Search result for

comptons

(57 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comptons-, *comptons*, compton
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา comptons มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *comptons*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compton scatteringการกระเจิงแบบคอมป์ตัน, ปรากฏการณ์เมื่อโฟตอนวิ่งชนอิเล็กตรอนของอะตอม แล้วเกิดการกระเจิง โฟตอนที่กระเจิงออกไปจะมีพลังงานลดลงจากเดิม ซึ่งขึ้นอยู่กับมุมของการกระเจิงและมวลของอนุภาคที่ถูกชน ปรากฏการณ์นี้ตั้งชื่อตามผู้ค้นพบ คือ อาร์เทอร์ ฮอลลี คอมป์ตัน (Arthur Holly Compton) ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลในปี พ.ศ.2470 [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Compton?- ComptonWink of an Eye (1968)
Oh, damn you, Bill Compton.โธ่ ไอ้บ้า บิล คอมตัน Nothing But the Blood (2009)
You don't have to be sarcastic with me, Bill Compton.คุณไม่ต้องมาประชดประชันฉันหรอก บิลล์ คอมป์ตัน Keep This Party Going (2009)
Abduct a human with the Compton party and bring her to the church.ลักพาตัวบางคน ที่อยู่ในกลุ่มของพวกคอมป์ตัน และพาไปที่โบสถ์ Shake and Fingerpop (2009)
She's running out of time, Mr. Compton.เธอไม่มีเวลาแล้ว คุณคอมตัน Scratches (2009)
Bill Compton, because if you did,บิล คอมตั้น เพราะถ้าคุณมีเอี่ยวด้วยละก็.. Scratches (2009)
I haven't seen Bill Compton in over 70 years.ฉันไม่ได้เจอบิล 70กว่าปีได้แล้ว Hard-Hearted Hannah (2009)
I love you, William Compton.ฉันรักคุณ วิลเลี่ยม คอมตัน Hard-Hearted Hannah (2009)
William Compton, you're still so sensitive.วิลเลี่ยม คอมตั้น เธอมันช่างหวั่นไหว Release Me (2009)
How does Bill Compton feel about your interest in Sookie?บิล คอมตั้นรู้สึกยังไง กับความสนใจในตัวซุ๊กกี้ของคุณ Release Me (2009)
And even less in how Bill Compton feels.ยิ่งไม่แคร์ด้วยว่า บิล คอมพ์ตันจะคิดยังไง Release Me (2009)
I need you to go to the hotel and find Bill Compton and tellhimฉันอยากให้เธอไปที่โรงแรม หาบิล คอมพ์ตัน แล้วบอกเขาว่า Release Me (2009)
I have a message for Bill Compton. He there?ผมมีข้อความสำหรับบิล คอมพ์ตัน เขาอยู่มั้ย? Release Me (2009)
Mr. Compton, I ain't about to sit back and let monsters destroy my town.คุณคอมตัน ผมจะไม่ยอมนิ่งเฉย แล้วปล่อยให้ตัวบ้านี่ทำลายเมืองของฉัน New World in My View (2009)
Welcome, Mr. Compton.ยินดีต้อนรับ คุณคอมตัน New World in My View (2009)
Welcome, Mr. Compton.ยินดีต้อนรับ คุณคอมตัน Frenzy (2009)
Ludis, this is my good friend Bill Compton.ลูดิส นี่เพื่อนของเรา บิล คอมตัน Frenzy (2009)
I gave William Compton a few bits of hand-me-down folklore we've accumulated over the centuries, but who knows if it's gospel or gorilla shit?ฉันให้ตำนานปากต่อปากกับวิลเลี่ยม คอมตันไปแล้ว เราสั่งสมมันมานับศตวรรษ แต่ใครจะไปรู้ว่า เป็นเรื่องจริง หรือมั่วนิ่ม Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Bill Compton certainly has a knack for finding trouble.บิล คอมตันช่างสรรหาปัญหาซะเหลือเกิน Beyond Here Lies Nothin' (2009)
I will take care of Bill Compton.ผมจะจัดการกับบิล คอมตัน Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Welcome, Mr. Compton. We are all ready for you.ยินดีต้อนรับ คุณคอมตัน เราเตรียมพร้อมแล้ว Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Yes, Bill Compton, I will marry you.ค่ะ บิล คอมตัน ฉันตกลงแต่งกับคุณ Beyond Here Lies Nothin' (2009)
I will take care of Bill Compton. Please, Sookie.ผมจะไปจัดการบิล คอมป์ตันเอง Bad Blood (2010)
I need minute to clean myself up. Yes, Bill Compton, I will marry you... Bill?ฉันขอเวลาแป๊บหนึ่งก่อน ขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะ ค่ะ บิล คอมป์ตัน ฉันจะแต่งงานกับคุณ Bad Blood (2010)
Bring me Bill Compton.พาตัวบิล คอมป์ตัน มาให้ผม Bad Blood (2010)
Bill Compton. I need your help.ผมบิล คอมป์ตัน ผมต้องการให้นายช่วย Bad Blood (2010)
