Search result for

ahanes

(177 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ahanes-, *ahanes*, ahane
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ahanes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ahanes*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Approach, Callahanการผ่าตัดเข้าสู่ข้อตะโพกด้านหน้าเฉียงข้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes. Lynn Monahan came to see you today.ใช่ ลินน์ โมนาแฮน ไปพบเธอเมื่อวาน Sisters of Dinah (2015)
It was built by the Shah Jahan for his favorite wife.มันถูกสร้างขึ้นโดย ชาห์ ชหานชีร์ สำหรับมเหสีองค์โปรดของพระองค์ VS. (2009)
♪ It was a pretty big deal for Diahann Carroll ♪อ้อ หรอ ฉันไม่ได้ดูน่ะ And Then There Were Fewer (2010)
Your prom date, Jill McManahan?เดทงานพรอมของนาย จิล แมคมานาแฮน? Bridesmaid Up! (2012)
Nancy Callahan.แนนซี่สิทธิชัย Sin City: A Dame to Kill For (2014)
Agent monahan has been suffering from delusions lately.ไม่อย่า จนท.โมนาฮานได้รับการทนทุกข์ กับการหลงผิดเมื่อไม่นานมานี้ Armageddon Protocol (2015)
Yeah. You got a pair of Larry Mahan's, shoulder size 11.มีรองเท้าบูทยี่ห้อลารี่ เมฮานส์ เบอร์ 11 มั้ย No Country for Old Men (2007)
Since Shahjahan built the Taj mahal in India... we will have to go there to see it... and you have always complained that you have never been thereตั้งแต่กษัตริย์จาฮานสร้างทัซมาฮานในอินเดีย เราจะไปดูที่นั่นกับตา... ลูกบ่นเสมอว่าไม่เคยเห็นที่นั่น Namastey London (2007)
Almost married Diahann Carroll.เกือบได้แต่งกับไดแอน แคร์รอล Frost/Nixon (2008)
How's Carnahan?คานาฮานเป็นไง Salvation (2013)
I'm sorry. Gavin Carnahan, I find you guilty of crimes against the Glades.ฉันขอโทษ กาวิน คานาฮาน ฉันพบว่าคุณมีความผิด Salvation (2013)
Oliver, it's over, Carnahan is dead.โอลิเวอร์ มันจบแล้ว คานาฮานตายแล้ว Salvation (2013)
I was the one who was supposed to find Carnahan, and I was the one who sent you that bogus location.ฉันเป็นคนที่ควรจะหาคานาฮานเจอ แต่ฉันก็ส่งคุณไปผิดที่ Salvation (2013)
Callahan totally thinks she's guilty.คัลลาแฮนเชื่อเต็มๆว่าเธอผิด Legally Blonde (2001)
Callahan asked to see you before you leave.คัลลาแฮนอยากพบเธอแน่ะ\ก่อนเธอกลับน่ะ Legally Blonde (2001)
Callahan never saw me as a lawyer... just as a piece of ass.คาลาฮานไม่เคยมองฉันในฐานะทนาย.. ก็แค่เครื่องระบายความใคร่ Legally Blonde (2001)
Callahan hit on her, so she quit.คัลลาฮานลวนลามเธอ เธอเลยออก Legally Blonde (2001)
Lend ahand.ยืมมือหน่อยซิ Ken Park (2002)
Sonderbahandlung special treatment meant the gas chamber or sometimes a bullet.คือ จัดการพิเศษ หมายถึงห้องรมแก๊สหรือบางครั้งก็ลูกกระสุน พวกเขาจะตอกตัวเลขลงไป The Corporation (2003)
- Flannahan's hole. - Flannahan's hole.Flannahan's Hole Mixology Certification (2010)
- Flannahan's hole is closed.- Flannahan's Hole ถูกปิดแล้ว Mixology Certification (2010)
Agent Conahan, this is Jurgen.จนท.คอร์นาฮาน นี่คือเยอร์เกน The Next Seduction (2011)
