See also: gaze, scowl, glare, Syn. จ้องเขม็ง, ตาเขียว, ถลึงตา, Example: เขาขึงตาใส่เธอ เพื่อให้เธอหยุดพูด, Thai definition: จ้องดูอย่างเขม็งด้วยอาการโกรธ หรือด้วยประสงค์จะห้าม
คนขี้ขลาด[N] coward, See also: craven, poltroon, Syn. คนขี้กลัว, คนขลาด, คนตาขาว, Ant. คนกล้าหาญ, Example: ข้าไม่มีวันไปคบกับคนขี้ขลาดอย่างพวกมันหรอก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มักกลัว ไม่กล้าทำสิ่งต่างๆ
คว่ำ[V] scowl, See also: frown, Thai definition: เรียกหน้าที่แสดงอาการโกรธมากจนไม่อยากจะเงยขึ้นมองดูว่า หน้าคว่ำ
คุกคาม[V] threaten, See also: menace, browbeat, intimidate, bully, cow, frighten, Syn. ขู่, กดขี่, ข่มเหง, Ant. ปลอบขวัญ, Example: เขาจ้างนักเลงไว้คุกคามบุคคลที่ขัดขวางแผนการหรือผลประโยชน์ของตน, Thai definition: แสดงอำนาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว, ทำให้หวาดกลัว
โค[N] cow, See also: ox, bull, Syn. วัว, Example: โคพันธุ์นี้ให้น้ำนมมาก, Count unit: ตัว
โคนม[N] milk cow, See also: dairy cattle, dairy cow, milch cow, milker, Syn. วัวนม, Example: การใช้เทคโนโลยีชีวภาพดังกล่าวจะทำให้ได้โคนมที่มีลักษณะทางพันธุกรรมดีขึ้น, Count unit: ตัว, Thai definition: แม่วัวที่เลี้ยงไว้สำหรับรีดนม
โคเนื้อ[N] beef cattle, See also: beef, cattle, cow, Syn. วัวเนื้อ, Example: ปัจจุบันยังไม่ค่อยมีผู้นิยมทำฟาร์มโคเนื้อมากนักในประเทศไทย, Count unit: ตัว, Thai definition: วัวที่เลี้ยงไว้สำหรับรับประทานเนื้อ
โคบาล[N] cowboy, See also: cowman, cattleman, cowpoke, cowhand, cowherd, Example: โคบาลกำลังต้อนวัวให้กลับเข้ามาในฟาร์ม, Count unit: คน, Thai definition: คนเลี้ยงวัว
งัว[N] bullock, See also: ox, cow, bull, calf, Syn. วัว, โค, Example: ทางคติของอินเดียเรียกผู้หญิงว่างัวเพราะใช้แรงทำงานหนักได้ดีเหมือนอย่างงัว, Count unit: ตัว
โพล้ง[N] big cowrie (used for rubbing cloth to cause shine), Example: ป้าศรีใช้โพล้งขัดผ้าที่ซื้อมาใหม่ให้ขึ้นเงามากขึ้น, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อเบี้ยชนิดหนึ่ง ตัวใหญ่ ใช้ขัดผ้าให้ขึ้นเงา
ภาพปูนปั้น[N] stucco, See also: stuccowork, Example: ภาพปูนปั้นปางเสด็จจากดาวดึงส์ในซุ้มทิศใต้ของพระมณฑป วัดตระพังทองหลาง มีลักษณะเป็นภาพปูนปั้นแบบสุโขทัยที่งดงามมาก, Thai definition: ภาพเขียนที่เป็นลวดลายต่างๆ บนฝาผนังหรือกำแพงซึ่งทำมาจากปูน
ปูนเพชร[N] stucco, See also: stuccowork, Example: ปูนเพชรเป็นวัสดุที่นำมาสร้างศิลปะประติมากรรมซึ่งแพร่เข้ามาในสมัยสุโขทัย, Thai definition: ปูนชนิดหนึ่งทำด้วยปูนขาวผสมทรายละเอียด น้ำกาว หนัง และน้ำเชื้อน้ำตาล ใช้ปั้นรูปต่างๆ
ปุ๋ยคอก[N] manure, See also: stable manure, farmyard manure, cow manure, Syn. ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยมูลสัตว์, ปุ๋ยธรรมชาติ, Example: ชาวไร่ชาวนาใช้ปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มอินทรียสารให้แก่ดิน
มูลโค[N] cow dung, See also: semi-liquid faeces, soft faeces, soft excrement, Syn. ขี้วัว, Example: เราใช้ปุ๋ยคอกที่ทำมาจากมูลโค มูลกระบือที่ตากแห้งแล้ว, Thai definition: อุจจาระเหลว แต่ไม่เหลวถึงเป็นน้ำ
มุ่ย[ADJ] long-faced, See also: sullen-faced, frowning, scowling, pouting, Syn. บูดบึ้ง, บึ้งตึง, Example: เขามองเห็นหน้ามุ่ยของเธอตลอดวัน
ผ้าขี้ริ้ว[N] cow's intestine, Example: เขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดใส่ผ้าขี้ริ้วที่ร้านนี้มาก, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ชื่อกระเพาะอย่างหนึ่งของสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่นวัว ควาย เป็นต้น
วัวตัวเมีย[N] cow, Syn. วัวเพศเมีย, Ant. วัวตัวผู้, Count unit: ตัว
หน้าคว่ำ[V] scowl, See also: frown, lower, glare, Syn. หน้างอ, หน้าบึ้ง, Ant. หน้าบาน, Example: การแสดงออกทางสีหน้ามีมากมายหลายแบบด้วยกัน อย่างเช่นทำหน้าคว่ำ หน้าหงิกหน้างอซึ่งเป็นลักษณะของการ ชักสีหน้า แสดงความไม่สบอารมณ์, Thai definition: ทำหน้าแสดงอาการโกรธมาก จนไม่อยากจะเงยขึ้นมองดูหน้า
