Search result for

uwes

(103 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uwes-, *uwes*, uwe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา uwes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *uwes*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- but we need to get to Niuwry and put a bullet in Jimmy. - No.- เเต่เราต้องอาศัยสภาของกองทัพบก และบีบให้จิมมี่ยอมสารภาพผิด Fírinne (2010)
I mean, think abouw many people we've gotten killed, Sam.I mean, think abouw many people we've gotten killed, Sam. Point of No Return (2010)
I puweird things in your food.ฉันใส่อะไรประหลาดๆลงไปในอาหารของเธอ Duets (2010)
Uwah!เฮ้ย! Hanamizuki (2010)
Uwah!เฮ้ย! Hanamizuki (2010)
Uwah, what dirty handwriting.อ้าย ลายมือสกปรกชะมัด Hanamizuki (2010)
Uwah. Ouch. Ow.เฮ้ย เฮ้ย โอ๊ย Hanamizuki (2010)
We have the HuWon fashion show in an hour.พวกเรามีงานแฟชั่นโชว์ ฮูวอนต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้านะ Oh! My Lady (2010)
The Haeshin Group is having the Kuwait oil company Aramkum carry out the plant construction in collaboration with General Sparky.บริษัทเฮชินกรุ๊ป มี\ธุรกิจก่อนสร้างใหญ่ในคูเวต ให้ความร่วมมือกับ บ.เจเนอรอล สปาร์กกี้ Episode #1.2 (2010)
It's Maester Luwin, my Lord.เมยสเตอร์ลูวินขอพบครับ ใต้เท้า Winter Is Coming (2011)
thatyouworknextto, youworkforthem and with all work with.คนที่นั่งทำงานข้างคุณ คุณทำงานให้เขา และทำงานกับเขา Final Destination 5 (2011)
Maester Luwin says the most dangerous time has passed.เมยสเตอร์ลูวินบอกแล้วว่า ช่วงที่เสี่ยงที่สุดผ่านไปแล้ว The Kingsroad (2011)
Miyazaki considers Sun a hero who will save China. Kang Youwei claimed Sun is illiterate.คังโหว่ยเหวยอ้างว่าซุนไม่รู้หนังสือ อู๋จื่อฮุ่ยบอกว่าซุนเป็นบัณฑิตคนขยัน 1911 (2011)
It's true, isn't it, what Maester Luwin says about my legs?เรื่องจริง ใชไหม ที่เมยสเตอร์ลูวิน พูดเรื่องขาข้า Lord Snow (2011)
Listen to Maester Luwin. Look after your little brother.เชื่อฟังเมสเตอร์ลูวินนะ แล้วดูแลน้องชายตัวเล็กด้วย The Pointy End (2011)
Yoshinobu-san is conversing with Satsuma, Tosa, Echizen and the influential lords of Uwajima's four fief's.ท่านโชกุนสนทนากับ สัทสุมะ โทสะ เอซิเซน ต่างเป็นตระกุลใหญ่ Episode #2.7 (2011)
This will not stand, this aggression against Kuwait.Grace (2011)
This will not stand, this aggression against, uh, Kuwait.กระแสความรุนแรง, ต่อต้านคูเวต จะไม่ยุติเพียงเท่านี้ Clean Skin (2011)
They were both communication clerks at Camp Patriot in Kuwait.ทั้งคู่เป็นเสมียนในหน่วยสื่อสาร ที่ค่ายแพททริออทในคูเวต Dorado Falls (2011)
This will not stand, this aggression against, uh, Kuwait.กระแสความรุนแรง, ต่อต้านคูเวต Semper I (2011)
He fences Corvettes to Kuwait.เขา Corvettes รั้วไปคูเวต. The Iceman (2012)
"get the hell out of Kuwait."ก็ไสหัวออกไปจากคูเวตซะเหอะ" Pitch Perfect (2012)
"Hito no teni rori korekara seitoun yakuwari wo hatasu kono Ken wo tataer.""Hito no teni rori korekara seitoun yakuwari wo hatasu kono Ken wo tataer." Party On, Garth (2012)
I did a lot of reseah, trying to get that honorable discharge status, and-and he did a lot of really great things in Kuwait, you know?ผมค้นคว้ามาพอสมควร พยายามทำความเข้าใจกับการปลดประจำการอย่างสมเกียรติ และๆ พ่อก็ทำ Goodbye (2012)
