Search result for

trio

(73 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trio-, *trio*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trio[N] กลุ่มที่ประกอบด้วย 3 คน
trioxid[N] สารประกอบอ็อกไซด์ที่มีอ็อกซิเจนสามส่วน
trioxide[N] สารประกอบอ็อกไซด์ที่มีอ็อกซิเจนสามส่วน
triocular[ADJ] ซึ่งมีสามห้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trio(ทรี'โอ) n. กลุ่มที่ประกอบ3คน (อัน,ชิ้น...) ,ไตรมิตร,การบรรเลงหรือร้องสามครั้ง,กลุ่มนักร้อง3คน,กลุ่มนักแสดง 3คน,ตอง,ไพ่ชุดที่มีแต้มเดียวกัน3ใบ, Syn. threesome
arc de triomphe(อาร์ค ดา ทรีออฟ') โค้งชัยชนะที่อยู่ในปารีส (located in Paris)
atrioventricular(แอทริโอเวนทริค'คิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหัวใจห้องบนและล่าง
compatriot(คัมเพ'ทรีเอิท) n. คนร่วมชาติ,คนชาติเดียวกัน. adj. เกี่ยวกับประเทศหรือชาติเดียวกัน., See also: compatriotic adj. ดูcompatriot compatriotism n. ดู compatriotic adj. ดูcompatriot, Syn. fellow countryman
histrionicsn. การแสดงละครหรือเสแสร้ง,มารยา, Syn. acting
illustrious(อิลัส'เทรียส) adj. มีชื่อเสียง,รุ่งโรจน์,สว่างไสว., See also: illustriousness n., Syn. noble
industrious(อินดัส'เทรียส) adj. ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ., See also: industriously adv. industriousness n., Syn. hard-working
patriot(เพ'ทริอัท) n. ผู้รักชาต', See also: patriotic adj. patriotism n.
patriotism(เพทริอะทิส'ซึม) n. ความรักชาติ
vitriol(วี'ทรีเอิล) n. เกลือโลหะซัลเฟตที่มีลักษณะคล้ายแก้วเช่นเกลือcopper sulfate,กรดกำมะถัน,สิ่งที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง,สิ่งที่รุนแรง,คำพูดที่เผ็ดร้อนหรือเจ็บแสบมาก,คำพูดเสียดสี

English-Thai: Nontri Dictionary
trio(n) ดนตรีเล่นสามคนหรือสามเสียง
compatriot(n) เพื่อนร่วมชาติ
illustrious(adj) มีชื่อเสียง,เด่น,เลื่องลือ,รุ่งโรจน์
industrious(adj) ขยันหมั่นเพียร,อุตสาหะ,พากเพียร,พยายาม
patriot(n) คนรักชาติ,พวกชาตินิยม
patriotic(adj) ด้วยความรักชาติ
patriotism(n) ลัทธิชาตินิยม,ความรักชาติ
vitriol(n) กรดกำมะถัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
triode gunปืนไทรโอด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
trioletบทร้อยกรองตรีโอเล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Triosดนตรีบรรเลงสามชิ้น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, if it's not my favorite trio of lunatics.แหม ถ้าไม่ใช่พวกบ้าสามคนที่ข้าชอบแล้วจะเป็นใคร Alice in Wonderland (2010)
Arc de Triomphe! Napoleon!นั่น อาร์ค เดอ ทริออมป์ ของนโปเลียนนี่ (Arc de Triomphe=ประตูชัยฝรั่งเศส ) Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
It's a blend of chromium trioxide and hydrogen cyanide.มันผสมจากโครเมียมไตรอ็อกไซด์ กับไฮโดนเจนไซยาไนด์ The Bishop Revival (2010)
Chromium trioxide?โครเมียมไตรอ็อกไซด์? The Bishop Revival (2010)
Dig up any companies that deal with chromium trioxide.- หาว่าบริษัทไหนจำหน่ายโครเมียมไตรอ็อกไซด์ The Bishop Revival (2010)
Uh, Astrid couldn't find any companies that purchased chromium trioxide within the past six months.จะหยุดมันยังไง นี่ แอสทริดยังหาบริษัท ที่ซื้อ โครเมียม ไตรอ็อกไซด์ The Bishop Revival (2010)
You treat it with sulphuric acid, you get chromium trioxide.ใส่กรดซัลฟิวริกลงไป คุณก็ได้โครเมี่ยมไตรออกไซด์แล้ว The Bishop Revival (2010)
Finally. Strength has arrived, the trio is complete. Who is he?ในที่สุด ความแปลกใหม่ก็ได้มาถึง สามสิ่งสมบูรณ์ เขาเป็นใคร? The Eye of the Phoenix (2010)
Can I just applaud this trio for exploring the uncharted world of Sapphic charm?ฉันขอปรบมือให้สามคนนี้ ที่พาเราไปสำรวจโลกของความรักระหว่างผู้หญิงด้วยกัน Sexy (2011)
Dad, if you're willing to spring on extra postage, we can have the Mike ditka rib trio here by tomorrow at 5:00.พ่อ ถ้าพ่อเต็มใจจะส่งไปรษณีย์ เรากินซี่โครงจากร้านไมค์ ดิกิต้าได้ ส่งมาถึงที่นี่ตอนห้าโมง Major Changes (2011)
It's good to see you trio still going around like one body.ดีที่ได้เห็นเจ้าสามคนได้สนุกกันแบบนี้ The Princess' Man (2011)
Oh, I wouldn't want to ruin your power trio.โอ้ ฉันไม่อยากทำวงแตกนะ Fire/Ice (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะพาบ[N] soft-shelled turtle, See also: Trionyx cartilageneus, snapping turtle, Syn. ตะพาบน้ำ, Example: เขาจับตะพาบที่ลำคลองใกล้บ้านได้หนึ่งตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อเต่าน้ำจืดกระดองอ่อนหลายสกุลในวงศ์ Trionychidae กระดองอ่อนนิ่มมีเชิงแผ่กว้าง ตีนเป็นแผ่นแบนคล้ายพาย หลายชนิดมีจมูกยื่นยาว
ตะพาบน้ำ[N] soft-shelled turtle, See also: Trionyx cartilageneus, snapping turtle, Syn. ตะพาบ, Example: เขาเลี้ยงตะพาบน้ำไว้ขายส่งออกไปยังประเทศจีน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อเต่าน้ำจืดกระดองอ่อนหลายสกุลในวงศ์ Trionychidae กระดองอ่อนนิ่มมีเชิงแผ่กว้าง ตีนเป็นแผ่นแบนคล้ายพาย หลายชนิดมีจมูกยื่นยาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อปราชัย = อัปราชัย[n.] (aparāchai) EN: victory ; triumph ; conquest ; win   FR: victoire [f] ; triomphe [m]
ชัย[n.] (chai) EN: victory ; triumph ; win ; success   FR: victoire [f] ; triomphe [m] ; succès [m]
ขยัน[adj.] (khayan) EN: hard-working ; industrious ; diligent ; assiduous ; sedulous   FR: consciencieux ; appliqué ; diligent ; assidu ; travailleur ; bûcheur(fam.)
ขยันขันแข็ง[adj.] (khayan khankhaeng) EN: hardworking ; industrious ; diligent ; assiduous   
ขึ้นหน้าขึ้นตา[adj.] (kheun nā kheun tā) EN: famous ; popular ; well known ; renowned ; illustrious   
ความรักชาติ[n. exp.] (khwām rak chāt) EN: patriotism   FR: patriotisme [m] ; amour de la patrie [f]
ลัทธิชาฅินิยม[n. exp.] (latthi chāt niyom) EN: patriotism ; nationalism   FR: patriotisme [m] ; nationalisme [f]
มานะ[v.] (māna) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious   FR: persévérer ; persister ; se donner du mal
มานี[n.] (mānī) EN: diligent person ; industrious person   
มุมานะ[v.] (mumāna) EN: work hard ; be diligent ; be industrious hard ; be persistent ; strive ; make determined effort   FR: travailler dur ; se donner de la peine

