Search result for

campings

(581 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -campings-, *campings*, camping
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา campings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *campings*)
English-Thai: Longdo Dictionary
prison camp(n) ค่ายเชลย, ค่ายกักกัน เช่น America opened its prison camp at Guantanamo Bay to house “the worst of the worst”., S. concentration camp

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
camp[N] ค่ายพัก, See also: ที่พักชั่วคราว, Syn. campground, camping ground, encampment
camp[VI] พักอยู่ชั่วคราว, Syn. encamp
scamp[SL] เด็กเล็กๆ
scamp[N] เด็กซนที่น่ารัก (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนขี้โกงที่น่ารัก
scamp[N] คนเกเร, See also: คนพาล, คนเลว, คนชั่ว, Syn. rogue
camper[N] ผู้ที่ตั้งแคมป์
campus[N] พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย, Syn. school grounds, college grounds
decamp[VI] หลบหนี, See also: หนี, แหกค่าย, Syn. escape, leave
encamp[VI] ตั้งค่าย, See also: พักอยู่ในค่าย, Syn. bivouac, camp
encamp[VT] ตั้งค่าย, See also: พักอยู่ในค่าย, Syn. bivouac, camp
scampi[N] อาหารที่ประกอบด้วยกุ้งตัวใหญ่ทอดกับเนย
camp up[PHRV] กระทำเกินเลย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำเลยเถิด, Syn. ham up
camphor[N] สารสีขาวมีกลิ่นฉุน, See also: การบูร
scamper[VI] รีบวิ่งก้าวถี่ๆ (มักใช้กับเด็กหรือสัตว์ตัวเล็กๆ), See also: วิ่งเล่นเร็วๆ, Syn. hasten, speed, hurry
camp bed[N] เตียงผ้าใบมีน้ำหนักเบา, Syn. cot
camp out[PHRV] ตั้งค่ายพัก, See also: พักแรม, ตั้งเตนท์เพื่อพักผ่อนวันหยุด
camp out[PHRV] ใช้ชีวิตร่วมกับ
campaign[N] การรณรงค์, See also: การกระทำการหรือวางแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
campaign[N] การหาเสียง, See also: การหาเสียงของพรรคการเมือง
campfire[N] กองไฟที่ก่อขึ้นกลางแจ้งโดยผู้ตั้งแคมป์
campsite[N] ที่สำหรับตั้งแคมป์, Syn. camp ground, camping site
campanile[N] หอระฆัง
campstool[N] เก้าอี้เล็กๆ พับได้สำหรับใช้สำหรับไปตั้งแคมป์
work camp[N] ค่ายอาสาสมัคร
work camp[N] ค่ายทำงานของนักโทษ (โดยเฉพาะนอกสถานที่), Syn. prison camp
encampment[N] การตั้งค่ายที่พัก, Syn. bivouac, camp, campsite
labor camp[N] คุกที่นักโทษต้องทำงานอย่างหนัก
aid-de-camp[N] นายทหารติดตาม (มาจากภาษาฝรั่งเศส), See also: นายทหารผู้ช่วย, Syn. aide, aide-de-camp
camp ground[N] ที่สำหรับตั้งแคมป์, Syn. camping site, campsite
camp robber[N] นกชนิดหนึ่งที่ชอบขโมยอาหารจากที่ตั้งแค้มป์, Syn. campthief
campanology[N] การศึกษาเกี่ยวกับระฆังและศิลปะของเสียงระฆัง
camping gas[N] แก๊สที่บรรจุในภาชนะเล็กๆ สำหรับใช้เมื่อไปตั้งแคมป์
decamp with[PHRV] จากไปทันทีและรวดเร็ว
campaign for[PHRV] รณรงค์เพื่อ, See also: หาเสียงสนับสนุน, Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for
campaign for[PHRV] โฆษณาเผยแพร่, Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for
camp follower[N] ผู้ที่สนับสนุนกลุ่มหรือพรรคการเมือง แต่ไม่ได้เป็นสมาชิก
campaign against[PHRV] รณรงค์เพื่อ, See also: หาเสียงสนับสนุน, Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for
have a foot in both camps[IDM] ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือทั้งสองฝ่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acampsiaการแข็งทื่อหรือไม่เคลื่อนตัวของข้อต่อ
aide-de-camp(เอด' ดะคอง) n., (pl. aides-de-camp) นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. aid-de-camp
camp(แคมพฺ) {camped,camping,camps} n.ค่ายที่พัก,เต้นท์,ท่าทางทีหลอกลวง,มายา,การอ้างสิทธิ v. ตั้งค่าย,พัก,หลับนอน,ปักหลักอยู่อย่างดื้อรั้น
campagna(แคมพาน'ยะ) n. บริเวณพื้นราบ
campaign(แคมเพน') {campaigned,campaigning,campaigns} vi.,n. (การ) รณรงค์,แข่งขัน, See also: campaigner n. ดูcampaign
campfiren. ค่ายกองไฟกลางสนาม
camphor(แคม'เฟอะ) n. การบูร, See also: camphoric adj. เกี่ยวกับการบูร
campon. ทุ่งหญ้าเรียบและกว้าง
camporee(แคมพะรี') n. ค่ายเล็ก ๆ ของลูกเสือ
campsiten. สถานที่ตั้งค่าย
campstooln. ม้านั่งพับได้
campus(แคมพฺ'พัส) n. บริเวณมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน,วิทยาลัย,มหาวิทยาลัย -pl. campuses
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขตหมายถึงข่ายงานร่วมกันภายในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขต (campus) หลายวิทยาเขต คอมพิวเตอร์ในแต่ละวิทยาเขตจะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีดู local area network ประกอบ
campy(แคม'พี) adj. บ้านนอก,เปิน,ประหลาด,ลักเพศ
concentration campn. ค่ายกักกัน
decamp(ดิแคมพฺ') vi. ออกจากค่าย,จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: decampment n., Syn. escape
encampvi. ตั้งค่าย,ตั้งที่พัก -
encampmentn. การตั้งค่าย,การปักกระโจม,ค่าย,ที่พัก, Syn. camp
press campaingn. การโฆษณาแข่งขันกันในหน้าหนังสือพิมพ์
scamp(สแคมพฺ) n. อันธพาล,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง,คนเหลวไหล. vt. ทำให้เหลวไหล,ทำอย่างรีบเร่ง,ทำอย่างสะเพร่า, Syn. rogue
scamper(สแคม'เพอะ) vi.,n. (การ) วิ่งอย่างรีบเร่ง,ไปอย่างรีบเร่ง,วิ่งเล่น,กระโดดโลดเต้น., Syn. scurry,scuttle,rush
work campค่ายทำงานของนักโทษ (โดยเฉพาะการทำงานนอกสถานที่)

English-Thai: Nontri Dictionary
AIDE-DE-aide-de-camp(n) ทหารคนสนิท,นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์
camp(n) ค่าย,ที่พัก,เต็นท์
camp(vi) ตั้งค่าย,ตั้งเต็นท์,อยู่ค่าย,ตั้งที่พัก,พักแรม
campaign(n) การณรงค์,การรบ,การต่อสู้,การรณรงค์
campaigner(n) ผู้ต่อสู้,ผู้รณรงค์,ผู้โฆษณาเผยแพร่
camper(n) คนตั้งค่าย,คนพักแรม,ผู้ออกค่าย
camphor(n) การบูร
campus(n) วิทยาเขต
CONCENTRATION concentration camp(n) ค่ายกักกัน
decamp(vi) ถอนกำลัง,ถอนค่าย,รื้อที่พัก,หนีไป,จากไป
encamp(vi) ตั้งค่าย,ตั้งแคมป์,ตั้งที่พัก,พักแรม,ตั้งกระโจม
encampment(n) การตั้งค่าย,การตั้งแคมป์,การพักแรม,การตั้งที่พัก
scamper(n) การวิ่งเล่น,การวิ่งหนี
scamper(vi) วิ่งเล่น,วิ่งหนี,กระโดดโลดเต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rachiocampsisโค้งกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
slurred speech; speech, clipped; speech, scampingอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scamping speech; speech, clipped; speech, slurredอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
speech, clipped; speech, scamping; speech, slurredอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
speech, scamping; speech, clipped; speech, slurredอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
speech, slurred; speech, clipped; speech, scampingอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bell-shaped; campanulate-รูประฆัง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
concentration camp; camp, concentrationค่ายกักกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chief Aide-de-Camp Generalสมุหราชองครักษ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clipped speech; speech, scamping; speech, slurredอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
