Search result for

botanises

(125 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -botanises-, *botanises*, botanise
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา botanises มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *botanises*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
botanist[N] นักพฤกษศาสตร์, Syn. bot.
botanical[ADJ] เกี่ยวกับพืช, Syn. dendrological
botanical garden[N] สวนพฤกษชาติ, See also: สวนพฤกศาสตร์, Syn. arboretum

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
botanic(บะแทน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับพืช,เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ -n. ยาที่ได้จากพืช,ยาสมุนไพร,สมุนไพร
botanical(บะแทน'นิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับพืช,เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ -n. ยาที่ได้จากพืช,ยาสมุนไพร,สมุนไพร
botanical gardenn. สวนพฤกษชาติ
botanist(บอท'ทะนิสทฺ) n. นักพฤกษศาสตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
BOTANICAL botanical garden(n) สวนพฤกษศาสตร์,สวนพฤกษชาติ
botanical(adj) เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์
botanically(adv) ในทางพฤกษศาสตร์
botanist(n) นักพฤกษศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
botanic garden; botanical gardenสวนพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
botanical garden; botanic gardenสวนพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
botanise; botanizeสำรวจพรรณพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
botanize; botaniseสำรวจพรรณพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
geobotanical prospectingการสำรวจธรณีพฤกษศาสตร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Botanistนักพฤกษศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Botanical chemistryพฤกษเคมี [TU Subject Heading]
Botanical drug industryอุตสาหกรรมยาจากพืช [TU Subject Heading]
Botanical gardensสวนพฤกษศาสตร์ [TU Subject Heading]
Botanical illustrationภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์ [TU Subject Heading]
Botanical pesticidesยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์จากพืช [TU Subject Heading]
Botanical specimensตัวอย่างทางพฤกษศาสตร์ [TU Subject Heading]
Botanistsนักพฤกษศาสตร์ [TU Subject Heading]
Botanical Garden สวนพฤกษศาสตร์
เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกไว้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศชาติต่อไป ในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Botanist.Botanikerin. Last Reasoning of Kings (2014)
They probably added soothing botanicals to the steam rising from the manhole.พวกเขาอาจจะเพิ่มสมุนไพร ที่ท่อไอน้ำก้ได้นะ The House Bunny (2008)
A botanist cataloguing plants.นักค้นคว้าตำราพฤษศาสตร์ Up (2009)
Rufus and lily can get married at the brooklyn botanic garden.ให้รูฟัสกับลิลลี่แต่งงานกัน ที่สวนบรูคลิน Rufus Getting Married (2009)
You are a botanist.คุณเป็นนักพฤกษศาสตร์นะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
You two, I believe it's the Cleveland Botanical gardens.คุณสองคน ผมเชื่อว่า... มันเป็นสวนพฤษศาสตร์ในคลีฟแลนด์ Dark Side of the Moon (2010)
1132 Moredo. It's a Botanica.1132 โมเรโด้ มันอยู่ที่โบแทนนิก้า Beauty and the Beast (2010)
Okay, it's too soon to celebrate, and most of us are too fucking tired anyway, but we found this just outside the back entrance of the Botanica where Fauzi was murdered.โอเค มันเร็วไปที่จะฉลอง และพวกเราส่วนใหญ่ยังโครตเพลีย ยังไงก็แล้วแต่ แต่พวกเราเจอสิ่งนี้ ข้างนอกประตูหลัง Beauty and the Beast (2010)
