หรือคุณหมายถึง chinleß?
Search result for

chinless

(2 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chinless-, *chinless*, chinles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chinless wonder[SL] คนที่อยู่ในชนชั้นสูงแต่ไม่ฉลาด

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  chinless
      adj 1: having a receding chin

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

chinless

 


  

 
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Chiles, Chinese, Chile, Achilles, Charles

Similar FRENCH words suggested by aspell:
chines, chinés, chinez, chiales, chinées, chialez, chiniez, chineuses, chinasses, chine, chiné, chinasse, chineuse, chimies, chineurs, chiner, chyles, chiale, chialé, chinée, chinais, chialer, chineur

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top