Search result for

caterings

(187 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caterings-, *caterings*, catering
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา caterings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *caterings*)
English-Thai: Longdo Dictionary
cater to so.(vi) จัดหามาเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่ง เช่น There is something for everyone on the Internet. Very few topics and specialties are not catered to on the web., The day television programs cater to housewives.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cater[VT] จัดหาให้, See also: จัดเตรียมให้, Syn. provide, provision, supply
caterer[N] คนที่ขายหรือให้บริการด้านอาหาร
cater to[PHRV] จัดหาสิ่งที่ต้องการไว้ให้, Syn. cater for
cater for[PHRV] จัดเตรียมอาหารไว้ให้
cater for[PHRV] จัดหาสิ่งที่ต้องการไว้ให้, Syn. cater to, provide for
cater for[PHRV] พิจารณา, See also: ไตร่ตรอง
caterwaul[VI] ส่งเสียงดังน่ารำคาญเหมือนแมว, Syn. yowl
caterpillar[N] คนที่รีดไถจากผู้อื่น, Syn. extortioner
caterpillar[N] หนอนผีเสื้อ
cater-cornered[ADJ] ที่เป็นเส้นทแยงมุม, Syn. diagonal
cater-cornered[ADV] อย่างที่เป็นเส้นทแยงมุม, Syn. diagonally
caterpillar tractor[N] รถตีนตะขาบ, Syn. caterpillar vehicle, caterpillar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cater(เค'เทอะ) {catered,catering,caters } vi. จัดอาหาร (การบริการและ อื่น ๆ) ให้,จัดหาสิ่งที่ต้องการให้,เสนอรายการบันเทิง,เสนอรายการ,สอดคล้อง, See also: caterer ผู้จัดหา. cateringly adv., Syn. victual,feed
caterpillar(แคท'ทะพิลละ) n. หนอนผีเสื้อ,หนอนผีเสื้อราตรี,รถแทรกเตอร์
caterwaulvi. ร้องเสียงคล้ายเสียงแมวที่ร้องหาคู่

English-Thai: Nontri Dictionary
cater(vt) หาอาหารให้,ให้ความบันเทิง
caterpillar(n) หนอนแก้ว,หนอนผีเสื้อ,ดักแด้,ตัวบุ้ง,ตัวด้วง,ตีนตะขาบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rash, caterpillarผื่นแพ้บุ้งร่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cater cousinลูกพี่ลูกน้องชั้นที่ ๔ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caterpillar rashผื่นแพ้บุ้งร่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cateringบริการจัดทำอาหาร [เศรษฐศาสตร์]
Caterers and cateringบริการจัดเลี้ยง [TU Subject Heading]
Caterpillarsด้วง [TU Subject Heading]
Caterpillarsตัวบุ้ง,บุ้ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
caterบริการ
catering[แคท เทอ ริ่ง] (n ) การจัดอาหารให้ในงานเลี้ยง, บริการจัดเตรียมอาหาร, จัดเลี้ยง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No catering.Kein Catering. Documentary Filmmaking: Redux (2011)
The caterer thought he was hitting on him.คนขายอาหาร คิดว่าเค้ากำลังจีบเค้าอยู่ Pret-a-Poor-J (2008)
If you can tell me the fate of cecil the caterpillar,ถ้าคุณบอกฉันได้ถึงสิ่งที่ ซีซิลได้รับของความร่านของเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
"cecil the caterpillar." camp suisse."ซีซิลนังร่าน" ค่าย suisse. Pret-a-Poor-J (2008)
And there was this song about cecil the caterpillar.และพวกนั้นเคยร้องเพลงเกี่ยวกับนังร่านซีซิล Pret-a-Poor-J (2008)
If you can tell me the fate of cecil the caterpillar,- ถ้าคุณบอกผมได้เกี่ยวกับเรื่องราวของหนอนผีเสื้อ Cecil ( เพลงสำหรับเล่นรอบกองไฟของเด็กฝรั่ง ) There Might be Blood (2008)
Cecil the caterpillar. Camp suisse.- หนอนแก้วเซซิล ค่ายที่สวิซ There Might be Blood (2008)