หน้างอ[V] frown, See also: scowl, Syn. หน้าเง้าหน้างอ, หน้ามุ่ย, หน้าบูดบึ้ง, น้าบึ้ง, Ant. หน้าบาน, Example: ผู้ให้บริการทางภาครัฐส่วนใหญ่จะชอบทำหน้างอ ให้ผู้รับบริการรอนาน, Thai definition: ทำหน้าแสดงอาการไม่พอใจ คิ้วขมวด
หน้าเง้า[V] frown, See also: scowl, Syn. หน้างอ, หน้าเง้าหน้างอ, Ant. หน้าบาน, Example: เธอทำหน้าเง้าตลอดวัน วันนี้ทำไมเธอจึงเง้างอดนัก, Thai definition: ทำหน้าแสดงอาการไม่พอใจ คิ้วขมวด
หน้าบูด[V] frown, See also: scowl, Example: ทั้งๆ ที่เป็นวันเกิดดิฉัน ขอร้องให้เขามานั่งเป็นเพื่อนให้พร้อมหน้ากันหน่อยเขาก็หน้าบูด หลายๆ ครั้งเข้าดิฉันก็หมดความอดทน, Thai definition: ทำหน้าแสดงอาการเบื่อ
ตัวเงินตัวทอง[N] money spinner, See also: milch cow, ready source of income, valuable person, fortune bringer, Example: นักร้องคนนี้เป็นตัวเงินตัวทองที่ดึงลูกค้าเข้าร้าน, Thai definition: ผู้ที่มีค่า, สิ่งที่จะนำโชคลาภมาให้
ตัวเงินตัวทอง[N] money spinner, See also: milch cow, ready source of income, valuable person, fortune bringer, Example: นักร้องคนนี้เป็นตัวเงินตัวทองที่ดึงลูกค้าเข้าร้าน, Thai definition: ผู้ที่มีค่า, สิ่งที่จะนำโชคลาภมาให้
ตาขาว[ADJ] cowardly, See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ตาขาว[ADJ] chicken-hearted, See also: cowardly, craven, pusillanimous, faint-hearted, timid, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Ant. เก่งกล้า, แกร่งกล้า, กล้าหาญ, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ตาขาว[ADJ] cowardly, See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ถลึงตา[V] stare, See also: glare at, scowl, throw/pass a look of disapproval, glower (at), look daggers at, Syn. ขึงตา, Example: แม่ถลึงตาเข้าใส่ลูกชายที่กำลังซุกชน, Thai definition: มองอย่างแน่วแน่
ถั่วฝักยาว[N] cow-pea, See also: Vigna sinensis, Syn. ถั่วค้าง, Example: เราปลูกบวบ ถั่วฝักยาวและฟักทองกินเป็นประจำจนเบื่อ, Thai definition: ชื่อถั่วชนิดหนึ่ง ฝักกลมยาวคล้ายฝักแค
ใจปลาซิว[ADJ] impatient, See also: timorous, cowardly, timid, faint-hearted, spineless, Syn. ใจเสาะ, ขี้ขลาด, Ant. ใจกล้า, Example: ฉันคิดว่าคนใจปลาซิวอย่างเขาคงไม่กล้าไปดำน้ำกับฉัน, Thai definition: มีใจไม่อดทน
ใจเสาะ[ADJ] chicken-hearted, See also: faint-hearted, cowardly, timid, spineless, Syn. ใจปลาซิว, Ant. ใจกล้า, ใจเข้มแข็ง, Example: ปลาเงินปลาทองเป็นปลาใจเสาะมักจะตายทันทีที่น้ำเสีย
ใจเสาะ[V] be faint-hearted, See also: be chicken-hearted, be cowardly, be timid, be spineless, Syn. ใจปลาซิว, Ant. ใจกล้า, ใจเข็มแข็ง, Example: เขาคงจะใจเสาะเหมือนกับพี่ชายของเขาก็เลยไม่กล้าเข้ามาช่วยฉัน, Thai definition: มีใจไม่เข้มแข็ง, มีใจไม่อดทน
นิ่ว[V] frown, See also: scowl, Syn. ย่น, Example: เขานิ่วหน้าเมื่อความเจ็บแผ่ซ่านเข้าร่างกาย, Thai definition: ทำหน้าย่นขมวดคิ้วแสดงความโกรธหรือเจ็บปวด
กดหัว[V] intimidate, See also: suppress, frighten, overawe, cow, Syn. ขู่, ข่ม, Example: กดหัวมันไว้อย่าให้มันหือ, Thai definition: ทำให้หือไม่ขึ้น, Notes: (ปาก)
กระดึง[N] cowbell, See also: wind bell, church-bell, Syn. โปง, Example: เสียงกังวานของกระดึงจากคอวัวขยับใกล้เข้าหมู่บ้าน, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องโลหะหรือเครื่องไม้มักมีรูปคล้ายกระดิ่ง มีลูกกระทบแขวนอยู่ภายในหรือห้อยกระหนาบอยู่ภายนอก มักใช้แขวนคอสัตว์เช่นวัวควาย เพื่อให้เกิดเสียงดัง
ดวด[N] game similar to backgammon, See also: kind of game played with cowries and dice, Thai definition: ชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง เดินแต้มตามเบี้ยที่ทอดได้ไปตามตาตาราง
แม่แปรก[N] cow elephant that is a head leader, Count unit: เชือก, Thai definition: ช้างพังที่เป็นหัวหน้าโขลง
แหย[V] be cowardly, See also: shrink, be spineless, be pusillanimous, be craven, be timid, Syn. ขลาด, Example: เขาไม่แหยแต่เขาไม่อยากจะยุ่งกับนักเลง, Thai definition: อาการที่ไม่สู้ใคร, ทำเก่งแต่กลับยอมแพ้ง่ายๆ
