Search result for

complimentes

(175 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -complimentes-, *complimentes*, complimente
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา complimentes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *complimentes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compliment[N] คำชมเชย, Syn. prise, tribute
complimentary[ADJ] ที่ชื่นชม, See also: ที่ยกย่อง, ที่ชมเชย, Syn. commendatory, praising
return the compliment[IDM] ชมกลับไป, See also: ชมคืนให้
return someone's compliment[IDM] ชมกลับไป, See also: ชมคืนให้
pay someone a left-handed compliment[IDM] หลอกด่า, See also: ประชด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compliment(คอม'พลิเมินทฺ) n. คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร,ของขวัญ. vi. สรรเสริญ,ชมเชย,อวยพร,แสดงความปรารถนาดี,แสดงความยินดี vi. สรรเสริญ,ชมเชย, Syn. flatter -Conf. complement
complimentary(คอมพลิเมน'ทะรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ,ซึ่งชมเชย,ซึ่งยกยอ,อิสระ, See also: complimentarily adv. ดูcomplimentary, Syn. praising ###A. adverse

English-Thai: Nontri Dictionary
compliment(n) การยกย่อง,การยกยอ,คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร
compliment(vt) ยกย่อง,สรรเสริญ,ชมเชย,อวยพร,ยกยอ,เยินยอ
complimentary(adj) ซึ่งยกย่อง,ซึ่งชมเชย,ซึ่งสรรเสริญ,ด้วยความนับถือ,ด้วยความเคารพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
complimentary voteการลงคะแนนเพื่อให้เกียรติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vote, complimentaryการลงคะแนนเพื่อให้เกียรติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Complimentary rooms (n ) ห้องพักฟรี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is that a compliment?นั้นเป็นคำชมหรือเปล่า? Dead Space: Downfall (2008)
That wasn't a compliment.นั้นไม่ใช่คำชมนะ Akai ito (2008)
Is that actually a compliment?นั่นมันเป็นคำชมจริงๆเหรอ? The Labyrinth of Gedref (2008)
It's a compliment.แต่เป็นคำชม To Kill the King (2008)
Because compliments in your family are usually for someone else.เพราะปกติคำชมในครอบครัวเจ้า มักใช้สำหรับคนอื่น The Other Boleyn Girl (2008)
It seems you're not moved by my compliment.ดูเหมือน คุณจะไม่คล้อยตามคำชมของฉัน Episode #1.7 (2008)
You just told the papers we couldn't tell one boy from another as a compliment for the months we spent working on your case;คุณแค่บอกนักข่าวว่าพวกเราเก่งแค่ไหนที่แยกเด็ก สองคนออกจากกันไม่ได้ เป็นเดือนๆ ที่เราคอยติดตามคดีของคุณ Changeling (2008)
Go compliment.Go complimentQuantum of Solace (2008)
It's a compliment coming from you.It's a compliment coming from you. Quantum of Solace (2008)
Not a compliment. Here's the question.นั่นไม่ใช่คำชม นี่คือคำถาม Pineapple Express (2008)
How it compliments the natural curves of your body.โค้งเว้าเป็นรูปแบบธรรมชาติตามสัดส่วนของคุณ Taken (2008)
Compliments of Zeke. Be careful, they're still hot.ของกำนัลจากซีค ระวังนะ มันยังร้อนอยู่ High School Musical 3: Senior Year (2008)
I'll take that as a compliment. Thank you.ฉันถือว่านั่นเป็นคำชมละกัน ขอบใจจ้ะ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
"Compliments of Howard Tully.""อภินันทนาการจากฮาวเวิร์ด ทัลลี่" Duplicity (2009)
Here's what you wand on walter kendrick, compliments of dave pell.แฟนคุณไปไหนซะล่ะ - คุณพูดถึงใคร - ฟินน์ กาเร็ตตี้ เขาอยู่ไหน Trust Me (2009)
I'll take that as a compliment.ฉันจะถือว่านั่นเป็นคำชมละกัน Jump the Shark (2009)
It's not a compliment, you tramp!มันไม่ใช่คำชมย่ะ ยัยบ้า Connect! Connect! (2009)
People are always complimenting me on my cooking.ใครๆ ก็ชมเสมอว่าฉันทำอาหารเก่ง The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
It's been a long time since I've been complimented like that.ไม่มีใครชมฉันแบบนี้นานมากแล้ว The Story of Lucy and Jessie (2009)
I'll put three bullets in your neck-- compliments of Charming PD.ฉันจะฝังลูกกระสุนปืน ใส่ลำคอนายสามนัด... เป็นคำสั่งโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชาร์มมิ่ง Fa Guan (2009)