Aaron dressed up as cecil the caterpillar.แอรอน แต่งเป็น หนอนผีเสื้อ There Might be Blood (2008)
I had catering get an extra case of Coors Light... in case the President comes.ในกรณีพิเศษนี้ ผมได้จัดหาคัวร์ไลท์... มาให้ท่านประธานาธิบดี Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Tobacco plants, when attacked by Heliothis caterpillars will send out a chemical attracting wasps to kill just those caterpillars.ต้นยาสูบ เมื่อถูกโจมตีโดยหนอนผีเสื้อเฮลิโอติส มันจะส่งสารเคมีที่ดึงดูดตัวต่อเพื่อฆ่าพวกหนอนผีเสื้อ The Happening (2008)
Shipyards churn out oil tankers, container ships and gas tankers to cater for the demands of globalized industrial production.อู่ต่อเรือผลิตถังน่ำมัน,เรือขนส่ง และถังก๊าซ เพื่อปรนเปรอความต้องการ ของอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก Home (2009)
Palm oil not only caters to our growing demand for food, but also cosmetics, detergents and, increasingly, alternative fuels.น้ำมันปาล์มไม่ได้แค่ตอบสนอง ความต้องการด้านอาหารที่เพิ่มขึ้นของเรา แต่รวมถึงเครื่องสำอาง,ผงซักฟอก และพลังงานทางเลือกที่เพิ่มขึ้น Home (2009)
So that we can cater to each member.เราแค่อยากคงไว้ซึ่งสไตล์... The Girlfriend Experience (2009)
You ever been to Del Friscos? They cater.คุณเคยไปร้าน เดล ฟริสโกส์มั้ย ? Law Abiding Citizen (2009)
I'm dosing a caterpillar.ฉันกำลังหยอดยาให้หนอนผีเสื้อ Bound (2009)
I'm a caterer. I oversee events on thanksgiving.แต่ฉันเป็นผู้รับจัดงานนะ ต้องดูแลงานตลอดวันขอบคุณพระเจ้าเลย Home Is the Place (2009)
I'm a dentist. - No, you were a dentist. Now you're a caterer, and you're paid fairlyผมจบปริญญาโท เป็นหมอฟัน ไม่ใช่ค่ะ คุณแค่เคยเป็นหมอฟัน In a World Where the Kings Are Employers (2009)
We have certain accounts that cater to a specific demographic.เรามีแผนงานที่แน่นอนตั้งแต่ด้านการจัดอาหารจนไปถึงสถิติจำนวนประชากร The Story of Lucy and Jessie (2009)
Oh, well, my schedule is just unreal, what with the catering company and looking after benjamin.โอ อืม คือตารางงานฉันแน่นมาก กับเรื่องบริษัทรับจัดอาหาร และยังต้องดูแลเบนจามินอีก Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
I have a rehearsal dinr to cater. Ugh, and I have a garden club meeting.ฉันมีงานซ้อมอาหารมื้อค่ำที่ฉันจัดอาหารให้ อืมม ฉันมีประชุมชมรมคนรักการทำสวนนะ Rose's Turn (2009)
The income he'll derive From his half of the catering business alone should--รายได้ครึ่งนึงที่เขาจะได้รับ จากธุรกิจจัดเลี้ยงอย่างเดียวควรเป็น.. Bargaining (2009)
Fantastic caterer and beautiful flowers.ให้เธอ ที่นี่ คืนพรุ่งนี้ อาหารเลิศ ๆ กับดอกไม้สวย ๆ Remains of the J (2009)
It means a lot. I'll just go cancel the caterer.ฉันจะไปโทร แคนเซิ่ลอาหารละกัน Remains of the J (2009)
I need to find a caterer.ชิลีนี่หนักเป็นตันเลย ฉันต้องหาคนทำอาหารแล้ว Remains of the J (2009)
Oh, and you expect me to believe that Jenny was behind this after she had me cancel the best caterer in town because she wanted Clue and a crock pot.โอ้ แล้วเธอจะให้เชื่อหรอว่าเจนนี้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้น่ะ หลังจากที่เธอให้แม่ยกเลิกอาหารที่ดีที่สุดในเมือง เพราะว่าเธอต้องการอาหารห่วยๆนี่หรอ Remains of the J (2009)
You know,wes' mom owns a catering company. Catering?คุณรู้ไหม แม่เวสเป็นเจ้าของบริษัท คาร์เตอร์อิง Seder Anything (2009)
