Search result for

burgs

(437 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burgs-, *burgs*, burg
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา burgs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *burgs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burgh[N] เมืองหรือตำบล
burger[N] แฮมเบอร์เกอร์
burgle[VT] บุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: ย่องเบา, Syn. burglarize
burgle[VT] บุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: ย่องเบา, Syn. burglarize
burgeon[VI] ออกหน่อ, Syn. bloom, bud
burgeon[N] ดอกตูมหรือหน่อ
burgher[N] ชาวเมือง
burglar[N] ผู้ร้ายย่องเบา, See also: คนลักขโมยของ, Syn. robber
burglary[N] การบุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: การย่องเบา, Syn. housebreaking
burgundy[N] ไวน์แดงหรือขาวจากฝรั่งเศส
Edinburgh[N] เมืองเอดินเบิร์ก (เมืองหลวงของสกอตแลนด์)
hamburger[N] ขนมปังยัดไส้เนื้อสัตว์, See also: แฮมเบอร์เกอร์, Syn. beefburger, hamburg
Limburger[N] ชีสชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นแรง
beefburger[N] แฮมเบอร์เกอร์ชนิดหนึ่ง
burglarize[VT] ย่องเบา, See also: ขโมย, ยกเค้า, Syn. steal
fur burger[SL] ช่องคลอด
burgeon out[PHRV] แพร่ออกไป, See also: กระจาย, ขยายไปอย่างเร็ว
cat burglar[N] นักย่องเบา
cheeseburger[N] แฮมเบอร์เกอร์ใส่ชีส
turd burglar[SL] ชายรักร่วมเพศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burg(เบิร์จ) n. เมือง,หัวเมือง,เมืองป้อมปราการ
burgee(เบอ'จี) n. ธงสามเหลี่ยม
burgeon(เบอร์'เจิน) n. ดอกตูม,หน่อ,หน่ออ่อน. vt. ผลิ,ผลิหน่อ,เริ่มเจริญ,เจริญโดยฉับพลัน. vt. ออกหน่อ
burger(เบอ'เกอะ) n. hamburger (ดู)
burgessn. ประชากร,พลเมือง,ผู้อยู่อาศัย
burgh(เบอร์ก) n. เทศบาลเมือง
burghern. ประชากรของเมือง, See also: burghership n. ดูburgher
burglar(เบอร์'กละ) n. ผู้ร้ายย่องเบา,ขโมยย่องเบา -Conf. robber
burglarize(เบอร์'กละไรซ) vt.,vi. ดำเนินการขโมยย่องเบา
burglary(เบอร์'กละรี) n. การขโมยย่องเบา, See also: burglarious adj. ดูburglary
burgle(เบอร์'เกิล) {burgled,burgling,burgles} vt.,vi. ขโมยย่องเบา
burgundyn. เหล้าองุ่นแดงหรือขาว,สีม่วงแดง
cheeseburgern. แฮมเบอเกอร์ที่มีแผ่นเนยอยู่ข้างบน,ขนมปังสอดไส้แผ่นเนยแข็ง
hamburger(แฮม'เบอเกอะ) n.แซนวิสสอดเนื้อย่าง., Syn. hamburg

English-Thai: Nontri Dictionary
burgh(n) เมือง,หัวเมือง,จังหวัด,เทศบาลเมือง
burgher(n) ชาวเมือง,พลเมือง,ประชาชน
burglar(n) นักย่องเบา,ขโมย,ผู้ร้าย,พวกตีนแมว
burglary(n) การย่องเบา,การขโมย,การลักขโมย,การลักทรัพย์
burgundy(n) เหล้าองุ่นชนิดหนึ่ง
CAT cat burglar(n) พวกตีนแมว,พวกแมวขโมย,พวกย่องเบา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strasburger cell; albuminous cellเซลล์ประกบ [พืชเมล็ดเปลือย] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
albuminous cell; strasburger cellเซลล์ประกบ [พืชเมล็ดเปลือย] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aggravated burglaryการบุกรุกเข้าไปในเคหสถานในเวลากลางคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
burglaryการลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
burglary insuranceการประกันภัยลักทรัพย์ในเคหสถาน ดู theft insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Hamburg Rulesกฎฮัมบูร์ก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burglar alarmsสัญญาณกันขโมย [TU Subject Heading]
Burglarsนักย่องเบา [TU Subject Heading]
Burglaryการลักทรัพย์ในอาคาร [TU Subject Heading]
Burglary protectionการป้องกันการลักทรัพย์ในอาคาร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
schomburgk's deer (n) สมัน,เนื้อสมัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In Hamburg?HamburgNovemberkind (2008)
Waardenburg syndrome causes arrhythmiasWaardenburg syndrome ก็ทำให้หัวใจเต้นจังหวะได้ Adverse Events (2008)
I wonder what your daddy is gonna think about the fact that you're under arrest for burglary.ฉันสงสัยจังว่าพ่อของเธอจะคิดยังไง ถ้ารู้ว่ลูกชายกำลังถูกจับเพราะเป็นพวกหัวขโมย And How Does That Make You Kill? (2008)
On this earth there's no such place that couldn't be burglarizeในโลกนี้ไม่มีที่ไหนที่ขโมยไม่ได้ Iljimae (2008)
I swear not to burglarize again.ข้าขอสาบานจะไม่เป็นขโมยอีกแล้วล่ะ Iljimae (2008)
If I burglarize again, I'll chop off my hand.ถ้าข้าไม่ขโมยอีก ข้าจะตัดมือนี่ทิ้งซะ Iljimae (2008)
Flensburg. There was twice as many.เยอรมัน.มากกว่านี้เป็นสองเท่า Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Alright! Who wants burgers?เอาละ ใครต้องการเบอร์เกอร์ ! Bolt (2008)
A burglar!ขโมย! My Sassy Girl (2008)
Help, a burglar!ช่วยด้วย มีขโมย! My Sassy Girl (2008)
Hamburgers can see the future!แม้แต่ แฮมเบอร์เกอร์ ก็ยังมีอนาคต Superhero Movie (2008)
Not on burglary, anyway.ไม่เอาแล้วเรื่องย่องเบา The Lazarus Project (2008)
Then you were arrested burglarizing an empty warehouse in Dallas.แล้วเธอก็ถูกจับจากการย่องเบา โกดังแห่งหนึ่งในดัลลัส The Lazarus Project (2008)
May I remind you that we both just ate 30 burgers... and four large orders of fries?ฉันจะเตือนให้แกรู้ เราเพิ่งกินเบอร์เกอร์ 30 ชิ้น... กับเฟรนช์ฟรายส์ 4 กล่องใหญ่นะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
All I'm saying, as long as he don't try to mistake me for a soybean burger, we gonna be all right.ฉันจะบอกว่า เขาจะอยู่ได้นานเท่าที่เขา ไม่ทำอะไรกับฉันไม่งั้น เขากลายเป็นถั่วบดแน่ Day of the Dead (2008)