camptoniteแคมป์โทไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
campylotropous-ออวุลตะแคง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
camp infirmaryสถานพยาบาลเคลื่อนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
camp, concentration; concentration campค่ายกักกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
campaignการณรงค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
campaignการณรงค์, การรณรงค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
campaign fundกองทุนณรงค์ (หาเสียง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
campaign, whisperingการณรงค์แบบให้ร้ายป้ายสี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
campanileหอระฆัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
campanulate; bell-shaped-รูประฆัง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Camper's lineแนวแคมเปอร์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fund, campaignกองทุนณรงค์ (หาเสียง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infirmary, campสถานพยาบาลเคลื่อนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
whispering campaignการณรงค์แบบให้ร้ายป้ายสี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Science campค่ายวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Campus Area Network เครือข่ายวิทยาเขต [คอมพิวเตอร์]
Advertising campaignsแผนรณรงค์โฆษณา [TU Subject Heading]
Campaign fundsทุนในการหาเสียง [TU Subject Heading]
Campaign managementการจัดการการหาเสียงเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Campaignsการรบ [TU Subject Heading]
Camphorการบูร [TU Subject Heading]
Campingค่ายพักแรม (วิธีการ) [TU Subject Heading]
Campsค่ายพักแรม [TU Subject Heading]
Campus planningการวางแผนพัฒนาบริเวณในสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Captive campaniesบริษัทในอาณัติ [TU Subject Heading]
Concentration campsค่ายกักกัน [TU Subject Heading]
Internet in political campaignsอินเตอร์เน็ตในการหาเสียงเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Labor campsบ้านพักคนงาน [TU Subject Heading]
Political campaignsการหาเสียงเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Refugee campsศูนย์อพยพ [TU Subject Heading]
Science campsค่ายวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Tourist camps, hostels, etc.สถานที่พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Worker Camp อาคารที่พักของคนงานก่อสร้าง
บ้าน เรือน โรง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่สร้างขึ้น ตามกฏหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้เป็นที่พักอาศัยของคนงานในระหว่างงานก่อสร้าง [สิ่งแวดล้อม]
International Campaign to Ban Landminesองค์กรสากลรณรงค์เพื่อยุติกับระเบิด [การทูต]
Braces, Campกายอุปกรณ์เสริมใช้บังคับข้อตะโพกให้กาง [การแพทย์]
Brett and Campbell Procedureการผ่าตัดกระดูกหน้าแข้งโดยวิธีของแบร็ทและแคมป์เปญ [การแพทย์]
Camp Standardมาตรฐานของค่ายพักแรม [การแพทย์]
Campaignsการรณรงค์ [การแพทย์]
Campaniform Sensillaกดและงอ [การแพทย์]
Camphorน้ำมันการบูร,การบูร,การบูน [การแพทย์]
Camphoraceousกลิ่นการบูร [การแพทย์]
Campingค่ายพักแรม [การแพทย์]
Campodeiformแคมโปดีอิฟอร์ม [การแพทย์]
Camptocormiaอาการปวดจนต้องงอเกิดจากสาเหตุใดก็ได้ [การแพทย์]
Camptodactylyนิ้วงอแต่กำเนิดมักเป็นกับนิ้วก้อย [การแพทย์]
Campylobacterแคมพัยโรแบคเตอร์ [การแพทย์]
Campylobacter Infectionsแคมพัยโรแบคเตอร์,การติดเชื้อ [การแพทย์]
Death Campค่ายคุมขังมรณะ [การแพทย์]
Fear Arousing Campaignวิธีการขู่ให้กลัว [การแพทย์]
Campus Area Network(CAN)เครือข่ายแคมปัส, เครือข่ายที่ใช้เชื่อมโยงแลนที่อยู่ห่างไกลออกไปที่ใช้ในสถานศึกษา โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายใช้สายไฟเบอร์ออพติก หรือไมโครเวฟ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Monoclorophenol, Camphoratedโมโนคอลโรฟีนอล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
boot campค่ายฝึกทหารใหม่
Mae Sa elephant campปางช้างแม่สา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Campio!Campio! Cost of Living (1992)
Campbell.Campbell. Do No Harm (2009)
Fat camp.Fettsack-CampLucky Them (2013)
I heard he's on campus this weekend.ฉันได้ยินว่าอาทิตย์นี้เค้าจะมาที่นี่ล่ะ. New Haven Can Wait (2008)
Hey, uh, Jordan, do you want to show me around campus?เฮ้.. เอ่อ.. จอร์แดน เธออยากจะพาฉันเดินดูรอบๆมหาลัยมั้ย? New Haven Can Wait (2008)
Uh, there's so much to do on campus.เอ่อะ.. ผมคิดว่ามีอะไรให้ทำเยอะแยะในมหาลัยแหละนะ New Haven Can Wait (2008)
The campus is beautiful, the people are so nice,มหาลัยน่าอยู่ แถมผู้คนก็ friendly New Haven Can Wait (2008)
We know you're tight with him. We know he's on campus.เรารู้ว่านายซี้กับมัน และเราก็รุ้ว่ามันอยู่ที่นี่ New Haven Can Wait (2008)
There's this place off campus called Mike's bar.มันมีบาร์ใกล้ๆเนี่ย ชื่อ Mike น่ะ New Haven Can Wait (2008)
That you came up to visit our glorious campus.ว่าคุณได้เข้าร่วมในมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติของเรา New Haven Can Wait (2008)
I mean seriously, this can be an ad campaign.ฉันพูดจริงๆนะ นี่สามารถเอาไปใส่ในแคมเปญได้ Pret-a-Poor-J (2008)
"cecil the caterpillar." camp suisse."ซีซิลนังร่าน" ค่าย suisse. Pret-a-Poor-J (2008)
We went to summer camp together,เราไปซัมเมอร์แคมป์ ด้วยกัน Pret-a-Poor-J (2008)
Oh, wow. you--you went to--you went to camp in europe together.ว้าวว เธอทั้งสองคนไปแคมป์ที่ยุโรปด้วยกัน Pret-a-Poor-J (2008)
No, it was--it was much more than just camp. we got married.เปล่า มันมากกว่าไปแคมป์ด้วยกัน แต่เราแต่งงานกันแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
We went to summer camp together.- พวกเราเคยไปเข้าค่ายช่วงซัมเมอร์ด้วยกัน There Might be Blood (2008)
Cecil the caterpillar. Camp suisse.- หนอนแก้วเซซิล ค่ายที่สวิซ There Might be Blood (2008)
Pictures from camp suisse- รูปจากแคมป์ซูส There Might be Blood (2008)
I even dug up my old camp stuff.ฉันยังไปค้นของจากแคมป์เก่า. There Might be Blood (2008)
I'm sorry. I got held up in a Russian work camp.ผมขอโทษ ผมถูกจับในค่ายทำงานพวกรัสเซีย Odyssey (2008)
You really earned your stripes at your dad's boot camp.คุณเคยได้รับภาพเต้นรำของคุณที่แคมป์พ่อคุณ Odyssey (2008)
Were you there for the rice or the reeducation camps?คุณเคยไปค่ายการศึกษาหรือเปล่า Birthmarks (2008)
Last thing we need is P.I.'s and lawyers camping out out front.สิ่งสุดท้ายเราต้องการคือคนมีอิทธิพลและทนาย ออกหน้าแทน Pilot (2008)
Tell your dirtbag buddies... they camp out here, they get some of this.ให้พวกมันออกมานี่กัน ให้มาเอาไอ้หมัดนี้ไป Pilot (2008)
Why are you campaigning this early?ทำไมมาหาเสียงเร็วนักหล่ะครับ? Beethoven Virus (2008)