And i'm a cater waiter at a seder.และฉันก็เป็นพนักงานเสริฟ์งานเซดาร์ Seder Anything (2009)
We'll talk about this later. Dan,you're dressed just like a cater waiter.เราจะพูดเรื่องนี้กันทีหลังนะ แดน เธอแต่งตัวเหมือนพนักงานเสริฟ์นะ Seder Anything (2009)
I-I'm a cater waiter.ฉันเป็นเด็กเสริฟ์ Seder Anything (2009)
I'm not a very good cater waiter.ผมไม่ได้เป็นเด็กเสริฟ์ที่ดีเลย Seder Anything (2009)
oh, it must be the caterer.โอว อาจจะเป็น คนจัดงาน The Wrath of Con (2009)
Oh, excuse me. oh, i asked the catererโอ ขอตัวนะคะ ฉันสั่งบริษัทส่งอาหาร Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
I'm a cater waiter now. where you been?ฉันเป็นพนักงานเสริฟ เธอไปไหนมา Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
That caters to the prenatal set.เขามีบริการ สปาก่อนคลอด Hairography (2009)
I go to Masa, see if they will cater.ฉันจะไปที่ Masa ดูว่าเขาจะจัดการได้ไม๊ The Freshmen (2009)
September 24th, two different restaurants, both catering to a wealthy clientele, had their front windows smashed and their interiors torn apart, and finally, October 1st, a newly renovated townhome was ransacked before the family could move in.24 กันยายน ร้านอาหาร 2 แห่ง ที่รับจัดงานเลี้ยง ให้กับลูกค้าที่มีฐานะดี Hopeless (2009)
Because I would really love to cater this party.เพราะฉันอยากจัดอาหารให้งานนี้ Careful the Things You Say (2009)
You were stealing my recipes for a catering job.คุณขโมยสูตรฉันเพื่องานจัดหาอาหาร Careful the Things You Say (2009)
I'll deal with the caterers.ฉันจะติดต่อส่วนอาหาร Rufus Getting Married (2009)
Our bid was, uh, too high. It looks like they're gonna go with another caterer.การประมูลสูงไป เหมือนกับพวกเขาจะไปกับเจ้าอื่น The Coffee Cup (2009)
She worked for a caterer at an event last night.เธอทำงานเป็นพนักงานเสริฟ ที่งานเลี้ยงเมื่อคืนนี้ The Performer (2009)
Whether he's a partner or not, we don't plan on changing caterers, so please leave.ไม่ว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานหรือไม่, เรายังไม่มีแผนจะเปลี่ยนคนขายอาหาร, ได้โปรดไปซะ Shining Inheritance (2009)
I have decided to come here first, to promote our catering services.ฉันเป็นคนตัดสินใจจะมาที่นี่ก่อน, เพื่อโปรโมทบริการจัดอาหารของเรา. Shining Inheritance (2009)
The caterers are the president's relative's in-laws.คนขายอาหารเป็น ญาติทางฝ่ายสะใภ้ของประธาน. Shining Inheritance (2009)
If we don't cater to all markets, someone else will.ถ้าไม่คนอื่นจะทำแทนเรา คุณพร้อมแค่ไหน หากคิดว่า Daybreakers (2009)
I was carried off in the hands off, Morpheus like a caterpillar in a cocoon.มันเหมือนกับว่าในตอนนี้ ผมกลายเป็นหนอนผีเสื้อไปแล้ว หวัดดีที่รัก Sherlock Holmes (2009)
And there's a blue caterpillar.แล้วก็มีหนอนผีเสื้อสีน้ำเงิน Alice in Wonderland (2010)
Blue caterpillar.หนอนผีเสื้อสีน้ำเงินเหรอ? Alice in Wonderland (2010)
You have a caterpillar on your shoulder.มีหนอนอยู่บนไหล่ของเธอน่ะ Alice in Wonderland (2010)
Do you really want to be pushed and shoved in a crowd and eat bad catered food?คุณอยากเบียดคน กับกินอาหารซุ้มห่วยๆ เหรอ Sex and the City 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
caterA butterfly is a mature caterpillar.
caterA store catering to students.
caterI arranged catering for tomorrow's party.
