Search result for

cousis

(176 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cousis-, *cousis*, cousi
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cousis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cousis*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cousin[N] ญาติห่างๆ, Syn. relative
cousin[N] ลูกพี่ลูกน้อง
second cousin[N] ลูกของลูกพี่ลูกน้อง
second cousin[N] ลูกของลูกพี่ลูกน้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cousin(คัซ'เซิน) n. ลูกพี่ลูกน้อง,ญาติห่าง ๆ ,บุคคลที่เกี่ยวพันกัน (โดยมีลักษณะธรรมชาติภาษา แหล่งกำเนิด) ที่คล้ายกัน -Conf. (a first cousin ลูกพี่ลูกน้อง (ทางพ่อและแม่)) -Conf. (a second cousin ลูกของลุงป้าน้าอา (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อแม่)), See also: c
cousin-german(คัซ'เซิน) n. ลูกพี่ลูกน้อง (cousin)
cousinry(คัซ'เซินรี) n. ลูกพี่ลูกน้อง (เรียกรวม ๆ) ,ญาติ (เรียกรวม ๆ)
first cousinn. ลูกของลุงหรือป้า.
second cousinn. ลูกของลุง ป้า น้าอาที่มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อหรือแม่ ลูกของลูกพี่ลูกน้อง second hand ทางอ้อม คนกลาง
she-cousin(ชี'คัลเซิน) n. ลูกพี่ลูกน้องที่เป็นหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
cousin(n) ลูกพี่ลูกน้อง,ญาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cater cousinลูกพี่ลูกน้องชั้นที่ ๔ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hyperacousia; hyperacusia; hyperacusisภาวะหูไวเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperacusia; hyperacousia; hyperacusisภาวะหูไวเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperacusis; hyperacousia; hyperacusiaภาวะหูไวเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cousin Marriageลูกพี่ลูกน้องแต่งงานกัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
first cousin once removed (n ) ลูกของลูกพี่ลูกน้อง
first cousin twice removed (n ) หลาน (ปู่,ย่า,ตา,ยาย) ของลูกพี่ลูกน้อง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My cousin?Meine Cousine? The Trial (1962)
- Cousins.- Cousins. Over the Rainbow (2001)
Cuz!Cousin! Carnival Time (2011)
Are you sure you're not just jealous that your little cousin's beating you to the altar?แน่ใจนะว่าเธอจะเป็นแค่นักข่าว ดูเหมือนน้องสาวจะชนะเธอเรื่องคู่ควงซะแล้ว Committed (2008)
Most of you know me as Chloe's cousin,หลายท่านรู้จักฉันในฐานะลูกพี่ลูกน้องของโคลอี้, Committed (2008)
No way am I putting my cousin's life in the hands of a mild-mannered copyboy.ฉันจะไปเช็คดู ถ้าพบอะไรแล้วจาโทร.บอก ไม่มีทางที่ฉันจะฝากชีวิตญาติฉัน Committed (2008)
Clark, my cousin, your best friend, is missing.ที่แขนยังมีน้ำเกลืออยู่เลย Committed (2008)
Tell me right now. What'd you do with my cousin?ฉันรู้ว่าใครจับโลอีสไป Committed (2008)
Lois, you are the most wonderful big cousin in the world for thinking that.ฉันไม่อยากให้เธอต้องปวดหัวกับเรื่องของฉัน Committed (2008)
I'm here to find my cousin, Chloe Sullivan.ฉันมาตามหา ญาติฉัน โคลอี ซัลลิแวน Odyssey (2008)
