Search result for

bâti

(57 entries)
(0.022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bâti-, *bâti*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
batik[N] การพิมพ์ผ้าด้วยมือ, See also: เทคนิคการย้อมสีสิ่งทอด้วยมือโดยใช้ขี้ผึ้งเป็นตัวปกคลุมส่วนที่ไม่ต้องการย้อม, สิ่งทอท, Syn. tie-dyeing
batik[N] ผ้าบาติก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
batik(บะทีค') n. เทคนิคการย้อมสีสิ่งทอด้วยมือโดยใช้ขี้ผึ้งเป็นตัวปกคลุมส่วนที่ไม่ต้องการย้อม,สิ่งทอที่ย้อมสีโดยวิธีดังกล่าว, Syn. battik
abbatial(อะเบ' เชิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับอธิการวัดวาอาราม (of an abbot, abbess)
acrobatic(แอคโรแบท' ทิค) adj. เกี่ยวกับนักกายกรรม
acrobatics(แอคโรแบท' ทิคซฺ) n. กายกรรม, ศิลปกายกรรม, การกระทำที่โลดโผน, Syn. gymnastics)
adiabatic(แอดดิอะแบท' ทิค) adj. ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีการสูญหรือได้ความร้อน
anabatic(แอนนะแบท' ทิค) adj. เกี่ยวกับลมพัดขึ้นเชา, เลื่อนขึ้น (of an uphill wind)
approbation(แอพระเบ'เชิน) n. การเห็นด้วย,การแนะนำ,การยินยอม,ความรู้สึกพอใจต่อ.
combative(คัมแบท'ทิฟว) adj. พร้อมรบ,ชอบรบ,ชอบต่อสู้., See also: combativeness n. ดูcombative
exacerbationอาการกำเริบ
imperturbation(อิมเพอเทอเบ' เชิน) n. การปราศจากการถูกรบกวน, ความสงบ, ความเงียบ, ความใจเย็น, Syn. calmness)

English-Thai: Nontri Dictionary
acrobatic(adj) เกี่ยวกับการแสดงผาดโผน
acrobatics(n) การแสดงปาหี่,การแสดงผาดโผน
approbation(n) การเห็นชอบ,การเห็นด้วย,การยินยอม,การอนุมัติ
combative(adj) ชอบต่อสู้,ชอบรบ,พร้อมรบ
disapprobation(n) ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,การคัดค้าน,ความไม่ลงรอยกัน
incubation(n) การฟัก,ระยะฟักตัว,การกกไข่,การบ่ม
libation(n) การบวงสรวง,การกรวดน้ำ,การเซ่น
masturbation(n) การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
perturbation(n) การรบกวน,การก่อกวน,ความยุ่งเหยิง
probation(n) การทดลอง,การภาคทัณฑ์,การพิสูจน์,การทดสอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
batikปาเต๊ะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Batikบาติก [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปาเต๊ะ[N] batik, See also: a kind of Javanese or Malay glazed sarong, Syn. ผ้าปาเต๊ะ, Example: หญิงวัยกลางคนนุ่งผ้าปาเต๊ะเสื้อคอกระเช้านั่งป่าวร้องกึ่งตะโกนกึ่งเชื้อเชิญให้ซื้อสินค้า, Count unit: ผืน, Thai definition: ชื่อผ้าโสร่งชนิดหนึ่ง ใช้เคลือบด้วยขี้ผึ้งเหลวบางตอนที่ไม่ต้องการให้มีสีสันหรือลวดลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
อัตกาม[n.] (attakām) EN: masturbation   
ใบอนุญาตก่อสร้าง[n. exp.] (bai anuyāt køsāng) FR: permis de construire [m] ; permis de construction [m] ; permis de bâtir [m]
ช่างทาสี[n. exp.] (chang thāsī) EN: painter ; house painter   FR: peintre [m] ; peintre en bâtiment [m]
ห้อยโหน[v.] (høihōn) EN: swing ; swing and hang ; do acrobatics   FR: se balancer suspendu
กายกรรม[n.] (kāiyakam) EN: acrobatics ; gymnastics ; callisthenics = calistrhenics (Am.)   FR: acrobatie [f] ; exercice d'assouplissement [m]
การขออนุมัติ[n. exp.] (kān khø anumat) EN: asking for approval   FR: demande d'approbation [f]
การคุมประพฤติ[n. exp.] (kān khum praphreut) EN: probation   
การภาคทัณฑ์[n.] (kān phākthan) EN: probation   FR: probation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BATIE    B EY1 T IY0
BATIK    B AH0 T IY1 K
BATIKS    B AE1 T IH0 K S
BATIKS    B AH0 T IY1 K S
BATIBOT    B AE1 T AH0 B AA0 T
BATISTA    B AH0 T IH1 S T AH0
BATIGNOLLES    B AE2 T IH2 N Y OW1 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
batik    (n) (b @1 t ii1 k)
batiks    (n) (b @1 t ii1 k s)
bating    (v) (b ei1 t i ng)
batiste    (n) (b a1 t ii1 s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
ろうけつ染め;蝋纈染め[ろうけつぞめ, rouketsuzome] (n) batik (handbag, purse) [Add to Longdo]
アクロバット[, akurobatto] (n) (1) acrobat; (2) acrobatics; (P) [Add to Longdo]
アクロバットダンサー[, akurobattodansa-] (n) acrobatic dancer; contortionist [Add to Longdo]
アクロバットダンス[, akurobattodansu] (n) acrobatic dance [Add to Longdo]
アクロバットチーム[, akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team [Add to Longdo]
アクロバティック;アクロバチック[, akurobateikku ; akurobachikku] (adj-na) acrobatic [Add to Longdo]
インキュベーション[, inkyube-shon] (n) incubation [Add to Longdo]
オナドル[, onadoru] (n) (abbr) fantasy object for masturbation (wasei [Add to Longdo]
オナペット[, onapetto] (n) (obs) fantasy object for masturbation (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top