caterMy mother disliked caterpillars, not to mention snakes.
caterOur travel advice center caters for the independent traveler.
caterThe caterpillar turned into a butterfly.
caterThis caterpillar will become a beautiful butterfly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวอ่อน[N] caterpillar, See also: embryo, Example: ตัวอ่อนของมดซึ่งเกิดจากนางพญาจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี, Count unit: ตัว, Thai definition: ทารกในครรภ์, ลูกอ่อนในครรภ์ที่จะเติบโตต่อไป
ตัวอ่อน[N] caterpillar, See also: embryo, Example: ตัวอ่อนของมดซึ่งเกิดจากนางพญาจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี, Count unit: ตัว, Thai definition: ทารกในครรภ์, ลูกอ่อนในครรภ์ที่จะเติบโตต่อไป
ตีนตะขาบ[N] caterpillar tractor, Syn. รถตีนตะขาบ, Example: รถตีนตะขาบสามารถวิ่งไปในภูมิประเทศที่ไม่มีถนนได้, Count unit: คัน, Thai definition: รถชนิดหนึ่งซึ่งขับเคลื่อนด้วยสายพาน สามารถขับเคลื่อนไปในภูมิประเทศที่เป็นทุ่งนาป่าเขาได้ดีกว่ารถที่ใช้ล้อธรรมดา
บุ้ง[N] caterpillar, See also: hairy caterpillar, Syn. ตัวบุ้ง, หนอนบุ้ง, Example: ฉันเห็นบุ้งทีไรขนลุกทุกที เพราะเคยโดนตัวมันแล้วคันมากๆ, Count unit: ตัว, Thai definition: หนอนผีเสื้อหลายชนิดและหลายวงศ์ เช่น วงศ์ Arctiidae, Lymantriidae, Lasiocampidae มีขนปกคลุมเต็มลำตัว เมื่อถูกเข้าจะปล่อยน้ำพิษทำให้เกิดอาการแสบร้อนและคัน เมื่อเจริญวัยจะเข้าดักแด้และฟักออกมาเป็นผีเสื้อกลางคืน
ร่าน[N] caterpillar, Syn. บุ้ง, หนอนผีเสื้อ, Thai definition: ชื่อหนอนผีเสื้อหลายชนิดและหลายวงศ์ เช่น วงศ์ Arctiidae, Lymantriidae, Lasiocampidae มีขนปกคลุมเต็มลำตัว เมื่อถูกเข้าจะปล่อยน้ำพิษทำให้เกิดอาการแสบร้อนและคัน เมื่อเจริญวัยจะเข้าดักแด้และฟักออกมาเป็นผีเสื้อกลางคืน
ด้วง[N] grub, See also: chrysalis, weevil, worm, caterpillar, beetle, Example: แม้แต่ตัวด้วง ตัวแมลง ไข่มด ไข่แมลงมนุษย์ก็กินเป็นภักษาหารได้ทั้งนั้น, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงในอันดับ Coleoptera มีปีก 2 คู่ ลำตัวและปีกคู่หน้าแข็ง เมื่อพับปีกขอบปีกจะจดกันที่กึ่งกลางสันหลัง ปีกคู่หลังบางเมื่อพับจะซ้อนเข้าไปเก็บใต้ปีกคู่หน้า ปากเป็นชนิดกัดกิน อกปล้องแรกใหญ่และเห็นได้ชัดเจน แมลงพวกนี้มีมากชนิดกว่าแมลงอื่นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุ้ง[n.] (bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: grub ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; worm   
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm   FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m]
หนอนบุ้ง[n.] (nøn bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
หนอนผีเสื้อ[n. exp.] (nøn phīseūa) EN: caterpillar   FR: chenille de papillon [f]
ตัวบุ้ง[n.] (tūa bung) EN: caterpillar ; hairy carterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CATER    K EY1 T ER0
CATERS    K EY1 T ER0 Z
CATERED    K EY1 T ER0 D
CATERER    K EY1 T ER0 ER0
CATERING    K EY1 T ER0 IH0 NG
CATERERS    K EY1 T ER0 ER0 Z
CATERINO    K AA0 T ER0 IY1 N OW0
CALCATERRA    K AE2 L K AH0 T EH1 R AH0
CATERPILLER    K AE1 T ER0 P IH2 L ER0
CATERPILLER    K AE1 T AH0 P IH2 L ER0
CATERPILLAR    K AE1 T ER0 P IH2 L ER0
CATERPILLAR    K AE1 T AH0 P IH2 L ER0