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIO    T R IY1 OW2
TRIO'S    T R IY1 OW2 Z
TRIOLA    T R IY0 OW1 L AH0
TRIOLO    T R IY0 OW1 L OW0
TRIOMPHE    T R IY0 OW1 M F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trio    (n) (t r ii1 ou)
trios    (n) (t r ii1 ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trio {n}; Dreiergruppe {f} [mus.]trio [Add to Longdo]
Triode {f}; Dreielektrodenröhre {f} [electr.]triode [Add to Longdo]
Triole {f} [mus.]triplet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せっせと[, sesseto] (adv) (on-mim) diligently; assiduously; industriously; beavering away; (P) [Add to Longdo]
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
エストリオール[, esutorio-ru] (n) estriol; oestriol [Add to Longdo]
オーケストリオン[, o-kesutorion] (n) orchestrion [Add to Longdo]
カリフォルニアスウェルシャーク;カリフォルニア・スウェル・シャーク[, kariforuniasuuerusha-ku ; kariforunia . suueru . sha-ku] (n) (See アメリカナヌカザメ) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
キンチャクダイ[, kinchakudai] (n) bluestriped angelfish (Chaetodontoplus septentrionalis) [Add to Longdo]
クリーンアップトリオ(P);クリーンナップトリオ[, kuri-n'apputorio (P); kuri-nnapputorio] (n) cleanup trio (baseball); (P) [Add to Longdo]
コンヴィクトサージャンフィッシュ;コンヴィクト・サージャンフィッシュ[, konvikutosa-janfisshu ; konvikuto . sa-janfisshu] (n) convict surgeonfish (Acanthurus triostegus, species of the Indo-Pacific); convict tang; manini [Add to Longdo]
トリオ[, torio] (n) trio (ita [Add to Longdo]
トリオース[, torio-su] (n) triose [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三极管[sān jí guǎn, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] triode (vacuum tube or transistor), #78,520 [Add to Longdo]
三重奏[sān chóng zòu, ㄙㄢ ㄔㄨㄥˊ ㄗㄡˋ, ] trio (musical ensemble) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trio \Tri"o\, n. [It., fr. L. tres, tria, three: cf. F. trio,
   from the Italian. See {Three}.]
   1. Three, considered collectively; three in company or acting
    together; a set of three; three united.
    [1913 Webster]
 
       The trio were well accustomed to act together, and
       were linked to each other by ties of mutual
       interest.               --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.)
    (a) A composition for three parts or three instruments.
    (b) The secondary, or episodical, movement of a minuet or
      scherzo, as in a sonata or symphony, or of a march, or
      of various dance forms; -- not limited to three parts
      or instruments.
      [1913 Webster] Triobolar

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trio
   n 1: the cardinal number that is the sum of one and one and one
      [syn: {three}, {3}, {III}, {trio}, {threesome}, {tierce},
      {leash}, {troika}, {triad}, {trine}, {trinity}, {ternary},
      {ternion}, {triplet}, {tercet}, {terzetto}, {trey}, {deuce-
      ace}]
   2: a musical composition for three performers
   3: three performers or singers who perform together
   4: a set of three similar things considered as a unit [syn:
     {trio}, {triad}, {triplet}, {triple}]
   5: three people considered as a unit [syn: {trio}, {threesome},
     {triad}, {trinity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top