Search result for

câblé

(114 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -câblé-, *câblé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cable[N] โทรเลข, Syn. telegram
cable[N] ระบบโทรทัศน์ที่ส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิ้ล, Syn. cable television
cable[VI] ส่งโทรเลข
cable[VT] ส่งโทรเลข
cable[N] สายเคเบิ้ล, See also: เชือกหรือเหล็กเส้นขนาดใหญ่, Syn. cord, wire
cable TV[N] ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล, Syn. cable television
cable car[N] รถที่เคลื่อนที่โดยสายเคเบิ้ลที่อยู่ด้านบน (มักใช้ขึ้นหรือลงเขา)
cable television[N] ระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล, Syn. cable TV

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cable(เค'เบิล) {cabled,cabling,cables} n. เชือกขนาดใหญ่,สายเคเบิล,สายโซ่สมอเรือ,สายโทรเลขใต้น้ำ,โทรเลข. -v. ส่งโทรเลข,มัดหรือผูกด้วยเชือกขนาดใหญ่
cable carn. ตู้รถไฟที่เคลื่อนที่โดยการดึงสายเคเบิลขนาดใหญ่
cable railwayn. รถไฟที่เคลื่อนที่โดยการดึงสายเคเบิลขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างใต้
cable tvระบบทีวีตามสาย โดยถ่ายทอดรายการไปยังเครื่องรับตามสายของลูกค้า
cable's lengthn. หน่วยความยาวทางทะเล
cable-car)n. ตู้รถไฟที่เคลื่อนที่โดยการดึงสายเคเบิลขนาดใหญ่
cable-laidadj. ซึ่งควั่นเกลียว
cablet(เด'บลิท) n. สายเคเบิลเล็ก ๆ
cablewayn. ทางสายเคเบิล,ทางสายลวด
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly)

English-Thai: Nontri Dictionary
cable(n) สายโทรเลขข้ามทะเล,สายเคเบิล,เชือกพวน
cable(vt) ส่งโทรเลขข้ามทะเล,มัดด้วยเชือก
cablegram(n) โทรเลขข้ามทะเล
amicable(adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน
applicable(adj) ใช้ประโยชน์ได้,ใช้สอยได้,ประยุกต์ได้,เหมาะสม
communicable(adj) ซึ่งสามารถติดต่อกันได้
despicable(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก
explicable(adj) ซึ่งอธิบายได้,ซึ่งชี้แจงได้,สามารถสร้างหลักการได้
impeccable(adj) ไม่มีความผิด,ไม่มีมลทิน
implacable(adj) ซึ่งสงบลงไม่ได้,ปลอบโยนไม่ได้,ไม่โอนอ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cableเคเบิล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cableสายเคเบิล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cable brakeเบรกสาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cable slicingการตัดต่อเคเบิล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cable television; cable TV; community antenna television (CATV)เคเบิลทีวี (ซีเอทีวี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cable television; cable TV; community antenna television (CATV)เคเบิลทีวี (ซีเอทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cable TV; cable television; community antenna television (CATV)เคเบิลทีวี (ซีเอทีวี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cable TV; cable television; community antenna television (CATV)เคเบิลทีวี (ซีเอทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cableสายเคเบิล [การแพทย์]
cable modemเคเบิลโมเด็ม, โมเด็มทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลดิจิทัลจากคอมพิวเตอร์ผ่านทางสายเคเบิลทีวี บางครั้งเรียกว่าบรอดแบนด์โมเด็ม สามารถรับและส่งข้อมูลได้สูงเหมือนกับดีเอสแอลโมเด็ม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cable News Network/CNNสถานีโทรทัศน์เคเบิล นิวส์ เน็ทเวิร์ค [TU Subject Heading]
Cable televisionโทรทัศน์ตามสาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cable televisionโทรทัศน์ตามสาย [TU Subject Heading]
Cable television advertisingโฆษณาทางโทรทัศน์ตามสาย [TU Subject Heading]
Cable, Controlสายบังคับ [การแพทย์]
Cable, High Voltageสายไฟฟ้าแรงสูง [การแพทย์]
Cable, submarineสายเคเบิลใต้น้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cablesเคเบิล [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซีเอ็นเอ็น[N] CNN, See also: Cable News Network, Syn. สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น
เคเบิลทีวี[N] cable, See also: cable television, Example: เดี๋ยวนี้บ้านไหนที่ไม่ติดเคเบิลทีวี ถือว่าไม่ทันสมัย, Thai definition: การบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลไปถึงบ้านสมาชิก, Notes: (อังกฤษ)
เคเบิลทีวี[N] cable, See also: cable television, Thai definition: การบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลไปถึงบ้านสมาชิก
สายเคเบิล[N] cable line, Count unit: สาย, เส้น
สายไฟ[N] wire, See also: cable, Count unit: เส้น
สายไฟฟ้า[N] wire, See also: cable, Count unit: เส้น
สายไฟ[N] cable, See also: electric wire, Example: เขาตกลงมาจากยอดเสาขณะที่กำลังขึงสายไฟ, Count unit: เส้น, Thai definition: ตัวนำไฟฟ้าหลายเส้นที่นำมาประกอบกันเป็นสายใหญ่ ภายนอกอาจหุ้มด้วยฉนวนก็ได้
เคเบิล[N] cable, See also: electric wire, Syn. สายไฟ, Example: ช่างไฟฟ้ากำลังตรวจดูสายเคเบิลอยู่, Thai definition: ตัวนำไฟฟ้าหลายเส้นที่นำมาประกอบกันเป็นสายใหญ่ ภายนอกอาจหุ้มด้วยฉนวนก็ได้, Notes: (อังกฤษ)
เคเบิล[N] cable, Syn. ลวดเคเบิล, Example: สำหรับบอลลูนล่ามตามปกติจะไม่มีกระเช้าห้อย แต่จะมีเคเบิลขนาดยาวล่ามไว้เพื่อให้ลอย, Thai definition: เส้นลวดโลหะขนาดใหญ่ แข็งและเหนียว ใช้ผูกยึดของขนาดใหญ่, Notes: (อังกฤษ)
กระเช้าไฟฟ้า[N] cable car, Example: แทนที่จะเดินขึ้นไปให้เหนื่อย ฉันว่าเราขึ้นกระเช้าไฟฟ้าไปดีกว่า, Count unit: เครื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
อธิบายได้[adj.] (athibāi dāi) FR: explicable
อธิบายไม่ได้[adj.] (athibāi mai dāi) FR: inexplicable
ใช้งาน[v. exp.] (chai-ngān) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable   FR: être utilisable
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless   FR: impitoyable ; implacable
การตกลงกันฉันมิตร[n. exp.] (kān toklong kan chan mit) EN: amicable agreement ; entente cordiale   
คำ[n.] (kham) EN: word ; vocable ; speech   FR: mot [m] ; vocable [m] ; terme [m] ; parole [f]
คำพูด[n.] (khamphūt) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance   FR: parole [f] ; mot [m] ; propos [m]
กล่าวหา[v.] (klāohā) EN: allege ; accuse ; charge ; blame ; condemn   FR: accuser ; incriminer ; alléguer ; charger ; accabler
กลุ้ม[v.] (klum) EN: worry ; depress ; distress ; be vexed ; be worried   FR: être abattu ; être accablé

