Search result for

communistes

(185 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -communistes-, *communistes*, communiste
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา communistes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *communistes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
communist[N] สมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
communist(คอม'มิวนิสทฺ) n. ผู้นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์,สมาชิกของระบบคอมมูน commune) adj. เกี่ยวกับพรรคหรือลัทธิคอมมิวนิสต์, See also: communistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
communist(n) ผู้นับถือลัทธิคอมมิวนิสต์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communist countriesกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ [TU Subject Heading]
Communist revisionismลัทธิแก้ [TU Subject Heading]
Communist strategyยุทธศาสตร์คอมมิวนิสต์ [TU Subject Heading]
Communistsคอมมิวนิสต์ [TU Subject Heading]
Malayan Communist Partyพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The government's got us seeing Communists in our soup.พวกรัฐบาลจับตา/มองหาคอมมิวนิสต์ในซุปเรา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
But one of the principal justifications you gave for the incursion was the supposed existence of the "headquarters of the entire Communist military operation in South Vietnam,"แต่หลักการหนึ่งในการพิสูจน์ความถูกต้อง ที่ใช้ในการบุกเข้าไป คือการไม่ปรากฎให้เห็นเลยของ กองบัญชาการทหารคอมมิวนิสต์ ในเวียดนามใต้ Frost/Nixon (2008)
/"The Organic Squirrel /Gets a Bike Helmet"? I'm not reading these communist books to you guys.ฉันไม่อ่านหนังสือคอมมิวนิสต์พวกนี้\ พวกเธอไม่มีเรื่องดีๆบ้างหรอ? Bedtime Stories (2008)
It's not like we're communists.เราไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะ Chapter Ten '1961' (2009)
This is a sovereign territory of communist China, a country that ours believes was responsible for the blackout.นี่คือเขตปกครองพิเศษ ของคอมมิวนิสต์จีน ประเทศที่พวกเราต่างเชื่อกันว่า ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ หมดสติ A561984 (2009)
We might have to make a public inquiry into any past communist affiliations you might have had.อย่างนี้คงต้องให้สังคมตั้งข้อสงสัย... ...เรื่องความข้องเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ ของคุณในอดีตล่ะมั้ง Watchmen (2009)
Why would a tried and true communist a hardliner that spent 30 years in the Stasi fighting against the evils of capitalism...ทำไมอดีตตำรวจลับ เยอรมันตะวันออกอย่างคุณ ซึ่งใช้เวลาในชีวิต มากกว่า 30 ปี ต่อสู้ฟาดฟันกับปิศาจร้าย\ พวกทุนนิยม The International (2009)
You dedicated your life to the communist ideal.คุณเคยอุทิศชีวิตตนเอง ให้กับแนวคิดแบบสังคมนิยม The International (2009)
There's been a sighting of a known Communist subversive in this area passing out literatureมีคนพบเห็นพวกคอมมิวนิสต์ ทำการแจกจ่ายพวกเอกสารต่างๆ Shutter Island (2010)
Communist rebels, hit men from the old country,กบฏคอมมิวนิตส์ ฆาตกรจากโลกเก่า 2.0 (2010)
What are you, some kind of communist?อะไรกัน เธอเป็นพวกนอกรีตหรือไง Hick (2011)
