Search result for

contacts

(26 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contacts-, *contacts*, contact
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contacts and Suspected Caseผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If we lose the old man, we lose the political contacts and half our strength.ถ้าเราสูญเสียคนเก่าเราสูญเสียการติดต่อทางการเมืองและครึ่งหนึ่งความแข็งแกร่งของเรา The Godfather (1972)
Through our newspaper contacts we've been able to put out material about McCluskey's link with Sollozzo in the drug rackets.ผ่านรายชื่อหนังสือพิมพ์ของเราเราได้รับสามารถที่จะนำออกว​​ัสดุ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงสัสกับ Sollozzo ในไม้ยาเสพติด The Godfather (1972)
When all the girls are in the cellar, our hero is highly aroused, having so many contacts without once ejaculatingเมื่อเด็กผู้หญิงทั้งหมดคือ in the หลุมใต้ดิน, วีรบุรุษของเรา... ...ที่ถูกกระตุ้นอย่างมาก, มี many contacts เกินไป โดยปราศจากที่พูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆครั้งหนึ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Professor Plum's UN contacts, and the work of your husband, the nuclear physicist.รายชื่อผู้ติดต่อสหประชาชาติ ของศาสตราจารย์พลัม และงานของสามีของคุณ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ Clue (1985)
these guys are not our legitimate contacts. they're KGB special branch.พวกนั้นไม่ใช่คนประสานงานของเรา แต่เป็น KGB ภาคสนาม Spies Like Us (1985)
it's collect. their contacts tried to kill them. they don't know what to do.คนประสานงานพยายามฆ่าพวกเขา พวกเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี Spies Like Us (1985)
"you'll thank me." that's it. the Dushanbe road... where we're supposed to meet our contacts..."นายจะขอบใจฉัน..." นั่นไง ถนน Dushanbe ที่เราจะได้รับการติดต่อครั้งต่อไป เรามีอำนาจดำเนินการเต็มที่ ตราบเท่าที่ประธานาธิบดีเห็นชอบ Spies Like Us (1985)
you can always count on our people. well, this is it. where are those contacts we heard so much about?คุณวางใจคนของเราได้เสมอ แล้วไหนล่ะ คนประสานงานของเรา? Spies Like Us (1985)
Investors. You must have contacts... in thejewish business community working here.นายอยู่วงการนี่นา... Schindler's List (1993)
and make them on the first of each month, as opposed to individual payoffs to our SS contacts.จ่ายทุกต้นเดือน... ส่วนที่จ่าย... Schindler's List (1993)
SS contacts:รายชื่อเอสเอสลิ้นชักล่าง Schindler's List (1993)
Dealings with our black market contacts, listed as suppliers... in the legitimate ledger, are more complicated.บัญชีติดต่อตลาดมืด... อยู่ในเล่ม "ซัพพลายเออร์" Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contactsA-ha-ha ... sorry. I forgot my contacts, Unless I'm right here I can't see it.
contactsI can't get my contacts out.
contactsI fell asleep with my contacts out in.
contactsShe took off her glasses and put her contacts in.
contactsWhen I use contacts my eyes feel dry and become red.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติดต่อธุรกิจ[v. exp.] (tittø thurakit) EN: establish business contacts   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTACTS    K AA1 N T AE2 K T S
CONTACTS    K AA1 N T AE2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contacts    (v) (k o1 n t a k t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
異文化交流[いぶんかこうりゅう, ibunkakouryuu] (n) cultural exchange; cross-cultural communication; contacts between different cultures [Add to Longdo]
顔繋ぎ;顔つなぎ[かおつなぎ, kaotsunagi] (n,vs) getting or keeping acquainted with; keeping or establishing useful contacts [Add to Longdo]
手蔓[てづる, teduru] (n) connections; contacts; influence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
往还[wǎng huán, ㄨㄤˇ ㄏㄨㄢˊ, / ] contacts; dealings [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top