Search result for

castled

(232 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -castled-, *castled*, castl, castle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา castled มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *castled*)
English-Thai: Longdo Dictionary
ruined castle(n) ปราสาท (เก่าแก่) ที่ถูกทำลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
castle[N] คฤหาสน์
castle[VI] เดินหมาก, See also: เดินตัวหมากรุก
castle[N] ตัวเรือในเกมหมากรุก, Syn. rook
castle[N] ปราสาท, See also: พระราชวัง, Syn. palace
castle[N] ป้อมปราการ
Newcastle[N] เมืองนิวคาสเซิลของประเทศอังกฤษ
forecastle[N] ส่วนหน้าหรือหลังเรือใช้เก็บของ เครื่องจักร หรือที่พักทหารเรือ
forecastle[N] ดาดฟ้าหัวเรือ
castle in the air[N] วิมานในอากาศ, See also: ฝันกลางวัน, Syn. castle in Spain, daydream
build castles in Spain[IDM] ฝันกลางวัน, See also: คิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
build castles in the air[IDM] ฝันกลางวัน, See also: คิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
carry coals to Newcastle[IDM] ทำในสิ่งที่ไม่จำเป็น, See also: ทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air castleวิมานในอากาศ
castle(คาส'เซิล) {castled,castling,castles} n. ประสาท,คฤหาสน์,ป้อมปราการ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับเรือของหมากรุกไทย,สถานหลบภัยที่ปลอดภัย vt. ใส่ในป้อมปราการ,ใช้เรือคุ้มครองขน, Syn. palace
castle buildern. นักฝันหวาน, Syn. daydreamer
castle in spainn. วิมานในอากาศ,การฝันหวาน, Syn. daydream
castle in the airn. วิมานในอากาศ,การฝันหวาน, Syn. daydream
cloud castlen. วิมานในฝัน

English-Thai: Nontri Dictionary
castle(n) คฤหาสน์,ปราสาท,ป้อมปราการ
forecastle(n) ดาดฟ้าเรือ,กะลาสีเรือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Castlesปราสาท [TU Subject Heading]
Newcastle diseaseโรคนิวคาสเซิล [TU Subject Heading]
Newcastle disease vaccineวัคซีนโรคนิวคาสเซิล [TU Subject Heading]
Conjunctivitis, Newcastleโรคตาแดง [การแพทย์]
Castleคาสเซิล, คฤหาสน์ ปราสาท [อื่นๆ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Castle...คาสเซิส Pandora (2012)
Castle?Castle? Deep Cover (2014)
Castle.Castle. Sleeper (2015)
Control, we have POTUS and we're moving to the castle.ศูนย์บัญชาการ เราได้ตัวโพตัส(ท่านประธาธิบดี)แล้ว กำลังเดินทางกลับปราสาท Vantage Point (2008)
Control, we have POTUS and are entering the castle.ศูนย์บัญชาการ เราได้โพตัส(ท่านประธาธิบดี) และกำลังเดินทางเข้าป้อมปราการ Vantage Point (2008)
Control, we have POTUS and are entering the castle.เรียกศูนย์,โพทัสอยู่ที่นี่ กำลังเคลี่อนเข้าป้อมปราการ Vantage Point (2008)
You got a castle.แกก็มีปราสาทนะ Inkheart (2008)
A lovely castle in a secluded part of the country far from prying eyes.ปราสาทสวยงามบนทำเลที่ แสนจะเป็นส่วนตัว ปราศจากสายตาสอดรู้สอดเห็นไง Inkheart (2008)
I've got a castle.ข้ามีปราสาทแล้ว Inkheart (2008)
Get in the castle! - Let's go!-เข้าไปในปราสาท! Inkheart (2008)
