Search result for

amies

(860 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amies-, *amies*, amie , amy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา amies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *amies*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (n ) Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconosis[นิวโมโนอัลตร้าไมโครสโคปิคซิลิโคโวลคาโนโคโนซิส] (n ) โรคปอดแข็งที่เกิดจากการสูดเอาฝุ่นทรายเข้าไป

English-Thai: Longdo Dictionary
dorami(n) น้องสาวของโดราเอมอน (doraemon)
Image:
Sound: <bgsound src=/cache/sound/1.wav>
final examination(n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amid[PREP] ท่ามกลาง, See also: ระหว่าง, Syn. among, in the midst of
amigo[SL] เพื่อน, See also: เกลอ
amiss[ADJ] ไม่ถูกต้อง, See also: ไม่เหมาะสม, Syn. wrong, faulty
amiss[ADV] อย่างไม่ถูกต้อง, See also: อย่างไม่เหมาะสม, Syn. wrongty, faultily
amity[N] มิตรภาพ, See also: สัมพันธไมตรี, ความสัมพันธ์ฉันท์มิตร, Syn. friendship
gamin[N] เด็กเร่ร่อน, See also: เด็กจรจัด, Syn. ragamuffin
swami[N] ผู้รอบรู้, Syn. sage
Tamil[N] ชาวทมิฬ, See also: ชนเผ่าใหญ่เผ่าหนึ่งอาศัยอยู่ทางอินเดียแถบใต้
Tamil[N] ภาษาทมิฬ
Tamil[ADJ] เกี่ยวกับพวกทมิฬ
amidst[PREP] ตรงกลาง, See also: ระหว่าง, Syn. between, in the midst of
family[N] ครอบครัว, See also: วงศ์ตระกูล, เครือญาติ, เครือญาติ, สายเลือด, สมาชิกในครอบครัว, Syn. ancestry, kin, relations
famine[N] ภาวะข้าวยากหมากแพง, See also: ความขาดแคลนอาหาร, ความอดอยาก, Syn. scarcity, starvation
famish[VI] อดอยาก, See also: อดตาย, Syn. starve
famish[VT] ทำให้อดอยาก, See also: ทำให้อดตาย, Syn. starve
gamine[N] เด็กหญิงที่ชอบเล่นซุกซนแบบเด็กชาย, See also: หญิงจรจัด, หญิงเร่ร่อน, Syn. goblin, urchin
gamine[ADJ] (เด็กหญิง) ซึ่งเล่นซุกซนแบบเด็กชาย
lamina[N] แผ่นบางๆ, See also: ชิ้นบางๆ, Syn. film
naming[N] การตั้งชื่อ, See also: การให้นาม, การกำหนดชื่อ, Syn. identifying
ramify[VI] แตกกิ่งก้านสาขา, See also: ขยายสาขา, Syn. branch
salami[N] ไส้กรอกอิตาลี (รสจัด)
amiable[ADJ] เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง
amiably[ADV] อย่างเป็นมิตร
ceramic[N] เกี่ยวกับเครื่องเคลือบ
ceramic[N] ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบ
dynamic[ADJ] เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์, See also: มีชีวิตชีวา, คล่องแคล่ว, มีพลัง, Syn. lively, alive, dynamic, Ant. lethargic, sluggish
examine[VT] ไต่สวน, See also: สอบสวน, Syn. investigate
examine[VT] พินิจพิจารณา, See also: พินิจ, ตรวจ, สังเกต, จับตามอง, พิเคราะห์, Syn. inspect, study
flaming[ADJ] ที่ยังลุกเป็นเพลิง, See also: ที่ยังแดงเป็นไฟ, Syn. burning: fiery: ablaze
flaming[ADJ] เต็มไปด้วยความโกรธ
flaming[ADJ] น่ารำคาญ (คำไม่เป็นทางการ)
Islamic[ADJ] ของอิสลาม
laminar[ADJ] ที่เป็นชั้นๆ, See also: ที่ประกอบด้วยแผ่นบางๆ
origami[N] ศิลปะพับกระดาษของญี่ปุ่น
pyramid[N] พีระมิด, See also: ที่ฝังพระศพของกษัตริย์ในประเทศอียิปต์
pyramid[N] สิ่งของที่มีรูปทรงเหมือนพีระมิด, See also: รูปพีระมิด, Syn. monument
pyramid[N] การต่อตัว
pyramid[VI] ทำเป็นรูปทรงพีระมิด
stamina[N] ความแข็งแรง
thiamin[N] สารไธอามีน, Syn. vitamin B, vitamin B1
vitamin[N] วิตามิน, See also: ไวตามิน, Syn. vitamine
amicable[ADJ] เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, Syn. peaceable, friendly, neighborly
be amiss[PHRV] ผิดปกติ, See also: เสีย, Syn. come amss, go amiss
bigamist[N] ผู้มีสามีหรือภรรยาสองคน
calamine[N] คาลาไมน์, See also: แป้งสีชมพูชนิดหนึ่งใช้บรรเทาอาการคัน
calamity[N] เหตุการณ์ที่เลวร้าย, Syn. disaster, cataclysm, distress
camisole[N] ชุดชั้นในท่อนบนของผู้หญิง
ceramics[N] ศิลปะการทำเครื่องเคลือบดินเผา, Syn. pottery, earthenware
dreamily[ADV] อย่างเพ้อฝัน
dynamics[N] การศึกษาเกี่ยวกับพลังงานและการเคลื่อนที่, See also: วิชากลศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetamide(แอสซิแทม' ไมดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์อินทรีย์สาร (acetamid)
adamic(แอด' ดะมิค) adj. เกี่ยวกับอาดัม., Syn. Adamical
adamite(แอด' ดะไมทฺ) n. ผู้สืบเนื่องต่อมาจากอาดัม, มนุษย์, ผู้นิยมลัทธิเปลือยการหรืออาบแดด, นักอาบแดดเปลือยกาย. -adamitic, -adamitical adj.
adynamic(แอดดิแนม' มิค, เอไคแนม' มิค) adj. ไร้กำลัง, อ่อนแรง (lacking strength)
aerodynamics(แอโรไดแนม' มิค') n. กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและแก๊สและผลของมัน. -aerodynamical adj., -aerodynamicist n.
aferothermodynamics(แอโรเธอไมไดแนม' มิคซฺ) aerodynamics ที่เกี่ยวกับสถานะการณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนในแก๊ส. -aerothermodynamic adj. (aerothermodynamics)
agamic(อะแดม' มิค) adj. ไร้เพศ, เกิดขึ้นโดยไม่มีการร่วมเพศ., Syn. agamous
alabamine(แอล' ละแบมมิน) n., chem. astaine; มีสัญลักษณ์ Ab (astatine)
ami(เอมี') n., (pl. amis) fr. เพื่อน abbr. acutemyocardial infarction
ami proโปรแกรมอามิโพร <คำแปล>เป็นชื่อโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมหนึ่ง ไม่สู้เป็นที่นิยมนัก
amiable(เอ' มีอะเบิล) adj. ด้วยไมตรีจิต, มีไมตรีจิต, น่ารัก, สุภาพ, อ่อนโยน. -amiableness, amiability n., Syn. kind, pleasant, agreeable ###A. disagreeable)
amianthus(แอมมีแอน' ธัส) n. asbestos ชนิดหนึ่งที่มีเส้นใยละเอียดและยืดหยุ่น. amianthine, amianthoid adj.
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly)
amice(แอม' มิส) n. ผ้าป่านขาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับสวมรอบคอบและบนไหล่ของพระคริสเตียน
amicus curiae(อะไม' คัส คู' ริอี) pl. amici curiae ผู้อาสาสมัครให้การต่อศาล
amideสารประกอบที่ได้จากแอมโมเนีย โดยการแทนที่อะตอมของไฮโดรเจนด้วย acyl radical หรือจาก acid จาก OH เป็น NH2
amiga(อามิกา) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซียี่ห้อหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ราคาไม่สู้จะแพงนัก นิยมใช้เฉพาะในหมู่นักวาดภาพและนักดนตรี
amineสารประกอบอินทรีย์สารที่มีไนโตรเจน
amine oxidaseซึ่งเป็นเอนไซมที่ deaminase tysamine และ tryptamine โดย oxidation เป็น aldehyde และปล่อย ammonia ออก
amino acidอินทรียสารกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ประกอบด้วยทั้ง NH2 และ COOH radicals,NH2-R-COOH
aminoacetic acidเป็นกรดอะมิโนแบบธรรมดาที่สุดชนิดหนึ่ง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของน้ำดี
aminoacidopathyโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการย่อยของเอนไซม์ใน metabolic pathway ชองกรดอมิโนแอซิด
aminoacylaseเอนไซม์ในไตซึ่งกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง hippuric acid เป็น benzoic acid และ glycine
aminolipidfatty acid ester ของแอลกอฮอลล์ที่ประกอบด้วย nitrogen ในรูป amino
aminouriaปัสสวะที่มีเอมีนมากเกินไป
amitosis(แอมมิโท' ซิส) n. วิธีการแบ่งเซลล์โดยตรง มีลักษณะที่มีการแบ่งตัวนิวเคลียส์ โดยไม่เกิดโครโมโซม. -amitotic adj.
amity(แอม' มิที) n. มิตรภาพ, สัมพันธไมตรี, ไมตรีจิต, Syn. friendship ###A. hostility
amphetamine(แอมเฟท' ทะมีน) n. ยากระตุ้นจิตประสาทชนิดหนึ่งมันกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ใช้เป็นยาลดความอยากอาหาร (ยาบ้าของนายเสนาะ เทียนทอง)
antihistamine(แอนทีอิส' ทะมีน) n. สารต้านฤทธิ์ของ histamine ในร่างกาย, ใช้แก้อาการแพ้หรือโรคภูมิแพ้ (เช่น หวัด) -antihistaminic adj. (anti-+histamine)
auramine(ออรามีน') n. สีย้อมชนิดหนึ่ง
avitaminosis(เอไวทะมิโน'ซิส) n. ภาวะขาดแคลนวิตามิน -avitaminotic, adj.
beaming(บีม'มิง) adj. ปิติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส,เปล่งแสง,ฉายแสง, Syn. radiant ###A. gloomy
bedlamite(เบด'ละไมทฺ) n. คนบ้า
bigamist(บิก'กะมิสทฺ) n. ผู้ที่ทำผิดในฐานมีภรรยาหรือสามีสองคน, See also: bigamistic adj.
calamitous(คะแลม'มิเทิส) adj. ทำให้เกิดความหายนะ,เกี่ยวกับภัยวิบัติ,เคราะห์ร้าย, See also: calamitousness n., Syn. catastrophic
calamity(คะแลม'มิที) n. ภัยพิบัติ,เคราะห์ร้าย,ความหายนะ, Syn. disaster
ceramic(ซะแรม'มิค) adj.,n. (เกี่ยวกับ) เครื่องเคลือบซีแรมมิค
ceramics(ซะแรม'มิคซฺ) n. การทำเครื่องเคลือบดินเผาหรือซีแรมมิค,เครื่องเคลือบดินเผา,ซีแรมมิค., See also: ceramist,ceramicist n.
