Search result for

anglers

(101 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anglers-, *anglers*, angler
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา anglers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *anglers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mangler[N] ผู้ทำให้เสื่อมเสีย
wangler[N] ผู้ที่หลอกลวงเพื่อให้ได้มา, See also: ผู้ใช้เพทุบายเพื่อให้ได้มา, ผู้ใช้เล่ห์กลเพื่อให้ได้มา
wrangler[N] ผู้ทะเลาะ, See also: ผู้โต้เถียง, ผู้ถกเถียง
strangler[N] ผู้ที่ฆ่าโดยการบีบคอ, Syn. garroter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angler(แอง' เกลอ) n. ผู้ตกปลา, ปลาใหญ่จำพวก Lophius americanus (fisher, fisherman)
strangler(สแทรง'เกลอะ) n. ผู้รัดคอ,ผู้เค้นคอ,ผู้บีบคอจนหายใจไม่ออก,ช่องอุดอากาศ
wrangler(แรง'เกลอะ) n. ผู้ทะเลาะ,ผู้โต้เถียง,ผู้ต้อนปศุสัตว์,โคบาล

English-Thai: Nontri Dictionary
angler(n) คนตกปลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strangler; chokeโช้ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
strangler flap; choke flapลิ้นโช้ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
choke; stranglerโช้ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
choke flap; strangler flapลิ้นโช้ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anglerfish (n ) ปลาตกเบ็ด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
_Angleralarm Romeo will dich treffen! Panopticon (2014)
You have a royal reptile wrangler?ที่วังนั่นมีสัตว์เลื้อยคลานไหม Princess Protection Program (2009)
IF HE'S FINALLY DEFINED HIMSELF AS A STRANGLERถ้าเขาค้นพบว่าตัวเองเป็นนักฆ่ารัดคอ Zoe's Reprise (2009)
HE WAS ONE OF THE HILLSIDE STRANGLERS.ว่าเขาเป็นมือสังหารฮิลไซด์ Zoe's Reprise (2009)
He's nothing but a glorified midget wrangler.เขาไม่มีอะไรนะ แต่พวกตัวแคระนั่นคงสรรเสริญเขาน่าดู 17 Again (2009)
It's getting a little chilly outside, so the animal wranglers have asked that every student pick up a puppy and hold it, so they stay warm while the volunteers hand out tiny, puppy-sized hats.ทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จึงขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน หยิบลูกสุนัขขึ้นมาและกอดมันไว้ เพื่อที่พวกมันจะได้อบอุ่น ขณะที่อาสาสมัคร Cooperative Calligraphy (2010)
Kenneth Bianchi, one of the hillside stranglers, worked as a security guard in California and Washington.เคนเนธ เบียงจี้ หนึ่งในฆาตรกรฆ่ารัดคอ เคยเป็นยามในแคลิฟอร์เนียกับวอชิงตัน What Happens at Home... (2010)
All that stuff you said about BTK and the hillside strangler, it's all in your head?เรื่องที่คุณพูดเกี่ยวกับ ฆาตรกรฮิลไซด์ คุณจำได้หมดเลยเหรอ What Happens at Home... (2010)
I don't know what that is, but if it's German for "cat strangler," then yes.ฉันไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไร แต่ถ้าในภาษาเยอรมันหมายถึง"แคท สแตรงเกลอร์"ล่ะก็ ได้เลย Searching (2011)
The "Ghost Wranglers" are here?เดอะ "ปราบผี" อยู่ที่นี่เหรอ? Demons (2011)
"Ghost Wranglers" did a piece on five points correctional, and Ron was featured.'นักล่าผี'มีรายการถ่ายทำ ที่เรือนจำไฟว์พอยด์ และมีรอนเป็นตัวเอก Demons (2011)
Yo, we got a dangler!นี่ มีคนห้อยต่องแต่ง Tower Heist (2011)
Pull the other one, you lying dangler.โดนมัดหอยหัวอยู่ ยังจะโกหกอีก Snow White and the Huntsman (2012)
She's the only ghost wrangler I can think of.เธอเป็นคนเดียวที่โต้เถึยงกับผีได้ เท่าที่นึกออก และแซลลี่เพิ่งฉีกร่างแฟนของเธอไป Dream Reaper (2012)
Oh, correct me if I'm wrong, but a-a strangler can, literally, not be more than an arm's length from his stranglee, can he?แก้ไขได้นะถ้าฉันพูดผิด\ คนร้ายรัดคอ อยู่ไม่ห่างเกิน กว่าความยาวแขนตัวเอง กับเหยื่อ ใช่มั้ย สอง? Pilot (2012)
