Search result for

barbares

(189 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barbares-, *barbares*, barbare
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา barbares มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *barbares*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barbaric[ADJ] ป่าเถื่อน, See also: ป่าเถื่อน, ไม่มีวัฒนธรรม, Syn. uncivilized, Ant. civilized
barbarian[N] คนป่าเถื่อน, See also: คนป่า, คนเถื่อน, อนารยชน, Syn. boor, Ant. sophisticate
barbarian[N] คนหยาบคาย, See also: คนโหดร้าย, Syn. boor, fiend
barbarism[N] อนารยธรรม, See also: สภาพป่าเถื่อน, ความป่าเถื่อน, Syn. savagery
barbarity[N] อนารยธรรม, See also: ความป่าเถื่อน, ความโหดเหี้ยม, ความไม่มีวัฒนธรรม, Syn. atrocity
barbarize[VT] กระทำป่าเถื่อน, See also: ทำโหดร้าย, Syn. brutalize
barbarous[ADJ] ป่าเถื่อน, See also: หยาบคาย, โหดร้าย, ดุร้าย, Syn. uncivilized, Ant. civilized
barbarous[ADJ] ป่าเถื่อน, See also: โหดร้าย, ดุร้าย, โหดเหี้ยม, Syn. uncivilized, barbaric

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barbarian(บาร์บาร์'เรียน) adj.,n. (คน) เถื่อน,หยาบคาย,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: barbarianism n. ดูbarbarian, Syn. savage
barbaric(บาร์บาร์'ริค) adj. เถื่อน,อนารยะ,ป่าเถื่อน,ทารุณ,หยาบคาย, Syn. barbarous
barbarity(บาร์แบร์'ริที) n. ความโหดร้าย,การกระทำที่โหดร้าย,ความทารุณ,ความหยาบ, Syn. savagery

English-Thai: Nontri Dictionary
barbarian(n) คนป่า,คนเถื่อน,อนารยชน
barbaric(adj) เถื่อน,ป่าเถื่อน,ทารุณ
barbarism(n) ความป่าเถื่อน
barbarity(n) ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความทารุณ
barbarous(adj) ป่าเถื่อน,โหดร้าย,ดุร้าย,ทารุณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
barbarian artศิลปะอนารยชน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Barbara.Barbara. Spasmo (1974)
Barbara.- Barbara. Blood Bath (2014)
Barbara!Barbara! The Lego Batman Movie (2017)
I have the deepest sympathy for you and would have this barbarian wiped off the face of the earth.ข้าก็รู้สึกสงสารเจ้าจับใจ และอยากให้พวกมันไม่มีหน้าอยู่บนโลกได้อีก The Moment of Truth (2008)
I'm sorry, Barbara.ผมเสียใจ บาบาร่า The Dark Knight (2008)
- Hello? - Barbara, it's Anna Ramirez.หวัดดี บาบาร่า นี่แอน รามิเรส The Dark Knight (2008)
- Barbara, calm down.บาบาร่า ใจเย็นๆ The Dark Knight (2008)
You barbaric piece of pulp fiction!แกมันพวกคนเถื่อนในนิยายชั้นต่ำแท้ๆ Inkheart (2008)
And I'd gladly do it again, if it would rid us of these barbarians.และอะไร? ทำให้นังแม่มด มันช่วยพวกข้า เพื่อที่จะมาโดนทำร้ายโดยไอ้บาบาเรียนอีก. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
MAN: Barbara, you have to eat now; I'm not hungry;บาบาร่า คุณต้องกินเดี๋ยวนี้ ฉันไม่หิว Changeling (2008)
This is Ofticer Barbara."ต้องการตัวในข้อหาชนแล้วหนี" Pineapple Express (2008)
His mother in Santa Barbara, however, is not, and she retained me this morning.แม่เขาในซานตาบาร์บาร่ามั้ง จ้างฉันเมื่อเช้านี้ Blow Out (2008)
Full service to Santa Barbara.มุ่งหน้าสู่ซานต้า บาร์บาร่า 500 Days of Summer (2009)
box of the southern barbarians...กล่องของพวกตะวันตกล่ะมั้ง? Goemon (2009)
That box of the southern barbarians...กล่องของพวกตะวันตก... Goemon (2009)
