Search result for

trios

(106 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trios-, *trios*, trio
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trios มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trios*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm just not sure if he's working for Hirohito or the New England Patriots.ฉันไม่แน่ใจว่าเค้ากำลังทำงาน ให้ฮิโรฮิโต หรือนิวอิงแลนด์แพรททิออทส์ Lucky Thirteen (2008)
- Very patriotic of you.- คุณรักชาติด้วยนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
But sometimes there's a higher patriotism, Dad.แต่ผมว่ามันเป็นการรักชาติ ในระดับที่สูงกว่า Burn After Reading (2008)
There are those that fear that what you're really talking about is taking away civil liberties, relaxing FISA policies, expanding the reach of the Patriot Act.มีความกลัวกันว่า ในเรื่องที่ท่านพูดมานั้น จะมีการริดรอนเสรีภาพประชาชน Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Patriot Act gives us a lot of leeway here.มีคนคอยให้ทุนในการทำงานเต็มที่ Chapter Three 'Building 26' (2009)
Rumors have surfaced that the U.S. Government has recently broadened the reach of the Patriot Act.ข่าวลือสะพัดไปทั่วว่ารัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้ขยายขอบเขตอำนาจกฏหมายความรักชาติ Chapter Five 'Exposed' (2009)
Kennedy was president, and we were all patriots.ตอนนั้นเคเนดี้เป็นประธานาธิบดี และเราคือพวกที่จงรักภักดีต่อชาติ Chapter Ten '1961' (2009)
What, to take over our illustrious team of grim reapers?แล้วอะไรล่ะที่อยากทำให้เขาเข้ามาควบคุม ทีมมัจจุราชอันโด่งดังของพวกเราได้? Dead Like Me: Life After Death (2009)
I mean, the man's a patriot.ผมหมายถึง เขาเป็นคนรักชาติ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
You're very beautiful when you get all patriotic.คุณสวยมาก เวลาคุณมีความรักชาติเต็มตัว Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
These are illustrious and powerful forces, we face.ที่เราเผชิญอยู่นี่ มันเป็นสิ่งลวงและมีพลังมหาศาล ไม่มีอะไรรับประกันได้หรอก Drag Me to Hell (2009)
They asked him about our friends, our books, our China years, our patriotism.พวกนั้นถามเค้าเกี่ยวกับเรื่องเพื่อพวกเรา หนังสือพวกเรา ตอนอยู่จีน และความรักชาติ Julie & Julia (2009)
We are God-fearing patriots, and in a time when black radicals are in power in this country, we are desperately trying to remind our citizens of their founding beliefs.พวกเราคือผู้รักชาติกลัวบาป และในเวลาที่สิ้นหวัง กลุ่มลัทธิหัวรุนแรง Albification (2009)
We're patriots, Howard.เราเป็นพวกรักชาติ, โฮวาด Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
You're a patriot.คุณก็เป็นพวกรักชาติ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Are you kidding me? After that vitriol?ลูกล้อเล่นหรือเปล่า หลังจากการการปราศัยนะหรือ? Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
Yeah, you know, if you were a true patriot, you wouldn't even cash it.ใช่ รู้มั้ย ถ้านายไม่ได้รักชาติจริงๆ นายก็จะไม่ได้รับมัน Chuck Versus the Ring (2009)
His coworkers would describe him As histrionic,เพื่อนร่วมงานจะสรุปว่าเขา Amplification (2009)
Patriotic wedgies.กางเกงในรักชาติ Mattress (2009)
What's a patriotic wedgie?กางเกงในชาติ คืออะไร? Mattress (2009)
Woodchucks are very industrious marmots.วูดชัคเป็นสัตว์ฟันแทะ ที่ขยันหมั่นเพียร The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Can we just skip over the histrionic action-movie cliches?เราช่วยเลิกทำตัวแบบ หนังบู๊ย้อนยุคได้มั้ย? A561984 (2009)
Get tired of being patriotic, or someone put you up to it?เริ่มไม่รักประเทศชาติ หรือใครบางคนทำคุณเปลี่ยนไป ? Watchmen (2009)
The New England Patriots have traded the twenty third pick to the Baltimore Ravens.The New England Patriotsได้มีการแลกเปลี่ยน เลือก23 ไปที่Baltimore Ravens The Blind Side (2009)