Along with St. Petersburg, Paris, Middle Earth, distant planets and Shangri-la.แล้วก็เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปารีส ใจกลางโลก ดวงดาวที่ห่างไกล แม้กระทั่งสรวงสวรรค์ Inkheart (2008)
Hamburgers.แฮมเบอร์เกอร์ Body of Lies (2008)
- Hey, go to Williamsburg. - You going to go to...เฮ้, ไปวิลเลียมเบิร์กครับ คุณกำลังจะไป... New York, I Love You (2008)
Sorry. Going to Williamsburg. North 6th and Wythe.กำลังจะไปวิลเลียมเบิร์ก ไปนอร์ทที่หกและไวธ์ท New York, I Love You (2008)
Can you just drop me off at Williamsburg Bridge?แค่ผ่านไปแล้วส่งผมลงที่สะพานวิลเลียมเบิร์กได้รึเปล่า New York, I Love You (2008)
You know? And then we'd share a glass of Burgundy. - Burgundy?รู้อะไรไหม แล้วเราก็อาจจะ กินบรั่นดีด้วยกัน บรั่นดีหรอ New York, I Love You (2008)
The trial started today at the federal courthouse for the five burglars caught breaking into the Democratic National Party headquarters.การไต่สวนเริ่มต้นในวันนี้ ภายในศาลสหพันธรัฐ หัวขโมยทั้งห้าคนที่ ย่องเข้าไปใน สนง.ใหญ่ของพรรคแดโมเครต Frost/Nixon (2008)
Dean read through a 245-page statement characterizing a president who was easily outraged over war protesters and political adversaries, and outlining a range of offenses, including wiretapping of newsmen, a Charles Colson plan to firebomb and burglarize the Brookings Institution,ทางคณะศาลได้อ่านเอกสารทั้งหมด 245 หน้า เพื่อจำแนกว่าท่านปธน ผู้ซึ่งกระทำฝ่าฝืน ต่อผู้ประท้วงและ\ การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง Frost/Nixon (2008)
And with the eyes of the world focused on the White House, here in Australia, burglars have broken into a meat factory in Brisbane and stolen a ton of pork sausages.ขณะที่สายตาทุกคู่ในโลก\ จับจ้องไปยังทำเนียบขาว ที่นี้ในประเทศออสเตรเลีย ตีนแมวได้ย่องเข้าไปใน โรงงานผลิตอาหาร ในบริสเบน Frost/Nixon (2008)
I brought burgers.ฉันซื้อเบอเกอร์มา Frost/Nixon (2008)
The fact that we're all gonna be working at Burger King?ความจริงคือพวกเรา จะไปทำงานที่เบอเกอร์คิงส์อยู่แล้ว Frost/Nixon (2008)
I'll have a cheeseburger. Mmm.ผมจะทานชีสเบอเกอร์ Frost/Nixon (2008)
That sounds good. I used to love cheeseburgers, but Dr. Lundgren made me give them up.อืมม ฟังดูดี ผมเคยชอบชีทเบอเกอร์ Frost/Nixon (2008)
He calls them my Hawaiian burgers, but they don't taste like burgers at all.เขาเรียกมันว่า ฮาวายเอี้ยนเบอเกอร์ แต่รสชาติมันไม่เหมือนเบอเกอร์เลย Frost/Nixon (2008)
Be that as it may, the direct consequences of your actions would have been that two of the convicted burglars would have escaped criminal prosecution.มันอาจมีผลที่ตามมา ในทางตรง จากการลงมือทำลงไปของท่าน ที่โจรย่องเบาสองคน Frost/Nixon (2008)
But in February, your personal lawyer came to Washington to start the raising of $219,000 of hush money to be paid to the burglars.แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ ทนายส่วนตัวของท่านมาที่วอชิงตัน เพื่อระดมเงินจำนวน 219,000 เหรียญ เพื่อเป็นค่าปิดปากพวกโจรย่องเบานั่น Frost/Nixon (2008)
Cheeseburgers.ชีสเบอร์เกอร์ครับ Frost/Nixon (2008)
Cheeseburgers?ชีสเบอร์เกอร์รึ? Frost/Nixon (2008)
We've had a burglary.เราโดนขโมยของ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You can buy a bone in any street in Johannesburg.เธอสามารถหาซื้อกระดูก ในทุกถนนในโจฮันเนสเบิร์ก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- I look like hamburglar.- หน้าฉันเละเป็นหมูบะช่อ Pineapple Express (2008)
I want a Freshness Burger, regular.ผมเอา เฟรชเนสต์ เบอเกอร์, ขนาดธรรมดาครับ Cyborg Girl (2008)
I want a regular Freshness Burger.ผมเอา เฟรชเบอกอร์ บนาดธรรมดา Cyborg Girl (2008)
When a truck ran over a boy in front of your burger place...เรื่องรถบรรทุกที่มาทับเด็กผู้ชาย ที่หน้าแฮมเบอเกอร์ที่เธอไปทำงานที่นั่น.. Cyborg Girl (2008)
Track three now boarding for Harrisburg.รางที่สาม ขึ้นรถไปแฮร์ริสเบิร์ก The Happening (2008)
And this is the first hamburger you've ever eaten?ตัดสินใจอะไร? Bedtime Stories (2008)
First of all, she's never gonna find out about this. And second of all, she used to eat plenty of hamburgers when we were growing up in this very room.ข้อสองก็คือ แม่เธอก็กินแฮมเบอร์เกอร์มาเยอะ ตอนที่เราโตมา ในห้องนี้แหละ Bedtime Stories (2008)
Looks like Bugsy's eaten a lot of burgers in the last ten minutes. Wow!มันกินเก่งอย่างนี่ เราจับบัคฟีทำเบคอนซะเลยดีไหม? Bedtime Stories (2008)
Working off the hamburgers he ate last night.บัคฟีมันทำอะไร? Bedtime Stories (2008)
Yes, I gave Bugsy some hamburgers, but I gave the children that wheat germ stuff because that's what they love.มันรีดไขมันแฮมเบอร์เกอร์ที่กินไปเมื่อคืนค่ะ เพราะพวกเขาชอบมัน Bedtime Stories (2008)
I hate plantains, you know that. I try your chili burger.คุณก็รู้ว่าผมไม่ชอบกล้วย Scylla (2008)
Chili-chili burger?ฉันลองชิลิเบอร์เกอร์ของคุณแล้ว Scylla (2008)
You loved the chili burger.ชิลิเบอร์เกอร์ชอบม่ะนายต้องชอบเเน่ Scylla (2008)
5.000 people live in the world's first ever eco-friendly district in Freiburg, Germany.5,000 คนอาศัยในเมืองไฟรบูร์ก ประเทศเยอรมัน เมืองที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมแห่งแรกของโลก Home (2009)
Burger chili fried?แฮมเบอร์เกอร์ มั้ย? Gamer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
burgThe burglar burst into his house.