The southern barbarian's...อา~ ใช่ ใช่ อิชิคาวะ? Goemon (2009)
Trading of goods from the southern barbarians is strictly prohibited.หากเราทำเพิกเฉย แล้วค้าขายต่อไป เกรงว่าเหล่าข้าราช จะไม่พอใจท่าน Goemon (2009)
Listen, I thought we maybe small trip could make. We deal Saturday and then the train to Santa Barbara ...ฟังนะ ผมว่าเราน่าจะไปพักผ่อนกันสักสองสามวัน Drag Me to Hell (2009)
Do you still feel like our trip, to Santa Barbara?คุณแน่ใจนะว่าพร้อมจะไปเที่ยวซานตาบาบาร่า Drag Me to Hell (2009)
Well, that's my name! Bofferd. Barbara Bofferd.นี่ไงชื่อฉัน บอฟเฟิร์ด บาร์บาร่า บอฟเฟิร์ด ดูสิ,นี่ไง Duplicity (2009)
Well, it's nice to meet you, Barbara.ยินดีที่ได้พบคุณ บาร์บาร่า ผม... Duplicity (2009)
About five or six hours after I got done with Barbara Bofferd from B% R Travel.สัก 5-6 ชั่วโมง หลังเสร็จธุระเรื่องบาร์บาร่า บอฟเฟิร์ด ที่แผนกท่องเที่ยว BR Duplicity (2009)
Hi, it's Barry Ryan from the Santa Barbara News-Press, and I'm writing an article about Julia child's 90th birthday and I asked her about your blog, and, frankly, she was kind of a pill about it so I thought maybe you'd want to comment.สวัสดีผม แบรี่ ไรอัน จากซานต้า บาบาร่า นิวส์เพรส และผมกำลังเขียนบทความวันเกิดครบ90 ของจูเลีย ชาล์ย และผมถามเรื่องบล็อกคุณ Julie & Julia (2009)
That's all right, I got it. I'd like to introduce you to Grandma Barbara.ไม่เป็นไร พ่อถือให้เอง เอสเธอร์ พ่ออยากแนะนำให้รู้จักกับคุณย่าบลาบาลา Orphan (2009)
According to the bank teller, Barbara Patzke, this is John Dillinger's coat.ตามคำบอกเล่าของพนักงานธนาคาร บาบาร่า แพสกี้ นี่คือเสื้อโค้ทจอห์น ดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
And I hate that he has shown you the barbarousnessและเกลียดที่เค้าแสดงความป่าเถื่อนกับคุณ Scratches (2009)
WHY AREN'T YOU IN SANTA BARBARA?ทำไมไม่อยู่ซานต้า บาร์บาร่าหล่ะ? Valley Girls (2009)
BUT SANTA BARBARA'S REALLY ONLY A PRISON IN MY MIND, GOOD TO SEE YOU, CECE.แต่ซานต้า บาร์บาร่าจริงๆก็แค่คุกสำหรับแม่ ดีใจที่ได้เจอนะ ซีซี Valley Girls (2009)
So, whatever happened between you and that Barbara Gianna from vice?แล้วเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณ กับ บาบาร่า จิอานน่า คนนั้น จาก ไวซ์ ล่ะ? Living the Dream (2009)
Olivia, you get the, uh, vinnie barbarino.โอลิเวีย เธอมี อืม วีนี่ย์ บาบาริโน่ Enough About Eve (2009)
We were all back at my Aunt Barbara's house.เราอยู่ที่บ้านของป้าบาร์บาร่า The Adhesive Duck Deficiency (2009)
It bears the seal of the Barbarigos.จดหมายนี่ประทับตราของ "บาร์บาริกอส" เอาไว้ Assassin's Creed: Lineage (2009)
I know exactly where in Rome the Barbargos wanted the letter to be delivered.ข้ารุ้ว่าพวกบาร์บาริกอส มันจะส่งจดหมายไปที่ไหนใน โรม Assassin's Creed: Lineage (2009)
- Hard wall. - Get what we came for, Barbarosa.กระจายกำลังออกไป บาร์บาโรซ่า Terminator Salvation (2009)
That's barbaric.อย่างนั้นช่างป่าเถื่อน Repo Men (2010)
It's barbaric.มันเป็นการ ทารุณกรรม Shutter Island (2010)
We've got an offer to fly to new york To do the barbara walters show.มีคนเสนอให้เราไปนิวยอร์ก เพื่อออกรายการของบาร์บาร่า วอลเตอร์ส You Don't Know Jack (2010)
Well, if barbara walters wants me badly enough, She knows where to find me.ถ้าแม่บาร์บาร่า วอลเตอร์คนนี้อยากได้ตัวฉันจริงๆ เธอรู้ว่าจะหาฉันเจอที่ไหน You Don't Know Jack (2010)
