Search result for

chinées

(524 entries)
(0.0278 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chinées-, *chinées*, chinée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา chinées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *chinées*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
โต๊ะจีนชัยมาลา[Chaiyala Chinese Table] Chaiyala Chinese Table

English-Thai: Longdo Dictionary
chinese opera(n) อุปรากรจีน, งิ้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chine[N] กระดูกสันหลัง, Syn. backbone
Chinese[N] ชาวจีน
Chinese[ADJ] ที่เกี่ยวกับชาติจีน
Chinese[N] ภาษาจีน
machine[N] เครื่องจักร, See also: เครื่องยนต์, กลไก, Syn. device, engine
machine[N] คณะหรือกลุ่มที่ทำหน้าที่ควบคุมโดยตรง (โดยเฉพาะทางการเมือง), See also: องค์กรที่เป็นกลไกสำคัญ, Syn. party, gang, system
machine[N] ระบบการปฎิบัติงาน
machinery[N] เครื่องจักร, See also: เครื่องกล, ชิ้นส่วนของเครื่องจักร, Syn. machine, engine, motor
machinery[N] โครงสร้าง, See also: ระบบปฎิบัติงาน
Indochinese[ADJ] เกี่ยวกับอินโดจีน
Indochinese[N] ชาวอินโดจีน
machine gun[N] ปืนกล
machine oil[N] น้ำมันสำหรับหยอดเครื่องจักร
machine-gun[VT] ยิงปืนกล
machinelike[ADJ] เหมือนเครื่องจักร, Syn. mechanical
cash machine[N] เครื่องสำหรับกดเงินสดจากธนาคาร, See also: เครื่องเอทีเอ็ม, Syn. ATM, cash dispenser, cashpoint
machine code[N] ภาษาคอมพิวเตอร์
machine shop[N] โรงกลึง
machine tool[N] เครื่องกลึงหรือตัดโลหะเป็นรูปร่างต่างๆ
machine-made[ADJ] ซึ่งทำด้วยเครื่องจักร, Syn. industrial
machine-tool[ADJ] ซึ่งใช้เครื่องกลึงหรือตัดโลหะเป็นรูปร่างต่างๆ
slot machine[N] เครื่องหยอดเหรียญสำหรับเล่นพนัน, Syn. game machine, fruit machine
slot machine[N] เครื่องขายของอัตโนมัติโดยการหยอดเหรียญ
machine screw[N] สกรูขนาดเล็กที่ใช้ยึดเหล็กเข้าด้วยกัน
adding machine[N] เครื่องบวกเลข, Syn. adder
Chinese puzzle[N] ปัญหาที่ซับซ้อน
kidney machine[N] ไตเทียม, Syn. artificial kidney
sewing machine[N] จักรเย็บผ้า
submachine gun[N] ปืนอัตโนมัติ
Chinese lantern[N] โคมจีน
pinball machine[N] เครื่องเล่นไฟฟ้าแบบดีดลูกโลหะลงหลุม, See also: เครื่องพินบอล
vending machine[N] เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญ, See also: ตู้ขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ
washing machine[N] เครื่องซักผ้า, Syn. washer
Chinese New Year[N] วันตรุษจีน, See also: ตรุษจีน
machine language[N] ภาษาคอมพิวเตอร์, See also: ภาษาเครื่อง, รหัสคำสั่งของคอมพิวเตอร์, Syn. machine code
machine-readable[ADJ] ซึ่งสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้
answering machine[N] เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ, Syn. answerphone
machine translation[N] การแปลภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adding machineเครื่องบวกเลข
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
chine(ไชนฺ) {chined,chining,chines} n. กระดูกสันหลัง,สันข้างเรือ,สันเขา,หุบเขาที่ลึกและแคบ,มุมตัดของด้านข้างหรือส่วนท้องเรือ,=chime
chinese(ไช'นิส) n., (pl. -nese) n. ภาษาจีน,คนจีน -adj. เกี่ยวกับประเทศจีน (คน,ภาษา,วัฒนธรรม)
chinese binaryเลขฐานสองแนวตั้ง (ดู)
chinese cabbagen. ผักกาดหอมจีน, Syn. pe-tsai
chinese calandarปฏิทินจีนซึ่งมี12 เดือนจันทรคติใน 1 ปี
chinese checkersเกมหมากรุกกระโดดข้ามหมากชนิดหนึ่ง
chinese copyn. สิ่งที่ทำซ้ำหรือเลียนแบบ,สำเนา
chinese dateพุทราแดง
chinese gooseberryn. มะเฟือง
chinese lanternn. โคมกระดาษ,โคมจีน,โคมญี่ปุ่น
chinese nationalistn. จีนคณะชาติ,จีนไต้หวัน
chinese puzzlen. สิ่งที่สลับซับซ้อน,ปัญหาที่ยุ่งยาก,ปัญหาที่น่าเวียนหัว
chinese redn. สีแดงส้ม
cochinealn. สีย้อมสีแดงชนิดหนึ่ง
combing machinen. เครื่องสาง,เครื่องหวี
kidney machine() n. ไตเทียม
light machine gunn. ปืนกลเบา มีขนาดลำกล้องไม่มากกว่า.30 นิ้ว
machine(มะชีน') n. เครื่องจักร,เครื่อง,จักร,อุปกรณ์,ระบบที่ซับซ้อน,ระบบการทำงาน,การปฏิบัติงาน,กิจกรรมของพรรคหรือองค์การ. vt. กระทำด้วยเครื่อง,เตรียมด้วยเครื่อง.
machine gunปืนกล
machine languageภาษาเครื่องหมายถึง ภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำให้เครื่องรับรู้และเข้าใจได้ เขียนโดยใช้รหัสเลขฐานสองเป็นหลัก (ฉะนั้น จะมีแต่เลข 0 กับ 1 เท่านั้น) คำสั่งแต่ละคำสั่งจะหมายถึงการทำงานอย่างหนึ่ง แต่ละโปรแกรมจึงจะยาวค่อนข้างมาก ผู้ที่เริ่มต้นเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ไม่ควรเรียนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษานี้เลย เพราะอาจจะทำให้หมดกำลังใจไปเลย อาจจะพอเปรียบได้ว่า เลขฐานสองนั้นก็เหมือน ๆ กับตัวโน้ต เพลง (ภาษาดนตรีก็เข้าใจยากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาเครื่องนี้สักเท่าใดดอก) อย่างไรก็ตาม ก็ต้องทำความเข้าใจไว้เสมอว่า ไม่ว่าเราจะสั่งให้เครื่องทำงานด้วยโปรแกรมภาษาอะไรก็ตาม ตัวแปลโปรแกรม (compiler) ก็จะต้องทำหน้าที่แปลภาษาที่เราใช้ให้เป็นภาษาเครื่องก่อนเสมอ คอมพิวเตอร์จึงจะเข้าใจจนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง (execute) นั้น ๆ ได้
machine-gun(มะชีน'กัน) vt. ยิงด้วยปืนกล., See also: machine-gunner n. ผู้ยิงด้วยปืนกล
machinery(มะชีน'นะรี) n. เครื่องจักร,เครื่องกล, กลุ่มเครื่องกล,ระบบ,
printing machinen. เครื่องพิมพ์
reaping machinen. เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว
slot machinen. เครื่องจักรการพนันเป็นกล่องเหล็กใช้หยอดเหรียญ,เครื่องขายของอัตโนมัติโดยการหยอดเหรียญ
teller machineเครื่องฝากถอนเงินเป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้สามารถกดรหัสเพื่อฝากหรือถอน ฯ หรือติดต่อกับธนาคารเพื่อสั่งใช้บริการบางอย่างของธนาคารได้ เป็นต้นว่า ถามยอดเงินคงเหลือ โอนข้ามบัญชี ฯ เป็นระบบการทำงานแบบที่เรียกว่า ระบบทำงานแบบทันที (real time pro- cessing) โดยปกติ การสื่อสารข้อมูลจะผ่านทางสายโทรศัพท์ เครื่องฝากถอนเงินนี้กำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะสะดวกและรวดเร็วกว่ารอรับบริการจากพนักงานบางทีเรียก ATM หรือ automatic teller machine
turing machineหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ง่าย ๆ แบบหนึ่ง A.M.Turing เป็นผู้ออกแบบสร้างขึ้นในราวทศวรรษ 1930 ว่ากันว่า เครื่องนี้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ถ้าส่งปัญหา เข้าไปโดยมีขั้นตอนวิธี (algorithm)
vending machinen. เครื่องจำหน่ายของเล็ก ๆ ที่ใช้หยอดเหรียญ
virtual machineเครื่องเสมือนหมายถึง ระบบปฏิบัติการที่ทำให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ มักใช้สำหรับเป็นตัวทดสอบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่นวิศวกรอาจคิดสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ แล้วใช้ซอฟต์แวร์จำลองดูการทำงานของเครื่องใหม่นี้ (กำหนดให้เครื่องเสมือนนี้ลองทำโปรแกรมดู) เพื่อดูว่ามีปัญหาอย่างไรหรือไม่ ถ้ามี ก็จะได้จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เสียก่อนที่จะลงมือผลิตเครื่องออกมาจริง ๆ
washing machinen. เครื่องซักผ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
Chinese(adj) เกี่ยวกับประเทศจีน,เกี่ยวกับชาติจีน
Chinese(n) ชาวจีน,คนจีน,ภาษาจีน,หนังสือจีน
MACHINE machine gun(n) ปืนกล
machine(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์
machinery(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์กลไก,เครื่องมือ,อุปกรณ์
WASHING washing machine(n) เครื่องซักผ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plier spot-welding machine; pincer spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบคีม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pincer spot-welding machine; plier spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบคีม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
political machineตัวจักรทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political machineryกลไกทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedal-operated welding machine; foot-operated welding machineเครื่องเชื่อมแบบคันเหยียบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
power-operated welding machineเครื่องเชื่อมใช้กำลังกล [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
portable spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบเคลื่อนย้ายได้ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
portal cutting machine; gantry cutting machineเครื่องตัดเดี่ยวระหว่างราง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
portal-cantilever cutting machineเครื่องตัดแบบผสม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
refrigerating machineryชุดเครื่องจักรทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sequential machineเครื่องเชิงลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
synchronous machineเครื่องจักรแบบสมวาร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
single-cantilever cutting machineเครื่องตัดคานยื่นเดี่ยว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
source machineเครื่องต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object machineเครื่องจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
articulated-arm cutting machineเครื่องตัดแขนพับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
absolute address; machine addressเลขที่อยู่สัมบูรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
asynchronous machineเครื่องจักรแบบอสมวาร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ATM (automatic teller machine)เอทีเอ็ม (เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ATM (automatic teller machine)เอทีเอ็ม (เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstract machineเครื่องเชิงนามธรรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic teller machine (ATM)เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic teller machine (ATM)เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
available machine time; available timeเวลาเครื่องพร้อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
accounting machineเครื่องทำบัญชี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
blanc de chine; china whiteเครื่องถ้วยกระเบื้องขาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
battery spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดใช้แบตเตอรี่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
machinery room; machine roomห้องเครื่อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
machinery, politicalกลไกทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
MAT (machine-aided translation)เอ็มเอที (การแปลภาษาใช้เครื่องช่วย) [มีความหมายเหมือนกับ computer-aided translation (CAT)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MAT (machine-aided translation)เอ็มเอที (การแปลภาษาใช้เครื่องช่วย) [มีความหมายเหมือนกับ CAT (computer-aided translation)] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
machine room; machinery roomห้องเครื่อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
machine strokeระยะชักหัวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
machine toolเครื่องมือกล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
machine translationการแปลภาษาด้วยเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine, politicalตัวจักรทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
machine, votingเครื่องนับและบันทึกคะแนนเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
machine-aided translation (MAT)การแปลภาษาใช้เครื่องช่วย (เอ็มเอที) [มีความหมายเหมือนกับ computer-aided translation (CAT)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine-aided translation (MAT)การแปลภาษาใช้เครื่องช่วย (เอ็มเอที) [มีความหมายเหมือนกับ computer-aided translation (CAT)] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
machinery๑. เครื่องจักร๒. ระบบเครื่องจักร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
machineryกลการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mechanical machineเครื่องจักรกล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
machineตัวจักร, เครื่องจักร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
machine๑. เครื่องกล๒. เครื่องจักร๓. -กล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
machine address; absolute addressเลขที่อยู่สัมบูรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine codeรหัสเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ computer code และ machine instruction code] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
motor-operated welding machineเครื่องเชื่อมใช้มอเตอร์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
machine cycleรอบของเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine errorความผิดพลาดของเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine instructionคำสั่งเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ instruction ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
MAchine Readable Catalogingการลงรายการที่เครื่องสามารถอ่านได้
MAchine - Readable Cataloging คือ รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ เป็นรูปแบบมาตรฐานสากลเพื่อการจัดเก็บ สื่อสาร แลกเปลี่ยน และถ่ายโอนข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศและรายการที่เกี่ยวข้อง จัดทำขึ้นโดยหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) เมื่อปี ค.ศ. 1966