burgA burglar broke into the house.
burgThe policeman sprang at the burglar.
burgA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
burgHe was arrested on the charge of burglary.
burgA burglar broke in while he was asleep.
burgA burglar made away with my wife's diamond ring.
burgThe burglar is used to staying up late.
burgI have at last learned the Gettysburg Address by heart.
burgShe fed them with hamburgers.
burgI don't like such things as steaks and hamburgers.
burgHis house was broken into by burglars last week.
burgMay I eat this hamburger?
burgThe burglar tied my hands behind my back with a rope.
burgThe burglar locked the couple in the basement.
burgA burglar broke into the shop yesterday.
burgA burglar broke into his house.
burgSome burglars broke into my house last night.
burgA burglar broke into my house while I was away on a trip.
burgMy son is tired of hamburgers.
burgThe burglar gained access to the house thorough this door.
burgA burglar broke into the bank last night.
burgThe burglar shut the child in the closet.
burgBurglars broke into our apartment and stole my wife's fur coat.
burgI'm sick and tired of hamburgers.
burgI ate a hamburger and ordered another.
burgMost American like hamburgers.
burgThe police caught the burglar red-handed.
burgThe burglar was traced by one of the things he had left on the scene.
burgI awoke to find a burglar in my room.
burgThere are a lot of cases of burglary around here days.
burgOur house was broken into by burglars last night.
burgThe burglar broke into the post office in broad daylight.
burgHamburger has gone up this week.
burgThe inmate was doing time for a burglary conviction.
burgTwo policemen arrested a burglar. They caught him sneaking into Mrs. Miller's.
burgThis store's hamburgers taste better than one's.
burgOn arriving home, I discovered the burglary.
burgThe police arrested the burglar on the spot.
burgPlease give me a hamburger.
burgIf you're still hungry, have another hamburger.
burgYour diet is going to be really unbalanced if all you eat is hamburgers.
burgA burglar broke into your house while you were away on vacation.
burgThe burglar gained access to the house through a window.
burgI wanted a hamburger, but I restrained myself.
burgThat shop is a hamburger shop.
burg"The Gettysburg Address" is a concise speech.
burgThe burglar broke into the house under the cover of night.
burgShe patted the hamburger meat into a flat shape.
burgIf a burglar came into my room, I would throw something at him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขโมย[V] steal, See also: thieve, pinch, burglar, filch, pilfer, plagiarize, Syn. ลัก, ลักขโมย, Example: เรื่องที่ 2 ของข้าพเจ้าเป็นเรื่องยาวที่แต่งขึ้นเอง ไม่ได้ขโมยมาจากหนังสือฝรั่งอย่างเล่มแรก
ขโมย[N] thief, See also: pilferer, burglar, Example: เขาใส่กุญแจประตูเพื่อป้องกันขโมย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ลักทรัพย์
นักย่องเบา[N] burglar, See also: cat burglar, Syn. ขโมยย่องเบา, Example: นักย่องเบาเป็นผู้กระทำผิดที่ไม่ค่อยนิยมใช้กำลังประทุษร้ายใคร, Count unit: คน, Thai definition: พวกที่คอยย่องเข้าไปลักสิ่งของของคนอื่น โดยที่ไม่ให้เจ้าของรู้ตัว
ปล้นจี้[V] rob, See also: plunder, burgle, loot, con, pillage, Syn. ปล้นทรัพย์, จี้, ปล้น, จี้ปล้น, ชิงทรัพย์, Example: ผู้ร้ายปล้นจี้เอาทรัพย์สินมากขึ้นนับตั้งแต่เศรษฐกิจถดถอย, Thai definition: ใช้กำลังลอบมาหักโหมแย่งชิงเอาทรัพย์สิน
แฮมเบอร์เกอร์[N] hamburger, Example: แฮมเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งให้พลังงานประมาณ 250 แคลอรี่, Count unit: ชิ้น, อัน, Notes: (อังกฤษ)
โมษ[N] robber, See also: thief, burglar, housebreaker, pickpocket, mugger, shoplifter, bandit, outlaw, Syn. โจร, ขโมย, โมษก, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
ยกเค้า[V] burgle, See also: steal, ransack, rob, thieve, loot, Syn. ขโมย, Example: ข้างบ้านถูกโจรยกเค้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว, Thai definition: ขโมยทรัพย์สินไปหมด, Notes: (ปาก)
ย่องเบา[V] burgle, See also: burglarize, rob, ransack, rob, steal, break in, hold up, Syn. ขโมย, ยกเค้า, Example: บ้านของเขาถูกขโมยย่องเบาเมื่อคืนนี้