Ask your Maester Luwin.ถามเมยสเตอร์ลูวินเจ้าสิ The Ghost of Harrenhal (2012)
This will not stand, this aggression against, uh, Kuwait.ปธน.จอร์จ เอช ดับเบิ้ลยู บุช: จะไม่ทนต่อการรุกรานที่มีต่อคูเวต The Smile (2012)
And then I want you to go to Halekauwila and South.และฉันต้องการให้นายไปฮาโลคาวิลล่าตัดถนนเซาท์ Mai Ka Wa Kahiko (2012)
- What'd he say? - Iwilei and Kuwili-- one hour.มันว่าไงบ้าง อิวิเลอิแอนด์คูวิลี่- Pu'olo (2012)
This will not stand, this aggression against, uh, Kuwait.จะไม่ทนต่อการรุกรานที่มีต่อคูเวต Q&A (2012)
Whatdoyouwant?คุณต้องการอะไร? Battlefield (2012)
Didyouwannatalk about something?นายอยากจะพูด อะไรบ้างไหม? Restraint (2012)
Two more explosions at Tru Blood factories in Japan and Kuwait.โรงงานทรูบลัด ในญี่ปุ่นและคูเวต Everybody Wants to Rule the World (2012)
This will not stand, this aggression against, uh, Kuwait.จะไม่ทนต่อการรุกรานที่มีต่อคูเวต A Gettysburg Address (2012)
This will not stand, this aggression against, uh, Kuwait.จะไม่ทนต่อการรุกรานที่มีต่อคูเวต I'll Fly Away (2012)
This will not stand, this aggression against, uh, Kuwait.จะไม่ทนต่อการรุกรานที่มีต่อคูเวต Two Hats (2012)
Thisisthecolorthat youworewhenyouwonthegoldmedal.นี่คือสีที่คุณใส่ตอนคุณได้เหรียญทอง Episode #1.1 (2012)
This will not stand, this aggression against, Kuwait.ปธน.จอร์จ เอช ดับเบิ้ลยู บุช: จะไม่ทนต่อการรุกรานที่มีต่อคูเวต Beirut Is Back (2012)
This will not stand, this aggression against, uh, Kuwait.ปธน.จอร์จ เอช ดับเบิ้ลยู บุช: จะไม่ทนต่อการรุกรานที่มีต่อคูเวต State of Independence (2012)
This will not stand, this aggression against, uh, Kuwait.ปธน.จอร์จ เอช ดับเบิ้ลยู บุช: จะไม่ทนต่อการรุกรานที่มีต่อคูเวต New Car Smell (2012)
This will not stand, this aggression against, uh, Kuwait.จะไม่ทนต่อการรุกรานที่มีต่อคูเวต Broken Hearts (2012)
This will not stand, this aggression against, uh, Kuwait.จะไม่ทนต่อการรุกรานที่มีต่อคูเวต In Memoriam (2012)
Military records indicate that Walken, Moore and Park were all killed in an ammo dump in Abdali, Kuwait.บันทึกของกองทัพรายงานว่า วอร์คเคน,มัวร์และพาร์คถูกฆ่า ในคลังแสงที่อับดาลี คูเวต The Patriot in Purgatory (2012)
A resort in Kuwait.รีสอร์ตในคูเวต Bridesmaid Up! (2012)
And claim their land 39 hours ago, the Ali Al Salem Air Base in Kuwait was attacked.เข้ายึดดินแดนของพวกเขา 39 ชั่วโมงที่แล้วอาลี อา ซาเลม ซึ่งเป็นฐานทัพอากาศในคูเวต ได้ถูกจู่โจม Iron Man 3 (2013)
Stop! Youwerenotmeanttoseethat! You can't know that!เธอต้องไม่เห็นภาพนั้น เธอไม่ได้เห็นภาพนั้น ภาพนั้นอาจจะทำให้เขาตายได้ The Host (2013)
Please! Youwerenotmeanttoseethat!-เธอได้ไม่เห็นที่นั่น The Host (2013)
I'mgivingyouexactlywhat youwanted.ฉันให้ในสิ่งที่เธอต้องการ The Host (2013)
-Youwish!-เชิญตามสบาย The Host (2013)
Youwillneverwin .เธอไม่มีวันชนะหรอก The Host (2013)
Yeah,youlooklikeyouweresuffering.-ใช่ ดูเหมือนเธอทรมานดีนะ เราต้องช่วยเจมี่ เขาบาดเจ็บ The Host (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uwI expect you've chanted "kuwabara kuwabara" after a lightning flash, or have seen somebody do so.
uwKyouwa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.
