Search result for

walkmans

(55 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -walkmans-, *walkmans*, walkman
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา walkmans มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *walkmans*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, it's not a Walkman, it's an iPod, sir.มันไม่ใช่วอล์คแมน มันเป็นไอพอดครับ Fighting (2009)
(HEART OF GLASS PLAYING ON WALKMAN)(HEART OF GLASS PLAYING ON WALKMANSuper 8 (2011)
Walkman. It's like a stereo.วอล์คแมน มันเหมือนกับวิทยุ Super 8 (2011)
You shouldn't have killed my mom, and squished my Walkman.แกไม่ควรฆ่าแม่ฉัน พังวอลค์แมนฉัน Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Excuse me, do you have a Walkman for playing cassette tapes?ขอโทษนะ, คุณมี walkman ที่เล่นเทปคาสเซ็ทหรือป่าวค่ะ? Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Let's both send postcards and see who gets the Walkman firstอะไรนะ? เรา 2 คนมาส่งโปสการ์ดกัน Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Please listen to this on the Walkman you won with your terrible lieดังนั้น ฉันจึงตัดสินใจที่จะบันทึกสิ่งนี้ให้เธอ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Dean, I know what an EMF meter is, but why is that it looks like as a busted up walkman?ดีน ฉันู้ว่าEMFมิเตอร์คืออะไร แต่ทำไมไอ้ตัวนี้มันดูเหมือนวอล์คแมนเลย Phantom Traveler (2005)
I'm in too. I have to find my walkman.ฉันก็จะไป ฉันมีเส้นทางลูกผู้ชายที่ตามหาอยู่ Gangster High (2006)
Oh... (RAP MUSIC PLAYING ON WALKMAN)มันไม่ใช่การทำเพื่อคนอื่น ทั้งหมดหรอก,เซน ผมรู้สึกว่าเราจะพบกับ ความระแวงสงสัยอย่างมากจากผู้คนเหล่านี้ Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
(RAP MUSIC PLAYING ON WALKMAN)เสียงนั่น Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
- You broke my Walkman.- Jetzt ist mein Walkman kaputt. Explorers (1985)
Microwave ovens, pocket calculators Walkmans, digital watches and miniature television sets.Mikrowellenherde, Computertaschenrechner, Walkmans, Digitaluhren, Miniaturfernsehapparate. Peggy Sue Got Married (1986)
With the Walkmans and the running shoes and the "rather go to aerobics than fuck," forget about it.Die mit den Walkmans und den Laufschuhen und der "lieber zur Aerobic als Ficken" -Einstellung. - Vergiss die. Salvador (1986)
- How are you doin' - (music on stereo)- Wie geht's? - (Musik aus WalkmanTroll (1986)
[Faye] Never heard anything like that in my life.Sie hörten es auf Ihrem WalkmanAmen... Send Money (1987)
Stick around here and look at the girls?Ich hab bloß den Walkman frisiert. Amen... Send Money (1987)
Take off your headphones.Kannst du den Walkman abnehmen? Sound and Fury (1988)
Nobody move! My walkman and Osvaldo's money are missing!Bevor ihr geht, mein Walkman ist weg und Osvaldos Geld auch! Tie Me Up! Tie Me Down! (1989)
- My walkman!- Mein WalkmanTie Me Up! Tie Me Down! (1989)
Oh, if it's the crying thing, I can wear my Walkman.Oh, wenn's um das Weinen geht, ich kann auch meinen Walkman aufziehen. Baby, Come Back (1989)
You know, like my music, my Walkman, my overnight bag my make- up.Du weißt schon, meine Musik, meinen Walkman, meine Übernachtungstasche... mein Schminkzeug. Fair Exchange (1989)
I got a Walkman for 5 bucks once.Ich habe so mal einen Walkman für $5 bekommen. Oh, What a Feeling (1989)
If I didn't, Al would still be wearing the Walkman.Sonst würde Al immer noch den Walkman tragen. The Bald and the Beautiful (1989)
