Search result for

battes

(597 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -battes-, *battes*, batte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา battes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *battes*)
Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
abatteur (n ) lopper, person or thing that lops, person who prunes trees or plants

English-Thai: Longdo Dictionary
battle ground(n) สนามรบ, สมรภูมิ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
batty[ADJ] บ้า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ติ๊งต๊อง, Syn. crazy, Ant. sane, rational
batten[N] ไม้ยาวสำหรับดามหรือเป็นที่ค้ำ, See also: ไม้ระแนง, ไม้สำหรับตรึงผ้าใบเรือ
batten[VT] ใช้ไม้ดาม, See also: ตรึง, Syn. fasten
batter[VT] ทุบตีติดต่อกัน, See also: ตีติดต่อกัน, โจมตีติดต่อกัน, Syn. beat
batter[N] ส่วนผสมที่ทำจากแป้ง นมและไข่, See also: ส่วนผสมของแป้งเค้กที่ผสมเสร็จแล้ว
batter[VT] เคลือบด้วยส่วนผสมที่ทำจากแป้ง นมและไข่, See also: คลุมหรือหุ้มด้วยแป้งเค้ก
batter[N] ผู้ตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
battle[N] การสู้รบ, See also: การประจัญบาน, การรบ, สงคราม, ยุทธการ, Syn. attack, fight
battle[VI] ดิ้นรนต่อสู้, See also: มุ่งมั่นฝ่าฟัน, Syn. strive
battle[N] การต่อสู้ดิ้นรน, See also: การแข่งขัน
battery[N] แบตเตอรี่, See also: ที่กำเนิดไฟฟ้า
battery[N] การทำร้ายร่างกาย, See also: การโจมตี, การต่อสู้
battery[N] กลุ่มคน, See also: ฝูงชน, Syn. horde
battery[N] กลุ่มของอาวุธยุทธภัณฑ์, Syn. armory
abattoir[N] โรงฆ่าสัตว์, Syn. slaughterhouse
battered[ADJ] ซึ่งโหดร้าย, See also: ซึ่งทารุณ, ทุบตีอย่างทารุณ
embattle[VT] จัดทัพ, See also: เตรียมทัพ, Syn. arm, array, marshal
embattle[VT] สร้างตึก, หมู่บ้าน เพื่อใช้ในการรบ (คำโบราณ), Syn. fortify
battalion[N] กองทหาร, See also: กองพันทหาร, กองทัพ, โขลง, หน่วยกองพัน, Syn. garrison
batten on[PHRV] กินดีอยู่ดี (โดยอาศัยผู้อื่น), Syn. fatten on
batter up[PHRV] ทุบให้พัง, See also: ทุบจนบุบบี้, ตีจนพัง, Syn. smash up
battering[N] การทุบตีอย่างรุนแรง
battle on[PHRV] รบต่อไป, See also: ดำเนินการรบต่อไป, สู้รบต่อ
embattled[ADJ] ซึ่งพร้อมรบ, Syn. arrayed, warring
embattled[ADJ] ถูกโจมตี, Syn. beleaguered
battle for[PHRV] ต่อสู้เพื่อ
battle out[PHRV] ต่อสู้จนจบ
battleship[N] เรือรบเหล็กขนาดใหญ่, Syn. warship
batten down[PHRV] ผูกไว้กับกระดาน, See also: ตรึงไว้ให้แน่น (กับกระดาน)
batten down[PHRV] เตรียมพร้อมรับปัญหา
batten upon[PHRV] กินดีอยู่ดี (โดยอาศัยผู้อื่น), See also: สมบูรณ์ดี, Syn. fatten on
batter down[PHRV] ทุบตีติดต่อกัน, See also: ทำร้ายหรือทำลายอย่างต่อเนื่อง
battle over[PHRV] ต่อสู้กันในเรื่อง
battle with[PHRV] ต่อสู้กับ, Syn. struggle with
battledress[N] เครื่องแบบทหาร
battlefield[N] สนามรบ, See also: แนวรบ, สมรภูมิ, Syn. battleground
battlements[N] กำแพงที่มีแบบเป็นรอยเว้าเป็นระยะๆ, See also: กำแพงซึ่งมีใบเสมา, Syn. parapet
batter about[PHRV] ตบตี, See also: ทุบตี, เตะต่อย, Syn. bash about
battery farm[N] ฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์จำนวนไว้ในกรงหรือเลี้ยงอย่างแออัด, Syn. factory farm
battle royal[N] การรบหรือต่อสู้ที่ไม่มีกฎกติกา, See also: (คำเป็นทางการ เป็นภาษาวรรณกรรม)
battleground[N] สนามรบ, See also: แนวรบ, สมรภูมิ, Syn. battlefield
battering ram[N] ไม้ท่อนยาวใหญ่ที่ใช้ในสงครามสำหรับพังประตูหรือกำแพง
solar battery[N] แบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์
battle against[PHRV] ต่อสู้กับ
battle cruiser[N] เรือรบ, Syn. armored cruiser
battle cruiser[SL] ผับ, See also: บาร์เหล้า, ร้านเหล้า
battle fatigue[N] โรคทางจิตอันเกิดจากสงคราม, See also: โรคกลัวสงคราม, , Syn. combat fatigue
battle-scarred[ADJ] เหมือนสงคราม
pitched battle[N] สงครามที่จัดกองกำลังทหารอย่างเป็นระเบียบ
field of battle[N] สนามรบ, See also: สมรภูมิรบ, Syn. battlefield

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abattoir(แอ็บ' บะทวา) n. โรงฆ่าสัตว์
battalion(บะแทล'เยิน) n. กองพัน,กองกำลังใหญ่
batten(แบท'เทิน) {battened,battening,battens} vi. อ้วนขึ้น,สมบูรณ์ขึ้น
batter {batteredvt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
batteringvt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
batters}vt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
battery(แบท'เทอรี) n. แบตเตอรี่,หม้อกำเนิดไฟฟ้า,กองร้อยทหารปืนใหญ่,ชุดปืนเรือ,กลุ่มอาวุธยุทธภัณฑ์,การทุบตี,การทำโจมตี, Syn. troop
battery backupแบตเตอรี่สำรอง <คำแปล>หมายถึง แบตเตอรี่ที่มีสำรองเอาไว้ให้ใช้ได้ทันทีที่ไฟฟ้าดับ เพื่อว่าข้อมูลจะได้ไม่หายไป
battle(แบท'เทิล) n. สงคราม,ยุทธการ,การรบ vi. รบ,ต่อสู้,ผจญ., Syn. encounter
battle linen. แนวรบ
battle ordern. การจัดขบวนรบ
battle wagonn. เรือรบ
battlecladadj. ติดอาวุธเต็ม
battlefieldn. สนามรบ
battlementn. ส่วนของกำแพงที่มีลักษณะคล้ายใบเสมา มีช่องพุ่งอาวุธออกและมีที่บังอาวุธ, See also: battlemented adj. ดูbattlement
battleshipn. เรือรบที่หุ้มเกราะและมีอาวุธยุทธภัณฑ์เต็มที่
batty(แบท'ที) adj. บ้า,สติฟั่นเฟือน adj. เหมือนค้างคาว,วิกลจริต
embattlevt. เตรียมสงคราม
order of battlen. การจัดขบวนรบ
pitched battlen. การสงครามที่ได้มีการจัดกองกำลังทหารอย่างมีระเบียบและมีการกำหนดสนามรบไว้ก่อน,การรบแบบตั้งที่มั่น,การรบที่ดุเดือด
seesaw battlen. สงครามที่ผลัดกันรุกผลัดกันถอย
voltaic batteryแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าหลายตัวต่อเนื่องกัน., Syn. galvanic battery

English-Thai: Nontri Dictionary
battalion(n) กองพัน,กองทัพ
batten(vi) อ้วนขึ้น,สมบูรณ์ขึ้น, กินจุ
batter(vt) โจมตี,ทำลาย,ปะทะ
battery(n) กองปืนใหญ่,แบตเตอรี,หม้อกำเนิดไฟฟ้า
battle(n) การต่อสู้,การรบ,การปะทะ,การสงคราม,การประจัญบาน
battle(vi) รบ,ต่อสู้,ประจัญบาน,ปะทะ
battlefield(n) สมรภูมิ,สนามรบ
battlement(n) เชิงเทิน,ใบเสมาบนกำแพง
battleship(n) เรือรบ,เรือประจัญบาน
batty(adj) บ้า,วิกลจริต,ฟั่นเฟือน
embattle(vt) เตรียมต่อสู้,ตั้งมั่น,ตั้งแนวรบ,ติดอาวุธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placenta, battledoreรกหางเปีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
separator; battery separatorแผ่นกั้นในแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
separator; batter separatorแผ่นกั้นในแบตเตอรี่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assault and batteryการลงมือทำร้ายร่างกาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abattoir (Fr.)โรงฆ่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
batteryแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
batteryการทำร้ายร่างกาย [ดู assault] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
battery separator; separatorแผ่นกั้นในแบตเตอรี่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
battery spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดใช้แบตเตอรี่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
battery-capacity test; battery-load testการทดสอบความจุแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
battery-load test; battery-capacity testการทดสอบความจุแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