ความขี้ขลาด[N] cowardice, See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness, Syn. ความขลาด, ความไม่กล้า, Ant. ความองอาจ, ความกล้าหาญ
ขี้กลัว[V] be a chickenshit, See also: be a coward, be a pansy, be a chicken, be yellow, have a yellow streak, Syn. กลัว, ขี้ขลาด, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว, Ant. กล้า, Example: ในครอบครัวที่มีการดุด่าว่ากล่าวหรือใช้เสียงดังกับเด็กเล็กๆบ่อยๆ พบว่าเด็กมักจะเงียบ ขี้กลัว ไม่กล้า และไม่มั่นใจในตัวเองเป็นส่วนใหญ่, Thai definition: ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง
ตอก[V] prod (a cow), See also: spur (a horse), Example: เขาตอกควายให้เร่งฝีเท้า เพื่อให้แซงคู่แข่ง, Thai definition: เร่งให้วัวควายวิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ย[n.] (bīa) EN: cowrie = cowry ; cowrie shell   FR: cauri = cauris [m]
ชะมวง [n.] (chamūang) EN: Garcinia cowa ; Tai Chua   
ช้างพัง[n.] (chāngphang) EN: female elephant ; cow elephant   FR: éléphante [f] ; éléphant femelle [m]
ช้างตัวเมีย[n. exp.] (chāng tūamīa) EN: cow elephant   
ฝาชี[n.] (fāchī) EN: cone-shaped cover ( for keeping food away from flies) ; cowl   FR: couvre-plat [m]
ขมึง[v.] (khameung) EN: stare ; glower ; scowl ; look serious ; look gloomy   FR: regarder méchamment ; jeter un regard mauvais ; lancer des regards noirs ; abaisser du regard
คาวบอย[n.] (khāobøi) EN: cowboy   FR: cow-boy [m]
ขึงขัง[v.] (kheungkhang) EN: be severe ; be rigorous ; be stern ; be serious ; be solemn ; take a grave attitude ; scowl   
ขึงตา[v.] (kheungtā) EN: stare ; gaze ; scowl ; glare   FR: faire les gros yeux ; se renfrogner
ขี้ขลาด[adj.] (khīkhlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven   FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขลาด[adj.] (khlāt) EN: cowardly ; craven ; timid ; dastardly ; chicken-hearted ; white-liver ; timorous   FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)
โค[n.] (khō) EN: cow ; ox ; bull   FR: vache [f] ; taureau [m] ; boeuf [m]
โคบาล [n.] (khōbān) EN: cowboy ; cowman ; cattleman ; cowpoke ; cowhand ; cowherd   
คอกวัว[n.] (khøk wūa) EN: cowshed ; stable ; cattle pen   FR: étable [f] ; enclos à bétail [m]
คนขี้ขลาด[n. exp.] (khon khīkhlāt) EN: coward   FR: peureux [m] ; peureuse [f] ; poltron [m] ; poltronne [f] ; lâche [m] ; froussard [m] (fam.) ; froussarde [f] (fam.) ; trouillard [m] (fam.) ; trouillarde [f] (fam.) ; dégonflé [m] ; couard [m] (litt.) ; couarde [f] (litt.) ; pétochard [m] (fam.) ; pétocha
คนขี้กลัว[n. exp.] (khon khīklūa) EN: coward   
คนขลาด[n. exp.] (khon khlāt) EN: coward   FR: peureux [m] ; peureuse [f] ; poltron [m] ; poltronne [f] ; lâche [m] ; froussard [m] (fam.) ; froussarde [f] (fam.) ; trouillard [m] (fam.) ; trouillarde [f] (fam.) ; dégonflé [m] ; couard [m] (litt.) ; couarde [f] (litt.) ; pétochard [m] (fam.) ; pétocha
โคนม[n. exp.] (khōnom) EN: milk cow ; dairy cattle ; dairy cow ; milch cow ; milker   FR: vache laitière [f]
คนตาขาว[n. exp.] (khon tākhāo) EN: coward   
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten   FR: menacer ; intimider ; inquiéter
คว่ำ[v.] (khwam) EN: scowl ; frown   
แม่วัว[n.] (maē wūa) EN: cow   FR: vache [f]
มอสโก[n. prop.] (Møskō) EN: Moscow   FR: Moscou [m]
มูลโค[n.] (mūnkō) EN: cow dung ; semi-liquid faeces ; soft faeces ; soft excrement   FR: bouse [f]
หน้าคว่ำ[v.] (nākhwam ) EN: scowl   
หน้าเง้า[v.] (nā-ngao) EN: frown ; scowl   
หน้าเง้าหน้างอ[v.] (nā-ngao nā-ngø) EN: frown ; scowl   FR: bouder ; faire la tête
หน้างอ[v.] (nā-ngø) EN: frown ; scowl   
งัว[n.] (ngūa) EN: bullock ; ox ; cow ; bull ; calf   FR: boeuf [m] ; vache [f]
ผ้าขี้ริ้ว[n.] (phākhīriū) EN: cow's intestine ; ox tripes   FR: tripes de boeuf