Can I get a Campari and Soda, no ice?- ผมขอแคมพารีกับโซดา ไม่ใส่น้ำแข็ง The Bank Job (2008)
The Campari ad on the beach. Nice.โฆษณาแคมพารีตัวบนชายหาด สวยครับ The Bank Job (2008)
Your Highness, we want to launch a campaign... to inform the people that we were targets of a terrorist attack.ท่านประมุขเราต้องเริ่มการโฆษณา ให้ผู้คนได้รู้ว่าเราวางเป้าหมายไปที่ผู้ก่อการร้าย Babylon A.D. (2008)
It's like a camp-site!สภาพเหมือนเราจะไปตั้งแค๊มพ์พักแรม The Secret of Moonacre (2008)
It was summer camp. We had to share a shower.ตอนเข้าค่ายฤดูร้อย เราใช้ฝักบัวร่วมกัน Superhero Movie (2008)
We have a satellite locked on one of their camps there.เราล้อคเป้าดาวเทียมไว้ที่ค่ายมันแล้ว Vantage Point (2008)
Bombing a camp in Morocco would blow this summit out of the water and that is exactly what the bombers want us to do.สั่งบอมบ์ค่ายในโมร็อคโค ก็เท่ากับการประชุมครั้งนี้ล้มเหลว ยิ่งทำให้ไอ้พวกที่ อยู่เบื้องหลังได้อย่างที่มันต้องการ Vantage Point (2008)
The Burmese military campaign against the Karen people has been going on for almost 60 years... the longest running civil war in the world.นโยบายของทหารพมาตอชาวกะเหรียง ดำเนินมากวา 60 ปี นีเปนสงครามกลางเมืองทียาวนานทีสุดในโลก Rambo (2008)
Mr. Mayor, you were elected in a campaign to clean up the city.ท่านนายก คุณถูกเลือกมาเพราะนโยบาย ปัดกวาดเมืองนี้ The Dark Knight (2008)
I pledged in my campaign, uh, to have...ผมให้คำสัญญาในนโยบายผม เพื่อจะ... The Dark Knight (2008)
"The guy from those God-awful campaign commercials?"ผู้ชายในโฆษณาหาเสียงเชยๆนั่นเหรอ The Dark Knight (2008)
All right, y'all! Come on over here and we'll sit around the campfire.เอาล่ะ พวกเรา มารวมตัวกันเร็ว เราจะนั่งล้อมรอบกองไฟกัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Is seen as your girlfriend on campus.ดูเหมือนจะเป็นแฟนของเธอที่ มหา'ลัย Episode #1.9 (2008)
He's one of our contacts from the Palestinian camps.เขาเป็นสายเรา มาจากปาเลสไตน์ Body of Lies (2008)
His mother was in the Palestinian camps.แม่เขาเคยอยู่ในค่ายปาเลสไตน์ Body of Lies (2008)
She will tell him she is proud of him, that she always knew he would be a success even when he was a little boy in the refugee camps.หล่อนภูมิใจในตัวลูกชายมาก แม้ว่าเขาจะเคยเป็นแค่เด็กน้อย ในค่ายผู้อพยพ Body of Lies (2008)
Our campaign is just beginning and you are critical to its success.แคมเปญของเราพึ่งเริ่มต้น และคุณก็จำป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้มันสำเร็จ 24: Redemption (2008)
We're the housemothers of the sororities on campus.พวกเราเป็นแม่บ้านดูแลสโมสรแห่งนี้ The House Bunny (2008)
By the time I'm done, every girl on campus'll want to pledge Zeta.พอฉันช่วยพวกเธอได้ สาวๆทุกคนในแคมปัสจะต้องอยากมาอยู่บ้านZeta The House Bunny (2008)
By making you guys the hottest girls on campus.โดยทำให้พวกเธอเป็นสาวสวยที่เริดที่สุดในแคมปัส The House Bunny (2008)
Many of our sisters are leaders on campus.มีพี่ๆน้องๆของเราหลายๆคนที่เป็นผู้นำของมหาวิทยาลัย The House Bunny (2008)
Are you new on campus?คุรเป็น นักศึกษาใหม่เหรอ The House Bunny (2008)
And my friend Hillary, from camp.ดี! และก็เพื่อนชั้น ฮีลารี่ จาก แค้มป์ Made of Honor (2008)
A man arrested trying to bug the offices of the Democratic National Committee in Washington turns out to be an employee of President Richard Nixon's re-election campaign committee.ชายคนที่โดนจับ พยายามดักฟังเสียง สนง. พรรคแดโมแครตในกรุงวอร์ชิงตัน กลายเป็นลูกจ้าง Frost/Nixon (2008)
A consultant of President Richard Nixon's re-election campaign committee.เป็นที่ปรึกษาของปธน.นิกสัน ในส่วนกรรมการรณรงค์เลือกตั้ง Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
campMany U.S. politicians depend on contributions from fat cats for their campaigns.
campThe refugees in that camp have been living from hand to mouth for a month.
campThe world is split into two camps.
campThe ruling party is running a smear campaign against the opposition.
campThe campers were hard up for water because their well had run dry.
campRefugees in that camp have been living from hand to mouth for a month.
campWith both mind and body in their best condition, let's look forward to the newcomers' training camp.
campThey left the camp early in the morning, arriving in the town before noon.
campA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
campI persuaded her after all and went to camp.
campHe and I were in the same camp then.
campA school bus ferries students between the station and the campus.
campShe showed me around the campus.
campAs the days passed, our campaign grew in momentum.
campWe started a campaign against smoking.
campI saw a bright red Ferrari parked at the campus gates and my jaw just dropped.
campMy school is getting ready for the campus music festival.
campSanitary conditions in the refugee camps were terrible.
campThe campaign took his breath.
campIt fifteen minutes' walk from here to the campus.
campWill this much food do for a week's camping?
campWe camped there for a week.
campThe political campaign has turned into a dirty fight at last.
campThey are in the same camp.
campLive together in a training camp.
campThe soldiers were making for the enemy camp.
campWe went camping in August.
campI ran away from the training camp.
campThis office is divided up into camps.
campThe advertising campaign generated a lot of business for the company.
campWe went camping near the river.
campMy father suggested that we should go camping.
campI had a high fever; otherwise I could have gone camping.
campWe made camp near the lake.
campThere is a training camp with the club.
campWhen the boys go camping, they enjoy living in a primitive way.
campThe eloquent campaigner was elected hands down.
campI would like to join the summer camp.
campA national campaign for energy saving is underway.
campIn the center of the university campus stands the statue of the founder.
campThere are so many anti-smoking campaigns these days maybe it really is a threat to the public order.
campDoes he have anything to do with the campaign?
campHe was a hero of the African campaign in World War II.
campCould you show me the campus?
campThey are waging a campaign against AIDS.
campThey campaigned for racial equality.
campThey arrived in Southern Rhodesia, and there was a choice of an immigrants' camp, consisting of mud huts with a communal water supply, or a hotel; and they chose the hotel, being what are known as people of means.
campThe Democrats bought space on commercial television for the campaign.
campEach of his friends is going to camp this summer.
