Search result for

ale

(174 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ale-, *ale*
English-Thai: Longdo Dictionary
scale(vt) ปีน ไต่ (เขา)
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
shemale(n) ชายที่ทำศัลยกรรมเป็นผู้หญิง(กะเทย) แต่ยังคงอวัยวะเพศชายไว้อยู่
return on salesผลตอบแทนจากยอดขาย เช่น Although return on sales (ROS) is another tool used to analyze profitability, it is perhaps a better indication of efficiency.
art dealer(n ) ผู้ประกอบกิจการซื้อขายงานศิลปะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ale[N] เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่ทำจากข้าวมอลต์
aleph[N] ชื่อของอักษรตัวแรกในภาษาฮิบรู
alert[N] การเตือนภัย, Syn. alarm, signal, warning
alert[N] ช่วงเวลาที่มีอันตราย
alert[ADJ] ตื่นตัว, See also: ตั้งท่า, ระมัดระวัง, ไหวตัว, เตรียมพร้อม, Syn. watchful, wary, wide-awake
alert[VT] เตือน, See also: ทำให้ตระหนักถึงภัย, Syn. warn, signal, put on guard
alexia[N] การสูญเสียความสามารถในการอ่าน, Syn. word blindness
alembic[N] ภาชนะแก้วหรือโลหะที่ใช้ในการกลั่น
alert to[PHRV] เตรียมพร้อมสำหรับ, See also: เตรียมรับมือกับ, ทำให้ระมัดระวัง, Syn. awaken to
alertness[N] ความตื่นตัว, See also: ความระมัดระวัง, ความระวัง, การเตรียมพร้อม, Syn. watchfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ale(เอล) n. เครื่องดื่มที่ทำจากข้าว, มีแอลกอฮอล์ 6% โดยปริมาตร -alehouse n.
aleatoric(เอลิอะทอ' ริค) adj. ซึ่งผสมกันยุ่ง (ดนตรี) = aleatory
aleatory(เอลิอะทอ' รี) adj. แล้วแต่เหตุการณ์, แล้วแต่ดวง, ซึ่งผสมกันยุ่ง (ดนตรี) (of luck)
alec(แอล' ลิค) n. ปลา herring, เครื่องปรุงอาหารที่ผสมปลา herring
alee(อะลี') adj. adv. ไปทางใต้ลม, อยู่ใต้ลม
alegar(แอล' ลิการ์, เอ' ลิการ์) ale (ดู) เปรี้ยว
alehouse(เอล' เฮาซฺ) n. ร้ายขายเหล้าที่มี ale ขาย
alemanni((แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
alemannic(แอลลิแมน' นิค) ภาษาของ Alemanni, ซึ่งเกี่ยวกับ Alemanni
alembic(อะเลม' บิคป n. อุปกรณ์การต้มกลั่นที่มีปากหรือหัวเป็นจะงอย, สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์, สิ่งที่กลั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
ale(n) เหล้าอย่างอ่อน,เบียร์ชนิดหนึ่ง
alert(adj) ระมัดระวัง,เตรียมพร้อม,ว่องไว
alertness(n) ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ความว่องไว
bale(n) มัด,ห่อ,ม้วน,ก้อน
bale(vt) ทำให้เป็นมัด,ทำให้เป็นก้อน,บรรจุห่อ
baleful(adj) ร้ายแรง,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ
calendar(n) ปฏิทิน
calender(n) เครื่องรีดกระดาษ,เครื่องรีดผ้า
calender(vt) รีดให้เรียบ,กดให้เรียบ
coalesce(vi) รวมกัน,เชื่อมต่อกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aleatory contractสัญญาเสี่ยงโชค [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aleatory contractสัญญาที่มีผลตอบแทนไม่แน่นอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aleph-null; aleph-zeroอะเลฟศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
aleph-oneอะเลฟหนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
aleph-zero; aleph-nullอะเลฟศูนย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
aleuroneแอลิวโรน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aleurone layerชั้นแอลิวโรน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Alexandrianหินสมัยอะเลกซานเดรียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alexandrineบทร้อยกรองอะเล็กซันดรีน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
alexandriteอะเลกซานไดรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alertตื่นตัว [การแพทย์]
Alert Wakefulnessการรู้สติที่สมบูรณ์ [การแพทย์]
Alertnessความรู้ตัว, ตื่นตัว, การตื่นตัว, ความตื่นตัว [การแพทย์]
Alertness, Reboundการตื่นตัวที่สะท้อนกลับ [การแพทย์]
Aleuronอลิวรอน [การแพทย์]
Aleuroninอลิวโรนิน [การแพทย์]
Alexiaอ่านไม่ออก, ความลำบากในการอ่าน, อาการอ่านไม่ได้, การไม่สามารถเข้าใจความหมายของภาษาเขียน [การแพทย์]
Alexia without Agraphiaเขียนได้ถูกต้องแต่อ่านไม่ออกทั้งๆที่ตามองเห็น, อ่านไม่ออกทั้งๆที่ตามองเห็น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Alexander (name ) อเล็กซานเดอร์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Alex.อเล็กต์ Game Change (2011)
Alex.อเล็กซ์ Game Change (2011)