Instead I'm broke, I was shot at, I was in a bus that flipped over 20 times, I broke my walkman and I was hit by a big truck.Stattdessen bin ich pleite, wurde beschossen, saß in einem Bus, der sich 20 Mal überschlagen hat, mein Walkman ist kaputt und ich wurde von einem LKW angefahren. Another 48 Hrs. (1990)
Give me back my Walkman.Geben Sie mir meinen Walkman zurück. Desperate Hours (1990)
A Walkman!Ein WalkmanNeedful Things (1993)
Yeah, it's like a Walkman, except it's a computer.Ist das so was wie ein Walkman? Ja, ein Walkman mit einem Computer. Slaughter of the Innocents (1993)
- He's looking for his Walkman.- Er sucht seinen WalkmanThe Indian in the Cupboard (1995)
Damn, what should we do with this walkman?Scheisse, was soll ich mit dem Walkman machen? Pretty Village, Pretty Flame (1996)
His Walkman.Sein WalkmanSmilla's Sense of Snow (1997)
You're wearing a Walkman.Das ist doch 'n Walkman, oder? Truth or Consequences, N.M. (1997)
What the fuck do you think they call it a Walkman for?Wozu zum Teufel denkst du, nennt man das Ding WalkmanTruth or Consequences, N.M. (1997)
Give me back my Walkman!Gib mir meinen WalkmanThe One with the 'Cuffs (1997)
I actually did borrow your Walkman!Ich habe tatsächlich leihen WalkmanThe One with the 'Cuffs (1997)
Or it could be your Walkman there.Oder dein Walkman da. The Pothole (1997)
To listen to the game with.Das, das ist doch bloß mein Radio-WalkmanTorrente, el brazo tonto de la ley (1998)
Let me get my Walkman.Ich hole meinen WalkmanPsycho (1998)
- I'm gonna buy a Walkman with my half.- Und ich mir einen WalkmanCartman's Mom Is a Dirty Slut (1998)
I brought your Walkman.Ich habe dir den Walkman mitgebracht. Les passagers (1999)
Everyone was talkin' real slow, like when the battery's down on your Walkman.Alle haben ganz langsam gesprochen,... ..wie wenn im Walkman die Batterien nachlassen. A Matter of Time (1998)
Maybe I'd sit through a couple of more operas with Frenchy especially now since they got the new Sony Walkmans.Zum Beispiel mehr Opern ertragen. Jetzt, wo es diese neuen Sony-Walkmans gibt. Small Time Crooks (2000)
Shut the fuck up. I gave you the Walkman!Hast du nicht eben einen Walkman gekriegt, Schlampe? Amores Perros (2000)
Walkmans!Walkmans! Manny's First Day (2000)
"no Walkmans...""keine Walkmans..." Manny's First Day (2000)
Want me to hold your Walkman?Soll ich deinen Walkman halten? Hardball (2001)
Receiver and recorder disguised as a Walkman.Empfänger und Rekorder sind als Walkman getarnt. The Experiment (2001)
That Walkman makes you very unapproachable.Und der Walkman lässt Sie unnahbar erscheinen. Like Mother, Like Daughter (2001)
I don't see how reading a book or listening to a Walkman is hurting anyone.Ich bezweifle, dass Walkman hören oder Bücher lesen anderen schadet. Like Mother, Like Daughter (2001)
I told you to take that Walkman home.Ich habe dir gesagt, dass der Walkman hier nichts zu suchen hat. Secretary (2002)

CMU English Pronouncing Dictionary
WALKMAN    W AO1 K M AE2 N
WALKMAN    W AO1 K M AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォークマン[, uo-kuman] (n) Walkman; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
袖珍音响[xiù zhēn yīn xiǎng, ㄒㄧㄡˋ ㄓㄣ ㄒㄧㄤˇ, / ] pocket stereo; walkman [Add to Longdo]
随身听[suí shēn tīng, ㄙㄨㄟˊ ㄕㄣ ㄊㄧㄥ, / ] Walkman (trademark); portable stereo [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top