Sir, it's Conahan.หัวหน้าครับ ผมคอร์นาฮานนะ กำลังทำการนัดพบ The Next Seduction (2011)
I am telling you, sir, it could be linked to Conahan's murder.ผมกำลังบอกคุณอยู่ว่ามันอาจเชื่อมโยง ไปยังคดีฆาตกรรมคอร์นาฮานได้ The Next Seduction (2011)
- Lynn monahan.- ลินน์ โมนาฮาน Armageddon Protocol (2015)
I have Callahan, Royalton, and Levinthal.ก็มีคัลลาแฮน รอยอลตัน และ เลวินธอล Legally Blonde (2001)
Let's see, speak up in Callahan's class.ขอคิดก่อน พยายามแสดงความคิดเห็นในชั่วโมงของคัลลาแฮน Legally Blonde (2001)
I can't imagine doing... all this and Callahan's internship next year.ทั้งเรื่องเรียน แล้วยังจะต้องแย่งกันไปฝีกงานที่สำนักงานของคัลลาแฮนอีก Legally Blonde (2001)
Callahan's firm is defending a murder trial.สำนักงานของคัลลาแฮนรับคดีฆาตกรรม Legally Blonde (2001)
I'm just glad it's you and not Callahan.ดีใจนะที่เป็นเธอแทนที่จะเป็นคัลลาแฮน Legally Blonde (2001)
Professor Callahan says we really need your alibi.ศาสตราจารย์คัลลาแฮนต้องการหลักฐานจริงๆ Legally Blonde (2001)
Callahan only gave me that internship... because he liked the way I looked.คาลาฮานให้ฉันฝึกงานเพียงเพราะ... เขาชอบตัวฉัน Legally Blonde (2001)
Callahan did what?คาลาฮานทำอะไรนะ Legally Blonde (2001)
The hell with Callahan.คาลาฮานร้ายมาก Legally Blonde (2001)
- Mr. Callahan?- คุณคัลลาฮานล่ะคะ Legally Blonde (2001)
Kuningas, Richard Leijonamieli, meni pyhään maahan ja teki ristiretkeä kolme vuotta.กษัตริย์ ริชชาร์ดใจสิง, เดินทางไปดินแดนศักดิ์สิทธ์และสงครามครูเสทเป็นเวลา3ปี. Kingdom of Heaven (2005)
I think I'm just gonnahang here for a bit.ฉันคิดว่า ฉันจะอยู่ ที่นี่แค่ แป๊ปเดียว Bad News Blair (2007)
That Father Callahan now. Take him, Monty.ว่าพระบิดาสิทธิชัยขณะนี้ พาเขามอนตี้ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Misch-Misch, Khartoum, Ali, Fahani and Aba.มิชมิช,คาร์ทูม อาลี,ฟาฮานี่ และ อบา Tracks (2013)
Gavin Carnahan.กาวิน คาร์นาฮาน Salvation (2013)
Judge Monahan, thank you so much for--ผู้พิพากษาโมโนฮาน ขอบคุณมาก ๆ สำหรับ Endgame (2013)
Hi. Lynn Monahan. Where can I find her, please?หวัดดี ลินน์ โมนาแฮน ผมเยี่ยมเธอได้ที่ไหน Emma Wilson's Father (2015)
- Lynn Monahan.- ลินน์ โมนาฮาน Trust No One (2015)
Callahan Institute is the leading brain-injury clinic in the Pacific Rim.สถาบันคาราฮานเป็นคลินิครักษาผู้ป่วยทางสมองชั้นนำในแปซิฟิกนี้ 50 First Dates (2004)
We are funded out of Sandusky, Ohio by T.B. Callahan the automotive-components tycoon and philanthropist.เราก่อตั้งมาจากแซนดัสกี โอไฮโอ โดยทีบี คาราฮาน เจ้าพ่อส่วนประกอบรถยนต์ และยังเป็นคนใจบุญสุนธาร 50 First Dates (2004)
Annan jokaiselle sielulle turvallisen matkan kristittyjen maahan. Jokaiselle.ข้าจะให้ความปลอดภัยแก่ทุกคน และพาไปดินแดนคริสเตียน. Kingdom of Heaven (2005)
Callahan...คอลลาฮาน English, Fitz or Percy (2005)
Shah Jahan built the Taj Majal as a monument to his undying love for his wife.ชาห์ จาฮาน สร้าง ทัช มาฮาล เป็นอนุสรน์สถานแสดงความรักที่มีต่อภรรยา Pilot (2005)