พัง[n.] (phang) EN: female elephant ; cow elephant   FR: éléphante [f]
พะยูน[n.] (phayūn) EN: Dugong ; sea-cow ; manatee   FR: dugong [m]
ผู้ร่วมงาน[n.] (phūruamngān) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker   FR: collègue [m, f] ; associé [m] ; partenaire [m] ; confrère [m] ; consoeur [f] ; collaborateur [m] ; collaboratrice [f]
รีดนมวัว[v. exp.] (rīt nom wūa) EN: milk a cow   FR: traire une vache
ตาขาว[adj.] (tākhāo) EN: cowardly ; chicken-hearted   
ถั่ว[n.] (thūa) EN: gambling game played with cowries   FR: [sorte de jeu]
ถั่วฝักยาว [n. exp.] (thūafakyāo) EN: string bean ; yard long bean ; long bean ; cow-pea ; long green bean   FR: haricot vert [m]
ถั่วพุ่ม [n. exp.] (thūa phum) EN: Cow Pea   
ต้อนวัวเข้าคอก[v. exp.] (tøn wūa khao khøk) EN: drive cows into an enclosure   
วัว[n.] (wūa) EN: cow ; bull ; bullock ; ox   FR: vache [f] ; boeuf [m]
วัวบ้า[n. exp.] (wūa bā) EN: mad cow disease   FR: vache folle [f]
วัวนม[n. exp.] (wūa nom) EN: milch cow   FR: vache laitière [f] ; laitière [f]
วัวตัวเมีย[n. exp.] (wūa tūamīa) EN: cow   FR: vache [f]
แหย[v.] (yaē) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid   
หยอง[v.] (yøng) EN: stand erect through fear ; have the creeps ; cow   

CMU English Pronouncing Dictionary
COW    K AW1
COWL    K AW1 L
SCOW    S K AW1
COWS    K AW1 Z
COWEN    K OW1 AH0 N
COWEN    K AW1 AH0 N
COWER    K AW1 ER0
COWED    K AW1 D
SCOWL    S K AW1 L
COWIE    K AW1 IY0
COWIN    K AW1 IH2 N
COW'S    K AW1 Z
COWAN    K AW1 AH0 N
MOSCOW    M AO1 S K AW0
COWENS    K OW1 AH0 N Z
COWMAN    K AW1 M AH0 N
COWLES    K AW1 AH0 L Z
MCCOWN    M AH0 K AW1 N
COWGER    K AW1 JH ER0
COWHER    K AA1 W ER0
COWLEY    K AW1 L IY0
COWPER    K UW1 P ER0
COWING    K AW1 IH0 NG
COWPER    K AW1 P ER0
COWENS    K AW1 AH0 N Z
COWELL    K AA1 W EH0 L
COWBOY    K AW1 B OY2
MOSCOW    M AA1 S K OW2
COWDEN    K AW1 D AH0 N
COWSER    K AW1 Z ER0
COWARD    K AW1 ER0 D
COWANS    K AW1 AH0 N Z
COWEDA    K AH0 W IY1 D AH0
COWART    K AW1 AA0 R T
PICOWER    P IH1 K AW2 R
MCCOWAN    M AH0 K AW1 AH0 N
COWSLIP    K AW1 S L IH2 P
COWSERT    K AW1 S ER0 T
COWLING    K AW1 L IH0 NG
COWBELL    K AW1 B EH2 L
COWDREY    K AW1 D R IY0
COWDERY    K AW1 D ER0 IY0
COWGILL    K AW1 G IH2 L
COWGIRL    K AW1 G ER2 L
MCCOWIN    M AH0 K AW1 IH2 N
COWHERD    K AW1 HH ER2 D
MCCOWEN    M AH0 K AW1 AH0 N
COWBOYS    K AW1 B OY2 Z
SCOWDEN    S K AW1 D AH0 N
COWRIES    K AW1 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cow    (v) (k au1)
cowl    (n) (k au1 l)
cows    (v) (k au1 z)
scow    (n) (s k au1)
Cowes    (n) (k au1 z)
cowed    (v) (k au1 d)
cower    (v) (k au1 @ r)
cowls    (n) (k au1 l z)
scowl    (v) (s k au1 l)
scows    (n) (s k au1 z)
Moscow    (n) (m o1 s k ou)
coward    (n) (k au1 @ d)
cowboy    (n) (k au1 b oi)
cowers    (v) (k au1 @ z)
cowing    (v) (k au1 i ng)
cowman    (n) (k au1 m a n)
cowmen    (n) (k au1 m e n)
cowpox    (n) (k au1 p o k s)
cowrie    (n) (k au1 r ii)
scowls    (v) (s k au1 l z)
cowards    (n) (k au1 @ d z)
cowbell    (n) (k au1 b e l)
cowboys    (n) (k au1 b oi z)
cowered    (v) (k au1 @ d)
cowhand    (n) (k au1 h a n d)
cowherd    (n) (k au1 h @@ d)
cowhide    (n) (k au1 h ai d)
cowling    (n) (k au1 l i ng)
cowries    (n) (k au1 r i z)
cowshed    (n) (k au1 sh e d)
cowskin    (n) (k au1 s k i n)
cowslip    (n) (k au1 s l i p)
moo-cow    (n) - (m uu1 - k au)
scowled    (v) (s k au1 l d)
sea-cow    (n) - (s ii1 - k au)
cowardly    (j) (k au1 @ d l ii)
cowbells    (n) (k au1 b e l z)
cowering    (v) (k au1 @ r i ng)
cowhands    (n) (k au1 h a n d z)
cowherds    (n) (k au1 h @@ d z)
cowhides    (n) (k au1 h ai d z)
