Search result for

strom

(68 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strom-, *strom*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angstrom(แอง' สทรอม) n. หน่วยความยาวที่เท่ากับ 1/10 ของมิลลิไมครอน, มีอักษรย่อว่า A, A.U., a.u.
maelstrom(เมล'สทรอม) n. น้ำวนหรือสิ่งวนที่รุนแรงมาก,ภาวะที่ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ,ห้วงมหาภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
maelstrom(n) น้ำวนใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stromaโครง, ส่วนพยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stromaสโตรมา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stromal; stromatic-โครง, -ส่วนพยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stromatic; stromal-โครง, -ส่วนพยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stromatogenous-เกิดในโครง, -เกิดในส่วนพยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stromatolysisการสลายโครง, การสลายส่วนพยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stromพายุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
stromaสโตรมา, ส่วนที่เป็นของเหลวในคลอโรพลาสต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
strom search (n) ปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm Dr. Strom, head of the research department...ผมด๊อกเตอร์สตอร์ม หัวหน้าแผนกวิจัยของบริษัท Superhero Movie (2008)
I'm losing patience, Dr. Strom.ผมหมดความอดทนแล้วนะ ด็อกเตอร์สตอร์ม Superhero Movie (2008)
Strom.สตอร์ม Superhero Movie (2008)
You have an incredible ass stromony career ahead of you.บั้นท้าย คุณ เจ๋งมากเลย ต่อไปคงมีงานดีๆ พยายามเข้านะ Superhero Movie (2008)
Strom, do you have my test results?สตรอม คุฒมีผลตรวจ ไหม Superhero Movie (2008)
Strom, you're a genius.สตรอม นายมัน อัจฉริยะ Superhero Movie (2008)
Hey. My stromal cancer patient?ฮันท์ฟังฉันจริงๆด้วย Tainted Obligation (2009)
Afterwards, Dr. Strom was hoping to see you...หลังจากนั้น ดร.สตอร์มอยากจะพบคุณ... Sabotage (2010)
Agent Miller has been working undercover for the CIA, playing the girlfriend of suspected arms smuggler, Karl Stromberg.สายลับมิลเลอร์ทำงานให้กับซีไอเอ สายลับมิลเลอร์ทำงานให้กับ C.I.A. รับบทเป็นแฟนของผู้ต้องสงสัย ว่าค้าอาวุธ ชื่อ คาร์ล สตอมเบิร์ก Chuck Versus the Three Words (2010)
We've learned ten million dollars was recently wired into Stromberg's account.เราพบว่ามีการโอนเงิน 10 ล้านดอลล่าห์ เข้าบัญชีของสตอมเบิร์ก Chuck Versus the Three Words (2010)
A toast to the future Mrs. Stromberg.ขอ ดื่มให้กับว่าที่คุณนายสตอมเบิร์ก Chuck Versus the Three Words (2010)
Yeah, I keep Strom Thurmond's corpse in the front seat so I can use the carpool lane.ช่าย ผมเอาศพของสตอร์ม เธอร์มอนด์ ไว้เบาะหน้า - ผมจะได้ใช้เลนคาร์พูลได้ Excellence in Broadcasting (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
STROM    S T R AA1 M
STROMA    S T R OW1 M AH0
STROME    S T R OW1 M
STROMAN    S T R OW1 M AH0 N
STROMER    S T R OW1 M ER0
STROMME    S T R AA1 M
STROMAIN    S T R AA1 M AY0 N
STROMMEN    S T R AA1 M AH0 N
STROMBOLI    S T R AA2 M B OW1 L IY0
STROMBERG    S T R AA1 M B ER0 G

German-Thai: Longdo Dictionary
Strommesser(n) |der, pl. Strommesser| เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า, See also: S. Amperometer,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stromrichter {m}; Umformer {m}converter [Add to Longdo]
Stromausfall {m}; Sperre {f}blackout [Add to Longdo]
Strom {m}flow [Add to Longdo]
Strom {m}gush [Add to Longdo]
Strom {m}; Fluss {m} | gegen den Strom; entgegen der Strömungsrichtung | mit dem Stromstream | upstream | downstream [Add to Longdo]
Strom sparend sein [ugs.]to save electricity [Add to Longdo]
Stromabnehmer {m}bow collector [Add to Longdo]
Stromabnehmer {m} | Stromabnehmer {pl}current collector | current collectors [Add to Longdo]
Stromabnehmer {m}pantograph [Add to Longdo]
Stromabnehmer {m}; Zapfstelle {f}tap [Add to Longdo]
Stromabnehmerbügel {m}current collector bracket [Add to Longdo]
Stromabnehmerstange {f}trolley pole [Add to Longdo]
Stromabnehmerwagen {m}current collector trolley [Add to Longdo]
Stromabschaltung {f}; Stromsperre {f}power cut [Add to Longdo]
Stromaggregat {n}power set [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オリストストローム[, orisutosutoro-mu] (n) olistostrome [Add to Longdo]
オングストローム[, ongusutoro-mu] (n) angstrom [Add to Longdo]
ストロマ[, sutoroma] (n) stroma [Add to Longdo]
ストロマトライト[, sutoromatoraito] (n) stromatolite [Add to Longdo]
ストロンボリ式噴火[ストロンボリしきふんか, sutoronbori shikifunka] (n) Strombolian eruption [Add to Longdo]
[うず, uzu] (n) whirlpool; swirl; eddy; vortex; maelstrom; (P) [Add to Longdo]
渦中[かちゅう, kachuu] (n) vortex; maelstrom; whirlpool; convulsions; upheaval; (P) [Add to Longdo]
間質[かんしつ, kanshitsu] (n) stroma (anatomy) [Add to Longdo]
基質[きしつ, kishitsu] (n) (1) substrate (i.e. in biochemistry); (2) matrix (i.e. in biology); stroma [Add to Longdo]
狂瀾怒涛[きょうらんどとう, kyourandotou] (n) maelstrom; the state of affairs being in great turmoil [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叠层石[dié céng shí, ㄉㄧㄝˊ ㄘㄥˊ ㄕˊ, / ] stromatolite [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大河[たいが, taiga] Strom (Fluss) [Add to Longdo]
大河[たいが, taiga] Strom (Fluss) [Add to Longdo]
早瀬[はやせ, hayase] Stromschnelle [Add to Longdo]
漏電[ろうでん, rouden] Stromverlust, Kurzschluss [Add to Longdo]
発電[はつでん, hatsuden] Stromerzeugung [Add to Longdo]
遮断器[しゃだんき, shadanki] Stromunterbrecher, Schalter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Strom [ʃtroːm] (n) , s.(m )
     current; flow; flush; gush; power; stream
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top