They can't all be Communists.คงไม่ใช่คอมมิวนิสต์ทุกคน X-Men: First Class (2011)
Not the hurricanes. Not the communists.ไม่แม้แต่เฮอร์ริเคน คอมมิวนิสต์ Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
Oh, Picasso was a communist. He'd be happy to share.โอ้ ปีกัสโซเป็นผู้มีชื่อเสียง เขามีความสุขในการแบ่งปัน On Guard (2011)
That's not all. The President knows that the public hates all things communist.ท่านประธานาธิบดีก็ลังเลเหมือนกัน เนื่องจากประชาชนมีความรู้สึกต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ Episode #1.1 (2011)
Those Communist motherfuckers.พวกคอมมิวนิสต์ระยำ Seven Psychopaths (2012)
Well, no, Larry. These are the ones those Communist motherfuckers kicked out.เปล่านะ แลร์รี่ นั่นแหละที่พวกคอมมิวนิสต์ระยำนั่นใช้ Seven Psychopaths (2012)
You mean the girl who saved you from the communists?หมายถึงคนที่ช่วยเหลืออาจารย์ จากลัทธิคอมมิวนิสต์นั่นเหรอครับ A Muse (2012)
The Hollywood communists are busy force-feeding us drag queen reality shows and soft profiles of gender-confused hormone-gobbling pre-teens, who faint at the sight of their own genitals.สมาชิกพรรคคอมมิวนิสยุ่งอยู่กับการให้อาหารพวกเรา ในโชว์ดรักควีน และโปรไฟล์นิ่มๆของเด็กที่ไม่รู้เพศ The Role You Were Born to Play (2012)
What are you, a communist?สิ่งที่คุณเป็น คอมมิวนิสต 2 Guns (2013)
I found it in a copy of the Greendale communist worker.ผมเจอมันในนิตยสาร กรีนเดลคอมมิวนิสต์เวิร์คเกอร์ Heroic Origins (2013)
They're messages, reporting back to his father, a high-ranking official in the Chinese Communist Party.พวกเขาส่งข้อความ รายงานกลับถึงพ่อของเขา ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็น พรรคคอมมิวนิสต์ของจีน Trojan Horse (2013)
I'm Swiss, I'm not communist.สวิสฉันฉันไม่คอมมิวนิสต์ The Wolf of Wall Street (2013)
...half the witnesses they call are Communists, the other half are Jews.พยานครึ่งหนึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ อีกครึ่งเป็นยิว Pawn Sacrifice (2014)
She's running away with some nutcase Bigfoot Communist.แม่หนีไปกับไอ้คอมมิวนิสต์ตีนโตต่างหาก Pawn Sacrifice (2014)
"The Communists infect my mind with words that just keep repeating.คอมมิวนิสต์... แพร่เชื้อใส่สมองของผมด้วยคำพูดซ้ำๆ Pawn Sacrifice (2014)
Radicalized at Cambridge, then they joined the Communist Party, then Foreign Office, then leaked information to Stalin during the war-- now, can you think of anyone else we know who was at Cambridge, then took up something murky and top secret when war broke out?ทำงานในเคมบริดจ์ แล้วก็เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ จากนั้นก็ไปกระทรวงต่างประเทศ แล้วปล่อยข้อมูลรั่ว The Imitation Game (2014)
The United States will make no deal with the Soviet Union because the communist drive to impose their political and economic system on others is the primary cause of world tension today.อเมริกาจะไม่ทำข้อตกลงใดๆกับสหภาพโซเวียต... เพราะระบอบคอมมิวนิสต์... ซึ่งต้องการเผยแพร่การปกครอง และระบบเศรษฐกิจให้ประเทศต่างๆ... The Man from U.N.C.L.E. (2015)
I know that the equity of aristocratic blood is not appreciated by most communists.ผมรู้ว่าคอมมิวนิสต์ ไม่ชื่นชมปรัชญา ความเท่าเทียมกัน ของอริสโตเติ้ล The Man from U.N.C.L.E. (2015)