What an industrious empire!เป็นจักรวรรดิแห่่ง ความพยายาม! Sherlock Holmes (2009)
Well, if it's not my favorite trio of lunatics.แหม ถ้าไม่ใช่พวกบ้าสามคนที่ข้าชอบแล้วจะเป็นใคร Alice in Wonderland (2010)
I'm a patriot.I'm a patriot. Hot Tub Time Machine (2010)
Arc de Triomphe! Napoleon!นั่น อาร์ค เดอ ทริออมป์ ของนโปเลียนนี่ (Arc de Triomphe=ประตูชัยฝรั่งเศส ) Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
It's a blend of chromium trioxide and hydrogen cyanide.มันผสมจากโครเมียมไตรอ็อกไซด์ กับไฮโดนเจนไซยาไนด์ The Bishop Revival (2010)
Chromium trioxide?โครเมียมไตรอ็อกไซด์? The Bishop Revival (2010)
Dig up any companies that deal with chromium trioxide.- หาว่าบริษัทไหนจำหน่ายโครเมียมไตรอ็อกไซด์ The Bishop Revival (2010)
Uh, Astrid couldn't find any companies that purchased chromium trioxide within the past six months.จะหยุดมันยังไง นี่ แอสทริดยังหาบริษัท ที่ซื้อ โครเมียม ไตรอ็อกไซด์ The Bishop Revival (2010)
You treat it with sulphuric acid, you get chromium trioxide.ใส่กรดซัลฟิวริกลงไป คุณก็ได้โครเมี่ยมไตรออกไซด์แล้ว The Bishop Revival (2010)
How about patriotism?ความเป็นมืออาชิพ The Proof in the Pudding (2010)
You've been seconded by your government to do your patriotic duty.เพื่อทำหน้าที่ของผู้ัรักชาติ เงื่อนไข ห้ามเก็บตัวอย่างของคุณ The Proof in the Pudding (2010)
The highest form of patriotism Is to be skeptical of the official truth.นั่นคือเหตุผลว่า ทำไมการประกาศในครั้งแรก ต่อสาธารณชน ต้องประกาศในสภา The Proof in the Pudding (2010)
You two don't understand. Booth is a very patriotic man.การเป็นที่หนึ่งไม่ได้หมายถึงจะไม่มีที่ติ The Proof in the Pudding (2010)
It's unpatriotic.มันเหมือนไม่ใช่คนรักชาติน่ะ Senate Murders (2010)
The only thing I find unpatriotic is your war mongering.สิ่งเดียวที่ข้าว่าไม่รักชาติ ก็คือความบ้าสงครามของท่าน Senate Murders (2010)
Well, aren't you industrious?ก็ดีนี่, นี่ยังไม่ขยันพออีกเหรอ The Chase (2010)
I never thought of myself as particularly patriotic.ฉันไม่เคยคิดว่าตัวเอง จะรักชาติอะไรนักหนา Goodbye Yellow Brick Road (2010)
The Patriot Act cuts both ways."พรบ. ต่อต้านการก่อการร้าย" มีผลกับทั้งสองฝ่าย Cooperative Calligraphy (2010)
My misguided sense of patriotism led me astray to participating in this with you and almost making the biggest mistake of my life.ความรู้สึกรักชาติที่ถูกชักนำผิดๆของผม ทำให้ผมหลงผิดร่วมมือกับคุณ และเกือบทำพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต For the Good of Our Country (2010)
He sold you on patriotism, but that's now what this is really about.เขาเป็นพวกขายชาติ แต่นั่นเป็นสิ่งที่เขาเป็น For the Good of Our Country (2010)
The latest mind hoping to join these illustrious ranks is Garrett Lisi.ผ่านสมการที่กำหนดไว้ ในกฎหมายของฟิสิกส์ ใจล่าสุดหวังที่จะเข้าร่วม จัดอันดับที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ Is There a Creator? (2010)
Freeman: SAUL CHOSE TO WALK IN THE FOOTSTEPS OF THE 20th CENTURY'S MOST ILLUSTRIOUS ASTRONOMER,พลังนี้อาจจะมีการเตรียมความ พร้อมที่จะทำลายจักรวาลทั้งหมด Beyond the Darkness (2010)
Tell me what your patriot Bell is up to.บอกมาว่าเบลล์กำลังทำอะไรอยู่ Spider and the Fly (2010)
Finally. Strength has arrived, the trio is complete. Who is he?ในที่สุด ความแปลกใหม่ก็ได้มาถึง สามสิ่งสมบูรณ์ เขาเป็นใคร? The Eye of the Phoenix (2010)
The one who served his country, a true patriot.คนที่รับใช้ประเทศของเขา คนรักชาติตัวจริง Phoenix (2010)
And he called himself a patriot.เขาเรียกตัวเขาเองว่า พวกรักชาติ Your World to Take (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trioThe industrious merchant worships his ancestors.
