Search result for

ck

(80 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ck-, *ck*
English-Thai: Longdo Dictionary
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
black tie(n) ชุดราตรีสโมสร
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง
chicken out(vi colloq) ปอดแหก, ไม่ทำบางอย่างเพราะไม่กล้าหรือกลัว
tuck away(vt slang) ซ่อนอยู่, เก็บอยู่ เช่น I guess he's got quite a bit of money tucked away somewhere.
bucket shop(n slang) ร้านค้าหรือสำนักงานที่ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
on the right trackเป็นสำนวน แปลว่า มาถูกทางแล้ว, อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น
buck(n colloq.) เงิน 1 ดอลล่าร์, S. Dollar,
to be stuck up(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าง, จองหอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ckabbr. creatinine kinase
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
ack(แอ็ค) ตอบรับ รับรู้ ย่อมาจากคำว่า acknowledge ใช้ในความหมายของการรับรู้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันและกัน เท่ากับเป็นการรับรู้ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ และพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนข้อมูลจากกัน
ack-ack(แอค' แอค) n. การยิงของปืนต่อสู้อากาศยาน, ปืนต่อสู้อากาศยาน
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
acock(อะคอค') adv., adj. ซึ่งม้วนขึ้น (ปีกหมวก) (cocked)
acute attackอาการเฉียบพลัน
african sleeping sicknessn. = African trypanosomiasis, โรคติดเชื่อปรสิต Trypanosoma gambiense หรือ T. rhodesiense โดยมีแมลง tsetse fly เป็นพาหะนำโรค
afterdeck(อาฟ' เทอะเดคฺ, แอฟ-') n. ดาดฟ้าเรือข้างหลัง (abaft midship section)
air jacketn. เสื้อชูชีพ

English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง,ผงะ,งง,ถอยหลัง
acknowledge(vt) รับรอง,ยอมรับ,รับว่า
acknowledgement(n) การรับรอง,การยอมรับ,การรับ
afterdeck(n) ดาดฟ้าท้ายเรือ
airsick(adj) เมาเครื่องบิน
anticlockwise(adv) หมุนซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา
attack(vt) ต่อสู้,โจมตี,จู่โจม,ทำร้าย,เล่นงาน
awestruck(adj) ตกใจกลัว,ประหม่า
back(adj) ด้านหลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง
back(adv) ถอยหลัง,ย้อนหลัง,กลับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now call me ck,please.แล้วโทรกลับหาฉันด้วย Hell or High Water (2008)
CK 5, 7572...CK 5, 7572... District 9 (2009)
(Masters) But she had a high CK.(มาสเตอร์ส) แต่เธอมี CK สูง Last Temptation (2011)
When should I schedule the sale of CK Heavy Industries shares?ฉันควรกำหนดเวลาขายหุ้นของ CK อุตสาหกรรมหนักเมื่อไหร่คะ Midas (2011)
Our PR and Marketing team has blocked CK Group from running an article on it.กลุ่ม CK ซึ่งเป็นคู่แข่งของเราได้เตรียมลงเรื่องราวแล้ว แต่ทีมประชาสัมพันธ์ของเราหยุดยั้งไว้ได้ แล้วรายละเอียดเรื่องราวเป็นยังไงล่ะ Flower Boy Ramyun Shop (2011)
ck1Oz, cgwm808, omona and AuntieMameEpisode #1.20 (2012)
I don't own... I had everything in that suitcase. My CK shirts.ไม่มีอะไรผิดปกติ Fight Club (1999)
I cked a man out of my bed in the middle of the night-- the world's most perfect man, who loves me, and I can't let him.ฉันเตะผู้ชายคนหนึ่งออกจากเตียงของฉันกลางดึก ผู้ชายที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก ผู้ชายที่รักฉัน แต่ฉันไม่สามารถอนุญาตให้เขารักฉันได้ Love/Addiction (2007)
Come on, barow ck.เอาสิ, งอกใหม่ Chapter Two 'Lizards' (2007)
I should have g ckinkilled miguel when I had the chance.ผมน่าจะฆ่ามิเกลซะ ตอนที่มีโอกาส I Had a Dream (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อาหารดอง[n. exp.] (āhān døng) EN: pickle   
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment   FR: collation [f] ; léger repas [m]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อาเจียน[v.] (ājīen) EN: vomit ; be sick   FR: vomir ; rendre
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
อั้นตั้น[adj.] (antan) EN: stocky ; chubby ; plump   

German-Thai: Longdo Dictionary
Blick(n) |der| การจ้อง, การมอง, การส่งสายตา
Druck(n) |der, pl. Drücke| แรงกด, ความดัน
Ich bin unter Druck.ฉันกำลังเครียด
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| การพัฒนา
Stück(n) |das, pl. Stücke| ชิ้น, ก้อน
entwickeln(vt) |entwickelte, hat entwickelt| พัฒนา, วิวัฒนาการ เช่น Hast du das Gerät entwickelt? เธอพัฒนาอุปกรณ์ชี้นนี้หรือ
zurückกลับมา
zerdrücken(vt) |zerdrückte, hat zerdrückt| บด ขยี้ กดให้แบน
Zucker(n) |der| น้ำตาล
zurückhaltend(adj) ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ทำให้เป็นที่สนใจ, See also: bescheiden

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
2時;二時[にじ, niji] (n-t) two o'clock [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
911事件;九一一事件[きゅういちいちじけん, kyuuichiichijiken] (n) September 11th attacks [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
すくみ[すくみ, sukumi] deadlock [Add to Longdo]
ちらつき[ちらつき, chiratsuki] flicker [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
アタックパターン[あたっくぱたーん, atakkupata-n] attack pattern [Add to Longdo]
アンチハッキング[あんちはっきんぐ, anchihakkingu] anti-hacking [Add to Longdo]
アンパック[あんぱっく, anpakku] unpack (vs) [Add to Longdo]
アンパック10進表記法[あんぱっく10しんひょうきほう, anpakku 10 shinhyoukihou] unpacked decimal notation [Add to Longdo]
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup [Add to Longdo]
インデックストラック[いんでっくすとらっく, indekkusutorakku] index track [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top