I don't see this guy as a botanist.ฉันไม่ยักเห็นว่าหมอนี่เป็นนักพฤกษศาสตร์ Into the Woods (2010)
About the same age I was when I told my father I wanted to be a botanist.อายุเท่ากัน ฉันบอกกับพ่อของฉัน ฉันอยากจะเป็นbartnest Unknown (2011)
You're questioning a botanist, an accountant,คุณสอบปากคำ นักพฤกศาสตร์ พนักงานบัญชี The Hot Potato Job (2011)
The term dates back to the 18th century where it was first used in experiments by botanist and geneticist, Dr. Hugo de Vries.ดูจากระยะเวลาแล้วย้อนกลับไปศตวรรษที่ 18 ... มีการทดลองครั้งแรกโดยนักพฤษาศาสตร์ ดร.ฮิวโก้ เดอ วริส Tekken: Blood Vengeance (2011)
I'd love to do it at the Botanical Gardens, but Chris thinks it's too expensive.ฉันอยากจัดที่สวน โบตานิคอล แต่คริสบอกว่า มันแพงไป Kill Shot (2011)
I looked up voodoo Botanica within a 50-mile radius of Chance Harbor and this is the only thing that popped up.ฉันลองค้นดูใน พฤกษศาสตร์วูดู ภายในรัศมี50ไมล์ ของแชนส์ ฮาเบอร์ และนี่ก็เป็นสิ่งเดียว ที่เด้งขึ้นมา Darkness (2012)
Yeah. He was a botanist.ใช่ เขาเป็นนักพฤกษศาสตร์ Panama Red (2012)
Genetic research around marijuana is simply the most exciting place to be for a young botanist.การวิจัยเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ของกัญชา มันเป็นสถานที่ๆน่าตื่นตาตื่นใจ สำหรับนักพฤกษศาตร์หนุ่ม Panama Red (2012)
a freelance botanist.นักพฤกษศาสตร์อิสระ Panama Red (2012)
You can't. The botanical garden work is too busy, you can't.ไม่ได้ เธอเองก็ยุ่งกับงานสวน ไม่ได้ Episode #1.7 (2012)
He ran a hotel, and he got the idea to open a zoo in the local botanical gardens instead.พ่อทำธุระกิจโรงแรม และมีแนวคิดจะเปิดสวนสัตว์ ในบริเวณสวนพฤกษา Life of Pi (2012)
As it also happened, my mother was a botanist in the gardens.พอดีกับที่แม่ผม เป็นนักพฤกษศาสตร์ในสวนนั้นด้วย Life of Pi (2012)
Old botanist pal that I used to know, barely.เพื่อนเก่านักพฤษศาสตร์ เคยรู้จักกันผิวๆ Iron Man 3 (2013)
Your boss works for the Mandarin you think, but Tony says you're a botanistเจ้านายคุณ คุณว่าเขาทำงานให้แมนดาริน แต่ว่าโทนี่บอกว่าคุณเป็นนักพฤษศาสตร์ Iron Man 3 (2013)
That figures. What I actually am is a biological DNA coder running a team of 40 out of a privately-funded think tank, but sure you can call me a "botanist"- ไม่แปลกหรอก จริงๆแล้วฉันเป็นนักชีวรหัสพันธุกรรมคุมทีมงานวิจัย 40 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคลังปัญญาชน เรียกนักพฤษศาสตร์ก็ไม่ผิด Iron Man 3 (2013)
Maybe we can go to the Botanical Garden Saturday.บางทีเราอาจไปที่ Botanical Garden Saturday Booked Solid (2013)
I'm a botanist.ฉันนักพฤกษศาสตร์ The Martian (2015)
Look, I don't mean to sound arrogant, or anything... but I am the greatest botanist on this planet, so...ซึ่งคือที่น่ากลัว ดูฉันหมายความว่าฉันฉันไม่ได้หมายถึงเสียง หยิ่งหรืออะไร The Martian (2015)
The botanical gardens!สวนพืช / อะไรนะ ? The Offer (2015)
We used to go to botanical gardens just like these in Starling City, except she didn't know the... plants as well as you do.ใช่พวกเรามักจะไปที่สวนนั่น The Offer (2015)
Eminent physicist, polyglot, classicist, prize-winning botanist, hard biting satirist,ฟิสิกส์เด่นพูดได้หลายภาษา, ข้, นักพฤกษศาสตร์ได้รับรางวัล ชนะเลิศอย่างหนักกัดเย้ยหยัน Yellow Submarine (1968)
