Search result for

atrophia

(8 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atrophia-, *atrophia*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา atrophia มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *atrophia*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panatrophy; pantatrophia; pantatrophyการฝ่อลีบทั้งตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pantatrophia; panatrophy; pantatrophyการฝ่อลีบทั้งตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pantatrophy; panatrophy; pantatrophiaการฝ่อลีบทั้งตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splenatrophia; splenatrophyม้ามฝ่อลีบ, ม้ามเหี่ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splenatrophy; splenatrophiaม้ามฝ่อลีบ, ม้ามเหี่ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onychatrophy; onychatrophiaเล็บเหี่ยว, เล็บฝ่อลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onychatrophia; onychatrophyเล็บเหี่ยว, เล็บฝ่อลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
metratrophiaมดลูกฝ่อลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top