Bring up the mangler.คนแคระขอรับ ท่านก็อบลินผู้ยิ่งใหญ่ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Quiet down, you can-wranglers.เงียบลงคุณสามารถ Wranglers- Monsters University (2013)
I'm sending my own data wrangler.ฉันส่งข้อมูลของฉันเอง WranglerElysium (2013)
'I went to work for a camel wrangler named Sallay Mahomet.ฉันขายแรงงานเพื่อแลกอูฐ ให้กับโคบาลชื่อ ซัลลี่ มาโฮเม็ท Tracks (2013)
My celebrity wrangler just canceled.คนดังของฉัน Wrangler แค่ยกเลิก Lights Out (2013)
He meets most of the women on smartphone applications like Tinder and Angler.ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เขาเจอ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นของสมาร์ทโฟน คล้ายๆแอพ Tinder หรือ Angler Lady Killer (2013)
I ran the names from the files you discovered against women who use the angler application.ผมค้นชื่อจากแฟ้มที่คุณเจอ เทียบกับผู้หญิงที่ใช้แอพแองเกลอร์ Lady Killer (2013)
I've taken the liberty of creating profiles for all of you on angler.ผมถือวิสาสะสร้างประวัติให้ พวกคุณทุกคนบนแอพแองเกลอ Lady Killer (2013)
I know your Angler profile says you're an officer, but... you seem more like a detective to me.ผมรู้จักคุณจากแอพ Angler มันบอกว่าคุณคือจนท.ตำรวจ แต่ผมว่าคุณดูเหมือนจะเป็นนักสืบมากกว่า Lady Killer (2013)
Said I'd be named Ser Podrick Payne if I told the judges you'd bought a poison called the Strangler.บอกว่า ข้าจะได้เป็น เซอร์พอดริค เพยน์ ถ้าข้าบอกผู้ตัดสินว่าท่านซื้อยาพิษ ที่ชื่อว่า ตัวเค้นคอ Breaker of Chains (2014)
It was. The Strangler.ใช่ ตัวรัดคอ The Laws of Gods and Men (2014)
He has a personal assistant, a party coordinator, an ab trainer, basketball coach, an eyebrow specialist, sneaker jockey, two umbrella wranglers, a weed roller, a weed holder, a turtle sitter for Maximus, scarf caddy a guy who punches him in the nutsเขามีผู้ช่วยส่วนตัว ผู้ประสานงานปาร์ตี้ ครูฝึกกล้ามหน้าท้อง โค้ชบาสเกตบอล ช่างทำคิ้ว คนถือรองเท้าผ้าใบ คนถือร่มสองคน แดดออก Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
Smurfette is a bunny wrangler.สเมิร์ฟเฟ็ทท์ เป็นนักปราบกระต่ายพยศ Smurfs: The Lost Village (2017)
This is my colleague Steve Woodward, our data wrangler.เพื่อนร่วมงานผม สตีฟ วู้ดเวิร์ด ฝ่ายรวบรวมข้อมูล Kong: Skull Island (2017)
They're calling him the Seattle strangler. 4 victims in 4 months.พวกเขาตั้งฉายาเขาว่า มือรัดคอซีเอทเทิล เหยื่อสี่รายในสี่เดือน Extreme Aggressor (2005)
If you're going to purge an entire gender,it isn't going to be the danglers.ถ้าคุณจะล้างมลทินเรื่องเพศทั้งหมดไป มันจะไม่มีอะไรห้อยไปมา 97 Seconds (2007)
But I just told you that if the danglers lose,they're out.แต่ฉันพึ่งบอกคุณไปว่า พวกห้อยๆจะหายไปนะ 97 Seconds (2007)
- If the danglers are okay,I'm okay.ถ้าเรื่องอวัยวะนั่นโอเค,ผมก็โอเค 97 Seconds (2007)
That's good wangler, pal. You win.นั่นเป็นอุบายที่เยียมมากพวก นายชนะ Giving Back (2008)
This is Bob Spangler.Bob Spangler hier. When Time Ran Out... (1980)
Yes, Mr. Spangler.Ja, Mr. SpanglerWhen Time Ran Out... (1980)
Mr. Spangler asked if 3:00 would be all right for the meeting.Mr. Spangler lässt fragen, ob Sie sich um 15 Uhr mit ihm treffen könnten. When Time Ran Out... (1980)
It's not good, Mr. Spangler.Das ist nicht gut, Mr. SpanglerWhen Time Ran Out... (1980)
What does Mr. Spangler say?Was sagt Mr. Spangler dazu? When Time Ran Out... (1980)
I guess you're not a fisherman, are you?-Verstehe. Sie sind wohl kein AnglerGood Day at White Rock (1982)
What a remarkable fisherman KITT would make.Herrje! KITT wäre sicher ein toller AnglerNot a Drop to Drink (1982)
We know everything, you understand? For example, two weeks ago the fishermen caught you by the lake as well!So wissen wir, dass euch die Angler dort erwischt haben. Stane se zítra (1983)