trioHe is an industrious student.
trioMany murders have been committed using the excuse of patriotism.
trioHe might fail in his new project unless he is industrious.
trioAn immense monument was erected in honor of the noble patriot.
trioIf I am dull, I am at least industrious.
trioHe is an industrious student to the best of my knowledge.
trioThe patriot sticks to his moral principles.
trioHe felt patriotism rise in his breast.
trioInflame one's patriotism.
trioWe must instill patriotism into the young people of today.
trioThe Japanese are generally considered to be very industrious.
trioLet's sing a patriotic air.
trioThe patriots stood up for the rights of their nation.
trioNo man can be a patriot on an empty stomach.
trioIndustrious people look down on laziness.
trioFrankly speaking, he is more of a hypocrite than a patriot.
trioThe Japanese are an industrious people.
trioHe is an industrious man.
trioNationalism is not to be confused with patriotism.
trioThe man is intelligent and industrious.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berühmtheit {f}; Erhabenheit {f}illustriousness [Add to Longdo]
Drilling {m}; Triole {f} | Drillinge {pl}triplet | triplets [Add to Longdo]
Fleiß {m}industriousness [Add to Longdo]
Kupfervitriol {n} [chem.] [techn.]vitriol of copper; blue vitriol [Add to Longdo]
Landsmann {m} | Landsleute {pl}compatriot | compatriots [Add to Longdo]
Patriot {m} | Patrioten {pl}patriot | patriots [Add to Longdo]
Patriotismus {m}patriotism [Add to Longdo]
Schwefeltrioxid {n} [chem.]sulfur trioxide [Add to Longdo]
Terzett {n}trio [Add to Longdo]
Trio {n}; Dreiergruppe {f} [mus.]trio [Add to Longdo]
Triode {f}; Dreielektrodenröhre {f} [electr.]triode [Add to Longdo]
Triole {f} [mus.]triplet [Add to Longdo]
Vitriol {n} | mit Vitriol behandelnvitriol | to vitriolate [Add to Longdo]
Vitriolöl {n}vitriol acid [Add to Longdo]
ätzend; giftig; beißend; vitriolisch {adj}vitriolic [Add to Longdo]
arbeitsam; fleißig; rührig {adj} | arbeitsamer; fleißiger; rühriger | am arbeitsamsten; am fleißigsten; am rührigstenindustrious | more industrious | most industrious [Add to Longdo]
berühmtillustrious [Add to Longdo]
berühmt {adv}illustriously [Add to Longdo]
erhaben; glänzend; klangvoll {adj}illustrious [Add to Longdo]
fleißig {adv}industriously [Add to Longdo]
illuster {adj}illustrious [Add to Longdo]
illuster {adv}illustriously [Add to Longdo]
patriotisch {adj} | patriotischer | am patriotischstenpatriotic | more patriotic | most patriotic [Add to Longdo]
patriotisch {adv}patriotically [Add to Longdo]
theatralischhistrionic [Add to Longdo]
theatralisch {adv}histrionically [Add to Longdo]
unpatriotischunpatriotic [Add to Longdo]
unpatriotisch {adv}unpatriotically [Add to Longdo]
Endometriose {f}; gutartige Wucherung von Gebärmutterschleimhaut [med.]endometriosis [Add to Longdo]
atrioventikular {adj} [med.]atrioventricular [Add to Longdo]
Kragenente {f} [ornith.]Harlequin Duck (Histrionicus histrionicus) [Add to Longdo]
Strichelfaulvogel {m} [ornith.]Striolated Puffbird [Add to Longdo]
Strichelschlüpfer {m} [ornith.]Striolated Tit-Spinetail [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top