โครงการมาร์กเป็นโครงการนำร่อง (MARC (MAchine-Readable Cataloging) Pilot Project) ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก Council on Library Resources มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า มาร์กวัน (MARC I) เพื่อบันทึกข้อมูลทางบรรณานุกรมในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ และแจกจ่ายออกไปยังห้องสมุดสมาชิกจำนวน 16 แห่งทุกสัปดาห์ในรูปแบบของเทปแม่เหล็ก เพื่อนำไปผลิตรายการ รายการหนังสือในรูปแบบเล่ม และรายการบรรณานุกรมเฉพาะสาขา ต่อมาในปี ค.ศ. 1967 จึงได้มีการนำรูปแบบมาร์กทู (MARC II) เข้ามาช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศในทุกรูปแบบ ระหว่างห้องสมุดที่มีการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างกัน ในปี ค.ศ. 1971 โครงการมาร์กได้เริ่มต้นขยายไปสู่งานที่เขียนด้วยตัวอักษรโรมันและงานในรูปแบบอื่นๆ ไม่เฉพาะหนังสือเท่านั้นโดยไม่จำกัดภาษา

ในทศวรรษ 1980 ยูเอสมาร์ก (USMARC) ซึ่งเป็นมาร์กเวอร์ชั่น American ได้แบ่งเป็นเวอร์ชั่น Canadian ซึ่งเรียกว่า CANMARC หลังจากมีการแก้ไขและปรับปรุงทั้ง 2 รูปแบบ คือ USMARC และ CANMARC แล้วในปี ค.ศ. 1997 ได้มีการรวม 2 รูปแบบเข้าด้วยกันอีกครั้งและแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ตรงตามความต้องการที่เฉพาะของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น และเรียกรูปแบบนี้ว่า มาร์ก 21 (MARC 21) ซึ่งสื่อถึงศตวรรษที่ 21 รับผิดชอบโดย Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress ร่วมกับ The Standards and the Support Office, The Library and Archives Canada การแก้ไขปรับปรุงมาสู่มาร์ก 21 คือ การปรับข้อกำหนดหน่วยข้อมูลย่อยในมาร์ก ให้ครอบคลุมการทำรายการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เหมาะกับการสื่อสารในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น และใช้งานร่วมกับหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุง (Anglo-American Cataloguing Rules 2nd ed., 1998 Revision-AACR 2)

โครงสร้างรายการ MARC21 แบ่งเป็น 3 ส่วน

MAchine Readable Cataloging

ส่วนนำระเบียนหรือป้ายระเบียน (Leader หรือ record label) มีประโยชน์ในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล เป็นส่วนแรกเริ่มของระเบียนข้อมูลที่บันทึกอยู่ในรูปของรหัส มีความยาวคงที่จำนวน 24 อักขระ เช่น

1. จำนวนอักขระในระเบียน

2. สถานภาพของระเบียน เช่น ระเบียนใหม่

3. ประเภทของระเบียน เช่น ระเบียนของหนังสือ

4. ระดับทางบรรณานุกรม

5. จำนวนอักขระของตัวบ่งชี้

6. จำนวนอักขระของเขตข้อมูลย่อย

ส่วนนามานุกรมระเบียนหรือตารางระบุตำแหน่งเขตข้อมูล (record directory) ช่วยให้คำสั่งค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เป็นส่วนที่ 2 ที่ระบุว่าในระเบียนมีเขตข้อมูลอะไรบ้าง แต่ละเขตข้อมูลมีความยาวเท่าไร ตำแหน่งเริ่มต้นที่ตำแหน่งใด ทำให้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลในระเบียนได้อย่างรวดเร็ว

ส่วนเขตข้อมูล (Variable field) เขตข้อมูลในการลงรายการประกอบด้วย

1. ส่วนเขตข้อมูลควบคุม (variable control field) ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่กำหนดความยาวคงที่

2. ส่วนเขตข้อมูลสำหรับและบันทึกและสืบค้น (variable data field) ไม่จำกัดความยาวหรือไม่คงที่ ใช้ลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศส่วนต่างๆ