battle-pieceภาพการรบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
battledore placentaรกหางเปีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
battlementปราการ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
batteryแบตเตอรี่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
battery cellเซลล์ในแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
battery chargerเครื่องประจุแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
battery chargerเครื่องประจุแบตเตอรี่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
battery chargingการประจุแบตเตอรี่, การอัดแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
battery chargingการประจุแบตเตอรี่, การอัดแบตเตอรี่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
battery element; elementชุดแผ่นธาตุ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
battery element; elementชุดแผ่นธาตุ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
battery oreสินแร่แบตเตอรี่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
battery separator; separatorแผ่นกั้นในแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
maintenance-free batteryแบตเตอรี่ปลอดการบำรุงรักษา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dry-charged batteryแบตเตอรี่ประจุแห้ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
element; battery elementชุดแผ่นธาตุ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
element; battery elementชุดแผ่นธาตุ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
zone of battleเขตการสู้รบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Batteryแบตเตอรี่
อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ใช้เก็บพลังงาน และนำมาใช้ได้ในรูปของไฟฟ้า แบตเตอรี่นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าเคมี เช่น เซลล์กัลวานิก หรือเซลล์เชื้อเพลิง อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Batteryแบตเตอรี่ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Ardennes, Battle of the, 1944-1945การรบที่อาร์เดนส์, ค.ศ. 1944-1985 [TU Subject Heading]
Batteriesแบตเตอรี่ [TU Subject Heading]
Batteries (Ordance)หมู่อาวุธ [TU Subject Heading]
Battery industryอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ [TU Subject Heading]
Battlesการรบ [TU Subject Heading]
Electric batteriesแบตเตอรี่ปฐมภูมิ [TU Subject Heading]
Harlem Heights, Battle of, N.Y., 1776การรบที่ฮาร์เลม ไฮทส์, นิวยอร์ก, ค.ศ. 1776 [TU Subject Heading]
Iwo Jima, Battle of, Japan, 1945การรบที่อิโว จิมา, ญี่ปุ่น, ค.ศ. 1945 [TU Subject Heading]
Lead-acid batteriesแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด [TU Subject Heading]
Lexington, Battle of, 1775การรบที่เลกซิงตัน, ค.ศ. 1775 [TU Subject Heading]
Naval battlesยุทธนาวี [TU Subject Heading]
Storage batteriesแบตเตอรี่ทุติยภูมิ [TU Subject Heading]
Battery แบตเตอรี่
ถ่านที่ใช้กับรถยนต์ วิทยุ หรือนาฬิกา มีโลหะหนักหลายชนิดที่เป็นพิษปนอยู่ด้วย การทิ้งแบตเตอรี่จึงต้องมีความระมัดระวังอย่างเป็นพิเศษ และทิ้งให้ถูกต้อง [สิ่งแวดล้อม]
Waste Battery Acid กรดจากแบตเตอรี [สิ่งแวดล้อม]
Abattoirsโรงฆ่าสัตว์ [การแพทย์]
Assault and Batteryมีความผิดฐานทำร้ายร่างกาย [การแพทย์]
Battered Child Syndromeกลุ่มอาการทำร้ายลูก,กลุ่มอาการทารุณเด็ก,เด็กที่ถูกทารุณกรรม [การแพทย์]
Batteryแอนติเจนเป็นชุด,แบทเตอรี่ [การแพทย์]
Battery, Melleroidถ่านไฟพิเศษ [การแพทย์]
batteryแบตเตอรี่, เซลล์ไฟฟ้าตั้งแต่ 2 เซลล์ ขึ้นไปนำมาต่อรวมเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน โดยต่อแบบอนุกรมหรือแบบขนาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lithium Batteriesแบตเตอรี่ลิเธียม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
battlery (n) การต่อสู้อย่างมีชั้นเชิง
close quarters battle (n ) การต่อสู้ระยะประชิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Battle!Battle! What If She's Lying? (2007)
Really, okay? I didn't come here to battle with you.เอาหล่ะ ผม ขอโทษ Committed (2008)
Get up! What's the matter, huh? Your batteries run out?ลุกขึ้นม เป็นอะไร อยากจะเปิดสงครามใช่ไหม? Odyssey (2008)
You actually keep a flashlight that doesn't need batteries in the trunk?นายเก็บไฟฉายมี่ไม่ต้องใช้แบ็ดเตอรี่ไว้ในรถ Birthmarks (2008)
When your remote has a dead battery, you don't replace it with another dead battery.เมื่อรีโมทคุณแบตเตอรี่หมด คุณไม่เปลี่ยนมันด้วยแบตเตอรี่ที่หมดเหมือนกัน Joy (2008)
It's probably ten times as sterile as any mobile operating theater you'd find in a battlefield.มันอาจต้องใช้เวลา 10 ครั้งในการสเตอริไลย์ เหมือนห้องผ่าตัดเคลื่อนที่ ที่เราพบในสนามรบ The Itch (2008)
He likes to re-enact the Battle of Cypress.เขาชอบที่จะออกกฎซ้ำ การรบของไซเปรส The Itch (2008)
That a single Jedi equals 100 battle droids.เจไดคนเดียวก็ล้มดรอยด์ได้เป็นร้อยแล้ว Ambush (2008)
I did not request Yoda's presence here to test him in battle.ข้าไม่ได้เซิญท่านโยดามาที่นี่ เพื่อทดสอบเขานะ Ambush (2008)
There's gotta be a full battalion in there.ดูท่าจะมีกันเป็นกองพันเลย ในนั้นน่ะ Ambush (2008)
Against a battalion?ต้องสู้กับทั้งกองพันนี่นะ? Ambush (2008)
Weapons do not win battles.แต่อาวุธไม่สามารถทำให้เราชนะศึก Ambush (2008)
One Jedi is not worth 100 battle droids.เจไดคนเดียวจัดการดรอยด์ไม่ได้เป็นร้อยหรอก Ambush (2008)
- Prepare for battle.-เตรียมพร้อมรบ Rising Malevolence (2008)
All our battle groups will be reassigned to guard our supply convoys.หน่วยรบทุกหน่วยของเรา จะต้องถูกมอบหมายให้ไปคุ้มกันกองยานลำเลียง Rising Malevolence (2008)
Why would we scan for life forms to spot an enemy weapon probably just filled with, battle...droids?...เพื่อที่จะระบุตำแหน่งอาวุธของศัตรู ที่น่าจะมีแต่... หุ่นรบ... ดรอยด์? Rising Malevolence (2008)
Before the battleship Malevolence could destroy an Outer Rim clone medical base, a Republic strike force, under the command of Jedi Anakin Skywalker, crippled the warship, disabling its dreaded ion cannon.ก่อนที่ยานเมลโวแลนซ์จะสามารถ ทำลายฐานพยาบาลโคลนที่ขอบนอกอวกาศได้ หน่วยจู่โจมของสาธารณรัฐภายใต้การนำของ อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ได้สร้างความเสียหายให้กับยานนี้อย่างหนัก และสามารถทำลายปืนใหญ่ไอออนลงได้ Destroy Malevolence (2008)
That's a droid warship. We're in the middle of a battle!นั่นมันยานรบดรอยด์ เราหลุดเข้ามาอยู่ในสนามรบแล้ว! Destroy Malevolence (2008)
I think I hear battle droids approaching.ข้าคิดว่าได้ยินเสียงหุ่นรบดรอยด์ กำลังมาทางนี้ Destroy Malevolence (2008)
All batteries, open fire!ปืนใหญ่ทุกหน่วย ยิงได้! Destroy Malevolence (2008)
Anakin Skywalker and his weary battle group are all that stands between the system and domination by the droid army.อนาคิน สกายวอล์เกอร์ และหน่วยรบที่อิดโรยของเขา จำต้องอยู่ระหว่างระบบดาว ภายใต้การครอบงำจากกองทัพดรอยด์ Downfall of a Droid (2008)
Among our most recent losses was the battle group at Falleen.ท่ามกลางความเสียหายครั้งล่าสุดของเรา หน่วยรบที่ฟอลลีน Downfall of a Droid (2008)
