Search result for

blackjacking

(51 entries)
(1.4703 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blackjacking-, *blackjacking*, blackjack
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา blackjacking มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *blackjacking*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Katherine made me soup and read me a story and showed me how to play Blackjack.แล้วก็อ่านหนังสือให้ฟัง แล้วก็แสดงให้ดูว่าแบล็คแจ็คเล่นยังไง In a World Where the Kings Are Employers (2009)
With your paninis and your Blackjack.กับพานีนี่ แล้วก็แบล็คแจ็คของเธอ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
She hit me over the back of the head with, a blackjack, something.เธอชกฉันตรงศรีษะ จี้ชิงทรัพย์ บางอย่าง Balm (2009)
Vanguard, this is Blackjack 6.แวนการ์ด นี่คือแบล็คแจ๊ค ซิ๊กซ์ Terminator Salvation (2009)
A girl could not live by online blackjack alone.ฉันเบื่อจะแย่แล้ว ที่ทำได้แต่เล่นเกมคนเดียว Disciple (2010)
Blackjack, right? Some card counting?ไพ่แบล็คแจ๊ค ถูกไหม การนับระบบไพ่ใช่ไหม Abiquiu (2010)
You know, one of my old buddies from Glynco-- he had a gambling problem, but his thing was scratch cards instead of blackjack.นายรู้นะ คู่หูฉันคนหนึ่งจากเมืองไกส์โช เขาเป็นผีพนัน แต่เขาติดเท็กซัสโฮลเด่มโบนัสโป๊กเกอร์ Crawl Space (2011)
Blackjack, right? Some card counting.ไพ่แบล็คแจ๊ค ถูกไหม ระบบการนับไพ่ Bullet Points (2011)
Blackjack.แบล็กแจ็ค The Return of the Ring (2012)
Remember, always split eights in Blackjack.จำไว้ พยายามตัดให้ได้เลข 8 เสมอ ในเกมไพ่แบล็คแจ็ค Lucky (2012)
Blackjack.แบล็คแจ็ค(ป๊อก) Lucky (2012)
Look, I know I'm not a genius like the boy wonder here, but poker is not Blackjack.ฟังนะ ผมรู้ว่าผมไม่ได้ฉลาด เหมือนพ่อหนุ่มอัจฉริยะคนนี้ แต่โป๊กเกอร์ไม่ใช่แบล็กแจ๊ก มันคือการตบตากัน Snake Eyes (2012)
Gambling is what you do when you're playing against the house and hoping to get Blackjack.การพนันน่ะคือสิ่งที่คุณทำ ตอนที่คุณเล่นบทหนีออกจากบ้าน แ้ล้วหวังว่าจะได้แบล็คแจ็ค All In (2012)
I took Mom there for her birthday, played a little blackjack.ผมเอาแม่มีวันเกิดของเธอ เล่นแบล็คแจ็เล็ก ๆ น้อย ๆ . The Hangover Part III (2013)
Blackjack winnings.ชนะด้วยไพ่แบล็คแจ๊ค Rabid Dog (2013)
Whoa, whoa, it's not like I'm shooting craps or playing blackjack or something.โอ้ว้าวก็ไม่ชอบ ฉันเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่งถ่ายภาพ หรือการเล่นแบล็คแจ หรือสิ่ง. Runner Runner (2013)
Please join us poolside for poker and blackjack.กรุณาเข้าร่วมกับเราสระว่ายน้ำ สำหรับการเล่นโป๊กเกอร์และกระบอง. Runner Runner (2013)
0.8 for blackjack, 0.6 for craps and 3.4 for poker, everybody was happy.0.8 การกระบอง 0.6 สำหรับ ลูกเต๋าชนิดหนึ่งและ 3.4 โป๊กเกอร ทุกคนมีความสุข. Runner Runner (2013)
A few little things and we're pagando blackjack.สิ่งเล็ก ๆ น้อย และเรากำลัง pagando กระบอง. Runner Runner (2013)
Ah. Blackjack then.งั้นก็แบล็กแจ็ค Days of Wine and Roses (2013)
Their video blackjack game is connected to the internet so that online users can lose money too.วีดีโอแบล็คแจ็คเกมส์ของพวกเขา ต่อเชื่อมกับอินเตอร์เน็ท ดังนั้น, ผู้เล่นผ่านระบบออนไลน์ก็สูญเงินได้เหมือนกัน All In (2013)
Blackjack!แบล็คแจ็ค! The Undertaking (2013)
That blackjack you got in your hand could split somebody's skull open.แบล็คแจ็ที่คุณมีอยู่ในมือของคุณ อาจแบ่งกะโหลกศีรษะของคนเปิด Sin City: A Dame to Kill For (2014)
I had two poached eggs and I played blackjack with Harry Dean Stanton.ฉันมีสองไข่ตุ๋นและ ฉันเล่นกระบองกับแฮร์รี่ดีนส แตนตัน The Big Short (2015)
Let's say I bet $10 million on a blackjack hand.สมมติว่าฉันเดิมพัน $ 10 ล้าน บนมือกระบอง The Big Short (2015)
