Search result for

alases

(150 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alases-, *alases*, alase
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา alases มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *alases*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't mean to alarm you, but I think I just jerked off Lester a little bit.ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เธอตกใจนะ แต่ว่าฉันทำให้เลสเตอร์มีอารมณ์นิดหน่อยอะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
[CAR ALARM CHIRPS]RocknRolla (2008)
[CAR ALARM RINGING HORN HONKING]RocknRolla (2008)
[ALARM STOPS RINGING]RocknRolla (2008)
He has unusually long arms and an alarmingly small neck.เขามีแขนที่ยาวแต่คอเล็กไปหน่อย RocknRolla (2008)
So, no locks broken? No alarms set off?- กุญแจไม่พัง สัญญาณก็ปกติเหรอ Chuck Versus the Marlin (2008)
I-I smell falafel.- ได้กลิ่นของอร่อย Chuck Versus the Marlin (2008)
My alarm broke and I couldn't find my phone.โทรศัพท์กูหาย เลยไม่ได้ตั้งปลุก Cold Ground (2008)
This here is what we call the Crystal Palace.ที่นี่เรียกันว่าแหล่งยาไอซ์ ...And the Bag's in the River (2008)
You know who lives in the palace? Meth-heads.นายรู้ไหมว่าใครอยู่ที่นี่ พวกหัวโจกปรุงยา ...And the Bag's in the River (2008)
- Mom was a waitress in Los Alamos and Dad said that thing to you.- แม่เป็นสาวเสิร์ฟในลอสอาลามอส และพ่อบอกคุณอย่างนั้น Cancer Man (2008)
- The alarm's going off. Check it out.- สัญญานเตือนภัยดัง ตรวจสอบด่วน A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)
Alaska. Singapore. I got a job there.อลาสก้า กับสิงคโปร์ ผมมีงานอยู่ที่นั่น Eagle Eye (2008)
No age limit, high salary?ไม่จำกัดอายุ เงินเดือนสูง Departures (2008)
We haven't discussed anything... salaries and other things...เรายังไม่ได้คุยอะไรกันเลย เงินเดือนและก็ทุกๆอย่าง Departures (2008)
The palace ...พระราชวัง Meet the Spartans (2008)
Your 20 "rims of your escalade ...และคนสวนคนโปรดของท่าน Meet the Spartans (2008)
But alas! Well on top of them.แต่ร่วงลงบนพวกเค้า Meet the Spartans (2008)
He might be the greatest musher in all of Alaska.เขาอาจจะเป็นนักแข่งรถเลื่อน ที่เก่งที่สุดในอลาสก้า Snow Buddies (2008)
Name's Shasta and I'm an Alaskan Husky.ชื่อฉันคือ เชสต้า พันธ์อลาสก้า ฮัสกื้ Snow Buddies (2008)
- Ferntiuktuk, Alaska. - Alaska?เฟิร์นทิยักทัก อลาสก้า อลาสก้าเหรอ ? Snow Buddies (2008)
You know, I'd be polite and ask if you are going to enter the dogsled race, but I think all of Alaska knows the answer to that question.และผมคงต้องถามตามมารยาทว่า คุณจะสมัครเข้าแข่งล้อเลื่อนหรือเปล่า แต่ผมว่าคนทั้งอลาสก้าก็รู้คำตอบอยู่แล้ว Snow Buddies (2008)
Sent that to every law enforcement agency from Timbuktu to Kalamazoo.ส่งไปถึงทุกหน่วยงาน ตั้งแต่ทิมบักทูยันคาลามาซู Snow Buddies (2008)
"In Alaska, there is a legend of the greatest of all sled dogs,"ในอลาสก้า มีตำนาน เกี่ยวกับสุนัขลากล้อเลื่อน Snow Buddies (2008)
- of the great Alaskan lead dogs. - You mean you'll help us?ของยอดสุนัขลากเลื่อนแห่งอลาสก้า แปลว่าท่านจะช่วยพวกเรา? Snow Buddies (2008)
Shasta, you are ready to take your place in your long lineage of great Alaskan lead dogs.เชสต้า เธอพร้อมที่จะ เข้ารับหน้าที่ ตามแบบอย่างอันยาวนาน ของสุนัขตัวนำแห่งอลาสก้าแล้ว Snow Buddies (2008)
It's the most treacherous race in all of Alaska.มันเป็นการแข่งขันที่ อันตรายที่สุดในอลาสก้า Snow Buddies (2008)
It's the seventh inning stretch. Time to balance my chi.เข้าสู้โค้งที่ 7 แล้ว ได้เวลาฝึกพลังสมดุลย์ของฉัน Snow Buddies (2008)
Yo, what's crackalakin'? What are you doing rolling' in this hood?โย่ เกิดไรขึ้น พ่อกับแม่มาทำไรแถวนี้ Snow Buddies (2008)
That's what's, um, crackalakin'.และนั่นคือเรื่องไรที่เกิดขึ้น Snow Buddies (2008)
This past week, the annual Ferntiuktuk Alaska Dog Sled Race was won by a team made up of Golden Retriever puppies.การแข่งขันสุนัขลากเลื่อนประจำปี ของเฟิร์นทิยักทัก อลาสก้า เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ชนะคือ ทีมสุนัขโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ Snow Buddies (2008)
That's what's, um, crackalakin'.และนั่นคือเรื่องไรที่เกิดขึ้น Snow Buddies (2008)