My parents had to escape from China during the Communist Revolution.พ่อแม่หนีออกจากจีน ช่วงปฏิวัติคอมมิวนิสต์ Meru (2015)
It had to be some silly little Communist.ต้องเป็นฝีมือพวกคอมมิวนิสต์งี่เง่าแน่ ๆ Jackie (2016)
I know how well you understand that there is no one who has done more than I have to rid Hollywood of communists."ไม่มีใครได้ลงมือทำมากกว่าผม "ในการกำจัดคอมมิวนิสต์ไปจากฮอลลีวูด Rules Don't Apply (2016)
Because we got a communist president.เพราะว่าเรามีประธานาธิบดีคอมมิวนิสต์ Live by Night (2016)
I thought the great Communist Party was obsessed with schedules.ผมนึกว่าพวกพรรคคอมมิวนิสต์ มักตรงต่อเวลาเสียอีก Guernica (2016)
You're a Communist?คุณเป็นคอมมิวนิสต์รึเปล่า Guernica (2016)
It's full of communists.- คอมมิวนิสต์เต็มไปหมด From the Land of the Moon (2016)
- Get out, get out. - You're a communist!อะไรๆ Ordinary World (2016)
Ostalgie. People who missed the old days under the communists.Ostalgie(โรคคิดถึงบ้านของผู้คนในประเทศเยอรมันนีตะวันออก) ผู้คนที่คิดถึงวันเก่าๆในสภาวะคอมมิวนิสต์ The Six Thatchers (2017)
The United States is making it clear to the communists that American troop withdrawal is directly on the release of U.S. prisoners of war.ทางสหรัฐชี้แจงอย่างชัดเจน ต่อพวกคอมมิวนิสต์... ว่าการถอนกำลังของอเมริกา ขึ้นอยู่กับการปล่อยตัวนักโทษสงคราม Kong: Skull Island (2017)
I wouldn't know, I'm not a communist. - I just think Page 3 is degrading to women.ฉันไม่รู้ ฉันไม่ใช่คอมมิวนิสต์ ฉันแค่คิดว่าเพจทรีลดค่าของผู้หญิง Close Encounters (2017)
How would it have been, back in Communist Party times, for you?ถ้าย้อนกลับไปในสมัยของพรรคคอมมิวนิสต์ มันจะเป็นยังไงสำหรับคุณคะ  ()
After all, we're not communists.After all, we're not communists. The Godfather (1972)
You're a communist!คุณเป็นคอมมิวนิสต์! Clue (1985)
My father says he's a communist.พ่อของผมบอกว่าเขาเป็นพวก คอมมิวนิสต์ ครับ. Cinema Paradiso (1988)
He's a pervert! Probably a Communist, too!ผมคิดว่าเขาเป็นพวกโรคจิต หรือไม่ก็พวกคอมมิวนิสต์ Field of Dreams (1989)
No. My father hated liberals. He took the communist line mainly.ที่พ่อของฉันเกลียดเสรีนิยม เขาเอาสายคอมมิวนิสต์ส่วนใหญ่ The Russia House (1990)
Is it true that communists can help soldiers to desert?จริงเหรอที่คอมมิวนิสต์นั่น ช่วยพาหนีทัพได้? Wild Reeds (1994)
- You are. Drinking coffee in Communist headquarters, like a perfect commie.นายไง การดื่มกาแฟ ในฐานทัพคอมมิวนิสต์ Wild Reeds (1994)
But she's a communist, a feminist, an idealist and materialist, so it's normal you don't get on.เธอเป็นทั้งคอมมิวนิสต์ เฟมินิสต์ พวกอุดมคตินิยม และพวกวัตถุนิยม ไม่แปลกที่นายจะสับสน Wild Reeds (1994)
Or have you ever been a member of the Communist party?คุณมีหรือเคยเป็นสมาชิก ของพรรคคอมมิวนิสต์? Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
communistA person with communist leanings.
communistI hope you'll never turn Communist.
communistOpposition leaders say it's possible the Communists could end up in a small minority.
communistThe communist gave in to his tough opponent at last.