chlorpheniraminen. ยาแก้อาการแพ้และระคายเคืองชนิดหน
cinepanoramicn. ภาพยนตร์จอกว้างเต็มจอ
cockamamieadj. น่าหัวเราะ,ไร้สาระ.
contaminant(คันแทม'มิเนิทฺ) n. สิ่งเจือปน
contaminate(คันแทม'มะเนท) vt. เจือปน,ทำให้ไม่บริสุทธิ์ adj. ซึ่งมีสิ่งเจือปน, See also: contaminable adj. ดูcontaminate contaminative adj. ดูcontaminate contaminator n. ดูcontaminate contaminous adj. ดูcontaminate, Syn. def
contamination(คันแทมมิเน'เชิน) n. การเจือปน,ภาวะที่มีสิ่งเจือปน,สิ่งเจือปน
cross-examine(ครอส'อิกแซม'มิน) vi. ตรวจสอบโดยคำถาม,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม, See also: cross-examination n. ดูcross-examine cross-examiner n. ดูcross-examine
delaminate(ดิแลม'มิเนท) vi. แยกออกเป็นชั้น ๆ
dynamic(ไดแนม'มิค) adj. เกี่ยวกับพลังงาน,เกี่ยวกับฤทธิ์,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่,จลนะ,เกี่ยวกับแรง,เกี่ยวกับอำนาจ,เคลื่อนที่ได้,มีพลัง,ปราดเปรียว. n. อำนาจหรือแรงเคลื่อนที่,พลวัต, Syn. motive,kinetic
dynamic allocationการจัดสรรแบบพลวัตหมายถึง การสั่งให้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลลงในหน่วยความจำของเครื่อง ในขณะเดียวกับที่กำลังปฏิบัติงานของโปรแกรมอื่นอยู่
dynamic data exchangeการสับเปลี่ยนข้อมูลแบบพลวัตใช้ตัวย่อว่า DDE (อ่านว่า ดีดีอี) คำนี้ใช้ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์และโอเอส/ทู หมายถึงการทำให้สองโปรแกรมบนวินโดว์ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เป็นต้นว่า การนำตัวเลขที่อยู่ในโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) มาใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ตัวเลขเหล่านั้นใหม่ นอกจากนั้น หากมีการแก้ไขตัวเลขในตารางจัดการ ตัวเลขในโปรแกรมประมวลผลคำ ก็จะได้รับการแก้ไขไปด้วยโดยอัตโนมัติ
dynamic ramแรมแบบพลวัตย่อมาจาก Dynamic Random Access Memory ใช้ตัวย่อว่า DRAM (อ่านว่าดีแรม) โดยปกตินั้น คอมพิวเตอร์จะใช้ชิป 2 แบบ คือ แบบดีแรม (DRAM) และ แบบ เอสแรม (SRAM) ชิปแบบ ดีแรม นี้จะมีราคาถูกกว่า เพราะว่าชิปแบบนี้นั้น คอมพิวเตอร์จะต้องนำเอาข้อมูลกลับไปไว้ ณ ที่เดิมเป็นระยะ ๆ มิฉะนั้น มันจะลืมได้ ดู RAM ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
amiable(adj) น่าคบ,น่ารัก,มีอัธยาศัยดี
amicable(adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน
amid(pre) ระหว่าง,ท่ามกลาง
amidst(pre) ระหว่าง,ท่ามกลาง
amiss(adv) ผิดพลาด,ไม่เหมาะสม,เสีย,ผิดปกติ
amity(n) มิตรภาพ,สัมพันธภาพ,สัมพันธไมตรี,สันติภาพ
beaming(adj) เปล่งแสง,ฉายแสง,ปีติยินดี,ยิ้มแย้มแจ่มใส
bedlamite(n) คนบ้า,คนวิกลจริต,คนเสียสติ
calamitous(adj) เกี่ยวกับความหายนะ,เกี่ยวกับภัยพิบัติ
calamity(n) ความสูญเสีย,ความหายนะ,ความฉิบหาย,ภัยพิบัติ
ceramics(n) เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเซรามิค,เครื่องเคลือบดินเผา
contaminate(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน,ทำให้ไม่บริสุทธิ์,ทำให้ด่างพร้อย
contamination(n) การทำให้เปรอะ,การทำเลอะ,การเจือปน,สิ่งเจือปน
crossexamine(vt) ไต่สวน,ถามค้าน,ซักถาม
dynamic(adj) มีพลัง,คล่องแคล่ว,เปลี่ยนแปลงเสมอ,เกี่ยวกับพลังงาน,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
dynamite(n) ดินระเบิด,วัตถุระเบิด
dynamite(vt) ระเบิด
examination(n) การตรวจสอบ,การทดสอบ,ข้อสอบ,การสอบสวน
examine(vt) ตรวจสอบ,ทดสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน
examiner(n) ผู้ตรวจ,ผู้สอบ,ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,ผู้เข้าสอบ
familiar(adj) สนิทสนม,คุ้นเคย,เคยชิน,รู้จัก
familiarity(n) ความสนิทสนม,ความคุ้นเคย,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด
familiarize(vt) ทำให้สนิทสนม,ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำความรู้จัก
family(n) ครอบครัว,สกุล,ตระกูล,วงศ์ตระกูล
famine(n) ฉาตกภัย,ทุพภิกขภัย,ความอดอยาก,ภาวะข้าวยากหมากแพง
famish(vi,vt) อดอยาก,ขาดแคลน,อดตาย
flamingo(n) นกกระเรียน,นกฟลามิงโก
gamin(n) เด็กกลางถนน,เด็กจรจัด
gloaming(n) เวลาโพล้เพล้,เวลาพลบค่ำ,ยามสายัณห์
jessamine(n) ดอกมะลิ
laminate(vt) ตกสะเก็ด,ลอกเป็นแผ่น,ทุบให้เป็นแผ่น
macadamize(vt) ทำถนนโรยกรวด
pyramid(n) ปิรามิด,รูปกรวยเหลี่ยม
pyramidal(adj) มีรูปเป็นกรวยเหลี่ยม
ramification(n) การแตกกิ่งก้าน,การแยกสาขา,การขยายสาขา
ramify(vi,vt) ขยาย,แยกสาขา,แตกสาขา,แตกกิ่งก้าน
squeamish(adj) คลื่นไส้,เจ็บป่วย,ขี้แย,สนิมสร้อย
stamina(n) ความทรหด,ความแข็งแรง,ความแข็งแกร่ง
vitamin(n) วิตามิน,ไวตามิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Pan-Islamismอุดมการณ์รวมกลุ่มอิสลาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
panoramic methodวิธีปริทัศน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
planigraphy; laminagraphy; laminography; planography; stratigraphy; tomographyการถ่ายภาพรังสีระนาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
population dynamicsพลศาสตร์ประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
physiology, animal; zoodynamics; zoophysiologyสัตวสรีรวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-mortem examination; post-mortem inquestการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-mortem examination; post-mortem inquestการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy และ necropsy] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-mortem inquest; post-mortem examinationการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-mortem inquest; post-mortem examinationการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy และ necropsy] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pyramidรูปกรวยเหลี่ยม, รูปพีระมิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pyramidal; tetrahedral-รูปพีระมิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pharmacodynamicsเภสัชพลศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paramilitary forcesกำลังรบกึ่งทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
previtamin; provitaminสารต้นของวิตามิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phanerogamic botanyพฤกษศาสตร์พืชมีเมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
practical examinationการสอบภาคปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
preliminary examination; preliminary hearingการไต่สวนมูลฟ้อง (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary hearing; preliminary examinationการไต่สวนมูลฟ้อง (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provitamin; previtaminสารต้นของวิตามิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prothalamionบทร้อยกรองฉลองวิวาห์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
public calamityภัยพิบัติสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public calamityภัยพิบัติสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary family unitหน่วยครอบครัวพื้นฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
public examinationการไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
population pyramidพีระมิดประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
planography; laminagraphy; laminography; planigraphy; stratigraphy; tomographyการถ่ายภาพรังสีระนาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pre-marital examinationการตรวจร่างกายก่อนสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
physical examinationการตรวจร่างกาย, กายพินิจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lamino-dental sound; lamino-dentalเสียงจากฟันกับปลายลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
laminography; laminagraphy; planigraphy; planography; stratigraphy; tomographyการถ่ายภาพรังสีระนาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lamina; blade; blade of the tongue; tongue bladeลิ้นส่วนปลาย, ปลายลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
laminaชั้นบาง, แผ่นบาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lamina dura; alveolar bone properผิวกระดูกเบ้าฟัน [มีความหมายเหมืนอกับ cribriform plate ๒] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lamina propriaเนื้อเยื่อยึดต่อใต้เยื่อบุผิว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lamina, vertebralแผ่นกระดูกปกไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laminagraphy; laminography; planigraphy; planography; stratigraphy; tomographyการถ่ายภาพรังสีระนาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laminal; laminal soundเสียงใช้ปลายลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
laminal sound; laminalเสียงใช้ปลายลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
laminar flowการไหลแบบแลมินาร์ [มีความหมายเหมือนกับ streamline flow] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
laminar placentaพลาเซนตาทั่วผนัง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lamina; leaf bladeแผ่นใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
laminarinแลมินาริน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
laminated-มีชั้นบางซ้อนกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laminated glassกระจกประกบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laminated glass; laminated safety glassกระจก(นิรภัย)แบบอัดซ้อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
laminated springแหนบอัดซ้อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
laminationการมีชั้นบางซ้อนกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lamination๑. ชั้นบาง, แผ่นบาง๒. ลักษณะเป็นชั้นบาง ๆ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lamino-alveolar; lamino-alveolar soundเสียงจากปุ่มเหงือกกับปลายลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
lamino-alveolar sound; lamino-alveolarเสียงจากปุ่มเหงือกกับปลายลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computational fluid dynamicsกลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Food contaminationการปนเปื้อนในอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glucosamineกลูโคซามีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ketaminเคตามีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ceramic in medicineเซรามิกในการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Amino acid sequenceลำดับกรดอะมิโน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glutamineกลูตามีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dynamicsพลศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gas dynamicพลศาสตร์ของก๊าซ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fluid dynamicพลศาสตร์ของไหล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ceramics industryอุตสาหกรรมเครื่องปั้นเผา [เศรษฐศาสตร์]