Name's Shasta, and I'm an Alaskan Husky.ฉันชื่อเชสต้า พันธ์อลาสกัน ฮัสกี้ Snow Buddies (2008)
They moved down here from Alaska, like, a few years ago.พวกเขาย้ายลงมา จากอลาสก้า Twilight (2008)
False alarm, I guess. Yeah.ฉันรู้ ใช่ มันน่ากลัว ฉันคิดว่างั้นนะ Twilight (2008)
Biology project. I ordered you the spinach salad.โทษทีค่ะ มาช้า ติดโปคเจคชีวะ Twilight (2008)
Send him to the palace later.ส่งเขาไปที่ปราสาทหลังเสร็จพิธี The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
These keys should get us into the palace.กุญแจนี่จะพาเราเข้าไปในปราสาท The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Intruders in the palace!มีผู้บุกรุกเข้าปราสาท The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
It would have been nice to live in a beautiful palace with lots of servants and fine linens.มันคงจะดีที่จะอยู่ในวังสวยๆ กับคนใช้มากมาย และผ้าลินินชั้นดี The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Especially since you tuck away a third of your salary saving for a boat we don't need.ยิ่งคุณเอาเงิน1/3 ไป เพื่อซื้อเรือที่เราไม่ต้องการ Fireproof (2008)
Yeah, and that's all you do. I pay all of our bills with my salary.ใช่ นั่นคือทั้งหมดที่คุณทำ แต่ฉันต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมด Fireproof (2008)
A salad,สลัด Transporter 3 (2008)
But you can tell me about it, over a nice schnitzel with kartoffelsalat I've prepared.เล่าให้ฟังสิ ไก่ทอด กับสลัดก่อน เป็นไง Transporter 3 (2008)
We believe the earth's rotation is slowing due to the solar system alignment with the black hole at the centre of the galaxy.เราเชื่อว่าโลกกำลังหมุนช้าลง ผลมาจากระบบสุริยะวางตัวแนวเดียวกับ หลุมดำที่ใจกลางกาเล็กซี่ 2012 Doomsday (2008)
We were in Alaska for 6 months setting migration patterns for the native American across the...เราอยู่ในอลาสก้ามา 6 เดือน วางแผนการอพยพ เพื่อชาวอเมริกันเพื่อข้ามผ่าน 2012 Doomsday (2008)
She's almost fully dialated.She's done fully dialated. 2012 Doomsday (2008)
She's fully dialated.She's fully dialated 2012 Doomsday (2008)
The Eldridge Sailors reported headaches and nausea afterthe experiment, so we're giving you Salamine for motion sickness, and a strong N-Sed for pain.ทหารของเรือรบ เอลดริจ รายงานว่า ปวดหัวและคลื่นใส้หลังการทดลอง... ดังนั้น เราจะให้ยาแก้เมา... และยาแก้ปวดอย่างแรง 100 Million BC (2008)
They rode a carpet like Aladdin.พวกเขานั่งพรมเหมือนอาละดินไง Sita Sings the Blues (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alaAlas, she died young.
alaWe dined off steak and salad.
alaHere we took the boat for Alaska.
alaThey snorted at their small salary.
alaIn the palace live the king and the queen.
alaHis salary is so small he must do odd jobs.
alaAre you content with your present salary?
alaThis alarm clock gains one minutes a day.
alaWe should strike a balance between our expenditure and income.
alaThey falsified the account balances to evade the tax.
alaThe boat was off balance because it was overload.
alaHe would not raise my salary.
alaI always thought that Shirley and Alan would get together.
alaThis salad tastes of lemon.
alaIf there is a big earthquake, the alarm will sound.
alaHis salary is double what it was seven years ago.
alaI'm a company man - an ordinary salaried office worker.
alaI'm Alan Tate, Terry Tate's son.
alaAll right, sir, The salad bar is over there.
alaHe is not content with his present salary.
alaThe trade balance registered a surplus of $76 billion, with exports reaching $314 billion and imports $238 billion.
alaHe learning French so as to get a better salary.
alaThe king and his family live in the royal palace.
alaI wake up at the sound of the alarm.
alaA population policy should be considered on the international view point so as to balance the interests of both sides.
alaPut the tomato salad in the refrigerator.
alaA calamity was avoided by sheer luck.
alaAlan Tate and I looked at one another for a while.
alaVisitors to the palace can still see this tennis court today.
alaWhat's included in the balance sheet?
alaThe supply-demand balance is relaxing.
alaTurn off the alarm.
