หรือคุณหมายถึง bleü?
Search result for

bleue

(10 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bleue-, *bleue*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเสื้อน้ำเงิน[n. exp.] (khon seūa nāmngoen) EN: blue shirt people ; blue shirts   FR: chemises bleues [fpl]
นกบู๊บบี้หน้าดำ[n. exp.] (nok būpbī nā dam) EN: Masked Booby   FR: Fou masqué [m] ; Fou à face bleue [m] ; Fou blanc [m]
นกหกเล็กปากดำ[n. exp.] (nok hok lek pāk dam) EN: Blue-crowned Hanging Parrot   FR: Coryllis à tête bleue [m] ; Coryllis couronné [m] ; Coryllis de Malacca [m] ; Loricule de Malacca ; Loricule malais ; Coryllis malais ; Loricule à tête bleue ; Coryllis à calotte bleue
นกอีโก้ง[n. exp.] (nok ī-kōng) EN: Purple Swamphen   FR: Talève sultane [f] ; Porphyrion bleu [m] ; Poule sultane [f] ; Talève poule-sultane [f] ; Poule sultane bleue [f]
นกจาบคาหัวเขียว[n. exp.] (nok jāp khā hūa khīo) EN: Blue-tailed Bee-eater   FR: Guêpier à queue d'Azur [m] ; Guêpier à queue bleue [m]
นกจาบคาคอสีฟ้า [n. exp.] (nok jāp khā khø sī fā) EN: Blue-throated Bee-eater   FR: Guêpier à gorge bleue [m]
นกจาบคาเคราน้ำเงิน[n. exp.] (nok jāp khā khrao nāmngoēn) EN: Blue-bearded Bee-eater   FR: Guêpier à barbe bleue [m]
นกจับแมลงคอสีน้ำเงินเข้ม[n. exp.] (nok jap malaēng khø sī nāmngoen khem) EN: Blue-throated Flycatcher   FR: Gobemouche à menton bleu [m] ; Cyornis à gorge bleue [m] ; Niltava à gorge bleue [m] ; Gobemouche à gorge bleue [m]
นกเขียวก้านตองเล็ก[n. exp.] (nok khīo kāntøng lek) EN: Lesser Green Leafbird   FR: Verdin barbe-bleue [m] ; Verdin à moustaches bleues [m] ; Verdin mineur [m]
นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า[n. exp.] (nok khīo kāntøng pīk sī fā) EN: Blue-winged Leafbird   FR: Verdin à tête jaune [m] ; Verdin à ailes bleues [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top