I'll die and go to hell and play blackjack with the devil before I give you $10.แล้วเล่นไพ่กับซาตานดีกว่าฉันจะให้แก 10 ดอลล่าร์ Fences (2016)
- Another Blackjack.- Another BlackjackOutlaw Country (2016)
- One blackjacket. - Yes, sir.ที่พร้อมจะถูกส่งไปนอกโลก Fight Club (1999)
And I'm sure that you boys would think I've been drinkin' too much blackjack tea.พวกคุณอาจคิดว่าผมเมาเหล้า... The Legend of Bagger Vance (2000)
I've got to develop my blackjack.Ich muss im Blackjack besser werden für Europa. Atlantic City (1980)
He's a rookie, with a penchant for polo ponies, black jack tables... little pieces of fluff who collect expensive jewelryEr ist ein Anfänger mit einer Schwäche für Polo, Blackjack und Mädels, die teuren Schmuck sammeln. Tempered Steele (1982)
A little computer blackjack, $1 a hand.Ein wenig Computer-Blackjack, 1$ Einsatz pro Blatt. Goliath: Part 1 (1983)
Anyway, when we ran out of money, we stopped here and I got a job dealing blackjack at Caesars.Jedenfalls ging uns das Geld aus, wir blieben hier und ich bekam einen Job beim Blackjack im Caesars. Goliath: Part 1 (1983)
In addition to which, it's not luck. The odds in blackjack are 0.6 percent in favor of the house.Die Chancen beim Blackjack stehen 0,6% zugunsten des Hauses. Goliath: Part 1 (1983)
Perhaps a little computer blackjack to pass the time?Vielleicht ein wenig Computer-Blackjack zum Zeitvertreib? Goliath: Part 1 (1983)
A couple of nights ago at the blackjack table, you said you were feeling lucky.Vor ein paar Abenden beim Blackjack, Sie sagten, Sie hätten gerade Glück. Goliath: Part 1 (1983)
You name it, pard.Roulette, Blackjack, Craps. Goliath: Part 1 (1983)
Well, sure, if you've got money and a system. All I have is $413 you owe me from computer blackjack.Alles was ich hab, sind $413, die Sie mir vom Computer-Blackjack schulden. Goliath: Part 1 (1983)
Then at the blackjack table, I was splitting a pair of tens... Nobody splits a pair of tens.Dann habe ich am Blackjack-Tisch meine Zehner aufgeteilt... The Topaz Connection (1983)
"Blackjack and water""Blackjack und Wasser" Cannonball Run II (1984)
- Mr. Smith, I'm a blackjack dealer over at the D.I. - Word's out you're looking for Eddie Grogan.Ich bin Blackjack-Croupier im D. I. Sie suchen Eddie Grogan? Diced Steele (1985)
There are slot machines, roulette, blackjack, craps, big six and baccarat tables.Es gibt Spielautomaten, Roulette, Blackjack, Würfelspiele, Glücksrad und Bakkarat-Tische. The Color of Money (1986)
Yeah, I'm playing blackjack with Uncle Rudy who died in 1956.Ja, ich spiele Blackjack mit Onkel Rudy, der 1956 starb. Arthur 2: On the Rocks (1988)
Blackjack.BlackjackArthur 2: On the Rocks (1988)
I said, blackjack.Ich sagte BlackjackArthur 2: On the Rocks (1988)
Amigo poker night, amigo blackjack, or amigo "egg the old people" night?Amigo-Pokerabend, Amigo-Blackjack, Amigos-"Alte-mit-Eiern-bewerfen"? Married... with Prom Queen: The Sequel (1989)
- No, blackjack.- Nein, BlackjackThe Royale (1989)
Blackjack?BlackjackThe Royale (1989)
Blackjack.BlackjackLicence to Kill (1989)
Now, I saw a tape on the TV in Blackie's office of you playing blackjack the night you and Big Ed went to the casino.Ich habe in Blackies Büro ein Video gesehen, wie Sie an dem Abend Blackjack spielen, als Sie mit Big Ed im Kasino waren. Episode #2.6 (1990)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keule {f} | Keulen {pl}blackjack | blackjacks [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top