Search result for

badged

(65 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -badged-, *badged*, badg, badge
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา badged มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *badged*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Badges?ขอดูตรา Jason Bourne (2016)
Badge and a gun pretty much makes it easy not to get into a fight.มีปืนแค่เนี่ยก็ไม่ ต้องสู้กับใครแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
It's like the red badge of idiocy.มันเหมือนสัญลักษณ์ของความโง่ The Itch (2008)
My badge is here.ตราบัตรผมอยู่นี่ Vantage Point (2008)
You think people would know a badger when they saw one.เฮอะ นึกว่าคนจะรู้จักแบดเจอร์ ทันทีที่เห็นซะอีก The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Some of you may have forgotten, but we badgers remember well, that Narnia was never right except when a Son of Adam was king.พวกแกส่วนใหญ่คงลืมไปแล้ว, แต่เจ้าแบดเจอร์จำมันได้ดี, ว่า นาเนียไม่เคยอยู่เป็นระเบียบ. นอกจาก ตอนที่ บุตรของอดัมเป็นพระราชา. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I watch the skies, for it is mine to watch as it is yours to remember, badger.ข้ามองไปบนท้องฟ้า, เพราะว่านั่น เป็นงานของข้า เหมือนกับแบดเจอร์ เป็นผู้ที่จำได้ไม่ลืม The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Yeah? I see you don't have a visitor's badge. That's why I ask.ผมเห็นคุณไม่ติดบัตรผู้มาเยือน ผมก็เลยถามดูน่ะ Pineapple Express (2008)
I'll take this badge off, get to the bottom of it.ฉันจะกระชากตราตำรวจทิ้ง แล้วสาวให้ถึงแก่น Pineapple Express (2008)
The only difference between me and you, Alex, is a badge,ความแตกต่างเดียวระหว่างฉันกับนาย อเล็กซ์ คือ ตราเจ้าหน้าที่ Under & Out (2008)
Where the hell's my security badge, sweetheart?ไอ้บัตรผ่านของผมมันอยู่ไหนหือ, ที่รัก? Shut Down (2008)
Take your hands off me. I Don't have your badge.เอามือออกไปซะ ฉันไม่ได้เอาบัตรของคุณไป Shut Down (2008)
I Don't have your badge. Yeah, well, we'll see about that.ไม่ได้เอาบัตรไปงั้นเหรอ อืม ดี เราจะได้เห็นกัน Shut Down (2008)
Like I said, sir, I Don't have your badge.ก็อย่างที่ว่า ฉันไม่ได้เอาบัตรคุณไป Shut Down (2008)
Look, man, we both have worn the badge in our day.นี่นาย เราสองคนเคยได้รับ เหรียญตรามาแล้วในอาชีพของเรา Shut Down (2008)
Look, I-I'm asking for a favor here, okay, from one badge to another.ฟังนะ -ฉันกำลังขอความช่วยเหลือ โอเค Blow Out (2008)
When was the last time you looked at your badge?เธอมองตราของเธอครั้งสุดท้าย -เมื่อไหร่ เพราะฉันค่อนข้างมั่นใจ Blow Out (2008)
That's what my badge could do.นั่นล่ะที่ตราผมทำได้ Blow Out (2008)
See these? These are my Wilderness Explorer badges.เห็นนี่มั้ยครับ เครื่องหมายของนักสำรวจ Up (2009)
You may notice one is missing. It's my Assisting the Elderly badge.คุณคงสังเกตุเห็นว่าหายไปอันนึง มันคือเครื่องหมาย"ช่วยเหลือคนชรา" Up (2009)
There's a big ceremony, and all the dads come, and they pin on our badges.พ่อของทุกคนจะต้องมาร่วมงาน ติดตราสัญลักษณ์ของเรา Up (2009)
Hey, if I could assist you over there, would you sign off on my badge?ถ้าผมช่วยให้คุณไปฝั่งโน้นได้ คุณจะเซ็นรับรองให้ผมมั้ย Up (2009)
Wait. Aren't you super wilderness guy, with the GPMs and the badges?อ้าว แล้วเธอไม่ใช่ลูกเสือใหญ่ ที่มีจีพีเอสกีบเหรียญตราหรอกเหรอ Up (2009)
But he promised he'd come to my Explorer ceremony to pin on my Assisting the Elderly badge.แต่เขาสัญญาว่าจะมาร่วมงานฉลอง มาติดสัญลักษณ์การช่วยเหลือผู้ชราให้ผม Up (2009)
And by receiving their badges, the following Explorers will graduate to Senior Explorers.และหลังจากรับตรานี้แล้ว จะถือว่าสำเร็จเป็นนักสำรวจรุ่นใหญ่ Up (2009)
The Ellie badge.เหรียญตราของเอลลี่ Up (2009)
I was detained by people with badges for three hours.ฉันถูกกักตัวไว้ โดยพวกคนมีสี สามชั่วโมง Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Well,you'd be amazed what you can do with a lifted I.D.Badge, a $4 tie,and a west baltimore accent.อืม,คุณจะแปลกใจว่า จะทำอะไรกับบัตรที่ถูกยกเลิก เนคไทราคา 4 เหรียญ และสำเนียงบาลติมอร์ตะวันตก Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