CATERPILLARS    K AE1 T AH0 P IH2 L ER0 Z
PONTIFICATER    P AA0 N T IH1 F AH0 K EY2 T ER0
CATERPILLER'S    K AE1 T AH0 P IH2 L ER0 Z
CATERPILLER'S    K AE1 T ER0 P IH2 L ER0 Z
CATERPILLAR'S    K AE1 T ER0 P IH2 L ER0 Z
PONTIFICATERS    P AA0 N T IH1 F AH0 K EY2 T ER0 Z
PROGNOSTICATER    P R AA2 G N AA1 S T AH0 K EY2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cater    (v) (k ei1 t @ r)
caters    (v) (k ei1 t @ z)
catered    (v) (k ei1 t @ d)
caterer    (n) (k ei1 t @ r @ r)
caterers    (n) (k ei1 t @ r @ z)
catering    (v) (k ei1 t @ r i ng)
caterwaul    (v) (k a1 t @ w oo l)
caterwauls    (v) (k a1 t @ w oo l z)
caterpillar    (n) (k a1 t @ p i l @ r)
caterwauled    (v) (k a1 t @ w oo l d)
caterpillars    (n) (k a1 t @ p i l @ z)
caterwauling    (v) (k a1 t @ w oo l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bankettservice {m}banquet service; catering service [Add to Longdo]
Gaststättengewerbe {n}catering trade [Add to Longdo]
Katzenmusik {f}caterwauling [Add to Longdo]
Lebensmittel liefern | Lebensmittel liefernd | liefert Lebensmittel | lieferte Lebensmittelto cater | catering | caters | catered [Add to Longdo]
Lebensmittellieferant {m}caterer [Add to Longdo]
Planierraupe {f}caterpillar bulldozer; dozer [Add to Longdo]
Raupe {f} | Raupen {pl}caterpillar | caterpillars [Add to Longdo]
Raupentrieb {m}caterpillar drive [Add to Longdo]
für Selbstversorgerself-catering [Add to Longdo]
Selbstversorgung {f}self-supply; self-catering [Add to Longdo]
Verpflegung {f}catering [Add to Longdo]
Verpflegungs-Service {m}catering service [Add to Longdo]
(ein Fest) ausrichtento cater (a party) [Add to Longdo]
diagonal gegenübercatercorner [Add to Longdo]
miauento caterwaul [Add to Longdo]
miautcaterwauls [Add to Longdo]
miautecaterwauled [Add to Longdo]
Gleiskettenschlepper {m}caterpillar tractor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャタピラー(P);キャタピラ;カタピラー[, kyatapira-(P); kyatapira ; katapira-] (n) caterpillar; endless track; (P) [Add to Longdo]
ケータリング[, ke-taringu] (n) catering [Add to Longdo]
ケータリングサービス[, ke-taringusa-bisu] (n) catering service [Add to Longdo]
ステータスインジケータ[, sute-tasuinjike-ta] (n) {comp} status indicater [Add to Longdo]
ブルセラショップ[, buruserashoppu] (n) (See ブルセラ) used women's clothing store (catering to male clientele who purchase panties, high-school uniforms, etc. for sexual arousal) [Add to Longdo]
意を迎える[いをむかえる, iwomukaeru] (exp,v1) to cater to another's wish; to accommodate; to be agreeable [Add to Longdo]
芋虫;いも虫[いもむし;イモムシ, imomushi ; imomushi] (n) (See 雀蛾) hornworm (caterpillar of a hawk moth); (hairless) caterpillar [Add to Longdo]
観光バー[かんこうバー, kankou ba-] (n) tourist bar; gay bar catering mainly to straight people [Add to Longdo]
仕出し[しだし, shidashi] (n) catering; shipment [Add to Longdo]
仕出し屋[しだしや, shidashiya] (n) caterer [Add to Longdo]
仕出し弁当[しだしべんとう, shidashibentou] (n) box lunches for delivery; catering meal [Add to Longdo]
仕出す[しだす, shidasu] (v5s,vt) to begin to do; cater [Add to Longdo]