All batteries, target that command bucket.ปืนใหญ่ทุกหน่วย ยิงไปที่ยานบัญชาการนั่น Downfall of a Droid (2008)
Looks like a Trandoshan scavenger, probably combing the battlefield for salvage.ดูเหมือนว่าจะเป็นแทรนโดแชนนะ พวกหาของเก่า คุ้ยทุกอย่างจากเศษซากสนามรบ แล้วกู้ไปใช้ประโยชน์ Downfall of a Droid (2008)
Unfortunately, because of the relentless demands of battle, many young clones must join the struggle before their intensive training has been completed.ซ้ำร้าย เพราะ ต้องการกำลังพลอย่างมากในการรบ โคลนหนุ่มน้อย จำนวนมากจำต้องเข้าร่วมสงคราม ก่อนที่กระบวนการฝึกจะเสร็จสิ้น Rookies (2008)
- He's okay. Focus on the battle.-เขาไม่เป็นไร Rookies (2008)
The Separatists battleship Malevolence advances and apposes to Republic space, tearing apart any ship that stands on its path.ยานรบ Malevolence ของฝ่ายแบ่งแยกดินแดน ได้รุกคืบเข้าสู่ห้วงอวกาศของสาธารณรัฐ ทำลายล้างยานทุกลำที่ขวางหน้า Shadow of Malevolence (2008)
This strike force has been commisioned by the Senate to hunt down the enemy's new battleship.กองบินจู่โจมนี้ได้รับมอบภารกิจมาจากสภาสูง ในการทำลายยานรบลำใหม่ของพวกแบ่งแยก Shadow of Malevolence (2008)
Grievous, those battle droids are expensive.กรีวัส , หุ่นรบดรอยด์ตัวนึงไม่ใช่ถูกๆ นะ Shadow of Malevolence (2008)
You won't stand a chance against that battleship.ท่านไม่มีโอกาสที่จะตอบโต้กับยานรบหรอกนะ Shadow of Malevolence (2008)
I'm gonna blow up that battleship.ก็ไประเบิดพวกมันให้เป็นผงน่ะสิ Shadow of Malevolence (2008)
The battle was pretty rough on my men.การรบนี่คร่าชีวิตพวกเราไปหลายคน Shadow of Malevolence (2008)
If you will excuse me, I must prepare for the coming battle.ขอโทษทีนะ ข้าต้องไปเตรียมพร้อมสำหรับการรบที่จะมาถึงน่ะ Shadow of Malevolence (2008)
With the custody battle for my kid coming up,คดีสิทธิในการเลี้ยงดูลูก ทำให้ผมตัดสินใจ... And How Does That Make You Kill? (2008)
How can I lead men in battle if they think I'm a coward.ถ้าข้าไม่สู้ข้าจะกลายเป็นคนขี้ขลาด Valiant (2008)
On a battlefield, you'd be dead by now.ถ้าเป็นในสนามรบ เจ้าคงตายไปแล้ว Lancelot (2008)
I know in the event of battle, only a knight may serve.กระผมรู้ว่าในการรบนั้นมีแต่อัศวินเท่านั้นที่จะได้ร่วมรบกับองค์ชาย Lancelot (2008)
No, you just want the honour and glory of battle. That's what drives men like you.ที่เจ้าทำเพียงเอาหน้าเท่านั้น ทำให้พวกชาวบ้านเป็นเหมือนเจ้า The Moment of Truth (2008)
It looks like the battle's already fought and lost.ดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าที่นะ The Moment of Truth (2008)
How many more need to die before you realise this is a battle that can't be won?อย่าพูดอะไรอีกเลย ข้าไม่สนใจหรอก เจ้าต้องฟัง The Moment of Truth (2008)
All you need to do is get the men ready for battle, and the rest...will take care of itself.สิ่งที่ท่านต้องทำคือ เตรียมพร้อมที่จะรบ และพักผ่อน ดูแลตัวเองให้ดี ท่านทำได้ไหม \ ยังไงละ The Moment of Truth (2008)
Because if you don't, they'll sense it, and the battle will be lost before it's even begun.พวกผู้หญิงและเด็กจะรวมตัวกันเพื่อเข้าไปอยู่ในป่า เราจะไม่ไปไหนทั้งนั้น The Moment of Truth (2008)
Let battle commence.การประลองเริ่มได้ Excalibur (2008)
Prepare me for battle.เตรียมตัวให้ข้าหน่อย Excalibur (2008)
Following a fierce battle with Majin Buu- the Earth enjoyed a long period of peace-หลังจากการต่อสู้อันโหดร้าย กับจอมมารบู โลกก็มีความสุข มีสันติภาพเป็นระยะเวลานาน Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Vegeta, you look dressed for battle too, you know-เบจีต้า นายรู้ไหมนายแต่งชุดอย่างกับจะไปออกรบแน่ะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Anakin Skywalker heroic droid navigator R2-D2 was lost in battle.ดรอยด์นำร่องวีรบุรุษ ของอนาคิน สกายวอล์คเกอร์, อาร์ทู-ดีทู ได้สูญหายไปในระหว่างการรบ Duel of the Droids (2008)
That's a Separatist battle sphere.นั่นมันสถานีรบของพวกแบ่งแยก Duel of the Droids (2008)
You expect victory over Jedi, but all you give me to fight them is battle droids.ท่านคาดหวังชัยชนะเหนือพวกเจได แต่ที่ท่านทิ้งไว้ให้ข้าสู้กับพวกมัน มีแค่แบทเทิลดรอยด์ Lair of Grievous (2008)
As battles rage across the galaxy, more worlds had come to the seductive lure of the Separatists and leave the Republic.ในขณะที่การสู้รบลุกลามไปทั่วกาแล็กซี่, หลายดินแดนถูกล่อลวง ให้เข้าร่วมกับฝ่ายแบ่งแยก และผละหนีจากสาธารณรัฐ Bombad Jedi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
battWhich side is batting?
battGreenpeace is fighting an uphill battle to save the environment.
battThe battery died.
battHe is said to have taken part in the battle.
battThe battle ended in a triumph for the Romans.
battNapoleon's army lost the battle of Waterloo in 1815.
battThe batteries are extra.
battMaking a good start is half the battle.
battA great number of students battled for freedom of speech.
battHe shouted at the top of his voice, "this is a battle we cannot lose."
battTake the battery off the machine.
battThe first batter up got a base hit.
battSony rechargable batteries supposed to be collected totalled 7,659,000 units.
battTo be a good batter, you've got to hang loose and follow your instincts.
battThe battle is not always to the strong.
battHe died a soldier's death in the battle in the cause of democracy.
battWhat's more our first battle is to defeat that dragon!
battIt took many torpedo hits to send the battleship Bismark to Davy Jones's locker.
battHe would still be alive had he refused to go to the battlefield then.
battThe enemy fled in disorder from the battlefield.
battThe car battery is dead.
battHe batted .343 with 54 home runs.
battSomeone is battering at the door.
battMen and women went into battle.
battHe was wounded in the battle.
battThis battle left Napoleon master of Europe.
battThey fought a fierce battle.
battA battle against hunger.
battIt will be very important whether we in the battle or not.
battHe is a very good batter.
battHe was slain in battle.
battThe battle was won at the price of many lives.
battA sailor frequently has no time to get his sea legs after leaving port before a sea battle starts.
battThe battlefield was full of the dead and the dying.
battNapoleon's army now advanced and a great battle begins.
battAfter having fought many hard battles we were able to bring home the bacon and set up a new government.
battMany men were badly wounded in the battle.
battI got a new battery put my watch yesterday.
battThe allies defeated the evil empire in the fierce battle.
battI will fight a last-ditch battle.
battThe enemy flung fresh troops into the battle.
battHe demonstrated his courage by his actions in battle.
battI hope for a solar battery car.
battThe battery ran down.
battWe had the luck to win the battle.
battWaves were battering the shore.
battDo you sell batteries?
battHe battled his way out of the mob.
battWith first base open, he walked the batter.