Alex.อเล็กซ์ The Silencer (2012)
ALEX:ในเขาวงกต Prisoners (2013)
That base cannot be allowed to alert the Jedi that we're coming.ะปล่อยให้ฐานนั่นส่งสัญญาณ เตือนเจไดไม่ได้ Rookies (2008)
Put the lookouts on full alert.คอยจับตาดูอย่าให้คลาดสายตา Lancelot (2008)
Two yards of ale? Two miles, more like.โอย แย่แฮะ เมาค้าง Lancelot (2008)
All units, stay on high alert.ทุกหน่วย เพิ่มการระวังภัย Duel of the Droids (2008)
Alerted to the bold prison break,เมื่อได้รับการเตือนภัย ถึงการแหกคุกที่อุกอาจนี้ Lair of Grievous (2008)
Be on alert for that Jedi.เราต้องเชื่อมั่นในตัวเจไดนั่น Bombad Jedi (2008)
- A pint of ale, chief.- เหล้ามอลต์ไพนท์นึง The Bank Job (2008)
And alert the Police Bureau when you see anyone distributing them!และก็แจ้งต่อตำรวจโบริง เมื่อพวกเจ้าพบใครก็ตามที่เผยแพร่มัน! Hong Gil Dong, the Hero (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aleThe alert guard perceived a dim shape in the distance.
aleAlex seemed to learn nouns such as "paper," "key" and "cork," and color names such as "red," "green" and "yellow."
aleHe is alert to every chance of making money.
aleThe hunter was alert to every sound and movement.
aleOne professor says that even if Alex is using words, it's wrong to call it a language.
aleI was on the alert for a fugitive criminal.
alePale ale is a low-alcohol beer.
aleHow many cars does Alex have?
aleThe soldiers were on the alert.
aleAlex names objects, like "walnut," "paper" and "corn.
aleA sparrow is very alert in its movements.
aleThe telephone is among the inventions attributed to Alexander Graham Bell.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบียร์[N] beer, See also: ale, Syn. เบียร์สด, Example: เบียร์นี้จืดชืดเหลือเกิน, Thai definition: น้ำเมาอย่างหนึ่งเป็นชนิดเมรัย
ชาคริต[V] alert, See also: be watchful, Syn. ตื่น, ระวัง, Notes: (สันสกฤต)
กากะทิง[N] Alexandria laurel, See also: Calophyllum inophyllum, Syn. กระทิง, Count unit: ต้น, Thai definition: เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง
ความตื่นตัว[N] attentiveness, See also: alert, awaking, activation, stir, Syn. ความกระตือรือร้น, Ant. ความเฉื่อยชา, Example: ทุกวันนี้คนไทยมีความตื่นตัวทางการเมืองกันมากขึ้น, Thai definition: ความเอาใจใส่ต่อเหตุการณ์และปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
ความสนุกสนานร่าเริง[N] enjoyment, See also: alertness, cheer, joyousness, liveliness, merriment, Syn. ความสนุกสนาน, ความร่าเริง, Ant. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Example: ประเพณีไทยมีการละเล่นที่แสดงออกถึงความสนุกสนานร่าเริงมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอฟริกากลาง[n. prop.] (Aepfarikā Klāng = Aeffrikā Klāng) EN: Central Africa   FR: Afrique centrale [f]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
อักษรโบราณ[n. exp.] (aksøn bōrān) EN: paleography   
อักษรตัวใหญ่[n. exp.] (aksøn tūa yai) EN: capital letter   FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]
อเล็กซานเดอร์ เฟลมิง[n. prop.] (Aleksāndoē Flēming) EN: Alexander Fleming   FR: Alexander Fleming
อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์[n. prop.] (Alēksāndoē Krēhaēm Bēl) EN: Alexander Graham Bell   FR: Alexander Graham Bell
อเล็กซานเดอร์มหาราช[n. prop.] (Alēksāndoē Maharāt) EN: Alexander the Great   FR: Alexandre le Grand
อาเลสซันโดร วอลตา[n. prop.] (Ālēssandrō Wøltā) EN: Alessandro Volta   FR: Alessandro Volta
อเมริกากลาง[n. prop.] (Amērikā Klāng) EN: Central America   FR: Amérique centrale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALE    EY1 L
ALEO    AA1 L IY0 OW0
ALEY    EY1 L IY0
ALES    EY1 L Z
ALEX    AE1 L AH0 K S
ALEC    AE1 L IH0 K
ALEEN    AH0 L IY1 N
ALEJO    AA0 L EY1 Y OW0
ALERT    AH0 L ER1 T
ALEPH    AA1 L AH0 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ale    (n) (ei1 l)
Alec    (n) (a1 l i k)
Alex    (n) (a1 l i k s)
alee    (j) (@1 l ii1)
ales    (n) (ei1 l z)
alert    (v) (@1 l @@1 t)
Aleppo    (n) (@1 l e1 p ou)
alerts    (v) (@1 l @@1 t s)
alexia    (n) (@1 l e1 k s i@)
alexic    (n) (@1 l e1 k s i k)

