Search result for

coqs

(147 entries)
(0.0671 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coqs-, *coqs*, coq
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา coqs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *coqs*)
English-Thai: Longdo Dictionary
monocoqe(n) ตัวถังแบบไร้โครง เช่น The frame is aluminium monocoqe. Kawasaki is alone as the manufacturer of the first series produced frame of this type according to Kawasaki Magazine.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coquet[VI] ยั่วยวน, Syn. flirt
coquetry[N] พฤติกรรมยั่วยวน, Syn. flirtatiousness
coquette[N] ผู้หญิงที่ยั่วยวนผู้ชาย, Syn. flirt, vamp, vamper
coquettish[ADJ] ที่ยั่วยวนผู้ชาย, See also: กะลิ้มกะเหลี่ย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coquet(โคเควท') vi. =coquette n. = coquette. adj. ยั่วสวาท,ยั่ว,พูดจาเกี้ยว,มีเสน่ห์ยั่วยวน, Syn. philander,flirt,dally
coquetry(โค'คิทรี) n. นิสัยยั่วสวาท,การพูดจาเกี้ยว,การเกี้ยว, Syn. flirtation,dalliance
coquette(โคเควท') n. หญิงยั่วสวาท,หญิงที่เกี้ยวชาย, See also: coquettish adj. ดูcoquette coquettishness n. ดูcoquette, Syn. flirt
coquille(โคควิล') n. อาหารเนื้อที่อบในเปลือกหอย

English-Thai: Nontri Dictionary
coquetry(n) ความเจ้าชู้,มารยา,การดัดจริต,การเกี้ยวผู้ชาย
coquette(n) หญิงเจ้าชู้,หญิงเจ้ามารยา,หญิงยั่วสวาท
coquettish(adj) เจ้าชู้,ดัดจริต,เจ้ามารยา,ยั่วสวาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monocoque; integral construction; unitary construction; unitized body; unitized constructionตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coquinaกะส้าหอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
integral construction; monocoque; unitary construction; unitized body; unitized constructionตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unitary construction; integral construction; monocoque; unitized body; unitized constructionตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unitized body; integral construction; monocoque; unitary construction; unitized constructionตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unitized construction; integral construction; monocoque; unitary construction; unitized bodyตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You might not smile just at the coquettish sound of it.ฉันอาจไม่ยิ้มแย้มเหมือนกับกำลังยั่วยวนใครอยู่ New Haven Can Wait (2008)
French-Canadian goalie, Jacques "Le Coq" Grande.มือโกลลูกครึ่งฝรั่งเศส-แคนาดา จาชวอส์ "เลอ ค้อก" กรานเด้ The Love Guru (2008)
He earned his nickname, "Le Coq", for reasons that cannot be stated on this program.เขาได้ฉายาว่า "เลอ ค้อก" ด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถ พูดออกอากาศได้ The Love Guru (2008)
As long as Jacques "Le Coq" Grande is banging Darren's wife,ตราบใดที่เลอค้อก ยังจ้ำจี้เมียของดาร์เรนอยู่ The Love Guru (2008)
It was my idea to add peas to the coq au vin recipe.ฉันบอกให้ใส่ถั่วเขียวลงใน Coq au vin Julie & Julia (2009)
But it was not even her idea to put the peas in the coq au vin.แต่มันไม่ใช่ไปเดียเธอแท้ๆที่เติมถั่วลงใน คอก เออ แวง Julie & Julia (2009)