การระบุรหัสการจัดการข้อมูลที่ลงรายการ ซึ่งประกอบด้วย

1. เลขประจำตัวเขตข้อมูล (tag number)

2. ตัวบ่งชี้ (indicator)

3. รหัสเขตข้อมูลย่อย (subfield code)

เลขประจำเขตข้อมูล (Tag number) เป็นเลข 3 หลัก แบ่งเป็น 10 กลุ่ม

0XX เขตข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมและระบุเลขเรียกวัสดุสารสนเทศ

1XX เขตข้อมูลรายการหลัก

2XX เขตข้อมูลชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ ฉบับพิมพ์ การพิมพ์ การจำหน่าย ฯลฯ

3XX เขตข้อมูลลักษณะรูปร่าง

4XX เขตข้อมูลชื่อชุด

5XX เขตข้อมูลหมายเหตุ

6XX เขตข้อมูลหัวเรื่อง

7XX เขตข้อมูลรายการเพิ่มที่ไม่ใช่หัวเรื่อง และชื่อชุด

8XX เขตข้อมูลรายการเพิ่มชื่อชุด

9XX เขตข้อมูลที่สงวนไว้ให้หน่วยงาน กำหนดใช้ภายในได้

ตัวบ่งชี้ (indicator) เป็นรหัส 2 ตัวแรกของแต่ละเขตข้อมูล มีค่า 0-9 หรือเว้นว่าง (blank) หรือมีสัญลักษณ์เป็น # ใช้เพื่อประมวลผลการสืบค้นและแสดงผล เช่น

100 0 สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์

มี indicator ตัวแรกเป็น 0 หมายความว่า ชื่อผู้แต่ง ลงรายการด้วยชื่อต้น เช่น ชื่นคนไทย หรือหากตัวบ่งชี้แรกเป็น 1 หมายความว่า ชื่อผู้แต่งลงรายการด้วยชื่อสกุลที่เป็นคำเดียว เป็นต้น

รหัสเขตข้อมูลย่อย (subfield code) แต่ละเขตข้อมูลจะประกอบด้วยเขตข้อมูลย่อย เช่น

260 $aปทุมธานี :$bศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,$c2552

เขตข้อมูลย่อย a หมายถึง สถานที่พิมพ์

เขตข้อมูลย่อย b หมายถึง สำนักพิมพ์/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดพิมพ์

เขตข้อมูลย่อย c หมายถึง ปีที่พิมพ์

ตัวอย่างเขตข้อมูลย่อยของเขตข้อมูล 100

100 $a Personal name (NR)

100 $b Numeration (NR)

100 $c Titles and other words associated with a name (R)

100 $d Dates associated with the name (NR)

100 $e Relator term (NR)

100 $g Miscellaneous information (NR)

100 $j Attribution qualifier (R)

100 $k Form subheading (R)

100 $l Language of a work (NR)

100 $n Number of part/section of a work (R)

100 $p Name of part/section of a work (R)

100 $q Fuller form of name (NR)

100 $t Title of a work (NR)

100 $u Affiliation (NR)

100 $0 Authority record content number (R)

100 $4 Relator code (R)

100 $6 Linkage (NR)

100 $8 Field link and sequence number (R)

รายการอ้างอิง

Bryne, Deborah J. MARC Manual : Understanding and Using MARC Records. Englewood, Colo. : Libraries Unlimited, 1991.

Library of Congress. Network Development and MARC Standards Office. MARC21 Format for Bibliographic Data. http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ Accessed: 12-02-2-12

