Search result for

carts

(19 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carts-, *carts*, cart
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The roads are peopled by refugees towing carts... and gangs carying weapons... looking for fuel and food.บนถนนเต็มไปด้วยรถเข็นของผู้ลี้ภัย และพวกแกงค์ติดอาวุธ ที่ไล่ล่าหาเชื้อเพลิงและอาหาร The Road (2009)
Hey, is that one of our carts?เฮ้ นั้นใช่รถเข็นของร้านเรารึเปล่า? Pilot (2010)
But it hit just a few carts, you know.แต่ว่ามันเน่าแค่ 2-3 กะบะเอง Consumed (2010)
Crazy people are wild carts: very unpredictable, you never know what they gonna do next.คนบ้าก็หลุดโลก ไม่สามารถคาดเดาได้ The Switch (2010)
Are there any kabbatz carts nearby?มีรถขายเคบับแถวนี้หรือเปล่า Half a World Away (2011)
I started as a paperboy, handing out pamphlets, worked as a delivery boy for a Chinese restaurant, a dishwasher... an hourly worker for an apparel packaging store, buying materials and sewing dolls, pushing carts, selling walnut cakes, buying and selling accessories...ผมเริ่มตั้งแต่เด็กส่งหนังสือพิมพ์ แจกแผ่นพับ ทำงานเป็นเด็กส่งของที่ร้านอาหารจีน ล้างจาน... .. ทำงานเป็นชั่วโมงที่ร้านบรรจุภัณฑ์ ซื้อวัสดุและเย็บตุ๊กตา Me Too, Flower! (2011)
♪ Three black carriages ♪ ♪ Three white carts. ♪รถม้าทั้งสาม รถลากสีขาวทั้งสาม Snow White and the Huntsman (2012)
I've seen pushing carts around army camps making grand claims about jars full of pig shit...ที่ข้าเคยเห็นเลื่อนเกวียน ไปทั่วแค้มป์ พูดวางโตเกี่ยวกับ คันโทที่เต็มไปด้วยอาจมหมู... The Ghost of Harrenhal (2012)
I've gone from shopping carts to walkers.ฉันทิ้งรถช๊อปปิ้ง แล้วก็เดิน Father Knows Best (2012)
Some guys like to futz around with little golf carts, me, I love the ladies.บางคนใช้เวลาให้หมดไป บนรถกอล์ฟ ส่วนผม ผมชอบสาวๆ Snake Eyes (2012)
Ross has a Kia Rondo, and Marcie has a Nissan Pathfinder, because she carts the kids around a lot.รอสส์มีเกีย รอนโด้ และมาร์ซี่ขับนิสสัน พาธไฟน์เดอร์ เพราะเธอต้องขับรถส่งลูกบ่อยๆ Nebraska (2013)
This included mandating a single coinage, making uniform all weights and measures, the widths of carts and roads, as well as the precise way the Chinese language was to be written, including what you were allowed to write and think.นี้รวมถึงการบังคับเหรียญเดียว ทำให้เครื่องแบบ น้ำหนักและมาตรการ ความกว้างของรถและ ถนนเช่นเดียวกับวิธีที่แม่นยำ Hiding in the Light (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cartsWhere are the luggage carts?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่ม[n.] (lem) EN: [classifier : books, magazines ; knives, forks, spoons ; oxcarts ; wheels ; barrows]   FR: [classificateur : livres, magazines ; couteaux, fourchettes, cuillères ; charrettes à boeufs ; roues ; brouettes, charrettes à bras]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARTS    K AA1 R T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carts    (v) (k aa1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンラインショッピングカート[, onrainshoppinguka-to] (n) {comp} online shopping carts [Add to Longdo]
舎人;舍人(oK)[しゃじん;とねり(gikun), shajin ; toneri (gikun)] (n) (1) servant; valet; footman; (2) (arch) someone who works in close quarters with the emperor or imperial family; (3) (arch) low-ranking official who works for the imperial family or nobility (under the Rituryo system); (4) (arch) ox-tender for oxcarts; horse boy; (5) (See 宮内省) honorary junior official of the Imperial Household Department's Board of Ceremonies involved in miscellaneous duties related to ceremonies [Add to Longdo]
車宿り[くるまやどり, kurumayadori] (n) (1) building where one keeps oxcarts and other conveyances inside a private estate; (2) resting area for one's oxcart, wagon, etc. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top