Search result for

camer

(108 entries)
(3.459 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -camer-, *camer*
English-Thai: Longdo Dictionary
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
camera[N] กล้องถ่ายภาพ, Syn. photographic camera
Cameroon[N] คาเมรูน, Syn. Cameroun, Republic of Cameroon
Cameroon[N] ประเทศคาเมรูน, Syn. Cameroun, Republic of Cameroon
cameraman[N] ช่างภาพ, See also: ช่างกล้อง, Syn. camera operator, photographer
camera-shy[ADJ] ที่ไม่ชอบถูกถ่ายภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
camera(แคม'เมอระ) n. กล้องถ่ายรูป,เครื่องจับภาพของโทรทัศน -Phr. (in camera ส่วนตัว), See also: cameral adj.
cameroons(แคมมะรูนซฺ') n. ชื่อดินแดนในอาณัติของเยอร มันสมัยก่อน
aerocamera(แอโรแคม' เมอระ) n. กล้องถ่ายภาพ (ที่ติดกับเครื่องบิน) ในอากาศ
bicameral(ไบแคม'เมอรัล) adj. มี 2 กิ่งก้าน,มีสองห้อง,มีสองบ้าน, See also: bicameralism n. ดูbicameral bicamerist n. ดูbicameral
panoramic camera n.กล้องถ่ายภาพกว้างราว140องศา
stand cameran. กล้องถ่ายรูปชนิดตั้ง
unicameral(ยูนิแคม'เมอเริล) adj. ประกอบด้วยสภาเดี่ยว, See also: unicameralism.

English-Thai: Nontri Dictionary
camera(n) กล้องถ่ายรูป
cameraman(n) ช่างภาพ,ตากล้อง,คนถ่ายภาพ,คนถ่ายรูป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cameraห้องทำงานของผู้พิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
camera obscuraกล้องทาบเงา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
camera, in (L.)เป็นการลับ (การพิจารณาของศาลหรือการประชุมสภา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Camera industryอุตสาหกรรมกล้องถ่ายรูป [TU Subject Heading]
Camera operatorsช่างกล้อง [TU Subject Heading]
Cameralกระดูกยื่นเข้าไปแบ่งถุงออกเป็นส่วนๆ [การแพทย์]
Camerasกล้องถ่ายรูป [TU Subject Heading]
Camerasกล้องถ่ายภาพ [การแพทย์]
Cameras, Boxกล้องบ๊อกซ์ [การแพทย์]
Cameras, Photospotกล้องถ่ายรูปเฉพาะแห่ง [การแพทย์]
Cameras, Pinholeกล้องรูเข็ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I won't turn the camera offผมจะไม่ปิดกล้อง Art Imitates Life (2008)
If I tell you where the boy is,you're going to turn the camera off,and thenถ้าผมบอกคุณว่าเด็กอยู่ที่ไหน คุณจะปิดกล้อง แล้วจากนั้น... Art Imitates Life (2008)
What,no surveillance cameras on the bird-watching path?อะไรกัน ไม่มีกล้องวงจรปิด บนช่องทางเดินเลยเหรอ? Art Imitates Life (2008)
That's a video camera.นี่กล้องวิดิโอ Brave New World (2008)
We have a surveillance camera?เรามีกล้อง What More Do I Need? (2008)
From our surveillance camera.จากกล้องวงจรปิดนะ What More Do I Need? (2008)
I made a point of turning the camera off.ฉันอยากพุ่งเป้าไปตอนที่ปิดกล้องวงจรปิด What More Do I Need? (2008)
Turn off the damn camera.ปิดไอ้กล้องบ้านั่นซะ You're Gonna Love Tomorrow (2008)
I'm gonna grab his camera and take picture of his colonแม่จะเอากล้องถ่ายรูปเขา แล้วยัดเข้าไปแทนลำไส้เขาเลย You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Is sending out a camera crew Tomorrowจะส่งทีมถ่ายทำมาพรุ่งนี้ You're Gonna Love Tomorrow (2008)
You do what you want with the time, but the cameras will be on.นายทำอะไรก็ได้ในเวลานั่น เเต่กล้องจะเปิดอยู่ Better Half (2008)
I don't trust the local camera shop.ฉันไม่เชื่อใจร้านกล้องแถวนี้ซะด้วยสิ The Two in Tracksuits (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
camerAlmost every tourist carries a camera with him.