cowhouse    (n) (k au1 h au s)
cowlings    (n) (k au1 l i ng z)
cowpoxes    (n) (k au1 p o k s i z)
cowsheds    (n) (k au1 sh e d z)
cowskins    (n) (k au1 s k i n z)
cowslips    (n) (k au1 s l i p s)
moo-cows    (n) - (m uu1 - k au z)
scowling    (v) (s k au1 l i ng)
sea-cows    (n) - (s ii1 - k au z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kuhhaut {f}cow hide [Add to Longdo]
Kuhhirt {m}cowboy [Add to Longdo]
Kuhhirtin {f}cowgirl [Add to Longdo]
Kuhknecht {m}cowmen [Add to Longdo]
Angsthase {m}; Feigling {m}coward [Add to Longdo]
Cowboy {m}cowboy; buckaroo; vaquero [Add to Longdo]
Cowgirl {n}cowgirl [Add to Longdo]
Feigheit {f}cowardice [Add to Longdo]
Feigling {m}coward; faintheart; poltroon [Add to Longdo]
hohe Gewinne abwerfender Bereich eines Unternehmenscash cow [Add to Longdo]
Kuhfladen {m}cow pat [Add to Longdo]
Kühlerverkleidung {f} [auto]radiator grill; radiator cowling [Add to Longdo]
Kuhmaulschuh {m}cow-mouth shoe [Add to Longdo]
Kuhmist {m}cow dung [Add to Longdo]
Kuhpocken {f}cowpox [Add to Longdo]
Kuhstall {m}cowhouse [Add to Longdo]
Kuhstall {m}; Viehstall {m}cowshed [Add to Longdo]
Kutte {f} | Kutten {pl}cowl | cowls [Add to Longdo]
Lederpeitsche {f}cowhide [Add to Longdo]
Mitarbeiter {m}; Mitarbeiterin {f}cooperator; co-worker; coworker; collaborator [Add to Longdo]
Mönchskutte {f}cowl [Add to Longdo]
Rind {n}cow; bull [Add to Longdo]
Rinderwahnsinn {m}mad cow disease [Add to Longdo]
Rindsleder {n}cowhide; oxhide; neats-leather [Add to Longdo]
Schienenräumer {m}cowcatcher [Add to Longdo]
Schlüsselblume {f} [bot.]cowslip; primrose [Add to Longdo]
Stuckarbeit {f}stuccowork [Add to Longdo]
aktiver Umweltschützerecowarrior [Add to Longdo]
Viehzüchter {m}cowman [Add to Longdo]
(ängstlich) ausweichen (vor)to cower away (from) [Add to Longdo]
eingeschüchtertcowed [Add to Longdo]
einschüchterndcowing [Add to Longdo]
feige; feig {adj} | feiger | am feigstencowardly; coward | more cowardly | most cowardly [Add to Longdo]
finster blickento scowl [Add to Longdo]
finster blickendscowling [Add to Longdo]
finster blickend {adv}scowlingly [Add to Longdo]
gestarrtscowled [Add to Longdo]
kauern; sich hocken; sich ducken | kauernd; hockend; duckend | gekauert; gehockt; geduckt | er/sie kauert; er/sie hockt sich | ich/er/sie kauerte; ich/er/sie hockte sich | er/sie hat/hatte gekauert; er/sie hat/hatte gehocktto cower | cowering | cowered | he/she cowers | I/he/she cowered | he/she has/had cowered [Add to Longdo]
sich niederkauernto cower down [Add to Longdo]
So ein Feigling!Such a coward! [Add to Longdo]
Cuzcowergspecht {m} [ornith.]Fine-barred Piculet [Add to Longdo]
McCownspornammer {f} [ornith.]McCown's Longspur [Add to Longdo]
Dominikanerkardinal {m} [ornith.]Red-cowled Cardinal [Add to Longdo]
Antillentrupial [ornith.]Black-cowled Oriole [Add to Longdo]
Gilbstärling {m} [ornith.]Saffron-cowled Blackbird [Add to Longdo]
Kuh {f} [zool.] | Kühe {pl}cow | cows [Add to Longdo]
Walkuh {f} [zool.]whale cow [Add to Longdo]
Seekuh f) [zool.]sea cow; manatee [Add to Longdo]
Großer Tümmler [zool.]bottlenose dolphin; grey porpoise; black porpoise; cowfish; common porpoise (Tursiops truncatus) [Add to Longdo]
Moskva; Moskau (Hauptstadt von Russland)Moskva; Moscow (capital of Russia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おどおど[, odoodo] (adv,n,vs) (on-mim) coweringly; hesitantly; (P) [Add to Longdo]
なんてこった[, nantekotta] (exp) (col) Oh no!; Holy cow!; Damn! [Add to Longdo]
ぬめ革;滑革;ヌメ革[ぬめかわ(ぬめ革;滑革);ヌメかわ(ヌメ革), numekawa ( nume kawa ; katsu kawa ); nume kawa ( nume kawa )] (n) cow hide tanned using tannin [Add to Longdo]