campThe Clinton camp became desperate to eliminate the white votes Obama had got in both states.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้ายหาเสียง[N] (political) campaign poster, See also: (political) campaign banner, Syn. แผ่นป้ายหาเสียง, Example: มีการกล่าวหาว่า กรมทางหลวงแผ่นดินยอมให้มีการติดป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง กลางถนนที่สิงห์บุรี, Count unit: ป้าย, แผ่น, Thai definition: วัตถุที่แสดงหรือโฆษณาด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น เพื่อแสวงหาคะแนนเสียง
หาเสียง[V] campaign, See also: run for an election, try to get votes, solicit votes, Example: หัวหน้าพรรคเดินสายปราศรัยช่วยลูกพรรคหาเสียง, Thai definition: แสวงหาคะแนนเสียง
ค่ายมวย[N] boxing camp, Example: ผู้จัดการค่ายมวยถูกจับกุมในสนามมวยลุมพินี, Count unit: ค่าย, แห่ง, ที่, Thai definition: ที่ฝึกซ้อมมวย, ที่เก็บตัวนักมวย
เตียงผ้าใบ[N] camp bed, See also: canvas bed, Example: สำหรับการมาเที่ยวทะเลสิ่งที่ท่านขาดไม่ได้ คือการ เอนตัวลงนอนกับเตียงผ้าใบ รับกับลมทะเลเย็นๆ, Thai definition: เตียงนอนที่ทำเป็นโครง ขึงด้วยผ้าใบหรือวัสดุอย่างอื่นที่ทำอย่างผ้าใบ สามารถพับเก็บได้
เตียงสนาม[N] camp bed, Example: ทหารที่บาดเจ็บถูกหามใส่เตียงสนามออกมาจากสมรภูมิรบ, Thai definition: เตียงผ้าใบเตี้ยๆ
ทส.[N] aide-de-camp, Syn. นายทหารคนสนิท
รอ.[N] Royal Aide-de-Camp Department Ministry of Defence, Syn. กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม
วิทยาเขต[N] campus, Example: ที่ประชุมมีนโยบายที่จะพัฒนาวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงทัดเทียมกัน, Count unit: แห่ง, Thai definition: คณะหรือส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแต่ตั้งอยู่ในบริเวณอื่น โดยมีอธิการบดีคนเดียวกันและคณะกรรมการกำหนดนโยบายชุดเดียวกัน
ชิงตำแหน่ง[V] run for, See also: campaign, Syn. ชิงเก้าอี้, Example: คลินตันประกาศตัวลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอีกสมัย, Thai definition: แข่งขัน เพื่อให้ได้ตำแหน่ง
รณรงค์[V] campaign, Example: ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันรณรงค์หาเงินทุนมาดูแลรักษาซ่อมแซมสมบัติของชาติชิ้นนี้ ให้คงสภาพเดิม, Thai definition: กระทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ
เสนาธิการ[N] aide-de-camp, See also: aide, Syn. เสธ., Thai definition: หัวหน้ากลุ่มนายทหารในกองบัญชาการของกองพลหรือหน่วยใหญ่กว่าที่คล้ายกัน ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการปฏิบัติงาน เพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไป ทั้งมีหน้าที่สั่งการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายเสนาธิการด้วย
บุก[DET] Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne, See also: a kind of plant, Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Amorphophallus วงศ์ Araceae ในต้นฤดูฝนจะออกดอกก่อน เวลาบานจะส่งกลิ่นเหม็นมาก เมื่อดอกโรยแล้วมีใบงอกออกมาเพียงใบเดียว ก้านดอกและใบกลมยาว หน้าแล้งต้นตาย เหลือหัวอยู่ใต้ดิน
ศึก[N] campaign, See also: fight, battle, conflict, Example: การเปิดศึกชิงทำเนียบขาวจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ศกหน้า, Thai definition: การต่อสู้กันระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างพวกหนึ่งกับอีกพวกหนึ่ง, โดยปริยายหมายถึงการเกิดขัดแย้งต่อสู้เป็นปฏิปักษ์ขึ้นในใจ
ศึก[N] war, See also: campaign, fight, fighting, battle, combat, conflict, Syn. การต่อสู้, การสู้รบ, การรบ, Example: ผู้นำแบกแดดประกาศจะยุติศึก แล้วถอนทหารทุกคนรวมทั้งที่ประจำการในคูเวตกลับประเทศ, Thai definition: การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐหรือประเทศตั้งแต่ 2 รัฐหรือ 2 ประเทศขึ้นไป
ค่ายกักกัน[N] concentration camp, See also: detention camp, Example: ในระยะสงครามโลกครั้งที่ 1 นี้เองมีจดหมายของเชลยศึกที่ส่งจากค่ายกักกันที่กรุงเทพฯ และอยุธยาเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงคราม, Count unit: ค่าย, Thai definition: สถานที่คุมขังเชลยศึกหรือนักโทษทางการเมือง
ค่ายทหาร[N] camp, See also: barracks, military camp, garrison, encampment, cantonment, Example: เขาสมัครเข้าทำงานในค่ายทหารฝรั่ง ซึ่งมีรายได้ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพเดิมครอบครัวของเขา, Thai definition: ที่ตั้งกองทัพ, ที่พักกองทหาร
ค่ายอาสาพัฒนา[N] volunteer for rural development camp, Example: ปีนี้นักศึกษาไปออกค่ายอาสาพัฒนาที่พะเยา, Count unit: ค่าย, Thai definition: ค่ายเยาวชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมหรือฝึกฝนให้เยาวชนได้ร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ชุมชน
ค่าย[N] camp, See also: encampment, bivouac, campground, Syn. ที่พักแรม, ค่ายพักแรม, Example: คณะนักดาราศาสตร์ฝรั่งเศสได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งค่ายเพื่อสังเกตการณ์ดูสุริยุปราคาที่พลับพลาค่ายหลวง, Count unit: ค่าย
ที่พักแรม[N] camp, See also: encampment, bivouac, camping ground, camp site, tents, Syn. ที่ค้างแรม, ค่ายพักแรม, Example: เราไปถึงยังที่พักแรมภายในเวลาที่ยังไม่มืดนัก
พิมเสน[N] borneol, See also: borneo camphor, Example: หล่อนผสมพิมเสนป่นลงไปในผงสารส้ม, Count unit: เกล็ด, Thai definition: สารชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวขุ่น มีทั้งที่ได้จากธรรมชาติและได้จากการสังเคราะห์ ใช้ทำยา
เลียบค่าย[V] patrol round the barracks, See also: inspect a camp, Syn. ตรวจค่าย, Thai definition: ตรวจดูความเรียบร้อยของกองทัพ
ตั้งค่าย[V] encamp, See also: pitch a camp, Syn. ตั้งแคมป์, สร้างค่าย, Example: โรงเรียนของเขาไปตั้งค่ายที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 วัน 2 คืน
ถลกบาตร[N] Tetrastigma campylocarpum, Syn. กระโปรงทอง, เถาเงาะ, เงาะป่า, กะทกรก, หญ้ารกช้าง, เถาสิงโต, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง มีมือเกาะ ใบป้อม มี 3 หยัก ดอกสีขาว ผลกลม เมื่อสุกสีเหลือง มีกาบเป็นฝอยหุ้ม ยอดนำมาต้มใช้เป็นผัก
นายทหารคนสนิท[N] aide-de-camp, See also: aid-de-camp, Syn. ท.ส., นายทหารติดตาม, Example: นายทหารคนสนิทของแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้มาบรรยายกิจกรรมของกองทัพ, Count unit: คน
นายทหารติดตาม[N] aide-de-camp, See also: aid-de-camp, Syn. นายทหารคนสนิท, ท.ส., Example: รัฐมนตรีกลาโหมคนปัจจุบันเคยเป็นอดีตนายทหารติดตามประธานาธิบดีคนก่อน, Count unit: คน
นายธง[N] aide de camp, See also: aid-de-camp, Example: ถ้าให้นายธงรู้เรื่องนี้ รับรองว่าถึงหูของท่านแม่ทัพแน่, Count unit: คน, Thai definition: นายทหารเรือคนสนิทของผู้บัญชาการทหารเรือหรือแม่ทัพเรือเป็นต้น
