Search result for

chair

(121 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chair-, *chair*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chair[N] เก้าอี้, See also: ม้านั่ง, ที่นั่ง, Syn. seat
chair[VT] ดำรงตำแหน่งประธาน, See also: ทำหน้าที่ในฐานะประธาน, Syn. preside
chair[N] ตำแหน่งประธาน, Syn. chairmanship, headship
chair[N] ตำแหน่งศาสตราจารย์, Syn. professorship
chair[VT] นั่งเก้าอี้
chairman[N] คนลากรถลาก
chairman[N] ประธาน, Syn. chairperson, president
chairman[VT] เป็นประธาน, Syn. chair
chairwoman[N] ประธานที่เป็นผู้หญิง
chairperson[N] ประธาน, Syn. chairman, president

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chair(แชร์) n. เก้าอี้,ตำแหน่งการงาน, Syn. seat
chairman(แชร์'เมิน) n.ประธาน,-vt. เป็นประธานที่ประชุม
chairmanship n.ตำแหน่งหรือประธาน
armchair(อาร์ม'แชร์) n. เก้าอี้มีที่วางแขน
cochairmann. ประธานร่วม -pl. cochairmen
headchairn. เก้าอี้ที่มีพนักพิงศีรษะ
rail chairn. ที่นั่งบนรางรถไฟ
reclining chairn. เก้าอี้นอน,เก้าอี้เอนกาย
rocking chairn. เก้าอี้โยก,, Syn. rocker
swivel chairn. เก้าอี้หมุน