alaI haven't seen Rick since he returned from New Zealand.
alaCan't you get by on your salary?
alaI'm managing scraping along on a small salary.
alaI'd like to be paid the balance in change.
alaHe was alarmed by the explosion.
alaTheir grapes suit my palate.
alaHe changed in the good company of the salary.
alaThey were the native New Zealanders before the Western people came.
alaHe is always complaining about his low salary.
alaThe whole population of New Zealand is 3,410,000, and one seventh of it are the Maori people.
alaThe salary of a teacher is lower than that of a lawyer.
alaShe is always complaining of her husbands small salary.
alaMy father banks part of his salary every week.
alaWork is not only important for economic benefits, the salary, but also for social and psychological needs, the feeling of doing something for the good of society.
alaHe has never really got over malaria he caught in the East during the war.
alaThe position carries with it an attractive salary.
alaHe gets a good salary.
alaAlas, he died young.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgleich {m}adjustment; balance; alignment [Add to Longdo]
Abgleichpunkt {m}balance point [Add to Longdo]
Abgleichschalter {m}balance switch [Add to Longdo]
Abgleichwiderstand {m} [electr.]balancing resistor; adjustable resistor; trimming resistor [Add to Longdo]
Aktivsaldo {n}; aktive Handelsbilanz [fin.]active trade balance [Add to Longdo]
Alabaster {m}alabaster [Add to Longdo]
Alabasterkarton {m}alabaster cardboard [Add to Longdo]
Alanin {n} [biochem.]Alanine [Add to Longdo]
Alarm {m} | Alarme {pl} | Alarm auslösen; Alarm geben | falschen Alarm gebenalarm | alarms | to give the alarm; to alarm | to cry wolf [Add to Longdo]
Alarmanlage {f}alarm system [Add to Longdo]
Alarmanzeige {f}alarm display [Add to Longdo]
Alarmausgangskarte {f}alarm output card [Add to Longdo]
Alarmbereitschaft {f} | in Alarmbereitschaftalert | on the alert [Add to Longdo]
Alarmeingangskarte {f}alarm input card [Add to Longdo]
Alarmeinrichtung {f}alarm equipment; alarm device [Add to Longdo]
Alarmglocke {f}alarm bell [Add to Longdo]
Alarmierung {f}alerting [Add to Longdo]
Alarmklingel {f}warning bell [Add to Longdo]
Alarmliste {f}alarm list [Add to Longdo]
Alarmmelder {m}alarm annunciator [Add to Longdo]
Alarmsignal {n}alarm signal; danger signal [Add to Longdo]
Alarmsignal {n}; Alarmruf {m}; Warnton {m} | Alarmsignale {pl}alert | alerts [Add to Longdo]
Alarmstufe {f}alert phase [Add to Longdo]
Alarmventil {n}alarm valve [Add to Longdo]
Alaun {m} [chem.]alum [Add to Longdo]
Alaunstift {m}styptic pencil [Add to Longdo]
Anfangsgehalt {n} | Anfangsgehälter {pl}starting salary | starting salaries [Add to Longdo]
Anfangssaldo {m}opening balance [Add to Longdo]
Angenehmheit {f}palatableness [Add to Longdo]
Anhebung {f} (von) | Anhebung der Gehälter um 3%increase; rise (in) | increase of 3% in salaries [Add to Longdo]
Atemzug {m}exhalation [Add to Longdo]
Aufstellung {f} einer Bilanzpreparation of a balance sheet [Add to Longdo]
Ausatmung {f}exhalation; breathing out [Add to Longdo]
Ausgewogenheit {f}; Ausgeglichenheit {f}balance [Add to Longdo]
Ausgleich {m} (für)balance (to) [Add to Longdo]
Ausgleicher {m}; Ausgleichregler {m}balancer [Add to Longdo]
Ausgleichkolben {m} [techn.]balance piston; dummy piston [Add to Longdo]
Ausgleichsgewicht {n}balance weight; counterweight [Add to Longdo]
Ausgleichsgewicht {n}; Balancier {m}balancer [Add to Longdo]
Ausgleichskondensator {m}balancing capacitor [Add to Longdo]
Ausgleichsleitung {f}balancing line [Add to Longdo]
Ausgleichsmaßnahme {f} | Ausgleichsmaßnahmen {pl}counterbalance; compensation; compensation measure | compensation measures [Add to Longdo]
Ausgleichschale {f} [techn.]balance piston shell [Add to Longdo]
Ausgleichswelle {f}balance shaft [Add to Longdo]
Ausgleichsziel {n}balancing objective [Add to Longdo]
Ausweis {m}; Personalausweis {m}identity card [Add to Longdo]
Ausweitung {f}extension; expansion; spreading; escalation [Add to Longdo]
Auswuchtkörper {m}; Auswuchtgewicht {n}counterbalancing weight [Add to Longdo]
Bakkalaureat {n}baccalaureate [Add to Longdo]
Balalaika {f}balalaika [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top