Search result for

chenu

(62 entries)
(0.0278 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chenu-, *chenu*
Possible hiragana form: ちぇぬ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา chenu มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *chenu*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A watch, a silver pocket watch.Eine silberne Taschenuhr! Eine Liebe, das kostet immer viel (1980)
Fipresci International Film Critics Church Union Special AwardDer Kirchenunion Spezial Preis Yol (1982)
He used to have an old pocket watch that his grandfather gave him.Er hatte immer eine alte Taschenuhr, die ihm sein Großvater gab. To Catch a Mongoose (1984)
Girls' locker room?Im Mädchenumkleideraum? The Toxic Avenger (1984)
A carriage accident.Ein Kutschenunfall. Young Sherlock Holmes (1985)
No boys in the girls' locker room.Für Jungs ist die Mädchenumkleidekabine verboten. Slaughter High (1986)
Use a timer.Verwenden Sie eine Küchenuhr. Tin Men (1987)
Three years ago, a pocket watch was sold to a Bart Wilkerson.Vor drei Jahren wurde eine Taschenuhr verkauft an Bart Wilkerson. 13 O'Clock (1989)
Not exactly. Actually, uh, we were wondering if your husband owned an antique pocket watch.Wir wollten wissen, ob Ihr Gatte eine antike Taschenuhr besaß. 13 O'Clock (1989)
This lady has a pocket watch with the power to freeze time.Die Frau hält mit einer Taschenuhr die Zeit an. 13 O'Clock (1989)
En garde, you overgrown pocket watch!En garde, du übergroße Taschenuhr! Beauty and the Beast (1991)
Behavior that would be classified as subhuman.- Bei menschenunwürdigem Verhalten. For Whom the Belch Tolls (1992)
Well, we began our survey of the surface.Wir begannen mit der Oberflächenuntersuchung. Relics (1992)
The machinerie of the Devil!- Die Werkzeuge des Teufels ! - Wie Küchenutensilien sieht es aus. The Baby of Mâcon (1993)
Well, that and the four holes you drilled into the walls of the girls locker room.Na ja, das, und die vier Löcher, die Sie in die Wand... der Mädchenumkleide gebohrt haben. Scared Single (1993)
Up till then, people just carried pocket watches.Vorher gab es nur Taschenuhren. Pulp Fiction (1994)
I think the weather patterns are stopping or they're running down like an old pocket watch.Das Wettergeschehen hat aufgehört, oder es läuft aus wie eine alte Taschenuhr. The Langoliers (1995)
You know, this ain't about no timepiece, Bill.Weißt du, es ist nicht wegen der Taschenuhr, Bill. Wild Bill (1995)
Victims of an inhuman project run by a man named Zama_Opfer eines menschenunwürdigen Projekts, geleitet von einem Mann namens Zama. 731 (1995)
I think you'll agree they clearly show the heinous nature of the crime.Sie zeigen, wie menschenunwürdig dieses Verbrechen war. Primal Fear (1996)
Don't use the word "heinous" in the courtroom.Verwende nicht "menschenunwürdig" vor Gericht. Primal Fear (1996)
Not true. They clearly identify the heinous nature of the crime, and they connect the defendant, found covered in blood, to the crime scene.Nein, sie belegen nur ein menschenunwürdiges Verbrechen und verbinden den Angeklagten mit dem Tatort. Primal Fear (1996)
And tomorrow morning, I want you to bring in a kitchen utensil that best personifies your character.Und morgen früh bringt jeder das Küchenutensil mit, das seinen Charakter am ehesten verkörpert. Mr. Wilson's Opus (1996)
A kitchen utensil?- Ein Küchenutensil? Mr. Wilson's Opus (1996)
Does everybody have your kitchen utensil?Hat jeder ein Küchenutensil dabei? Mr. Wilson's Opus (1996)
- She said she'd be in the girls' locker room.- In der Mädchenumkleide. I, Robot... You, Jane (1997)
That's Johnnie Mack Potter in his old mascot uniform.Das ist ja Johnnie Mack Potter in seiner Maskottchenuniform! Somehow, Satan Got Behind Me (1998)
- My pocket watch is not in here.- Meine Taschenuhr. Sunshine (1999)
I lost the pocket watch, Nana.Ich habe die Taschenuhr verloren. Sunshine (1999)
What's a pocket watch?Was ist da eine Taschenuhr? Sunshine (1999)