ปล้น[V] rob, See also: plunder, pillage, loot, burgle, Syn. ปล้นทรัพย์, ชิงทรัพย์, Example: โจนปล้นธนาคารเมื่อวานนี้
ปล้นทรัพย์[V] rob, See also: plunder, burgle, loot, pillage, Syn. ปล้น, ชิงทรัพย์, Example: ผู้ต้องหาคนนี้ถูกดำเนินคดีฐานปล้นทรัพย์
โจร[N] robber, See also: bandit, pirate, thief, highwayman, burglar, Syn. ขโมย, ผู้ร้าย, มิจฉาชีพ, Example: เมื่อสมัยเป็นหนุ่ม เขาเป็นโจรที่คอยดักปล้นเรือสำเภาที่แล่นผ่านช่องแคบมะละกา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร้ายที่ลักขโมยหรือปล้นสะดมทรัพย์สินผู้อื่น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โจรกรรม[N] robbery, See also: theft, piracy, larceny, burglary, Syn. การลัก, การขโมย, การปล้น, Example: เจ้าหล่อนกระตุ้นสามีให้กระทำโจรกรรมในครั้งนี้
โจรผู้ร้าย[N] criminal, See also: thief, robber, bandit, burglar, Syn. โจร, ผู้ร้าย, ขโมย, มิจฉาชีพ, Example: เขารู้ตัวอยู่ว่าทุกวันนี้เขากำลังถูกหมายปองจากโจรผู้ร้ายย่านนั้นแทบไม่วางตา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลักขโมย ปล้น หรือล่อลวงเอาทรัพย์สินของผู้อื่น
ธานี[N] city, See also: town, borough, burg, capital, metropolis, Syn. เมือง, บุรี, จังหวัด, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
การโจรกรรม[N] robbery, See also: burglary, cheating, looting, pillage, swindling, theft, piracy, Ant. การปล้น, Example: การโจรกรรมที่ร้ายแรงที่สุดในรอบปีนี้คือการปล้นร้านทองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดและคนร้ายกวาดทองไปเกือบหมดร้าน
หัวขโมย[N] thief, See also: bandit, burglar, cheat, robber, Syn. โจร, ขโมย, Example: ในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีหัวขโมยกล้าเข้ามาเลยสักครั้ง, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุ๊ยส์บวร์ก[TM] (Duisbuāk) FR: Duisburg
เอดินบะระ[n. prop.] (Ēdinbara) EN: Edinburgh   FR: Édimbourg
แฮมเบอร์เกอร์[n.] (haēmboēkoē) EN: hamburger   FR: hamburger [m]
ฮัมบูร์ก[n. prop.] (Hambūk) EN: Hamburg   FR: Hambourg
ฮัมบูร์ก[TM] (Hambūk) EN: Hamburg   FR: Hambourg
หัวขโมย[n.] (hūakhamōi) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal   FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]
โจร[n.] (jōn) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar   FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
โจรผู้ร้าย[n.] (jōn phūrāi) EN: criminal ; thief ; robber ; bandit ; burglar   FR: bandit [m] ; voleur [m] ; criminel [m]
โจรกรรม[n.] (jōrakam) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary   
ขโมย[n.] (khamōi) EN: thief ; burglar ; pilferer   FR: voleur [m] ; voleuse [f] ; cambrioleur [m] ; cambrioleuse [f] ; chapardeur [m] (fam.) ; chapardeuse [f] (fam.) ; larron [m] (litt.) ; détrousseur [m] (liit. - vx) ; malandrin [m] (litt. - vx) ; brigand [m] (vx)
ขโมย[v.] (khamōi) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize   FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
ปล้น[v.] (plon) EN: rob ; plunder ; pillage ; loot ; burgle ; maraud ; ransack ; raid ; hijack   FR: piller ; dépouiller ; dévaliser
ปล้นจี้[v.] (plon jī) EN: rob ; plunder ; burgle ; loot ; con ; pillage   
ปล้นทรัพย์[v.] (plon sap) EN: rob ; plunder ; burgle ; loot ; pillage   
ประตูแบรนด์เด็นเบอร์ก[n. prop.] (pratū Braēndenboēk) EN: Brandenburg Gate   FR: porte de Brandebourg [f]
สมัน[n.] (saman) EN: Schomburgk's Deer   
สัญญาณกันขโมย[n. exp.] (sanyān kan khamōi) EN: burglar alarm   
โวล์ฟสบวร์ก[TM] (Wōlfsbūak) EN: Wolfsburg   FR: Wolfsburg
ย่องเบา[v.] (yǿngbao) EN: burgle ; burglarize ; rob ; ransack ; rob ; steal ; break in ; hold up   FR: dérober ; cambrioler

CMU English Pronouncing Dictionary
BURG    B ER1 G
BURGO    B ER1 G OW0
BURGE    B ER1 G
BURGY    B ER1 JH IY0
BURGAN    B ER1 G AE0 N
BURGEE    B ER1 G IY0
BURGER    B ER1 G ER0
BURGET    B ER1 G EH0 T
BURGES    B ER1 G Z
BURGIO    B ER1 G IY0 OW0
BURGOS    B ER1 G OW0 Z
BURGIN    B ER1 G IH2 N
BURGESS    B ER1 JH AH0 S
BURGETT    B ER1 JH IH2 T
KILBURG    K IH1 L B ER0 G
BURGHER    B ER1 G ER0
VERBURG    V ER1 B ER0 G
HUMBURG    HH AH1 M B ER0 G
WARBURG    W AO1 R B ER0 G
BURGLAR    B ER1 G L ER0
DASBURG    D AE1 S B ER0 G
LIMBURG    L IH1 M B ER0 G
LEMBURG    L EH1 M B ER0 G
BAMBURG    B AE1 M B ER0 G
BURGMAN    B ER1 G M AH0 N
BURGNER    B ER1 G N ER0