battThe army was involved in a number of brilliant actions during the battle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใช้กำลัง[V] use force against, See also: exert oneself, fight, engage in battle, Example: ตำรวจใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุม, Thai definition: หักหาญเอาด้วยกำลัง
การทำร้ายร่างกาย[N] battery, Example: มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กพบว่าการทำร้ายร่างกายเพิ่มสูงขึ้นพอๆ กับการล่วงเกินทางเพศ, Thai definition: การทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บทางร่างกายโดยเจตนา
สมรภูมิ[N] battlefield, See also: battleground, Syn. สนามรบ, Count unit: แห่ง
แบตเตอรี[N] battery, Example: ห้องนอนไม่ควรอยู่เหนืออู่รถ เนื่องจากกลิ่นของสารแคดเมี่ยมในแบตเตอรี่อาจระเหยเข้าสู่ร่างกายขณะนอนหลับได้, Thai definition: หมู่ของเซลล์ไฟฟ้า ซึ่งต่อกันอยู่อย่างอนุกรม หรืออย่างขนาน หรือทั้ง 2 อย่าง, Notes: (อังกฤษ)
ยุทธการ[N] battle, See also: military operations, naval operations, fighting, warfare, Syn. การรบ, การทำสงคราม, Example: ยุทธการใบไม้ร่วงนั้นเป็นยุทธการที่เกิดขึ้นจริงในยุคที่ยังมีการเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายที่เขตพื้นที่ใกล้ชายแดน
เยิน[V] be damaged, See also: be broken, be battered, Syn. ยับเยิน, Example: บังโคลนรถเยินเล็กน้อย
ศึก[N] campaign, See also: fight, battle, conflict, Example: การเปิดศึกชิงทำเนียบขาวจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ศกหน้า, Thai definition: การต่อสู้กันระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างพวกหนึ่งกับอีกพวกหนึ่ง, โดยปริยายหมายถึงการเกิดขัดแย้งต่อสู้เป็นปฏิปักษ์ขึ้นในใจ
ศึก[N] war, See also: campaign, fight, fighting, battle, combat, conflict, Syn. การต่อสู้, การสู้รบ, การรบ, Example: ผู้นำแบกแดดประกาศจะยุติศึก แล้วถอนทหารทุกคนรวมทั้งที่ประจำการในคูเวตกลับประเทศ, Thai definition: การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐหรือประเทศตั้งแต่ 2 รัฐหรือ 2 ประเทศขึ้นไป
ศึกสงคราม[N] warfare, See also: war, fight, battle, combat, hostilities, conflict, Syn. สงคราม, Example: ทหารที่ต้องต่อสู้ในศึกสงครามต้องเผชิญกับสงครามทางอารมณ์ที่เครียด และกดดันอย่างทารุณร้ายกาจ
สมรภูมิ[N] battlefield, See also: front, theatre of war, Syn. สนามรบ, Example: การรบดุเดือดที่สุดในสมรภูมิด้านตะวันตก, Count unit: แห่ง, Notes: (สันสกฤต)
สะบักสะบอม[V] be badly bruised, See also: be battered, be beaten black and blue, Syn. บอบช้ำ, Example: คนไทยต้องสะบักสะบอมจากการต่อสู้กับเศรษฐกิจอย่างสาหัสสากรรจ์
ออกรบ[V] battle, See also: fight with, fight against, Syn. ออกศึก, Example: ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทหารเตรียมพร้อมเสมอเพื่อออกรบที่ชายแดน, Thai definition: ทำการรบ
แนวรบ[N] battle front, See also: front, battle line, fighting front, Example: แนวรบของพม่ากับชนกลุ่มน้อยอยู่ใกล้ชายแดนไทย, Thai definition: เขตที่ประเทศคู่สงครามจะปะทะกัน
แนวการรบ[N] battle plan, Syn. แผนการรบ, Example: ผู้บัญชาการกองทัพเปลี่ยนแนวการรบแบบใหม่เพื่อต่อสู้กับพวกคอมมิวนิสต์
ประมือ[V] engage, See also: fight hand to hand, begin battle with, assail, attack, Example: สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ผมอยู่ที่ภูเก็ตอยู่ถึง 3 ปีโดยไม่เคยพบหน้าทหารญี่ปุ่นและไม่เคยประมือกันเลย, Thai definition: ปะทะกัน, สู้กัน, รบกัน
การฟันฝ่า[N] struggle, See also: fight, battle, Syn. การต่อสู้, Example: นักวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่องการฟันฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจไทย, Thai definition: การบุกตะลุยสิ่งที่ต้านทานเข้าไป, การผจญสิ่งที่ขัดขวาง
ปะทะ[V] fight, See also: batter, collide, conflict, encounter, attack, Example: เห็นได้ชัดว่าเป็นการจัดอภิปรายของพรรคคราวนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพื่อมุ่งจะปะทะกับทีมผู้สมัครของพรรคก้าวหน้าแบบไม่ยอมลดราวาศอกให้แก่กันเลย, Thai definition: ต่อสู้กัน
สมร[N] war, See also: battle, fighting, Syn. การรบ, การสงคราม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อัดแบตเตอรี่[V] charge battery, Syn. ชารต์แบต, Example: เรือใต้น้ำที่ใช้เครื่องดีเซลต้องขึ้นมาอัดแบตเตอรี่เวลากลางคืน, Thai definition: ประจุกระแสไฟฟ้าเข้าในแบตเตอรี่
ออกศึก[V] go to war, See also: go to a battle, Syn. ออกรบ, รบทัพจับศึก, ทำสงคราม, รบ, สู้รบ, ทำศึก, Example: เมื่อก่อนอิสราเอลใช้ผู้หญิงออกศึก และให้ความไว้วางใจแก่ผู้หญิงมาก
ต่อสู้[V] fight, See also: battle, combat, Syn. สู้รบ, รบ, ราวี, Example: ทหารไทยต่อสู้กับทหารเวียดนามบริเวณชายแดนจังหวัดปราจีนบุรี
ตระหน่ำ[V] hit, See also: thump, batter, blow, strike, Syn. กระหน่ำ, ถล่ม, Example: ศัตรูตระหน่ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ให้ฝ่ายเราตั้งตัว, Thai definition: รุกรานหรือโจมตีอย่างซ้ำๆ หนักๆ
ตี[V] batter, See also: hit, hammer, Example: การลงรักปิดทองคำเปลวทับหรือตีแผ่นทองหุ้มปิดไว้ เป็นการตกแต่งผิววัสดุให้มีคุณค่าขึ้น, Thai definition: แผ่ให้แบน
ถ่านไฟฉาย[N] dry battery, See also: dry cell, Example: เทปบันทึกเสียงสนามมีขนาดเล็ก เบา กะทัดรัด ใช้ถ่านไฟฉาย เหมาะสำหรับที่จะติดตัวผู้วิจัยไปได้ทุกสถานที่, Count unit: ก้อน, Thai definition: เซลล์ไฟฟ้าชนิดปฐมภูมิ มีรูปทรงกระบอกขนาดเล็ก ภายในบรรจุผงคาร์บอน แมงกานีสไดออกไซด์ ซิงก์คลอไรด์ แอมโมเนียมคลอไรด์ ภายนอกหุ้มด้วยกระบอกสังกะสี ตอนปากของกระบอกสังกะสีมีครั่งหุ้มปิดไว้ เหลือแต่หมวกโลหะที่ครอบแท่งคาร์บอนเท่านั้นที่โผล่พ้นพื้นครั่งขึ้นมา
ทำสงคราม[V] war, See also: battle, Syn. ออกศึก, รบ, รบรา, ทำสงคราม, ต่อสู้, ดวล, สู้, โรมรัน, Example: สหรัฐเคยทำสงครามกับญี่ปุ่นจนญี่ปุ่นแพ้ย่อยยับ
ทำศึก[V] war, See also: battle, Syn. ออกศึก, รบ, รบรา, ทำสงคราม, ต่อสู้, ดวล, สู้, โรมรัน, Example: ในสมัยโบราณ ไทยทำศึกกับพม่าหลายครั้ง
ระแนง[N] lath, See also: battens, roof batten, Syn. ไม้ระแนง, Example: เขาตอกไม้ระแนงสำหรับปูกระเบื้องหลังคา, Count unit: ตัว, ท่อน, อัน, Thai definition: ไม้สี่เหลี่ยมขนาดยาว หน้า 1 x 1 ใช้ตีทับบนกลอนหรือจันทันสำหรับมุงกระเบื้อง หรือตีทับคร่าวเพื่อทำรั้ว หรือทำแผงพรางแดดสำหรับเรือนกล้วยไม้
ระบาญ[V] fight, See also: battle, Syn. รบ, สู้รบ
รณสถาน[N] battlefield, See also: battleground, Syn. สนามรบ, รณภู, รณภูมิ, รณเกษตร, สมรภูมิ, Example: รณสถานแห่งนี้จะนองเนืองไปด้วยโลหิตของผู้กล้าหาญ
รบรา[V] fight, See also: battle, wage war, fight a battle, Syn. รบ, ต่อสู้, ทำสงคราม, Example: เขาเสนอให้มีการเจรจาสันติภาพ หลังจากรบราฆ่าฟันกันมาหลายยกแล้ว, Thai definition: ต่อสู้กัน
รบพุ่ง[V] battle, See also: fight, combat, make war, engage in battle, fight a battle, Syn. ทำสงคราม, ทำศึก, ต่อสู้, รบ, Example: อิรักรบพุ่งกับอิหร่านถึง 7 - 8 ปี จนเงินหมด