I am Mr. Sahani from the New South Wales..ผมชาฮานิ จากรัฐนิวเซาท์เวลส์... Heyy Babyy (2007)
Phra Arahan.Phra ArahanAnna and the King (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ahanI planned to say this later on but in Katahane there is no such thing as a 'bit part'.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุกดาหาร[N] Mukdahan, See also: name of a province in north-eastern Thailand, Syn. จังหวัดมุกดาหาร, Example: มุกดาหารเป็นเมืองเล็กๆ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส มีไมตรี มีวิถีชีวิตแบบชนบท, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานของไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
จังหวัดมุกดาหาร[n. prop.] (Jangwat Mukdāhān) EN: Mukdahan province   FR: province de Mukdahan [f]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร[org.] (Mahāwitthayālai Thēknōlōyī Mahānakhøn) EN: Mahanakorn University of Technology (UMT)   FR: université de technologie Mahanakorn (MUT) [f]
มุกดาหาร[n. prop.] (Mukdāhān) EN: Mukdahan (Northeast)   FR: Mukdahan (Nord-Est)

CMU English Pronouncing Dictionary
BAHAN    B AE1 HH AH0 N
KAHAN    K AH0 HH AA1 N
MAHAN    M EY1 AH0 N
CAHAN    K AE1 HH AH0 N
GAHAN    G AE1 HH AH0 N
ASAHAN    AE1 S AH0 HH AE0 N
MAHANY    M AE1 HH AH0 N IY0
TEAHAN    T IY1 AH0 N
TRAHAN    T R AE1 HH AH0 N
KAHANE    K AH0 HH AA1 N EY2
BEAHAN    B IY1 HH AH0 N
SHAHAN    SH AE1 HH AH0 N
KAHANE    K AH0 HH EY1 N
LANAHAN    L AE1 N AH0 HH AE0 N
LENAHAN    L EH1 N AH0 HH AE0 N
STRAHAN    S T R AE1 HH AH0 N
MAHANEY    M AH0 HH EY1 N IY0
MANAHAN    M AE1 N AH0 HH AE0 N
MCCAHAN    M AH0 K AE1 N
MCGAHAN    M AH0 G AE1 HH AH0 N
MORAHAN    M AO1 R AH0 HH AE0 N
MONAHAN    M AA1 N AH0 HH AE0 N
SHEAHAN    SH IY1 AH0 N
MCMAHAN    M AH0 K M EY1 HH AH0 N
MINAHAN    M IH1 N AH0 HH AE0 N
CALAHAN    K AE1 L AH0 HH AE0 N
KAHAN'S    K AH0 HH AA1 N Z
CONAHAN    K AA1 N AH0 HH AE0 N
DIAHANN    D AY2 AE1 N
HANAHAN    HH AE1 N AH0 HH AE0 N
HARAHAN    HH AE1 R AH0 HH AE2 N
HOLAHAN    HH AA1 L AH0 HH AE0 N
MOYNAHAN    M OY1 N AH0 HH AE0 N
CARNAHAN    K AA1 R N AH0 HH AE0 N
SHANAHAN    SH AE1 N AH0 HH AE0 N
CALLAHAN    K AE1 L AH0 HH AE2 N
GALLAHAN    G AE1 L AH0 HH AE0 N
GARRAHAN    G AE1 R AH0 HH AE0 N
GRANAHAN    G R AE1 N AH0 HH AE0 N
HALLAHAN    HH AE1 L AH0 HH AE0 N
HANRAHAN    HH AE1 N R AH0 HH AE0 N
MAHANNAH    M AH0 HH AE1 N AH0
SHANNAHAN    SH AE1 N AH0 HH AE0 N
BRESNAHAN    B R EH1 S N AH0 HH AE0 N
BROSNAHAN    B R AA1 S N AH0 HH AE0 N
OCALLAHAN    OW0 K AE1 L AH0 HH AE2 N
MCLANAHAN    M AH0 K L AE1 N AH0 HH AE0 N
STRANAHAN    S T R AE1 N AH0 HH AE0 N
DELAHANTY    D EH1 L AH0 HH AH0 N T IY0
MCCLANAHAN    M AH0 K L AE1 N AH0 HH AE0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Esfahan    (n) (i2 s f @ h aa1 n)
Sabahan    (n) (s uh1 b @ h @ n)
Callahan    (n) (k a1 l @ h a n)
Sabahans    (n) (s uh1 b @ h @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