刺毛[しもう, shimou] (n) stinging hair (of a nettle, caterpillar, etc.) [Add to Longdo]
枝尺蠖;枝尺取[えだしゃくとり, edashakutori] (n) (uk) (obsc) (See 尺蛾) geometer moth caterpillar; geometrid caterpillar (of subfamily Ennominae) [Add to Longdo]
斜向かい;斜向い[はすむかい, hasumukai] (adj-no,n) catercorner; diagonally opposite [Add to Longdo]
尺取[しゃくとり, shakutori] (n) measuring worm; inchworm; looper (caterpillar) [Add to Longdo]
尺取り虫;尺取虫[しゃくとりむし, shakutorimushi] (n) inchworm; measuring worm; looper (caterpillar) [Add to Longdo]
出前[でまえ, demae] (n,vs) catering; meal delivery service; (P) [Add to Longdo]
青虫[あおむし, aomushi] (n) cabbageworm (caterpillar of the cabbage white butterfly) [Add to Longdo]
皮虫[かわむし, kawamushi] (n) (arch) (See 毛虫) hairy caterpillar [Add to Longdo]
無限軌道[むげんきどう, mugenkidou] (n,adj-no) endless track; caterpillar [Add to Longdo]
毛虫[けむし, kemushi] (n) (1) hairy caterpillar; woolly bear; (2) pest; nudnik (nudnick); (P) [Add to Longdo]
裸虫[はだかむし;らちゅう, hadakamushi ; rachuu] (n) (1) caterpillar (esp. hairless); (2) person with scanty supply of clothes [Add to Longdo]
賄い[まかない, makanai] (n) boarding; board; meals; catering; cook [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冬虫夏草[dōng chóng xià cǎo, ㄉㄨㄥ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄘㄠˇ, / ] vegetable caterpillar [Add to Longdo]
半履带[bān lǚ dài, ㄅㄢ ㄌㄩˇ ㄉㄞˋ, / ] half-track (vehicle with both wheels and caterpillar treads) [Add to Longdo]
卡特彼勒公司[Kǎ tè bǐ lè gōng sī, ㄎㄚˇ ㄊㄜˋ ㄅㄧˇ ㄌㄜˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] Caterpillar Inc. [Add to Longdo]
大众化[dà zhòng huà, ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] mass-oriented; to cater for the masses; popularized [Add to Longdo]
履带[lǚ dài, ㄌㄩˇ ㄉㄞˋ, / ] caterpillar track; shoes and belt [Add to Longdo]
履带车[lǚ dài chē, ㄌㄩˇ ㄉㄞˋ ㄔㄜ, / ] a caterpillar track vehicle [Add to Longdo]
承欢[chéng huān, ㄔㄥˊ ㄏㄨㄢ, / ] to cater to sb to make them happy (esp. of one's parents) [Add to Longdo]
毛毛虫[máo mao chóng, ㄇㄠˊ ㄇㄠ˙ ㄔㄨㄥˊ, / ] caterpillar [Add to Longdo]
毛虫[máo chóng, ㄇㄠˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] caterpillar [Add to Longdo]
[rán, ㄖㄢˊ, ] a caterpillar [Add to Longdo]
虫草[chóng cǎo, ㄔㄨㄥˊ ㄘㄠˇ, / ] Chinese caterpillar fungus (Cordyceps sinensis) [Add to Longdo]
[zhú, ㄓㄨˊ, ] caterpillar [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] looper caterpillar [Add to Longdo]
迎合[yíng hé, ˊ ㄏㄜˊ, ] to suit one's own wishes or interests to serve sb else's; to cater to sb; to fawn [Add to Longdo]
配餐[pèi cān, ㄆㄟˋ ㄘㄢ, ] catering [Add to Longdo]
酒店业[jiǔ diàn yè, ㄐㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˋ ㄧㄝˋ, / ] the catering industry; the hotel and restaurant business [Add to Longdo]
面向[miàn xiàng, ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] to face; to turn towards; to incline to; geared towards; catering for; -oriented; facial feature; appearance; aspect; facet [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ステータスインジケータ[すてーたすいんじけーた, sute-tasuinjike-ta] status indicater [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top