And in the castles of Umbra the Black Prince.แล้วในปราสาทอัมบรา ก็มีเจ้าชายชุดดำ Inkheart (2008)
Capricorn's castle is like a five-star hotel.ปราสาทของคาปริคอร์นเนี่ย เหมือนโรงแรมห้าดาวเลย Inkheart (2008)
I can set fire to the castle.ฉันวางเพลิงปราสาทได้นะ Inkheart (2008)
Not my castle!ปราสาทของข้า! Inkheart (2008)
That means those same men aren't protecting his castle.นั่น เครื่องมือ กองทัพบก ไม่ใช่ การป้องกัน คฤหาสน์ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Crazy. No one has taken that castle.นั่นมันบ้าชัดๆ, เราไม่เคยยึดปราสาทนั่นเลย. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
The entire castle was actually build... in 1220...ปราสาททั้งหมดถูกสร้างปี 1220 Made of Honor (2008)
/You'd think he'd be a shoo-in /to rule the castle, right?-ใช่ -ผิด Bedtime Stories (2008)
/Strikingly handsome. /Who lived in a grand castleทึ่ซึ่งผู้อยู่ใกล้และไกล Bedtime Stories (2008)
/... and knew everything there is /to know about running a castle,ทุกคนไม่เห็นคุณค่าของเขาเลย Bedtime Stories (2008)
One day the king invited all his subjects to the castle. I bring glad tidings.ข้ามีเรื่องดีๆ มาประกาศ วันนี้ข้าได้เลือกอัศวิน Bedtime Stories (2008)
For on this day I have chosen a champion who will run this castle and be my closest advisor and bestest buddy.มาเป็นผู้ดูแลปราสาท ที่ปรึกษา และพระสหายของข้า อัศวินคนใหม่ของข้าคือ เซอร์บาสกี้! Bedtime Stories (2008)
I meant to head for the castle, I ended up at the field.ฉันตั้งใจจะไปปราสาท แต่ไปหลงอยู่กลางทุ่ง The Reader (2008)
And that T-bag character is out in the wind with the keys to the castle.แล้วคนอย่างทีแบ็กก็ยังลอยนวลอยู่ กับกุญแจที่จะไขเรื่องนี้ได้ เรามีปัญหามากพอแล้ว Blow Out (2008)
The automobile shapes new suburbs, where every home is a castle, a safe distance from the asphyxiated city centers, and where neat rows of houses huddle around dead-end streets.รถยนต์ทำให้บ้านในแถบชานเมือง, กลายเป็นปราสาทได้, เพราะการย่นระยะทางให้ใกล้แค่เอื้อม, ที่ซึ่งบ้านเรียงเป็นแถว รายล้อมไปด้วยถนนสู่ทางตัน Home (2009)
- They care about Ken Castle.- เค้าสนกันแต่ เคน คาสเซิล เท่านั้น! Gamer (2009)
Bob, are you aware that Castle has clocked exactly one media appearance state, and that was Walter's last interview before she died, that would be 9 fucking years ago!บ๊อบคะ คุณรู้มั้ยว่า คาสเซิลน่ะ Nออกสื่ออยู่แค่หนเดียว เค้าสัมภาษณ์กับ วอลเตอร์ส ไงคะ Nนั่นก็ 9 ปีมาแล้วนะ! Gamer (2009)
The creation of reclusive genius Ken Castle...จากผู้สร้างอัจฉริยะ นามว่า เคน คาสเซิล Gamer (2009)
"Who is Ken Castle?""ใครเหรอ เคน คาสเซิล?" Gamer (2009)
Nine months ago, Castle availed a new simulation.9 เดือนที่แล้ว คาสเซิล Nได้ออกเกมซิมูเลชั่นรูปแบบใหม่ Gamer (2009)
So Mr. Castle, how the hell does it work?คุณ คาสเซิล คะ เกมนี้มันทำงานอย่างไรคะ? Gamer (2009)
- We will, Mr. Castle.- แน่นอนค่ะ คุณคาสเซิล Gamer (2009)