- I knew I should've called her barbara. - Coffee?ฉันน่าจะเรียกเธอว่าบาร์บาร่านะ You Don't Know Jack (2010)
You know I know barbara waite.คุณอาจต้องติดคุก ไปตลอดชีวิตเลยนะ You Don't Know Jack (2010)
Barbara something or other.สิ่งที่ บาร์บาร่า หรืออื่น ๆ I Spit on Your Grave (2010)
Their barbarian hordes amass to the north.พวกมันเคลื่อนทัพไปทางเหนือ The Red Serpent (2010)
But always first to be sent against those barbarian cunts!แต่แม่งส่งพวกกุไปแนวหน้าให้ไปต้านหอยบาบาเรี้ยน The Red Serpent (2010)
From simple barbarian raiders.จากคนป่าเถื่อนกระจอก ๆ The Red Serpent (2010)
The barbarians head west.พวกคนเถื่อนมุ่งไปทางตะวันตก The Red Serpent (2010)
Deserters from the war against the barbaric getae!คิดหนีระหว่างสงครามต่อต้านคนเถื่อน The Red Serpent (2010)
Clad in the barbaric fashionแต่งตัวในแบบของคนเถือน Great and Unfortunate Things (2010)
Barbaric, I know, and I hate lowering myself to this level, but I need to know who you are, and beyond that, whether or not you're any use to me.บาร์บาลิค ฉันรู้และเกลียด ที่จะลดตัวมายังระดับนี้ แต่ฉันต้องการที่จะรู้ว่าหมอนี้คือใคร และหลังจากนั้น นายจะเป็นประโยชน์ต่อตัวฉัน Subversion (2010)
Listen, I, um, I know this is fast, but my parents are coming in from Santa Barbara tonight for dinner.ฟังนะ ฉันรู้ว่ามันเร็วไป แต่พ่อแม่ฉันกำลังจะมาที่นี่ จากซานตาบาบาร่าเพื่อมาทานมื้อค่ำคืนนี้ Chuck Versus the Fake Name (2010)
Barbara, what's going on?บาบาร่า เกิดอะไรขึ้น Mosley Lane (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
barbarBarbara's success is beyond question.
barbarHow did Barbara do on her driver's test yesterday?
barbarIn revenge and in love woman is more barbarous than man is.
barbarThere are still barbarous nations.
barbarThe slaughter of the prisoners was a barbarous act.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถื่อน[ADJ] wild, See also: savage, fierce, barbarous, Syn. ไม่มีอารยธรรม, ดุร้าย, หยาบคาย, โหดร้าย, รุนแรง, Example: ในกัมพูชาก็รู้ๆ กันอยู่ว่าเป็นแดนปืนเมืองเถื่อนโอกาสจะเกิดความรุนแรงขึ้นนั้นย่อมสูงกว่าที่อื่น, Thai definition: ห่างไกลจากที่อยู่ของคน, ห่างไกลจากความเจริญ
ความป่าเถื่อน[N] brutality, See also: cruelty, barbarism, ferocity, inhumanity, ruthlessness, savagery, atrocity, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความรุนแรง, Example: การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ความรุนแรงและความป่าเถื่อนต่อผู้ชุมนุม
ป่าเถื่อน[ADJ] barbarous, See also: savage, uncivilized, brutal, Example: พวกนี้ไม่ใช่แขกขาวเหมือนก่อนอีกแล้ว กลายเป็นนักก่อการร้ายเหี้ยมโหดป่าเถื่อน, Thai definition: โหดร้ายอย่างผู้ไร้อารยธรรม, ไม่เจริญ
มิลักขะ[N] barbarian, See also: aborigine, Syn. มิลักขู, คนป่าเถื่อน, คนเถื่อน, คนป่า, มิลักข, คนดอย, Example: ชาวเขา ชาวดอยถือเป็นมิลักขะเพราะล้าหลัง มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่แปลกประหลาด, Count unit: คน, Thai definition: คนโง่ที่ไม่รู้อะไร, Notes: (บาลี)
มิลักขะ[N] barbarian, See also: aborigine, Syn. มิลักขู, คนป่าเถื่อน, คนเถื่อน, คนป่า, มิลักข, คนดอย, Example: ชาวเขา ชาวดอยถือเป็นมิลักขะเพราะล้าหลัง มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่แปลกประหลาด, Count unit: คน, Thai definition: คนโง่ที่ไม่รู้อะไร, Notes: (บาลี)