communistThe communist got his dependable supporter at last.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอมมิวนิสต์[N] communist, Example: วันนั้นผมฆ่าคอมมิวนิสต์ได้หลายคนอย่างสมใจอยาก, Thai definition: ผู้ที่นิยมในลัทธิคอมมิวนิสต์, Notes: (อังกฤษ)
คอมมิวนิสต์[ADJ] communist, Example: สันติภาพในตะวันออกกลางนั้นดำเนินควบคู่มากับปัญหาสงครามเย็นระหว่างโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์มาช้านานแล้ว, Thai definition: เกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอมมิวนิสต์[n.] (khømmiūnit = khømmiūnis) EN: communist   FR: communiste [m]
คอมมิวนิสต์[adj.] (khømmiūnit = khømmiūnis) EN: communist   FR: communiste
เผด็จการคอมมิวนิสต์[n. exp.] (phadetkān khømmiūnit = phadetkān khømmiūnis) EN: Communist dictator   
พรรคคอมมิวนิสต์[n. exp.] (phak khømmiūnit = phak khømmiūnis) FR: parti communiste [m]
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)[org.] (Phak Khømmiūnit Haeng Prathēt Thai (Phø.Khø.Thø.)) EN: Communist Party of Thailand (CPT)   
ประเทศคอมมิวนิสต์[n. exp.] (prathēt khømmiūnit = prathēt khømmiūnis) EN: Communist country   FR: pays communiste [m]
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์[n. exp.] (sangkhomniyom khømmiūnit) EN: Communist Socialism   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMUNIST    K AA1 M Y AH0 N AH0 S T
COMMUNISTS    K AA1 M Y AH0 N AH0 S T S
COMMUNISTS    K AA1 M Y AH0 N AH0 S S
COMMUNISTS    K AA1 M Y AH0 N AH0 S
COMMUNIST'S    K AA1 M Y AH0 N AH0 S T S
COMMUNISTS'    K AA1 M Y UW0 N AH0 S T S
NONCOMMUNIST    N AA1 N K AA1 M Y UW0 N AH0 S T
ANTICOMMUNIST    AE2 N T IY0 K AA1 M Y AH0 N AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
communist    (n) (k o1 m y u n i s t)
communists    (n) (k o1 m y u n i s t s)
noncommunist    (n) - (n o n - k o1 m y uu n i s t)
anticommunist    (n) (a1 n t i k o1 m y uu n @ s t)
postcommunist    (n) (p ou1 s t k o1 m uu n @ s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kommunist {m} | Kommunisten {pl}communist | communists [Add to Longdo]
kommunistisch {adj}communistic [Add to Longdo]
kommunistisch {adv}communistically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クメールルージュ[, kume-ruru-ju] (n) Khmer Rouge (Cambodian communist guerrilla organization) [Add to Longdo]
ココム[, kokomu] (n) Coordinating Committee for Export to Communist Area; COCOM; (P) [Add to Longdo]
コミュニスト[, komyunisuto] (n) communist [Add to Longdo]
コミンフォルム[, kominforumu] (n) Cominform; Communist Information Bureau [Add to Longdo]
シンパ[, shinpa] (n) (abbr) (See シンパサイザー) (Communist, union, etc.) sympathizer; sympathiser; (P) [Add to Longdo]
ソビエト共産党[ソビエトきょうさんとう, sobieto kyousantou] (n) Communist Party of the Soviet Union [Add to Longdo]
ベトコン[, betokon] (n) Vietcong; Viet Cong (communist guerrilla soldiers who fought in South Vietnam during the Vietnam War) [Add to Longdo]
ロシア共産党[ロシアきょうさんとう, roshia kyousantou] (n) Russian Communist Party [Add to Longdo]
一国二制度[いっこくにせいど, ikkokuniseido] (n) "One country, two systems" (Chinese political ideology allowing for the communist mainland and capitalist areas such as Hong Kong) [Add to Longdo]
共産[きょうさん, kyousan] (n) (1) communism; (2) (abbr) (See 共産党) Communist Party; (P) [Add to Longdo]
共産軍[きょうさんぐん, kyousangun] (n) communist army [Add to Longdo]
共産系[きょうさんけい, kyousankei] (n) communist controlled [Add to Longdo]
共産圏[きょうさんけん, kyousanken] (n) communist bloc; Iron Curtain [Add to Longdo]
共産国家[きょうさんこっか, kyousankokka] (n) communist nation [Add to Longdo]
共産国家郡[きょうさんこっかぐん, kyousankokkagun] (n) Communist bloc [Add to Longdo]
共産主義国[きょうさんしゅぎこく, kyousanshugikoku] (n) communist country [Add to Longdo]
共産主義者[きょうさんしゅぎしゃ, kyousanshugisha] (n) communist [Add to Longdo]