German-Thai: Longdo Dictionary
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Schale(n) |die, pl. Schalen| ชาม, See also: Schüssel
malen(vt) |malte, hat gemalt| วาดรูป, วาดภาพ (สังเกต: กรรมตรงของกิริยา malen เป็นภาพที่วาด) เช่น Kannst du mal einen Hund auf den Tisch malen? เธอช่วยวาดรูปสุนัขลงบนโตะหน่อยได้ไหม, See also: bemalen
bemalen(vt) |bemalte, hat bemalt| วาดภาพ, วาดรูป (สังเกต: กรรมตรงของกิริยา bemalen เป็นวัตถุที่ถูกวาดลงบน) เช่น Kannst du mal den Tisch mit einem Hund bemalen? เธอช่วยวาดรูปสุนัขลงบนโตะหน่อยได้ไหม, See also: malen
Finale(n) |das, pl. Finalen| รอบสุดท้าย, รอบชิงชนะเลิศ
Supraleiter(n) |der, pl. Supraleiter| ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
Maler(n) |der, pl. Maler| จิตรกร, นักวาดรูป
Malerin(n) |die, pl. Malerinnen| จิตรกรที่เป็นผู้หญิง, นักวาดรูป
Talent(n) |das, pl. Talente| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, See also: S. Begabung,
Filiale(n) |die, pl. Filialen| สำนักงานสาขา เช่น Eine neue Filiale unserer Bank liegt am Hauptbahnhof. สำนักงานสาขาใหม่ของธนาคารเราอยู่ติดกับสถานีรถไฟ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ale {n}; helles, obergäriges Bierale [Add to Longdo]
Bierstube {f}ale house [Add to Longdo]
Aleutenseeschwalbe {f} [ornith.]Aleutian Tern [Add to Longdo]
Aleutenalk {m} [ornith.]Cassin's Auklet [Add to Longdo]
Alexandrasittich {m} [ornith.]Princess Parrot [Add to Longdo]
Alexandersegler {m} [ornith.]Alexander's Swift [Add to Longdo]
Alexanderbülbül {m} [ornith.]Plain Greenbul [Add to Longdo]
Alexanderschnäpper {m} [ornith.]Fernando Po Batis [Add to Longdo]
Alektoweber {m} [ornith.]White-billed Buffalo Weaver [Add to Longdo]
Aleuten {pl} (Inselbogen zwischen Beringmeer und Pazifik) [geogr.]Aleutian Islands [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
châle(n) |m| ผ้าคลุมไหล่ชนิดหนา อาจทำด้วยผ้าขนสัตว์ เช่น châle en cachemire
maléfice(n) |m| คำสาป เช่น Avant longtemps, les cinéphiles seront lassés par ce long métrage qui tente, sans succès, d'expliquer les causes du terrible maléfice.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALE[エイエルイー, eierui-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer epitaxy; ALE [Add to Longdo]
AV女優[エーヴイじょゆう, e-vui joyuu] (n) (See アダルトビデオ) female porn star [Add to Longdo]
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl [Add to Longdo]
POS[ポス;ピーオーエス, posu ; pi-o-esu] (n) point of sale; POS [Add to Longdo]
POSシステム[ポスシステム;ピーオーエスシステム, posushisutemu ; pi-o-esushisutemu] (n) point of sales system; POS system [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚力山大帝[Yà lì shān dà dì, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ, / ] Alexander the Great [Add to Longdo]
亚历山大[Yà lì shān dà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ, / ] Alexander (name); Alexandria (town name) [Add to Longdo]
亚历山大大帝[Yà lì shān dà dà dì, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ, / ] Alexander the Great (356-323 BC) [Add to Longdo]
亚历山大里亚[Yà lì shān dà lǐ yà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄌㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Alexandria [Add to Longdo]
大仲马[dà zhòng mǎ, ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥˋ ㄇㄚˇ, / ] Alexandre Dumas, père [Add to Longdo]
失读症[shī dú zhèng, ㄕ ㄉㄨˊ ㄓㄥˋ, / ] alexia [Add to Longdo]
普希金[Pǔ xī jīn, ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄐㄧㄣ, ] Alexandr Sergeevich Pushkin (1799-1837), great Russian romantic poet [Add to Longdo]
卢卡申科[Lú kǎ shēn kē, ㄌㄨˊ ㄎㄚˇ ㄕㄣ ㄎㄜ, / ] Aleksandr Grigoryevich Lukachenko, president of Belarus from 1994 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] alert; nimble; quick [Add to Longdo]
阿列克西斯[Ā liè kè xī sī, ㄚ ㄌㄧㄝˋ ㄎㄜˋ ㄒㄧ ㄙ, 西] Alexis (name) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グレースケール[ぐれーすけーる, gure-suke-ru] gray scale [Add to Longdo]
グレゴリオ暦[ぐれごりおれき, guregorioreki] Gregorian calendar [Add to Longdo]
ダイアレクト[だいあれくと, daiarekuto] dialect [Add to Longdo]
パレット[ぱれっと, paretto] palette [Add to Longdo]
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] marker size scale factor [Add to Longdo]
メスコネクタ[めすこねくた, mesukonekuta] female connector [Add to Longdo]
リアルタイムカレンダ[りあるたいむかれんだ, riarutaimukarenda] real-time calendar [Add to Longdo]
格納メッセージ警報[かくのうメッセージけいほう, kakunou messe-ji keihou] stored message alert, MS [Add to Longdo]
係数器[けいすうき, keisuuki] coefficient unit, scale multiplier [Add to Longdo]
警報抽象操作[けいほうちゅうしょうそうさ, keihouchuushousousa] alert abstract-operation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ale \Ale\ ([=a]l), n. [AS. ealu, akin to Icel., Sw., and Dan.
   ["o]l, Lith. alus a kind of beer, OSlav. ol[u^] beer. Cf. Ir.
   ol drink, drinking.]
   1. An intoxicating liquor made from an infusion of malt by
    fermentation and the addition of a bitter, usually hops.
    [1913 Webster]
 