camerAre you bringing your camera?
camerAs it happens, I have left the camera at home.
camerCan you recommend a good camera?
camerDad bought a camera.
camerDad bought me a camera.
camerDid you see my camera?
camerDid you use my camera?
camerDon't forget to take a camera with you.
camerDo you have a camera?
camerDo you know how to use this camera?
camerDo you know where he bought his camera?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างกล้อง[N] cameraman, Syn. ช่างภาพ
ช่างกล้อง[N] cameraman, See also: camerawoman, Syn. ช่างภาพ, ช่างถ่ายรูป, ตากล้อง, Example: เขาเป็นช่างกล้องที่มีฝีมือ ผู้กำกับคนไหนก็อยากได้เขามาร่วมงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพ เช่นในภาพยนตร์เป็นต้น
กล้องถ่ายรูป[N] camera, Syn. กล้อง, กล้องถ่ายภาพ, Example: กล้องถ่ายรูปเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวของผม, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องมือที่ประกอบด้วยเลนส์และฟิล์มสำหรับบันทึกภาพ
ตากล้อง[N] photographer, See also: cameraman, maker of photographs, maker of movie, Syn. ช่างภาพ, ช่างกล้อง, ช่างถ่ายรูป, Example: เขาเป็นตากล้องมือหนึ่งของเมืองไทย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพ, Notes: (แสลง)
กล้อง[N] camera, Syn. กล้องถ่ายรูป, กล้องถ่ายภาพ, Example: ผมยกกล้องขึ้นเพื่อเริ่มบันทึกภาพถ่ายในงาน, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: เครื่องมือที่ประกอบด้วยเลนส์และฟิล์มสำหรับบันทึกภาพ
กล้องถ่ายภาพ[N] camera, Syn. กล้อง, กล้องถ่ายรูป, Example: กล้องถ่ายภาพรุ่นนี้มีประสิทธิภาพสูง, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: เครื่องมือที่ประกอบด้วยเลนส์และฟิล์มสำหรับบันทึกภาพ
ตากล้อง[N] photographer, See also: cameraman, maker of photographs, maker of movie, Syn. ช่างภาพ, ช่างกล้อง, ช่างถ่ายรูป, Example: เขาเป็นตากล้องมือหนึ่งของเมืองไทย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่ถ่ายภาพ, Notes: (แสลง)
ช่างภาพ[N] cameraman, See also: photographer, lensman, Syn. ช่างถ่ายรูป, คนถ่ายรูป, Example: หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งกำลังประกาศรับสมัครช่างภาพหลายอัตรา, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างกล้อง[n.] (chang kløng) EN: cameraman ; camerawoman   FR: cameraman [m] ; cadreur [m]
ช่างภาพ[n.] (changphāp) EN: photographer ; press photographer ; cameraman ; lensman   FR: photographe [m, f]
ช่างถ่ายรูป[n.] (chang thāirūp) EN: photographer ; cameraman   FR: photographe [m]
โดยไม่เปิดเผย[X] (dōi mai poētphoēi) EN: behind closed doors ; in camera   FR: à huis clos
การประชุมภายใน[n. exp.] (kān prachum phāinai) EN: meeting in camera   
คนถ่ายรูป[n.] (khonthāirūp) EN: cameraman   
กล้อง[n.] (klǿng) EN: camera   FR: caméra [f] ; appareil photographique [m] ; appareil photo [m]
กล้อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : cameras ; binoculars ; telescopes ; microscopes]   FR: [classificateur : appareils photographiques ; jumelles ; télescopes ; microscopes]