I want you to clean out your office and hand in your badge.ไปเก็บข้าวของของคุณ และส่งตราของคุณคืน Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I want you to clean out your office and hand in your badge.ผมอยากให้คุณกลับไปเก็บของที่ออฟฟิท และวางตราเจ้าหน้าที่ไว้ด้วย Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
We both know... How badly you want that badge back.เราต่างก็ู็รู้/N ว่าคุณอยากได้ตราตำรวจกลับคืนมามากแค่ไหน Prison Break: The Final Break (2009)
Unless you've got details, I'm hanging up. And you can forget about getting your badge back.ถ้าคุณไม่มีข้อมูลให้ผมก็วางหูไปสะ แล้วอย่าหวังจะได้ตราคืน Prison Break: The Final Break (2009)
This is my badge?นี่คือตราของผม Chuck Versus the Best Friend (2009)
I'll bet you your badge he didn't strangle her.ผมพนันด้วยตราของคุณเลยว่า เขาไม่ได้บีบคอเธอ Some Kinda Love (2009)
Get the guy a badge. -You don't think Toby...นั่นก็สะดวกดี เขาอุส่าเอาผู้ต้องสงสัยของเขามาให้ Some Kinda Love (2009)
It takes more than a fake badge to get past us.ยังไงล่ะ นายไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนี่ เราหลอกคนเป็นอาชีพ ไอ้ลูกชาย Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Can I see your badge again?ชั้นขอดูตราคุณอีกทีได้มั้ยคะ ? Sex and Violence (2009)
What are your badge numbers?ล้อเล่นกันใช่ไหมเนี่ย? Sex and Violence (2009)
- Am I that Obvious? - I know all the local badges.คุณดูออก / จากการแต่งตัวของคุณน่ะ Jump the Shark (2009)
I could really use your help... and a visitor's badge.ฉันต้องการความช่วยเหลือจริงๆและบัตรผ่านด้วย Double Blind (2009)
I appreciate what you're saying and all, but with Combo gone and Badger laying low out in Cali...ฉันรู้สึกซึ้งใจในสิ่งที่นายพูดและทั้งหมด แต่คอมโบ้มันตายไปแล้ว และไอ้แบดเจอร์ยังไม่ได้ออกจากคุก... Mandala (2009)
The whole crew was representing. Even Badger came all the way from Fresno.เพื่อนฝูงทุกคนอยู่กับพร้อมหน้า แม้กระทั่งไอ้เเบดเจอร์มันก็ยังอุตส่าห์เดินทางมาจากคุกเฟรสโน Mandala (2009)
God, Badger!พระเจ้า แบดเจอร์ Bit by a Dead Bee (2009)
Badger's cousin took it to his garage. It's safe.ญาติของแบดเจอร์ ลากมันไปเก็บที่อู่ของเขา มันปลอดภัย Bit by a Dead Bee (2009)
Look, I already called Badger, all right? I called everyone.เอาล่ะๆ แล้วแบบนี้ล่ะ Down (2009)
Your cousin Badger, remember? What the hell you doing here?ซ่อมให้อย่างดี ห้องน้ำก็ซ่อมให้ บอกที่นายติดหนี้เก่าฉันอีก 500 ดอลลาร์ Down (2009)
Yo. Badge, hey.โย่ว แบดเจอร์ Breakage (2009)
Badger, what is this?แบดเจอร์ นี่มันคืออะไร Breakage (2009)
If I know you, leave a message. - Hey, it's Badger, man.ใช่ ปืนผม โอเคไหม ปืนของผม Negro Y Azul (2009)
Badger hasn't kicked in his full amount.เเบดเจอร์เขายังไม่ได้จ่ายเงิน ส่วนของเขามาครบ Better Call Saul (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
badgEven a rabbit, if badgered into a corner, will fight back.
badgA man of weak will is the target of criticism; even his friends would badger him into correcting his defects.
badgA child who has first learned to talk will badger his parents with "whys" and "whats".
badgEach boy student has a school badge on his cap.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abzeichen {n}; Plakette {f}; Dienstgradabzeichen {f}badge [Add to Longdo]
Ausweisleser {m}badge reader [Add to Longdo]
Dachshetze {f}badger baiting [Add to Longdo]
Dienstmarke {f}badge of office [Add to Longdo]
Ehrenzeichen {n}badge of honour [Add to Longdo]
Kennzeichen {n} | Kennzeichen {pl}badge | badges [Add to Longdo]
Pilgerzeichen {n}pilgrims badge [Add to Longdo]
Plakette {f}; Aufkleber {m}badge [Add to Longdo]
Rangabzeichen {n}badge of rank [Add to Longdo]
hetzen; keine Ruhe lassen | hetzend | gehetzt | hetzt | hetzteto badger | badgering | badgered | badgers | badgered [Add to Longdo]
Dachs {m} [zool.] | Dachse {pl}badger | badgers [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top