You can rest assured, if he had your cousin arrested, she was guilty.เธอมั่นใจได้เลย\ ถ้าเขาทำอย่างนั้นหมายความว่าญาติเธอเป็นผู้ร้ายจริงๆ Odyssey (2008)
One was to my cousin.รูปนึงญาติผมช่วยซื้อ Adverse Events (2008)
My idiot cousin had a baby, it's nothing what cousin had a baby?ของฉันมีคนที่โง่เง่ามากลูกพี่ลูกน้องทารก, ช่างเถอะ สิ่งที่มีลูกพี่ลูกน้องทารก? Gas Pills (2008)
A distant cousin, perhaps. Maybe they, too, were sent to find Akator.ญาติห่างๆมั้ง พวกเขาถูกส่งให้ออกไปหาอะเกเตอร์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
It's your cousin, Sarah.หนูรู้ว่าคุณกลัว. ไม่เป็นไร The Eye (2008)
The girl's well connected. Her father is cousin to the king.เด็กสาวนั่นมากจากตระกูลที่ดีนะ พ่อของนางก็เป็นญาติกับพระองค์ The Other Boleyn Girl (2008)
My cousin, Heather, just got her PhD.ญาติฉัน แฮร์เธอร์ เพิ่งจะไล่ฉันมาที่นี่ The Ramen Girl (2008)
My cousin is missing.ญาติของฉันหายไป 24: Redemption (2008)
He's living with his cousin on some ranch near Riverside, in WineviIIe;เด้กนี่อาศัยอยู่กับลูกพี่ลูกน้องที่ริเวอร์ไซด์ ในไวน์วิลล์ Changeling (2008)
My cousin is Gordon Northcott;ลูกพี่ลูกน้องผม กอร์ดอน นอร์ธคอร์ท Changeling (2008)
- I had to, Tom, she's my cousin. No, she hates me.มันจำเป็นอะทอม เธอเป็นญาติชั้นนะ เธอเกลียดชั้นจะตาย Made of Honor (2008)
My mother's third cousin was the Duke of Ethel.ญาตทางแม่ไป 3 ขั้นที่แล้ว เคยเป็นเจ้าเมือง อีเธล Made of Honor (2008)
Her cousins asked us to spend vacation with them in Paris.ญาติเธอชวนเราให้ไปเที่ยวที่ปารีสน่ะ Taken (2008)
- And her cousins.- ญาติเธอด้วยค่ะ Taken (2008)
It's my cousins', but they're in Madrid, so we have the whole place to ourselves.บ้านญาติน่ะตอนนี้เค้าอยู่ที่แมดริดเราเลยได้อยู่ทั้งหลัง Taken (2008)
This is one of the conditions. Let me talk to the cousins.มันอยู่ในเงื่อนไขนะ ให้พ่อคุยกับญาติเค้าซิ Taken (2008)
- The cousins are back?-พวกเค้ากลับมาแล้วเหรอ Taken (2008)
You know, with your cousin gone away and all...ฉันรู้ ญาติของนายติดคุก และทุกคน... Pilot (2008)
Got any advice for me? Yes, I do. Sometimes I baby-sit my cousins, right?อ้อมีสิ เวลาฉันไปเลี้ยงหลานฉันนะ ฉันให้หลานทำผมให้ฉัน Bedtime Stories (2008)
The little cousins areญาติตัวน้อยๆ Shut Down (2008)
It's my 22-year-old cousin's bachelorette party.ญาติสาวสวยวัย 22 ของฉัน Five the Hard Way (2008)
Mr. Blauner isn't officially a missing person, but his fiancée has a cousin at the mayor's office so, here we are.คุณบลาวเนอร์ยังไม่ถือว่า เป็นบุคคลสูญหาย แต่คู่หมั้นเขา เป็นญาติกับเทศมนตรี เราเลยต้อง ทำแบบนี้ Greatness Achieved (2008)
With Ivan Cousins?กับคนนั้นหรอ? Julie & Julia (2009)
I can't imagine Dorothy running off with Ivan Cousins.ผมว่า ดอรอธี กับคนนั้นไม่มีทางเวิก Julie & Julia (2009)