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารสนเทศ 13312 หน่วยที่ 8-11. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://stks.or.th/th/knowledge-bank/28-library-science/1821-20120303-marc21.html [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Machine translatingการแปลภาษาด้วยเครื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Agricultural machineryเครื่องจักรกลการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machine translatingการแปลภาษาด้วยเครื่อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Enhanced machine control โปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติตามรหัสคำสั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Creep testing machineเครื่องทดสอบการคืบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pumping machineryเครื่องสูบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cool down Chamber Machineเครื่องคูลดาวน์
เครื่องลดอุณหภูมิกระจกให้เย็นตัวลงเร็วกว่าปกติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
PECVD Machineพีอีซีวีดี แมสชีน
เครื่องจักรสำหรับเคลือบฟิล์มบางซิลิกอนด้วยวิธีพลาสมา (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition : PECVD) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pre Heat Chamber Machineเครื่องพรีฮีท
เครื่องเพิ่มอุณหภูมิกระจกก่อนนำไปปลูกผลึกอะมอร์ฟัสซิลิคอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
PVD Machineพีวีดี แมสซีน
เครื่องจักรสำหรับเคลือบขั้วโลหะ ZnO และ Ag สำหรับทำขั้วไฟฟ้าให้กับเซลล์แสงอาทิตย์ (Physical Vapor Deposition : PVD) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machine เครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Machine code รหัสเครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Machine instruction คำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Machine-readable เครื่องอ่านได้ [คอมพิวเตอร์]
Balancing of machineryความสมดุลของเครื่องกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machineryเครื่องจักรกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machinery in the workplaceเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric machineryเครื่องจักรกลไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hydraulic machineryเครื่องจักรพลังน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cutting machineเครื่องตัด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Printing machinery and suppliesเครื่องพิมพ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machine toolเครื่องมือกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coordinate measuring machineเครื่องวัดพิกัด 3 มิติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reading machines (Data processing equipment)เครื่องอ่าน (อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล) [คอมพิวเตอร์]
Machine theoryทฤษฎีเครื่องจักรคำนวณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
International Business Machineบริษัทคอมพิวเตอร์เก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งของสหรัฐอเมริกา [คอมพิวเตอร์]
Zhuang (Chinese people) ชาวจ้วง [TU Subject Heading]
Agricultural machineryเครื่องจักรกลการเกษตร [TU Subject Heading]
Agricultural machinery industryอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร [TU Subject Heading]
Architecture, Chineseสถาปัตยกรรมจีน [TU Subject Heading]
Art objects, Chineseศิลปวัตถุจีน [TU Subject Heading]
Art, Chineseศิลปะจีน [TU Subject Heading]
Art, Indochineseศิลปะอินโดจีน [TU Subject Heading]
Arts, Chineseศิลปกรรมจีน [TU Subject Heading]
Astrology, Chineseโหราศาสตร์จีน [TU Subject Heading]
Authors, Chineseนักประพันธ์จีน [TU Subject Heading]
Automatic machineryเครื่องจักรกลอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Bending machinesเครื่องดัดขึ้นรูป [TU Subject Heading]
Boring machineryเครื่องเจาะ [TU Subject Heading]
Calendar, Chineseศักราชจีน [TU Subject Heading]
Chineseชาวจีน [TU Subject Heading]
Chinese cabbageผักกาดขาว [TU Subject Heading]
Chinese charactersตัวอักษรจีน [TU Subject Heading]
Chinese fictionนวนิยายจีน [TU Subject Heading]
Chinese in literatureชาวจีนในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Chinese influencesอิทธิพลจีน [TU Subject Heading]
Chinese languageภาษาจีน [TU Subject Heading]
Chinese literatureวรรณกรรมจีน [TU Subject Heading]
Chinese New Yearวันตรุษจีน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ATM (automated teller machine) (n ) เครื่อง เอ ที เอ็ม
Chinese anise (name ) โป๊ยกั๊ก
chinese steamed dumpling (n ) ขนมจีบ
chinese stuffed dumpling (n ) เกี๊ยว
flying machineเครื่องร่อน
Gear Hobbing Machineเครื่องกัดเฟือง
metal forming machine (n ) เครื่องรีดเหล็ก หรือ เครื่องรีดโลหะ
revolving machineเครื่องจักรหมุน
Rotational Moulding Machineเครื่องขึ้นรูปชนิดแม่พิมพ์หมุน
sub-machine gun (n) ปืนกลมือ
time machine[ไทม์ แมชชิน] (n) เครื่องย้อนเวลา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตู้เอทีเอ็ม[N] Automatic Teller Machine, See also: ATM booth, ATM outlet, Example: มีผู้ร้ายบุกทุบตู้เอทีเอ็มเพื่อหวังขโมยเงินสด, Thai definition: ตู้กดเงินอัตโนมัติ
ฮวงจุ้ย[N] Chinese belief of how to locate a building, Example: โป๊ยก่วนเป็นชื่อที่เป็นทางสามแพร่งซี่งเป็นที่อัปมงคลในฮวงจุ้ยของคนจีน
โต๊ะจีน[N] Chinese dishes, Example: งานแต่งงานของคนจีนมักจะจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน, Thai definition: การเลี้ยงอาหารแบบจีนอย่างหนึ่ง โดยจัดอาหารมาเสิร์ฟทีละอย่าง
เครื่องจักร[N] machine, See also: machinery, engine
เครื่องเจาะบัตร[N] card punch, See also: key punch, keypunch machine, Example: เครื่องเจาะบัตรโดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องเจาะบัตรที่ทำงานด้วยการควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์, Thai definition: เครื่องมือที่ใช้ในการเจาะรหัสหรือรูบนบัตร
เครื่องซักผ้า[N] washing machine, Example: เครื่องซักผ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการซักผ้าให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
เครื่องตัดหญ้า[N] lawnmower, See also: mowing machine, Example: มีการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับรถแทรกเตอร์ เช่น ไถ พรวน จอบหนุน เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น
เครื่องรีดผ้า[N] ironing machine
เครื่องจ่ายตั๋วและทอนเงิน[N] ticket counter with change machine
เครื่องเย็บกระดาษ[N] stapler, See also: stapling machine
เครื่องล้างจาน[N] dishwasher, See also: dishwashing machine
เครื่องตอบรับโทรศัพท์[N] answering machine, Example: ฉันอยากได้เครื่องตอบรับโทรศัพท์สักเครื่องเพราะช่วงนี้ไม่มีใครอยู่บ้าน, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องที่ถ่ายทอดข้อความที่บันทึกไว้เมื่อมีสัญญาณเรียกเข้าจากโทรศัพท์เพื่อให้ผู้เรียกเข้าฟัง และบันทึกข้อความจากผู้เรียกเข้าได้
เครื่องตอบรับโทรศัพท์[N] answering machine, Thai definition: เครื่องที่ถ่ายทอดข้อความที่บันทึกไว้เมื่อมีสัญญาณเรียกเข้าจากโทรศัพท์เพื่อให้ผู้เรียกเข้าฟัง และบันทึกข้อความจากผู้เรียกเข้าได้
เอทีเอ็ม[N] ATM, See also: automated teller machine, cash machine, Syn. เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ
กลไกทางการเมือง[N] political machinery, Syn. กลยุทธ์ทางการเมือง, Example: แผนการนี้คือกลไกทางการเมืองของสภารสช.
ภาษาเครื่อง[N] machine language, Example: ข้อเสียของภาษาเครื่องคือ ภาษาของแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกัน ทั้งนี้แล้วแต่การออกแบบระบบเครื่องว่าจะเป็นแบบใด, Thai definition: ภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านและขึ้นบนจอภาพได้โดยตรง
ลี้[CLAS] li, See also: Chinese unit of distance, equal to about 300 meters, Example: ข้าศึกยกทัพมาเป็นระยะทางไกลถึง 25,000 ลี้, Thai definition: มาตราวัดระยะทางของจีน 1 ลี้ ยาวประมาณครึ่งกิโลเมตร
ศารทจีน[N] Chinese autumn festival, Syn. วันศารทจีน, เทศกาลศารทจีน
ขนมจีบ[N] kind of Chinese snacks, Example: ขนมจีบเพิ่งเอาลงจากลังถึงกำลังร้อนจัดทีเดียว, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: ชื่อขนมอย่างหนึ่งทำด้วยแป้ง มีไส้ มีรอยเป็นจีบๆ