共産主義政権[きょうさんしゅぎせいけん, kyousanshugiseiken] (n) communist regime; communist government [Add to Longdo]
共産陣営[きょうさんじんえい, kyousanjin'ei] (n) the Communist camp [Add to Longdo]
共産地区[きょうさんちく, kyousanchiku] (n) communist area [Add to Longdo]
共産中国[きょうさんちゅうごく, kyousanchuugoku] (n) Communist China [Add to Longdo]
共産党[きょうさんとう, kyousantou] (n) Communist Party; (P) [Add to Longdo]
共産党細胞[きょうさんとうさいぼう, kyousantousaibou] (n) communist cell [Add to Longdo]
共産党宣言[きょうさんとうせんげん, kyousantousengen] (n) The Communist Manifesto [Add to Longdo]
共産党中央委員会[きょうさんとうちゅうおういいんかい, kyousantouchuuouiinkai] (n) Central Committee of the Communist Party [Add to Longdo]
共産分子[きょうさんぶんし, kyousanbunshi] (n) communist elements [Add to Longdo]
紅旗[こうき, kouki] (n) (See 赤旗) Red Flag (Chinese Communist Party bulletin) [Add to Longdo]
社共[しゃきょう, shakyou] (n) Social and Communist Parties [Add to Longdo]
主義者[しゅぎしゃ, shugisha] (n) (1) advocate (of a theory or principle); ideologist; ideologue; (n-suf) (2) -ist (i.e. adherent to a belief system); (n) (3) (arch) socialist; communist; anarchist; (P) [Add to Longdo]
赤;紅;朱[あか, aka] (n) (1) red; crimson; scarlet; (2) red-containing colour (e.g. brown, pink, orange); (3) (col) (often written as アカ) Red (i.e. communist); (4) (abbr) (See 赤信号) red light; (5) (abbr) (See 赤字・1,赤字・2) red ink (i.e. in finance or proof-reading); (in) the red; (adj-no,n-pref) (6) (See 赤の他人) complete; total; perfect; obvious [Add to Longdo]
赤い(P);紅い(P);朱い(oK);緋い(oK);丹い(oK);赭い(oK)[あかい, akai] (adj-i) (1) red; (2) Red (i.e. communist); (P) [Add to Longdo]
赤がかった人[あかがかったひと, akagakattahito] (exp) (derog) person with communist leanings [Add to Longdo]
赤化[せっか, sekka] (n,vs) Sovietize; Sovietise; turning red; become communistic [Add to Longdo]
赤旗[あかはた, akahata] (n) (1) red flag; (2) Red Flag (Communist Party newspaper); (P) [Add to Longdo]
赤狩り[あかがり, akagari] (n) communist hunting; red-baiting [Add to Longdo]
総書記[そうしょき, soushoki] (n) (See 主席) secretary-general; general secretary (esp. of Communist parties of the Democratic Republic of North Korea and the People's Republic of China) [Add to Longdo]
総秘書[そうひしょ, souhisho] (n) (obsc) (See 書記長,総書記) general secretary (esp. of Communist parties of Vietnam and the Democratic Republic of North Korea); secretary-general [Add to Longdo]
中華人民共和国[ちゅうかじんみんきょうわこく, chuukajinminkyouwakoku] (n) People's Republic of China; Communist China; (P) [Add to Longdo]
中共[ちゅうきょう, chuukyou] (n) (1) (abbr) (See 中国共産党) Chinese Communist Party; Chinese Communists; (2) (sens) Communist China [Add to Longdo]
中共軍[ちゅうきょうぐん, chuukyougun] (n) Chinese Communist Army [Add to Longdo]
中国共産党[ちゅうごくきょうさんとう, chuugokukyousantou] (n) Chinese Communist Party [Add to Longdo]
日共[にっきょう, nikkyou] (n) (abbr) (sens) (See 日本共産党) Japanese Communist Party [Add to Longdo]
日本共産党[にほんきょうさんとう, nihonkyousantou] (n) Japanese Communist Party [Add to Longdo]
反共[はんきょう, hankyou] (n) anticommunist; (P) [Add to Longdo]
防共[ぼうきょう, boukyou] (n) anticommunist (policies or measures) [Add to Longdo]
容共[ようきょう, youkyou] (n) pro-communist [Add to Longdo]
廬山会議[ろざんかいぎ, rozankaigi] (n) Lushan Conference (1959 meeting of the Communist Party of China to discuss the Great Leap Forward) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一九四九年[yī jiǔ sì jiǔ nián, ㄧ ㄐㄧㄡˇ ㄙˋ ㄐㄧㄡˇ ㄋㄧㄢˊ, ] the year 1949 (Communist revolution) [Add to Longdo]
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, / ] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto" [Add to Longdo]
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people [Add to Longdo]
中共[Zhōng gòng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, ] abbr. for Chinese Communist (party, regime etc) [Add to Longdo]