Radioactive contamination of milkการปนเปื้อนกัมมันตรังสีในน้ำนม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microbial contaminationการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Contaminationการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, สารกัมมันตรังสีทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำ อากาศ หรือเปรอะเปื้อนที่พื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ ร่างกาย และหรือบริเวณที่ต้องการใช้งาน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ [นิวเคลียร์]
Decontaminationการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, การใช้กระบวนการทางเคมี ฟิสิกส์ หรือชีวภาพ เพื่อให้สารกัมมันตรังสีทั้งหมดหรือบางส่วน หลุดออกจากสิ่งที่เปื้อน [นิวเคลียร์]
Radioactive decontaminationการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, การใช้กระบวนการทางเคมี ฟิสิกส์ หรือชีวภาพ เพื่อให้สารกัมมันตรังสีทั้งหมดหรือบางส่วน หลุดออกจากสิ่งที่เปื้อน [นิวเคลียร์]
Radioactive contaminationการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, สารกัมมันตรังสีทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำ อากาศ หรือเปรอะเปื้อนที่พื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ ร่างกาย และหรือบริเวณที่ต้องการใช้งาน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
[นิวเคลียร์]
Ceramic Porcelainเครื่องเคลือบดินเผา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Examinerพนักงานผู้ทำการตรวจสอบ ตัดสิน ให้สิทธิคุ้มครองสิทธิบัตรที่ยื่นขอของสำนักงานสิทธิบัตรประเทศหนึ่ง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Patent Familyกลุ่มของสิทธิบัตรในการประดิษฐ์เดียวกันในนหลายประเทศแบบมีความเสมอภาคกัน [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Preliminary Examination สำนักงานสิทธิบัตรทำการพิจารณาเอกสารสิทธิบัตรในขั้นตอนแรกสุด, สำนักงานสิทธิบัตรทำการพิจารณาเอกสารสิทธิบัตรในขั้นตอนแรกสุด
เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ถึงความเหมาะสมและจัดทำรายงานสรุปออกมา [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Date of request for examinationวันที่ยื่นขอให้ตรวจสอบ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Gentamicinเจนตามัยซิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sulphonamideซัลโฟนาไมด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thermodynamicsเทอร์โมไดนามิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tsunami fundกองทุนรวมสึนามิ
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้ [ตลาดทุน]
Work and familyการทำงานและครอบครัว [TU Subject Heading]
Acetaminophenอะซีตะมิโนเฟน [TU Subject Heading]
Aerodynamicsอากาศพลศาสตร์ [TU Subject Heading]
African American familiesครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
Agricultural laws and legislation (Islamic law)กฎหมายการเกษตร (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Alanine transaminaseแอลละนิน ทรานอะมิเนส [TU Subject Heading]
Altamira Cave (Spain)ถ้ำอัลตามิรา (สเปน) [TU Subject Heading]
Ami Proเอมิ โปร [TU Subject Heading]
Amidesเอไมด์ส [เศรษฐศาสตร์]
Amino acidsกรดอะมิโน [TU Subject Heading]
Amishอามิช [TU Subject Heading]
Amitabha (Buddhist deity)พระอมิตาภะ [TU Subject Heading]
Amphetamineแอมฟิตะมีน [TU Subject Heading]
Amphetamine abuseพฤติกรรมการใช้แอมฟิตะมีนในทางที่ผิด [TU Subject Heading]
Amphetamine-related disordersความผิดปกติเกิดจากการใช้แอมฟิตะมีนในทางที่ผิด [TU Subject Heading]
Antifoaming agentsสารต้านฟอง [TU Subject Heading]
Art objects, Islamicศิลปวัตถุอิสลาม [TU Subject Heading]
Art, Islamicศิลปะอิสลาม [TU Subject Heading]
Art, Namibianศิลปะนามิเบีย [TU Subject Heading]
Artificial insemination, Human (Islamic law)การผสมเทียมมนุษย์ (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Arts, Islamicศิลปกรรมอิสลาม [TU Subject Heading]
Arts, Namibianศิลปกรรมนามิเบีย [TU Subject Heading]
Balsaminaเทียนดอก [TU Subject Heading]
Bank examinationการตรวจสอบธนาคาร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ramification[ra-mə-fə-ˈkā-shən] (n ) ผลม,ผลที่ตามมา,ผลสรุป,ผลที่เกิดขึ้น
See also: S. consequence,outgrowth,
zamioculcas zamiifolia (n ) ต้นเขียวมรกต หรือกวักมรกต ชื่อเรียกย่อๆคือ zz plants
Ceramic glass[เซ รา มิค กล๊าส] (n ) แก้วเซรามิค
cyamid (n) เหาปลาวาฬ ปรสิตชนิดหนึ่งที่พบนปลาวาฬ
damit (adv ) ครั้นแล้ว,ดังนั้น,หลังจากนั้น,และแล้ว
Dopamine[โดพามีน] เป็นสารเคมีที่ผลิตขึ้นในร่างกาย ในสมอง โดพามีนทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท (neurotransmitter) คอยกระตุ้นโดพามีน รีเซพเตอร์ (dopamine receptor) โดพามีนทำหน้าที่เป็นฮอร์โมนประสาท (neurohormone) ที่หลั่งมาจากไฮโปทาลามัส (hypothalamus) หน้าที่หลักของฮอร์โมนตัวนี้คือยับยั้งการหลั่งโปรแลคติน (prolactin) จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า (anterior pituitary)
dynamic (adj ) จลนวิสัย
See also: A. static,
dynamicจรวิสัย
See also: A. static,
dynamic (adj ) พลวัต
dynamic loading[ไดนามิก โหลดดิ้ง] (n) การมีใช้ตลอดเวลาในขณะที่ทำการรันโปรแกรม
See also: R. dynamic
Dynamics AX (n) (n) Axapta เป็นโปรแกมทางด้าน บัญชีระดับสูงและ ERP หลายคนยังอาจไมรู้ว่า Axapta ได้เปลี่ยนเจ้าของมากี่ครั้ง Axapta มีชื่อเดิมคือ Damgaard Axapta เดิมที Axapta ถูกสร้างโดย 2 พี่น้องตะกูล Damgaard ที่ชื่อ Erik และ Preben ชาว เดนมาร์ ณ. Copenhagen (เมืองหลวงเดนมาร์ ) Axapta ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1983 เพื่อ ส้รางตลาดระดับสากล มีความยืดหยุ่น มีเพียง CD 1 แผ่นที่บรรจุโปรแกรม Axapta สามารถทำการตลาด ได้ทุกประเภท มันคือนวัตกรรมใหม่และ สนับสนุนความต้องการของตลาด นี้คือมุมมองของ Erik และ IBM ได้ซื้อ Axapta ในปี 1996 เพื่อมาทำตลาดที่ อาเมริกา Axapta สร้างขึ้นมาเพื่อเป็น ERP มีระบบ Manufacturing และ CRM อยู่ในตัวและ สามารถทำการ Customization โดยมี ภาษาในการพัฒนาโครงสร้างคล้ายกับ JAVA ได้เติบโต จากยุโรปและในปี 1996 IBM ได้ซื้อ Axapta มาทำตลาดที่อาเมริกา IBM ได้ตั้งทีม เพื่อทำการปรับปรุงใหม่อีกครั้ง แต่ลูกค้าส่วนมาก ไม่ต้องการสัมนา เรื่อง Hardware Database และโคร้งสร้าง IBM มีประวัติความนิยมที่ยาวนาน และมี Software หลากหลายที่น่าสนใจ ตัวอย่าง Software Business Management Series ในปี 1988 , Platinum Software ในปี 1990, Lotus Notes ในปี 1994, Axapta ในปี 1996 ,ACCPAC ในปี 1999 นี่คือแผนการตลาดของ IBM แต่ IBM ไม่ได้มุ่งเป้าหลายหลักไปที่ Axapta หลังจากที่ Axapta อยูกับ IBM ถึงปี 2000 Axapta (Damgaard Software) ได้ถูกหล่อหล่อมพัฒนาโดยทีมพัฒนา Danish rival Navision Software ในปี 2001 ในปี 2002 Microsoft ได้ Navision Axapta และ Navision Attain โดยซื้อในราคา $US 1.4 พันล้าน (ประมาณ 57.4 พันล้านบาท) เป็นมูลค่าที่มากที่สุดที่ Microsoft มากที่สุดที่เคยได้มา (นี่เป็นราคาที่สูงมากที่ซื้อมา ถ้าเทียบกับ ACCPAC ซึ่งเป็น Software accounting ที่ดีทีสุดในอเมริกาขณะนั้น และมีฐานลูกค้าที่มากกว่า (41,000 ถึง 1.2 ล้านราย) มีมูลค่าเพียง $US 120 ล้าน เท่านั้น (ประมาณ 4.92 พันล้าน) ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Dynamics AX (Axapta version 4.0) ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaiaxapta.com
familiarize withทำความเคยชินกับ
flaming[เฟลมมิ่ง] (adj ) แต๋ว, ตุ๊ด
High Dynamic Range, HDR (n phrase colloq abbrev ) (Photography) การถ่ายหรือสร้างภาพที่มีช่วงการรับแสงสูงกว่าปกติ ให้เป็นภาพที่มีความสว่างชัดเจนทั่วทั้งภาพ ทั้งส่วนเงามืด (shadow) ถึงส่วนสว่าง (Highlight) และให้ดูมีมิติมากขึ้น
Hypothalamic[ไฮโปทาลามัส ] มาจากภาษากรีก ὑποθαλαμος แปลว่า ใต้ทาลามัส เป็นโครงสร้างของสมองที่อยู่ใต้ทาลามัส (thalamus) แต่เหนือก้านสมอง (brain stem) ทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ โครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างหลักที่อยู่ด้านล่างของไดเอนเซฟาลอน (diencephalon) พบในสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทุกชนิด ในมนุษย์มีขนาดประมาณเมล็ดอัลมอนด์
lamia[เล'มี] (n ) สัตว์ในเทพนิยาย มีหัวเป็นผู้หญิงมีตัวเป็นงู, ผีดูดเลือดมนุษย์, ปีศาจผู้หญิง
mega tsunami (n) คลื่นซึนามิขนาดใหญ่ ที่นักวิทยาศาสตร์คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งคลื่น mega tsunami อาจมีความสูงหลายร้อยเมตร มีอำนาจการทำลายล้างมากกว่า Tsunami หลายสิบเท่า
miamia (n ) กระท่อมของชนเผ่าอะบอริจินในออสเตรเลีย
multiple choice examination (n) ข้อสอบปรนัย
See also: R. write-up examination
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis[นุ-โม-โน-อัล-ตรา-ไม-โคร-สะ-โก-ปิก-ซิ-ลิ-โค-โวล-คา-โน-โค-นิ-โอ-ซิส] (name ) โรคปอดชนิดหนึ่ง
squeamish[สะ-กวี(ออกเสียงควบ กว)-มิช] (adj ) ใจเสาะ
tamil nadu (n name ) ทมิฬนาดู: เมืองแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย
write-up examination (n) ข้อสอบอัตนัย
See also: R. multiple choice examination

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jamie?เจมี่ Dead Silence (2007)
Ami!อามิ ! The Machine Girl (2008)
Mamiแม่.. ! The Breath (2009)
Manami?มานามิ Confessions (2010)
(Screaming)(Screaming) Super 8 (2011)
Jamie?เจมี่.. Nebraska (2011)
Amira.อามีร่า Gone Maybe Gone (2012)
Mami![Alle] MamiSissi: The Young Empress (1956)
Mummy!Mami, MamiThe Red Circle (1960)
This?- Und damit? The Moon-Spinners (1964)
Hey mom!MamiBurnt Offerings (1976)
Jamie.Jamie. Space Croppers (1980)
Mom!MamiTootsie (1982)
Jamie.- JAMIE: Dead Ringer (1984)
Jamie!Jamie! Empire of the Sun (1987)
Eww!schluss damit. Bart the General (1990)
Our family.Unsere Familie. Family (1990)
Mummy!MamiThe Sect (1991)
Get it up.Hoch damit. Deadly Nightshade (1991)
ARAMIS!Aaaramis! The Man in the Iron Mask (1998)
-Baby?MamiHe Got Game (1998)
Masami!MasamiRingu (1998)
Benjamin.Benjamin. Joseph: King of Dreams (2000)
Jamie.Jamie. The Man with the Bag (2000)
Mommy?MamiA.I. Artificial Intelligence (2001)
- Stop it!Schluss damit. Tortilla Soup (2001)
Miami.MiamiThat Old Gang of Mine (2001)
Kamil.Kamil. Distant (2002)
Okay!Hör auf damit! Not for, or Against (Quite the Contrary) (2003)
Mom!MamiMortadelo & Filemon: The Big Adventure (2003)
Go, go.Raus damit. Two Tonys (2004)
Hamish?Hallo Hamish. Revolver (2005)
Give it.Raus damit. The UnGraduate (2005)
Amamiya...Amamiya... The Perfect World of Kai (2007)
Mommy.MamiSacrifice (2008)
Samir!Samir! District 13: Ultimatum (2009)
Miami.MiamiCry to Me (2011)
Sami.SamiThe Source (2011)
A family?Eine Familie? Episode #1.2 (2012)
Ketamine?Ketamin? Dirty Little Secret (2012)
My family?Meiner Familie? I'll Fly Away (2012)
Benjamin?- Benjamin? Döden (2012)
Cami.CamiSinners and Saints (2013)
Mummy...MamiBayonetta: Bloody Fate (2013)
Mummy!- Mach ich, MamiBayonetta: Bloody Fate (2013)
Mummy.MamiBayonetta: Bloody Fate (2013)
Mummy!MamiBayonetta: Bloody Fate (2013)
Giddy up!MamiGrace of Monaco (2014)
No!CAMI: Nein! Red Door (2014)
Stop it!Hör auf damit! Dragon noir (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amiA calamity was avoided by sheer luck.