รณรงค์หาเสียง[V] campaign, See also: seek votes, campaign for votes, look for votes, Syn. หาเสียง, Example: วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พรรคการเมืองจะสามารถรณรงค์หาเสียงได้
ณรงค์[N] campaign, Syn. การรบ, การต่อสู้, Example: การณรงค์เลือกตั้งเซ็งไป เพราะมีข่าวสงคราม
กรบูร[N] Cinnamomum camphora (Linn.) J.S.Presl, Syn. การบูร, Example: กรบูรใช้ทำยาได้, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Cinnamomum camphora (Linn.) J.S.Presl ในวงศ์ Lauraceae เนื้อไม้มีสีขาว กลิ่นฉุนร้อน ซึ่งกลั่นออกมาได้เรียกว่า การบูร หรือกรบูร ใช้ทำยา
กรมราชองครักษ์[N] Royal Aide de Camp Department, See also: Office of A.D.C
การศึก[N] war, See also: battle, conflict, combat, fight, campaign, Syn. การสงคราม, การต่อสู้, การรบ, การรบทัพจับศึก, Example: ในสมัยโบราณ นายทัพนายกองต้องเตรียมพร้อมและเรียนรู้การศึกการสงครามจากราชครู, Thai definition: การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐหรือประเทศตั้งแต่ 2 รัฐหรือ 2 ประเทศขึ้นไป, การต่อสู้กันระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างพวกหนึ่งกับอีกพวกหนึ่ง, โดยปริยายหมายถึงการเกิดขัดแย้งต่อสู้เป็นปฏิปักษ์ขึ้นในใจ
กองไฟ[N] bonfire, See also: campfire, Example: ลูกเสือก่อกองไฟเพื่อย่างเนื้อ, Count unit: กอง
โกย[V] run quickly, See also: flee, run away, scamper, Syn. เผ่น, เผ่นหนี, วิ่งหนี, Example: พอเห็นเสือเขาก็โกยแนบ, Thai definition: วิ่งหนีไปโดยเร็ว
ขบวนการ[N] movement, See also: organization, campaign, drive, gang, Syn. องค์การ, เครือข่าย, Example: ขบวนการเสรีไทยก่อตั้งขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2, Thai definition: กลุ่มบุคคลที่รวมกันเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
องครักษ์[N] aide-de-camp, See also: protector, adjutant, Syn. ราชองครักษ์, Example: บรรดาราชองครักษ์จะต้องตามเสด็จในหลวงไปทุกแห่งหน, Count unit: คน, Thai definition: นายทหารชั้นสัญญาบัตรรักษาพระองค์พระมหากษัตริย์เป็นต้น
หัวคะแนน[N] election canvasser, See also: election campaigner, Example: การจ่ายเงินซื้อเสียงจะจ่ายผ่านทางหัวคะแนน มักจะกระทำกันในระยะ 2-3 วันก่อนวันเลือกตั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับหาคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครระดับเลือกตั้ง, Notes: (ปาก)
ทุรชน[N] villain, See also: scoundrel, bad person, rascal, rogue, scamp, Syn. ทรชน, คนชั่วร้าย, Ant. คนดี, Notes: (สันสกฤต)
หัวคะแนน[N] election canvasser, See also: election campaigner, Example: การจ่ายเงินซื้อเสียงจะจ่ายผ่านทางหัวคะแนน มักจะกระทำกันในระยะ 2-3 วันก่อนวันเลือกตั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับหาคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครระดับเลือกตั้ง, Notes: (ปาก)
บุก[N] Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne, See also: a kind of plant, Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก, Example: บุกถูกนำมาสกัดเป็นอาหารลดน้ำหนักของสตรีที่ได้รับความนิยมอย่างสูง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Amorphophallus วงศ์ Araceae ในต้นฤดูฝนจะออกดอกก่อน เวลาบานจะส่งกลิ่นเหม็นมาก เมื่อดอกโรยแล้วมีใบงอกออกมาเพียงใบเดียว ก้านดอกและใบกลมยาว หน้าแล้งต้นตาย เหลือหัวอยู่ใต้ดิน
หอระฆัง[N] belfry, See also: bell tower, campanile, Example: หอระฆังหลังเก่าดูทรุดโทรมเต็มที, Count unit: หลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านนอก[n.] (bānnøk) EN: countryside ; country   FR: campagne [f]
บ้านนอก[adj.] (bānnøk) EN: rural ; countrified   FR: rural ; campagnard
ชนบท[n.] (chonnabot) EN: contryside ; country ; rural areas ; up-country   FR: campagne [f] ; région rurale [f]
เด็กบ้านนอก[n. exp.] (dek bānnøk) EN: rustic boy ; country boy   FR: enfant de la campagne [m, f] ; petit provincial [m] ; petite provinciale [f]
เด็กชนบท[n. exp.] (dek chonnabot) EN: rustic boy ; country boy   FR: enfant de la campagne [m, f]
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: side ; group ; part ; party ; faction ; sector   FR: côté [m] ; camp [m] ; partie [f] ; faction [f]
หาเสียง[v.] (hāsīeng) EN: campaign ; run for an election ; try to get votes ; solicit votes ; woo   FR: faire campagne ; mener campagne ; chercher à attirer les électeurs
ฮิปโปแคมปัส = ฮิปโปแคมพัส[n.] (hippōkhaēmpas = hippōkhaēmphas) EN: hippocampus   FR: hippocampe [f]
หอระฆัง[n.] (hørakhang) EN: belfry ; bell tower   FR: beffroi [m] ; clocher [m] ; campanile [m]
หัวคะแนน[n.] (hūakhanaēn) EN: canvasser ; election canvasser ; election campaigner   FR: militant [m]
โจม[n.] (jōm) EN: tent ; canopy ; howdah   FR: tente [f] ; camp [m]
การรณรงค์[n.] (kān ronnarong) EN: campaign   FR: campagne [f]
การรณรงค์หาเสียง[n. exp.] (kān ronnarong hāsīeng) FR: campagne électorale [f]
การรณรงค์การโฆษณา[n. exp.] (kān ronnarong kān khōtsanā = kān ronnarong kān khōsanā) EN: advertising campaign ; publicity campaign   FR: campagne publicitaire [f] ; campagne de publicité [f]
ขบวนการ[n.] (khabūankān) EN: movement ; organization ; campaign ; drive ; gang   FR: mouvement [m] ; organisation [f]
แค้มป์[n.] (khaēm) EN: camp   
แคมเปญ[n.] (khaēmpēn) EN: campaign   FR: campagne [f]
ค่าย[n.] (khāi) EN: camp ; encampment   FR: camp [m] ; campement [m]
ค่าย[v.] (khāi) EN: camp   FR: camper
ค่ายทหาร[n. exp.] (khāi thahān) EN: military camp   FR: camp militaire [m]
กิจกรรมในการรณรงค์หาเสียง[n. exp.] (kitjakam nai kān ronnarong hāsīeng) EN: campaign trail   
โกย[v.] (kōi) EN: run quickly ; flee ; run away ; scamper   
กองไฟ[n.] (køngfai) EN: bonfire ; campfire   FR: bûcher [m] ; feu de camp [m]
กระวาน[n.] (krawān) EN: cardamom ; Camphor Seed ; Round Siam Cardamon ; Best Camdamon ; Clustered Cardamon ; Cambodian cardamom ; Siam cardamom   FR: cardamome [f]
เลียบค่าย[v.] (līepkhāi) EN: patrol round the barracks ; inspect a camp   
ลวก[v.] (lūak) EN: skimp ; scamp   
ม้าน้ำ[n.] (mānām) EN: seahorse   FR: hippocampe [m]
มือหาเสียง[n. exp.] (meū hāsīeng) EN: expert in political campaigning   
นักรณรงค์[n.] (nak ronnarong) EN: campaigner   
ณรงค์[n.] (narong) EN: campaign   FR: campagne [f] ; bataille [f]
นกขี้เถ้าและนกพญาไฟ[n.] (nok khīthao lae nok phayāfai) EN: Campephagidae   
องครักษ์[n.] (ongkharak) EN: bodyguard ; protector ; aide-de-camp ; adjutant   FR: garde du corps [m] ; aide de camp [m]
ไป[v. exp.] (pai) FR: va-t'en ! ; décampe !