เครื่องทอผ้า[N] look, See also: weaving machine, Syn. หูก, Example: เจ้านายสั่งเครื่องทอผ้ามาใหม่อีก 10 เครื่อง เพื่อผลิตให้ทันกับยอดสั่งซื้อ, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องสำหรับทอผ้า
กุยเฮง[N] Chinese jacket, See also: open-chested upper garment, Chinese outer garment, Syn. เสื้อกุยเฮง, Example: การแต่งตัวแบบนักเลงในสมัยหนึ่ง คือ ใส่เสื้อกุยเฮง นุ่งกางเกงแพรปังลิ้น สวมหมวก ถือไม้เท้า, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อแบบจีนชนิดหนึ่ง คอกลม ผ่าอกตลอด ติดกระดุม, Notes: (จีน)
เก๋ง[N] house with a Chinese style roof, See also: Chinese patterned small house, Syn. เก๋งจีน, Example: สถานที่ รวมทั้งอาคารแบบเก๋งจีน เคยอยู่ในความครอบครองของผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ในแผ่นดิน, Count unit: หลัง, Thai definition: เรือนตึกมีรูปหลังคาแบบศาลเจ้าจีน
กี๋[N] tripod for potted plant, See also: Chinese stool for potted plants, Example: เตาที่เมืองสุโขทัยเก่า แบ่งตัวเตาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนใส่เชื้อเพลิง ที่ตั้งภาชนะที่เข้าเผา และส่วนท้ายเป็นปล่องไฟ โดยมีการตั้งภาชนะบนกี๋, Count unit: อัน, Thai definition: ฐานสำหรับรองสิ่งของ ทำด้วยวัตถุต่างๆ มีรูปต่างๆ กัน, Notes: (จีน)
กุนเชียง[N] (Chinese) sausage, Example: อาหารเช้าคงจะไม่พ้นกุนเชียงกับปลาใส้ตันทอด, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: ไส้กรอกจีน
เกาเหลา[N] soup, See also: Chinese clear soup with boiled entrails and vegetables, served in a metal pot heated by a, Example: เนื้อวัวตุ๋นของร้านนี้มีขายทั้งที่เป็นก๋วยเตี๋ยว เกาเหลา และหม้อไฟ, Count unit: ชาม, ถ้วย, หม้อ, Thai definition: แกงมีลักษณะอย่างแกงจืด, Notes: (จีน)
เข่ง[N] kind of Chinese sweetmeat steamed in a basket, Syn. ขนมเข่ง, Example: ป้าฝากขนมเข่งมาให้เต็มถุงเลย เอาไปนึ่งอีกทีก่อนจะกิน, Thai definition: ชื่อขนมอย่างหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเหนียวกับน้ำตาล ใส่กระทงวางในเข่งเล็กๆ นึ่งให้สุก
ขิม[N] Chinese cymbalo, See also: Chinese dulcimer, zither, Example: ฉันอ้อนแม่ตั้งนานกว่าแม่จะซื้อขิมให้, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องดนตรีจีนชนิดหนึ่งใช้บรรเลงร่วมกับเครื่องสายไทย
ขาก๊วย[N] kind of shorts in Chinese style, Syn. กางเกงขาก๊วย, Example: เขาชอบใส่กางเกงขาก๊วยทำงาน เพราะรู้สึกคล่องตัวดี, Thai definition: กางกางขาสั้นเพียงเข่าแบบจีน
คนจีน[N] Chinese, Example: คนจีนมักนิยมแต่งงานกับคนจีนด้วยกัน เพราะมีวัฒนธรรมที่เหมือนกัน, Count unit: คน, Thai definition: คนชนชาติหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย
ควายเหล็ก[N] tractor, See also: machine for lowing field, Example: ปัจจุบันมีการใช้ควายเหล็กในการไถนาเป็นส่วนใหญ่, Thai definition: ยานยนต์ขับเคลื่อนที่มีกำลังมาก ใช้ลากไถแทนกำลังของสัตว์
เถ้าแก่[N] rich Chinese, See also: owner, boss, Chinese big businessman, Syn. เฒ่าแก่, Example: เถ้าแก่เคยถามเขาว่าพอจะหากุ้งมังกรกับกุ้งหินได้ไหม, Count unit: คน, Thai definition: เรียกชายจีนที่เป็นผู้ใหญ่และมีฐานะดี
เครื่องแปลภาษา[N] machine translation system
เครื่องพิมพ์[N] printer, See also: printing machine, print, Example: ชาวยุโรปคิดเครื่องพิมพ์ได้เขาก็ย่อมมีโอกาสพัฒนาสิ่งพิมพ์ขึ้นมาก่อน, Count unit: เครื่อง
เครื่องไม้เครื่องมือ[N] tool, See also: instrument, device, gadget, machine, utensil, appliance, implement, Syn. อุปกรณ์, วัสดุ, เครื่องมือ, เครื่องมือเครื่องใช้, Example: ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมานี้เองที่เครื่องไม้เครื่องมือที่เกื้อหนุนต่อการใช้งานด้านกราฟฟิกได้เข้ามาช่วยให้งานพัฒนาไปมาก, Thai definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน
เครื่องยนต์[N] engine, See also: motor, machine, Syn. เครื่องจักรกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์กลไก, Example: เรือที่ใช้หาปลาในปัจจุบันเป็นเรือที่ใช้เครื่องยนต์แทบทั้งสิ้น, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องจักรที่ให้กำเนิดพลังงานหรือทำให้วัตถุเคลื่อนที่
เครื่องยนต์กลไก[N] machinery, See also: machine, engine, motor, Example: มนุษย์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปผลิตเครื่องยนต์กลไกที่จะให้ความสะดวกสบายกับตัวเอง
เครื่องลายคราม[N] Chinaware, See also: Chinese blue and white pottery, Chinese porcelain, Syn. เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเคลือบ, เครื่องถ้วยชาม, Example: ในสมัยนี้มีการเขียนสีและเขียนลายไทยทับบนเครื่องลายครามจีนด้วย, Thai definition: เครื่องกระเบื้องที่เขียนลงลายคราม
เครื่องกล[N] machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องกลไก, เครื่องจักรกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, Example: ร่างกายของมนุษย์เรานั้นเปรียบเสมือนเครื่องกลชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการส่งถ่ายแรงจากจุดหนึ่งเพื่อไปใช้ทำประโยชน์ในการเอาชนะความต้านทาน ณ จุดอื่นได้ เช่น รอก คาน ลิ่ม
เครื่อง[N] machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องยนต์, เครื่องกล, เครื่องยนต์กลไก, Example: เครื่องของรถคันสีขาวไม่ค่อยดีเท่าไรควรนำไปซ่อมบำรุงได้แล้ว, Count unit: เครื่อง
เครื่องกลไก[N] machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, เครื่องจักรกล, Example: ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของละครดึกดำบรรพ์คือการจัดฉากให้สมจริงและใช้เครื่องกลไกประกอบการจัดฉากนั้น, Count unit: เครื่อง
เครื่องชั่ง[N] balance, See also: weighing machine, scale, steelyard, Syn. ตาชั่ง, เครื่องตวง, Example: ฉันบอกเจ้าหน้าที่ว่าเราใช้เครื่องชั่งไม่เป็น, Count unit: เครื่อง, Thai definition: อุปกรณ์สำหรับวัดน้ำหนักของสสาร
เครื่องซักผ้า[N] washer, See also: washing machine, Example: เขารับซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อาทิ เครื่องซักผ้า เตารีด หม้อหุงข้าว ตู้เย็น เป็นต้น, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องสำหรับใช้ซักผ้า
เครื่องถ่ายเอกสาร[N] photocopier, See also: photostat, photocopying machine, duplicator, Example: เขาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารชนิดความเร็ว 30 แผ่นต่อวินาที จำนวน 1 เครื่อง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ทำงานด้วยวิธีการเครื่องการถ่ายภาพ เพื่อทำสำเนาเอกสารหรือรูปภาพอย่างรวดเร็ว
เครื่องช่วงล่าง[N] lower section of the machine, Syn. เครื่องล่าง, Thai definition: อุปกรณ์ประกอบที่อยู่ใต้พื้นรถยนต์
เครื่องทุ่นแรง[N] labour-saving device, See also: labour-saving machine, labour-saving equipment, Example: ชาวนาในปัจจุบันใช้เครื่องทุ่นแรงและเทคนิคใหม่ๆ ที่ทันสมัยในการทำนา
เครื่องคิดเลข[N] calculator, See also: calculating machine, Example: เขาบวกลบคูณหารได้อย่างคล่องและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเลย, Count unit: เครื่อง
เครื่องจักร[N] machinery, See also: engine, machine, motor, Syn. เครื่องยนต์, เครื่องกล, เครื่องจักรกล, Example: เราลงทุนซื้อเครื่องจักรมาเพื่อทำการผลิตให้รวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น, Count unit: เครื่อง, Thai definition: กลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เครื่องจักรกล[N] machinery, See also: machine, engine, motor, Syn. เครื่องจักร, เครื่องกล, เครื่องยนต์, Example: การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปเริ่มต้นด้วยการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรกลเข้ามาขยายแรงงาน, Count unit: เครื่อง, Thai definition: กลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เครื่องจักรอัตโนมัติ[N] automatic machine, See also: automatic machinery, Thai definition: เครื่องจักรที่ทำงานอัตโนมัติ
งิ้ว[N] Chinese opera, See also: Chinese play, Chinese drama, Example: งิ้วเป็นอุปรากรที่มีคนนิยมดูมาก, Count unit: คณะ, โรง, Thai definition: ละครจีนแบบโบราณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
บะหมี่[n.] (bamī) EN: Chinese egg noodles ; Chinese vermicelli ; egg noodles   FR: nouilles aux oeufs et farine de blé [fpl] ; pâte de blé fine aux oeufs [f]
บะหมี่หมูแดง[n. exp.] (bamī mū daēng) EN: Chinese egg noodles with red pork in hot soup   