amiAccidents will happen in the best-regulated families.
amiA family is the smallest unit of society.
amiA family should not spend all of its money to keep someone alive on a machine.
amiA father provides for his family.
amiAfter completing his examination the doctor lifted his head up and said:
amiAfter examining the bear at leisure, I made a rush on him.
amiAfter finishing his examinations, my brother is enjoying skiing to his heart's content.
amiA girl came running, with her hair streaming in the wind.
amiAll are happy in my family.
amiAll families with children get special rates.
amiAll happy families resemble each other, each unhappy family is unhappy in its own way.
amiAll my family is very well.
amiAll my family were just crazy about baseball.
amiAll my friends and family are dead.
amiAll of his family work on a farm.
amiAll of you are familiar with the truth of the story.
amiAll the family got out of the car.
amiAll the family meet at evening meals.
amiAll the family set off on the trip.
amiAll you have to do is to read this book to pass the entrance examination.
amiA lot of people buy lotteries dreaming of wealth at one stroke.
amiA love story that unfolds between an unlikely pair, a public prosecutor from a good family and a modern high school girl.
amiAlthough she studied hard, she did not succeed in the examination.
amiAmi frowning in a very un-amused way as I brushed her off with a laugh.
amiAmong married couples, there has been an increase in divorce and separation with the result that there are many more one-parent families.
amiAn amiable fellow.
amiAnn must be dreaming a happy dream.
amiAnother change in family life is the attitude of parents toward children.
amiApart from my sister, my family doesn't watch TV.
amiApplication to his studies brought him excellent results in the final examination.
amiAre you familiar with the rules of soccer?
amiAre you familiar with this area?
amiAre you going to take the entrance examination?
amiAre you related to the Nagashima family?
amiAs a beginning I would like to examine the catalyzer used in this experiment.
amiAs a matter of course, she passed an examination.
ami"Asami was bawling that you had kissed Sanada so" "I didn't bawl!"
amiAs for me, I am not satisfied with the result of the examination the other day.
amiA slight cold prevented me from going to Ibusuki with my family.
amiAs soon as he graduated from Keio University, he took over his family's business.
amiAs to your final grade, that depends on your final examination.
amiAt lunchtime today, our usual restaurant was closed because of a funeral in the family.
amiAt such times, I think of my family, not my friends.
amiAt the New Year, we spend a lot of time with our family.
amiBecause his family needed the money.
amiBecause I passed the examination.
amiBecause of the famine the cattle starved to death.
amiBecause of the famine, the cattle starved to death.
amiBe familiar with this neighborhood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครอบครัวเดี่ยว[N] single family, Ant. ครอบครัวใหญ่, ครอบครัวขยาย, Example: ครอบครัวของคนในสังคมเมืองหลวงมีขนาดที่เล็กลงกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเท่านั้นเนื่องจากสภาพในสังคมที่เปลี่ยนไป, Thai definition: ครอบครัวขนาดเล็กประกอบด้วยพ่อแม่ลูก
ผู้ตรวจ[N] examiner, See also: inspector, Syn. คนตรวจ, Example: หน่วยงานของเราผ่านการตรวจโดยผู้ตรวจที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและประสบการณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พิจารณาดูความเรียบร้อย, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย, พิจารณาหาสมมติฐาน
ผู้ตรวจสอบ[N] examiner, See also: checker, Syn. คนตรวจสอบ, Example: ผู้ผลิตควรจะร่วมมือกับผู้ตรวจสอบของรัฐบาล เพื่อคำแนะนำและความร่วมมือที่ดี, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่ตรวจทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
ผู้สมัครสอบ[N] examination candidate, Syn. คนสมัครสอบ, Example: ผมเป็นหนึ่งในผู้สมัครสอบและได้เข้ารับการศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูสงขลา เนื่องจากเป็นบุตรข้าราชการครู, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เต็มใจที่จะเข้ารับการทดสอบ
พระบรมวงศานุวงศ์[N] member of the royal family, See also: royalty, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างเหรียญรัชฎาภิเศกมาลา สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์, Count unit: พระองค์, Thai definition: พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์
มลพิษ[N] pollution, See also: contamination, Syn. มลภาวะ, Example: สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษทางสภาวะแวดล้อมนั้น มีที่มาจากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม, Thai definition: พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มลภาวะ[N] contamination, See also: pollution, Syn. มลพิษ, Example: การคมนาคมขนส่งทำให้เกิดมลภาวะขึ้น แม้จะมีการใช้อุปกรณ์ในการกรองฝุ่นและไอเสียก็ตาม, Thai definition: ภาวะอันเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สถาบันครอบครัว[N] family unit, Example: โมเสสกล่าวไว้ว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์, Count unit: สถาบัน
เก็บงาน[V] check, See also: examine, Syn. ตรวจงาน, Example: ก่อนลูกค้าจะมารับชุดที่สั่งตัดไว้ ช่างต้องเก็บงานเพื่อดูความเรียบร้อยก่อนทุกครั้ง, Thai definition: ตรวจสอบและทำเสริมให้เรียบร้อย, ดูความเรียบร้อยของงานเป็นครั้งสุดท้าย
คนกันเอง[N] one of us, See also: familiar person, comrade, accustomed person, companion, acquaintance, intimate, Syn. กากี่นั๊ง, Example: อาเห็นเป็นคนกันเองก็เลยให้เธอไปถามเขาดู, Count unit: คน, Thai definition: พวกเดียวกัน, คนสนิทสนมกัน
ยาบ้า[N] amphetamine, Syn. ยาขยัน, ยาบ้า, ยาม้า, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่า ฝีพายของเขาทุกคนล้วนแต่กินยาบ้าทั้งนั้น, Count unit: เม็ด, Thai definition: ยาเสพย์ติดที่กระตุ้นระบบประสาท ทำให้ร่างกายไม่ต้องการพักผ่อน
ประทังชีวิต[V] support oneself, one's family, See also: feed and clothe, Example: พ่อเป็นคนเดียวในบ้านที่ต้องทำงานเพื่อแลกอาหารมาประทังชีวิต, Thai definition: ทำให้พอดำรงชีวิตอยู่ได้
การสอบปากเปล่า[N] oral examination, Ant. การสอบข้อเขียน, Example: ทันตแพทยสภาจะเน้นการสอบปากเปล่าและการเสนอผลงานวิจัยมากที่สุด, Thai definition: สอบความรู้โดยให้พูดออกมาแทนการเขียนตอบ
ขาดสอบ[V] absent from examination, Example: นักศึกษาขาดสอบกันมากเพราะเป็นไข้หวัดใหญ่ไปตามๆ กัน, Thai definition: ไม่มาสอบตามวันเวลาที่กำหนด
สารปนเปื้อน[N] contaminant, Syn. สารเจือปน, สิ่งเจือปน, วัตถุเจือปน, Example: “อียู ห้ามนำเข้ากุ้งสดแช่แข็ง หลังพบสารปนเปื้อนเป็นจำนวนมาก, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารที่เข้าไปผสมทำให้ไม่บริสุทธิ์หรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่
สกุล[N] family, Syn. วงศ์ตระกูล, เชื้อสาย
สถาบันครอบครัว[N] family institution
สนิท[V] intimate, See also: to be closely acquainted, to be very familiar, Syn. ชอบพอ, ใกล้ชิด, สนิทสนม
สนิทสนม[V] intimate, See also: to be closely acquainted, to be very familiar, Syn. สนิท, คุ้นเคย, ชอบพอ, ใกล้ชิด
สรรหา[V] search for, See also: look through, examine, Syn. เลือกสรร, คัดสรร, คัดเลือก, ค้นหา
สอบไล่[N] final examination, Syn. สอบปลายภาค
สายตรวจ[N] inspector, See also: overseer, investigator, examiner
สืบสวนคดี[V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบคดี, สอบสวนคดี
สืบสวนสอบสวน[V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบสวน, สอบสวน
สืบสาว[V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบสาวราวเรื่อง, สืบ, สืบสวน
ครอบครัวขยาย[N] extended family, Example: สังคมชนบทจะมีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย คือ มีสมาชิกในครอบครัวหลายคน, Thai definition: ครอบครัวที่ประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวนมากที่มีอายุต่างกัน แบ่งเป็นรุ่นต่างๆ
ปนเปื้อน[ADJ] contaminated, See also: dirty, infected, polluted, Example: จะมีใครสักกี่คนรู้ว่า เบื้องหลังความอร่อยของอาหารต่างๆ อาจจะมีสารปนเปื้อนสะสมอยู่มากมาย, Thai definition: ผสมอยู่, ปะปนอยู่, รวมอยู่
ปนเปื้อน[V] contaminate, See also: infect, pollute, Example: สหรัฐฯ ตรวจพบเชื้อโรคปนเปื้อนในกุ้งที่นำเข้าจากอินเดียและปากีสถาน, Thai definition: ผสมอยู่, ปะปนอยู่, รวมอยู่
ปลอมปน[V] be contaminated, See also: be adulterated, be polluted, Example: หน้าร้อนต้องระวังเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจปลอมปนมากับน้ำดื่ม, Thai definition: ประสมกันทำให้ไม่บริสุทธิ์
วี๊ดว้าย[ADV] screamingly, Syn. ร้องวี้ดว้าย, Example: ทันทีที่ฝรั่งคนนั้นล้มลง ผู้หญิงก็ร้องวี้ดว้าย ผู้ชายก็ลุกฮือขึ้น, Thai definition: เสียงหญิงร้องด้วยความตกใจ
ตรงกลาง[PREP] in the middle of, See also: amid, amidst, Example: เขาช่วยกันเจาะรูตรงกลางเมล็ดถั่ว แล้วร้อยไปตามเส้นลวด, Thai definition: ส่วนที่ไม่ค่อนไปข้างใดข้างหนึ่ง