ไปให้พ้น[xp] (pai hai phon) EN: go away! ; off with you!   FR: va-t'en ! ; décampe ! ; hors d'ici !
แผนยุทธการ[n. exp.] (phaēn yutthakān) EN: plan of campaign ; battle plan ; strategic map   FR: plan stratégique [m] ; plan de bataille [m]
ผู้ร่วมรณรงค์[n. exp.] (phū ruam ronnarong) EN: campaigner   
รณรงค์[n.] (ronnarong) EN: campaign ; movement   FR: campagne [f]
รณรงค์[v.] (ronnarong) EN: campain ; fight   FR: faire campagne
รณรงค์หาเสียง[v. exp.] (ronnarong hāsīeng) EN: campaign ; seek votes ; campaign for votes ; look for votes   FR: faire campagne
ศึก[n.] (seuk) EN: war ; campaign ; battle   FR: guerre [f] ; campagne (militaire) [f]
ถลกบาตร[n.] (thalokbāt) EN: Tetrastigma campylocarpum   
ทั้งสองฝ่าย[X] (thang søng fāi) EN: both sides ; both   FR: les deux côtés ; les deux camps
ที่พัก[n.] (thīphak) EN: retreat ; lodging ; camp ; temporary living place   FR: logement [m] ; hébergement [m]
ที่พักแรม[n. exp.] (thī phakraēm) EN: camp ; encampment ; bivouac ; camping ground ; camp site ; tents   FR: terrain de camping [m] ; bivouac [m]
ที่พักเต้นท์[X] (thīphak tēn) EN: camp   
ทุ่ง[n.] (thung) EN: field ; pasture ; open country ; range   FR: champ [m] ; campagne [f]
เตียงผ้าใบ[n. exp.] (tīeng phābai) EN: camp bed ; canvas bed   FR: chaise longue [f]
อยู่ค่าย[v.] (yū khāi) EN: camp   FR: camper
ยุทธนา[n.] (yutthanā) EN: war ; battle , campaign ; fight   

CMU English Pronouncing Dictionary
CAMP    K AE1 M P
CAMPI    K AE1 M P IY0
CAMPS    K AE1 M P S
CAMPA    K AE1 M P AH0
CAMPO    K AE1 M P OW0
CAMPY    K AE1 M P IY0
ENCAMP    EH0 N K AE1 M P
CAMPED    K AE1 M P T
CAMPEN    K AE1 M P AH0 N
CAMPER    K AE1 M P ER0
CAMPS'    K AE1 M P S
CAMPUS    K AE1 M P AH0 S
OCAMPO    OW0 K AE1 M P OW0
CAMPAU    K AA1 M P AW0
DECAMP    D AH0 K AE1 M P
CAMP'S    K AE1 M P S
CAMPOS    K AE1 M P OW0 Z
CAMPISI    K AA0 M P IY1 S IY0
CAMPERS    K AE1 M P ER0 Z
VANCAMP    V AE2 N K AE1 M P
CAMPISE    K AA1 M P AY0 Z
DELCAMP    D EH1 L K AE0 M P
CAMPION    K AE1 M P IY0 AH0 N
CAMPING    K AE1 M P IH0 NG
CAMPANA    K AA0 M P AE1 N AH0
CAMPTON    K AE1 M P T AH0 N
CAMPOLI    K AA0 M P OW1 L IY0
CAMPEAU    K AE0 M P OW1
SCAMPER    S K AE1 M P ER0
CAMPSITE    K AE1 M P S AY2 T S
CAMPIONE    K AA0 M P IY0 OW1 N IY0
ACAMPORA    AH0 K AE1 M P ER0 AH0
CAMPAIGN    K AE0 M P EY1 N
DELCAMPO    D EH0 L K AA1 M P OW0
ENCAMPED    EH0 N K AE1 M P T
CAMPUSES    K AE1 M P AH0 S AH0 Z
DECAMPED    D IY0 K AE1 M P T
CAMPFIRE    K AE1 M P F AY2 ER0
CAMPANIS    K AE2 M P AA1 N AH0 S
CAMPBELL    K AE1 M B AH0 L
CAMPSITES    K AE1 M P S AY2 T S
CAMPANARO    K AA0 M P AA0 N AA1 R OW0
CAMPANALE    K AA0 M P AA0 N AA1 L IY0
CAMPBELLS    K AE1 M B AH0 L Z
CAMPEAU'S    K AE0 M P OW1 Z
CAMPOFRIO    K AE2 M P AO1 F R IY0 OW0
CAMPAIGNS    K AE0 M P EY1 N Z
VANCAMPEN    V AE2 N K AE1 M P AH0 N
CAMPFIELD    K AE1 M P F IY2 L D
CAMPFIRES    K AE1 M P F AY2 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
camp    (v) (k a1 m p)
camps    (v) (k a1 m p s)
scamp    (v) (s k a1 m p)
camped    (v) (k a1 m p t)
camper    (n) (k a1 m p @ r)
campus    (n) (k a1 m p @ s)
decamp    (v) (d i1 k a1 m p)
encamp    (v) (i1 n k a1 m p)
scampi    (n) (s k a1 m p ii)
scamps    (v) (s k a1 m p s)
campers    (n) (k a1 m p @ z)
camphor    (n) (k a1 m f @ r)
camping    (v) (k a1 m p i ng)
campion    (n) (k a1 m p i@ n)
decamps    (v) (d i1 k a1 m p s)
encamps    (v) (i1 n k a1 m p s)
scamped    (v) (s k a1 m p t)
scamper    (v) (s k a1 m p @ r)
Campbell    (n) (k a1 m b @ l)
camp-bed    (n) - (k a1 m p - b e d)
campaign    (v) (k a1 m p ei1 n)
campuses    (n) (k a1 m p @ s i z)
decamped    (v) (d i1 k a1 m p t)
encamped    (v) (i1 n k a1 m p t)
scampers    (v) (s k a1 m p @ z)
scamping    (v) (s k a1 m p i ng)
camp-beds    (n) - (k a1 m p - b e d z)
camp-fire    (n) - (k a1 m p - f ai @ r)
campaigns    (v) (k a1 m p ei1 n z)
campanile    (n) (k a2 m p @ n ii1 l ii)
campanula    (n) (k @1 m p a1 n y u l @)
decamping    (v) (d i1 k a1 m p i ng)
encamping    (v) (i1 n k a1 m p i ng)
scampered    (v) (s k a1 m p @ d)
camp-chair    (n) - (k a1 m p - ch e@ r)
camp-fires    (n) - (k a1 m p - f ai @ z)
camp-stool    (n) - (k a1 m p - s t uu l)
campaigned    (v) (k a1 m p ei1 n d)
campaigner    (n) (k a1 m p ei1 n @ r)
campaniles    (n) (k a2 m p @ n ii1 l i z)
campanulas    (n) (k @1 m p a1 n y u l @ z)
encampment    (n) (i1 n k a1 m p m @ n t)
scampering    (v) (s k a1 m p @ r i ng)
Campbeltown    (n) (k a1 m b @ l t au n)
camp-chairs    (n) - (k a1 m p - ch e@ z)
camp-stools    (n) - (k a1 m p - s t uu l z)
campaigners    (n) (k a1 m p ei1 n @ z)
campaigning    (v) (k a1 m p ei1 n i ng)
camphorated    (j) (k a1 m f @ r ei t i d)
encampments    (n) (i1 n k a1 m p m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abmarsch {m}decampment [Add to Longdo]
Adjutant {m} [mil.]adjutant; aide-de-camp [Add to Longdo]
Alphabetisierungskampagne {f}; Kampagne gegen das Analphabetentumliteracy campaign [Add to Longdo]
Antiabtreibungskampagne {f}anti-abortion campaign [Add to Longdo]
Arbeitslager {n}labour camp [Add to Longdo]
Aufbruch {m}decampment [Add to Longdo]
Bürgerrechtsbewegung {f}civil rights campaign [Add to Longdo]
Bürgerrechtskämpfer {m}civil rights campaigner [Add to Longdo]
Camping {n}camping [Add to Longdo]
Campingausrüstung {f}camping equipment [Add to Longdo]
Campingbett {n}campbed [Add to Longdo]
Campingliege {f}campbed [Add to Longdo]
Campingplatz {m}camp site [Add to Longdo]
Campingplatz {m}camping ground [Add to Longdo]
Feldbett {n}camp bed; cot [Add to Longdo]
Feldzug {m} | Feldzüge {m}campaign | campaigns [Add to Longdo]
Flüchtlingslager {n}refugee camp [Add to Longdo]
Gefangenenlager {n}prison camp [Add to Longdo]
