Search result for

coïté

(1 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coïté-, *coïté*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crocoite(โคร'โคไอทฺ) n. แร่ lead chromate

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

co ( K OW1)ït ( T IY1)é

 


  

 
co
  • abbr. สัญลักษณ์ธาตุโคบอลต์ (cobalt) abbr. อัตราการไหลของเลือดออกจากหัวใจ โดยในผู้ใหญ่ประมาณ 5-6 ลิตร/นาที ขณะออกกำลังกายเพิ่มได้เป็น 20 -40 ลิตร/นาที [Hope]
  • /K OW1/ [CMU]
  • (n) // [OALD]
  • (n) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Colt, Co, Kot, Lot, Not, bot, rot, tot, Caen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
oct, clôt, colt, cota, cote, coti, coté, coït, côte, côté, cor, coût, cpt, ct, cit, écot, bot, coi, col, con, coq, dot, lot, mot, pot, rot, rôt, sot, tôt, cou, cet

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top