Or cocktails and coquettes?หรือคอกเทลและผู้หญิง? Gone with the Will (2009)
Some salmon en croute or perhaps some coq au vin?งั้นเอา 'แซลมอนอองคุต' หรือ 'ค็อกคูวัง' ดีมั้ยคะ? Careful the Things You Say (2009)
Coq au vim?Coq au vim? Leap Year (2010)
Come on. You knew when you married me I was more Coco Chanel than coq au vin.คุณก็รู้ ฉันเป็นโคโค่ ชาแนล ไม่ใช่สาวติดบ้าน Sex and the City 2 (2010)
I, uh, I thought you were making pizza. Well, who needs pizza when you have coq au vin?ใครจะอยากได้พิซซ่า ถ้าคุณมี Coq au vin The Princesses and the Frog (2011)
Oh, Bree, you didn't. Coq au vin?บรี นี่มัน ค็อก โอ แวงหรือ Assassins (2011)
Why would you wanna be with sloppy Joe when you can be with coq au vin in there?ทำไมคุณยังอยากจะกินเบอร์เกอร์ถูกๆ ในเมื่อคุณมีอาหารหรูๆ ให้กิน Assassins (2011)
You missed a fantastique coq au vin.คุณพลาด fantastique coq au vin. ไปซะแล้ว A Dish Best Served Cold (2013)
I should go with "High School senior"... or "Coquettish Ingenue."ฉันควรจะไปกับโรงเรียนมัธยม หรือตุ้งติ้งซื่อ The Martian (2015)
Well, my, my, my. Aren't we the little coquette?โอ้ ตาย ตาย ตายแล้ว นี่พวกเราเป็นนางแมวยั่วสวาทกันเหรอเนี่ย Mannequin: On the Move (1991)
Give me a little more coquette, Betty.เบ็ตตี้ ทำดัดจริตให้มากกว่านี้หน่อย Pilot (2006)
My other half, my one coquette, the answer to my love's duet.ดวงใจของข้า หวานใจของข้า ตอบมาให้ข้าชื้นใจหน่อย Enchanted (2007)
So tomorrow night, why don't you make him coquilles St. Jacques for dinner, hmm? - Annie?ทำไมเราไม่ทำให้เขาล่ะ ซุปครีมหอยเชลล์เป็นไง The Nanny Diaries (2007)
I hate coquilles dry. I want sushi.ผมเกลียดซุปแห้ง ๆ ผมอยากกินซูชิ The Nanny Diaries (2007)
Raoul Coquet and Fernand Coustal. Remember them?Raoul Coquet, Fernand Coustal, erinnerst du dich? The Last Metro (1980)
Coquet sounds good. I´ll call him.Coquet ist gut, den rufen wir sofort an. The Last Metro (1980)
Now I am going to have my oeuf a la coque.Nun widme ich mich meinem oeuf à la coqEvil Under the Sun (1982)
"OEuf a la coque." That's about his mark, it's what he talks mostly.oeuf à la coq. Wie er schon redet. Evil Under the Sun (1982)
We're at the uphill climb of Col Du Coq, the most important stretch in this section of mountain passes.Wir sind beim Anstieg von Col du Coq, der wichtigsten Strecke in diesem Abschnitt der Bergpässe. The Vanishing (1988)
The coq au vin is good.Der Coq au vin ist gut. The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
- Cock a what?- Coq au was? The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
- Bess Riddle lived on coq au vin.- Bess Riddle lebte von Coq au vin. The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
This is called "Coq au vin".Das heißt "Coq au vin". Amigomío (1994)
- You never ate coq au vin?- Kennst du Coq au Vin? - Nein. Donnie Brasco (1997)
Wait till you taste this coq au vin.Warte, bis du dieses Coq au Vin probiert hast. Donnie Brasco (1997)
Look, I'm making coq au vin, and I need that bottle more than you do.Ich mache ein Coq au Vin, und ich brauche diese Flasche dringender als Sie. Is There a Woogy in the House? (1999)