中共中央[Zhōng gòng zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, ] Chinese Communist Party Central Committee [Add to Longdo]
中共中央宣传部[Zhōng gòng Zhōng yāng Xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] Propaganda Department of the Central Committee of the Communist Party of China [Add to Longdo]
中共中央纪律检查委员会[Zhōng gòng zhōng yāng jì lǜ jiǎn chá wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄧˋ ㄌㄩˋ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] disciplinary committee of Chinese communist party [Add to Longdo]
中共九大[zhōng gòng jiǔ dà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄡˇ ㄉㄚˋ, ] Chinese Communist Party 9th congress in 1969 [Add to Longdo]
中南海[Zhōng nán hǎi, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄏㄞˇ, ] Zhongnanhai, to the West of the Forbidden City, now the Communist Party headquarters [Add to Longdo]
中国共产主义青年团[Zhōng guó Gòng chǎn zhǔ yì Qīng nián tuán, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Communist Youth League [Add to Longdo]
中国共产党[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist Party of China [Add to Longdo]
中国共产党中央委员会[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng Zhōng yāng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Central Committee of the Communist Party of China [Add to Longdo]
中国共产党中央委员会宣传部[zhōng guó gòng chǎn dǎng zhōng yāng wěi yuán huì xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] Propaganda Department of the PRC communist party central committee; the Ministry of Truth [Add to Longdo]
中央执行委员会[Zhōng yāng zhí xíng wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Central Executive committee (of Communist party or Guomindang) [Add to Longdo]
中央宣传部[zhōng yāng xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] Central Propaganda Section; abbr. for 中国共产党中央委员会宣传部; Central Propaganda Department (of the Chinese communist party) [Add to Longdo]
中宣部[zhōng xuān bù, ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄢ ㄅㄨˋ, ] Central Propaganda Section; abbr. for 中国共产党中央委员会宣传部; Central Propaganda Department (of the Chinese communist party) [Add to Longdo]
中山大学[Zhōng shān Dà xué, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Sun Yat-sen University (Guangzhou); Sun Yat-sen University (Kaohsiung); Sun Yat-sen University (Moscow), founded in 1925 as training ground for Chinese communists [Add to Longdo]
中纪委[zhōng jì wěi, ㄓㄨㄥ ㄐㄧˋ ㄨㄟˇ, / ] disciplinary committee of the Chinese communist party; abbr. for 中共中央紀律檢查委員會|中共中央纪律检查委员会 [Add to Longdo]
人民公社化[rén mín gōng shè huà, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, ] collectivization of agriculture (disastrous policy of communist Russia around 1930 and China in the 1950s) [Add to Longdo]
克拉夫丘克[Kè lā fū qiū kè, ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄈㄨ ㄑㄧㄡ ㄎㄜˋ, ] Leonid Kravchuk (1934-), first post-communist president of Ukraine 1991-1994 [Add to Longdo]
共产[gòng chǎn, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ, / ] communist [Add to Longdo]
共产国际[Gòng chǎn guó jì, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, / ] Communist international (Comintern) [Add to Longdo]
共产党[gòng chǎn dǎng, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist party [Add to Longdo]
共产党人[gòng chǎn dǎng rén, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄖㄣˊ, / ] Communist party members [Add to Longdo]
共产党员[gòng chǎn dǎng yuán, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄩㄢˊ, / ] communist party member [Add to Longdo]
共产党宣言[gòng chǎn dǎng xuān yán, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, / ] Manifesto of the Communist Party; "Manifest der kommunistischen Partei" by Marx and Engels (1848) [Add to Longdo]
共产党部队[gòng chǎn dǎng bù duì, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] communist forces [Add to Longdo]