Ken Castle wants you to believe that we are living in a better, safer world.เคน คาสเซิล อยากให้พวกคุณเชื่อว่า Nเราอยู่ในโลกที่ดีกว่า ปลอดภัยกว่า Gamer (2009)
- Mr. Castle, we have no idea where this is...- คุณคาสเซิล เราไม่รู้จริงๆ ว่ามันมาได้ไง... Gamer (2009)
Ah, Mr.Castle, we can't stop every virus that sneaks in.คุณคาสเซิลครับ ดูเหมือนเราจะกันไวรัสไม่ได้.. Gamer (2009)
WATCH IT LIVE ON CASTLE PAY-PER-VIEWติดตามได้ทางช่อง คาสเซิล Gamer (2009)
Ken Castle... Is a liar. Liar!เคน คาสเซิล มันเป็นไอ้ขี้โกหก โกหก! Gamer (2009)
All contact between "Society" city, and an estimated 3 quarters of a million players were shut down for 3 hours while Castle technicians were working on what they described as a "satellite infection"...การรับส่งคลื่นของ "โซไซตี้" ไปยังผู้ควบคุม Nกว่า 1 ใน 3 ของทั้งหมดพันล้านคน ถูกระงับไปเป็นเวลานานกว่า 3 ชั่วโมง .. Nทีมงานเทคนิคของ คาสเซิล Gamer (2009)
Experts estimate that the service interruption will end up costing Castle billions in lost revenue.ผู้เชี่ยวชาญ คาดการณ์ว่า Nการแทรกซึมสัญญาณดังกล่าว.. จะทำให้ คาสเซิล สูญรายได้ นับพันล้าน.. Gamer (2009)
Well don't cry for Castle, he can cover this with change in his couch cushions.ไม่ต้องเสียน้ำตาเผื่อ คาสเซิล กันหรอก ราคาโซฟาใหม่ของเค้า มากกว่านี้อีก Gamer (2009)
- Things that Castle is afraid of.- สิ่งที่ คาสเซิล กลัวที่สุด Gamer (2009)
As long as you boy stays on the him inside, Castle knows he can keep him quiet.ตราบใดที่นายยังเล่นเป็นเกเบิ้ล... Nคาสเซิล ก็วางใจว่าเกเบิ้ลจะไม่ปริปาก Gamer (2009)
Castle would never let that happen.Nคาสเซิลคงไม่ปล่อยให้เค้ารอดแน่ๆ Gamer (2009)
Castle won't allow it.คาสเซิล ไม่ให้ไปแล้ว Gamer (2009)
Initial reports are that Kable, the most recognizable face of the Slayers phenomenon... next to Ken Castle himself, is officially listed as fragged.รายงานเบื้องต้น กล่าวว่า เกเบิ้ล.. สเลยอร์ที่มีใบหน้าเป็นที่จดจำมากที่สุด.. รองจากผู้พัฒนาเกม อย่าง เคน คาสเซิล นั้น.. Gamer (2009)
But Castle's personal security will be, soon enough and trust me...แต่การ์ดของ คาสเซิล ใกล้จะมาแล้วล่ะ Nนายเชื่อฉันสิ.. Gamer (2009)
Because Castle is afraid of you man.เพราะ คาสเซิล กลัวนายน่ะสิ พวก Gamer (2009)
Want to be a part of Castle's world, throwing away everything that means to be human.พวกเค้า อยากมาเป็นส่วนหนึ่งของเกม Nโดยยอมละทิ้งความเป็นมนุษย์ไป.. Gamer (2009)
Set to bankrupt the whole damn USA, then Castle rides in on a white horseอีกหน่อยอเมริกาจะล้มละลายแน่ แล้ว คาสเซิล ก็จะขี่ม้าขาวมาช่วย.. Gamer (2009)
Castle's project was shut down.โปรเจคทดลองของ คาสเซิล ก็ถูกยกเลิก Gamer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
castlA castle stands a little way up the hill.
castlAll the soldiers were called out by the king to defend the castle against all opposition.
castlAll was silent throughout the castle.
castlAn Englishman's home is his castle.
castlAn old castle stands near the river.
castlAn old castle stands on top of the cliff.