English-Thai: Nontri Dictionary
chair(n) เก้าอี้,ตำแหน่ง
chairman(n) ประธาน
chairmanship(n) ตำแหน่งประธาน
armchair(n) เก้าอี้มีเท้าแขน,เก้าอี้นวม
ROCKING rocking chair(n) เก้าอี้โยก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chairเก้าอี้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chairmanประธาน, ประธานที่ประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chair Formรูปเก้าอี้ [การแพทย์]
Chair Letterการเคลื่อนย้ายโดยใช้เก้าอี้ [การแพทย์]
Chair Sittingท่านั่งเก้าอี้ [การแพทย์]
Chairballแชร์บอล [TU Subject Heading]
Chairsเก้าอี้ [TU Subject Heading]
Chairs, Baranyเก้าอี้หมุน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That you work for the chair of the litคุณเป็นประธานชมรมวรรณกรรม New Haven Can Wait (2008)
The chair or you in it?เก้าอี้ หรือ คุณล่ะ? Odyssey (2008)
In an uncomfortable chair,นั่งเก้าอี้ที่นั่งไม่สบาย Last Resort (2008)
I'm gonna ask you to piss on her chair next.ครั้งต่อไปผมอาจจะบอกให้ คุณถ่มน้ำลาย ลงที่เก้าอี้ทำงานเธอ Last Resort (2008)
Got a blood smear here, on the patient chair.มีรอยเลือดเปื้อนอยู่ตรงเก้าอี้คนไข้ And How Does That Make You Kill? (2008)
Eventually, they're gonna let me out of this chair, comrade, and when they do, I'm going to break your nose.ถ้าฉันออกจากเก้าอี้ได้นะ สหาย ฉันจะต่อยจมูกแกให้หักเลย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
In my favourite chair again!บนเก้าอี้ตัวโปรดของฉันอีกแล้ว The Secret of Moonacre (2008)
We are gonna get you out of that chair.เราจะช่วยคุณหลุดพ้นจากเก้าอี้นั่น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He died sitting in his favorite chair, listening to his favorite program on the wireless.เขานั่งตายบนเก้าอี้ตัวโปรด กำลังฟังรายการโปรดออกอากาศ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Dr. John Beecher, Vice Chairman of the NSA.ดร.จอห์น บีเชอร์ รองประธานของเอ็นเอสเอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Bud, can you throw this chair through the window?บัด, ช่วยโยนเก้าอี้ทะลุหน้าไปหน่อยได้มั๊ย? Day of the Dead (2008)
The target will be in the conference room, sitting at the head chair.เป้าหมายนายอยู่ในห้องประชุม เค้าจะนั่งเก้าอี้หัวโต๊ะ Wanted (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chairA cat jumped onto the chair and lay motionless.
chairA cat was sitting on the chair.
chairA dog jumped onto the chair and lay motionless for five minutes.
chairAfter being told, "Please, sit down," I sit in the chair.
chairAnd I call on the chairman of the Education Committee to support the motion.
chairAnxious for a quick decision, the chairman called for a vote.
chairAre there enough chairs to go around?
chairAre there enough chairs to seat 12 people?
chairBarry Taylor's name has been put forward for the post of chairman.
chairBetty sat in the chair with her legs crossed.
chairBring a couple more chairs.
chairBut he suddenly felt dizzy and he sat down again in his old chair.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังฆนายก[N] Chairman of the Ecclesiastical
ประธานที่ประชุม[N] chairman, See also: president, Count unit: คน, ท่าน
เก้าอี้[N] chair, See also: stool, seat, armchair, Example: ปัญหาเกี่ยวกับการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ แก้ไขด้วยการหาเก้าอี้นั่งให้เหมาะสม มีส่วนพิงหลัง เอว ข้อศอก, Count unit: ตัว, Thai definition: ที่สำหรับนั่งมีขา ยกย้ายไปได้ มีมากชนิดด้วยกัน ถ้าเป็นเก้าอี้นั่งมีรูปต่างๆ โดยมากมีพนักพิง
เก้าอี้นั่ง[N] chair, See also: bench, stool, armchair, seat, Syn. เก้าอี้, Example: พ่อชอบสะสมเก้าอี้แบบแปลกๆ ทั้งเก้าอี้นั่ง เก้าอี้นอน และเก้าอี้โยก, Count unit: ตัว
สภานายก[N] president, See also: chairman, Syn. สภาบดี, Thai definition: ผู้เป็นประธานในที่ประชุม, Notes: (สันสกฤต)
นายก[N] president, See also: chairman, Syn. ผู้นำ, Example: ท่านนายกได้กล่าวสุนทรพจน์ในการเปิดประชุมได้อย่างกินใจ, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้เป็นหัวหน้าคณะบริหารบ้านเมือง
ประธานกรรมการ[N] committee chairman, See also: chairman of the board, Example: ผมได้รับมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการกสช. ในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด, Count unit: คน
ประธาน[N] president, See also: chairman, chief, leader, Syn. นายงาน, เจ้าของ, ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้า, ผู้นำ, ผู้มีอำนาจ, Example: ประธานบริษัทจัดงานเลี้ยงต้อนรับพนักงานใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นใหญ่ในที่ประชุม
เก้าอี้พนัก[N] chair, Example: เก้าอี้พนักมีฉลุลายสวยงาม, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาว[n.] (jāo) EN: pulp ; flesh   FR: pulpe [f] ; chair [f]
เก้าอี้[n.] (kao-ī) EN: chair   FR: chaise [f] ; siège [m]
เก้าอี้ดนตรี[n. exp.] (kao-ī dontrī) EN: musical chairs   FR: chaise musicale [f]
เก้าอี้เข็นคนไข้[n. exp.] (kao-ī khēn khon khai) EN: wheel chair   FR: chaise roulante [f]
เก้าอี้หมุน[n. exp.] (kao-ī mun) EN: revolving chair   FR: chaise tournante [f]
เก้าอี้นวม[n. exp.] (kao-ī nūam) EN: armchair ; sofa ; settee ; upholster chair ; overstuffed chair   FR: fauteuil [m]
เก้าอี้ตัดผม [n. exp.] (kao-ī tat phom) EN: barber's chair   
เก้าอี้ทำฟัน[n. exp.] (kao-ī tham fan) EN: dental chair   FR: siège de dentiste [m]
เก้าอี้หวาย[n. exp.] (kao-ī wāi) EN: wicker chair ; rattan chair   FR: fauteuil en osier [m]
เก้าอี้โยก[n. exp.] (kao-ī yōk) EN: rocking chair   FR: rocking-chair [m] ; fauteuil à bascule [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAIR    CH EH1 R
CHAIRS    CH EH1 R Z
CHAIRED    CH EH1 R D
CHAIRES    SH EH1 R Z
CHAIREZ    CH AA0 IH1 R EH0 Z
CHAIRMEN    CH EH1 R M EH0 N
CHAIRMAN    CH EH1 R M AH0 N
CHAIRING    CH EH1 R IH0 NG
CHAIRMAN'S    CH EH1 R M AH0 N Z
CHAIRWOMEN    CH EH1 R W IH2 M EH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chair    (v) (ch e@1 r)
chairs    (v) (ch e@1 z)
chaired    (v) (ch e@1 d)
chairing    (v) (ch e@1 r i ng)
chairman    (n) (ch e@1 m @ n)
chairmen    (n) (ch e@1 m @ n)
chair-lift    (n) - (ch e@1 - l i f t)
chair-lifts    (n) - (ch e@1 - l i f t s)
chairmanship    (n) (ch e@1 m @ n sh i p)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
茶色[ちゃいろ, chairo] (adj) สีน้ำตาล, สีชา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sessellift {m}; Sesselbahn {f}chair lift [Add to Longdo]
Stuhlbein {n}chair leg [Add to Longdo]
Vorsitz {m} | den Vorsitz führen | den Vorsitz übernehmenchair | to take the chair | to take the chair [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こげ茶色;焦げ茶色[こげちゃいろ, kogechairo] (n) dark brown; olive brown [Add to Longdo]
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around [Add to Longdo]
どっかり[, dokkari] (adv-to) (on-mim) plunk (down something heavy); flump (into a chair) [Add to Longdo]
みこしを据える;御輿を据える[みこしをすえる, mikoshiwosueru] (exp,v1) to ensconce oneself (e.g. in a chair); to settle oneself down; to plant oneself [Add to Longdo]
アームカバー[, a-mukaba-] (n) arm cover (e.g. chair) [Add to Longdo]
アームチェア;アームチェアー[, a-muchiea ; a-muchiea-] (n) armchair [Add to Longdo]
アームレスチェア;アームレス・チェア[, a-muresuchiea ; a-muresu . chiea] (n) armless chair [Add to Longdo]
ウィングチェア[, uinguchiea] (n) wing chair [Add to Longdo]
ウインザーチェア;ウィンザーチェア[, uinza-chiea ; uinza-chiea] (n) Windsor chair [Add to Longdo]
チェア[, chiea] (n) chair; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主席[zhǔ xí, ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ, ] chairperson; premier; chairman [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] chair [Add to Longdo]
椅子[yǐ zi, ㄧˇ ㄗ˙, ] chair [Add to Longdo]
毛主席[Máo zhǔ xí, ㄇㄠˊ ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ, ] Chairman Mao; Mao Zedong 毛澤東|毛泽东 (1893-1976), Chinese communist leader [Add to Longdo]
总裁[zǒng cái, ㄗㄨㄥˇ ㄘㄞˊ, / ] chairman; director-general (of a company etc) [Add to Longdo]
董事长[dǒng shì zhǎng, ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ ㄓㄤˇ, / ] chairman of the board; chairman [Add to Longdo]
角椅[jiǎo yǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄧˇ, ] chair designed to fit in corner of a room [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
茶色[ちゃいろ, chairo] braun [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chair \Chair\, v. t. [imp. & p. p. {Chaired}; p. pr. & vb. n.
   {Chairing}.]
   1. To place in a chair.
    [1913 Webster]
 