And Aunt Jessie's cousin Dorrie in abilene, the one with the husband who won the pie-eating contest and is a crossword puzzle nut, they have a subscription to The New York Times.ญาติของป้าเจซซี่ ดอรี่ที่อยู่อาบิเลนน่ะ ที่สามีชนะแข่งกินพาย แล้วก็ชอบเล่นคำไขว้น่ะ Julie & Julia (2009)
Robbed his own cousin,and get this: He had a pawn ticket on him.ปล้นลูกพี่ลูกน้องตัวเอง และเขามีตั๋วจำนำในตัวด้วย Hey! Mr. Pibb! (2009)
He did, however, break with tradition by not marrying one of his cousins.ยังไงก็ตาม,เขาทำลายธรรมเนียม โดยไม่แต่งงานกับลูกพี่ลูกน้อง I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Go play with your cousins, ally.ไปเล่นกับญาติๆ ไป เอลลี่ New York Sucks (2009)
That's probably why all my cousins have done time.นั่นค่อนข้างแน่ว่าทำไมลูกพี่ลูกน้อยฉันทั้งหมด ถึงหมดแรงในเวลานั้น Emotional Rescue (2009)
Me and my cousins, we noodle around.ผมหมายถึงไม่เก่งเท่าคุณ ผมและลูกพี่ลูกน้อง โดยราวเราเป็นพวกทึ่ม Some Kinda Love (2009)
And then you move into the people you trust with your most intimate secrets - your cousins, your aunts, your uncles, your brothers, your sisters, your parents, and finally your husband, your wife, your boyfriend or your girlfriend.ทีนี้ เปลี่ยนไปสู่คนที่คุณไว้ใจ พอที่จะบอกความลับของคุณได้ ญาติของคุณ ป้าคุณ ลุงคุณ พี่ชาย น้องสาว พ่อแม่ของคุณ Up in the Air (2009)
- Your cousin.- ลูกพี่ลูกน้อง Princess Protection Program (2009)
- That's just my cousin.- อ่อลุกพี่ลูกน้องหนุเอง Princess Protection Program (2009)
This must be our new student, Carter Mason's cousin.นี่ต้องเป็นนักเรียนใหม่ของเราแน่ๆ, ลูกพี่ลูกน้องคาร์เตอร์ Princess Protection Program (2009)
I know. She thinks she's Carter's cousin.ชั้นรู้ เธอคิด เธอคือลูกพี่ลุกน้องคาร์เตอร์ Princess Protection Program (2009)
She may be a loser like her cousin, but she's dangerous.เธออาจเป็นพวกขี้แพ้เหมือนคาร์เตอร์, แต่เธอดูไม่อันตรายนะ Princess Protection Program (2009)
I would like to nominate my cousin, Carter Mason, to be your queen.ชั้นอยากเสนอชื่อฐาติของชั้น, คาร์เตอร์ เมสันเป็นราชินีของพวกคุณ Princess Protection Program (2009)
You don't really like your cousin, do you?เธอไม่ชอบลูกพี่ลูกน้องเธอเหรอ, ใช่ไหม Princess Protection Program (2009)
You lost that right when you lost your princess crown to Bait Girl and her strangely formal cousin.เธอพลาดสิ่งที่ถูก ที่เธอพลาดไป เจ้าหญิงของเธอคือคนขายเบ็ดตาปลา และญาติของเธอก็แสนประหลาด Princess Protection Program (2009)
- Hi, welcome to Cousin Oliver's. - Thanks.สวัสดีค่ะ เคาน์ซิ่นโอลิเวอร์ยินดีต้อนรับ / ขอบคุณ Jump the Shark (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cousiAmong my cousins, you know, there's a girl with the most enormous breasts.
cousiFirst cousins are too close kin for marriage.
cousiGeorge has two cousins; one lives in Germany and the other in Switzerland.
cousiHe and I are cousins.
cousiHe engaged himself to my cousin.
cousiHe is getting on with his cousin.
cousiHe is my brother, but my cousin.
cousiHe isn't my cousin.
