Search result for

coral

(86 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coral-, *coral*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coral[N] ของซึ่งทำด้วยหินปะการัง
coral[ADJ] ซึ่งมีสีแสดเข้ม
coral[N] สีแสดเข้ม
coral[N] หินปะการัง
coral reef[N] แนวปะการัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coral(คอ'เริล) n. หินปะการัง,สิ่งหรือของประดับที่ทำด้วยหินปะการัง,สีหินปะการัง (สีแดงอมเหลืองหรือชมพู) ,กลุ่มไข่กุ้ง. adj. ซึ่งทำด้วยหรือประกอบด้วยหินปะการัง,คล้ายหินปะการัง
coral ragn. หินปูนปะการัง
coral reefn. โขดหินปะการัง
coral sean. ทะเลหินปะการัง
coralli-Pref. "หินปะการัง"

English-Thai: Nontri Dictionary
coral(n) ปะการัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coralปะการัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coral reefพืดหินปะการัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coral rockหินปะการัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coralgalหินปะการังสาหร่าย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
corallineคล้ายปะการัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coralline algaeสาหร่ายปะการัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coralliteเปลือกปะการัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
corallumเปลือกกลุ่มปะการัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coralปะการัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coralปะการัง [การแพทย์]
Coral reef animalsสัตว์ในแนวปะการัง [TU Subject Heading]
Coral reef conservationการอนุรักษ์แนวปะการัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coral reef conservationการอนุรักษ์แนวปะการัง [TU Subject Heading]
Coral reef ecologyนิเวศวิทยาแนวปะการัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coral reef ecologyนิเวศวิทยาแนวปะการัง [TU Subject Heading]
Coral reef plantsพืชในแนวปะการัง [TU Subject Heading]
Coral reefs and islandแนวปะการัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coral reefs and islandsแนวปะการังและเกาะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Went snorkeling with them. Cut my leg on a piece of coral.ไปดำน้ำตื้นกับพวกเค้้า โดนเศษปะการังบาดที่ขา Marley & Me (2008)
Thus, corals are born from the marriage of algae and shells.เช่นปะการัง เกิดจากการรวมตัวกันของสาหร่ายและเปลือกแข็ง Home (2009)
Coral reefs cover less than 1% of the ocean floor, but they provide a habitat for thousands of species of fish, mollusks and algae.แนวปะการังขึ้นปกคลุมพื้นที่น้อยกว่า 1% ของพื้นมหาสมุทร แต่เป็นที่อยู่อาศัยของปลา หอย และสาหร่ายหลายพันชนิด Home (2009)
Coral reefs, for example, are extremely sensitive to the slightest change in water temperature.ปะการังบอบบางมาก กับการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยเช่นนี้ แม้เพียงเล็กน้อย 30% ของมัน หายไปแล้ว Home (2009)
I'm trying to see if you're a normal guy, balanced and medicated enough for another coral space.ฉันเช็คว่านายผิดปกติไหม ไม่ใช่โรคจิตติดยา ไม่บ้าหมกเม็ด Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I saw his car speeding down coral drive, and...ผมเห็นรถ ลดความเร็วลง และ... In Plane Sight (2009)
Were high coral ridges that spanned the island.คือแนวสันเขาปะการัง.. ทอดยาวไปทั่วทั้งเกาะ Peleliu Hills (2010)
Headed for a small coral island beten Guam and the Philippines...ณ เกาะแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ระหว่าง.. กวมและฟิลิปปินส์.. Peleliu Landing (2010)