คนเถื่อน[N] barbarian, See also: savage, Syn. คนป่า, คนดง, คนดอย, Example: ความกลัวของคนเถื่อนที่ถึงกับนั่งไหว้รูปปั้นนั้น ไม่ใช่ความโง่เขลาแต่อย่างใด, Thai definition: คนที่อยู่ในป่าในดงซึ่งห่างไกลความเจริญ
คนป่า[N] barbarian, Syn. คนเถื่อน, คนดง, คนดอย, Count unit: คน
คนป่าเถื่อน[N] barbarian, See also: savage, Syn. คนเถื่อน, Example: จิตใจของเขายังเป็นพวกคนป่าเถื่อนอยู่จึงโหดเหี้ยมขนาดนี้, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ยังไม่เจริญ, คนไร้อารยธรรม
อนารยชน[N] barbarian, See also: savage, Syn. คนเถื่อน, คนดิบ, คนป่าเถื่อน, Example: คนกลุ่มนี้ชอบทำตัวเป็นอนารยชนที่ไม่มีการพัฒนาเลย, Thai definition: คนที่ยังไม่เจริญ
อนารยธรรม[N] barbarism, See also: savagery, baseness, Syn. ความต่ำช้า, ความป่าเถื่อน, Ant. ความเจริญ, Thai definition: ความไม่เจริญทางจิตใจ ความไร้ศีลธรรม เพราะความไม่รู้บาปบุญคุณโทษ
อนารยะ[ADJ] uncivilized, See also: savage, barbarous, despicable, base, Syn. ป่าเถื่อน, ต่ำช้า, Ant. อารยะ, Example: พวกกรีกเห็นว่าชาวเอเชียเป็นพวกอนารยะ, Thai definition: ไม่ใช่อารยะ, ไม่ดี, ไม่งาม, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนดง[n.] (khondong) EN: barbarian   
ป่า[adj.] (pā) EN: wild ; savage ; barbarous   FR: sauvage
ป่าเถื่อน[adj.] (pātheūoen) EN: savage ; wild ; barbarous ; uncivilized ; brutal   FR: sauvage ; farouche
เสมา[n.] (sēmā) EN: Paddle Cactus ; nopal ; Cochineal Cactus ; Cactus cochenillifer   FR: nopal [m] ; figuier de Barbarie [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BARBARA    B AA1 R B ER0 AH0
BARBARO    B AA0 R B AA1 R OW0
BARBARY    B AA1 R B ER0 IY0
BARBARA    B AA1 R B R AH0
BARBAREE    B AA1 R B ER0 IY0
BARBARIC    B AA0 R B AE1 R IH0 K
BARBARINO    B AA0 R B AA0 R IY1 N OW0
BARBARIAN    B AA0 R B EH1 R IY0 AH0 N
BARBARITY    B AA0 R B AE1 R AH0 T IY0
BARBARA'S    B AA1 R B ER0 AH0 Z
BARBAROUS    B AA1 R B ER0 AH0 S
BARBARISM    B AA1 R B ER0 IH2 Z AH0 M
BARBARIANS    B AA0 R B EH1 R IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Barbara    (n) (b aa1 b r @)
barbaric    (j) (b aa1 b a1 r i k)
barbarian    (n) (b aa1 b e@1 r i@ n)
barbarism    (n) (b aa1 b @ r i z @ m)
barbarity    (n) (b aa1 b a1 r i t ii)
barbarize    (v) (b aa1 b @ r ai z)
barbarous    (j) (b aa1 b @ r @ s)
barbarians    (n) (b aa1 b e@1 r i@ n z)
barbarisms    (n) (b aa1 b @ r i z @ m z)
barbarized    (v) (b aa1 b @ r ai z d)
barbarizes    (v) (b aa1 b @ r ai z i z)
barbarities    (n) (b aa1 b a1 r i t i z)
barbarizing    (v) (b aa1 b @ r ai z i ng)
barbarously    (a) (b aa1 b @ r @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barbar {m}; Barbarin {f} | Barbaren {pl}barbarian | barbarians [Add to Longdo]
Barbarei {f}; Unmenschlichkeit {f}barbarity [Add to Longdo]
Barbarei {f}; Barberismus {m}barbarism [Add to Longdo]
Grausamkeit {f}barbarism [Add to Longdo]
barbarischbarbarian [Add to Longdo]
barbarisch {adv}barbarianly [Add to Longdo]
barbarischbarbaric [Add to Longdo]
barbarischbarbarous [Add to Longdo]
barbarisch {adv}barbarously [Add to Longdo]
barbarisch {adv}barbarically [Add to Longdo]
grausam {adv}barbarously [Add to Longdo]
grausam {adj}barbarous [Add to Longdo]