   2. To carry publicly in a chair in triumph. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. To function as chairperson of (a meeting, committee,
    etc.); as, he chaired the meeting.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chair \Chair\ (ch[^a]r), n. [OE. chaiere, chaere, OF. chaiere,
   chaere, F. chaire pulpit, fr. L. cathedra chair, armchair, a
   teacher's or professor's chair, Gr. ? down + ? seat, ? to
   sit, akin to E. sit. See {Sit}, and cf. {Cathedral},
   {chaise}.]
   [1913 Webster]
   1. A movable single seat with a back.
    [1913 Webster]
 
   2. An official seat, as of a chief magistrate or a judge, but
    esp. that of a professor; hence, the office itself.
    [1913 Webster]
 
       The chair of a philosophical school. --Whewell.
    [1913 Webster]
 
       A chair of philology.         --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   3. The presiding officer of an assembly; a chairman; as, to
    address the chair.
    [1913 Webster]
 
   4. A vehicle for one person; either a sedan borne upon poles,
    or two-wheeled carriage, drawn by one horse; a gig.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Think what an equipage thou hast in air,
       And view with scorn two pages and a chair. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. An iron block used on railways to support the rails and
    secure them to the sleepers.
    [1913 Webster]
 
   {Chair days}, days of repose and age.
 
   {To put into the chair}, to elect as president, or as
    chairman of a meeting. --Macaulay.
 
   {To take the chair}, to assume the position of president, or
    of chairman of a meeting.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chair
   n 1: a seat for one person, with a support for the back; "he put
      his coat over the back of the chair and sat down"
   2: the position of professor; "he was awarded an endowed chair
     in economics" [syn: {professorship}, {chair}]
   3: the officer who presides at the meetings of an organization;
     "address your remarks to the chairperson" [syn: {president},
     {chairman}, {chairwoman}, {chair}, {chairperson}]
   4: an instrument of execution by electrocution; resembles an
     ordinary seat for one person; "the murderer was sentenced to
     die in the chair" [syn: {electric chair}, {chair}, {death
     chair}, {hot seat}]
   5: a particular seat in an orchestra; "he is second chair
     violin"
   v 1: act or preside as chair, as of an academic department in a
      university; "She chaired the department for many years"
      [syn: {chair}, {chairman}]
   2: preside over; "John moderated the discussion" [syn:
     {moderate}, {chair}, {lead}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 chair [ʃɛr]
   flesh
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top