Dominica would like to compliment the Japanese delegation.จะมีการตอบสนองอย่างมนุษย์ ที่ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า The Cove (2009)
You should take that as a compliment.ถือว่าเป็นคำชมแล้วกัน Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Simply does not want become like me, which, grab for a compliment, seems quite unlikely.เธอไม่ต้องการให้นายเป็นแบบฉัน ซึ่งน่าชมเชยมาก แต่ดูเหมือนค่อนข้างจะไม่จริง Chuck Versus the Dream Job (2009)
No compliments.อย่าชมเลย Gokusen: The Movie (2009)
and I can't do that if you don't come back to Glee Club. You should take it as a compliment.ฉันคงทำไม่ได้ ถ้าเธอไม่กลับมาชมรม The Rhodes Not Taken (2009)
My compliments to the chef. [chuckles] I'll give you his number, and he delivers.คำชมเชยฉันเพื่อพ่อครัว ฉันจะให้เบอร์ของเขา Life (2009)
Start with a compliment.เริ่มต้นด้วยคำชมเชย Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Is it that hard, Ray, to come up with a compliment for a woman?มันดูยากไป เรย์ ที่ทำอย่างนั้น กับคำชมเชยสำหรับผู้หญิงไหม Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
I've gotten free shoes, Complimentary tanning, haircuts.ฉันเคยได้รองเท้าฟรี ได้อบผิว, ทำผม Mattress (2009)
I think there's a compliment deep in there somewhere.ฉันคิดว่านั่นคำอวยพร ที่ลึกซึ้งในบางแห่งที่มี Do It, Monkey (2009)
Why can't you see that for the compliment that it is?ก็ได้ ผมขอโทษ มันเป็นอุบัติเหตุ Pilot (2009)
And that's a compliment.นั่นเป็นคำชมเชยเลยน่ะ Harbingers in a Fountain (2009)
- I'd take it as a compliment to your unique skills.เพราะฉันคาดหวังกับพลังพิเศษของนายไงล่ะ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Her suite was compliments of Mr. Jimmy Burris.ห้องสูทของเธอได้รับเป็นอภินันทนาการ - จากคุณจิมมี่ เบอร์ริส Bone Voyage (2009)
Sir, if we would just kill the compliments and just say what's on your mind, I'd appreciate that.ท่านครับถ้าเราไม่คุยกัน เรื่องชมเชยนั้น แค่พูดออกมาในสิ่่ง ที่อยู่ในใจ ผมจะดีใจมาก A Night at the Bones Museum (2009)
Is that supposed to be some sort of compliment?นั่นเป็นคำชมรึเปล่า Of Human Action (2009)
If you think about it, it was a huge compliment.ถ้าคุณคิดดูหน่อย มันเป็นการชื่นชมนะ Careful the Things You Say (2009)
And the compliment isและคำชมคือ Careful the Things You Say (2009)
it's a compliment watch.มันเป็นาฬิกาจอมยอนะ Enough About Eve (2009)
What is that? That doesn't sound like a compliment.อะไรกัน ฟังดูไม่เหมือนคำชมเลยนะ Ohitori sama (2009)
They have computers, manga, and showers and all the beverages are complimentary.มีทั้งคอมพิวเตอร์ หนังสือการ์ตูน มีห้องอาบน้ำ... ..และเครื่องดื่มก็ฟรีด้วยนะครับ Ohitori sama (2009)
You should take it as a compliment. You trained him well.คุณน่าจะดีใจนะ เป็นเพราะคุณสอนเขามาดีไงละ The Coffee Cup (2009)
I'll take that as a compliment. Hey, have fun tonight.ฉันจะถือว่านั่นเป็นคำชมแล้วกัน ขอให้สนุกนะคืนนี้ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
With my compliments.เป็นของขวัญจากข้า Beauty and the Beast (2009)
What's that? Compliments of the King.นั่นคืออะไร คำสรรเสริญพระราชาเหรอ Beauty and the Beast (2009)
The best compliment our sports program getsคำชมเชยที่ดีที่สุดที่เราเคยได้รับในด้านกีฬา Debate 109 (2009)
What a wonderfull meal. My compliments to the droid.เป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมมาก ขอมอบคำชมให้กับดรอยด์ละกัน Senate Spy (2009)
No, it sounded like a compliment.ไม่ค่ะ ฟังดูเหมือนคำชมมากกว่า The Maternal Congruence (2009)
Thank you for your compliments.ขอบคุณสำหรับคำชมค่ะ The Accidental Couple (That Fool) (2009)
So then the next day I tried to compliment you on your hair, you know, giving you a little hint here but...แล้ววันถัดมาฉันพยายามชมเธอเรื่องผมเธอ แบบว่า พยายามพูดเป็นนัยๆแต่... Hotel for Dogs (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
complimentAs I happened to be in the neighborhood, I went and paid him compliments.