BURGERT    B ER1 G ER0 T
BURGERS    B ER1 G ER0 Z
SEABURG    S IY1 B ER0 G
BURGAMY    B ER1 G AH0 M IY0
BURGOON    B ER1 G UW0 N
BURGARD    B ER1 G ER0 D
NEUBURG    N UW1 B ER0 G
HAMBURG    HH AE1 M B ER0 G
VOSBURG    V AA1 S B ER0 G
BURGEON    B ER1 JH AH0 N
MALBURG    M AE1 L B ER0 G
HOPBURG    HH AA1 P B ER0 G
HOMBURG    HH AA1 M B ER0 G
NEWBURG    N UW1 B ER0 G
HAPSBURG    HH AE1 P S B ER0 G
ELLSBURG    EH1 L Z B ER0 G
FORSBURG    F AO1 R S B ER0 G
BRISBURG    B R IH1 S B ER0 G
BURGLING    B ER1 G L IH0 NG
BURGLARY    B ER1 G L ER0 IY0
AUGSBURG    AO1 G Z B ER0 G
BURGESON    B ER1 G AH0 S AH0 N
BURGER'S    B ER1 G ER0 Z
FREEBURG    F R IY1 B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burg    (n) (b @@1 g)
burgh    (n) (b uh1 r @)
burgs    (n) (b @@1 g z)
Burger    (n) (b @@1 g @@)
Coburg    (n) (k ou1 b @@ g)
Burgos    (n) (b @@1 g o s)
burghs    (n) (b uh1 r @ z)
burgle    (v) (b @@1 g l)
burgers    (n) (b @@1 g @ z)
Burgess    (n) (b @@1 jh i s)
Hamburg    (n) (h a1 m b @@ g)
Tilburg    (n) (t i1 l b @@ g)
burgeon    (v) (b @@1 jh @ n)
burgess    (n) (b @@1 jh i s)
burgher    (n) (b @@1 g @ r)
burglar    (n) (b @@1 g l @ r)
burgled    (v) (b @@1 g l d)
burgles    (v) (b @@1 g l z)
Augsburg    (n) (au1 g z b @@ g)
Burgundy    (n) (b @@1 g @ n d ii)
Duisburg    (n) (d uu1 s b @@ g)
Freiburg    (n) (f r ai1 b @@ g)
Jedburgh    (n) (jh e1 d b r @)
Salzburg    (n) (s o1 l t s b @@ g)
Wurzburg    (n) (v @@1 t s b @@ g)
burgeons    (v) (b @@1 jh @ n z)
burghers    (n) (b @@1 g @ z)
burglars    (n) (b @@1 g l @ z)
burglary    (n) (b @@1 g l @ r ii)
burgling    (v) (b @@1 g l i ng)
Edinburgh    (n) (e1 d i n b r @)
Luxemburg    (n) (l uh1 k s @ m b @@ g)
Magdeburg    (n) (m a1 g d i b @@ g)
Nurenburg    (n) (n y u@1 r @ n b @@ g)
Oldenburg    (n) (ou1 l d n b @@ g)
burgeoned    (v) (b @@1 jh @ n d)
burgesses    (n) (b @@1 jh i s i z)
hamburger    (n) (h a1 m b @@ g @ r)
Gothenburg    (n) (g o1 th @ n b @@ g)
Heidelburg    (n) (h ai1 d l b @@ g)
Pittsburgh    (n) (p i1 t s b @@ g)
Regensburg    (n) (r ei1 g @ n z b @@ g)
burgeoning    (v) (b @@1 jh @ n i ng)
burglaries    (n) (b @@1 g l @ r i z)
hamburgers    (n) (h a1 m b @@ g @ z)
Eagleburger    (n) (ii1 g @ l b @@ g @ r)
Fraserburgh    (n) (f r ei1 z @ b @ r @)
Helensburgh    (n) (h e1 l i n z b r @)
Luxemburger    (n) (l uh1 k s @ m b @@ g @ r)
Musselburgh    (n) (m uh1 s l b r @)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bürger(n) |der, pl. Bürger| พลเมือง, See also: die Bürgerin
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
Hamburgเมืองใหญ่ทางเหนือของเยอรมนี
Hamburgerชาวเมือง Hamburg, See also: Hamburg
Burg(n) |die, pl. Burgen| ปราสาท, See also: S. Schloss,
Staatsbürger(n ) |der, pl. Staatsbürger| พลเมือง, ประชาชน เช่น Seit kurzem bietet auch die Lufthansa sehr attraktive Ethnik Spezial Tarife für thailändische Staatsbürger mit ihren Ehepartnern und Kindern an. , See also: R. die Staatsbürgerin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autoknacker {m}; Automarder {m}car burglar [Add to Longdo]
Bürgerin {f} | Bürger {pl}burgess | burgesses [Add to Longdo]
Bürger {m}burgher [Add to Longdo]
Burgvogt {m}; Kastellan {m}castellan [Add to Longdo]
Cheeseburger {m}cheeseburger [Add to Longdo]
Dieb {m}burglar [Add to Longdo]
Einbrecher {m} | Einbrecher {pl}burglar; burgler | burglars [Add to Longdo]
Einbruch {m} | Einbrüche {pl}burglary | burglaries [Add to Longdo]
Hamburger {m}hamburger [Add to Longdo]
Hochburg {f}; Stützpunkt {m}stronghold [Add to Longdo]
Schloss {n}; Burg {f}; Kastell {n} | Schlösser {pl}; Burgen {pl}castle | castles [Add to Longdo]
Signalfahne {f} | Signalfahnen {pl}burgee | burgees [Add to Longdo]
Stadtgraben {m}; Festungsgraben {m}; Burggraben {m}; Wallgraben {m} | Stadtgräben {pl} | von einem ...graben umgebenmoat | moats | moated [Add to Longdo]
Stammburg {f} | Stammburgen {pl}family seat | family seats [Add to Longdo]
Wagenburg {f} [hist.]circle of wagons [Add to Longdo]
Wasserburg {f}castle built in water; moated castle [Add to Longdo]
Zinnen {pl} (einer Burg) | mit Zinnen (und Türmen)battlements | castellated [Add to Longdo]