castlAn old lady guided us through the castle.
castlBob went about building his castle in Spain when he spoke of inheriting his father's wealth.
castlBuilt castles in the air all day.
castlDisguising himself as a peasant he crept into the castle town.
castlFrom the castle we could see the whole curve of the river around its base.
castlHe yielded the castle to the enemy.
castlHigh above the city stands the old castle.
castlHow about taking in the Nijo Castle?
castlHowever, when I finally reached the castle I was thrown into this prison by the commander of the imperial guard.
castlI am now in an old castle.
castlI came in view of the castle.
castlI like Azuchimomoyama Castle.
castlI like castles.
castlIt is foolish of you to build a castle in the air while forgetting to drive in pilings for its foundation.
castlIt is said that the castle dates back to the 11th century.
castlMovement key to Up! - The BGM changes and the background becomes that of the Demon King's castle.
castlMy plan is visiting old castles in Scotland.
castlNagoya is a city which is famous for its castle.
castlPeople ran out of the castle.
castlSeen from a distance, the big rock looks like an old castle.
castlShe is staying at a little hotel by the castle.
castlShe was standing amid the ruins of the castle.
castlThat castle is beautiful.
castlThat castle was built in ancient times.
castlThat is an old castle.
castlThat's like carrying coals to Newcastle.
castlThe army besieged the castle for many days.
castlThe castle, burnt down in 1485, was not rebuilt.
castlThe castle dates back to 1610.
castlThe castle has been restored and is open to the public.
castlThe castle is across the river.
castlThe castle is a good distance off.
castl"The castle is haunted," he said with a shiver.
castlThe castle is now in ruins.
castlThe castle is worth visiting.
castlThe castle lies to the east of the town.
castlThe castle shone in the rising sun as if it were on fire.
castlThe castle stands facing a beautiful lake.
castlThe castle stands three miles north of the town.
castlThe castle was burnt to ashes.
castlThe castle was in disrepair.
castlThe castle was transformed into a marvelous museum.
castlThe children are building sand castles on the beach.
castlThe old castle is in a sad state.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอตก[ADV] crestfallenly, See also: downcastly, dejectedly, dispiritedly, discouragingly, Example: บรรณาธิการบริหารนั่งคอตกเหมือนคนหมดอาลัยตายอยาก, Thai definition: อาการที่หัวงุบลงมาแสดงอาการผิดหวัง
ไพชยนต์[N] royal castle, Thai definition: ปราสาททั่วไปของหลวง
โลหะปราสาท[N] metallic castle, Thai definition: ชื่อปราสาท ซึ่งพระจ้าอภัยทุฏฐคามินี ครองราชย์ในลังกา เมื่อ พ.ศ. 442-486 สร้างไว้อย่างวิจิตร
วิมาน[N] paradise, See also: heavenly palace, abode of the angels, celestial castle, Syn. สวรรค์, Example: เจ้าที่ซึ่งเคยเป็นเจ้าผีอยู่ศาลไม้ได้เลื่อนชั้นเป็นเทวดาอยู่วิมาน, Thai definition: ที่อยู่หรือที่ประทับของเทวดา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยกยอด[V] raise up the top of a castle, See also: lift, elevate, Thai definition: ทำพิธีเอายอดเมรุยอดปราสาทขึ้น