CMU English Pronouncing Dictionary
CABLE    K EY1 B AH0 L
CABLED    K EY1 B AH0 L D
CABLES    K EY1 B AH0 L Z
CABLER    K EY1 B AH0 L ER0
CABLEC    K EY1 B L EH0 K
CABLEC    K EY1 B AH0 L S IY1
CABLEC    K AE1 B L AH0 K
CABLE'S    K EY1 B AH0 L Z
CABLEONE    K EY1 B AH0 L W AH2 N
CABLECOMM    K EY1 B AH0 L K AA2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cable    (v) (k ei1 b l)
cabled    (v) (k ei1 b l d)
cables    (v) (k ei1 b l z)
cable-car    (n) - (k ei1 b l - k aa r)
cablegram    (n) (k ei1 b l g r a m)
cable-cars    (n) - (k ei1 b l - k aa z)
cablegrams    (n) (k ei1 b l g r a m z)
Cablevision    (n) (k ei1 b @ v i1 zh @ n)
cable-length    (n) - (k ei1 b l - l e ng th)
cable-lengths    (n) - (k ei1 b l - l e ng th s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATVインターネット[シーエーティーブイインターネット, shi-e-tei-buiinta-netto] (n) cable internet [Add to Longdo]
CNN[シーエヌエヌ, shi-enuenu] (n) CNN; Cable News Network [Add to Longdo]
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
RS232ケーブル[アールエスにさんにケーブル, a-ruesu nisanni ke-buru] (n) rs232 cable [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] (n) {comp} twisted pair cable [Add to Longdo]
イエローケーブル[, iero-ke-buru] (n) {comp} yellow cable [Add to Longdo]
インテリジェントケーブル[, interijientoke-buru] (n) {comp} intelligent cable [Add to Longdo]
ガードケーブル[, ga-doke-buru] (n) guard cable [Add to Longdo]
キャブタイヤケーブル[, kyabutaiyake-buru] (n) cab-tyre cable [Add to Longdo]
クロスオーバーケーブル[, kurosuo-ba-ke-buru] (n) {comp} crossover cable [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有线新闻网[yǒu xiàn xīn wén wǎng, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˇ, 线 / ] Cable Network News; CNN [Add to Longdo]
有线电视[yǒu xiàn diàn shì, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 线 / ] cable television [Add to Longdo]
[zuó, ㄗㄨㄛˊ, ] cable [Add to Longdo]
线缆[xiàn làn, ㄒㄧㄢˋ ㄌㄢˋ, 线 / ] cable; wire; cord (computer) [Add to Longdo]
[làn, ㄌㄢˋ, / ] cable; hawser [Add to Longdo]
缆车[lǎn chē, ㄌㄢˇ ㄔㄜ, / ] cable car [Add to Longdo]
美国有线新闻网[Měi guó yǒu xiàn xīn wén wǎng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˇ, 线 / ] Cable Network News; CNN [Add to Longdo]
电缆调制解调器[diàn lǎn tiáo zhì jiě diào qì, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄢˇ ㄊㄧㄠˊ ㄓˋ ㄐㄧㄝˇ ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧˋ, / 調調] cable modem [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
クロスケーブル[くろすけーぶる, kurosuke-buru] crossing cable [Add to Longdo]
ケーブル[けーぶる, ke-buru] cable [Add to Longdo]
ケーブルの切断[ケーブルのせつだん, ke-buru nosetsudan] cable cut [Add to Longdo]
ケーブルオペレータ[けーぶるおぺれーた, ke-buruopere-ta] cable operator [Add to Longdo]
ケーブルキット[けーぶるきっと, ke-burukitto] cable kit, cabling kit [Add to Longdo]
ケーブルテレビ[けーぶるてれび, ke-buruterebi] cable television [Add to Longdo]
ケーブルモデム[けーぶるもでむ, ke-burumodemu] cable modem [Add to Longdo]
コアックス[こあっくす, koakkusu] coax, coaxial cable [Add to Longdo]
ドロップケーブル[どろっぷけーぶる, doroppuke-buru] drop cable (for workstations) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top