過半[かはん, kahan] Thai: ส่วนมาก เกินกว่าครึ่ง English: the greater part

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ahantafrankolin {m} [ornith.]Ahanta Francolin [Add to Longdo]
Nahanfrankolin {m} [ornith.]Nahan's Francolin [Add to Longdo]
Esfahan; Isfahan (Stadt in Iran)Esfahan; Isfahan (city in Iran) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おばはん[, obahan] (n,adj-na) (1) (ksb [Add to Longdo]
アウロノカラハンスバエンシィ[, auronokarahansubaenshii] (n) Aulonocara Fort Maguire (species of peacock cichlid, Aulonocara hansbaenschi); firebird cichlid [Add to Longdo]
エアハンマー[, eahanma-] (n) air hammer [Add to Longdo]
セダカハナアイゴ[, sedakahanaaigo] (n) Siganus woodlandi (species of rabbitfish found in New Caledonia) [Add to Longdo]
ナガハナメジロザメ[, nagahanamejirozame] (n) night shark (Carcharhinus signatus, species of nocturnally active requiem shark found in the Atlantic Ocean) [Add to Longdo]
フォアハンド[, foahando] (n) forehand; (P) [Add to Longdo]
ポリメラーゼ連鎖反応法[ポリメラーゼれんさはんのうほう, porimera-ze rensahannouhou] (n) polymerase chain reaction (PCR) [Add to Longdo]
一次又は二次局[いちじまたはにじきょく, ichijimatahanijikyoku] (n) {comp} primary; secondary [Add to Longdo]
遠きは花の香近きは糞の香[とおきははなのかちかきはくそのか, tookihahananokachikakihakusonoka] (exp) it's human nature to consider things that are afar as beautiful and things that are up close as unsightly [Add to Longdo]
下半[かはん, kahan] (n) lower half [Add to Longdo]
下半期[しもはんき(P);かはんき, shimohanki (P); kahanki] (n) the last half-year; second half of the year; (P) [Add to Longdo]
下半身[かはんしん(P);しもはんしん, kahanshin (P); shimohanshin] (n) lower half of body; (P) [Add to Longdo]
加判[かはん, kahan] (n,vs) affixing a seal [Add to Longdo]
加判人[かはんにん, kahannin] (n) signatory [Add to Longdo]
可搬型[かはんがた, kahangata] (n,adj-no) {comp} portable [Add to Longdo]
可搬式[かはんしき, kahanshiki] (n) portable [Add to Longdo]
可搬性[かはんせい, kahansei] (n) portability [Add to Longdo]
家常茶飯[かじょうさはん, kajousahan] (n) everyday occurrence; commonplace of life; nothing out of the ordinary [Add to Longdo]
河畔[かはん, kahan] (n) riverside; (P) [Add to Longdo]
迦楼羅[かるら, karura] (n) Garuda or Garua (man-bird deity and 'vahana' of Hindu-Buddhist myth) [Add to Longdo]
過半[かはん, kahan] (n,adj-no) the greater part [Add to Longdo]
過半数[かはんすう, kahansuu] (n) majority; (P) [Add to Longdo]
過般[かはん, kahan] (n-adv,n-t) some time ago; recently [Add to Longdo]
過般来[かはんらい, kahanrai] (adv) for some time [Add to Longdo]
眼瞼閉鎖反射[がんけんへいさはんしゃ, gankenheisahansha] (n) (obsc) (See 瞬目反射) blink reflex [Add to Longdo]
奇妙な話だが[きみょうなはなしだが, kimyounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell [Add to Longdo]
脚絆;脚半[きゃはん, kyahan] (n) gaiters; leggings [Add to Longdo]
教唆犯[きょうさはん, kyousahan] (n) criminal instigator [Add to Longdo]
隅田川花火大会[すみだがわはなびたいかい, sumidagawahanabitaikai] (n) Sumida River Firework Festival (Tokyo) [Add to Longdo]