ปราสาท[N] castle, See also: palace, Syn. วัง, พระราชวัง, Example: สำนักพระราชวังจะได้จัดที่สำหรับลงพระนามลงนามถวายพระพรและเปิดปราสาทพระเทพบิดรให้ถวายบังคมพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี, Thai definition: เรือนมียอดเป็นชั้นๆ สำหรับเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์
กำพด[N] great castle of elephant's head, See also: kind of gable-end of a palace, Thai definition: จอมปราสาทหัวช้าง
วิมานในอากาศ[N] castles in the air, Syn. วิมานบนอากาศ, Example: คนที่ปรับตัวได้ดีก็ยังสร้างวิมานในอากาศด้วยการฝันเฟื่องได้เช่นกัน, Thai definition: การฝันหวานลมๆแล้งๆ ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลหะปราสาท[n. exp.] (lōha prāsāt) EN: metallic castle   
นิวคาสเซิ่ล[TM] (Niūkhāssoēl) EN: Newcastle   FR: Newcastle
พระราชวัง[n.] (phrarātchawang) EN: royal residence ; toyal palace ; royal castle   FR: palais royal [m] ; résidence royale [f] ; château royal [m]
ปราสาท[n.] (prāsāt) EN: castle ; tower ; royal hall ; religious hall ; house of the gods ; small ornate building with a cruciform ground plan and needle-like spire   FR: château [m] ; ancienne tour [f] ; palais [m]
วิมาน[n.] (wimān) EN: paradise ; heavenly palace ; abode of the angels ; celestial castle   FR: paradis [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CASTLE    K AE1 S AH0 L
CASTLES    K AE1 S AH0 L Z
CASTLE'S    K AE1 S AH0 L Z
NEWCASTLE    N UW1 K AE2 S AH0 L
CASTLEMAN    K AE1 S AH0 L M AH0 N
HARDCASTLE    HH AA1 R D K AE2 S AH0 L
MOUNTCASTLE    M AW1 N T K AE2 S AH0 L
GREENCASTLE    G R IY1 N K AE2 S AH0 L
CASTLEBERRY    K AE1 S AH0 L B EH2 R IY0
NEWCASTLE'S    N UW1 K AE2 S AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
castle    (v) (k aa1 s l)
castled    (v) (k aa1 s l d)
castles    (v) (k aa1 s l z)
Rucastle    (n) (r uu1 k a s @ l)
castling    (v) (k aa1 s l i ng)
Newcastle    (n) (n y uu1 k a s l)
Castleford    (n) (k aa1 s l f @ d)
forecastle    (n) (f ou1 k s l)
forecastles    (n) (f ou1 k s l z)
Barnard Castle    (n) - (b aa2 n @ d - k aa1 s l)
Newcastle upon T    (n) -- (n y uu2 k a s l - uh p o n - t ai1 n)
Newcastle-under-    (n) -- (n y uu2 k a s l - uh2 n d @ - l ai1 m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kronenmutter {f} [techn.]castle nut; castellated nut [Add to Longdo]
Luftschloss {n} | Luftschlösser {pl}castle in the air | castles in the air [Add to Longdo]
Rochade {f} (Schach) | kleine Rochade; kurze Rochade | große Rochade; lange Rochadecastling; castle (chess) | castling king's side; castling kingside | castling queen's side; castling queenside [Add to Longdo]
Schloss {n}; Burg {f}; Kastell {n} | Schlösser {pl}; Burgen {pl}castle | castles [Add to Longdo]
Vorderdeck {n} | Vorderdecks {pl}forecastle | forecastles [Add to Longdo]
Wasserburg {f}castle built in water; moated castle [Add to Longdo]
rochieren (Schach) | rochierend | rochierteto castle (chess) | castling | castled [Add to Longdo]
Newcastle upon Tyne (Stadt in Großbritannien)Newcastle upon Tyne (city in Great Britain) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お山の大将;御山の大将[おやまのたいしょう, oyamanotaishou] (n) king of the castle; king of the mountain [Add to Longdo]
キャスリング[, kyasuringu] (n) castling [Add to Longdo]
キャッスル[, kyassuru] (n) (1) castle; (2) {comp} Compact Application Solution Language; CASL [Add to Longdo]
