Search result for

cocas

(97 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cocas-, *cocas*, coca
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cocas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cocas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coca[N] พืชชนิดหนึ่งที่ใบสามารถนำมาสกัดโคเคนได้
cocaine[N] ยาชาเฉพาะที่ ได้มาจากใบโคคา, See also: ยาชาใช้ระงับความเจ็บปวดเฉพาะที่, Syn. coke, snow
cocaine[N] ยาเสพย์ติดชนิดหนึ่ง, See also: โคเคน, Syn. coke, snow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chemicocauteryn. การจี้กัดด้วยสารเคมี
coca(โค'คะ) n. พืชจำพวก Erythroxylon Coca
cocaine(โคเคน') n. ยาชาเฉพาะแห่งที่ได้จากใบโคคา

English-Thai: Nontri Dictionary
cocaine(n) ยาชา,โคเคน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sarcocarpเนื้อผลไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ascocarpแอสโคคาร์ป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coca-Cola (Trademark)โคคา-โคลา [TU Subject Heading]
Cocaineโคเคน [TU Subject Heading]
Cocaine abuseพฤติกรรมการใช้โคเคน [TU Subject Heading]
Cocao growersผู้ปลูกโกโก้ [TU Subject Heading]
Cocaใบโคคา [การแพทย์]
Coca, Erythroxylonต้นโคคา [การแพทย์]
Cocaineโคเคน,โคเกน [การแพทย์]
Cocaine Poisoning, Acuteพิษเฉียบพลันของโคเคน [การแพทย์]
Cocarboxylaseโคคาร์บ๊อกซีเลส,โคคาร์บอกซิเลส [การแพทย์]
Coenzyme Cocarboxylaseโคเอนไซม์โคคาร์บอกซีเลส [การแพทย์]
Glycocalyxชั้นเยื่อหุ้มรอบนอกสุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Forgot he did cocaine?ลืมว่าเสพโคเคนเนี่ยนะ Joy (2008)
Fits. Cocaine explains the narcolepsy.โคเคนอธิบายถึงโรคหลับไม่เลือกที่ Joy (2008)
Whatever is in the cocaine other than the cocaine explains the memory loss.อธิบายถึงการสูญเสียความจำ คนขายยาลดปริมาณตรงนี้\ ผสมกับขยะหลายๆอย่าง Joy (2008)
So get a sample. You want us to score cocaine from a drug dealer?คุณต้องการให้เราซื้อโคเคนจากคนขายยาหรือ? Joy (2008)
I would like to buy some cocaine, please.ได้โปรด Joy (2008)
And neither cocaine or allergies are the answer.และทั้งโคเคนหรืออาการแพ้ไม่ใช่คำตอบ Joy (2008)
But if you can't feel pleasure, what's with the cocaine? Really?แต่ถ้าคุณไม่รู้สึกกดดัน โคเคนทำให้เกิดอะไร จริงด้วย Joy (2008)
I follow a single coca leaf from the jungle to the streets of Miami.ฉันตามใบของต้นโกโก้จากในป่ามายังถนนในไมอามี่ไงล่ะเว้ย Marley & Me (2008)
This can be a gateway drug. Don't wanna move on to other things. - Cocaine.นี่อาจเป็นประตูไปสู่ยาเสพติด อย่าได้ริอาจไปลองอย่างอื่นเชียว Pineapple Express (2008)
Cocaine, speed, roid rage, and he can't have another incident.โคเคน ยาบ้า ยาอี มันติดหมด นอกนั้นก็ไม่ทำอะไรนอกจากสูบยา I Love You, Beth Cooper (2009)
Come quicker than FedEx never reach an apex, just like Coca-Cola stock you are inclined,ว่องไวกว่า เฟดเอกซ์ ที่ไปไม่ถึงดวงดาว Nเหมือนหุ้นของโค้ก ที่เธอไม่มีสิทธิ์ Gamer (2009)
We go out there totally first-class all the way- private jet, champagne... cocaine-ผมมีคนคอยเตรียมการ อยู่ที่โน่นเสร็จสรรพ เราไปที่โน่น นั่งเฟริสคลาสตลอดการเดินทาง The Girlfriend Experience (2009)
The one time she tries cocaine, she gets arrested and splashed all over the front pages.ตอนี่เธอลองโคเคน,เธอถูกจับ และเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่ง I Lied, Too. (2009)
Please. Why were you defending a hooker on a cocaine charge?ก็ดีใจที่ลูกอยากแนะนำเราให้จิลรู้จัก Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