แยกเรือน[V] have one's own family, See also: be in a separate house, Syn. แยกบ้าน, แยกครัว, Example: ลูกฝรั่งจะจัดให้พ่อแม่อยู่ต่างหาก หรือแยกเรือนไป, Thai definition: แยกไปมีครอบครัวของตน
กลียุค[N] Kali Yuga, See also: dark age, age of decadence, upheaval, havoc, turbulent days, calamitous age, wild times, Syn. ความย่อยยับ, ความวิบัติ, ความพินาศ, ความหายนะ, Example: ประเทศที่มีอัตราเสี่ยง นำไปสู่ภาวะไร้ระเบียบหรือเกิดกลียุคสูงสุด ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ ไทย อินเดีย จีน และเวียดนาม
ชินหูชินตา[V] be familiar, Syn. ชิน, คุ้นเคย, คุ้น, Example: เธอต้องอ่านหนังสือมากๆ เพื่อให้ชินหูชินตาสำนวนไทย
มีเหย้ามีเรือน[V] be married, See also: get married, have a family, Syn. มีครอบครัว, Example: เมื่อลูกเต้าเติบโตเป็นหนุ่มสาว และมีเหย้ามีเรือนเป็นฝั่งเป็นฝาแล้ว ก็ต้องแยกครอบครัวออกไปทำมาหากิน
ไมตรี[N] friendship, See also: amicability, goodwill, good terms, friendly relation, friendliness, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, ไมตรีจิต, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความเอื้ออารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน
ราชวงศ์[N] dynasty, See also: royal house, royal family, Syn. วงศ์สกุล, Example: ประเพณีการแต่งงานของจีนมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิว, Count unit: ราชวงศ์, Thai definition: ตระกูลของพระราชา, Notes: (สันสกฤต)
วิบัติ[N] disaster, See also: destruction, calamity, catastrophe, ruin, misfortune, Syn. พิบัติ, ความฉิบหาย, ความล่มจม, ความหายนะ, Ant. เจริญ, Example: งบประมาณในด้านต่างๆ ถูกตัดลงอย่างถ้วนหน้า เหตุเพราะวิบัติทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิสาสะ[ADJ] familiar, See also: intimate, informal, acquainted, Example: ผมรู้สึกสบายใจกับรอยยิ้มวิสาสะของผู้คนรอบข้าง ที่อิ่มเอิบไปด้วยคำทักทายที่จริงใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิสาสะ[N] familiarity, See also: intimacy, acquaintance, closeness, Example: ลมหายใจที่หลั่งรดให้กันคือความหวาดหวั่น ไม่มีวิสาสะแห่งการทักทาย, Thai definition: การถือว่าเป็นกันเอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิสาสะ[ADV] familiarly, See also: intimately, informally, Example: พวกเขาโปรยรอยยิ้มให้ผมกับเมียอย่างวิสาสะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เว้ย[INT] onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity, Syn. โว้ย, Example: อย่าลืมกรอกรายการตามแบบฟอร์มเสียภาษีเงินได้นะเว้ย, Thai definition: คำลงท้ายของการร้องเรียก ถาม หรือขานรับเป็นต้น ใช้ในลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง
โว้ย[INT] onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity, Example: อย่าทะเลาะกันนะโว้ย ย่าเตือน, Thai definition: คำลงท้ายของการร้องเรียก ถาม หรือขานรับเป็นต้น ใช้ในลักษณะที่ไม่สุภาพหรือเป็นกันเอง
ศาสนามุสลิม[N] Mohammedanism, See also: Muslimism, Islam, Islamism, Moslemism, Syn. ศาสนาอิสลาม, มุสลิม, อิสลาม, Example: ศาสนามุสลิมมีข้อห้ามไม่ให้ดื่มสุรา
ศาสนาอิสลาม[N] Mohammedanism, See also: Muslimism, Islam, Islamism, Moslemism, Syn. ศาสนามุสลิม, มุสลิม, อิสลาม, Example: ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาใหญ่อีกศาสนาหนึ่ง ที่มีผู้นิยมเลื่อมใสและนับถือมาก, Thai definition: ศาสนาที่สำคัญศาสนาหนึ่งของโลก มีศาสดาชื่อมุฮัมมัด นับถือพระเจ้าองค์เดียวคือพระอัลเลาะห์ มีคัมภีร์อัลกุรอานเป็นหลัก ไม่มีนักบวช
รู้จักมักคุ้น[V] be acquainted with, See also: know someone well, be familiar with, Syn. รู้จักมักจี่, คุ้นเคย, Example: เรายังไม่รู้จักมักคุ้นกับเด็กพวกนี้, Thai definition: คุ้นเคยกัน, รู้จักกันมานาน
แรงกาย[N] strength, See also: stamina, brawn, sturdiness, toughness, might, robustness, Syn. กำลังกาย, Ant. แรงใจ, Example: เขาทั้งคู่เอาแรงกายและจิตใจเข้าแลกกับการงานทุกอย่างที่ขวางหน้า
วงศ์[N] family, See also: dynasty, lineage, clan, race, tribe, Syn. ตระกูล, สกุล, Example: พืชในวงศ์ปาล์มมักเป็นพืชใบใหญ่, Thai definition: กลุ่มของคนหรือสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์สืบเนื่องต่อกันทางเชื้อสาย
วงศา[N] family, See also: relations, folk, relatives, kin, kith and kin, Syn. ตระกูล, สกุล, วงศาคณาญาติ, Example: ญาติพี่น้องทุกคนขอร้องให้รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของวงศาเอาไว้บ้าง, Thai definition: กลุ่มของคนที่มีความสัมพันธ์สืบเนื่องต่อกันทางเชื้อสาย
เวลาย่ำค่ำ[N] dusk, See also: nightfall, twilight, dark, evening, gloaming, Syn. ย่ำค่ำ, เย็นย่ำ, Example: เครื่องบินโดยสารพุ่งชนภูเขาใกล้พรมแดนอิหร่านเมื่อเวลาย่ำค่ำของวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา, Thai definition: ช่วงมืดตอนต้นของกลางคืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาน[n.] (āchān) EN: birth ; family   
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
อากาศพลศาสตร์[n.] (ākātphonlasāt) EN: aerodynamics   FR: aérodynamique [f]
อาเมียงส์[n. prop.] (Āmīeng) EN: Amiens   FR: Amiens
ใบไม้[n.] (baimāi) EN: gourami   
บางลง[v. exp.] (bāng long) FR: amincir
บ้านรับรอง[n.] (bānraprøng) EN: guesthouse   FR: pension de famille [f]
บ้านแตกสาแหรกขาด[n. exp.] (bān taēk sāraēk khāt) EN: broken family   
เบนจามิน แฟรงคลิน[n. prop.] (Bēnjāmin Fraēngkhlin) EN: Benjamin Franklin   FR: Benjamin Franklin
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours   
บรมวงศานุวงศ์[n. prop.] (Børommawongsānuwong) EN: Royal family   FR: Famille royale (de Thaïlande) [f]
ชันสูตรพลิกศพ[v. exp.] (channasut phlik sop) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination   FR: autopsier ; pratiquer une autopsie
ชาวญวน[n. prop.] (Chāo Yūan ) EN: Vietnamese ; Annamese ; Annamite   FR: Vietnamien [m] ; Annamite [m, f]
ชาติ[n.] (chāt) EN: family ; lineage ; race ; caste ; clan   
ชาติกำเนิด[n.] (chātkamnoēt) EN: family   
เช็ค[v.] (chek) EN: check ; inspect ; examine   FR: vérifier ; contrôler ; inspecter
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion   FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
ชื่อเล่น[n.] (cheūlen) EN: nickname ; familiar name   FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชื่อสกุล[n. prop.] (cheūsakun) EN: family name   FR: nom de famille [m] ; patronyme [m]
ชิน[v. exp.] (chin) EN: be accustomed to ; be used to ; get used to ; be familiar with ; be acclimatized to ; accustom ; be conversant with   FR: être habitué à ; être accoutumé de
ชินหู[v. exp.] (chin hū) EN: sound familiar ; be familiar with ; be accustomed to   
ชินหูชินตา[v. exp.] (chin hū chin tā) EN: be familiar   
ชินปาก[v. exp.] (chin pāk) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation)   
ชินตา[v. exp.] (chin tā) EN: look familiar ; appear familiar   
ชีวิตแต่งงาน[n. exp.] (chīwit taeng-ngān) EN: married life ; family life ; wedlock ; matrimony   FR: vie de famille [f]
ดำเนินการสอบสวน[v. exp.] (damnoēnkān søpsūan) EN: interrogate ; examine   
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เด็กหญิง ; ด.ญ[n.] (dekying) EN: girl ; young girl ; teenager   FR: fille [f] ; fillette [[f] ; adolescente [f] ; gamine [f]
ดินระเบิด[n.] (dinraboēt) EN: explosive powder ; dynamite ; highly explosive gunpowder   FR: explosif [m] ; dynamite [f]
ดินสำลี[n.] (dinsamlī) EN: guncotton ; highly explosive gunpowder ; dynamite   
ดอง[v.] (døng) EN: be related by marriage ; be related ; be allied to   FR: avoir un lien familial
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau   FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
ฝึกซ้อม[v.] (feuksøm) EN: practice ; drill ; coach   FR: entraîner ; familiariser
ฟอกพยาน[v.] (føkphayān) EN: investigate the evidence ; examine a witness   
ให้เพื่อนยืมเงิน[v. exp.] (hai pheūoen yeūm ngoen) FR: emprunter de l'argent à ses amis
หายนะ[n.] (hāyana) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; havoc ; ruin   FR: désastre [m] ; catastrophe [f] ; calamité [f]
หิวจัด[v. exp.] (hiū jat) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished   FR: être affamé ; crever de faim (fam.)
หิวโซ[v. exp.] (hiū sō) EN: be very hungry ; be starving ; be peckish ; be famished ; be ravenous   
หอคอย[n.] (høkhøi) EN: tower ; watch tower   FR: tour [f] ; tour panoramique [f]
ห้องตรวจโรค[n. exp.] (hǿng trūat rōk) EN: medical examination room : medical treatment room   FR: salle d'examen médical [f] ; cabinet médical [m]
หัวหน้าครอบครัว[n. exp.] (hūanā khrøpkhrūa) EN: head of the family   FR: chef de famille [m]
หัวนอนปลายตีน[n.] (hūanønplāitīn) EN: background ; origin ; family and status ; antecedents ; person's back ground   
อีแก[n.] (īkaē) EN: House Crow   FR: Corbeau familier [m] ; Corneille de l’Inde [f]
อีลุ้ม[n.] (īlum) EN: water cock ; water-hen ; kora   FR: agami [m] ?