Non-botanical things?คงไม่ใช่ศึกษาพฤกษศาสตร์หรอกนะ Hope Springs (2003)
Non-botanical things! What-ho, Jeeves!ไม่ใช่พฤกษศาสตร์หรอก ตลกน่า Hope Springs (2003)
Yeah. He was teaching a seminar on botanical pharmacology.ใช่,เขาเคยสอนฉัน ตอนเข้าสัมนาที่โบตานิเคิล ฟาร์มาโคโลยี Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
You started as a botanist, didn't you?คุณเคยเป็นนักพฤษศาสตร์ใช่ไหม? V for Vendetta (2005)
The botanical garden changes with the seasons, water lilies...สวนสมุนไพรเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล, ดอกลิลลี่น้ำ Go Go G-Boys (2006)
Juergen's a botanist. He grows everything we eat right here.เจอร์เกน เป็นนักพฤกษาศาสตร์\ เขาปลูกทุกอย่างที่เรากินได้ Alpha Dog (2006)
Afterwards I flipped through an old botany text-book and found out from it that trees don't live that long.Dann habe ich in einem alten Lehrbuch für Botanik nachgeschlagen Da habe ich gelesen, daß Bäume nicht so lange leben. Oblomov (1980)
I don't remember botany but somehow I didn't forget that in 306 B.C. Seleucus I won a victory over some Chandragupta.Die Botanik habe ich vergessen, aber komischerweise weiß ich, daß 306 vor unserer Zeitrechnung Selevkt I. Einen gewissen Tschandrigupt besiegt hat. Oblomov (1980)
He's here at the Botanical Museum.Er arbeitet im Botanischen Museum. Altered States (1980)
You know he's bought her enough flowers to open a botanical garden? !Die Blumen, die er ihr gekauft hat, reichen für einen botanischen Garten. Tempered Steele (1982)
Then thanks to your botanical scholarship... you must find it cruelly apt that I was persuaded to bring such fruit.Dank Eurer botanischen Kenntnisse müsst Ihr es grausam passend finden, dass ich Euch solche Früchte brachte. The Draughtsman's Contract (1982)
- ...the Botanical Gardens.- Botanischen Garten. Fanny and Alexander (1982)
Well, of course, if we really were... going on a botanical expedition...Wenn wir wirklich auf eine botanische Expedition gehen würden... Yellowbeard (1983)
- Botanical...- Botanische... Yellowbeard (1983)
The sun is in the wrong spot? Come on. You know, this reminds me of a section of the Brooklyn Botanical Gardens, that part where it's got these crazy plants that eat things.Das erinnert mich an einen Teil des Botanischen Gartens in Brooklyn... mit den verrückten fleischfressenden Pflanzen. Glades (1984)
Ask her if she's been to the botanic gardens.Frage sie, ob sie die botanischen Gärten besucht hat. Dead Ringer (1984)
The, uh, botanical gardens, tomorrow at noon, she's gotta... [SPEAKING IN FOREIGN LANGUAGE]Die botanischen Gärten, morgen Nachmittag um 12 Uhr, sie muss... (SPRICHT FREMDSPRACHE) Dead Ringer (1984)
I just wondered if you had had a chance to see the botanic gardens.Ich überlegte gerade, ob Sie Gelegenheit hatten, die botanischen Gärten zu sehen? Dead Ringer (1984)
Maybe how to spell it. So I needed expert advice. Botanists.Ich brauche fachmännischen Rat eines Botanikers. Jack of Lies (1986)
A little rescue mission to save the botanists.- Eine Rettungsaktion. Unsere Botaniker sitzen... Jack of Lies (1986)
Our sources do tell us that there's an American botanist in the country.Wir wissen von einem amerikanischen Botaniker. Jack of Lies (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
botaniThe roses were in full bloom in the botanical garden.