もうもう[, moumou] (adv,adv-to) (1) (on-mim) mooing; (n) (2) (chn) moo-moo (i.e. kid's talk for "cow") [Add to Longdo]
エドアブラザメ[, edoaburazame] (n) sharpnose sevengill shark (Heptranchias perlo, species of circumglobal cow shark) [Add to Longdo]
エドアブラザメ属[エドアブラザメぞく, edoaburazame zoku] (n) Heptranchias (genus of cow shark in the family Hexanchidae containing the sharpnose seven-gill shark as its only member) [Add to Longdo]
エビスザメ属[エビスザメぞく, ebisuzame zoku] (n) Notorynchus (genus of cow sharks in the family Hexanchidae whose only extant member is the broadnose sevengill shark) [Add to Longdo]
オーロックス[, o-rokkusu] (n) aurochs; urus (extinct ancestor of the modern cow, Bos taurus) [Add to Longdo]
オフタートル[, ofuta-toru] (n) knit top with a loose turtleneck or cowl neck design (wasei [Add to Longdo]
カウハイド[, kauhaido] (n) cowhide [Add to Longdo]
カウパー腺[カウパーせん, kaupa-sen] (n) Cowper's gland; bulbourethral gland [Add to Longdo]
カウベル[, kauberu] (n) cowbell [Add to Longdo]
カウボーイ(P);カーボーイ[, kaubo-i (P); ka-bo-i] (n) cowboy; (P) [Add to Longdo]
カウボーイハット[, kaubo-ihatto] (n) cowboy hat [Add to Longdo]
カウボーイブーツ[, kaubo-ibu-tsu] (n) cowboy boots [Add to Longdo]
カウリング[, kauringu] (n) cowling [Add to Longdo]
カウル[, kauru] (n) cowl [Add to Longdo]
カウルネックライン[, kaurunekkurain] (n) cowl neckline [Add to Longdo]
カグラザメ科[カグラザメか, kagurazame ka] (n) Hexanchidae (family with 4 species and 3 genera of cow sharks characterized by either 1 or 2 additional pairs of gill slits) [Add to Longdo]
ガツ[, gatsu] (n) {food} (perhaps from the English word "gut") stomach (esp. a pig's stomach or a cow's rumen); pork stomach [Add to Longdo]
シロカグラ[, shirokagura] (n) bigeyed sixgill shark (Hexanchus nakamurai, species of cow shark) [Add to Longdo]
ステラー海牛[ステラーかいぎゅう;ステラーカイギュウ, sutera-kaigyuu ; sutera-kaigyuu] (n) (uk) Steller's sea cow (Hydrodamalis gigas) [Add to Longdo]
テンガロンハット[, tengaronhatto] (n) cowboy hat; ten-gallon hat [Add to Longdo]
ドル箱[ドルばこ, doru bako] (n) patron; milch cow [Add to Longdo]
フレンチタートル[, furenchita-toru] (n) (See オフタートル) knit top with a loose turtleneck or cowl neck (wasei [Add to Longdo]
ブロードノーズ・セブンギル・シャーク;ブロードノーズセブンギルシャーク[, buro-dono-zu . sebungiru . sha-ku ; buro-dono-zusebungirusha-ku] (n) (See えびすざめ) broadnose sevengill shark (Notorynchus cepedianus, species of circumglobal cow shark with 7 gill slits) [Add to Longdo]
プリムラ[, purimura] (n) primula (any flower of genus Primula, which includes primroses, cowslips and cyclamens) [Add to Longdo]
ミノ[, mino] (n) {food} cow rumen [Add to Longdo]
モーモー[, mo-mo-] (n) moo (sound made by cattle); moo-cow [Add to Longdo]
モスクワ[, mosukuwa] (n) Moscow; (P) [Add to Longdo]
モスコミュール[, mosukomyu-ru] (n) Moscow Mule (cocktail) [Add to Longdo]
ロングドリンク[, rongudorinku] (n) long drink (Moscow mule, gin fizz, etc.) [Add to Longdo]
意気地なし;意気地無し[いくじなし, ikujinashi] (n) coward; timid creature [Add to Longdo]
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] (adj-i) spineless; backboneless; timid; cowardly; weak-kneed [Add to Longdo]
畏縮[いしゅく, ishuku] (n,vs) wince; cower; recoil [Add to Longdo]
衣ばかりで和尚はできぬ;衣許りで和尚は出来ぬ[ころもばかりでおしょうはできぬ, koromobakarideoshouhadekinu] (exp) (id) The clothes do not make the man; The cowl does not make the monk [Add to Longdo]
陰嚢無し[ふぐりなし, fugurinashi] (n) (arch) (derog) cowardly man (lit [Add to Longdo]
臆病(P);憶病;おく病[おくびょう, okubyou] (adj-na,n) cowardice; timidity; (P) [Add to Longdo]
臆病者[おくびょうもの, okubyoumono] (n) coward; (P) [Add to Longdo]
我慢汁[がまんじる, gamanjiru] (n) (sl) pre-ejaculate; pre-ejaculatory fluid; Cowper's fluid; slang [Add to Longdo]
海牛[かいぎゅう;カイギュウ, kaigyuu ; kaigyuu] (n) (uk) serenian (any aquatic mammal of order Sirenia, inc. manatees, and dugongs); sea cow [Add to Longdo]