รณภู[N] battlefield, See also: battleground, Syn. สนามรบ, รณสถาน, รณภูมิ, รณเกษตร, สมรภูมิ, Example: ผู้ที่ก้าวเข้าสู่รณภูย่อมเป็นผู้มีวรรณะกษัตริย์เท่านั้น
รณเกษตร[N] battlefield, See also: battleground, Syn. สนามรบ, รณสถาน, รณภู, รณภูมิ, สมรภูมิ, Example: องค์กฤษณะเป็นสารถีนำพระอรชุนออกสู่รณเกษตร, Notes: (สันสกฤต)
รณ[V] fight, See also: wage war against, battle, Syn. รบ, สู้รบ, ทำศึก, รบศึก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รณภูมิ[N] battlefield, See also: battleground, Syn. สนามรบ, รณสถาน, รณภู, รณเกษตร, สมรภูมิ, Example: บุคคลในวรรณะกษัตริย์จะยิ่งใหญ่ เมื่อก้าวเข้าสู่รณภูมิ, Count unit: แห่ง
ราญ[V] fight, See also: battle, Syn. ราญรอน, รบ
ราญรอน[V] fight, See also: battle, Syn. ราญ, รบ, Example: เราจำต้องจับอาวุธเข้าราญรอนกับข้าศึก
รี้พล[N] army, See also: troops, an array of soldiers or forces, battalions, Syn. กระบวนทหาร, กองทหาร, Example: สมเด็จพระนเรศวรกรีธารี้พล เพื่อต่อต้านข้าศึก ที่กำลังรุดเข้ามา
ประจญ[V] fight, See also: combat, battle, struggle, encounter, confront, Syn. ต่อสู้, สู้รบ, ผจญ, Ant. ถอย, Example: เขาประจญศัตรูตามลำพัง
ประจัญบาน[V] fight, See also: battle, confront, engage in a hand-to-hand fight, Syn. รบ, ต่อสู้, ออกศึก, รบพุ่ง, โรมรัน, สู้รบ, Ant. ถอย, Example: ทหารประจัญบานกับข้าศึกที่ชายแดน, Thai definition: รบอย่างตะลุมบอน
ปฏิยุทธ์[V] counter-attack, See also: battle, fight, fight back, Syn. สู้รบ, รบตอบ, ตอบโต้, ตีกลับ, Example: นายทัพปฏิยุทธ์กับศัตรู
ใบสอ[N] battlements, See also: ogival merlon, leaf-like boundary stone, Syn. ใบเสมา, Count unit: ใบ,แผ่น
ชน[V] fight, See also: battle, knock against, struggle, encounter, clash with, oppose, Syn. ต่อสู้, ปะทะ, Example: ผบ ช.ก. ได้ออกมาประกาศกร้าว ท้าชนเหล่าบรรดาเจ้าพ่อมาเฟีย คนมีสี
เชิงเทิน[N] rampart, See also: battlements, earthwork fortification, Example: บรรดาไพร่พลยืนประจำอยู่บนเชิงเทินเพื่อทำหน้าที่ป้องกันเมือง, Thai definition: ที่ดินที่พูนสูงขึ้นเป็นเชิงของป้อมปราการ, พื้นที่ว่างภายในป้อมสำหรับให้ทหารขึ้นไปอยู่ตรวจการณ์หรือต่อสู้ข้าศึก
กรณีพิพาท[N] conflict, See also: fight, battle, dispute, collision, Example: มีการปลูกยูคาลิปตัสรุกเข้าไปในที่ที่ชาวบ้านทำกินอยู่มีกรณีพิพาทเกิดขึ้นเป็นประจำ, Count unit: เรื่อง, เหตุ
กระดาน[N] board, See also: plank, batten, Example: สะพานนี้ทำด้วยกระดานเพียงแผ่นเดียว, Count unit: แผ่น, Thai definition: ไม้ซุงที่เลื่อยเป็นแผ่นๆ
กระหน่ำ[V] pound (repeatedly), See also: hammer, thump, (rain) batter, bang, beat, Syn. ซ้ำๆ, รัว, Example: เมื่อถึงเวลาเพล ลูกศิษย์วัดจะกระหน่ำกลองเพื่อบอกเวลา, Thai definition: ซ้ำๆ ลงอย่างหนัก
การทำศึก[N] war, See also: battle, fight, combat, Syn. การทำสงคราม, การต่อสู้, การสู้รบ, Example: พวกเขามีชัยชนะด้านการทหารเท่านั้น โดยที่ยังไม่ได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายในการทำศึกในอ่าวเปอร์เซีย
การฟาดฟัน[N] struggle, See also: fighting, beating, battle, grappling, endeavor, exertion, Syn. การต่อสู้, การปะทะ
การรบทัพจับศึก[N] fighting in the war, See also: going to war, making war, fighting a battle, Syn. การสงคราม, การออกศึก, การสู้รบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อปรา[v.] (aparā ) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten   FR: perdre ; être battu
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue   FR:battre ; discuter ; délibérer
แบตเตอรี่[n.] (baettoērī) EN: battery ; accumulator   FR: batterie (électrique) [f] ; pile [f]
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
ใบสอ[n.] (baisø) EN: battlements   
บอบช้ำ[adj.] (bøpcham) EN: bruised ; sore ; battered ; heavy   FR: contusionné ; douloureux ; grave
บู๊[v.] (bū) EN: fight   FR: combattre
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlang) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle   FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory   FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะสถิติ[v. exp.] (chana sathiti) FR: battre le record
ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่[v. exp.] (chāt baettoērī mai) FR: recharger la batterie
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for   FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงชัย[v.] (chingchai) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend   FR: lutter ; rivaliser ; se battre
เชิงเทิน[n.] (choēngthoēn) EN: rampart ; battlements ; earthwork fortification   FR: rempart [m] ; fortification [f]
ชกมวย[v.] (chokmūay) EN: box ; punch ; cuff ; jab ; hit   FR: boxer ; combattre
ดิ้นรน[v.] (dinron) FR: se démener ; se débattre
โดยไม่กะพริบตา[xp] (dōi mai kaphrip tā) EN: without batting an eyelid ; without flinching   
ฟันต้นไม้[v.] (fan tonmāi) EN: cut down trees   FR: abattre un arbre ; couper un arbre
ฟาด[v.] (fāt) EN: thrash ; strike ; beat ; whip ; flog ; lash ; knock ; hit   FR: battre ; frapper
ฝนซู่[n.] (fonsū) EN: heavy brief and abrupt rain   FR: pluie battante [f] ; drache [f] (Belg.)
เหี่ยวแห้ง[adj.] (hīohaēng) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless   FR: abattu ; sans énergie
ห่อเหี่ยว[v.] (høhīo) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable   FR: se sentir découragé ; être abattu
หวด[v.] (hūat) EN: whip ; beat ; thrash ; lash   FR: battre ; rosser
การฆ่าสัตว์[n. exp.] (kān khā sat) EN: slaughter   FR: abattage [m]
การรบ[n.] (kān rop) EN: battle   FR: bataille [f] ; guerre [f]
การรบทัพจับศึก[v. exp.] (kān rop thap jap seuk) EN: fighting in the war ; going to war ; making war ; fighting a battle   
การเต้น[n.] (kān ten) EN: pulsation   FR: battement [m] ; pulsation [f] ; palpitation [f]
การต่อสู้[n.] (kān tøsū) EN: battle ; fight ; competition   FR: bataille [f]
กรณีพิพาท[n. exp.] (karanī phiphāt) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter of controversy ; subject of litigation ; collision   FR: conflit [m]
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of   FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ไข้ใจ[X] (khai jai) EN: heartsickness ; heartbreak ; love-sickness ; brokenhearted ; downcast   FR: avoir le coeur brisé ; démoralisé ; être abattu
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash   FR: flageller ; fouetter ; battre
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: defeat ; beat   FR: battre ; défaire (litt.)