cousiHelen, this is my cousin.
cousiHe married my cousin.
cousiHe went to stay with his cousin.
cousiHis cousin, whose name I forget, was a nurse.
cousiI borrowed 1,000 yen from my cousin.
cousiI have a cousin who is a lawyer.
cousiI have three cousins.
cousiI have three cousins on my mother's side.
cousiI have to go to the airport to meet my cousin.
cousiI know! And let me also say that Keiko is a _second_ cousin of mine.
cousiI managed to persuade my cousin into accepting my plan.
cousiI'm sorry I haven't been able to give you my cousin's contact info.
cousiIt was your cousin. Second year, current member of student council, club activity is basketball, working as vice captain.
cousiI want you to meet my cousin.
cousiI went shares with my cousin in the profits.
cousiJack is Mary's second cousin, I believe.
cousiJohn is not my brother, but my cousin.
cousiMary and Jane are cousins.
cousiMy cousin had been sick in bed for a week when I visited him.
cousiMy cousin in Hokkaido is a good skier.
cousiMy cousin in the last person to break his promise.
cousiMy cousin is a little older than I.
cousiMy cousin is good at doing magic tricks.
cousiMy cousin is having a baby next month.
cousiMy cousin is the last man but one in the line.
cousiMy cousin is the last person to break his promise.
cousiMy cousins are coming in a few days.
cousiMy cousin Teddy majored in French in college and studied in Paris for one year.
cousiMy cousin took me around the town.
cousiMy cousin took me by surprise by coming without previous notice.
cousiMy cousin was familiar with trouble when he was young.
cousiMy cousin, who is a lawyer, is in France at present.
cousiMy cousin works in a shop near our home.
cousiOne of my cousin is married to a novelist.
cousiOn getting off the train, he was met by his cousin.
cousiShe planned a birthday dinner for her cousin.
cousiShe was envious of her cousin's success.
cousiThe cousins are similar in appearance but widely different in character.
cousiThe editor and publisher is my cousin.
cousiThe editor and the publisher are both my cousins.
cousiThe girl rowing a boat is my cousin.
cousiThe girl swimming in the pool is my cousin.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกพี่ลูกน้อง[N] cousin, Example: เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน จึงมีหน้าตาคล้ายกัน, Count unit: คน, Thai definition: ญาติที่เป็นลูกของลุง ป้า น้า อา
หมู่ญาติ[N] relatives, See also: cousin, lineage, kin, kinsmen, Syn. เครือญาติ, ญาติพี่น้อง, ญาติโกโหติกา, วงศาคณาญาติ, วงศ์วานว่านเครือ, วงศ์ญาติ, วงศ์ตระกูล, Example: ก่อนการแต่งงานผู้ชายจะมีฐานะเหมือนเป็นแขกท่ามกลางหมู่ญาติของฝ่ายหญิง, Thai definition: กลุ่มคนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่
เรียงพี่เรียงน้อง[ADJ] to be cousins (arranged in order of age), Thai definition: เป็นลูกพี่ลูกน้องกันโดยลำดับ