シャトー[, shato-] (n) castle (fre [Add to Longdo]
ニューカッスル病ウイルス[ニューカッスルびょうウイルス, nyu-kassuru byou uirusu] (n) Newcastle disease virus; NDV [Add to Longdo]
ニューキャッスル[, nyu-kyassuru] (n) Newcastle [Add to Longdo]
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615) [Add to Longdo]
王城[おうじょう, oujou] (n) royal castle [Add to Longdo]
下城[げじょう, gejou] (n,vs) withdrawing from the castle [Add to Longdo]
絵に描いた餅;絵に描いた餠;絵にかいた餅[えにかいたもち, enikaitamochi] (exp) pie in the sky; castle in the air [Add to Longdo]
外郭(P);外廓[がいかく, gaikaku] (n) (1) outer wall (e.g. castle); outer block (enclosure); (2) outline; contour; (P) [Add to Longdo]
外堀(P);外濠;外壕[そとぼり, sotobori] (n) outer moat (castle); (P) [Add to Longdo]
陥れる;落とし入れる;落し入れる;おとし入れる[おとしいれる, otoshiireru] (v1,vt) (1) to trick someone into (committing a crime, etc.); to hatch a plan and deceive someone; (2) to assault (a castle, etc.); (3) to drop something and have it fall into something [Add to Longdo]
館;屋形[やかた;たち(館);たて(館), yakata ; tachi ( kan ); tate ( kan )] (n) (1) mansion; small castle; (2) (hon) nobleman; noblewoman; (3) (やかた only) boat cabin [Add to Longdo]
居城[きょじょう, kyojou] (n) castle of a daimyo; castle of feudal lord [Add to Longdo]
金城[きんじょう, kinjou] (n) impregnable castle [Add to Longdo]
金城鉄壁[きんじょうてっぺき, kinjouteppeki] (n) impregnable castle (walls); redoubtable [Add to Longdo]
空中楼閣[くうちゅうろうかく, kuuchuuroukaku] (n) castle in the air [Add to Longdo]
傾国傾城[けいこくけいせい, keikokukeisei] (n) (See 傾城傾国) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale [Add to Longdo]
傾城傾国[けいせいけいこく, keiseikeikoku] (n) (See 傾国傾城) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale [Add to Longdo]
穴熊囲い[あなぐまがこい, anagumagakoi] (n) defensive opening for shogi ("badger" or "anaguma" castle) [Add to Longdo]
見付;見附;見付け(io);見附け(io)[みつけ, mitsuke] (n) (1) approach (to a castle gate); (2) (See 見込み・みこみ・3) front of a structural member [Add to Longdo]
古城[こじょう, kojou] (n) old castle; old fortress; (P) [Add to Longdo]
孤城;弧城(iK)[こじょう, kojou] (n) solitary castle; isolated castle [Add to Longdo]
御局[おつぼね, otsubone] (n) (arch) dignified lady-in-waiting who had her own private chamber or office at court or in the shogun's castle [Add to Longdo]
御錠口[おじょうぐち, ojouguchi] (n) door separating the inner castle from the outer castle (Edo period) [Add to Longdo]
御用部屋[ごようべや, goyoubeya] (n) room in Edo castle where the shogun's council of elders attended to governmental affairs [Add to Longdo]
口では大阪の城も建つ[くちではおおさかのしろもたつ, kuchidehaoosakanoshiromotatsu] (exp) (id) easier said than done; if it's just talking you can even build Osaka Castle [Add to Longdo]
江戸城[えどじょう, edojou] (n) Edo Castle (residence of the Shogun during the Edo period, now the site of the Tokyo Imperial Palace) [Add to Longdo]
荒城[こうじょう, koujou] (n) ruined castle [Add to Longdo]
三の丸[さんのまる, sannomaru] (n) (See 本丸,二の丸) outermost region of the castle [Add to Longdo]
三柱門[みはしらもん, mihashiramon] (n) wicket (e.g. in cricket); castle; stumps [Add to Longdo]
山城[やまじろ;さんじょう, yamajiro ; sanjou] (n) (See 平城) mountain castle [Add to Longdo]
出城[でじろ, dejiro] (n) branch castle [Add to Longdo]