Meet deploria labyrinthiformis, better known as the groovy grooved brain coral native to the Caribbean, Bermuda and Bahamas.นี่คือ deploria labyrinthiformis, เป็นที่รู้จักโดยทั้วไปว่าปะการังรูปสมอง ตามธรรมชาติอยู่แถบแคริบเบียน เบอร์มิวด้าและบาฮามัส The Predator in the Pool (2010)
Coral skeletons accrete tiny crystals of calcium carbonate at night.โครงสร้างของปะการังเกาะผลึกแก้วเล็กๆ ของหินปูนตอนกลางคืน The Predator in the Pool (2010)
Coral can tell us what was in the water and when it got there.ปะการังบอกเราได้ว่าอะไรอยู่ในน้ำและมันไปอยู่เมื่อไหร่ The Predator in the Pool (2010)
Now, a spike in ammonia and nitrate levels found within the coral skeleton tells us that something died in that tank on Friday night between midnight and 6:00 a.m.ตอนนี้ ระดับที่สูงของแอมโมเนียและไนเตรต ที่พบข้างในโครงสร้างของปะการัง บอกเราว่ามีบางอย่างตายในแท้งค์คืนวันศุกร์ The Predator in the Pool (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภุมรัตน์[N] coral, Syn. หินปะการัง, Notes: (บาลี)
ปะการัง[N] coral, See also: coral reef, coral colony, Syn. ต้นปะการัง, Example: ปลาหลากสีสันกรูเข้ามารายล้อมเกรียวกราว และรีบผละหนีเข้าซุกตามพุ่มปะการังด้วยท่าทางตื่นตระหนก, Count unit: กิ่ง, ต้น, Thai definition: ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง จำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเล มีรูปร่างแบบต่างๆ อาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อน
กะรัง[N] coral, Syn. ปะการัง, การัง, Example: ที่นี่กะรังถูกทำลายไปมาก, Thai definition: ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง จำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเล แต่ละตัวมีรูปร่างทรงกระบอก ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกระจุก สร้างหินปูนออกมาพอกทับถมกันเป็นโครงรูปร่างต่างๆ อาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อน
กะละปังหา[N] coralline, See also: alcyonarian coral, Syn. กัลปังหา, Thai definition: ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง แต่ละตัวเล็กมาก รูปร่างทรงกระบอกหรือรูปถ้วย สร้างเปลือกเป็นโครงร่างแข็งหุ้มลำตัว มีช่องเปิดให้ตัวโผล่ออกมา อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โครงซากทับถมกันจนมีรูปร่างคล้ายกิ่งไม้ มีสีต่างกันแล้วแต่ชนิด
กัลปังหา[N] sea fan, See also: coral, coralline, Syn. กะละปังหา, Example: นักดำน้ำจะได้เห็นกัลปังหาซึ่งมีรูปร่างคล้ายพืชมากกว่าจะเป็นสัตว์, Count unit: กิ่ง, ต้น, Thai definition: ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบทองหลาง[n. exp.] (bai thønglāng) EN: coral tree leaves   
หินปะการัง[n. exp.] (hin pakārang) EN: coral reef   FR: récif de corail [m]
กรรณิการ์[n.] (kannikā) EN: Night-flowering Jasmine ; Night-blooming Jasmine ; Night Jasmine ; Coral Jasmine ; Sad tree ; Parijat   
งูลูกสาวพระยานาค[n. exp.] (ngū lūksāo phrayā nāk) EN: Blue Long-glanded Coral Snake ; Blue Malaysian Coral Snake   
งูพริกสีน้ำตาล[n. exp.] (ngū phrik sī nāmtān) EN: Brown Long-glanded Coral Snake   
งูพริกท้องแดง [n. exp.] (ngū phrik thøng daēng) EN: Blue Long-glanded Coral Snake ; Blue Malaysian Coral Snake   
งูปล้องหวายแดง[n. exp.] (ngū plǿng wāi daēng) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake   
งูปล้องหวายหางวงแหวน [n. exp.] (ngū plǿng wāi hāng wongwaēn) EN: Ring-tailed Coral Snake   
งูปล้องหวายหัวดำ [n. exp.] (ngū plǿng wāi hūa dam) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake   
งูปล้องหวายข้อดำ [n. exp.] (ngū plǿng wāi khø dam) EN: McClelland's Coral Snake   