botaniWe found many strange plants in a botanical garden.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนพฤกษศาสตร์[N] botanical garden
สวนพฤกษชาติ[N] botanical garden, Example: เจ้าหน้าที่เข้มงวดในการรักษาพันธุ์พืชในสวนพฤกษชาติเป็นอย่างมาก
นักพฤกษศาสตร์[N] botanist, Example: นักพฤกษศาสตร์ทั่วโลกยังรู้จักพืชในโลกใบนี้ น้อยนัก, Thai definition: ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาที่ว่าด้วยต้นไม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักพฤกษศาสดร์[n.] (nak phreuksasāt) EN: botanist   FR: botaniste [m]
พฤกษศาสตร์[n.] (phreuksasāt) EN: botany   FR: botanique [f]
สวนพฤกษชาติ[n. exp.] (sūan phreuksachāt) EN: botanical garden   FR: jardin botanique [m]
สวนพฤกษศาสตร์[n. exp.] (suan phreuksasāt) EN: botanical garden   FR: jardin botanique [m]
วนอุทยาน[n.] (wana-utthayān) EN: park ; national park ; botanical garden   FR: parc [m] ; parc national [m]
วิชาพฤกษศาสตร์[n. exp.] (wichā phreuksasāt) EN: botany   FR: botanique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOTANIC    B AH0 T AE1 N IH0 K
BOTANIST    B AA1 T AH0 N AH0 S T
BOTANICAL    B AH0 T AE1 N IH0 K AH0 L
BOTANISTS    B AA1 T AH0 N AH0 S T S
BOTANISTS    B AA1 T AH0 N AH0 S S
BOTANISTS    B AA1 T AH0 N AH0 S
BOTANICALLY    B AH0 T AE1 N AH0 K AH0 L IY0
BOTANICALLY    B AH0 T AE1 N AH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
botanist    (n) (b o1 t @ n i s t)
botanize    (v) (b o1 t @ n ai z)
botanical    (j) (b @1 t a1 n i k l)
botanists    (n) (b o1 t @ n i s t s)
botanized    (v) (b o1 t @ n ai z d)
botanizes    (v) (b o1 t @ n ai z i z)
botanizing    (v) (b o1 t @ n ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Botanik {f}; Pflanzenkunde {f}; Pflanzenlehre {f}botany [Add to Longdo]
Botaniker {m} | Botaniker {pl}botanist | botanists [Add to Longdo]
botanisch {adj} | botanische Bezeichnung {f}botanical | botanical name [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらせいとう[, araseitou] (n) stock (botanical) [Add to Longdo]
ストロン[, sutoron] (n) (botanical) stolon [Add to Longdo]
ボタニカルアート[, botanikarua-to] (n) botanical art [Add to Longdo]
花柄[はながら, hanagara] (n,adj-no) (botanical) peduncle [Add to Longdo]
[きょ, kyo] (n) tubular nectary; spur (botanical term) [Add to Longdo]
互生[ごせい, gosei] (n,adj-no) (botanical term) alternate (esp. of leaf arrangement) [Add to Longdo]
蒸散[じょうさん, jousan] (n,vs) (botanical) transpiration [Add to Longdo]
植物園[しょくぶつえん, shokubutsuen] (n) botanical garden; (P) [Add to Longdo]
植物学者[しょくぶつがくしゃ, shokubutsugakusha] (n) botanist [Add to Longdo]
植物種属[しょくぶつしゅぞく, shokubutsushuzoku] (n) botanical genus [Add to Longdo]
植物性[しょくぶつせい, shokubutsusei] (n,adj-no) botanical; vegetable; vegetal; vegetative [Add to Longdo]
数珠玉[じゅずだま, juzudama] (n) (botanical) Job's tears [Add to Longdo]
節間[せつかん, setsukan] (n,adj-no) (botanical) internode [Add to Longdo]
胴乱[どうらん, douran] (n) case for botanical specimens [Add to Longdo]
八丈絹[はちじょうぎぬ, hachijouginu] (n) plain-woven silk cloth produced on Hachijo Island (dyed with botanical pigments found on the island) [Add to Longdo]
[はい, hai] (n) embryo (zoological or botanical); germ (e.g. wheat germ) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图谱[tú pǔ, ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, / ] archive of graphics (e.g. maps, documents or botanical figures); atlas; collection of illustrations or sheet music [Add to Longdo]
李时珍[Lǐ Shí zhēn, ㄌㄧˇ ㄕˊ ㄓㄣ, / ] Lǐ Shízhēn (1518-1593), Ming botanist and pharmacologist, author of Compendium of medical herbs 本草綱目|本草纲目 [Add to Longdo]
植物[zhí wù, ㄓˊ ˋ, ] botanical; plant; vegetation [Add to Longdo]
植物园[zhí wù yuán, ㄓˊ ˋ ㄩㄢˊ, / ] arboretum; botanical gardens [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
植物園[しょくぶつえん, shokubutsuen] botanischer_Garten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top