共青团[gòng qīng tuán, ㄍㄨㄥˋ ㄑㄧㄥ ㄊㄨㄢˊ, / ] the Communist Youth League [Add to Longdo]
剿匪[jiǎo fěi, ㄐㄧㄠˇ ㄈㄟˇ, ] to suppress bandits (used by the Nationalist government in their 1930s campaigns against the communists) [Add to Longdo]
刘少奇[Liú Shào qí, ㄌㄧㄡˊ ㄕㄠˋ ㄑㄧˊ, / ] Liu Shaoqi (1898-1969), Chinese communist leader, a martyr of the Cultural Revolution [Add to Longdo]
动物农场[Dòng wù nóng chǎng, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄋㄨㄥˊ ㄔㄤˇ, / ] Animal farm, novel and satire on communist revolution by George Orwell 喬治·奧威爾|乔治·奥威尔 [Add to Longdo]
十五大[shí wǔ dà, ㄕˊ ˇ ㄉㄚˋ, ] 1 5th Party Congress (of Chinese Communist Party) [Add to Longdo]
博古[Bó gǔ, ㄅㄛˊ ㄍㄨˇ, ] Bo Gu (1907-1946), Soviet trained Chinese communist, journalist and propagandist, 1930s left adventurist, subsequently rehabilitated, killed in air crash [Add to Longdo]
反共[fǎn gòng, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥˋ, ] anti-communist (often considered criminal) [Add to Longdo]
反共宣传[fǎn gòng xuān chuán, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ, / ] anticommunist propaganda (as a crime) [Add to Longdo]
反共宣传罪[fǎn gòng xuān chuán zuì, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥˋ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄗㄨㄟˋ, / ] the crime of anticommunist propaganda [Add to Longdo]
反围剿[fǎn wéi jiǎo, ㄈㄢˇ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] communist attack against the Guomindang's encircle and annihilate campaign [Add to Longdo]
叛党[pàn dǎng, ㄆㄢˋ ㄉㄤˇ, / ] to betray one's party; to defect (from the communist party); renegade faction [Add to Longdo]
古巴共产党[Gǔ bā Gòng chǎn dǎng, ㄍㄨˇ ㄅㄚ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist Party of Cuba [Add to Longdo]
史沫特莱[Shǐ mò tè lái, ㄕˇ ㄇㄛˋ ㄊㄜˋ ㄌㄞˊ, / ] Agnes Smedley (1892-1950), US journalist and activist, reported on China, esp. the communist side [Add to Longdo]
吴玉章[Wú Yù zhāng, ˊ ㄩˋ ㄓㄤ, / ] Wu Yuzhang (1878-1966), writer, educator and communist politician [Add to Longdo]
周恩来[Zhōu Ēn lái, ㄓㄡ ㄣ ㄌㄞˊ, / ] Zhou Enlai (1898-1976), Chinese communist leader, Prime Minister 1949-1976 [Add to Longdo]
四一二[sì yī èr, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ, ] 12th April; refers to Chiang Kai-shek's coup of 12th April 1927 against the communists in Shanghai [Add to Longdo]
四一二事变[sì yī èr shì biàn, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the coup of 12th Mar 1927, an attempt by Chiang Kai-shek to suppress the communists; called 反革命政变|反革命政變 or 慘案|惨案 in PRC literature [Add to Longdo]
四一二反革命政变[sì yī èr fǎn gé mìng zhèng biàn, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] counterrevolutionary coup of 12th April 1927, Chiang Kai-shek's coup against the communists in Shanghai [Add to Longdo]
四一二惨案[sì yī èr cǎn àn, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ ㄘㄢˇ ㄢˋ, / ] the massacre of 12th Mar 1927; the Shanghai coup of 12th Mar 1927 by Chiang Kai-shek against the communists [Add to Longdo]
国共[guó gòng, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ, / ] the Guomintang and the Chinese communist party [Add to Longdo]
国共合作[guó gòng hé zuò, ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] First United Front between Guomindang and Communist party, 1923-1927 [Add to Longdo]
国际共产主义运动[guó jì gòng chǎn zhǔ yì yùn dòng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] Comintern; the international communist movement [Add to Longdo]
围剿[wéi jiǎo, ㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] to encircle and annihilate; refers to repeated compaigns of the Guomindang against the communists from 1930 onwards [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top