เฆี่ยนตี[v.] (khīen tī) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash   FR: flageller ; fouetter ; battre
เคาะจังหวะ[v. exp.] (khǿ jangwa) EN: beat time   FR: battre la mesure ; marquer la cadence
โค่น[v.] (khōn) EN: fall ; be overthrown ; come down ; fell ; overturn ; overthrow ; topple   FR: abattre
คนเร็ว ๆ[v. exp.] (khon reo-reo) EN: whisk   FR: battre ; fouetter
โค่นต้นไม้[v. exp.] (khōn tonmāi) EN: fell trees ; lumber   FR: abattre un arbre ; débiter ; couper du bois
กลอง[n.] (kløng) EN: drum ; tambour   FR: tambour [m] ; grosse caisse [f] ; batterie [f]
กลองชุด[n.] (kløngchut) EN: drums   FR: batterie [f]
กลุ้ม[v.] (klum) EN: worry ; depress ; distress ; be vexed ; be worried   FR: être abattu ; être accablé
กองพัน[n.] (køngphan) EN: battalion   
กองร้อยปืนใหญ่[n. exp.] (køngrøi peūnyai) EN: battery of artillery   
กระดาน[n.] (kradān) EN: board ; plank ; deal ; batten   FR: planche [f]
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge   FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler
กวน[v.] (kūan) EN: mix ; stir ; whip   FR: remuer ; mélanger ; brouiller ; battre
ละเหี่ย[adj.] (lahīa) EN: tired out ; exhausted ; weary ; sick   FR: déprimé ; abattu ; las (litt.)
ล้างไพ่[v. exp.] (lāng phai) EN: shuffle   FR: battre les cartes
ล่าทัพ[v. exp.] (lā thap) EN: withdraw   FR: battre en retraite
ล้ม[v.] (lom) EN: fall down ; tumble down ; collapse   FR: s'abattre ; s'effondrer

CMU English Pronouncing Dictionary
BATT    B AE1 T
BATTE    B AE1 T
BATTY    B AE1 T IY0
BATTS    B AE1 T S
BATTON    B AE1 T AH0 N
BATTLE    B AE1 T AH0 L
LABATT    L AH0 B AE1 T
BATTIN    B AE1 T IH2 N
BATTEY    B AE1 T IY0
BATTIS    B AE1 T IH2 S
BATTER    B AE1 T ER0
LABATT    L AH0 B AA1 T
BATTEN    B AE1 T AH0 N
BATTED    B AE1 T AH0 D
BATTERY    B AE1 T ER0 IY0
BATTLED    B AE1 T AH0 L D
BATTERS    B AE1 T ER0 Z
BATTING    B AE1 T IH0 NG
BATTLES    B AE1 T AH0 L Z
LABATT'S    L AH0 B AA1 T S
BATTISON    B AE1 T AH0 S AH0 N
BATTISTA    B AH0 T IY1 S T AH0
BATTISTE    B AA0 T IY1 S T IY0
BATTELLE    B AH0 T EH1 L
BATTIATO    B AA0 T IY0 AA1 T OW0
LABATT'S    L AH0 B AE1 T S
BATTLING    B AE1 T L IH0 NG
EMBATTLE    EH0 M B AE1 T AH0 L
BATTERED    B AE1 T ER0 D
BATTERER    B AE1 T ER0 ER0
BATTLING    B AE1 T AH0 L IH0 NG
BATTLE'S    B AE1 T AH0 L Z
BATTISTI    B AA0 T IY1 S T IY0
BATTAGLIA    B AA0 T AA1 G L IY0 AH0
BATTALION    B AH0 T AE1 L Y AH0 N
EMBATTLED    EH0 M B AE1 T AH0 L D
BATTERMAN    B AE1 T ER0 M AH0 N
BATTENING    B AE1 T AH0 N IH0 NG
BATTERERS    B AE1 T ER0 ER0 Z
BATTERIES    B AE1 T ER0 IY0 Z
BATTERING    B AE1 T ER0 IH0 NG
BATTERSBY    B AE1 T ER0 S B IY0
BATTERSON    B AE1 T ER0 S AH0 N
COMBATTING    K AH0 M B AE1 T IH0 NG
BATTLESHIP    B AE1 T AH0 L SH IH2 P
BATTICALOA    B AE2 T IH0 K AH0 L OW1 AH0
BATTENBERG    B AE1 T AH0 N B ER2 G
BATTLEMENT    B AE1 T AH0 L M EH0 N T
BATTLEMENT    B AE1 T AH0 L M AH0 N T
BATTAGLINI    B AA0 T AA0 G L IY1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
batty    (j) (b a1 t ii)
batted    (v) (b a1 t i d)
batten    (v) (b a1 t n)
batter    (v) (b a1 t @ r)
battle    (v) (b a1 t l)
battue    (n) (b a1 t uu1)
battens    (v) (b a1 t n z)
batters    (v) (b a1 t @ z)
battery    (n) (b a1 t @ r ii)
batting    (v) (b a1 t i ng)
battled    (v) (b a1 t l d)
battles    (v) (b a1 t l z)
battues    (n) (b a1 t uu1 z)
abattoir    (n) (a1 b @ t w aa r)
battened    (v) (b a1 t n d)
battered    (v) (b a1 t @ d)
battling    (v) (b a1 t l i ng)
abattoirs    (n) (a1 b @ t w aa z)
battalion    (n) (b @1 t a1 l i@ n)
battening    (v) (b a1 t n i ng)
batteries    (n) (b a1 t @ r i z)
battering    (v) (b a1 t @ r i ng)
embattled    (j) (i1 m b a1 t l d)
battalions    (n) (b @1 t a1 l i@ n z)
battle-axe    (n) - (b a1 t l - a k s)
battledore    (n) (b a1 t l d oo r)
battleship    (n) (b a1 t l sh i p)
battle-axes    (n) - (b a1 t l - a k s i z)
battledores    (n) (b a1 t l d oo z)
battledress    (n) (b a1 t l d r e s)
battlefield    (n) (b a1 t l f ii l d)
battlements    (n) (b a1 t l m @ n t s)
battleships    (n) (b a1 t l sh i p s)
battlefields    (n) (b a1 t l f ii l d z)
battleground    (n) (b a1 t l g r au n d)
battlegrounds    (n) (b a1 t l g r au n d z)
battle-cruiser    (n) - (b a1 t l - k r uu z @ r)
battle-cruisers    (n) - (b a1 t l - k r uu z @ z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
闘う[たたかう, tatakau] Thai: ทำการรบ English: to battle

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschlag {m}; Disagio {n}; Skonto {m}; Rabatt {m}discount [Add to Longdo]
Akkumulator {m}; Akku {m} | alkalischer Akkumulatoraccumulator; battery; power pack; rechargeable battery | alkaline storage battery [Add to Longdo]
Akkumulatorsäure {f}electrolyte; battery acid [Add to Longdo]
Alkalibatterie {f}alkaline cell [Add to Longdo]
Angriff {m}; Ansturm {m} | Angriffe {pl}; Anstürme {pl} | tätlicher Angriffassault | assaults | assault and battery [Add to Longdo]
heftige Auseinandersetzungbattle royal [Add to Longdo]
Autobatterie {f}car battery [Add to Longdo]
Barzahlungsrabatt {m}cash discount [Add to Longdo]
Bataillon {n} | Bataillone {pl}battalion | battalions [Add to Longdo]
Batterie {f} | Batterien {pl} | wiederaufladbare Batteriebattery | batteries | rechargeable battery [Add to Longdo]
Batterieaufladezeit {f}battery recharge time [Add to Longdo]
Batterie-Empfänger {m}battery receiver [Add to Longdo]
Batteriefahrbetrieb {m}accumulator traction [Add to Longdo]
Batteriegerät {n}battery set [Add to Longdo]
Batteriehauptschalter {m}battery switch [Add to Longdo]
Batterieklemme {f}battery terminal [Add to Longdo]
Batteriekontrolle {f}battery check [Add to Longdo]
Batterieladestation {f}battery charging station [Add to Longdo]
Batterieladung {f}battery level; battery charge [Add to Longdo]
Batteriesäure {f}battery acid [Add to Longdo]
Batteriespannung {f} [electr.]battery voltage; battery charge [Add to Longdo]
Batteriezündung {f}battery ignition [Add to Longdo]
Bereitschaftsparallelbetrieb {m} [electr.]continuous battery power supply [Add to Longdo]
Dachlatte {f}roof batten [Add to Longdo]
Debatte {f}; Wortstreit {m}; Diskussion {f}; Auseinandersetzung {f} | Debatten {pl}debate | debates [Add to Longdo]
Debattenführer {m}floor leader [Add to Longdo]
Einführungsrabatt {m}initial discount [Add to Longdo]
Entscheidungsschlacht {f}decisive battle [Add to Longdo]
Gefechtsbereitschaft {f} | in Gefechtsbereitschaft | in Gefechtsbereitschaft versetzen | Gefechtsbereitschaft befehlen; Alarm auslösenreadiness for action; readiness for battle | fully operational | to alert | to give the alert [Add to Longdo]