complimentComplimenting is lying.
complimentEmployees were allowed to share in reading customer compliments.
complimentForeigners in general don't need as many compliments as Japanese are required to give each other, and it is good to keep this in mind.
complimentGive me compliments to the chef.
complimentHe did me the compliment of listening.
complimentHe paid me a compliment.
complimentHer cheeks began to glow at his compliments.
complimentHis banal compliments.
complimentIt was meant as a compliment, so I didn't want to tell him that he had missed the point.
complimentShe felt herself flattered by this compliment.
complimentShe is always fishing for compliments.
complimentThe manager complimented him on his achievement.
complimentThe shy boy blushed at her compliment.
complimentThey paid a high compliment to the speaker.
complimentThey paid their compliment to me.
complimentYes. I'm pretty sure there are complimentary tickets that haven't been used somewhere.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกย่องชมเชย[V] praise, See also: admire, eulogize, extol, laud, commend, compliment, applaud, Syn. ชื่นชม, ยกย่องสรรเสริญ, Example: เด็กต้องการที่จะให้บิดามารดายกย่องชมเชยตนเวลาสอบได้คะแนนดี
หลงลิ้น[V] be taken in by compliment, See also: be fooled by praise/compliment, Syn. หลงคารม, หลงลม, หลงลมปาก, Example: อย่าไปหลงลิ้นเขาเชียวนะ, Thai definition: หลงเชื่อคำยอ
คารวะ[V] respect, See also: regard, esteem, compliment, revere, venerate, Syn. เคารพ, นับถือ, Example: เขาโค้งศรีษะลงเพื่อคารวะและกล่าวขอบคุณในศรัทธาบริจาคของท่านผู้ชม, Thai definition: กริยาอาการที่การแสดงความเคารพทั้งทางกายและวาจา
คารวะ[N] respect, See also: regard, esteem, compliment, reverence, veneration, Syn. ความเคารพ, ความนับถือ, Example: การแสดงคารวะต่อผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่เด็กๆ สมควรกระทำ, Thai definition: การแสดงความเคารพทั้งทางกายและวาจา
อำนวยพร[V] bless, See also: compliment, Syn. อวยพร, Example: การสารภาพบาปที่ได้ทำไป พระจะยกโทษบาป พร้อมกับอบรมสั่งสอน และอำนวยพรให้
อาศิรพจน์[N] blessings, See also: greetings, compliment, Syn. อาศิรพาท, อาศิรวจนะ, อาศิรวาท, อาเศียรพจน์, อาเศียรพาท, อาเศียรวจนะ, อาเศียรวาท, คำอวยพร
ยกยอ[V] flatter, See also: overpraise, adulate, laud, compliment, praise, eulogize, Syn. สรรเสริญเยินยอ, ประจบสอพลอ, ยกยอปอปั้น, Example: เขาถูกยกยอจนลอยฟ้า, Thai definition: พูดส่งเสริมให้ดีขึ้น
เชิดชู[V] praise, See also: glorify, exalt, eulogize, compliment, Syn. ยกย่อง, ชมเชย, นับถือ, สดุดี, ยกยอ, ชื่นชม, Ant. เหยียบย่ำ, ดูถูก, Example: ประชาชนเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
การอำนวยพร[N] blessing, See also: compliment, wish, Syn. การอวยพร, การให้พร
ชมเชย[V] praise, See also: laud, compliment, eulogize, extol, admire, applaud, Syn. สรรเสริญ, ยกย่อง, Example: วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากให้สังคมยอมรับและชมเชยความสามารถ, Thai definition: ยกย่อง, สรรเสริญ
ชม[V] praise, See also: laud, compliment, eulogize, extol, admire, applaud, Syn. สรรเสริญ, ยกย่อง, เยินยอ, ชมเชย, Ant. ด่า, ว่ากล่าว, ตำหนิ, ติเตียน
ให้เปล่า[ADJ] free-of-charge, See also: free, gratis, complimentary, Syn. ฟรี, Example: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถือเป็นการศึกษาให้เปล่า ที่รัฐจะต้องจัดให้ทุกคน, Thai definition: ไม่เสียมูลค่าหรือไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆ
ให้เปล่า[ADJ] free-of-charge, See also: free, gratis, complimentary, Syn. ฟรี, Example: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถือเป็นการศึกษาให้เปล่า ที่รัฐจะต้องจัดให้ทุกคน, Thai definition: ไม่เสียมูลค่าหรือไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆ
การแสดงความยินดี[N] congratulations, See also: felicitation, compliment, Ant. การแสดงความเสียใจ, Example: ผู้ใหญ่ควรฝึกทักษะทางสังคมให้เด็ก เช่น การฟัง การพูดเพราะ การขอบคุณ การแสดงความยินดี เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยพร[v. exp.] (amnūay phøn) EN: bless ; compliment   
อภินันทนาการ[n.] (aphinanthanākān) EN: compliments   FR: compliments [mpl][
ชม[v.] (chom) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment   FR: admirer ; louer ; louanger ; complimenter ; s'extasier
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud   FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)
ชมเปาะ[v. exp.] (chom pǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration   FR: amadouer
ให้เปล่า[adj.] (hai plāo) EN: free-of-charge ; free ; gratis ; complimentary   FR: gratuit
เอี่ยวลม[n. exp.] (īo lom) EN: free share ; complimentary share   
การแสดงความยินดี[n. exp.] (kān sadaēng khwām yindī) EN: congratulations ; felicitation ; compliment ; acclaim   FR: félicitations [fpl] ; compliment [m]
คำชม[n.] (khamchom) EN: compliment   FR: compliment [m]
คำลงท้าย[n. exp.] (kham longthāi) EN: postscript ; complimentary close   FR: conclusion [f]
คารวะ[n.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; compliment ; reverence ; veneration   FR: respect [m] ; déférence [f]
คารวะ[v.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; compliment ; revere ; venerate ; honour   
ขอบคุณที่ชม[X] (khøpkhun thī chom) FR: merci pour le compliment
แสดงคารวะ[v. exp.] (sadaēng khārawa) EN: pay compliments   FR: complimenter
ยกยอ[v.] (yokyø) EN: praise ; flatter ; adulate ; compliment ; eulogize ; overpraise ; adulate ; laud   FR: flatter ; enjôler ; aduler
ยกย่อง[v.] (yokyǿng) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem   FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLIMENT    K AA1 M P L AH0 M EH0 N T
COMPLIMENTS    K AA1 M P L AH0 M EH0 N T S
COMPLIMENTED    K AA1 M P L AH0 M EH2 N T AH0 D
COMPLIMENTARY    K AA2 M P L AH0 M EH1 N T ER0 IY0
COMPLIMENTING    K AA1 M P L AH0 M EH2 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compliment    (n) (k o1 m p l i m @ n t)
compliment    (v) (k o1 m p l i m e n t)
compliments    (n) (k o1 m p l i m @ n t s)
compliments    (v) (k o1 m p l i m e n t s)
complimented    (v) (k o1 m p l i m e n t i d)
complimentary    (j) (k o2 m p l i m e1 n t r ii)
complimenting    (v) (k o1 m p l i m e n t i ng)
uncomplimentary    (j) (uh2 n k o m p l i m e1 n t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jdm. die Ehre erweisen (zu)to do someone the compliment (of) [Add to Longdo]
Ehrenbezeigung {f}; Lob {n}compliment [Add to Longdo]
meine Empfehlungmy best compliments [Add to Longdo]
Frei...; Gratis...complimentary [Add to Longdo]
Freiexempar {n}complimentary copy [Add to Longdo]
ein Geschenk, das nicht geschätzt wirda north country compliment [Add to Longdo]
Kompliment {n} | Komplimente {pl} | jdn. ein Kompliment machen | jdm. Komplimente machencompliment | compliments | to pay someone a compliment | to compliment (on) [Add to Longdo]
Schlussformel {f}complimentary close [Add to Longdo]
beglückwünschen (zu) | beglückwünschend | beglückwünschteto compliment (on) | complimenting | complimented [Add to Longdo]
höflich {adv}complimentarily [Add to Longdo]
schmeichelhaft; höflich {adj}complimentary [Add to Longdo]
unhöflich {adj}uncomplimentary [Add to Longdo]
Es sollte ein Kompliment sein.I intended it for a compliment. [Add to Longdo]
Mit den besten Wünschen zum FestWith the compliments of the season [Add to Longdo]
Sie möchte gern ein Kompliment hören.She's fishing for compliments. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お世辞(P);御世辞[おせじ, oseji] (n) (See 世辞) flattery; compliment; (P) [Add to Longdo]
コンプリメント[, konpurimento] (n) (1) compliment; (2) complement [Add to Longdo]