And it was a bad idea to take pupils and give them art lessons.Es war eine dumme Idee, Schülern Zeichenunterricht zu geben. The Color of Lies (1999)
Send your daughter to me for art lessons.Schicken Sie Ihre Tochter doch zu mir zum Zeichenunterricht. The Color of Lies (1999)
I thought this whole revenge thing was gonna be fun... but you've done everything you can to ruin it. I don't even want this guy's money now.Ich habe mich auf die Rachenummer gefreut, aber jetzt will ich das Geld nicht mehr! Heartbreakers (2001)
I'm dropping this whole... Snow White and the 70 dwarves act.Ichhöre aufmit "Schneewitchenunddie 70 Zwerge". Happy Campers (2001)
He's studying art!Aber der Herr nimmt Zeichenunterricht! Amélie (2001)
The pocket watch kind, with a chain.So eine Taschenuhr mit 'ner Kette dran. The Majestic (2001)
What's your anger all about? Fucking B-movie revenge crap! Don't be an idiot!Ziehst du jetzt so 'ne Rachenummer ab wie in 'nem drittklassigen Krimi? Irreversible (2002)
A silver pocket watch.Eine Taschenuhr mit einer silbernen Kette. Rund. Distant (2002)
So you're telling me, never once have you looked in the girls' locker room?Du willst mir erzählen, du hättest nie in die Mädchenumkleide geschaut? Duplicity (2002)
- You carry a pocket watch!Du trägst eine Taschenuhr. Latter Days (2003)
- They both must have taken this class.Sie hatten beide Zeichenunterricht. Oh, ja. Mr. Monk Goes to the Ballgame (2003)
The kitchen equipment was not the murder weapon, but the suspect used it to dissect the body.Die Küchenutensilien waren nicht die Mordwaffe, der Mörder benutzte sie zum Zerlegen der Leiche. Ghost in the Shell 2: Innocence (2004)
We found a pocket watch beside the body, with an engraved inscription."Neben ihr lag eine Taschenuhr mit Nameninschrift." Drowning Ghost (2004)
So Joe, the young man, he has only one possession, his grandfather's gold pocket watch... ..which he treasures more than anything.Also Joe, der junge Mann, hat nur eine Habe, die goldene Taschenuhr seines Großvaters die ihm wichtiger als alles andere ist. L'Ennui (2004)
I'm giving Dad a pocket watch just from myself, but this'll be from both of us.Ich selber gebe Vater eine Taschenuhr, aber das soll er von uns beiden bekommen. Caged Bird (2004)
Do you wanna give Dad the pocket watch?Willst du Vater die Taschenuhr geben? Caged Bird (2004)
As one might lose a pocket watch, Signor Papprizzio, or some other valuable possession?So wie man eine Taschenuhr verliert? Oder anderen wertvollen Besitz? Casanova (2005)
You know, before Kirk changes into his maid's outfit and starts to clean the room?Bevor Kirk die Zimmermädchenuniform anzieht und anfängt zu putzen? Come Home (2005)
I used to wretch just looking at girl's uniformIch könnte kotzen,wenn ich Mädchenuniformen sehe. Sukeban Boy (2006)
You'll wear a girl's uniform and act like a girl what are you talking about you 're going to a girl's high school in a girl's uniformFrauenzeugs tragen und wie ein Mädchentun. Das kann doch nicht dein Ernst sein! Du wirst dahingehen und Mädchenuniform tragen! Sukeban Boy (2006)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
chenutensilien {pl}kitchenware [Add to Longdo]
Rüschenunterwäsche {f}frillies [Add to Longdo]
Taschenuhr {f}pocket watch [Add to Longdo]
Taschenuhr {f}watch [Add to Longdo]
Uhr {f}; Taschenuhr {f} | Uhren {pl} | eine Uhr aufziehen | eine Uhr stellenwatch | watches | to wind up a watch | to set a watch [Add to Longdo]
Zeichenumriss {m}character outline [Add to Longdo]
Zeichenumsetzung {f}character conversion [Add to Longdo]
Zeichenunterricht {m}drawing lessons [Add to Longdo]
Zwischenurteil {n}interim judgement [Add to Longdo]
branchenunüblich {adj}not usual in the trade; not usual in the industry [Add to Longdo]
menschenunwürdig {adj} | menschenunwürdiger | am menschenunwürdigstendegrading; inhumane; unfit for human beings; unworthy of a human being | more degrading | most degrading [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
改葬[かいそう, kaisou] Umbettung, Leichenueberfuehrung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top