That coq au vin was amazing.Der Coq au Vin war vorzüglich. What's Sex Got to Do with It? (2001)
Coq au vin, blanquette of veal...Coq au vin, Kalb blanquette... Army of One (2001)
- Hit me. Last night, I made coq au vin for dinner, - so of course the subject of children came up.Gestern Abend gab es Coque au vin und da kam das Thema "Kinder" zur Sprache. They Shoot Gilmores, Don't They? (2002)
- La Petite Coquette, my favorite. - I know.- La Petite Coquette mag ich am liebsten! Ring a Ding Ding (2002)
Pancakes, pasta, leftover coq au vin.Also... Pfannkuchen, Pasta, Reste von "Coq au vin". Something's Gotta Give (2003)
These are Coquilles St Jacques with cinnamon.Coquilles Saint-Jacques mit Zimt. Melinda and Melinda (2004)
Mr Coquatrix!M. Coquatrix. Avenue Montaigne (2006)
So tomorrow night, why don't you make him coquilles St. Jacques for dinner, hmm?Machen Sie ihm morgen Abend Coquilles St. Jacques. The Nanny Diaries (2007)
You made it look so easy, too.Es ist der, wo du die Discoqueen spielst. Und durch die Zeit reist, um deine magische Kugel zu finden. Private Valentine: Blonde & Dangerous (2008)
It's called coquito.Es heißt Coquito. Chapter Sixteen: Thanksgiving (2008)
Coquito. Yep.- Coquito. Chapter Sixteen: Thanksgiving (2008)
And coquitos.- Coquitos. Chapter Sixteen: Thanksgiving (2008)
Happy thanksgiving. Coquitos.- Coquitos. Chapter Sixteen: Thanksgiving (2008)
It was my idea to add peas to the coq au vin recipe.Es war meine Idee mit den Erbsen zum "Coq au Vin". Julie & Julia (2009)
But it was not even her idea to put the peas in the coq au vin.Es war nicht mal ihre Idee mit den Erbsen im "Coq au Vin". Julie & Julia (2009)
Olympia! Bruno Coquatrix!Olympia, Bruno Coquatrix, Incognito (2009)
I found a dapper jacket at Suzie Coquette's.Ich fand bei Suzie Coquette diese Jacke. I Killed My Mother (2009)
Some salmon en croute or perhaps some coq au vin?Etwas Lachs im Teigmantel oder etwas Coq au Vin? Careful the Things You Say (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coqShe is quite coquettish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาหวาน[V] make eyes at, See also: cast a coquettish glance at, Syn. ตาเยิ้ม, Example: คนขายตาหวานใส่ฉันทุกครั้งที่ฉันไปซื้อของที่ร้านเขา, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: อาการทำตาน่ารักน่าเอ็นดู, ทำตาแสดงอาการน่ารักน่าเอ็นดู
ตุ้งติ้ง[V] be girlish, See also: be coquettish, Syn. ดีดดิ้น, กระตุ้งกระติ้ง, ดุ้งดิ้ง, กระชดกระช้อย, ตุ๊กติ๊ก, Example: ลูกชายของเขาตุ้งติ้งคล้ายผู้หญิงเลย, Thai definition: มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย
ตุ้งติ้ง[ADV] coyly, See also: bashfully, coquettishly, Syn. ดีดดิ้น, กระตุ้งกระติ้ง, ดุ้งดิ้ง, กระชดกระช้อย, ตุ๊กติ๊ก, Example: ในภาวะงานศพเศร้าโศกไม่ใช่เวลาที่จะมาห้อยดอกไม้ ทำท่าตุ้งติ้ง ทำสวย ทำสนุก, Thai definition: มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย
แต้[ADV] frivolously, See also: philanderingly, coquettishly, Syn. ป้อ, Example: ผมมองหาเขาอยู่นาน ที่ไหนได้รำแต้อยู่กลางเวทีนั่นเอง
กระตุ้งกระติ้ง[ADJ] girlish, See also: coquettish, affected, Syn. ตุ้งติ้ง, Example: ท่าทางกระตุ้งกระติ้งของเขาทำให้เพื่อนล้ออยู่เสมอ, Thai definition: ที่มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย
กระชดกระช้อย[ADJ] graceful, See also: beautiful, coquettish, affectedly graceful, gentle and lovely, Syn. กระตุ้งกระติ้ง, ชดช้อย, Example: นักกายกรรมแสดงกายกรรมบนไม้ดุลยภาพด้วยท่าทางอันงามกระชดกระช้อย
กระดุ้งกระดิ้ง[ADV] girlishly, See also: coquettishly, affectedly, Syn. กระตุ้งกระติ้ง, สะดีดสะดิ้ง, Example: เขาเดินกระดุ้งกระดิ้งเหมือนผู้หญิง
กรุยกราย[ADV] swaggeringly, See also: coquettishly, Example: เธออยู่ในชุดราตรีสวย เดินกรุยกรายไปรอบเวที, Thai definition: มีท่าทางหยิบหย่ง
ก้อร่อ[V] pose, See also: affect, strike on attitude, flirt with, coquette with, Syn. ก้อร่อก้อติก, Example: ยามที่ว่างงานเขาก้อร่อผู้หญิงไปทั่วตามประสาผู้ชายเจ้าชู้, Thai definition: แสดงอาการเจ้าชู้
ก้อร่อก้อติก[V] pose, See also: affect, strike on attitude, flirt with, coquette with, Syn. ก้อร่อ, Example: เขาเป็นหนุ่มสำอางเจ้าชู้ วันๆ ก้อร่อก้อติกกับสาวไปทั่ว, Thai definition: แสดงอาการเจ้าชู้
ตุ๊กติ๊ก[ADJ] girlish, See also: coquettish, feminine, Syn. ตุ้งติ้ง, ดีดดิ้น, ดุ้งดิ้ง, กระตุ้งกระติ้ง, Thai definition: มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนไก่[n. exp.] (chon kai) EN: cockfighting ; cockfight   FR: combat de coqs [m]
ฝัก[n.] (fak) EN: pod ; hull   FR: cosse [f] ; coque [f]
หอย[n.] (høi) EN: shell   FR: coquillage [m] ; mollusque [m]
หอยแครง[n. exp.] (høi khraēng) EN: ark shell   FR: coque [f] ; coquille Saint-Jacques [f]
หอยพัด[n. exp.] (høi phat) FR: coquille Saint-jacques [f]
หัวไก่โห่[adv.] (hūakaihō) EN: at cockcrow   FR: au chant du coq
ไก่[n.] (kai) EN: chicken ; hen ; cock   FR: poulet [m] ; poule [f] ; coq [m]
ไก่ป่า[n. exp.] (kai pā) EN: Red Junglefowl   FR: Coq bankiva [m] ; Coq sauvage [m] ; Coq rouge [m]
ไก่ตัวผู้[n. exp.] (kai tūaphū) FR: coq [m]
กะลา[n. exp.] (kalā) EN: coconut shell ; half of coconut shell   FR: écuelle de noix de coco [f] ; coquille de noix de coco [f]
เกเร[adj.] (kērē) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing   FR: coquin ; espiègle ; fripon
ไข่ลวก[n. exp.] (khai lūak) EN: soft-boiled egg ; scalded egg ; parboiled egg   FR: oeuf à la coque [m]
แครง[n.] (khraēng) EN: scallop ; ark shell   FR: coquille Saint-Jacques [f]
โก้เก๋[adj.] (kōkē) EN: fine ; smart ; elegant ; chic ; beautiful ; free and easy ; snazzy   FR: élégant ; distingué ; coquet
กระตุ้งกระติ้ง[adj.] (kratungkrating) EN: coquettish ; girlish ; affected   FR: coquet
ลวกไข่[v. exp.] (lūak khai) EN: soft-boil egg   FR: cuire un oeuf à la coque
แมงสาบ[n.] (maēng sāp) EN: cockroach   FR: blatte [f] ; cafard [m] ; cancrelat [m] ; cloporte [m] ; coquerelle [f] (Québ.) ; ravet [m] (Québ.)
แมลงสาบ [n.] (malaēng sāp) EN: cockroach ; roach (Am.)   FR: blatte [f] ; cafard [m] ; cancrelat [m] ; cloporte [m] ; coquerelle [f] (Québ.) ; ravet [m] (Québ.)