Zwinger {m} (einer Burg)ward [Add to Longdo]
aufkeimend {adj}budding; burgeoning; nascent [Add to Longdo]
einbrechen | einbrechendto burglarize; to burglarise [Br.] | burglarizing; burglarising [Add to Longdo]
einbrechen | einbrechendto burgle | burgling [Add to Longdo]
einbruchsicher; einbruchssicher; diebstahlsicher {adj}burglar-proof [Add to Longdo]
knospen | knospend | knospet | knospteto burgeon | burgeoning | burgeons | burgeoned [Add to Longdo]
über {prp; +Akkusativ} | über Berlin nach Hamburgvia | via Berlin to Hamburg [Add to Longdo]
Der Einbrecher wurde auf freien Fuß gesetzt.The burglar was set free. [Add to Longdo]
Man muss es dir mit dem Nürnburger Trichter eingeben. [übtr.]It's got to be pounded into you. [Add to Longdo]
Schomburgkralle {f} [ornith.]Ocellated Crake [Add to Longdo]
Papuasalangane {f} [ornith.]Idenburg River Swiftlet [Add to Longdo]
Basutogirlitz {m} [ornith.]Drakensburg Siskin [Add to Longdo]
Luxemburg [geogr.]Luxembourg; Luxemburg (lu) [Add to Longdo]
Brandenburg {n}Brandenburg [Add to Longdo]
Mecklenburg-Vorpommern {n}Mecklenburg-Western Pomerania [Add to Longdo]
Burgenland {n}Burgenland [Add to Longdo]
SalzburgSalzburg [Add to Longdo]
Burgund {n} [geogr.]Burgandy [Add to Longdo]
Luxemburger {m}; Luxemburgerin {f}Luxemburger [Add to Longdo]
luxemburgisch {adj}Luxemburgian; Luxembourgian; from Luxembourg [Add to Longdo]
Johannesburg (Stadt in Südafrika)Johannesburg (city in South Africa) [Add to Longdo]
Sankt-Peterburg; Leningrad (Stadt in Russland)Sankt-Peterburg; Leningrad (city in Russia) [Add to Longdo]
Hamburg (Stadt in Deutschland)Hamburg (city in Germany) [Add to Longdo]
Pittsburgh (Stadt in USA)Pittsburgh (city in USA) [Add to Longdo]
Jekaterinburg; Sverdlovsk (Stadt in Russland)Jekaterinburg; Sverdlovsk (city in Russia) [Add to Longdo]
Edinburgh (Hauptstadt von Schottland)Edinburgh (capital of Scotland) [Add to Longdo]
Luxemburg (Hauptstadt von Luxemburg)Luxembourg (capital of Luxembourg) [Add to Longdo]
Duisburg (Stadt in Deutschland)Duisburg (city in Germany) [Add to Longdo]
Augsburg (Stadt in Deutschland)Augsburg (city in Germany) [Add to Longdo]
Magdeburg (Stadt in Deutschland)Magdeburg (city in Germany) [Add to Longdo]
Freiburg (Stadt in Deutschland)Freiburg (city in Germany) [Add to Longdo]
Benelux : Belgien, Niederlande, LuxemburgBelgium, the Netherlands, and Luxembourg [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こそこそ泥棒[こそこそどろぼう, kosokosodorobou] (n) (obsc) (See こそ泥) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
こそ泥[こそどろ, kosodoro] (n) (abbr) (See こそこそ泥棒) sneak thief; petty thief; cat burglar [Add to Longdo]
イェテボリ[, ietebori] (n) Goteborg; Gothenburg [Add to Longdo]
エディンバラ[, edeinbara] (n) Edinburgh; (P) [Add to Longdo]
ダブルチーズバーガー[, daburuchi-zuba-ga-] (n) double cheeseburger [Add to Longdo]
チーズバーガー[, chi-zuba-ga-] (n) cheeseburger [Add to Longdo]
ハンバーガー[, hanba-ga-] (n) hamburger (on a bun); (P) [Add to Longdo]
ハンバーグ[, hanba-gu] (n) hamburger (meat, no bun); Hamburg steak; (P) [Add to Longdo]
ハンバーグステーキ[, hanba-gusute-ki] (n) hamburger (meat, no bun); beefburger; Hamburg steak [Add to Longdo]
バーガー[, ba-ga-] (n) burger; (P) [Add to Longdo]
バージェスバタフライフィッシュ[, ba-jiesubatafuraifisshu] (n) Burgess' butterflyfish (Chaetodon burgessi) [Add to Longdo]
バージェス動物群[バージェスどうぶつぐん, ba-jiesu doubutsugun] (n) Burgess fauna (animal fossils found in the Burgess Shale) [Add to Longdo]
ブールギニョン[, bu-ruginyon] (adj-f) Bourguignon (i.e. from Burgundy) [Add to Longdo]
ホンブルグ[, honburugu] (n) homburg [Add to Longdo]
マールブルク学派[マールブルクがくは, ma-ruburuku gakuha] (n) Marburg school (of philosophy) [Add to Longdo]
マールブルグウイルス[, ma-ruburuguuirusu] (n) Marburg virus [Add to Longdo]
マールブルグ病[マールブルグびょう, ma-ruburugu byou] (n) Marburg disease; Marburg hemorrhagic fever; green monkey disease [Add to Longdo]
ミンチ(P);メンチ[, minchi (P); menchi] (n) minced beef; ground beef; hamburger steak; (P) [Add to Longdo]
リンバーガー[, rinba-ga-] (n) Limburger [Add to Longdo]
ルクセンブルク;リュクサンブール[, rukusenburuku ; ryukusanbu-ru] (n) Luxembourg; Luxemburg [Add to Longdo]