愛想[あいそ(P);あいそう(P), aiso (P); aisou (P)] (n) (See 愛想を尽かす) civility; courtesy; compliments; sociability; graces; (P) [Add to Longdo]
挨拶は抜きで[あいさつはぬきで, aisatsuhanukide] (exp) without compliments (greetings) [Add to Longdo]
悪言[あくげん, akugen] (n) uncomplimentary remarks; slander [Add to Longdo]
回礼[かいれい, kairei] (n,vs) (1) going from door to door greeting relatives and friends; (2) complimentary visit for the New Year [Add to Longdo]
恐恐謹言;恐々謹言[きょうきょうきんげん, kyoukyoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
恐惶謹言[きょうこうきんげん, kyoukoukingen] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
恐惶敬白[きょうこうけいはく, kyoukoukeihaku] (exp) Very truly yours (a complimentary close used in a letter written in an old epistolary style) [Add to Longdo]
謹呈[きんてい, kintei] (n,vs) (1) humbly presenting; respecfully presenting; (exp) (2) (when giving a book, etc.) with the author's compliments [Add to Longdo]
欠礼[けつれい, ketsurei] (n,vs) failure to pay one's compliments; omission of courtesy [Add to Longdo]
献本[けんぽん, kenpon] (n,vs) complimentary copy of a book [Add to Longdo]
乞高評[こうこうひょう, koukouhyou] (n) with the author's compliments [Add to Longdo]
賛辞(P);讃辞;讚辞[さんじ, sanji] (n) eulogy; compliment; (P) [Add to Longdo]
招待券[しょうたいけん, shoutaiken] (n) complimentary ticket; invitation card; invitation ticket [Add to Longdo]
進呈本[しんていぼん, shinteibon] (n) complimentary copy [Add to Longdo]
世辞[せじ, seji] (n) (See お世辞) flattery; compliment [Add to Longdo]
贈呈本[ぞうていぼん, zouteibon] (n) complimentary copy (of a book) [Add to Longdo]
特待券[とくたいけん, tokutaiken] (n) complimentary ticket [Add to Longdo]
褒め言葉;ほめ言葉;褒言葉;褒め詞;誉め言葉[ほめことば, homekotoba] (n) words of praise; eulogy; compliment [Add to Longdo]
褒め殺し;誉め殺し[ほめごろし, homegoroshi] (n) lavish compliments and criticism; reverse compliment; "damning with faint praise" [Add to Longdo]
褒め殺す[ほめごろす, homegorosu] (v5s) to compliment and criticize lavishly (criticise) [Add to Longdo]
優待券[ゆうたいけん, yuutaiken] (n) complimentary ticket [Add to Longdo]
連ねる(P);列ねる[つらねる, tsuraneru] (v1,vt) (1) to line up; to put in a row; (2) (See 名を連ねる・なをつらねる,袂を連ねる・たもとをつらねる) to add (to a group); to accept (as a member of an organization, etc.); to join (e.g. a list); (3) (See 美辞麗句を連ねる・びじれいくをつらねる,書き連ねる・かきつらねる) to link; to put together; to string together (e.g. compliments); to enumerate; (4) to take along with; to bring with; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同喜[tóng xǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧˇ, ] Thank you for your congratulations!; The same to you! (returning a compliment) [Add to Longdo]
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment; also written 哪裡|哪里 [Add to Longdo]
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, / ] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment [Add to Longdo]
回敬[huí jìng, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄥˋ, ] to return a compliment; to give sth in return [Add to Longdo]
将军肚子[jiāng jūn dù zi, ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄉㄨˋ ㄗ˙, / ] beer belly (complimentary) [Add to Longdo]
恭维[gōng wéi, ㄍㄨㄥ ㄨㄟˊ, / ] to flatter or give a compliment [Add to Longdo]
发福[fā fú, ㄈㄚ ㄈㄨˊ, / ] to put on weight; to get fat (a sign of prosperity, so a compliment) [Add to Longdo]
称赞[chēng zàn, ㄔㄥ ㄗㄢˋ, / ] to praise; to acclaim; to commend; to compliment [Add to Longdo]
肥头大耳[féi tóu dà ěr, ㄈㄟˊ ㄊㄡˊ ㄉㄚˋ ㄦˇ, / ] robust and prosperous (a compliment in former times); fat person (modern) [Add to Longdo]
夸奖[kuā jiǎng, ㄎㄨㄚ ㄐㄧㄤˇ, / ] to praise; to applaud; to compliment [Add to Longdo]
赠送的[zèng sòng de, ㄗㄥˋ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄜ˙, / ] complimentary (adjective); given free as courtesy [Add to Longdo]
道贺[dào hè, ㄉㄠˋ ㄏㄜˋ, / ] compliment [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top