ใจเย็น ฯ เพื่อน[xp] (jai yen-yen pheūoen) FR: du calme, l'ami !
จับมือถือแขน[v. exp.] (jap meū theū khaēn) EN: get familiar (with s.o.)   
เจน[v.] (jēn) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful   FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à
จุ๋มจิ๋ม [adj.] (jumjim) EN: cute ; tiny ; amiable ; delicate ; lovely ; dainty   
แก้ว[n.] (kaēo) EN: Orange Jasmine ; Andaman satinwood ; Chinese box tree ; Cosmetic bark tree ; Orange jessamine ; Satin-wood   

CMU English Pronouncing Dictionary
AMI    AA1 M IY0
AMIN    AA0 M IY1 N
AMID    AH0 M IH1 D
AMIR    AH0 M IH1 R
RAMI    R AA1 M IY0
AMIR    AA0 M IH1 R
SAMI    S AE1 M IY0
AMIT    AA2 M IY1 T
AMIE    AE1 M IY0
JAMI    JH EY1 M IY0
AMIS    AE1 M IH2 S
AMIGA    AH0 M IY1 G AH0
KAMIN    K EY1 M IH2 N
SAMIR    S AH0 M IH1 R
ITAMI    IH2 T AA1 M IY0
AMIGO    AH0 M IY1 G OW2
AMISH    AA1 M IH0 SH
AMINO    AH0 M IY1 N OW0
KAMIR    K AH0 M IH1 R
AMIOT    EY1 M IY0 AH0 T
MIAMI    M AY0 AE1 M IY0
NAMIS    N AE1 M AH0 S
NOAMI    N OW1 M IY0
SAMIR    S AA0 M IH1 R
AMIRI    AA0 M IH1 R IY0
AMIDI    AA0 M IY1 D IY0
KAMIN    K AE1 M IH2 N
JAMIE    JH EY1 M IY0
YAMIN    Y AE1 M IH2 N
HAMID    HH AH0 M IY1 D
AJAMI    EY2 JH AA1 M IY0
AMISS    AH0 M IH1 S
AMISH    EY1 M IH0 SH
MAMIS    M AE1 M IH2 S
HAMIL    HH AE1 M AH0 L
ADAMI    AA0 D AA1 M IY0
SWAMI    S W AA1 M IY0
AMITY    AE1 M AH0 T IY0
TAMIL    T AE1 M IH2 L
AMICO    AA0 M IY1 K OW0
AMICK    AE1 M IH0 K
LAMIA    L EY1 M IY0 AH0
MAMIE    M EY1 M IY0
MOAMI    M OW1 M IY0
LAMIE    L EY1 M IY0
DAMITA    D AA0 M IY1 T AH0
ARAMID    EH1 R AH0 M AH0 D
ELAMIN    EH1 L AH0 M IH2 N
AMIDST    AH0 M IH1 D S T
AMIDON    AE1 M AH0 D AA0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amid    (in) (@1 m i1 d)
amir    (n) (@1 m i@1 r)
Jamil    (n) (jh a m ii1 l)
Mamie    (n) (m ei1 m ii)
Miami    (n) (m ai1 a1 m ii)
Tamil    (n) (t a1 m i l)
amirs    (n) (@1 m i@1 z)
amiss    (j) (@1 m i1 s)
amity    (n) (a1 m i t ii)
swami    (n) (s w aa1 m ii)
Amiens    (n) (a1 m i@ n z)
Tamils    (n) (t a1 m i l z)
amidst    (in) (@1 m i1 d s t)
camion    (n) (k a1 m i@ n)
family    (n) (f a1 m @ l ii)
famine    (n) (f a1 m i n)
famish    (v) (f a1 m i sh)
gamier    (j) (g ei1 m i@ r)
gaming    (v) (g ei1 m i ng)
laming    (v) (l ei1 m i ng)
naming    (v) (n ei1 m i ng)
ramify    (v) (r a1 m i f ai)
salami    (n) (s @1 l aa1 m ii)
swamis    (n) (s w aa1 m i z)
taming    (v) (t ei1 m i ng)
Ramirez    (n) (r @ m ii1 r e z)
Camille    (n) (k a m ii1 l)
Islamic    (j) (i1 z l a1 m i k)
Namibia    (n) (n @1 m i1 b i@)
amiable    (j) (ei1 m i@ b l)
amiably    (a) (ei1 m i@ b l ii)
beaming    (v) (b ii1 m i ng)
blaming    (v) (b l ei1 m i ng)
camions    (n) (k a1 m i@ n z)
ceramic    (j) (s @1 r a1 m i k)
coaming    (n) (k ou1 m i ng)
dynamic    (n) (d ai1 n a1 m i k)
examine    (v) (i1 g z a1 m i n)
famines    (n) (f a1 m i n z)
flaming    (v) (f l ei1 m i ng)
foamier    (j) (f ou1 m i@ r)
foaming    (v) (f ou1 m i ng)
framing    (v) (f r ei1 m i ng)
gamiest    (j) (g ei1 m i i s t)
loamier    (j) (l ou1 m i@ r)
pyramid    (n) (p i1 r @ m i d)
roaming    (v) (r ou1 m i ng)
seamier    (j) (s ii1 m i@ r)
seaming    (v) (s ii1 m i ng)
shaming    (v) (sh ei1 m i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
片道[かたみち, katamichi] (n) ทางเดียว(one-way)
上半期[かみはんき, kamihanki] (n) ครึ่งปีแรก
[かみ, kami] (n) พระเจ้า
[かみ, kami] (n) กระดาษ
[かみ, kami] (n) ยอด, ส่วนบน, ข้างบน
手紙[てがみ, tegami] (n) จดหมาย
[かみ, kami] (n) เส้นผม
[かがみ, kagami] (n) กระจก
花見[はなみ, hanami] การชมดอกไม้ ในญี่ปุ่นจะมีช่วงเทศกาลชมดอกซากุระบาน ในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงประมาณเดือนมีนาคมและเมษายน
赤身[あかみ, akami] (n) เนื้อไม่ติดมัน
食み出す[はみだす, hamidasu] (vt) ยื่นออกมา
[はさみ, hasami] (n) กรรไกร
[なみだ, namida] (n) น้ำตา
[おおかみ, ookami] (n) หมาป่า, สุนัขป่า
人波[ひとなみ, hitonami] (n) คลื่นมนุษย์
相見積り[あいみつもり, amitsumori] (vt) การเปรียบเทียบใบเสนอราคาก่อนซื้อ
痛み[いたみ, itami] (n ) ความเจ็บปวด ความโศกเศร้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ざまあみろ[ざまあみろ, zamaamiro] สมน้ำหน้า
Schäm dich![ざまあみろ, zamaamiro] สมน้ำหน้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
杉並[すぎなみ, suginami] Thai: ซูกินามิ English: Suginami (pl)
家系[かけい, kakei] Thai: ชาติตระกูล English: family lineage
調査[ちょうさ, chousa] Thai: การตรวจสอบ English: examination
父方[ちちかた, chichikata] Thai: ญาติฝ่ายพ่อ English: father's side of family
診る[みる, miru] Thai: วินิจฉัย(โรค) English: to examine
南アルプス[みなみあるぷす, minamiarupusu] Thai: เทือกเขาแอลป์ใต้(ในประเทศญี่ปุ่น) English: southern alps (of Japan)
動力学[どうりきがく, dourikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของของแข็ง English: dynamics
検討[けんとう, kentou] Thai: การพิจารณา English: examination (vs)
検査[けんさ, kensa] Thai: การทดสอบ English: examination
養う[やしなう, yashinau] Thai: เลี้ยงดู English: to support one's family
[かみ, kami] Thai: ชื่อสกุลของคนญี่ปุ่น English: Kami(pl)
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: แถมอีกหน่อย English: in this connection
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: ไหน ๆ ก็พูดแล้ว English: incidently
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: แล้วก็ English: by the way

German-Thai: Longdo Dictionary
Familie(n) |die, pl. Familien| ครอบครัว
damitด้วยสิ่งนั้น
damitเพื่อที่จะ
Baukeramik(n) |die, Sing.| ศิลปะการทำเครื่องเคลือบดินเผาในเชิงสถาปัตยกรรม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfindung {f}forisfamiliation [Add to Longdo]
Abgaskamin {m}exhaust gas stack [Add to Longdo]
Abitur {n}; Abi {n} [ugs.]; Matura {f} [Ös.]; Abiturprüfung {f}; Reifeprüfung {f} | englisches Abiturschool leaving examination | A levels [Add to Longdo]
Abluftkamin {m}vent stack [Add to Longdo]
Abmachung {f}; Vereinbarung {f}; Vergleich {m}; Einigung {f} | gütliche Einigungsettlement | amicable settlement [Add to Longdo]
Abmagerungspille {f}; Appetitzügler {m} (Kombination aus Fenfluramin und Phentermin)fen-phen (diet pill containing fenfluramine and phentermine) [Add to Longdo]
Abschlussprüfung {f} | Abschlussprüfungen {pl}final examination; final; finals; graduation [Am.] | final examinations [Add to Longdo]
Adelsgeschlecht {n}nobility; noble family [Add to Longdo]
Aerodynamik {f}aerodynamics [Add to Longdo]
Alterspyramide {f}age pyramid [Add to Longdo]
Amalgamierung {f}amalgamation [Add to Longdo]
Ami {m}Yank [Add to Longdo]
Amin {n} [chem.]amine [Add to Longdo]
Aminosäure {f} [biochem.]amino acid [Add to Longdo]
Aminotransferase {f} [biochem.]transaminase [Add to Longdo]
Amphetamin {n} [chem.]amphetamine [Add to Longdo]
Angehörige {m,f}; Angehöriger; Familienangehörige {m,f}; Familienangehöriger; Familienmitglied {n} | Angehörigen {pl}dependant | dependents [Add to Longdo]
die engsten Angehörigenthe immediate family [Add to Longdo]
Antischaummittel {n}anti-foaming agent [Add to Longdo]
Aufnahmeprüfung {f}entrance examination [Add to Longdo]
Aufreiben {n}; Reiben {n} [techn.]reaming [Add to Longdo]
Aufweitepresse {f} [techn.]reaming press [Add to Longdo]
Ausdauer {f}stamina [Add to Longdo]
Auslegeschrift {f}examined and published application [Add to Longdo]
Auswirkung {f}ramification [Add to Longdo]
Baugrunduntersuchung {f}subsurface investigation; soil examination [Add to Longdo]
Baukeramik {f}architectural ceramics; structural ceramics [Add to Longdo]
Bekanntheitsgrad {m}(degree of) familiarity [Add to Longdo]
Benennung {f}; Nominierung {f}naming [Add to Longdo]
Bewegungsreibung {f}dynamic friction [Add to Longdo]
Bigamie {f}bigamy [Add to Longdo]
Bigamist {m} | Bigamisten {pl}bigamist | bigamists [Add to Longdo]
Blattfeder {f}leaf spring; laminated spring [Add to Longdo]
Blechpaket {n} [techn.]stack of sheets; bundle of laminations [Add to Longdo]
Brand {m} (von Keramik)firing [Add to Longdo]
Dämmerung {f} | Dämmerungen {pl}gloaming | gloamings [Add to Longdo]
Dampfigkeit {f}steaminess [Add to Longdo]
Datenverletzung {f}data contamination [Add to Longdo]
Delamination {f}; Schichtablösung {f}; Ablösung von (Laminat-) Schichtendelamination [Add to Longdo]
Diffamierung {f}; Diffamieren {n}defamation [Add to Longdo]
Diffamierung {f}; diffamierende Bemerkung {f}defamatory statement [Add to Longdo]
Diplomprüfung {f}diploma examination [Add to Longdo]
Draht-Verbund-Sicherheitsglas {n}laminated wire glass [Add to Longdo]
Dynamik {f} [phys.]dynamics [Add to Longdo]
Dynamik {f}dynamism [Add to Longdo]
Dynamit {n}dynamite [Add to Longdo]
Dynaxität {f} (Dynamik-Kompxeität)dynaxity (dynamics-complexity) [Add to Longdo]