ญาติ[N] relatives, See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman, Syn. พี่น้อง, พงศ์พันธุ์, วงศาคณาญาติ, วงศ์ญาติ, วงศ์วาน, เหล่ากอ, ตระกูล, เครือญาติ, Example: คนที่ไปรับญาติกลับจากสงคราม มีความสุขที่ได้เห็นญาติกลับบ้าน, Count unit: คน, Thai definition: คนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่, Notes: (บาลี)
ญาติพี่น้อง[N] relatives, See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman, Syn. ญาติ, วงศาคณาญาติ, พี่น้อง, วงศ์วาน, ญาติโกโหติกา, วงศ์ญาติ, สกุล, ครอบครัว, ตระกูล, Example: ความรักระหว่างบิดา มารดา ลูกและญาติพี่น้อง ถือว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกพี่ลูกน้อง[n.] (lūkphīlūknøng) EN: cousin ; cousins   FR: cousin [m] ; cousine [f] ; cousins et cousines [mpl]
หมู่ญาติ[n.] (mūyāt) EN: relatives ; cousin ; lineage ; kin ; kinsmen   FR: parents [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; famille [f]
พี่น้อง[n.] (phīnøng) EN: relatives ; relations ; kinsfolk ; brothers and sisters   FR: frères et soeurs [mpl] ; cousins et cousines [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; parents [mpl] ; parentèle [f] (vx)
เรียงพี่เรียงน้อง[v. exp.] (rīeng phī rīeng nøng) EN: be cousins   
ริ้น[n.] (rin) EN: ngat   FR: cousin [m]
ญาติพี่น้อง[n. exp.] (yāt phīnøng) EN: relatives ; relations ; folks ; kinfolk ; cousins ; kinsman   FR: famille [f] ; parents [mpl] ; parentèle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COUSIN    K AH1 Z AH0 N
COUSINO    K AW0 S IY1 N OW0
COUSINS    K AH1 Z AH0 N Z
COUSIN'S    K AH1 Z AH0 N Z
COUSINEAU    K UW1 S AH0 N OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cousin    (n) (k uh1 z n)
cousins    (n) (k uh1 z n z)
cousinly    (j) (k uh1 z n l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cousin {m}; Kusin {m}; Vetter {m} | Cousins {pl}; Kusins {pl}; Vettern {pl}cousin | cousins [Add to Longdo]
Cousine {f}; Kusine {f}; Base {f} | Cousinen {pl}; Kusinen {pl}; Basen {pl}cousin | cousins [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いとこ婚[いとここん, itokokon] (n) marriage between cousins [Add to Longdo]
再従兄[さいじゅうけい, saijuukei] (n) elder second cousin [Add to Longdo]
再従弟[さいじゅうてい, saijuutei] (n) younger second cousin [Add to Longdo]
従兄[いとこ;じゅうけい, itoko ; juukei] (n) (uk) male cousin [Add to Longdo]
従兄弟[いとこ(P);じゅうけいてい, itoko (P); juukeitei] (n) (uk) male cousin; (P) [Add to Longdo]
従兄弟違い[いとこちがい, itokochigai] (n) parent's cousin; first-cousin once removed [Add to Longdo]
従姉[いとこ;じゅうし, itoko ; juushi] (n) (uk) cousin (female) [Add to Longdo]
従姉妹[いとこ;じゅうしまい, itoko ; juushimai] (n) (uk) cousin (female) [Add to Longdo]
従弟[いとこ;じゅうてい, itoko ; juutei] (n) (uk) cousin (male) [Add to Longdo]
従妹[いとこ;じゅうまい, itoko ; juumai] (n) (uk) cousin (female) [Add to Longdo]
又従兄弟;又従兄妹;再従兄弟;再従姉弟;再従姉妹;又従姉妹;又従姉弟;二従兄弟;二従兄妹;二従姉妹;二従姉弟;又従兄;又従弟;再従兄妹(iK)[またいとこ(又従兄弟;又従兄妹;再従兄弟;再従姉弟;再従姉妹;又従姉妹;又従姉弟;又従兄;又従弟;再従兄妹);ふたいとこ(再従兄弟;再従姉弟;再従姉妹;二従兄弟;二従兄妹, mataitoko ( mata itoko ; mata juukei imouto ; sai itoko ; sai juushitei ; sai itoko] (n) (はいとこ is Tohoku dialect, 又従兄 & 又従弟 are abbr.) second cousin [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叔伯[shū bai, ㄕㄨ ㄅㄞ˙, ] cousins; males having same grandfather (great-grandfather) [Add to Longdo]