CMU English Pronouncing Dictionary
CORAL    K AO1 R AH0 L
CORALS    K AO1 R AH0 L Z
CORALIE    K AO1 R AH0 L IY0
CORALLO    K AO2 R AE1 L OW0
CORALINE    K AO1 R AH0 L AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coral    (n) (k o1 r @ l)
corals    (n) (k o1 r @ l z)
coral-reef    (n) - (k o1 r @ l - r ii f)
coral-reefs    (n) - (k o1 r @ l - r ii f s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Koralle {f} | Korallen {pl}coral | corals [Add to Longdo]
Korallenriff {n}; Korallenbank {f}coral reef; coralbank [Add to Longdo]
Blauschwarzer Streifen-Zwergkaiserfisch {m}; Kennedys Zwergkaiserfisch {m}; Blauschwarzer Herzogfisch {m} (Centropyge bispinosa) [zool.]coral beauty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ梯沽[アメリカでいご;アメリカデイゴ, amerika deigo ; amerikadeigo] (n) (uk) cockspur coral tree (Erythrina crista-galli) [Add to Longdo]
イッテンチョウチョウウオ[, ittenchouchouuo] (n) teardrop butterflyfish (Chaetodon unimaculatus); teardrop coralfish; one-spot butterfly [Add to Longdo]
オニハタタテダイ[, onihatatatedai] (n) masked bannerfish (Heniochus monoceros); pennant coralfish [Add to Longdo]
キスジゲンロクダイ[, kisujigenrokudai] (n) goldengirdled coralfish (Coradion chrysozonus); orangebanded coralfish [Add to Longdo]
コーラル[, ko-raru] (n) (1) coral; (adj-f) (2) (See コラール) choral [Add to Longdo]
コーラルアイランド[, ko-raruairando] (n) coral island [Add to Longdo]
コーラルシーグレゴリー[, ko-rarushi-guregori-] (n) Coral Sea gregory (Stegastes gascoynei) [Add to Longdo]
コーラルリング[, ko-raruringu] (n) coral ring [Add to Longdo]
サドルバックバタフライフィッシュ;インドスダレ[, sadorubakkubatafuraifisshu ; indosudare] (n) blackwedged butterflyfish (Chaetodon falcula); saddled butterflyfish; pigface coralfish; sickle butterflyfish; Indian double-saddle butterflyfish [Add to Longdo]
サンゴアイゴ;ブルースポッティド・スパインフト;ブルースポッティドスパインフト[, sangoaigo ; buru-supotteido . supainfuto ; buru-supotteidosupainfuto] (n) blue-spotted spinefoot (Siganus corallinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); coral rabbitfish; orange spinefoot [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shān, ㄕㄢ, ] coral [Add to Longdo]
珊瑚[shān hú, ㄕㄢ ㄏㄨˊ, ] coral [Add to Longdo]
珊瑚礁[shān hú jiāo, ㄕㄢ ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ, ] coral reef [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] coral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coral \Cor"al\, n. [Of. coral, F, corail, L. corallum, coralium,
   fr. Gr. kora`llion.]
   1. (Zool.) The hard parts or skeleton of various Anthozoa,
    and of a few Hydrozoa. Similar structures are also formed
    by some Bryozoa.
    [1913 Webster]
 
   Note: The large stony corals forming coral reefs belong to
      various genera of {Madreporaria}, and to the hydroid
      genus, {Millepora}. The red coral, used in jewelry, is
      the stony axis of the stem of a gorgonian ({Corallium
      rubrum}) found chiefly in the Mediterranean. The {fan
      corals}, {plume corals}, and {sea feathers} are species
      of {Gorgoniacea}, in which the axis is horny.
      Organ-pipe coral is formed by the genus {Tubipora}, an
      Alcyonarian, and {black coral} is in part the axis of
      species of the genus {Antipathes}. See {Anthozoa},
      {Madrepora}.
      [1913 Webster]
 
   2. The ovaries of a cooked lobster; -- so called from their
    color.
    [1913 Webster]
 
   3. A piece of coral, usually fitted with small bells and
    other appurtenances, used by children as a plaything.
    [1913 Webster]
 
   {Brain coral}, or {Brain stone coral}. See under {Brain}.
 
   {Chain coral}. See under {Chain}.
 
   {Coral animal} (Zool.), one of the polyps by which corals are
    formed. They are often very erroneously called {coral
    insects}.
 
   {Coral fish}. See in the Vocabulary.
 
   {Coral reefs} (Phys. Geog.), reefs, often of great extent,
    made up chiefly of fragments of corals, coral sands, and
    the solid limestone resulting from their consolidation.
    They are classed as {fringing reefs}, when they border the
    land; {barrier reefs}, when separated from the shore by a
    broad belt of water; {atolls}, when they constitute
    separate islands, usually inclosing a lagoon. See {Atoll}.
    
 
   {Coral root} (Bot.), a genus ({Corallorhiza}) of orchideous
    plants, of a yellowish or brownish red color, parasitic on
    roots of other plants, and having curious jointed or
    knotted roots not unlike some kinds of coral. See Illust.
    under {Coralloid}.
 