Geschützfeuer {n}gunfire; battery fire [Add to Longdo]
Händlerrabatt {m}trade discount [Add to Longdo]
Handelsrabatt {m}trade discount [Add to Longdo]
Heizregister {n}heater battery [Add to Longdo]
Huckepack-Stromversorgung ohne eigene Stromquelle [electr.]battery eliminated circuit [Add to Longdo]
Kampfanzug {m} | Kampfanzüge {pl}battle dress | battle dresses [Add to Longdo]
Kampfgewühl {n}turmoil of battle [Add to Longdo]
Kampflied {n}battle song [Add to Longdo]
Kampflinien {pl} [mil.]battle lines [Add to Longdo]
Kampfmüdigkeit {f}battle fatique [Add to Longdo]
Kampfplatz {m} | Kampfplätze {pl}battlefield; battleground | battlefields; battlegrounds [Add to Longdo]
Kampfruf {m} | Kampfrufe {pl}battle cry | battle cries [Add to Longdo]
Kesseltreiben {n}; Treibjagd {f}hunt; witch hunt; battue [Add to Longdo]
Kriegsgebiet {n}; Kampfgebiet {n}battle zone [Add to Longdo]
Kriegslied {n}; Kampflied {n}battle song [Add to Longdo]
Kühlregister {n}cooling battery [Add to Longdo]
Ladegerät {n}; Batterieladegerät {n}charger; charging device; battery charger; charging set [Add to Longdo]
Latte {f}; Leiste {f}; Holzleiste {f}batten [Add to Longdo]
mit Latten versehen; mit Latten verstärkento batten [Add to Longdo]
Lattentasche {f} (Segel)batten pocket [Add to Longdo]
Legebatterie {f}battery farm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おばたりあん[, obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion) [Add to Longdo]
がばっと;がばと;がはと;かばと[, gabatto ; gabato ; gahato ; kabato] (adv) (on-mim) emphatically; energetically [Add to Longdo]
がんばり屋;頑張り屋[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances [Add to Longdo]
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
ずばっと[, zubatto] (adv) (1) (on-mim) (See ずばり) piercing or cutting something; (2) getting to the heart of the matter [Add to Longdo]
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt) [Add to Longdo]
ばったり床几;ばったり床机[ばったりしょうぎ, battarishougi] (n) (See 町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]
ばったん床几;ばったん床机[ばったんしょうぎ, battanshougi] (n) (obsc) (See ばったり床几,町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]
ばってん[, batten] (conj) (kyu [Add to Longdo]
ばっと[, batto] (adv) (on-mim) suddenly; in a flash; rapidly; nimbly; alertly [Add to Longdo]
ぽん[, pon] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a slap; with a pop; with a plop; (2) (on-mim) without batting an eyelid [Add to Longdo]
アクロバット[, akurobatto] (n) (1) acrobat; (2) acrobatics; (P) [Add to Longdo]
アクロバットダンサー[, akurobattodansa-] (n) acrobatic dancer; contortionist [Add to Longdo]
アクロバットダンス[, akurobattodansu] (n) acrobatic dance [Add to Longdo]
アクロバットチーム[, akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team [Add to Longdo]
アットバット[, attobatto] (exp) at bat [Add to Longdo]
アメリカンドッグ[, amerikandoggu] (n) corn dog (frankfurter on a stick dipped in batter and deep-fried) (wasei [Add to Longdo]
アルカリ乾電池[アルカリかんでんち, arukari kandenchi] (n) alkaline battery [Add to Longdo]
アルカリ電池[アルカリでんち, arukari denchi] (n) alkali battery [Add to Longdo]
ウエーティングサークル[, ue-teingusa-kuru] (n) waiting circle (baseball); on-deck batter's circle [Add to Longdo]
ウォンバット[, uonbatto] (n) wombat [Add to Longdo]
オートエグゼックバット[, o-toeguzekkubatto] (n) {comp} AUTOEXEC.BAT [Add to Longdo]
クッションボール[, kusshonbo-ru] (n) cushion ball (carom off the outfield wall by a batted ball) (baseball) [Add to Longdo]
コンバット[, konbatto] (n) combat [Add to Longdo]
コンバットチーム[, konbattochi-mu] (n) combat team [Add to Longdo]
ゴールデンバット[, go-rudenbatto] (n) golden bat [Add to Longdo]
スターリングラードの戦い[スターリングラードのたたかい, suta-ringura-do notatakai] (n) Battle of Stalingrad (1942-1943) [Add to Longdo]
セカンドバッテリ[, sekandobatteri] (n) {comp} second battery [Add to Longdo]
ソーラーセル[, so-ra-seru] (n) (See 太陽電池) solar cell; solar battery [Add to Longdo]
ソバット[, sobatto] (n) kick-fighting (fre [Add to Longdo]
タイマン[, taiman] (n) (sl) (poss.from 対マン) one to one (battle, competition, etc.) [Add to Longdo]
タイムリー(P);タイムリ[, taimuri-(P); taimuri] (adj-na) (1) timely; (n) (2) run-batted-in (baseball); RBI; (P) [Add to Longdo]
タイムリーヒット;タイムリヒット[, taimuri-hitto ; taimurihitto] (n) run-batted-in hit (baseball) (wasei [Add to Longdo]
チェンジアップ[, chienjiappu] (n) changeup; pitch that comes toward the batter at a speed slower than expected (baseball) [Add to Longdo]
ティーバッティング[, tei-batteingu] (n) tee batting [Add to Longdo]
デッドボール[, deddobo-ru] (n) hit a batter by pitching a ball (baseball) (wasei [Add to Longdo]
トスバッティング[, tosubatteingu] (n) toss batting (baseball); pepper game [Add to Longdo]
トップバッター[, toppubatta-] (n) top batter (ball game); (P) [Add to Longdo]
ナインスパインバットフィッシュ[, nainsupainbattofisshu] (n) ninespine batfish (Zabidius novemaculeatus, species of Indo-Pacific spadefish found from Indonesia to northwestern Australia) [Add to Longdo]
ニッカドバッテリ[, nikkadobatteri] (n) {comp} nickel-cadmium battery [Add to Longdo]
ニッカド電池[ニッカドでんち, nikkado denchi] (n) {comp} NiCad battery [Add to Longdo]
ニッケルカドミウムバッテリ[, nikkerukadomiumubatteri] (n) {comp} (See ニッケルカドミウム電池) nickel-cadmium battery [Add to Longdo]
ニッケルカドミウム電池[ニッケルカドミウムでんち, nikkerukadomiumu denchi] (n) nickel-cadmium battery [Add to Longdo]
ニッケル水素バッテリ[ニッケルすいそバッテリ, nikkeru suiso batteri] (n) {comp} nickel metal hydride battery [Add to Longdo]
ニッケル水素電池[ニッケルすいそでんち, nikkeru suisodenchi] (n) {comp} Nickel-Metal Hydride battery (NiMH battery) [Add to Longdo]
ノックバッティング[, nokkubatteingu] (n) batting for fielding practice in baseball (wasei [Add to Longdo]
ノックバット[, nokkubatto] (n) fungo bat (baseball) [Add to Longdo]
ノモンハン事件[ノモンハンじけん, nomonhan jiken] (n) Nomonhan Incident; Battle of Khalkhin Gol [Add to Longdo]
ハリバット[, haribatto] (n) halibut [Add to Longdo]
ハンプバックバットフィッシュ[, hanpubakkubattofisshu] (n) humpback batfish (Platax batavianus, species of Indo-West Pacific spadefish found from Madagascar to Indonesia and Australia) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一号电池[yī hào diàn chí, ㄧ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] D size battery [Add to Longdo]
七号电池[qī hào diàn chí, ㄑㄧ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] AAA battery (PRC) [Add to Longdo]
三号电池[sān hào diàn chí, ㄙㄢ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] C size battery (PRC); AA battery (Taiwan) [Add to Longdo]
上阵[shàng zhèn, ㄕㄤˋ ㄓㄣˋ, / ] to go into battle [Add to Longdo]