海雀[うみすずめ;ウミスズメ, umisuzume ; umisuzume] (n) (1) (uk) murrelet (esp. the ancient murrelet, Synthliboramphus antiquus); (2) roundbelly cowfish (Lactoria diaphana) [Add to Longdo]
角茄子[つのなす;ツノナス, tsunonasu ; tsunonasu] (n) (uk) nipplefruit; apple of Sodom (Solanum mammosum); titty fruit; cow's udder [Add to Longdo]
褐毛和種[あかげわしゅ, akagewashu] (n) type of Japanese cow [Add to Longdo]
騎乗位[きじょうい, kijoui] (n) (vulg) sexual position where the man lies flat on his back and the woman sits on top; cowgirl position [Add to Longdo]
救助網[きゅうじょあみ;きゅうじょもう, kyuujoami ; kyuujomou] (n) safety net; cowcatcher (train or streetcar) [Add to Longdo]
窮鼠猫を噛む[きゅうそねこをかむ, kyuusonekowokamu] (exp) (id) a cornered rat will bite a cat; despair turns cowards courageous [Add to Longdo]
[うし(P);ぎゅう, ushi (P); gyuu] (n) (1) cattle; cow; ox; oxen; (2) (usu. ぎゅう) (See 牛肉) beef; (3) (ぎゅう only) (See 二十八宿) Chinese "Ox" constellation (one of the 28 mansions); (P) [Add to Longdo]
牛の鞄[ぎゅうのかばん, gyuunokaban] (n) cowhide bag [Add to Longdo]
牛飲馬食[ぎゅういんばしょく, gyuuinbashoku] (n,vs) heavy eating and drinking; gorging and swilling; drinking like a cow and eating like a horse [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, / ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
中山大学[Zhōng shān Dà xué, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Sun Yat-sen University (Guangzhou); Sun Yat-sen University (Kaohsiung); Sun Yat-sen University (Moscow), founded in 1925 as training ground for Chinese communists [Add to Longdo]
倒噍[dǎo jiào, ㄉㄠˇ ㄐㄧㄠˋ, ] to ruminate (of cows) [Add to Longdo]
倒嚼[dǎo jiáo, ㄉㄠˇ ㄐㄧㄠˊ, ] to ruminate (of cows) [Add to Longdo]
做鬼脸[zuò guǐ liǎn, ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄟˇ ㄌㄧㄢˇ, / ] to pull a face; to grimace; to scowl [Add to Longdo]
偶蹄目[ǒu tí mù, ㄡˇ ㄊㄧˊ ㄇㄨˋ, ] Artiodactyla (even-toed ungulates, such as pigs, cows, giraffes etc) [Add to Longdo]
偶蹄类[ǒu tí lèi, ㄡˇ ㄊㄧˊ ㄌㄟˋ, / ] Artiodactyla (even-toed ungulates, such as pigs, cows, giraffes etc) [Add to Longdo]
出圈[chū quān, ㄔㄨ ㄑㄩㄢ, ] to muck out; to clean muck from a cowshed, pigsty etc [Add to Longdo]
卑怯[bēi qiè, ㄅㄟ ㄑㄧㄝˋ, ] mean and cowardly; abject [Add to Longdo]
吴牛见月[Wú niú jiàn yuè, ˊ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ ㄩㄝˋ, / ] cow from Wu is terrified by the moon, mistaking it for the sun [Add to Longdo]
呼牛作马[hū niú zuò mǎ, ㄏㄨ ㄋㄧㄡˊ ㄗㄨㄛˋ ㄇㄚˇ, / ] to call sth a cow or a horse (成语 撒网); it doesn't matter what you call it; Insult me if you want, I don't care what you call me. [Add to Longdo]
呼牛呼马[hū niú hū mǎ, ㄏㄨ ㄋㄧㄡˊ ㄏㄨ ㄇㄚˇ, / ] to call sth a cow or a horse (成语 saw); it doesn't matter what you call it; Insult me if you want, I don't care what you call me. [Add to Longdo]
[mōu, ㄇㄡ, ] moo (sound made by cow) [Add to Longdo]
哭丧着脸[kū sang zhe liǎn, ㄎㄨ ㄙㄤ˙ ㄓㄜ˙ ㄌㄧㄢˇ, / ] sullen; to scowl miserably [Add to Longdo]
奉若神明[fèng ruò shén míng, ㄈㄥˋ ㄖㄨㄛˋ ㄕㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, ] to honor sb as a God (成语 saw); to revere; to worship; to deify; to make a holy cow of sth; to put sb on a pedestal [Add to Longdo]
奶牛[nǎi niú, ㄋㄞˇ ㄋㄧㄡˊ, ] milk cow; dairy cow [Add to Longdo]
威慑[wēi shè, ㄨㄟ ㄕㄜˋ, / ] to cower by military force; deterrence [Add to Longdo]
[nāo, ㄋㄠ, ] bad (informal abbr. of 不好, also pronounced huai4); dreadful; scoundrel; dastard; see 孬種|孬种 coward [Add to Longdo]
孬种[nāo zhǒng, ㄋㄠ ㄓㄨㄥˇ, / ] coward; useless scoundrel [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] coward; weak [Add to Longdo]
宝贝[bǎo bèi, ㄅㄠˇ ㄅㄟˋ, / ] treasured object; treasure; darling; baby; cowry; good-for-nothing or queer character [Add to Longdo]