Ehefeind {m}misogamist [Add to Longdo]
Eigendynamik {f}self-reinforcing tendencies [Add to Longdo]
Einbalsamierung {f} | Einbalsamierungen {pl}embalmment | embalmments [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
mamie(n) |f| ย่า, ยาย (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)
monogamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง, See also: A. la polygamie,
polygamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงสอง หรือ หญิงหนึ่งชายสอง (มากกว่านี้ก็รวมอยู่ด้วย), See also: A. la monogamie,
vietnamien(n) |m| คนเวียดนาม

Japanese-English: EDICT Dictionary
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
鍰(oK)[からみ, karami] (n) (uk) (See スラグ) slag [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
EDTA[イーディーティーエー, i-dei-tei-e-] (n) (See エチレンジアミン四酢酸) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA [Add to Longdo]
GABA[ギャバ, gyaba] (n) (See γアミノ酪酸) gamma-aminobutyric acid (GABA) [Add to Longdo]
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD [Add to Longdo]
NAD[エヌエーディー;ナッド, enue-dei-; naddo] (n) (See ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド) nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) [Add to Longdo]
ああ見えても[ああみえても, aamietemo] (exp) despite appearances [Add to Longdo]
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うま味調味料;旨み調味料;旨味調味料[うまみちょうみりょう, umamichoumiryou] (n) flavour enhancer (e.g. MSG); flavor enhancer [Add to Longdo]
えり蚕[えりさん;エリサン, erisan ; erisan] (n) (uk) eri silkmoth (Samia cynthia ricini); eri silkworm [Add to Longdo]
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お花見[おはなみ, ohanami] (n,vs) (See 花見) cherry blossom viewing; flower viewing [Add to Longdo]
お悔やみ申し上げます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.) [Add to Longdo]
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female [Add to Longdo]
お手並み拝見;お手並拝見;御手並み拝見;御手並拝見[おてなみはいけん, otenamihaiken] (exp) let's see what you've got; show me what you've got [Add to Longdo]
お上さん;お内儀さん;御上さん;御内儀さん[おかみさん, okamisan] (n) (uk) missus (orig. honorific, now familiar); missis [Add to Longdo]
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P) [Add to Longdo]
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no,n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P) [Add to Longdo]
お坊っちゃん;御坊っちゃん;お坊ちゃん;御坊ちゃん[おぼっちゃん, obocchan] (n) (1) (hon) son (of others); (2) young master; (3) (See 坊ちゃん) green young man from a well-to-do family [Add to Longdo]
お立ち台[おたちだい, otachidai] (n) Balcony of Appearances (where the royal family appear) [Add to Longdo]
お涙頂戴;御涙頂戴[おなみだちょうだい, onamidachoudai] (n,adj-no) tearjerker; sob story; maudlin tale [Add to Longdo]
かぎ針編み;鉤針編み;鉤針編[かぎばりあみ, kagibariami] (n) crochet [Add to Longdo]
かみのけ座[かみのけざ, kaminokeza] (n) (constellation) Coma Berenices [Add to Longdo]
がみがみ[, gamigami] (adv) (on-mim) nagging; griping [Add to Longdo]
くすみ[, kusumi] (n,adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination [Add to Longdo]
こ;っこ[, ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") [Add to Longdo]
ごみ音;ゴミ音[ごみおん(ごみ音);ゴミおん(ゴミ音), gomion ( gomi oto ); gomi on ( gomi oto )] (n) contamination noise; noise from contamination [Add to Longdo]
さざれ波;細れ波;細波[さざれなみ, sazarenami] (n) (arch) ripple [Add to Longdo]
ざら紙[ざらがみ, zaragami] (n) pulp paper; rough (printing) paper [Add to Longdo]
ざんばら髪[ざんばらがみ, zanbaragami] (n) loose and disheveled hair [Add to Longdo]
しがみ付く[しがみつく, shigamitsuku] (v5k) (uk) to cling [Add to Longdo]
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees) [Add to Longdo]
しゃこ貝;硨磲貝(oK)[しゃこがい;シャコガイ, shakogai ; shakogai] (n) (uk) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae) [Add to Longdo]
すまじきものは宮仕え[すまじきものはみやづかえ, sumajikimonohamiyadukae] (exp) phrase indicating that it is better to work for oneself than to work for someone else [Add to Longdo]
たかなみ型護衛艦[たかなみがたごえいかん, takanamigatagoeikan] (n) Takanami class destroyer [Add to Longdo]
たま蜂;癭蜂(oK)[たまばち;タマバチ, tamabachi ; tamabachi] (n) (uk) gall wasp (any insect of family Cynipidae) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shěng, ㄕㄥˇ, ] variant of 省; tight-lipped; to examine; to watch; to scour (esp. Cantonese) [Add to Longdo]
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一家[yī jiā, ㄧ ㄐㄧㄚ, ] the whole family [Add to Longdo]
一家人[yī jiā rén, ㄧ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, ] household; the whole family [Add to Longdo]
一家子[yī jiā zi, ㄧ ㄐㄧㄚ ㄗ˙, ] the whole family [Add to Longdo]
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, / ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一见如故[yī jiàn rú gù, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨˋ, / ] familiarity at first sight [Add to Longdo]
七鳃鳗[qī sāi mán, ㄑㄧ ㄙㄞ ㄇㄢˊ, / ] lamprey (jawless proto-fish of family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
三弦[sān xián, ㄙㄢ ㄒㄧㄢˊ, ] sanxian, large family of 3-stringed plucked musical instruments, with snakeskin covered wooden soundbox and long neck, used in folk music, opera and Chinese orchestra [Add to Longdo]
三旬九食[sān xún jiǔ shí, ㄙㄢ ㄒㄩㄣˊ ㄐㄧㄡˇ ㄕˊ, ] in thirty days only nine meals (成语 saw); family on the brink of starvation; in dire straights [Add to Longdo]
三角锥[sān jiǎo zhuī, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄨㄟ, / ] triangular pyramid (math.) [Add to Longdo]
下架[xià jià, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄚˋ, ] to take down from the shelves (e.g. a contaminated product) [Add to Longdo]
不即不离[bù jí bù lí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ, / ] be neither too familiar nor too distant; keep sb at arm's length [Add to Longdo]
不对[bù duì, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] incorrect; wrong; amiss; abnormal; queer [Add to Longdo]
不是味儿[bù shì wèi er, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄦ˙, / ] not the right flavor; not quite right; a bit off; fishy; queer; amiss; feel bad; be upset [Add to Longdo]
世家[shì jiā, ㄕˋ ㄐㄧㄚ, ] family influential for generations; aristocratic family [Add to Longdo]
丘脑损伤[qiū nǎo sǔn shāng, ㄑㄧㄡ ㄋㄠˇ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] thalamic lesions [Add to Longdo]
丙氨酸[bǐng ān suān, ㄅㄧㄥˇ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] alanine (Ala), an amino acid [Add to Longdo]
中国伊斯兰教协会[Zhōng guó Yī sī lán jiào Xié huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Chinese Patriotic Islamic Association [Add to Longdo]
中举[zhòng jǔ, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄩˇ, / ] to pass imperial examination [Add to Longdo]
乙氨基[yǐ ān jī, ㄧˇ ㄢ ㄐㄧ, ] ethyalamino group [Add to Longdo]
二氯胺[èr lǜ àn, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄢˋ, ] dichloramine [Add to Longdo]
互相推诿[hù xiāng tuī wěi, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄟ ㄨㄟˇ, 诿 / ] mutually shirking responsibilities (成语 saw); each blaming the other; passing the buck to and fro; each trying to unload responsibilities onto the other [Add to Longdo]
亚科[yà kē, ㄧㄚˋ ㄎㄜ, / ] subfamily (taxonomy) [Add to Longdo]
亮氨酸[liàng ān suān, ㄌㄧㄤˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] leucine (Leu), an essential amino acid [Add to Longdo]
人家[rén jiā, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ, ] household; dwelling; family; sb else's house; household business; house of woman's husband-to-be [Add to Longdo]
人生路不熟[rén shēng lù bù shú, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄌㄨˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨˊ, ] everything is unfamiliar [Add to Longdo]
代拿买特[dài ná mǎi tè, ㄉㄞˋ ㄋㄚˊ ㄇㄞˇ ㄊㄜˋ, / ] dynamite (loan) [Add to Longdo]
伊斯兰会议组织[Yī sī lán Huì yì Zǔ zhī, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Organization of the Islamic Conference [Add to Longdo]
伊斯兰圣战组织[Yī sī lán shèng zhàn zǔ zhī, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄕㄥˋ ㄓㄢˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Islamic Jihad (Palestinian armed faction) [Add to Longdo]
[sì, ㄙˋ, ] to watch; to wait; to examine; to spy [Add to Longdo]
似曾相识[sì céng xiāng shí, ㄙˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, / ] déjà vu (the experience of seeing exactly the same situation a second time); seemingly familiar; apparently already acquainted [Add to Longdo]
倒插门[dào chā mén, ㄉㄠˋ ㄔㄚ ㄇㄣˊ, / ] to marry and live with the bride's family (inverting traditional Chinese expectations) [Add to Longdo]