verderben | verderbend | verdirbt | verdarbto barbarize | barbarizing | barbarizes | barbarized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーバリズム[, ba-barizumu] (n) barbarism [Add to Longdo]
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]
夷国[いこく, ikoku] (n) land of the barbarians [Add to Longdo]
夷人[いじん, ijin] (n) barbarian; devil [Add to Longdo]
夷俗[いぞく, izoku] (n) customs of the barbarians [Add to Longdo]
夷蛮戎狄[いばんじゅうてき, ibanjuuteki] (n) the barbarians beyond the borders of old China [Add to Longdo]
夷狄[いてき, iteki] (n) barbarians; aliens [Add to Longdo]
[こ, ko] (n) (arch) barbarian tribes surrounding ancient China [Add to Longdo]
胡国[ここく, kokoku] (n) (arch) North China barbarian nations [Add to Longdo]
紅毛夷[こうもうい, koumoui] (n) late Edo-period pejorative for the Dutch; red-haired barbarian [Add to Longdo]
殺生;せっ生[せっしょう, sesshou] (n,vs) (1) killing; destruction of life; (adj-na) (2) barbarous; callous; brutal; cruel [Add to Longdo]
四夷[しい, shii] (n) the surrounding barbarians (from Chinese) [Add to Longdo]
征夷[せいい, seii] (n) warring against barbarians [Add to Longdo]
征夷大将軍[せいいたいしょうぐん, seiitaishougun] (n) commander-in-chief of the expeditionary force against the barbarians; great, unifying leader [Add to Longdo]
西戎[せいじゅう, seijuu] (n) barbarians to the west (from Chinese) [Add to Longdo]
尊皇王攘夷;尊皇攘夷;尊王攘夷[そんのうじょうい, sonnoujoui] (n) 19th century slogan advocating reverence for the Emperor and the expulsion of (barbarian) foreigners [Add to Longdo]
東夷西戎[とういせいじゅう, touiseijuu] (n) barbarians to the east and to the west (from the perspective of old China) [Add to Longdo]
南蛮[なんばん, nanban] (n) (1) (arch) (derog) southern barbarians (formerly used by the Chinese to refer to non-ethnic Chinese to the south); (2) (arch) South-East Asia; (3) (arch) (See 紅毛・2) Western Europe (esp. Spain and Portugal, their South-East Asian colonies, and their goods and people arriving in Japan via the colonies); (pref) (4) exotic (esp. Western European or South-East Asian style); (n) (5) (usu.ナンバ) (in dance, puppetry, etc.) thrusting the right foot and right arm forward at the same time (or left foot and left arm); (6) (abbr) (See 南蛮煮・なんばんに・2) food prepared using chili peppers or Welsh onions; (P) [Add to Longdo]
南蛮人[なんばんじん, nanbanjin] (n) (arch) (See 紅毛人) southern barbarian (used to describe Western Europeans who visited Japan prior to the Edo period, esp. the Spanish and the Portuguese) [Add to Longdo]
南蛮貿易[なんばんぼうえき, nanbanboueki] (n) Nanban trade (lit. Southern barbarian trade) (1543-1641) [Add to Longdo]
蕃夷[ばんい, ban'i] (n) savages; barbarians [Add to Longdo]
蛮夷[ばんい, ban'i] (n) barbarian; savage [Add to Longdo]
蛮境[ばんきょう, bankyou] (n) land of the barbarians [Add to Longdo]
蛮語[ばんご, bango] (n) language of the barbarians [Add to Longdo]
蛮行[ばんこう, bankou] (n) act of barbarity; brutality; barbarism; (P) [Add to Longdo]
蛮習[ばんしゅう, banshuu] (n) barbarous custom [Add to Longdo]
蛮人;蕃人[ばんじん, banjin] (n) savage; barbarian; aboriginal [Add to Longdo]
蛮地[ばんち, banchi] (n) barbaric region [Add to Longdo]
蛮的[ばんてき, banteki] (adj-na) savage; barbarous; rustic [Add to Longdo]
蛮風[ばんぷう, banpuu] (n) barbarous customs [Add to Longdo]