Geldbeschaffung {f} | Aktion {f} zur Geldbeschaffungfundraising | fundraising campaign [Add to Longdo]
Heereslager {n}army camp [Add to Longdo]
Kampagne {f}; Aktion {f} | Kampagnen {pl}; Aktionen {pl} | moralisch fragwürdige, offensive Kampagnecampaign | campaigns | sleaze campaign [Add to Longdo]
Kampfer {m}camphor [Add to Longdo]
Konzentrationslager {n}concentration camp [Add to Longdo]
Lager {n}camp [Add to Longdo]
Lager {n} | Lager {pl}encampment | encampments [Add to Longdo]
Lagerfeuer {n}campfire [Add to Longdo]
Mottenkugel {f}camphor [Add to Longdo]
Rufmordkampagne {f}smear campaign [Add to Longdo]
Scampi {pl}scampi [Add to Longdo]
Schuft {m} | Schufte {pl}scamp | scamps [Add to Longdo]
Spendenaktion {f}fundraising campaign [Add to Longdo]
Spendenaktion {f}campaign for donations [Add to Longdo]
Umweltkampagne {f}environmental campaign [Add to Longdo]
Universitätsgelände {n}; Unigelände {n}; Campus {m} | Campus {pl}campus | campuses [Add to Longdo]
Vernichtungslager {n}extermination camp [Add to Longdo]
Wahlkampf {m}; Wahlfeldzug {m} | Wahlkämpfe {pl}; Wahlfeldzüge {pl} | einen Wahlkampf führenelection campaign | election campaigns | to run an election campaign [Add to Longdo]
Wahlkampfhelfer {m}; Wahlkampfhelferin {f}supporter (at the election campaign) [Add to Longdo]
Wahlmacher {m}campaigner [Add to Longdo]
Warteschaltung {f}camp-on circuit [Add to Longdo]
Werbeaktion {f}publicity campaign [Add to Longdo]
Werbefeldzug {m}; Werbekampagne {f}advertising campaign; publicity campaign [Add to Longdo]
Wohnanhänger {m}camper [Add to Longdo]
Wohnmobil {n} | großes Wohnmobilmotorhome; motor caravan; camper | power cruiser [Add to Longdo]
Zeltbewohner {m}; Camper {m}camper [Add to Longdo]
Zeltlager {n} | Zeltlager {pl}tent camp | tent camps [Add to Longdo]
Zeltplatz {m}; Campingplatz {m}campground [Am.] [Add to Longdo]
Zeltplatz {m}; Campingplatz {m}camping site [Add to Longdo]
Zeltplatz {m} | Zeltplätze {pl}campsite | campsites [Add to Longdo]
abmarschieren | abmarschierend | abmarschiertto decamp | decamping | decamped [Add to Longdo]
aufbrechen | aufbrechend | aufgebrochento decamp | decamping | decamped [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
ならず者[ならずもの, narazumono] (n,adj-no) ruffian; scamp; hooligan [Add to Longdo]
はつい星;室宿[はついぼし, hatsuiboshi] (n) (See 室・しつ) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
アドキャンペーン[, adokyanpe-n] (n) ad campaign [Add to Longdo]
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter) [Add to Longdo]
オートキャンプ[, o-tokyanpu] (n) autocamping; (P) [Add to Longdo]
オープンキャンパス[, o-punkyanpasu] (n) open campus [Add to Longdo]
カンパ[, kanpa] (n,vs) (1) (abbr) (See カンパニア) fund raising campaign (rus [Add to Longdo]
カンパニア[, kanpania] (n,vs) fund-raising campaign (rus [Add to Longdo]
カンピロバクター[, kanpirobakuta-] (n) Campylobacter (lat [Add to Longdo]
カンファー[, kanfa-] (n) camphor [Add to Longdo]
カンフル[, kanfuru] (n) camphor (dut [Add to Longdo]
カンフル丁幾[カンフルチンキ, kanfuruchinki] (n) tincture of camphor [Add to Longdo]
カンプトサウルス[, kanputosaurusu] (n) camptosaurus (lat [Add to Longdo]
キャンギャル[, kyangyaru] (n) (abbr) model featured in an advertising campaign (wasei [Add to Longdo]
キャンパー[, kyanpa-] (n) camper; (P) [Add to Longdo]
キャンパス[, kyanpasu] (n) campus; (P) [Add to Longdo]
キャンパスウエア[, kyanpasuuea] (n) campus wear [Add to Longdo]
キャンパスシューズ[, kyanpasushu-zu] (n) campus shoes [Add to Longdo]
キャンパスバックボーン[, kyanpasubakkubo-n] (n) {comp} campus backbone [Add to Longdo]
キャンピング[, kyanpingu] (n) camping; (P) [Add to Longdo]
キャンピングトレーラー[, kyanpingutore-ra-] (n) camping trailer; caravan [Add to Longdo]
キャンプ[, kyanpu] (n,vs) camp; (P) [Add to Longdo]
キャンプを張る[キャンプをはる, kyanpu woharu] (exp,v5r) to pitch camp [Add to Longdo]
キャンプイン[, kyanpuin] (n) camp in; (P) [Add to Longdo]
キャンプサイト[, kyanpusaito] (n) camp site [Add to Longdo]
キャンプファイヤー;キャンプファイア;キャンプファイアー[, kyanpufaiya-; kyanpufaia ; kyanpufaia-] (n) campfire (usually large, and for gathering and singing, etc. around) [Add to Longdo]
キャンプ場[キャンプじょう, kyanpu jou] (n) camping-ground [Add to Longdo]
キャンプ村[キャンプむら, kyanpu mura] (n) campsite [Add to Longdo]
キャンペーン[, kyanpe-n] (n) campaign; (P) [Add to Longdo]
キャンペーンセール[, kyanpe-nse-ru] (n) campaign sale [Add to Longdo]
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.) [Add to Longdo]
グーラグ;グラグ[, gu-ragu ; guragu] (n) Gulag (Soviet Union labor camp from 1930-1955) [Add to Longdo]
コンビナートキャンペーン[, konbina-tokyanpe-n] (n) industrial campaign (rus [Add to Longdo]
サマーキャンプ[, sama-kyanpu] (n) summer camp [Add to Longdo]
スカンピ[, sukanpi] (n) scampi [Add to Longdo]
スプリングキャンプ[, supuringukyanpu] (n) spring camp [Add to Longdo]
スポットキャンペーン[, supottokyanpe-n] (n) spot campaign [Add to Longdo]
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed) [Add to Longdo]
テーマキャンペーン[, te-makyanpe-n] (n) Theme campaign [Add to Longdo]
テストキャンペーン[, tesutokyanpe-n] (n) test campaign [Add to Longdo]
トレーニングキャンプ[, tore-ningukyanpu] (n) training camp [Add to Longdo]
ネガティブキャンペーン[, negateibukyanpe-n] (n) negative campaign [Add to Longdo]
ビタカンフル[, bitakanfuru] (n) vita camphor [Add to Longdo]
プレスキャンペーン[, puresukyanpe-n] (n) press campaign [Add to Longdo]
ベースキャンプ[, be-sukyanpu] (n) base camp; (P) [Add to Longdo]
マーケティングキャンペーン[, ma-keteingukyanpe-n] (n) marketing campaign [Add to Longdo]
ローラー作戦[ローラーさくせん, ro-ra-sakusen] (n,vs) community door-to-door campaign; search operation; cleaning campaign carried out thoroughly over an area [Add to Longdo]
移動教室[いどうきょうしつ, idoukyoushitsu] (n) study camp; overnight field trip; travelling class [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二次革命[èr cì gé mìng, ㄦˋ ㄘˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] second revolution; campaign from 1913 of the provisional revolutionary government (under Sun Yat-sen and the Guomindang) against Yuan Shikai 袁世凱|袁世凯 and the Northern Warlords [Add to Longdo]