侧链[cè liàn, ㄘㄜˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] side chain (used in classifying amino acids) [Add to Longdo]
杰米[jié mǐ, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄧˇ, / ] Jamie; Jim [Add to Longdo]
传世[chuán shì, ㄔㄨㄢˊ ㄕˋ, / ] handed down from ancient times; family heirloom [Add to Longdo]
传家宝[chuán jiā bǎo, ㄔㄨㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄅㄠˇ, / ] family heirloom [Add to Longdo]
倾家[qīng jiā, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄚ, / ] to ruin a family; to lose a fortune [Add to Longdo]
倾家荡产[qīng jiā dàng chǎn, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄚ ㄉㄤˋ ㄔㄢˇ, / ] to lose a family fortune (成语 saw) [Add to Longdo]
儒林外史[Rú lín Wài shǐ, ㄖㄨˊ ㄌㄧㄣˊ ㄨㄞˋ ㄕˇ, ] The Scholars, Qing dynasty novel by Wu Jingzi 吴敬梓, an extended satire on the Imperial Examination system [Add to Longdo]
凶年[xiōng nián, ㄒㄩㄥ ㄋㄧㄢˊ, / ] year of famine [Add to Longdo]
凶荒[xiōng huāng, ㄒㄩㄥ ㄏㄨㄤ, / ] famine ? drought [Add to Longdo]
内务[nèi wù, ㄋㄟˋ ˋ, / ] internal affairs; domestic affairs; family affairs; (trad.) affairs within the palace [Add to Longdo]
内眷[nèi juàn, ㄋㄟˋ ㄐㄩㄢˋ, / ] the females in a family; womenfolk [Add to Longdo]
全家[quán jiā, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄚ, ] whole family [Add to Longdo]
全家福[quán jiā fú, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄈㄨˊ, ] family portrait; picture of the entire family [Add to Longdo]
全景[quán jǐng, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄥˇ, ] panoramic view [Add to Longdo]
两河[liǎng hé, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄜˊ, / ] two rivers; Mesopotamia [Add to Longdo]
两河文明[liǎng hé wén míng, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] Mesopotamian civilization [Add to Longdo]
两河流域[liǎng hé liú yù, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ, / ] Mesopotamia [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
グローバルローミング[ぐろーばるろーみんぐ, guro-baruro-mingu] global roaming [Add to Longdo]
コードプログラミング[こーどぷろぐらみんぐ, ko-dopuroguramingu] code programming [Add to Longdo]
スーパミニ[すーぱみに, su-pamini] supermini [Add to Longdo]
ストリーマ[すとりーま, sutori-ma] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
ストリーミングテープ[すとりーみんぐてーぷ, sutori-mingute-pu] streaming tape [Add to Longdo]
ストリーミングテープ駆動機構[ストリーミングテープくどうきこう, sutori-mingute-pu kudoukikou] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
ダイナミサイザ[だいなみさいざ, dainamisaiza] serializer, parallel-serial converter, dynamicizer [Add to Longdo]
ダイナミック[だいなみっく, dainamikku] dynamic (an) [Add to Longdo]
ダイナミックルーティング[だいなみっくるーていんぐ, dainamikkuru-teingu] dynamic routing [Add to Longdo]
ダイナミックルート[だいなみっくるーと, dainamikkuru-to] dynamic route [Add to Longdo]
ダミーパラメタ[だみーぱらめた, dami-parameta] dummy parameter [Add to Longdo]
ダミーレコード[だみーれこーど, dami-reko-do] dummy record [Add to Longdo]
データの汚染[データのおせん, de-ta noosen] data corruption, data contamination [Add to Longdo]
ハミングコードチェック[はみんぐこーどちえっく, haminguko-dochiekku] Hamming code check [Add to Longdo]
ビデオストリーミング[びでおすとりーみんぐ, bideosutori-mingu] video streaming [Add to Longdo]
ファミコン[ふぁみこん, famikon] video game system ("family computer") [Add to Longdo]
ファミリーコンピューター[ふぁみりーこんぴゅーたー, famiri-konpyu-ta-] family computer [Add to Longdo]
フォントファミリ[ふぉんとふぁみり, fontofamiri] font family [Add to Longdo]
フレーミング[ふれーみんぐ, fure-mingu] framing [Add to Longdo]
プログラミング[ぷろぐらみんぐ, puroguramingu] programming [Add to Longdo]
プログラミングシステム[ぷろぐらみんぐしすてむ, puroguramingushisutemu] programming system [Add to Longdo]
プログラミング可能[プログラミングかのう, puroguramingu kanou] programmable (an) [Add to Longdo]
プログラミング環境[プログラミングかんきょう, puroguramingu kankyou] programming environment [Add to Longdo]
プログラミング言語[プログラミングげんご, puroguramingu gengo] programming language [Add to Longdo]
マイクロプログラミング[まいくろぷろぐらみんぐ, maikuropuroguramingu] microprogramming [Add to Longdo]
マルチプログラミング[まるちぷろぐらみんぐ, maruchipuroguramingu] multiprogramming [Add to Longdo]
モジュラプログラミング[もじゅらぷろぐらみんぐ, mojurapuroguramingu] modular programming [Add to Longdo]
ローミング[ろーみんぐ, ro-mingu] roaming [Add to Longdo]
家庭用[かていよう, kateiyou] for home (vs. business) use, residential use, family use [Add to Longdo]
関数形プログラミング[かんすうがたプログラミング, kansuugata puroguramingu] functional programming [Add to Longdo]
劇場並み[げきじょうなみ, gekijounami] theater quality (said of video) [Add to Longdo]
構造化プログラミング[こうぞうかプログラミング, kouzouka puroguramingu] structured programming [Add to Longdo]
刻みに[きさみに, kisamini] in steps of, in units of, calculated by [Add to Longdo]
刻み幅[きざみはば, kizamihaba] stride [Add to Longdo]
国際ローミング[こくさいローミング, kokusai ro-mingu] global roaming [Add to Longdo]
紙テープ[かみテープ, kami te-pu] paper tape, paper streamer [Add to Longdo]
紙詰まり[かみつまり, kamitsumari] paper jam [Add to Longdo]
紙送り[かみおくり, kamiokuri] paper feed [Add to Longdo]
時間刻み[じかんきざみ, jikankizami] clock tick [Add to Longdo]
整構造プログラミング[せいこうぞうプログラミング, seikouzou puroguramingu] structured programming [Add to Longdo]
製品ファミリー[せいひんファミリー, seihin famiri-] product family [Add to Longdo]
折りたたみ連続紙[おりたたみれんぞくし, oritatamirenzokushi] fanfold paper, zig-zag fold paper, z-fold paper [Add to Longdo]
前景画像[ぜんけいがぞう, zenkeigazou] foreground image, dynamic image [Add to Longdo]
多重プログラミング[たじゅうプログラミング, tajuu puroguramingu] multiprogramming [Add to Longdo]
動画像[どうがぞう, dougazou] foreground image, dynamic image [Add to Longdo]
動的[どうてき, douteki] dynamic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一族[いちぞく, ichizoku] die_ganze_Familie, die_ganze_Verwandtschaft [Add to Longdo]
三味線[しゃみせん, shamisen] dreisaitiges_jap.Zupfinstrument [Add to Longdo]
[かみ, kami] -oben [Add to Longdo]
[かみ, kami] der_obere_Teil [Add to Longdo]
上高地[かみこうち, kamikouchi] (Ausflugsort i.d.jap.Alpen) [Add to Longdo]
[なみ, nami] gewoehnlich, durchschnittlich [Add to Longdo]
並木[なみき, namiki] Baumreihe [Add to Longdo]
係累[けいるい, keirui] Familie, Familienangehoerige [Add to Longdo]
勇み足[いさみあし, isamiashi] Uebereifer, Unbesonnenheit [Add to Longdo]
包み紙[つつみがみ, tsutsumigami] Einwickelpapier, Packpapier [Add to Longdo]
[みなみ, minami] Sueden [Add to Longdo]
南アルプス[みなみあるぷす, minamiarupusu] Suedalpen (in Japan) [Add to Longdo]
南口[みなみぐち, minamiguchi] Suedausgang [Add to Longdo]
厄介者[やっかいもの, yakkaimono] Familie, Familienangehoerige, Klotz_am_Bein, -Last [Add to Longdo]
厚紙[あつがみ, atsugami] Pappe [Add to Longdo]
同姓[どうせい, dousei] derselbe_Familienname, Namensvetter [Add to Longdo]
名門[めいもん, meimon] beruehmte_Familie, vornehme_Familie [Add to Longdo]
吸い取り紙[すいとりがみ, suitorigami] Loeschpapier [Add to Longdo]
四畳半[よじょうはん, yojouhan] 4 1, 2 Tatami (Zimmergroesse) [Add to Longdo]
坂道[さかみち, sakamichi] Strasse_an_einem_Hang [Add to Longdo]
垣間見る[かいまみる, kaimamiru] neugierig_blicken, heimlich_blicken [Add to Longdo]
壁紙[かべがみ, kabegami] Tapete [Add to Longdo]
天照大神[あまてらすおうみかみ, amaterasuoumikami] Amaterasu Oumikami (Goettin) [Add to Longdo]
妻子[さいし, saishi] Frau_und_Kind(er), Familie [Add to Longdo]
[せい, sei] FAMILIENNAME [Add to Longdo]
[せい, sei] FAMILIENNAME [Add to Longdo]
姿見[すがたみ, sugatami] grosser_Spiegel [Add to Longdo]
婿養子[むこようし, mukoyoushi] in_die_Familie_aufgenommener, Schwiegersohn [Add to Longdo]
宗家[そうけ, souke] Hauptfamilie, Stammfamilie [Add to Longdo]
宗谷岬[そうやみさき, souyamisaki] (Nordspitze Hokkaidos) [Add to Longdo]
家事[かじ, kaji] Familienangelegenheiten, Hausarbeit [Add to Longdo]
家宝[かほう, kahou] Hausschatz, Familienschatz, Erbstueck [Add to Longdo]
家庭[かてい, katei] (das eigene) -Haus, Familie [Add to Longdo]
家庭欄[かていらん, kateiran] Familienteil [Add to Longdo]
家族[かぞく, kazoku] Familie [Add to Longdo]
家族連れ[かぞくづれ, kazokudure] mit_der_Familie [Add to Longdo]
川上[かわかみ, kawakami] Oberlauf [Add to Longdo]
平年並み[へいねんなみ, heinennami] wie_in_jedem_Jahr [Add to Longdo]
恋の悩み[こいのなやみ, koinonayami] Liebeskummer [Add to Longdo]
悔み[くやみ, kuyami] Beileid [Add to Longdo]
悔み状[くやみじょう, kuyamijou] Beileidsschreiben [Add to Longdo]
惰眠[だみん, damin] das_Dahindoesen, Traegheit [Add to Longdo]
手紙[てがみ, tegami] Brief [Add to Longdo]
手編み[てあみ, teami] das_Stricken_mit_der_Hand, das_Haekeln_mit_der_Hand, Handgestricktes [Add to Longdo]
手鏡[てかがみ, tekagami] Handspiegel [Add to Longdo]
折り紙[おりがみ, origami] Kunst_des_Papierfaltens (Origami) [Add to Longdo]
抱える[かかえる, kakaeru] in_den_Armen_tragen;, Kinder_haben, Familienangehoerige_haben, jemanden_anstellen, jemanden_einstellen [Add to Longdo]
拝み倒す[おがみたおす, ogamitaosu] jemandes_Einverstaendnis_erhalten [Add to Longdo]
挟み上げる[はさみあげる, hasamiageru] (mit_Essstaebchen) nehmen, aufnehmen [Add to Longdo]
挟み撃ち[はさみうち, hasamiuchi] Zangenbewegung, Zangenangriff [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top