Search result for

buildings

(45 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buildings-, *buildings*, building
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buildingsอาคาร [TU Subject Heading]
Buildings, Prefabricatedอาคารสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Buildings, Reinforced concreteอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก [TU Subject Heading]
Buildings, structures, etc.อาคาร, โครงสร้าง ฯลฯ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We traffic in brick buildings full of professors.ที่นี่หนาแน่นไปด้วยอาจารย์ New Haven Can Wait (2008)
Owns both buildings where they run their dope operations.เป็นเจ้าของอาคารทั้งสอง เป็นจุดที่พวกเขาใช้ปฎิบัติการยาเสพติด Pilot (2008)
Control, I want you to clear a half a block out. Clear all the buildings along the back annex.เรียกศูนย์ ปิดพื้นที่ีในรัศมีครึ่งช่วงตึก ให้ตรวจค้นด้านหลังของตึกทุกตึก Vantage Point (2008)
This tunnel connects all five buildings.ส่วนทางนี้เชื่อมต่อกับทั้ง 5 ตึก The Lazarus Project (2008)
[Girl] I can make the buildings dance.หนูทำให้ตึกเต้นได้ค่ะ New York, I Love You (2008)
You see a city between the buildings.หนูเห็นเมืองระหว่างตึกพวกนั้นไหม New York, I Love You (2008)
You can watch the buildings. You can feel the air and look at the people.คุณมองเห็นตึกรามบ้านช่อง คุณรู้สึกถึงบรรยากาศ แล้วก็คอยมองผู้คนต่างๆ New York, I Love You (2008)
Store windows, glass office buildings, polished steel, eyes in the back of your head.ไม่ว่าหน้าต่างร้านค้า,กระจกจากตึกสำนักงาน\ เงาสะท้อนจากเหล็ก เป็นเหมือนตาข้างหลัง Bangkok Dangerous (2008)
I'm gonna be designing buildings and what's he doing?ฉันจะออกแบบอาคาร ส่วนเขาจะทำอะไร Pineapple Express (2008)
Just don't go into certain areas, the Seven Buildings, the Smurf Houses and the Blue Houses.ใคร ? มีอะไร ? Gomorrah (2008)
There are like six big buildings over there.มีตึกเหมือนกันตั้งหก อันแถวนั้น Safe and Sound (2008)
No, we checked about ten buildings,ยัง เราเชคประมาณ สิบตึก Safe and Sound (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buildingsAlso cracks may form in buildings that aren't earthquake proof.
buildingsBefore the arrival of this skyscraper, all the buildings in the city stood in special relationship to each other.
buildingsBefore the fireman were able to arrive, both buildings burned down.
buildingsBoth buildings burned down.
buildingsBuildings of national importance are relatively safe.
buildingsBy demolishing buildings of bygone times, we wipe out every trace of the past forever.
buildingsEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
buildingsHe went to Rome, where he saw a lot of old buildings.
buildingsHis house stands by a lot of tall buildings.
buildingsIf the demolition of buildings is uncontrolled, a fine city is in danger of becoming nothing more than a concrete jungle.
buildingsIn Kyoto you can see both old and modern buildings.
buildingsIs it all right to take pictures in this buildings?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งปลูกสร้าง[N] buildings, See also: structure
ตึกราม[N] buildings, Syn. ตึก, Example: เพียงสิบกว่านาที เมื่อเดินออกถึงถนนใหญ่กลับเต็มไปด้วยตึกรามที่โอ่อ่า, Count unit: หลัง, ตึก
ตึกรามบ้านช่อง[N] buildings, Example: ขณะที่รถกำลังแล่นไปเรื่อยๆ ผมก็ทอดสายตามองชีวิตผู้คนและตึกรามบ้านช่องตามข้างถนน, Count unit: หลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านเรือน[n.] (bānreūoen) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes   FR: maisons [fpl] ; habitations [fpl]
ตึกรามบ้านช่อง[n. exp.] (teuk rām bānchǿng) EN: buildings   

CMU English Pronouncing Dictionary
BUILDINGS    B IH1 L D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buildings    (n) (b i1 l d i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビル風[ビルかぜ, biru kaze] (n) eddies of wind around high buildings [Add to Longdo]
ペンキ屋[ペンキや, penki ya] (n) painter (of buildings, etc.) [Add to Longdo]
[う, u] (ctr) counter for buildings, etc. [Add to Longdo]
円柱(P);丸柱[えんちゅう(円柱)(P);まるばしら, enchuu ( enchuu )(P); marubashira] (n,adj-no) (1) (円柱 only) column; shaft; cylinder; (n) (2) (usu. まるばしら) (See 角柱) round pillar (esp. in buildings); (P) [Add to Longdo]
何軒か[なんけんか, nankenka] (n) some houses; some buildings [Add to Longdo]
開館[かいかん, kaikan] (n,vs) (1) opening a hall for that day's business (museum, library, such like buildings); (2) opening of new hall (museum, etc.); (P) [Add to Longdo]
器物損壊[きぶつそんかい, kibutsusonkai] (n) (in law) property damage (not including ships, buildings, planes and documents) [Add to Longdo]
建築[けんちく, kenchiku] (n,vs) construction; architecture (of buildings); (P) [Add to Longdo]
[けん, ken] (suf,ctr) (1) counter for buildings (esp. houses); (suf) (2) suffix for a pen name, stage name, etc. [Add to Longdo]
造営物[ぞうえいぶつ, zoueibutsu] (n) buildings [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top