บัลลูนฟลาวเวอร์ [n. exp.] (banlūn flāowoē) EN: Balloon flower ; Chinese bellflower   
บวบเหลี่ยม[n. exp.] (būap līem) EN: sponge gourd ; Angled Gourd ; vegetable gourd ; Chinese oka   
ชบา[n.] (chabā) EN: hibiscus ; Chinese Rose ; Shoe Flower   FR: hibiscus [m]
ชบาแดง[n. exp.] (chabā daēng) EN: Chinese Rose ; Rose Mallow ; red hibiscus   FR: hibiscus rouge [m]
ชบาฮาวาย [n. exp.] (chabā Hāwāi) EN: Chinese hibiscus ; Hawaiian hibiscus   
ชายชาวจีน[n. prop.] (chāichāo Jīn) EN: Chinese   FR: Chinois [m]
ชายจีน[n. prop.] (chāi Jīn) EN: Chinese (m.)   FR: Chinois (m.) [m]
ชาจีน[n. exp.] (chā Jīn) EN: Chinese tea   
ชิ้นส่วนของเครื่องจักร[n. exp.] (chinsuan khøng khreūangjak) EN: machine part   
ดีดพิมพ์[v. exp.] (dītphim) FR: taper à la machine
เดินจักร[v.] (doēnjak) EN: sew with a machine   FR: coudre à la machine
ฟักเขียว[n. exp.] (fak khīo) EN: wax gourd ; white gourd ; Chinese preserving melon ; ash pumpkin   FR: courge blanche beurre [f]
เห็ดหอม[n. exp.] (het høm) EN: Chinese mushroom ; Shiitake Mushroom ; shiitake   FR: champignon noir [m]
หงส์[n.] (hong) EN: Chinese legendary phoenix   
ฮวงจุ้ย[n.] (huang-jūi) EN: Feng Shui ; Chinese belief of how to locate a building   FR: feng-shui [m]
หัวผักกาดขาว[n. exp.] (hūaphakkāt khāo) EN: Chinese Radish   FR: navet [m]
อินโดจีน [n. prop.] (Indōjīn) EN: Indochina   FR: Indochine [f]
จักร[n.] (jak) EN: machine ; mechanism ; machinery   FR: machine [f] ; mécanisme [m]
จักร[n.] (jak) EN: sewing machine   FR: machine à coudre [f]
จักรเย็บผ้า[n. exp.] (jak yep phā) EN: sewing machine   FR: machine à coudre [f]
เจ๊ก[n. prop.] (Jek) EN: Chinese   FR: Chinois [m]
จีน[adj.] (Jīn) EN: Chinese   FR: chinois
จีน[n. prop.] (Jīn ) EN: China   FR: Chine [f]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: Orange Jasmine ; Andaman satinwood ; Chinese box tree ; Cosmetic bark tree ; Orange jessamine ; Satin-wood   
กำแพงเมืองจีน[n. prop.] (Kamphaēng Meūang Jīn ) EN: Chinese Wall ; the Great Wall   FR: Grande muraille (la)
กางเกงแพร[n. exp.] (kāngkēng phraē) EN: silk pants ; Chinese silk trousers   
การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān plaē phāsā dūay khømphiūtoē) EN: machine translation   
เกาเหลา[n.] (kaolao) EN: Chinese clear soup   FR: potage chinois [m]
เก๋ง[n.] (keng) EN: house with a Chinese style roof ; small house ; pavilion   
คะน้า[n.] (khanā) EN: kale ; Chinese kale   
ขนมฟู[n. exp.] (khanom fū) EN: Chinese sponge cake   
ขนมอี๋[n. exp.] (khanom ī) EN: name of Chinese sweetmeat   
ขนมจันอับ[n. exp.] (khanom jan-ap) EN: Chinese sweetmeat   
ขนมจีบ[n. exp.] (khanom jīp) EN: Chinese snacks ; rice or wheat dough enclosing minced meat and steamed   FR: bouchée de porc à la vapeur [f]
ขนมเข่ง[n. exp.] (khanom kheng) EN: kind of Chinese sweetmeat steamed in a basket   
ขนมโก๋[n. exp.] (khanom kō) EN: Chinese pancake made of rice-flour   
ขิม[n. exp.] (khim) EN: chinese dulcimer ; zither   FR: tympanon chinois [m] ; cymbalum chinois [m]
คนจีน[n. prop.] (khon Jīn) EN: Chinese ; Chinese people   FR: Chinois [m]
คบคิด[v.] (khopkhit) EN: conspire ; intrigue ; connive ; plot   FR: conspirer ; comploter ; intriguer ; machiner ; manigancer
เครน[n.] (khrēn) EN: crane ; lifting machine   FR: grue [f] ; bigue [f] ; chèvre [f]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: engine ; machine ; mechanism ; mechanical device ; machinery ; motor   FR: machine [f] ; mécanisme [m]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: [classifier : machines ; tools ; appliances (TVs, radios, refrigerators ...)]   FR: [classificateur : machines ; outils ; appareils électroménagers (télévisions, radios, réfrigérateurs ...) ; appareillages électriques]
เครื่องใช้[n.] (khreūangchai) EN: utensil ; equipement ; tool ; instrument ; apparatus ; appliance ;device ; machine   FR: appareil [m] ; outil [m] ; instrument [m] ; équipement [m]
เครื่องชั่ง[n.] (khreūang chang) EN: balance ; weighing machine ; scales ; steelyard   FR: balance [f] ; bascule [f] ; peson [m] ; trébuchet [m]
เครื่องจักร[n.] (khreūangjak) EN: machinery ; engine ; machine ; motor ; equipment   FR: machine [f] ; engin [m]
เครื่องจักรสำหรับพิมพ์[n. exp.] (khreūangjak samrap phim) EN: printing machine   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHINEN    CH IH1 N AH0 N
DECHINE    D AH0 CH IH1 N
CHINESE    CH AY0 N IY1 Z
DECHINE    D EH1 CH IH2 N
MACHINE    M IH0 SH IY1 N
MACHINED    M IH0 SH IY1 N D
HUNCHINE    HH AH0 CH IY1 N
MACHINEA    M AE2 SH AH0 N IY1 AH0
PECHINEY    P EH1 CH AH0 N IY0
MACHINES    M IH0 SH IY1 N Z
MACHINERY    M IH0 SH IY1 N R IY0
MACHINE'S    M IH0 SH IY1 N Z
MACHINES'    M IH0 SH IY1 N Z
MACHINERY    M IH0 SH IY1 N ER0 IY0
BALANCHINE    B AE1 L AH0 N CH IY2 N
SUBMACHINE    S AH2 B M IH0 SH IY1 N
MACHINERIES    M IH0 SH IY1 N R IY0 Z
MACHINERIES    M IH0 SH IY1 N ER0 IY0 Z
INDOCHINESE    IH2 N D OW0 CH AY2 N IY1 Z
BALANCHINE'S    B AE1 L AH0 N CH IY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chine    (n) (ch ai1 n)
chines    (n) (ch ai1 n z)
Chinese    (n) (ch ai1 n ii1 z)
machine    (v) (m @1 sh ii1 n)
machined    (v) (m @1 sh ii1 n d)
machines    (v) (m @1 sh ii1 n z)
cochineal    (n) (k o2 ch i n ii1 l)
machinery    (n) (m @1 sh ii1 n @ r ii)
submachine    (n) (s uh1 b m @ sh ii1 n)
patchiness    (n) (p a1 ch i n @ s)
tetchiness    (n) (t e1 ch i n @ s)
touchiness    (n) (t uh1 ch i n @ s)
machine-gun    (n) - (m @1 sh ii1 n - g uh n)
paunchiness    (n) (p oo1 n ch i n @ s)
sketchiness    (n) (s k e1 ch i n @ s)
machine-guns    (n) - (m @1 sh ii1 n - g uh n z)
machine-made    (j) - (m @1 sh ii1 n - m ei d)
slot-machine    (n) - (s l o1 t - m @ sh ii n)
slot-machines    (n) - (s l o1 t - m @ sh ii n z)
adding-machine    (n) - (a1 d i ng - m @ sh ii n)
sewing-machine    (n) - (s ou1 i ng - m @ sh ii n)
adding-machines    (n) - (a1 d i ng - m @ sh ii n z)
bathing-machine    (n) - (b ei1 dh i ng - m @ sh ii n)
milking-machine    (n) - (m i1 l k i ng - m @ sh ii n)
sewing-machines    (n) - (s ou1 i ng - m @ sh ii n z)
washing-machine    (n) - (w o1 sh i ng - m @ sh ii n)
bathing-machines    (n) - (b ei1 dh i ng - m @ sh ii n z)
franking-machine    (n) - (f r a1 n k i ng - m @ sh ii n)
franking-machine    (n) - (f r a1 n k i ng - m @ sh ii n z)
knitting-machine    (n) - (n i1 t i ng - m @ sh ii n)
knitting-machine    (n) - (n i1 t i ng - m @ sh ii n z)
milking-machines    (n) - (m i1 l k i ng - m @ sh ii n z)
stapling-machine    (n) - (s t ei1 p l i ng - m @ sh ii n)
stapling-machine    (n) - (s t ei1 p l i ng - m @ sh ii n z)
washing-machines    (n) - (w o1 sh i ng - m @ sh ii n z)
weighing-machine    (n) - (w ei1 i ng - m @ sh ii n)
weighing-machine    (n) - (w ei1 i ng - m @ sh ii n z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
インチング[いんちんぐ, inchingu] (n) inching , See also: S. 寸動,
運賃[うんちん, unchin] 1.ค่าโดยสาร 2.ค่าขนส่ง
ダチン子[だちんこ, dachinko] (n) เพื่อน
陳述[ちんじゅつ, chinjutsu] การแถลง(ความรู้สึกนึกคิด),การกล่าวฟ้อง(ของโจทก์)
きちんと[きちんと, kichinto] (adv) อย่างดี,อย่างเรียบร้อย,อย่างเป็นระเบียบ
げきちん[げきちん, gekichin] (slang) มุขแป้ก หรือ พูดเรื่องตลกแต่ไม่ขำ
キッチン[きっちん, kitchin] (n ) [N] ครัว, See also: ห้องครัว, การครัว, Syn. cuisine
賃金[ちんぎん, chingin] (n ) ค่าแรง,ค่าจ้าง , See also: S. 給料,
家賃[やちん, yachin] ค่าเช่าบ้าน
新幹線[ちんかんせん, chinkansen, chinkansen , chinkansen] (n ) รถไฟชินกันเซ็น
グレーチング[ぐれーちんぐ, gurechingu] (n ) grating ลูกกรง
地盤沈下[じばんちんか, jibanchinka] การทรุดตัวของพื้นดิน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
中国人[ちゅうごくじん, chuugokujin] Thai: คนจีน English: Chinese person
機器[きき, kiki] Thai: อุปกรณ์เครื่องมือ English: machinery and tools
中国語[ちゅうごくご, chuugokugo] Thai: ภาษาจีน English: Chinese language