蛮隷[ばんれい, banrei] (n) slaves of the barbarians [Add to Longdo]
不道[ふどう, fudou] (n) (1) (arch) (See 無道) immorality; inhumanity; (2) (See 八虐) (the crime of) barbarity (such as killing three people in one family, or dismembering a corpse) [Add to Longdo]
北荻[ほくてき, hokuteki] (n) barbarians to the north (from Chinese) [Add to Longdo]
北狄[ほくてき, hokuteki] (n) (arch) (derog) northern barbarians (used by the Chinese to refer to non-ethnic Chinese to the north) [Add to Longdo]
未開人[みかいじん, mikaijin] (n) barbarian; savage; savage (primitive) people (race) [Add to Longdo]
未開地[みかいち, mikaichi] (n) savage (barbaric) land; backward region; undeveloped area [Add to Longdo]
未開野蛮[みかいやばん, mikaiyaban] (n,adj-na) primitive and barbarous; uncivilized and barbaric [Add to Longdo]
毛唐人[けとうじん, ketoujin] (n) (derog) hairy barbarian; foreigner (esp. Europeans) [Add to Longdo]
野蛮人[やばんじん, yabanjin] (n) barbarian; savage [Add to Longdo]
羶血[せんけつ, senketsu] (n) stink of blood or meat; meat eating barbarian (i.e. Westerner) [Add to Longdo]
鴃舌[げきぜつ, gekizetsu] (n) barbarian jabbering [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǒng, ㄌㄨㄥˇ, ] rude; barbarous [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] non-Han people, esp. to the East of China; barbarians; to wipe out; to exterminate; to tear down; to raze [Add to Longdo]
夷洲[Yí zhōu, ㄧˊ ㄓㄡ, ] land of barbarians; name of Taiwan in 3rd century AD [Add to Longdo]
夷狄[yí dí, ㄧˊ ㄉㄧˊ, ] non-Han tribes in the east and north of ancient China; barbarians [Add to Longdo]
夷陵[Yí líng, ㄧˊ ㄌㄧㄥˊ, ] Yiling (barbarian mound), historical place name in Yichang county 宜昌縣|宜昌县 Hubei, first mentioned in history (after its destruction by Qin) as burial place of the former Chu kings [Add to Longdo]
[Dí, ㄉㄧˊ, ] surname Di; non-Han people, esp. to the North of China; barbarians [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] beard; what?, why?, how?; surname Hu; non-Han people, esp. from central Asian; also called Persians or Barbarians [Add to Longdo]
蒙求[méng qiú, ㄇㄥˊ ㄑㄧㄡˊ, ] (traditional title of first readers); primary education; teaching the ignorant; light to the barbarian [Add to Longdo]
[mán, ㄇㄢˊ, / ] barbarian; bullying; very; quite; rough; reckless [Add to Longdo]
蛮夷[mán yí, ㄇㄢˊ ㄧˊ, / ] common term for non-Han peoples in former times, not exclusively derogatory; barbarian [Add to Longdo]
蛮子[mán zi, ㄇㄢˊ ㄗ˙, / ] insulting term for south Chinese; southern barbarian; chap [Add to Longdo]
蛮邸[mán dǐ, ㄇㄢˊ ㄉㄧˇ, / ] foreign mission (in former times); residence of barbarian emissary [Add to Longdo]
野蛮[yě mán, ㄧㄝˇ ㄇㄢˊ, / ] barbarous; uncivilized [Add to Longdo]
野蛮人[yě mán rén, ㄧㄝˇ ㄇㄢˊ ㄖㄣˊ, / ] barbarian [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
南蛮[なんばん, nanban] "die_suedlichen_Barbaren" [Add to Longdo]
殺伐[さつばつ, satsubatsu] -roh, barbarisch, grausam [Add to Longdo]
[ばん, ban] BARBARISCH [Add to Longdo]
蛮人[ばんじん, banjin] Barbar [Add to Longdo]
蛮行[ばんこう, bankou] Barbarei, Brutalitaet [Add to Longdo]
蛮風[ばんぷう, banpuu] Barbarei, barbarische_Sitten [Add to Longdo]
野蛮人[やばんじん, yabanjin] Barbar [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top