堂兄[táng xiōng, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄥ, ] older male cousin (sharing paternal grandfather) [Add to Longdo]
堂兄弟[táng xiōng dì, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, ] father's brother's sons; paternal male cousin [Add to Longdo]
堂哥[táng gē, ㄊㄤˊ ㄍㄜ, ] older male cousin (sharing paternal grandfather) [Add to Longdo]
堂妹[táng mèi, ㄊㄤˊ ㄇㄟˋ, ] younger female cousin (sharing paternal grandfather) [Add to Longdo]
堂姊妹[táng zǐ mèi, ㄊㄤˊ ㄗˇ ㄇㄟˋ, ] father's brother's daughters; paternal female cousin [Add to Longdo]
堂姐[táng jiě, ㄊㄤˊ ㄐㄧㄝˇ, ] older female cousin (sharing paternal grandfather) [Add to Longdo]
堂弟[táng dì, ㄊㄤˊ ㄉㄧˋ, ] younger male cousin (sharing paternal grandfather) [Add to Longdo]
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, / ] second cousin [Add to Longdo]
林黛玉[Lín Dài yù, ㄌㄧㄣˊ ㄉㄞˋ ㄩˋ, ] Lin Daiyu, female character in The Dream of Red Mansions, cousin and thwarted lover of Jia Baoyu 賈寶玉|贾宝玉 [Add to Longdo]
表侄[biǎo zhí, ㄅㄧㄠˇ ㄓˊ, ] second cousin [Add to Longdo]
表兄[biǎo xiōng, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄩㄥ, ] older male cousin via female line [Add to Longdo]
表兄弟[biǎo xiōng dì, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, ] male cousins via female line [Add to Longdo]
表叔[biǎo shū, ㄅㄧㄠˇ ㄕㄨ, ] son of grandfather's sister; son of grandmother's brother or sister; father's younger male cousin [Add to Longdo]
表哥[biǎo gē, ㄅㄧㄠˇ ㄍㄜ, ] older male cousin via female line [Add to Longdo]
表妹[biǎo mèi, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄟˋ, ] younger female cousin via female line [Add to Longdo]
表姊妹[biǎo zǐ mèi, ㄅㄧㄠˇ ㄗˇ ㄇㄟˋ, ] father's sister's daughters; maternal female cousin [Add to Longdo]
表姐[biǎo jiě, ㄅㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ, ] older female cousin via female line [Add to Longdo]
表姐妹[biǎo jiě mèi, ㄅㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ ㄇㄟˋ, ] female cousins via female line [Add to Longdo]
表姑[biǎo gū, ㄅㄧㄠˇ ㄍㄨ, ] second cousin [Add to Longdo]
表弟[biǎo dì, ㄅㄧㄠˇ ㄉㄧˋ, ] younger male cousin via female line [Add to Longdo]
表亲[biǎo qīn, ㄅㄧㄠˇ ㄑㄧㄣ, / ] cousin; cousinship [Add to Longdo]
贾宝玉[Jiǎ Bǎo yù, ㄐㄧㄚˇ ㄅㄠˇ ㄩˋ, / ] Jia Baoyu, male character in The Dream of Red Mansions, in love with his cousin Lin Daiyu 林黛玉|林黛玉 but obliged to marry Xue Baochai 薛寶釵|薛宝钗 [Add to Longdo]
阿里[Ā lǐ, ㄚ ㄌㄧˇ, ] Ali (proper name); Imam Ali ibn Abu Talib (c. 600-661), cousin, aid and son-in-law of the Prophet Mohammed 穆罕默德, the fourth caliph 哈里發|哈里发 of Islam, reigned 656-661, and the first Imam 伊瑪目|伊玛目 of Shia Islam [Add to Longdo]
阿难[Ē nán, ㄜ ㄋㄢˊ, / ] Prince Ananda, cousin of the Buddha and his closest disciple [Add to Longdo]
阿难陀[Ē nán tuó, ㄜ ㄋㄢˊ ㄊㄨㄛˊ, / ] Prince Ananda, cousin of the Buddha and his closest disciple [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top