对牛弹琴[duì niú tán qín, ㄉㄨㄟˋ ㄋㄧㄡˊ ㄊㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, / ] to play the lute to a cow (成语 saw); fig. offering a treat to a unappreciative audience; to cast pearls before swine; caviar to the general; to preach to deaf ears; to talk over sb's head [Add to Longdo]
怒容满面[nù róng mǎn miàn, ㄋㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, / 滿] scowling in anger; rage written across one's face [Add to Longdo]
懦夫[nuò fū, ㄋㄨㄛˋ ㄈㄨ, ] coward [Add to Longdo]
懦弱[nuò ruò, ㄋㄨㄛˋ ㄖㄨㄛˋ, ] cowardly; weak [Add to Longdo]
抖缩[dǒu suō, ㄉㄡˇ ㄙㄨㄛ, / ] to cower; to tremble [Add to Longdo]
拉狄克[Lā dí kè, ㄌㄚ ㄉㄧˊ ㄎㄜˋ, ] Karl Bernardovich Radek (1995-1939), bolshevik and Comintern leader, first president of Moscow Sun Yat-sen university, died in prison during Stalin's purges [Add to Longdo]
拉长脸[lā cháng liǎn, ㄌㄚ ㄔㄤˊ ㄌㄧㄢˇ, / ] to pull a long face; to scowl [Add to Longdo]
[luō, ㄌㄨㄛ, ] strip (cow, leaves, branch) [Add to Longdo]
母牛[mǔ niú, ㄇㄨˇ ㄋㄧㄡˊ, ] cow [Add to Longdo]
气喘如牛[qì chuǎn rú niú, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˇ ㄖㄨˊ ㄋㄧㄡˊ, / ] (成语 saw) labored breathing like a cow; to puff like a walrus [Add to Longdo]
[niú, ㄋㄧㄡˊ, ] ox; cow; bull [Add to Longdo]
牛仔[niú zǎi, ㄋㄧㄡˊ ㄗㄞˇ, ] cowboy [Add to Longdo]
牛奶[niú nǎi, ㄋㄧㄡˊ ㄋㄞˇ, ] cow's milk [Add to Longdo]
牛屄[niú bī, ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧ, ] lit. cow's cunt (taboo slang, 牛B is common euphemism); bastard; bad fellow [Add to Longdo]
牛痘[niú dòu, ㄋㄧㄡˊ ㄉㄡˋ, ] cowpox [Add to Longdo]
牛皮[niú pí, ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧˊ, ] cow hide; leather; fig. flexible and tough; to brag [Add to Longdo]
牛郎[Niú láng, ㄋㄧㄡˊ ㄌㄤˊ, ] Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女; Altair (star) [Add to Longdo]
牛郎织女[niú láng zhī nǚ, ㄋㄧㄡˊ ㄌㄤˊ ㄓ ㄋㄩˇ, / ] Cowherd and Weaving maid (characters in folk story); separated lovers; Altair and Vega (stars) [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] bullock; cow [Add to Longdo]
牵牛[Qiān niú, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ, / ] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 [Add to Longdo]
牵牛星[Qiān niú xīng, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ, / ] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 [Add to Longdo]
[chōu, ㄔㄡ, ] panting of cow; grunting of ox [Add to Longdo]
狂牛病[kuáng niú bìng, ㄎㄨㄤˊ ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧㄥˋ, ] mad cow disease; bovine spongiform encephalopathy, BSE [Add to Longdo]
瑟缩[sè suō, ㄙㄜˋ ㄙㄨㄛ, / ] to curl up shivering (from cold); timid and trembling (in fear); to shrink; to cower [Add to Longdo]
玛瑙贝[mǎ nǎo bèi, ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ ㄅㄟˋ, / ] cowrie [Add to Longdo]
畏缩[wèi suō, ㄨㄟˋ ㄙㄨㄛ, / ] to cower; to flinch; to quail; to recoil [Add to Longdo]
畜牲[chù shēng, ㄔㄨˋ ㄕㄥ, ] livestock, or specifically the six farm animals cow, horse, sheep, cock, dog, pig 牛馬羊雞狗豬|牛马羊鸡狗猪; an insult, You animal! [Add to Longdo]
疯牛病[fēng niú bìng, ㄈㄥ ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] mad cow disease (bovine spongiform encephalopathy) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cow \Cow\, v. t. [imp. & p. p. {Cowed} (koud); p. pr. & vb. n.
   {Cowing}.] [Cf. Icel. kuga, Sw. kufva to check, subdue, Dan.
   kue. Cf. {Cuff}, v. t.]
   To depress with fear; to daunt the spirits or courage of; to
   overawe.
   [1913 Webster]
 
      To vanquish a people already cowed.   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      THe French king was cowed.        --J. R. Green.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top