German-Thai: Longdo Dictionary
chinesisch(adj) ที่เกี่ยวกับจีน, See also: Related: China

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
鵷鶵[えんすう, ensuu] (n) (obsc) mythical Chinese bird [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
うるき星;女宿[うるきぼし, urukiboshi] (n) (See 女・じょ) Chinese "Girl" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
かに玉;蟹玉;蠏玉[かにたま, kanitama] (n) Chinese dish with fried egg and crab [Add to Longdo]
たたら星;婁宿[たたらぼし, tataraboshi] (n) (See 婁) Chinese "Bond" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ちちり星;井宿[ちちりぼし, chichiriboshi] (n) (See 井・せい) Chinese "Well" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ちりこ星;張星;張宿[ちりこぼし, chirikoboshi] (n) (See 張) Chinese "Extended Net" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
つけ麺;付け麺[つけめん, tsukemen] (n) cold Chinese noodles accompanied by soup for dipping [Add to Longdo]
とみて星;虚宿[とみてぼし, tomiteboshi] (n) (See 虚・きょ・3) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
なまめ星;壁宿[なまめぼし, namameboshi] (n) (See 壁) Chinese "Wall" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ぬりこ星;柳宿[ぬりこぼし, nurikoboshi] (n) (See 柳・りゅう) Chinese "Willow" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
はつい星;室宿[はついぼし, hatsuiboshi] (n) (See 室・しつ) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ゆで麺機;ゆで麺器;茹で麺機;茹で麺器;湯で麺機(iK);湯で麺器(iK)[ゆでめんき, yudemenki] (n) noodle boiler; noodle boiling machine [Add to Longdo]
アカウンティングマシン[, akaunteingumashin] (n) accounting machine [Add to Longdo]
アジア太平洋機械翻訳協会[アジアたいへいようきかいほんやくきょうかい, ajia taiheiyoukikaihonyakukyoukai] (n) Asia-Pacific Association for Machine Translation; AAMT [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] (n) {comp} Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
イーマシーンズ[, i-mashi-nzu] (n) {comp} eMachines [Add to Longdo]
インスタントラーメン[, insutantora-men] (n) instant ramen; precooked Chinese noodles [Add to Longdo]
インターコンチネンタル[, inta-konchinentaru] (n) intercontinental (e.g. hotel) [Add to Longdo]
インチネジ[, inchineji] (n) {comp} inch screw threads [Add to Longdo]
インドシナ語族[インドシナごぞく, indoshina gozoku] (n) (See シナチベット諸語) Indo-Chinese (family of languages) [Add to Longdo]
エフェクトマシン[, efekutomashin] (n) effect machine [Add to Longdo]
エントリーマシン[, entori-mashin] (n) {comp} entry machine [Add to Longdo]
エントリマシン[, entorimashin] (n) {comp} entry machine [Add to Longdo]
オンラインテラーズマシン[, onraintera-zumashin] (n) {comp} online teller-machine [Add to Longdo]
オンライン機械[オンラインきかい, onrain kikai] (n) {comp} online machines [Add to Longdo]
カエリ;かえり[, kaeri ; kaeri] (n) burr (of a machined edge) [Add to Longdo]
カラオケ・ボックス;カラオケボックス[, karaoke . bokkusu ; karaokebokkusu] (n) karaoke box; club with individual rooms that can be rented with karaoke machines [Add to Longdo]
カリグラフィー[, karigurafi-] (n) (esp. calligraphy not based on Chinese characters) (See 書道) calligraphy [Add to Longdo]
カレンダー(P);カレンダ[, karenda-(P); karenda] (n) (1) calendar; (2) calender (machine for flattening things); (P) [Add to Longdo]
ガシャポン;ガチャポン[, gashapon ; gachapon] (n) capsule-toy vending machine; machine-vended capsule toy [Add to Longdo]
ガタがくる;がたがくる[, gata gakuru ; gatagakuru] (exp,vk) (See がたがた) to show one's age (e.g. to start creaking at the joints); to wear out (e.g. machinery) [Add to Longdo]
キャッシュコーナ[, kyasshuko-na] (n) {comp} automatic teller machine [Add to Longdo]
キャッシュサービスコーナー[, kyasshusa-bisuko-na-] (n) automatic teller machine (wasei [Add to Longdo]
キャッシュマシン[, kyasshumashin] (n) cash machine; automatic teller machine [Add to Longdo]
キョン;きょん[, kyon ; kyon] (n) Chinese muntjac (species of barking deer, Muntiacus reevesi) [Add to Longdo]
クコの実;枸杞の実[クコのみ(クコの実);くこのみ(枸杞の実), kuko nomi ( kuko no mi ); kukonomi ( kuko no mi )] (n) Chinese wolfberry fruit (Lycium chinense); Chinese matrimony vine fruit [Add to Longdo]
クレープデシン[, kure-pudeshin] (n) crepe de Chine [Add to Longdo]
ゲーム機[ゲームき, ge-mu ki] (n) console; game console; game machine; gaming machine [Add to Longdo]
コチニール[, kochini-ru] (n) (See カルミン) cochineal [Add to Longdo]
コピー機[コピーき, kopi-ki] (n) copier; copy machine; (P) [Add to Longdo]
コピー機器[コピーきき, kopi-kiki] (n) {comp} (See コピー機) copier; copy machine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一二八事变[yī èr bā shì biàn, ㄧ ㄦˋ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] Shanghai incident of 28th January 1932, Chinese uprising against Japanese quarters of Shanghai [Add to Longdo]
丁韪良[Dīng Wěi liáng, ㄉㄧㄥ ㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˊ, / ] William A.P. Martin (1827-1916), American missionary who lived 62 years in China between 1850 and 1916, and helped found many Chinese colleges; the first president of Beijing university [Add to Longdo]
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, / ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
七巧板[qī qiǎo bǎn, ㄑㄧ ㄑㄧㄠˇ ㄅㄢˇ, ] tangram (traditional Chinese block puzzle) [Add to Longdo]
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao [Add to Longdo]
三弦[sān xián, ㄙㄢ ㄒㄧㄢˊ, ] sanxian, large family of 3-stringed plucked musical instruments, with snakeskin covered wooden soundbox and long neck, used in folk music, opera and Chinese orchestra [Add to Longdo]
三皇五帝[sān huáng wǔ dì, ㄙㄢ ㄏㄨㄤˊ ˇ ㄉㄧˋ, ] three sovereigns 三皇 and five emperors 五帝 of myth and legend; the earliest system of Chinese historiography [Add to Longdo]
三皇炮捶[sān huáng pào chuí, ㄙㄢ ㄏㄨㄤˊ ㄆㄠˋ ㄔㄨㄟˊ, ] Paochui - "Three Emperor Cannon Punch" (Chinese Martial Art) [Add to Longdo]
上方宝剑[shàng fāng bǎo jiàn, ㄕㄤˋ ㄈㄤ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] imperial sword (giving bearer plenipotentiary powers); imperial Chinese version of 007 licensed to kill [Add to Longdo]
上校[shàng xiào, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄠˋ, ] high ranking officer in Chinese army; colonel [Add to Longdo]
丘成桐[Qiū Chéng tóng, ㄑㄧㄡ ㄔㄥˊ ㄊㄨㄥˊ, ] Shing-Tung Yau (1949-), Chinese-American mathematician, Fields medalist in 1982 [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese [Add to Longdo]
中共[Zhōng gòng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, ] abbr. for Chinese Communist (party, regime etc) [Add to Longdo]
中共中央[Zhōng gòng zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, ] Chinese Communist Party Central Committee [Add to Longdo]
中共中央纪律检查委员会[Zhōng gòng zhōng yāng jì lǜ jiǎn chá wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄧˋ ㄌㄩˋ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] disciplinary committee of Chinese communist party [Add to Longdo]
中共九大[zhōng gòng jiǔ dà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄡˇ ㄉㄚˋ, ] Chinese Communist Party 9th congress in 1969 [Add to Longdo]
中古汉语[zhōng gǔ Hàn yǔ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨˇ ㄏㄢˋ ㄩˇ, / ] middle and early Chinese (linguistics) [Add to Longdo]
中国中央电视台[zhōng guó zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] China Central Television (CCTV), Chinese National TV [Add to Longdo]
中国人[Zhōng guó rén, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, / ] Chinese person; Chinese people [Add to Longdo]
中国人民[Zhōng guó rén mín, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] the Chinese people [Add to Longdo]
中国人民志愿军[Zhōng guó rén mín zhì yuàn jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓˋ ㄩㄢˋ ㄐㄩㄣ, / ] the Chinese People's Volunteer Army deployed by China to aid North Korea in 1950 [Add to Longdo]
中国人民解放军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] Chinese People's Liberation Army (PLA) [Add to Longdo]
中国人民解放军海军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Hǎi jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ, / ] Chinese People's Liberation Army Navy (PLAN) [Add to Longdo]
中国伊斯兰教协会[Zhōng guó Yī sī lán jiào Xié huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Chinese Patriotic Islamic Association [Add to Longdo]
中国剩余定理[Zhōng guó shèng yú dìng lǐ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] the Chinese remainder theorem (math.) [Add to Longdo]
中国国际信托投资公司[Zhōng guó Guó jì Xìn tuō Tóu zī gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄊㄨㄛ ㄊㄡˊ ㄗ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] CITIC; Chinese International Trust and Investment Company [Add to Longdo]