We are all supposed to respect our elders, and since Bill Compton's got about a hundred years on you,ที่ว่าฉันถูกเลี้ยงดูมา ให้เคารพผู้สูงอายุ พวกเราทั้งหมดควรให้ ความเคารพกับผู้สูงอายุ และเนื่องจากบิล คอมป์ตันมีอายุ มากกว่าคุณเ็ป็นร้อยปี Bad Blood (2010)
I haven't seen you since the Bill Compton trial.ผมไม่ได้เจอกับคุณเลยตั้งแต่ การพิจารณาคดีบิล คอมป์ตัน Bad Blood (2010)
Bill Compton has gone missing.ต่อหน้าท่านอำมาตย์ บิล คอมป์ตันได้หายตัวไป Bad Blood (2010)
Ma'am, my name is Bill Compton, and I am badly in need of assistance.คุณครับ ผมชื่อบิล คอมป์ตัน และผมต้องการ ความช่วยเหลืออย่างมาก Bad Blood (2010)
And if you don't tell me the truth, Bill Compton,และถ้าคุณไม่บอก ความจริงกับฉัน บิล คอมพ์ตัน I Smell a Rat (2010)
I will find a way to come back and kill your precious Viking and your brooding Mr. Compton and his unbearable progeny and anyone you ever cared about and all because you didn't use your fucking power!ฉันจะหาทางกลับมา และฉันจะฆ่าแกไอ้ไวกิ้ง และไอ้ลูกไก่คอมพ์ตัน ฆ่าลูกหลานแก และทุกๆคนที่แกรัก Evil Is Going On (2010)
Pam, make one of the guest coffins available for Mr. Compton.แพม เตรียมโลงศพ ให้แขกของเราด้วย สำหรับคุณคอมพ์ตัน Evil Is Going On (2010)
And Bill Compton.และบิล คอมพ์ตัน Evil Is Going On (2010)
I am surprised that your Mr. Compton has showed such restraint.ฉันแปลกใจที่คุณคอมพ์ตัน ที่แสดงออกถึงความยับยั้งชั่งใจ Evil Is Going On (2010)
I'm terribly sorry, Mr. Compton.ชั้นขอโทษจริงๆคุณคอมพ์ตัน Beautifully Broken (2010)
You drank from my guest? Mr. Compton, join me at my home.แกดื่มเลือดแขกของชั้นเรอะ? คุณคอมพ์ตันมากับผมที่บ้านผมซิ Beautifully Broken (2010)
You're so blinded by your obsession with Bill Compton, you're likely to run through the streets screaming "werewolf bait,"พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับบิล คอมป์ตัน เธอมักจะตาบอดเสมอ เธอเหมือนกับจะวิ่งไปตามถนน และตะโกนเรียกให้หมาป่าออกมา Beautifully Broken (2010)
When Godric went miss- Bill Compton is no Godric.ตอนที่กอดริกหายไป ... / บิล คอร์พตัน ไม่ใช่กอดริก Beautifully Broken (2010)
William Compton.วิลเลียม คอร์พตัน Beautifully Broken (2010)
This one ate only tangerines for weeks. Mr. Compton, thank you.อันนี้ให้เขากินส้มตลดอสัปดาห์เลยละ คุณคอมพ์ตัน ขอบคุณ Beautifully Broken (2010)
You're in my house, Mr. Compton.คุณอยู่ที่บ้านผม คุณคอมพ์ตัน Beautifully Broken (2010)
You a friend of Bill Compton's?คุณเป็นเพื่อนบิลล์ คอมพ์ตันเหรอ? Beautifully Broken (2010)
Okay, now if everyone could please leave me alone with Mr. Compton.ก็ได้ / เอาล่ะ ทุกคน ฉันขออยู่กับคุณคอรฺพตันตามลำพัง It Hurts Me Too (2010)
Ah, Mr. Compton.อา คุณคอมป์ตัน It Hurts Me Too (2010)
To Mr. Compton.คุณคอมป์ตัน It Hurts Me Too (2010)
Well, um, Bill Compton.ดีละ อืมม บิล คอมป์ตัน It Hurts Me Too (2010)
Now why don't you tell me everything you know about Bill Compton?ตอนนี้... ทำไม ไม่บอกทุกอย่างที่เธอรู้ละ เกี่ยวกับบิล คอมป์ตัน It Hurts Me Too (2010)
Actually, no, she was irritating as all get-out but she did tell me a great many things such as your name and the fact that you live in a house owned by the human companion of Mr. Bill Compton.ที่จริงแล้ว ไม่หรอก เธอน่ารำคาญสุดๆเลย แต่เธอก็ได้บอกฉันหลายๆอย่าง เช่นชื่อของคุณ และก็ความจริงที่คุณอาศัยอยู่ในบ้าน It Hurts Me Too (2010)
It was Bill Compton!มันคือ บิล คอมพ์ตัน 9 Crimes (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPTON    K AA1 M P T AH0 N
COMPTON'S    K AA1 M P T AH0 N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンプトン効果[コンプトンこうか, konputon kouka] (n) Compton effect [Add to Longdo]
ミュール[, myu-ru] (n) (1) mule (animal); (2) mule (women's footwear); (3) spinning mule; Compton's mule [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top