##Don't get your back against the wall ## ####[ Continues ]Ja, ein Angler, der beim Bootentladen hilft, kann... in einer Nacht mehr verdienen, als in 2 oder 3 Jahren als Krabbenfischer oder Führer. Glades (1984)
You remember the Wrangler Operation?Erinnern Sie sich an die Operation WranglerSavior (1984)
Hampshire, the home of angling,Hampshire, die Heimat der AnglerGod Rot Tunbridge Wells! (1985)
(Crockett) Hardball in the big leagues. is there any problem with you reconnecting back with this dude?Wir haben das Glück, Ihnen diese 30-Meter-Yacht anbieten zu können, die auch für den anspruchsvollen Hochseeangler geeignet ist. Junk Love (1985)
FISHERMAN:ANGLERFlight to Freedom (1985)
Well, ultimately it's up to the fish, I think. Not many girls your age are into sport fishing'.Mein Großvater sagte stets: "Ein guter Angler sollte denken wie ein Fisch". Nightmares (1986)
Well, I know you caught something... because you're probably the best dang fisherman around here.Ich weiß, dass Sie was gefangen haben. Sie sind der beste Angler hier. The Hitcher (1986)
We got two angelfish, four guppies and a baby moray eel.Er will 2 Anglerfische, vier Babyfische und ein Babymuränenaal. Wise Guys (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anglerThe angler felt a tug on the line.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบคอ[v. exp.] (bīp khø) EN: strangle   FR: étrangler
เค้นคอ[v. exp.] (khen khø) EN: strangle   FR: étrangler
ปลาแองเลอร์[n. exp.] (plā aēngloē) EN: Angler Fish   
ปลาแองเลอร์โลฟิอิดีย์[n. exp.] (plā aēngloē lōfiidī) EN: Lophiidae Angler Fish   
ปลาแองเลอร์โอโกเซพฟาลีดีย์[n. exp.] (plā aēngloē ōkōsēpfālidī) EN: Ogcocephalidae Angler Fish   
ปลาแองเลอร์ทะเลลึก[n. exp.] (plā aēngloē thalē seuk) EN: Deep Sea Angler Fish   
รัด[v.] (rat) EN: bind ; fasten ; tighten ; tie ; squeeze ; hug ; be tight ; be a snug   FR: serrer ; sangler
รัดคอ[v. exp.] (rat khø) EN: strangle   FR: étrangler
สำลัก[v.] (samlak) EN: choke ; suffocate ; smother ; stifle   FR: s'étrangler ; avaler de travers

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGLER    AE1 NG G L ER0
ANGLERS    AE1 NG G L ER0 Z
DANGLER    D AE1 NG G AH0 L ER0
WANGLER    W AE1 NG G L ER0
WRANGLER    R AE1 NG G AH0 L ER0
STANGLER    S T AE1 NG G L ER0
STANGLER    S T AE1 NG G AH0 L ER0
SPANGLER    S P AE1 NG G AH0 L ER0
STRANGLER    S T R AE1 NG G L ER0
WRANGLERS    R AE1 NG G AH0 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
angler    (n) (a1 ng g l @ r)
anglers    (n) (a1 ng g l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angler {m} | Angler {pl}angler; fisherman | anglers; fishermen [Add to Longdo]
Anglermesser {n}fishing knife [Add to Longdo]
Fleischwolf {m} | durch den Fleischwolf drehen; hacken; faschieren [Ös.]mangler; mincer; meat grinder [Am.] | to mince [Add to Longdo]
Schieber {m} | Schieber {pl}wangler | wanglers [Add to Longdo]
Würger {m} | Würger {pl}strangler | stranglers [Add to Longdo]
Zänker {m} | Zänker {pl}wrangler | wranglers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アングラー[, angura-] (n) angler [Add to Longdo]
太公望[たいこうぼう, taikoubou] (n) (avid) angler [Add to Longdo]
釣り客[つりきゃく, tsurikyaku] (n) visiting angler; fishing visitor [Add to Longdo]
釣り師;釣師[つりし, tsurishi] (n) (1) angler; (2) (sl) Internet troll [Add to Longdo]
釣り手[つりて, tsurite] (n) fisherman; angler; hanging strap [Add to Longdo]
釣り人[つりびと, tsuribito] (n) angler [Add to Longdo]
釣り籠[つりかご, tsurikago] (n) angler's basket; creel [Add to Longdo]
鮟鱇[あんこう;あんこ;アンコウ, ankou ; anko ; ankou] (n) (1) (uk) goosefish (any anglerfish of family Lophiidae); monkfish; sea devil; (2) (arch) fool; (3) (See 呼び樋) curved gutter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top