見ぬが花[みぬがはな, minugahana] (exp) (id) Prospect is often better than possession [Add to Longdo]
言わぬが花[いわぬがはな, iwanugahana] (exp) some things are better left unsaid; silence is golden [Add to Longdo]
誤差範囲[ごさはんい, gosahan'i] (n) {comp} error range [Add to Longdo]
孝行をしたい時分に親は無し[こうこうをしたいじぶんにおやはなし, koukouwoshitaijibunnioyahanashi] (exp) (id) When you wish to be filial, your parents are gone [Add to Longdo]
七半[ななはん, nanahan] (n) (sl) 750cc motorcycle [Add to Longdo]
手が離せない[てがはなせない, tegahanasenai] (exp) having to continue doing the work at hand; right in the middle of something [Add to Longdo]
親は無くても子は育つ[おやはなくてもこはそだつ, oyahanakutemokohasodatsu] (exp) (id) Nature itself is a good mother [Add to Longdo]
尋常茶飯[じんじょうさはん, jinjousahan] (n,adj-na,adj-no) everyday occurrence; commonplace of life; nothing out of the ordinary [Add to Longdo]
生半可[なまはんか, namahanka] (adj-na,n) superficial; half-hearted [Add to Longdo]
赤鼻[あかはな, akahana] (n) red nose [Add to Longdo]
絶対過半数[ぜったいかはんすう, zettaikahansuu] (n) absolute majority [Add to Longdo]
浅縹[あさはなだ, asahanada] (n) pale indigo [Add to Longdo]
早花咲月[さはなさづき, sahanasaduki] (n) (See 弥生・1) third lunar month [Add to Longdo]
茶飯事[さはんじ, sahanji] (n) commonly occurring thing; commonplace event; bread and butter item [Add to Longdo]
丁か半か[ちょうかはんか, choukahanka] (n) even or odd [Add to Longdo]
朝飯(P);あさ飯[あさめし(P);あさはん, asameshi (P); asahan] (n) breakfast; (P) [Add to Longdo]
通過判定[つうかはんてい, tsuukahantei] (n) {comp} pass (verdict) [Add to Longdo]
日常茶飯[にちじょうさはん, nichijousahan] (n) an everyday occurrence [Add to Longdo]
日常茶飯事[にちじょうさはんじ, nichijousahanji] (n) everyday occurrence [Add to Longdo]
白羽の矢が立つ[しらはのやがたつ, shirahanoyagatatsu] (exp,v5t) to be selected (from among many people) [Add to Longdo]
白羽の矢を立てる[しらはのやをたてる, shirahanoyawotateru] (exp,v1) (See 白羽の矢が立つ) to select someone (out of many people) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大乘[dà chéng, ㄉㄚˋ ㄔㄥˊ, ] Mahayana, the Great Vehicle; Buddhism based on the Mayahana sutras, as spread to Central Asia, China and beyond [Add to Longdo]
小乘[xiǎo chéng, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ, ] Hinayana, the Lesser Vehicle; Buddhism in India before the Mayahana sutras [Add to Longdo]
彭亨[Péng hēng, ㄆㄥˊ ㄏㄥ, ] Pahang province of Malaysia [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
β版[べたはん, betahan] beta version [Add to Longdo]
一次又は二次局[いちじまたはにじきょく, ichijimatahanijikyoku] primary, secondary [Add to Longdo]
可搬型[かはんがた, kahangata] portable (a-no) [Add to Longdo]
可搬性[かはんせい, kahansei] portability [Add to Longdo]
誤差範囲[ごさはんい, gosahan'i] error range [Add to Longdo]
通過判定[つうかはんてい, tsuukahantei] pass (verdict) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
三浦半島[みうらはんとう, miurahantou] (Halbinsel suedlich von Kamakura) [Add to Longdo]
河畔[かはん, kahan] Flussufer [Add to Longdo]
過半数[かはんすう, kahansuu] Mehrheit, Majoritaet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top