uwThis tanker is bound for Kuwait.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abziehwerkzeug {n}; Ausbauwerkzeug {n}; Lösewerkzeug {n}extraction tool [Add to Longdo]
Aufkippbauweise {f}tilt-up method [Add to Longdo]
Andacht {f}; Zuwendung {f} | Andachten {pl}devotion | devotions [Add to Longdo]
Anweisung {f}; Zuweisung {f} | Anweisungen {pl}; Zuweisungen {pl}assignment | assignments [Add to Longdo]
Anweisung {f}; Zuweisung {f}; Bestimmung {f} | Anweisungen {pl}; Zuweisungen {pl}; Bestimmungen {pl}assignation | assignations [Add to Longdo]
Ausgabenzuweisung {f}allocation of expenditure [Add to Longdo]
Basiswahrscheinlichkeitszuweisung {f}basic probability assignment [Add to Longdo]
Autobahn {f} | Autobahnen {pl}freeway; superhighway; thruway [Am.] | freeways; superhighways; thruways [Add to Longdo]
Belegung {f}; Zuordnung {f}; Zuweisung {f}; Zuteilung {f}; Kontingent {n}allocation [Add to Longdo]
Bauindustrie {f}; Bauwirtschaft {f}building industry; construction industry [Add to Longdo]
Bauwagen {m}contractor's shed [Add to Longdo]
Bauweise {f} | geschlossene Bauweise {f} | offene Bauweise {f}coverage type | closed coverage type | open coverage type [Add to Longdo]
Bauweise {f}type of building coverage [Add to Longdo]
Bauweise {f}architecture; structure; construction; construction method; construction style [Add to Longdo]
Bauwesen {n}civil engineering; architecture [Add to Longdo]
Blauwal {m}blue whale [Add to Longdo]
Bereichszuweisung {f}area allocation [Add to Longdo]
Brauwasser {n}brewing water [Add to Longdo]
Breitwandbauweise {f}wide wall design [Add to Longdo]
Eigenkapitalzuwachs {m} aus sonstigen Quellen [econ.]additional paid in capital [Add to Longdo]
Disagio {n}; Zuwachs {m}accretion of discount [Add to Longdo]
Ersatzsektorenzuweisung {f}alternate sector assignment [Add to Longdo]
Einbauwerkzeug {n}; Einsatzwerkzeug {n}insertion tool [Add to Longdo]
Einwanderung {f}; Zuwanderung {f}; Immigration {f} | Einwanderungen {pl}; Zuwanderungen {pl}; Immigrationen {pl}immigration | immigrations [Add to Longdo]
Einwanderer {m}; Einwanderin {f}; Zuwanderer {m}; Zuwanderin {f}; Immigrant {m}; Immigrantin {f} | Einwanderer {pl}; Zuwanderer {pl}; Immigranten {pl}immigrant | immigrants [Add to Longdo]
Eiszuwachs {m}ice accretion [Add to Longdo]
Gehäusewand {f}; Einbauwand {f}panel [Add to Longdo]
Familienzuwachs {m}addition to the family [Add to Longdo]
Gebäude {n}; Bauwerk {n}; Bau {m} | Gebäude {pl}; Bauwerke {pl}; Bauten {pl}building | buildings [Add to Longdo]
Fachwerk {n}; Fachwerkbauweise {f}half-timbered construction [Add to Longdo]
Juwel {n} | Juwelen {pl} | mit Juwelen geschmückt | mit Juwelen schmückendjewel | jewels; jewellery | jeweled | jeweling [Add to Longdo]
Geißelung {f}; Tauwerk {n}lashing [Add to Longdo]
Heuwender {m}tedder; rotary rake [Add to Longdo]
Grauwert {m}grey tone [Add to Longdo]
Juwelier {m}jeweller; jeweler [Am.] [Add to Longdo]
Juweliergeschäft {n}jeweller's shop; jeweler's shop [Add to Longdo]
Juwelierwaren {pl}; Schmuck {m}jewelry; jewellery [Br.] [Add to Longdo]
Mittelzuweisung {f}apportionment of funds [Add to Longdo]
Kapitalzuwachs {m}capital growth [Add to Longdo]
Kompaktbauweise {f}compact design [Add to Longdo]
Kuss {m}; Kuß {m} [alt] | jdm. eine Kusshand zuwerfen | flüchtig einen Kuss geben | flüchtiger Kusskiss | to blow someone a kiss | to flutter a kiss | peck [Add to Longdo]
Rate {f} (Zuwachs-) | Raten {pl}rate | rates [Add to Longdo]
Neuwahl {f} [pol.] | vorgezogene Neuwahlenre-election; new election | elections brought forward [Add to Longdo]
Neuzuweisung {f}repartition [Add to Longdo]
Schuldzuweisung {f}accusation; assignment of guilt [Add to Longdo]
Ressource {f} | Ressourcen {pl} | Ressourcen zuweisenresource | resources | to assign resources [Add to Longdo]
Ressourcenzuweisung {f}assigning of resources [Add to Longdo]
Rollenzuweisung {f}enrolement [Add to Longdo]
Stauwasser {n}backwater [Add to Longdo]
Sorgfalt {f}; Behandlung {f}; Pflege {f}; Zuwendung {f}care [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top