中国地球物理学会[Zhōng guó dì qiú wù lǐ xué huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ˋ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Chinese Geophysical Society [Add to Longdo]
中国大蝾螈[Zhōng guó dà róng yuán, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄖㄨㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] Chinese giant salamander (Andrias davidianus davidianus) [Add to Longdo]
中国大陆[Zhōng guó dà lù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ, / ] Chinese mainland [Add to Longdo]
中国天主教爱国会[Zhōng guó Tiān zhǔ jiào Ài guó huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Chinese Patriotic Catholic Association [Add to Longdo]
中国小说史略[Zhōng guó xiǎo shuō shǐ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ ㄕˇlu:e4, / ] Concise history of the Chinese novel by Lu Xun 鲁迅|鲁迅 [Add to Longdo]
中国工程院[Zhōng guó Gōng chéng yuàn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] Chinese Academy of Engineering [Add to Longdo]
中国式[Zhōng guó shì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˋ, / ] Chinese style; à la chinoise [Add to Longdo]
中国政府[Zhōng guó zhèng fǔ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, / ] Chinese government [Add to Longdo]
中国文学[Zhōng guó wén xué, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] Chinese literature [Add to Longdo]
中国书法[Zhōng guó shū fǎ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕㄨ ㄈㄚˇ, / ] Chinese calligraphy [Add to Longdo]
中国历史博物馆[Zhōng guó Lì shǐ Bó wù guǎn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄅㄛˊ ˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] Museum of Chinese History [Add to Longdo]
中国画[Zhōng guó huà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] Chinese painting [Add to Longdo]
中国当局[Zhōng guó dāng jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄤ ㄐㄩˊ, / ] Chinese authorities [Add to Longdo]
中国社会科学院[zhōng guó shè huì kē xué yuàn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Chinese Academy of Social Sciences (CASS) [Add to Longdo]
中国科学院[Zhōng guó Kē xué yuàn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Chinese Academy of Science [Add to Longdo]
中国精密机械进出口公司[zhōng guó jīng mì jī xiè jìn chū kǒu gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄣˋ ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMIEC) [Add to Longdo]
中国菜[Zhōng guó cài, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄞˋ, / ] Chinese cuisine [Add to Longdo]
中国话[Zhōng guó huà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] (spoken) Chinese language [Add to Longdo]
中国风俗[Zhōng guó fēng sú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄈㄥ ㄙㄨˊ, / ] Chinese custom [Add to Longdo]
中国餐馆症候群[Zhōng guó cān guǎn zhèng hòu qún, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄢ ㄍㄨㄢˇ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, / ] Chinese restaurant syndrome [Add to Longdo]
中外[zhōng wài, ㄓㄨㄥ ㄨㄞˋ, ] Sino-foreign; Chinese-foreign; home and abroad [Add to Longdo]
中央汇金[zhōng yāng huì jīn, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, / ] central finance; Chinese monetary fund [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine [Add to Longdo]
コピー機器[コピーきき, kopi-kiki] copier, copy machine [Add to Longdo]
セションプロトコル機械[せしょんぷろとこるきかい, seshonpurotokorukikai] session protocol machine, SPM [Add to Longdo]
チャネルプロトコル機械[チャネルぷろとこるきかい, chaneru purotokorukikai] channel protocol machine, CPM [Add to Longdo]
データ処理機械[データしょりきかい, de-ta shorikikai] data processing machine [Add to Longdo]
トランザクション処理プロトコル機械[とらんざくしょんしょりぷろとこるきかい, toranzakushonshoripurotokorukikai] Transaction Processing Protocol Machine, TPPM [Add to Longdo]
プロトコル機械[ぷろとこるきかい, purotokorukikai] Protocol Machine, PM [Add to Longdo]
ホストマシン[ほすとましん, hosutomashin] host machine [Add to Longdo]
マシンが読み取り可能[マシンがよみとりかのう, mashin gayomitorikanou] machine-readable (an) [Add to Longdo]
マシンコード[ましんこーど, mashinko-do] machine code [Add to Longdo]
マシンサイクル[ましんさいくる, mashinsaikuru] machine cycle [Add to Longdo]
マシン依存型[マシンいぞんがた, mashin izongata] machine-dependent (a-no) [Add to Longdo]
マシン語[マシンご, mashin go] machine language [Add to Longdo]
マシン独立型[マシンどくりつがた, mashin dokuritsugata] machine-independent (a-no) [Add to Longdo]
マンマシンインタフェース[まんましん'いんたふぇーす, manmashin ' intafe-su] MMI, man-machine interface [Add to Longdo]
遠隔マシン[えんかくマシン, enkaku mashin] remote machine [Add to Longdo]
遠隔操作プロトコル機械[えんかくそうさぷろとこるきかい, enkakusousapurotokorukikai] remote-operation-protocol-machine [Add to Longdo]
仮想計算機[かそうけいさんき, kasoukeisanki] Virtual Machine, VM [Add to Longdo]
格納[かくのう, kakunou] storage (vs), housing for equipment & machines, putting into computer memory, filing [Add to Longdo]
学習機械[がくしゅうきかい, gakushuukikai] learning machine [Add to Longdo]
機械の語[きかいのご, kikainogo] machine word, computer word [Add to Longdo]
機械コード[きかいコード, kikai ko-do] instruction code, machine code [Add to Longdo]
機械機能[きかいきのう, kikaikinou] machine function [Add to Longdo]
機械語[きかいご, kikaigo] machine language, machine word, computer word [Add to Longdo]
機械語命令[きかいごめいれい, kikaigomeirei] machine instruction [Add to Longdo]
機械最小値[きかいさいしょうち, kikaisaishouchi] machine infinitesimal [Add to Longdo]
機械命令[きかいめいれい, kikaimeirei] machine instruction [Add to Longdo]
機種依存[きしゅいぞん, kishuizon] machine-dependent [Add to Longdo]
計算機の語[けいさんきのご, keisankinogo] machine word, computer word [Add to Longdo]
現金自動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] ATM, Automatic Teller Machine [Add to Longdo]
自動翻訳[じどうほにゃく, jidouhonyaku] automatic, machine translation [Add to Longdo]
自動預金支払機[じどうよきんしはらいき, jidouyokinshiharaiki] Automated Teller Machine, ATM [Add to Longdo]
受諾側アソシエーション制御プロトコル機械[じゅだくがわアソシエーションせいぎょぷろとこるきかい, judakugawa asoshie-shon seigyopurotokorukikai] accepting Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
受諾側遠隔操作プロトコル機械[じゅだくがわえんかくそうさぷろとこるきかい, judakugawaenkakusousapurotokorukikai] accepting-remote-operation-protocol-machine [Add to Longdo]
状態マシン[じょうたいマシン, joutai mashin] state machine [Add to Longdo]
接続機構インタフェース[せつぞくきこうインタフェース, setsuzokukikou intafe-su] connection-machine interface [Add to Longdo]
対象機種[たいしょうきしゅ, taishoukishu] target machine [Add to Longdo]
電話応答機能[でんわおうとうきのう, denwaoutoukinou] Answering Machine [Add to Longdo]
統合漢字[とうごうかんじ, tougoukanji] unified Chinese character [Add to Longdo]
特定マシン向け[とくていマシンこくないむけ, tokutei mashin kokunaimuke] machine-specific (a-no) [Add to Longdo]
要求側アソシエーション制御プロトコル機械[ようきゅうがわアソシエーションせいぎょぷろとこるきかい, youkyuugawa asoshie-shon seigyopurotokorukikai] requesting Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
要求側遠隔操作プロトコル機械[ようきゅうがわえんかくそうさぷろとこるきかい, youkyuugawaenkakusousapurotokorukikai] requesting-remote-operation-protocol-machine [Add to Longdo]
留守番電話[るすばんでんわ, rusubandenwa] answering machine [Add to Longdo]
イーマシーンズ[いーましーんず, i-mashi-nzu] eMachines [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一年以内に[いちねにないに, ichineninaini] innerhalb_eines_Jahres [Add to Longdo]
中華料理[ちゅうかりょうり, chuukaryouri] chinesisches_Gericht, chinesische_Kueche [Add to Longdo]
唐様[からよう, karayou] chinesischer_Stil [Add to Longdo]
唐詩[とうし, toushi] chinesische_Gedichte (T'ang_Dynastie) [Add to Longdo]
朗詠[ろうえい, rouei] (japanisches_Gedicht) rezitieren, (chinesisches_Gedicht) rezitieren [Add to Longdo]
[かい, kai] FESSELN, MASCHINE [Add to Longdo]
[はた, hata] GELEGENHEIT, MASCHINE [Add to Longdo]
機械[きかい, kikai] Maschine, Mechanismus [Add to Longdo]
機関[きかん, kikan] Maschine, Mechanismus, Organ [Add to Longdo]
機関銃[きかんじゅう, kikanjuu] Maschinengewehr [Add to Longdo]
洗濯機[せんたくき, sentakuki] Waschmaschine [Add to Longdo]
漢文[かんぶん, kanbun] chinesischer_Text, chinesische (klass.) Literatur [Add to Longdo]
漢詩[かんし, kanshi] chinesisches_Gedicht, chinesische_Poesie [Add to Longdo]
脱穀機[だっこくき, dakkokuki] Dreschmaschine, Maehdrescher [Add to Longdo]
[けん, ken] (jap.Leseart chines.Schriftzeichen), LEHRE [Add to Longdo]
詩吟[しぎん, shigin] Rezitation_chinesischer_Gedichte [Add to Longdo]
音訓[おんくん, onkun] chinesische_und_japanische_Lesung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top