占城[Zhàn chéng, ㄓㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] Champa (Sanskrit: Campapura or Campanagara), ancient Vietnam kingdom c. 200-1693 [Add to Longdo]
兵营[bīng yíng, ㄅㄧㄥ ˊ, / ] military camp; barracks [Add to Longdo]
出征[chū zhēng, ㄔㄨ ㄓㄥ, ] to go into battle; to campaign (military) [Add to Longdo]
出马[chū mǎ, ㄔㄨ ㄇㄚˇ, / ] to set out (on a campaign); to stand for election; to throw one's cap in the ring [Add to Longdo]
剿匪[jiǎo fěi, ㄐㄧㄠˇ ㄈㄟˇ, ] to suppress bandits (used by the Nationalist government in their 1930s campaigns against the communists) [Add to Longdo]
助选活动[zhù xuǎn huó dòng, ㄓㄨˋ ㄒㄩㄢˇ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] campaign meeting [Add to Longdo]
劫寨[jié zhài, ㄐㄧㄝˊ ㄓㄞˋ, ] to seize a stronghold; to surprise the enemy in his camp [Add to Longdo]
劫营[jié yíng, ㄐㄧㄝˊ ˊ, / ] to seize a camp; to surprise the enemy in bed [Add to Longdo]
劳动改造[láo dòng gǎi zào, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄞˇ ㄗㄠˋ, / ] laogai (Chinese prison camp) [Add to Longdo]
劳改营[láo gǎi yíng, ㄌㄠˊ ㄍㄞˇ ˊ, / ] correctional labor camp [Add to Longdo]
劳教所[láo jiào suǒ, ㄌㄠˊ ㄐㄧㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] correctional institution; labor camp [Add to Longdo]
北伐[běi fá, ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ, ] the Northern Expedition, the Nationalists' campaign of 1926-1927 under Chiang Kaishek against the Northern Warlords [Add to Longdo]
北伐战争[Běi fá zhàn zhēng, ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] the Northern Expedition, the Nationalists' campaign of 1926-1927 under Chiang Kaishek against the Northern Warlords [Add to Longdo]
反围剿[fǎn wéi jiǎo, ㄈㄢˇ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] communist attack against the Guomindang's encircle and annihilate campaign [Add to Longdo]
在校园[zài xiào yuán, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] on campus [Add to Longdo]
在校园内[zài xiào yuán nèi, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄋㄟˋ, / ] on campus [Add to Longdo]
夏令营[xià lìng yíng, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄥˋ ˊ, / ] summer camp [Add to Longdo]
大本营[dà běn yíng, ㄉㄚˋ ㄅㄣˇ ˊ, / ] headquarters; base camp [Add to Longdo]
大卫营和约[Dà wèi yíng hé yuē, ㄉㄚˋ ㄨㄟˋ ˊ ㄏㄜˊ ㄩㄝ, / ] the Camp David agreement of 1978 brokered by President Jimmy Carter between Israel and Egypt [Add to Longdo]
奥斯威辛[Ào sī wēi xīn, ㄠˋ ㄙ ㄨㄟ ㄒㄧㄣ, / ] Auschwitz (concentration camp) [Add to Longdo]
奥斯威辛集中营[Ào sī wēi xīn jí zhōng yíng, ㄠˋ ㄙ ㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ˊ, / ] Auschwitz concentration camp [Add to Longdo]
安营[ān yíng, ㄢ ˊ, / ] pitch a camp; camp [Add to Longdo]
宣传攻势[xuān chuán gōng shì, ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, / ] marketing campaign [Add to Longdo]
宿营[sù yíng, ㄙㄨˋ ˊ, 宿 / 宿] living quarters; accommodation; camp [Add to Longdo]
宿营地[sù yíng dì, ㄙㄨˋ ˊ ㄉㄧˋ, 宿 / 宿] location of camp [Add to Longdo]
对垒[duì lěi, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄟˇ, / ] to face one other; confrontation; encamped face-to-face; counter-works [Add to Longdo]
平津战役[Píng jīn zhàn yì, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄣ ㄓㄢˋ ㄧˋ, / ] Pingjin Campaign [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] forced labor; corvée; obligatory task; military service; to use as servant; to enserf; a servant (in former times); a war; a campaign; a battle [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, ] journey; trip; expedition; to go on long campaign; to attack [Add to Longdo]
征战[zhēng zhàn, ㄓㄥ ㄓㄢˋ, / ] campaign; expedition [Add to Longdo]
戈尔[Gē ěr, ㄍㄜ ㄦˇ, / ] Gore (name); Al Gore (1948-), US vice-president 1993-2001 under Bill Clinton, subsequently environmental campaigner and Nobel Peace laureate [Add to Longdo]
战役[zhàn yì, ㄓㄢˋ ㄧˋ, / ] military campaign [Add to Longdo]
戴维营[Dài wéi yíng, ㄉㄞˋ ㄨㄟˊ ˊ, / ] Camp David [Add to Longdo]
拉票[lā piào, ㄌㄚ ㄆㄧㄠˋ, ] campaign for votes; ask voters for support [Add to Longdo]
拔营[bá yíng, ㄅㄚˊ ˊ, / ] strike camp [Add to Longdo]
掀起[xiān qǐ, ㄒㄧㄢ ㄑㄧˇ, ] to lift; to raise in height; to begin; upsurge; to set off (a campaign) [Add to Longdo]
扫黄[sǎo huáng, ㄙㄠˇ ㄏㄨㄤˊ, / ] campaign against pornography [Add to Longdo]
扫黄运动[sǎo huáng yùn dòng, ㄙㄠˇ ㄏㄨㄤˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] campaign against pornography [Add to Longdo]
撒丫子[sā yā zi, ㄙㄚ ㄧㄚ ㄗ˙, ] (dialect) to rush off; to scamper off double-quick; to take to one's heels; to make oneself scarce [Add to Longdo]
整风运动[zhěng fēng yùn dòng, ㄓㄥˇ ㄈㄥ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] (polit.) Rectification Campain, refers to campaign in 1942-44 within army ranks, and to Mao's purge of 1957 [Add to Longdo]
校园[xiào yuán, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] campus [Add to Longdo]
校园网络[xiào yuán wǎng luò, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] campus network [Add to Longdo]
校园骨干[xiào yuán gǔ gàn, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄍㄨˇ ㄍㄢˋ, / ] campus backbone [Add to Longdo]
校地[xiào dì, ㄒㄧㄠˋ ㄉㄧˋ, ] campus [Add to Longdo]
校外[xiào wài, ㄒㄧㄠˋ ㄨㄞˋ, ] off campus [Add to Longdo]
校花[xiào huā, ㄒㄧㄠˋ ㄏㄨㄚ, ] the prettiest girl of the school; school beauty queen; campus belle [Add to Longdo]
[zhāng, ㄓㄤ, ] camphor; Cinnamonum camphara [Add to Longdo]
樟脑[zhāng nǎo, ㄓㄤ ㄋㄠˇ, / ] camphor C10H16O [Add to Longdo]
樟脑丸[zhāng nǎo wán, ㄓㄤ ㄋㄠˇ ㄨㄢˊ, / ] camphor balls (moth balls) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]
試験実所過程[しけんじっしかてい, shikenjisshikatei] test campaign [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top