A couple weeks ago, walter kendrick asks me to defend a prostitute on cocaine charges.ผมแค่ปกป้องเพื่อน เรื่องมีแค่นั้น Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Your honor, the defendant was caught with more than an eighth of an ounce of cocaine, which she readily admits was hers.ศาลที่เคารพ จำเลยถูกจับพร้อมโคเคน 8 ออนซ์ ซึ่งเธอยอมรับอย่างเต็มใจว่าเป็นของเธอ New York Sucks (2009)
Claire maddox was defending a woman on cocaine charges.แคลร์ แมดด๊อกซ์ ว่าความให้ผู้หญิงที่ถูกจับข้อหาโคเคน New York Sucks (2009)
I'm an attorney... who knows that if a hooker gets a corporate litigator to defend her on cocaine charges, it ain't because she's a good lay.ผมเป็นทนาย ที่รู้ว่า ถ้าโสเภณีมีบริษัท กฎหมาย ปกป้องจากข้อหาเสพโคเคนล่ะก็ ไม่ใช่เพราะหล่อนเป็นคู่นอนที่ดีแน่ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
- What kind of drugs? - Cocaine.ยาเสพติดชนิดไหน โคเคน Double Blind (2009)
- How much cocaine are we talking about? - Look, I don't deal.โคเคนจำนวนเท่าไหร่ที่เรากำลังพูดถึงมัน ฉันไม่ได้เป็นคนขาย Double Blind (2009)
Nothing makes me look prettier than a few lines of cocaine.เพราะว่าฉันไม่สวยถึงได้ต้องขายโคเคน Double Blind (2009)
Her husband loses his job, and her only option is to hand out cocaine to strangers while taking her clothes off?สามีเธอตกงานและตัวเลือกเดียวของเธอ คือขายโคเคนให้กับคนแปลกหน้า ในขณะที่เธอไม่ใส่เสื้อผ้า Double Blind (2009)
Forget the robberies. She just admitted to handing out cocaine to clients.ลืมเรื่องการปล้นไปก่อน เธอเพิ่งยอมรับว่าขายโคเคนให้ลูกค้า Double Blind (2009)
$100 bills used to snort cocaine.ร้อยเหรียญสำหรับการเสพโคเคนหนึ่งครั้ง Double Blind (2009)
My guess is that it was prolonged abuse of cocaine or methamphetamine.ฉันเดาว่า โคเคน หรือ ยาบ้าเป็นเหตุ Demonology (2009)
Possession of cocaine, couple of assaults.มีโดเคนในครอบครอง,โดนฟ้องหมิ่นประมาท2-3ครั้ง Pilot (2009)
Well, they like their cocaine.พวกเขาชอบโคเคน The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
These Irish thugs were smuggling guns and--and cocaine.พวกอาชญากรชาวไอริส ได้ลักลอบนำปืน และโคเคนเข้ามา Dream Logic (2009)
The closest thing I've ever seen to that is a cocaine addict who ran out of drugs, and started snorting things like sugar and powdered detergent.สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุด ฉันเคยเห็น คือคนติดโคเคนที่ลงแดง และเริ่มที่จะเสพ สิ่งของอื่นใกล้ๆ กัน อย่างน้ำตาลหรือผงซักฟอก The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Let's get some cocaine and break into a school.ไปซื้อโคเคน และบุกเข้าไปในโรงเรียน Hot Tub Time Machine (2010)
You can't do cocaine!You can't do cocaine! Hot Tub Time Machine (2010)
I'm going to do so much fucking cocaine.ชั้นจะล่อโคเคนซะให้ชุ่มปอดเลย Predators (2010)
I was high on cocaine, and I was drunk.ฉันติดโคเคนอย่างหนัก และฉันก็เมายา No Más (2010)
Cocaine wasn't an issue because I had bought myself 2 grams the night before as a birthday present.โคเคนมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เพราะฉันเป็นคนซื้อมันมาเอง 2 กรัม ก่อนคืนที่จะได้รับของขวัญวันเกิด No Más (2010)
Cocaine?โคเคนใช่ไหม No Más (2010)
What was it? Cocaine?เพราะอะไรน่ะ โคเคน The Parts in the Sum of the Whole (2010)
They were arrested together on a charge of possession with intent to supply crack cocaine.พวกเขาเคยถูกจับกุมพร้อมกัน ในข้อหาครอบครอง จัดหาโคเคนโดยเจตนา Episode #1.3 (2010)
Their greatest hits- the pun being inescapable... include multiple brutal murders along with importing and distributing nearly 2 tons of cocaine and copious amounts of heroin between 1990 and 2009.ผลงานชิ้นเอกของพวกเขา อีกนัยหนึ่งซึ่งหนีไม่พ้น การฆาตกรรมอย่างเหี้ยมโหดหลายคดี ร่วมกับการลักลอบขน และค้า Rite of Passage (2010)
A photo of yourself on the internet doing cocaine,รูปของตัวคุณเอง กำลังเล่นโคเคนบนอินเตอร์เน็ต The Townie (2010)