   {Coral snake}. (Zo)
    (a) A small, venomous, Brazilian snake {(Elaps
      corallinus)}, coral-red, with black bands.
    (b) A small, harmless, South American snake ({Tortrix
      scytale}).
 
   {Coral tree} (Bot.), a tropical, leguminous plant, of several
    species, with showy, scarlet blossoms and coral-red seeds.
    The best known is {Erythrina Corallodendron}.
 
   {Coral wood}, a hard, red cabinet wood. --McElrath.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 colorful \colorful\ adj.
   1. having striking color. Opposite of {colorless}.
 
   Note: [Narrower terms: {changeable, chatoyant, iridescent,
      shot}; {deep, rich}; {flaming}; {fluorescent, glowing};
      {prismatic}; {psychedelic}; {red, ruddy, flushed,
      empurpled}]
 
   Syn: colourful.
     [WordNet 1.5]
 
   2. striking in variety and interest. Opposite of {colorless}
    or {dull}. [Narrower terms: {brave, fine, gay, glorious};
    {flamboyant, resplendent, unrestrained}; {flashy, gaudy,
    jazzy, showy, snazzy, sporty}; {picturesque}]
    [WordNet 1.5]
 
   3. having color or a certain color; not black, white or grey;
    as, colored crepe paper. Opposite of {colorless} and
    {monochrome}.
 
   Note: [Narrower terms: {tinted}; {touched, tinged}; {amber,
      brownish-yellow, yellow-brown}; {amethyst}; {auburn,
      reddish-brown}; {aureate, gilded, gilt, gold, golden};
      {azure, cerulean, sky-blue, bright blue}; {bicolor,
      bicolour, bicolored, bicoloured, bichrome}; {blue,
      bluish, light-blue, dark-blue}; {blushful,
      blush-colored, rosy}; {bottle-green}; {bronze, bronzy};
      {brown, brownish, dark-brown}; {buff}; {canary,
      canary-yellow}; {caramel, caramel brown}; {carnation};
      {chartreuse}; {chestnut}; {dun}; {earth-colored,
      earthlike}; {fuscous}; {green, greenish, light-green,
      dark-green}; {jade, jade-green}; {khaki}; {lavender,
      lilac}; {mauve}; {moss green, mosstone}; {motley,
      multicolor, culticolour, multicolored, multicoloured,
      painted, particolored, particoloured, piebald, pied,
      varicolored, varicoloured}; {mousy, mouse-colored};
      {ocher, ochre}; {olive-brown}; {olive-drab}; {olive};
      {orange, orangish}; {peacock-blue}; {pink, pinkish};
      {purple, violet, purplish}; {red, blood-red, carmine,
      cerise, cherry, cherry-red, crimson, ruby, ruby-red,
      scarlet}; {red, reddish}; {rose, roseate}; {rose-red};
      {rust, rusty, rust-colored}; {snuff, snuff-brown,
      snuff-color, snuff-colour, snuff-colored,
      snuff-coloured, mummy-brown, chukker-brown}; {sorrel,
      brownish-orange}; {stone, stone-gray}; {straw-color,
      straw-colored, straw-coloured}; {tan}; {tangerine};
      {tawny}; {ultramarine}; {umber}; {vermilion,
      vermillion, cinibar, Chinese-red}; {yellow, yellowish};
      {yellow-green}; {avocado}; {bay}; {beige}; {blae
      bluish-black or gray-blue)}; {coral}; {creamy}; {cress
      green, cresson, watercress}; {hazel}; {honey,
      honey-colored}; {hued(postnominal)}; {magenta};
      {maroon}; {pea-green}; {russet}; {sage, sage-green};
      {sea-green}] [Also See: {chromatic}, {colored}, {dark},
      {light}.]
 
   Syn: colored, coloured, in color(predicate).
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coral
   adj 1: of a strong pink to yellowish-pink color
   n 1: a variable color averaging a deep pink
   2: the hard stony skeleton of a Mediterranean coral that has a
     delicate red or pink color and is used for jewelry [syn:
     {coral}, {red coral}, {precious coral}]
   3: unfertilized lobster roe; reddens in cooking; used as garnish
     or to color sauces
   4: marine colonial polyp characterized by a calcareous skeleton;
     masses in a variety of shapes often forming reefs

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 coral
   chorus; coir
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top