ワイン色[ワインいろ, wain iro] (n) burgundy (red) [Add to Longdo]
押し込み;押込み[おしこみ, oshikomi] (n) burglary; burglar; closet [Add to Longdo]
押し込み強盗;押込み強盗[おしこみごうとう, oshikomigoutou] (n) housebreaker; burglar [Add to Longdo]
押し込む(P);押しこむ[おしこむ, oshikomu] (v5m,vi,vt) (1) to push into; to cram into; to stuff into; to crowd into; (vt) (2) to break in; to burglarize; (P) [Add to Longdo]
押し入り(P);押入り[おしいり, oshiiri] (n) breaking into; burglar; (P) [Add to Longdo]
樺太千島交換条約;樺太・千島交換条約[からふとちしまこうかんじょうやく;からふと・ちしまこうかんじょうやく(樺太・千島交換条約), karafutochishimakoukanjouyaku ; karafuto . chishimakoukanjouyaku ( karafuto . sen s] (n) Treaty of Saint Petersburg (1875); Russo-Japanese treaty in which Japan exchanged Sakhalin for the Kuril Islands [Add to Longdo]
強盗[ごうとう, goutou] (n) (1) robber; mugger; (2) robbery; burglary; (P) [Add to Longdo]
強盗に入る;強盗にはいる[ごうとうにはいる, goutounihairu] (exp,v5r) to commit a robbery; to burgle [Add to Longdo]
強盗事件[ごうとうじけん, goutoujiken] (n) robbery; robbery case; burglary [Add to Longdo]
空き巣(P);空巣;明き巣[あきす, akisu] (n) (1) prowler; sneak thief; cat burglar; (2) empty nest; (P) [Add to Longdo]
警報器;警報機[けいほうき, keihouki] (n) alarm (fire, burglar, etc.); sensor [Add to Longdo]
血の日曜日[ちのにちようび, chinonichiyoubi] (n) Bloody Sunday (esp. the Jan. 22, 1905 Saint Petersburg incident) [Add to Longdo]
沼田鰻[ぬたうなぎ;ヌタウナギ, nutaunagi ; nutaunagi] (n) (uk) inshore hagfish (Eptatretus burgeri, species found from Japan to Taiwan) [Add to Longdo]
切り取り;切取り;斬り取り;斬取り[きりとり, kiritori] (n) (1) cutting; tearing off; cutting off; clipping; (2) robbery with assault; burglary [Add to Longdo]
切り取り強盗[きりとりごうとう, kiritorigoutou] (n) violent robbery or burglary; killing and robbing (someone) [Add to Longdo]
説教泥棒[せっきょうどろぼう, sekkyoudorobou] (n) preaching burglar; burglar who preaches at the victim about the methods of preventing similar crimes [Add to Longdo]
[ぞく, zoku] (n) (1) thief; robber; burglar; (2) rebel; insurgent; traitor [Add to Longdo]
大空位時代[だいくういじだい, daikuuijidai] (n) Great Interregnum (gap between Hohenstaufen and Habsburg rule of the Holy Roman Empire, approx. 1254-1273 CE) [Add to Longdo]
泥棒(P);泥坊[どろぼう, dorobou] (n,vs) thief; burglar; robber; theft; (P) [Add to Longdo]
盗難防止[とうなんぼうし, tounanboushi] (adj-no) burglar-proof; antitheft [Add to Longdo]
盗犯[とうはん, touhan] (n) burglary; larceny [Add to Longdo]
発芽[はつが, hatsuga] (n,vs) burgeoning; (P) [Add to Longdo]
覆面強盗[ふくめんごうとう, fukumengoutou] (n) masked burglar; masked bandit [Add to Longdo]
夜稼ぎ[よかせぎ, yokasegi] (n) night work; burglary [Add to Longdo]
夜盗[やとう, yatou] (n,adj-no) night burglar [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中俄伊犁条约[Zhōng É Yī lí tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄧ ㄌㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights [Add to Longdo]
中俄改订条约[Zhōng É gǎi dìng tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄍㄞˇ ㄉㄧㄥˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Saint Petersburg of 1881, whereby Russia handed back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights [Add to Longdo]
列宁格勒[Liè níng gé lè, ㄌㄧㄝˋ ㄋㄧㄥˊ ㄍㄜˊ ㄌㄜˋ, / ] Leningrad, name of Russian city Saint Petersburg 聖彼得堡|圣彼得堡 1923-1991 [Add to Longdo]
勃艮第[bó gěn dì, ㄅㄛˊ ㄍㄣˇ ㄉㄧˋ, ] Burgundy (Bourgogne), kingdom during medieval period, now region of France [Add to Longdo]
勃兰登堡[Bó lán dēng bǎo, ㄅㄛˊ ㄌㄢˊ ㄉㄥ ㄅㄠˇ, / ] Brandenburg (e.g. gate, concertos) [Add to Longdo]
匹兹堡[Pǐ zī bǎo, ㄆㄧˇ ㄗ ㄅㄠˇ, / ] Pittsburgh (Pennsylvania) [Add to Longdo]
卡内基梅隆大学[Kǎ nèi jī Méi lóng dà xué, ㄎㄚˇ ㄋㄟˋ ㄐㄧ ㄇㄟˊ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Carnegie Mellon University, Pittsburgh [Add to Longdo]
哈布斯堡[Hā bù sī bǎo, ㄏㄚ ㄅㄨˋ ㄙ ㄅㄠˇ, ] Hapsburg (European dynasty) [Add to Longdo]
哈里斯堡[Hā lǐ sī bǎo, ㄏㄚ ㄌㄧˇ ㄙ ㄅㄠˇ, / ] Harrisburg, Pennsylvania [Add to Longdo]
哥德堡[Gē dé bǎo, ㄍㄜ ㄉㄜˊ ㄅㄠˇ, ] Gothenburg (city in Sweden) [Add to Longdo]
[bǎo, ㄅㄠˇ, ] an earthwork; castle; position of defense; stronghold; used in place names, often as phonetic bao for "burg" or "bad" [Add to Longdo]
报警器[bào jǐng qì, ㄅㄠˋ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] an alarm (e.g. a burglar or fire alarm) [Add to Longdo]