   Note: The word ale, in England and the United States, usually
      designates a heavier kind of fermented liquor, and the
      word beer a lighter kind. The word beer is also in
      common use as the generic name for all malt liquors.
      [1913 Webster]
 
   2. A festival in English country places, so called from the
    liquor drunk. "At wakes and ales." --B. Jonson."On ember
    eves and holy ales." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beer \Beer\, n. [OE. beor, ber, AS. be['o]r; akin to Fries.
   biar, Icel. bj?rr, OHG. bior, D. & G. bier, and possibly E.
   brew. [root]93, See {Brew}.]
   1. A fermented liquor made from any malted grain, but
    commonly from barley malt, with hops or some other
    substance to impart a bitter flavor.
    [1913 Webster]
 
   Note: Beer has different names, as {small beer}, {ale},
      {porter}, {brown stout}, {lager beer}, according to its
      strength, or other qualities. See {Ale}.
      [1913 Webster]
 
   2. A fermented extract of the roots and other parts of
    various plants, as spruce, ginger, sassafras, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Small beer}, weak beer; (fig.) insignificant matters. "To
    suckle fools, and chronicle small beer." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ale
   n 1: a general name for beer made with a top fermenting yeast;
      in some of the United States an ale is (by law) a brew of
      more than 4% alcohol by volume

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ALE
     Address Lifetime Expectation (org., IETF, IP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ALE
     Application Link Enabling (R/3, SAP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ALE
     Atlanta Linux Enthusiasts (org., Linux, user group)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ALE
     Atomic Layer Epitaxy (IC)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top