上阵杀敌[shàng zhèn shā dí, ㄕㄤˋ ㄓㄣˋ ㄕㄚ ㄉㄧˊ, / ] to go into battle and kill the enemy; to fight [Add to Longdo]
不避斧钺[bù bì fǔ yuè, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, / ] don't avoid the battle-ax (成语 saw); soldier must face danger bravely [Add to Longdo]
中途岛战役[Zhōng tú dǎo zhàn yì, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ ㄉㄠˇ ㄓㄢˋ ㄧˋ, / ] battle of Medway of June 1942, the first large scale defeat of the Japanese fleet after Pearl Harbor [Add to Longdo]
主力舰[zhǔ lì jiàn, ㄓㄨˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] battleship [Add to Longdo]
二号电池[èr hào diàn chí, ㄦˋ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] C size battery (Taiwan) [Add to Longdo]
五号电池[wǔ hào diàn chí, ˇ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] AA battery (PRC) [Add to Longdo]
[zhàng, ㄓㄤˋ, ] weaponry; to hold (a weapon); to wield; to rely on; to depend on; war; battle [Add to Longdo]
仗火[zhàng huǒ, ㄓㄤˋ ㄏㄨㄛˇ, ] battle [Add to Longdo]
充电[chōng diàn, ㄔㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ, / ] to recharge batteries; fig. to rest and recuperate [Add to Longdo]
充电器[chōng diàn qì, ㄔㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] battery charger [Add to Longdo]
八卦阵[bā guà zhèn, ㄅㄚ ㄍㄨㄚˋ ㄓㄣˋ, / ] lit. battle plan based on the eight trigrams (in legend); fig. a clever plan; a fiendishly complicated predicament [Add to Longdo]
出征[chū zhēng, ㄔㄨ ㄓㄥ, ] to go into battle; to campaign (military) [Add to Longdo]
胜负[shèng fù, ㄕㄥˋ ㄈㄨˋ, / ] victory or defeat; the outcome of a battle [Add to Longdo]
[nà, ㄋㄚˋ, / ] battle cry [Add to Longdo]
周瑜[Zhōu Yú, ㄓㄡ ㄩˊ, ] Zhou Yu or Chou Yü (175-210), famous general of the southern Wu kingdom and victor of the battle of Redwall; in Romance of the Three Kingdoms, absolutely no match for Zhuge Liang [Add to Longdo]
唇枪舌剑[chún qiāng shé jiàn, ㄔㄨㄣˊ ㄑㄧㄤ ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] fight a battle of words; cross verbal swords [Add to Longdo]
四号电池[sī hào diàn chí, ㄙ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] AAA battery (Taiwan) [Add to Longdo]
地动山摇[dì dòng shān yáo, ㄉㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄢ ㄧㄠˊ, / ] the earth quaked, the mountains shook (成语 saw); a tremendous battle [Add to Longdo]
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, ] battlement; target [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] battlements [Add to Longdo]
对阵[duì zhèn, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄣˋ, / ] poised for battle; to square up for a fight [Add to Longdo]
屠刀[tú dāo, ㄊㄨˊ ㄉㄠ, ] butcher's knife; abattoir hatchet [Add to Longdo]
屠场[tú chǎng, ㄊㄨˊ ㄔㄤˇ, / ] slaughter-house; abattoir [Add to Longdo]
屠宰场[tú zǎi chǎng, ㄊㄨˊ ㄗㄞˇ ㄔㄤˇ, / ] slaughterhouse; abattoir [Add to Longdo]
巡洋舰[xún yáng jiàn, ㄒㄩㄣˊ ㄧㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] cruiser (warship); battle cruiser [Add to Longdo]
帕尼巴特[Pà ní pā tè, ㄆㄚˋ ㄋㄧˊ ㄆㄚ ㄊㄜˋ, ] Panipat, Haryana state (near Delhi); battle of Panipat (1526), when Babur [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] to prepare horses and chariots for battle [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] forced labor; corvée; obligatory task; military service; to use as servant; to enserf; a servant (in former times); a war; a campaign; a battle [Add to Longdo]
征夫[zhēng fū, ㄓㄥ ㄈㄨ, ] traveler; soldier on expedition; soldier taking part in battle [Add to Longdo]
征驾[zhēng jià, ㄓㄥ ㄐㄧㄚˋ, / ] horses and wagons for an expedition; vehicles and horses used in battle [Add to Longdo]
御驾亲征[yù jià qīn zhēng, ㄩˋ ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧㄣ ㄓㄥ, / ] the emperor leads his troops into battle (成语 saw); to take part personally in an expedition [Add to Longdo]
征士[zhēng shì, ㄓㄥ ㄕˋ, / ] soldier (in battle) [Add to Longdo]
恶仗[è zhàng, ㄜˋ ㄓㄤˋ, / ] hard fighting; fierce battle [Add to Longdo]
恶战[è zhàn, ㄜˋ ㄓㄢˋ, / ] hard fighting; fierce battle [Add to Longdo]
恶斗[è dòu, ㄜˋ ㄉㄡˋ, / ] hard fighting; fierce battle [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, ] variant of 鉞|钺 battle-ax [Add to Longdo]
[zhàn, ㄓㄢˋ, / ] to fight; fight; war; battle [Add to Longdo]
战列舰[zhàn liè jiàn, ㄓㄢˋ ㄌㄧㄝˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] battleship [Add to Longdo]
战友[zhàn yǒu, ㄓㄢˋ ㄧㄡˇ, / ] comrade-in-arms; battle companion [Add to Longdo]
战地[zhàn dì, ㄓㄢˋ ㄉㄧˋ, / ] battlefield [Add to Longdo]
战场[zhàn chǎng, ㄓㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] battlefield [Add to Longdo]
战无不胜[zhàn wú bù shèng, ㄓㄢˋ ˊ ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ, / ] to triumph in every battle (成语 saw); invincible; to succeed in every undertaking [Add to Longdo]
战无不胜,攻无不克[zhàn wú bù shèng, ㄓㄢˋ ˊ ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ, gong1 wu2 bu4 ke4, / ] to triumph in every battle and win every fight (成语 saw); all-conquering; ever victorious; nothing they can't do [Add to Longdo]
战线[zhàn xiàn, ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] battle line; battlefront; front [Add to Longdo]
战舰[zhàn jiàn, ㄓㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] battleship; warship [Add to Longdo]
战斗[zhàn dòu, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ, / ] to fight; to battle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニッカド電池[ニッカドでんち, nikkado denchi] NiCad battery [Add to Longdo]
バッテリ[ばってり, batteri] battery [Add to Longdo]
バッテリゲージ[ばってりげーじ, batterige-ji] battery gauge [Add to Longdo]
バッテリパック[ばってりぱっく, batteripakku] battery pack [Add to Longdo]
バッテリ駆動[バッテリくどう, batteri kudou] battery-powered (a-no) [Add to Longdo]
ローバッテリ[ろーばってり, ro-batteri] low battery [Add to Longdo]
交直両用式計算器[こうちょくりょうようしきけいさんき, kouchokuryouyoushikikeisanki] mains, battery powered calculator [Add to Longdo]
電池[でんち, denchi] battery [Add to Longdo]
電池式計算器[でんちしきけいさんき, denchishikikeisanki] battery-powered calculator [Add to Longdo]
補助バッテリ[ほじょバッテリ, hojo batteri] auxiliary battery [Add to Longdo]
オートエグゼックバット[おーとえぐぜっくばっと, o-toeguzekkubatto] AUTOEXEC.BAT [Add to Longdo]
アクロバット[あくろばっと, akurobatto] Acrobat [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乾電池[かんでんち, kandenchi] Trockenbatterie [Add to Longdo]
割引[わりびき, waribiki] Rabatt [Add to Longdo]
討論[とうろん, touron] Diskussion, Debatte [Add to Longdo]
討議[とうぎ, tougi] Eroerterung, Diskussion, Debatte [Add to Longdo]
[ぎ, gi] BERATUNG, DEBATTE [Add to Longdo]
負ける[まける, makeru] unterliegen, verlieren, Rabatt_geben [Add to Longdo]
電池[でんち, denchi] Batterie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top