กล้องดิจิตอล[n. exp.] (kløng dijitøn) EN: digital camera   FR: appareil photo digital [m]
กล้องถ่ายภาพหลายช่วงคลื่น[n. exp.] (klǿng thāi phāp lāi chūang khleūn) EN: multispectral camera   FR: caméra multispectrale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAMERA    K AE1 M ER0 AH0
CAMERA    K AE1 M R AH0
CAMERO    K AH0 M EH1 R OW0
CAMERON    K AE1 M ER0 AH0 N
CAMERER    K AE1 M ER0 ER0
CAMERAS    K AE1 M R AH0 Z
CAMERAS    K AE1 M ER0 AH0 Z
CAMEROON    K AE1 M ER0 UW2 N
CAMERA'S    K AE1 M R AH0 Z
CAMERAMEN    K AE1 M ER0 AH0 M EH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
camera    (n) (k a1 m @ r @)
cameras    (n) (k a1 m @ r @ z)
Cameroon    (n) (k a2 m @ r uu1 n)
cameraman    (n) (k a1 m @ r @ m a n)
cameramen    (n) (k a1 m @ r @ m e n)
Cameroonian    (n) (k a2 m @ r uu1 n i@ n)
Cameroonians    (n) (k a2 m @ r uu1 n i@ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
どっきりカメラ;びっくりカメラ[, dokkiri kamera ; bikkuri kamera] (n) candid-camera; candid-camera footage [Add to Longdo]
ぶれ[, bure] (n) camera shake; picture blur [Add to Longdo]
ぶれる[, bureru] (v1,vi) to be blurred (photo, video, etc.); for a camera to be shaken [Add to Longdo]
アイカメラ[, aikamera] (n) eye camera [Add to Longdo]
イーイーカメラ[, i-i-kamera] (n) electric-eye camera [Add to Longdo]
インスタマチックカメラ[, insutamachikkukamera] (n) Instamatic camera [Add to Longdo]
インスタントカメラ[, insutantokamera] (n) instant camera [Add to Longdo]
ウェブカメラ[, uebukamera] (n) {comp} web camera; webcam [Add to Longdo]
オービス[, o-bisu] (n) automatic camera for detecting and recording speeding vehicles (from Orbis - brand name) [Add to Longdo]
オルシコン[, orushikon] (n) orthicon (early form of television camera tube) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡梅伦[Kǎ méi lún, ㄎㄚˇ ㄇㄟˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] Cameron (name) [Add to Longdo]
喀麦隆[Kā mài lóng, ㄎㄚ ㄇㄞˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Cameroon [Add to Longdo]
摄像机[shè xiàng jī, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] camera; video camera [Add to Longdo]
摄影机[shè yǐng jī, ㄕㄜˋ ˇ ㄐㄧ, / ] camera [Add to Longdo]
暗箱[àn xiāng, ㄢˋ ㄒㄧㄤ, ] camera bellows; camera obscura [Add to Longdo]
暗袋[àn dài, ㄢˋ ㄉㄞˋ, ] camera bag (for changing film) [Add to Longdo]
照像机[zhào xiàng jī, ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] camera [Add to Longdo]
照相机[zhào xiàng jī, ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] camera [Add to Longdo]
眼房[yǎn fáng, ㄧㄢˇ ㄈㄤˊ, ] camera oculi; aqueous chamber of the eye [Add to Longdo]
镜头[jìng tóu, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ, / ] camera shot (in a movie etc); scene [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デジカメ[でじかめ, dejikame] digital camera (abbr) [Add to Longdo]
デジタルカメラ[でじたるかめら, dejitarukamera] digital camera [Add to Longdo]
ビデオカメラ[びでおかめら, bideokamera] video camera [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top