升形;枡形;斗形[ますがた, masugata] (n) (1) square (shape); (2) (斗形 only) square bearing block (at the top of a pillar); (3) (in a castle) rectangular space between the inner and outer gates (where troops can gather) [Add to Longdo]
小車[こぐるま;おぐるま, koguruma ; oguruma] (n) (1) (おぐるま only) (arch) Inula japonica; (2) (arch) (See 牛車) small cart; small carriage; (3) (こぐるま only) (See 輦車) wheeled palanquin (with a castle-shaped box) [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n) castle; (P) [Add to Longdo]
[じょう, jou] (suf) castle (in place names) [Add to Longdo]
城を陥れる[しろをおとしいれる, shirowootoshiireru] (exp,v1) to take a castle; to capture a castle [Add to Longdo]
城を取る[しろをとる, shirowotoru] (exp,v5r) to take a castle [Add to Longdo]
城下[じょうか, jouka] (n) land near the castle [Add to Longdo]
城下町[じょうかまち, joukamachi] (n) castle town; town around castle; (P) [Add to Longdo]
城外[じょうがい, jougai] (n,vs) outside a castle [Add to Longdo]
城郭(P);城廓[じょうかく, joukaku] (n) fortress; castle; citadel; enclosure; castle walls; (P) [Add to Longdo]
城市[じょうし, joushi] (n) castle town; fortified town [Add to Longdo]
城主[じょうしゅ, joushu] (n) lord of a castle; (P) [Add to Longdo]
城跡;城址;城蹟[しろあと(城跡;城址);じょうせき(城跡;城蹟);じょうし(城址), shiroato ( shiroato ; joushi ); jouseki ( shiroato ; shiro ato ); joushi ( joushi )] (n) castle site; ruins of a castle [Add to Longdo]
城代[じょうだい, joudai] (n) chamberlain; castle keeper [Add to Longdo]
城池[じょうち, jouchi] (n) castle moat [Add to Longdo]
城内[じょうない, jounai] (n-adv,n-t) inside a castle; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内城[nèi chéng, ㄋㄟˋ ㄔㄥˊ, / ] inner castle; donjon [Add to Longdo]
城堡[chéng bǎo, ㄔㄥˊ ㄅㄠˇ, ] castle; rook (chess piece) [Add to Longdo]
[bǎo, ㄅㄠˇ, ] an earthwork; castle; position of defense; stronghold; used in place names, often as phonetic bao for "burg" or "bad" [Add to Longdo]
新城病[xīn chéng bìng, ㄒㄧㄣ ㄔㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, ] Newcastle Disease [Add to Longdo]
方城[fāng chéng, ㄈㄤ ㄔㄥˊ, ] square castle; mahjong layout (with the tiles laid out as a square) [Add to Longdo]
空中楼阁[kōng zhōng lóu gé, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄌㄡˊ ㄍㄜˊ, / ] pavilion in the air (成语 saw); unrealistic Utopian construction; castles in Spain; imaginary future plans [Add to Longdo]
纽卡斯尔[Niǔ kǎ sī ěr, ㄋㄧㄡˇ ㄎㄚˇ ㄙ ㄦˇ, / ] Newcastle (place name) [Add to Longdo]
纽卡素[niǔ kǎ sù, ㄋㄧㄡˇ ㄎㄚˇ ㄙㄨˋ, / ] Newcastle [Add to Longdo]
魔宫[mó gōng, ㄇㄛˊ ㄍㄨㄥ, / ] lit. devils' castle; place occupied by sinister forces [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Castle \Cas"tle\, v. i. [imp. & p. p. {Castled}; p. pr. & vb. n.
   {Castling}.] (Chess)
   To move the castle to the square next to king, and then the
   king around the castle to the square next beyond it, for the
   purpose of covering the king.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Castled \Cas"tled\, a.
   Having a castle or castles; supporting a castle; as, a
   castled height or crag.
   [1913 Webster]
 
   2. Fortified; turreted; as, castled walls.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 castled
   adj 1: having or resembling repeated square indentations like
       those in a battlement; "a crenelated molding" [syn:
       {embattled}, {battlemented}, {castled}, {castellated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top