นกกะรางหัวขวาน[n. exp.] (nok karāng hūa khwān) EN: Common Hoopoe ; Hoopoe   FR: Huppe fasciée [f] ; Huppe puput [f] ; Putput [m] ; Coq des champs [m] ; Huppe ordinaire [f]
ปีระกา[n. exp.] (pī rakā) EN: Year of the Rosster (Chinese astrology) ; Year of the Cock (Chinese astrology)   FR: année du coq [f]
เปลือกหอย[n.] (pleūak høi) EN: shell ; seashell   FR: coquillage [m] ; coquille de mollusque [f]
เปลือกไข่[n. exp.] (pleūak khai) EN: eggshell   FR: coquille d'oeuf [f] ; coquille [f]
ระกา[n.] (rakā) EN: year of the Cock   FR: année du coq [f]
สแตฟฟิโลคอก[n.] (sátaēffilōkhøk) EN: staphylococcus   FR: staphylocoque [m]
เวลาย่ำรุ่ง[n. exp.] (wēlā yamrung) FR: aube [f] ; lever du jour [m] ; au chant du coq ; 6 heures du matin

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coquetry    (n) (k o1 k i t r ii)
coquette    (n) (k o1 k e1 t)
coquettes    (n) (k o1 k e1 t s)
coquetries    (n) (k o1 k i t r i z)
coquettish    (j) (k ou1 k e1 t i sh)
coquettishly    (a) (k ou1 k e1 t i sh l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kokette {f}coquette [Add to Longdo]
Koketterie {f}coquetry [Add to Longdo]
kokettiertecoquetted [Add to Longdo]
flirtento coquet [Add to Longdo]
gefallsüchtigcoquettish [Add to Longdo]
kokett {adj} | koketter | am kokettestencoquettish | more coquettish | most coquettish [Add to Longdo]
kokettierendcoquetting [Add to Longdo]
kokettiertcoquettes [Add to Longdo]
Coquifrankolin {m} [ornith.]Coqui's Frankolin [Add to Longdo]
Coquerelcoua [ornith.]Coquerel's Madagascar Coucal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly [Add to Longdo]
コクリコ[, kokuriko] (n) (also written as 雛罌粟) coquelicot (Papaver rhoeas) (fre [Add to Longdo]
コケッティシュ;コケティッシュ[, koketteishu ; koketeisshu] (adj-na) coquettish [Add to Longdo]
コケット[, koketto] (adj-na,n) coquette (fre [Add to Longdo]
コケットリー[, kokettori-] (n) coquetterie (fre [Add to Longdo]
コックドール[, kokkudo-ru] (n) coq d'or (fre [Add to Longdo]
ジャラジャラ;じゃらじゃら[, jarajara ; jarajara] (adv,adv-to,vs) (1) jingling; jangling; clinking; chinking; (2) lasciviously; coquettishly [Add to Longdo]
モノコックボディー[, monokokkubodei-] (n) monocoque body [Add to Longdo]
阿娜めく;婀娜めく;徒めく[あだめく, adameku] (v5k) to be bewitching; to look coquettish; to behave in an alluring manner; to behave in a seductive manner [Add to Longdo]
艶っぽい[つやっぽい, tsuyappoi] (adj-i) romantic; spicy; coquettish [Add to Longdo]
艶めかしい;艶かしい;生めかしい;媚かしい(iK)[なまめかしい, namamekashii] (adj-i) charming; captivating; bewitching; seductive; coquettish [Add to Longdo]
艶めかしい目付き[なまめかしいめつき, namamekashiimetsuki] (n) coquettish eyes [Add to Longdo]
科を作る;しなを作る[しなをつくる, shinawotsukuru] (exp,v5r) to put on coquettish airs; to act flirtatiously; to act kittenish [Add to Longdo]
甘えた調子で[あまえたちょうしで, amaetachoushide] (exp) in a coquettish tone [Add to Longdo]
雛罌粟;雛芥子[ひなげし;ヒナゲシ, hinageshi ; hinageshi] (n) (uk) (See コクリコ) red poppy (Papaver rhoeas); common poppy; coquelicot [Add to Longdo]
品(P);科;階(oK)[しな, shina] (n) (1) (esp. 品) article; item; thing; goods; stock; (2) quality; (3) (uk) (esp. 科) (See 科を作る) flirtatiousness; coquetry; (P) [Add to Longdo]
婀娜[あだ, ada] (n) coquettish woman [Add to Longdo]
婀娜っぽい;阿娜っぽい[あだっぽい, adappoi] (adj-i) (uk) coquettish [Add to Longdo]
媚を売る[こびをうる, kobiwouru] (exp,v5r) (1) to coquet (of a woman); to entice a customer (of a prostitute); (2) to flatter; to butter up [Add to Longdo]
媚眼秋波[びがんしゅうは, biganshuuha] (n) casting a coquettish (an amorous) glance (at a man) [Add to Longdo]
媚態[びたい, bitai] (n) coquetry [Add to Longdo]
嬌態[きょうたい, kyoutai] (n) coquetry [Add to Longdo]
撓垂れ掛かる[しなだれかかる, shinadarekakaru] (v5r,vi) to lean coquettishly against; to snuggle into; to nestle into [Add to Longdo]
艷冶[えんや, enya] (adj-na) charming; bewitching; coquettish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撒娇[sā jiāo, ㄙㄚ ㄐㄧㄠ, / ] act like a spoiled child; throw a tantrum; act coquettishly [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top