威廉斯堡[wēi lián sī bǎo, ㄨㄟ ㄌㄧㄢˊ ㄙ ㄅㄠˇ, ] Williamsburg (Virginia) [Add to Longdo]
巨无霸[jù wú bà, ㄐㄩˋ ˊ ㄅㄚˋ, / ] Big Mac (hamburger at McDonalds) [Add to Longdo]
彼得堡[Bǐ dé bǎo, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄅㄠˇ, ] Petersburg (place name); Saint Petersburg, Russia [Add to Longdo]
彼得格勒[Bǐ dé gé lè, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄍㄜˊ ㄌㄜˋ, ] Petrograd, variant spelling of 彼得堡, Saint Petersburg [Add to Longdo]
爱丁堡[Ài dīng bǎo, ㄞˋ ㄉㄧㄥ ㄅㄠˇ, / ] Edinburgh, capital of Scotland [Add to Longdo]
改订伊犁条约[gǎi dìng Yī lí tiáo yuē, ㄍㄞˇ ㄉㄧㄥˋ ㄧ ㄌㄧˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Treaty of Saint Petersburg of 1881 in which Russia agreed to hand back Yili province to Qing China in exchange for compensation payment and unequal treaty rights [Add to Longdo]
普雷斯堡[Pǔ léi sī bǎo, ㄆㄨˇ ㄌㄟˊ ㄙ ㄅㄠˇ, ] Pressburg (Slovakia) [Add to Longdo]
杜伊斯堡[Dù yī sī bǎo, ㄉㄨˋ ㄧ ㄙ ㄅㄠˇ, ] Duisburg (Germany) [Add to Longdo]
林堡[lín bǎo, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄠˇ, ] Limburg [Add to Longdo]
沃尔夫斯堡[Wò ěr fū sī bǎo, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄈㄨ ㄙ ㄅㄠˇ, / ] Wolfsburg [Add to Longdo]
涅瓦[Niè wǎ, ㄋㄧㄝˋ ㄨㄚˇ, ] the Nyeva or Neva river (through St Petersburg) [Add to Longdo]
涅瓦河[Niè wǎ hé, ㄋㄧㄝˋ ㄨㄚˇ ㄏㄜˊ, ] the Nyeva or Neva river (through St Petersburg) [Add to Longdo]
汉堡[Hàn bǎo, ㄏㄢˋ ㄅㄠˇ, / ] Hamburg (German city); (loan.) hamburger [Add to Longdo]
汉堡包[hàn bǎo bāo, ㄏㄢˋ ㄅㄠˇ ㄅㄠ, / ] hamburger [Add to Longdo]
蒙巴顿[Méng bā dùn, ㄇㄥˊ ㄅㄚ ㄉㄨㄣˋ, / ] Mountbatten (name, Anglicization of German Battenburg); Lord Louis Mountbatten, 1st Earl Mountbatten of Burma (1900-1979), British commander in Southeast Asia during WWII, presided over the partition of India in 1947, murdered by the IRA. [Add to Longdo]
窃盗[qiè dào, ㄑㄧㄝˋ ㄉㄠˋ, / ] burglar [Add to Longdo]
约翰内斯堡[Yuē hàn nèi sī bǎo, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄋㄟˋ ㄙ ㄅㄠˇ, / ] Johannesburg (city in South Africa) [Add to Longdo]
圣女贞德[Shèng nǚ Zhēn dé, ㄕㄥˋ ㄋㄩˇ ㄓㄣ ㄉㄜˊ, / ] Jeanne d'Arc (1412-1431), French heroine and liberator, executed as a witch by the Burgundians and English; also called Jehanne Darc, the Maid or Orleans, Joan of Arc or St Joan [Add to Longdo]
圣彼得堡[Shèng Bǐ dé bǎo, ㄕㄥˋ ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄅㄠˇ, / ] Saint Petersburg (city in Russia) [Add to Longdo]
艾尔米塔什[Ài ěr mǐ tǎ shí, ㄞˋ ㄦˇ ㄇㄧˇ ㄊㄚˇ ㄕˊ, / ] the Hermitage or Ermitazh museum in St Peterburg [Add to Longdo]
叶卡捷琳堡[Yè kǎ jié lín bǎo, ㄧㄝˋ ㄎㄚˇ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄣˊ ㄅㄠˇ, / ] Yekaterinburg [Add to Longdo]
叶卡特琳娜堡[Yè kǎ tè lín nà bǎo, ㄧㄝˋ ㄎㄚˇ ㄊㄜˋ ㄌㄧㄣˊ ㄋㄚˋ ㄅㄠˇ, / ] Ekaterinaburg or Ekaterinburg (formerly Sverdlovsk), Russian town on the Ural mountains [Add to Longdo]
薄瑞光[Bó Ruì guāng, ㄅㄛˊ ㄖㄨㄟˋ ㄍㄨㄤ, ] Raymond Burghard (1945-), US diplomat and ambassador to Vietnam 2001-2004, chairman of American Institute in Taiwan from 2006 [Add to Longdo]
萨尔茨堡[Sà ěr cí bǎo, ㄙㄚˋ ㄦˇ ㄘˊ ㄅㄠˇ, / ] Salzburg [Add to Longdo]
贞德[Zhēn dé, ㄓㄣ ㄉㄜˊ, / ] Jeanne d'Arc (1412-1431), French heroine and liberator, executed as a witch by the Burgundians and English; also called Jehanne Darc, the Maid or Orleans, Joan of Arc or St Joan [Add to Longdo]
马格德堡[Mǎ gé dé bǎo, ㄇㄚˇ ㄍㄜˊ ㄉㄜˊ ㄅㄠˇ, / ] Magdeburg (German city) [Add to Longdo]
马尔堡病毒[mǎ ěr bǎo bìng dú, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄅㄠˇ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] Marburg virus [Add to Longdo]
麦香堡[Mài xiāng bǎo, ㄇㄞˋ ㄒㄧㄤ ㄅㄠˇ, / ] Big Mac hamburger (Taiwan) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
内堀[うちぼり, uchibori] innerer_Burggraben [Add to Longdo]
古城[こじょう, kojou] altes_Schloss, alte_Burg [Add to Longdo]
[しろ, shiro] Schloss, Burg [Add to Longdo]
城下町[じょうかまち, joukamachi] Stadt_mit_Burg [Add to Longdo]
城主[じょうしゅ, joushu] Schlossherr, Burgherr [Add to Longdo]
城郭[じょうかく, joukaku] -Burg, Burgmauer, Scheidewand [Add to Longdo]
城門[じょうもん, joumon] Schlosstor, Burgtor [Add to Longdo]
外堀[そとぼり, sotobori] aeusserer_Burggraben [Add to Longdo]
外郭[がいかく, gaikaku] aeussere_Mauer (einer Burg), Umriss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top