Everybody who made this was on cocaine.ใครที่สร้างมัน อาจเมาโคเคนอยู่ก็ได้ Basic Rocket Science (2010)
The bags were packed with cocaine.ในถุงนั้นมีโคเคนอยู่ Kill Jill (2010)
How do you know it was cocaine?เธอรู้ได้ยังไงว่าเป็นโคเคน Kill Jill (2010)
Coordinating over a dozen cocaine shipmentsขนส่งโคเคนมากกว่าหนึ่งโหล Kill Jill (2010)
I started out with alcohol, and, you know, right away went to cocaine and smoking crack.And then they stopped and let me out over at the beach and... . And one of the guys told me... The Town (2010)
I know you have oxycodone, cocaine and alcohol in your system.I know you have oxycodone, cocaine and alcohol in your system. The Town (2010)
He's dead. Look, if someone comes and finds a dead body and a pile of cocaine... we'll spend the rest of our lives in a Thai prison.เขาตายแล้ว ใครเข้ามาเจอศพ โคเคนเป็นกอง The Hangover Part II (2011)
It ain't working out too good. Come on, let's get you a cold Coca-Cola.ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไร มาเถอะ มากินโคคาโคล่าก่อนสิ The Help (2011)
Yule Mae, get Miss Skeeter a Coca-Cola.ยูล เมเอาโคคาโคล่าให้คุณสกีเตอร์ที The Help (2011)
You know, I can get cocaine from my hairdresser.รู้ไม๊,ชั้นสามารถหาโคเคน จากช่างแต่งผมได้นะ Bridesmaids (2011)
- Holy shit, that's a lot of cocaine.- โอ้ แม่เจ้า โคเคนเป็นกล่องเลย Horrible Bosses (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cocaMay I have a Coca Cola?
cocaIn the latest report it is written that 90% of all the cocaine smuggled in the world is transported by sea, and most of that by speedboat.
cocaCoca-Cola advertisements can be seen all over the world.
cocaHe is addicted to cocaine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคเคน[N] cocaine, Example: โคเคนเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งทำจากใบของต้นโคลา, Thai definition: สารอินทรีย์ประเภทแอลคาลอยด์ ลักษณะเป็นผลึกสีขาว มีปรากฏในใบของต้นโคคา ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ได้ดี เป็นยาเสพติด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคคา-โคลา[TM] (Khōkhā-Khōlā) EN: Coca-Cola   FR: Coca-Cola
โคเคน[n.] (khōkhēn) EN: cocaine   FR: cocaïne [f]
ตลก[adj.] (talok) EN: funny ; comical ; farcical   FR: comique ; amusant ; drôle ; cocasse ; burlesque ; marrant (fam.) ; drolatique (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
COCA    K OW1 K AH0
COCAINE    K OW0 K EY1 N
COCANINO    K OW2 K AH0 N IY1 N OW0
COCANOUGHER    K AA1 K AH0 N AH2 F ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cocaine    (n) (k ou1 k ei1 n)
Coca-Cola    (n) - (k ou2 k @ - k ou1 l @)
Coca-Colas    (n) - (k ou2 k @ - k ou1 l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kokain {n}cocaine [Add to Longdo]
Schnee {m} (Kokain)snow (cocaine) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コカの木[コカのき, koka noki] (n) coca tree [Add to Longdo]
コカイン[, kokain] (n) cocaine; (P) [Add to Longdo]
コカコーラ[, kokako-ra] (n) Coca-Cola; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古柯[gǔ kē, ㄍㄨˇ ㄎㄜ, ] (bot.) coca (source of cocaine) [Add to Longdo]
古柯树[gǔ kē shù, ㄍㄨˇ ㄎㄜ ㄕㄨˋ, / ] coca plant (source of cocaine) [Add to Longdo]
古柯碱[gǔ kē jiǎn, ㄍㄨˇ ㄎㄜ ㄐㄧㄢˇ, / ] cocaine [Add to Longdo]
可卡因[kě kǎ yīn, ㄎㄜˇ ㄎㄚˇ , ] cocaine [Add to Longdo]
可口可乐[kě kǒu kě lè, ㄎㄜˇ ㄎㄡˇ ㄎㄜˇ ㄌㄜˋ, / ] Coca-Cola [Add to Longdo]
可口可乐公司[Kě kǒu Kě lè Gōng sī, ㄎㄜˇ ㄎㄡˇ ㄎㄜˇ ㄌㄜˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] The Coca-Cola Company [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top