Search result for

stars

(51 entries)
(0.0324 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stars-, *stars*, star
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stars and stripesn. ธงชาติอเมริกัน., Syn. Old Glory,The Star-Spangled Banner

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Starsดาว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The brightest stars burn out the fastest, or at least that's what I heard.ดาวดวงที่สว่างที่สุด จะร่วงเร็วที่สุดเลยล่ะ อย่างน้อยมันคือเรื่องที่ฉันเคยได้ยินอะนะ The Serena Also Rises (2008)
Oh, my stars. Battle droids.โอ้ ให้ตาย ดรอยด์รบ Bombad Jedi (2008)
The stars on my ceiling moves.ดวงดาวบนเพดานห้องเคลื่อนย้ายได้ The Secret of Moonacre (2008)
Seems there won't be any stars left tonight, Serena...ท่าทางว่าคืนนี้จะไม่มีดวงดาวเลยน๊ะ เซเรน่า The Secret of Moonacre (2008)
Mango tango or Shooting stars...แมงโก้ แทงโก้ หรือ ชูทติ้ง สตาร์... My Sassy Girl (2008)
I'm sure you get this all the time... but your part in Starsh/p Troopers truly, truly changed my life.ผมแน่ใจว่าคุณผ่านมานี่ตลอดเวลา... แต่ตอนคุณแสดงในเรื่องสงครามหมื่นขา จริง ๆ นะครับ มันเปลี่ยนชีวิตผม Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- But you showed the starship troopers... - Neil!- แต่ที่คุณแสดงในเรื่องสงครามหมื่นขา... Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
My friend, two words. Starsh/p fuckin' Troopers.เพื่อนฝูง สองคำเลย สงครามหมื่นขาเจ๋งเป้ง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You know, there are times in life when the stars just simply align.ก็นะ ในช่วงชีวิตนึงก็มีตั้งหลายครั้ง ที่ดวงดา่วจะโคจรมาพบกัน Inkheart (2008)
Won't be watching the stars tonight, my prince.ไม่ต้องการเห็นดวงดาว ในคืนนี้ ,ท่าน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I see stars and he sees fireworks.ฉันเห็นดวงดาว ส่วนเขาเห็นดอกไม้ไฟ. The House Bunny (2008)
Houston, we are in the rocket ship and heading for the stars!ฮุสตันเราอยู่ในกระสวยอวกาศ และกำลังมุ่งทะยานสู่ดาว The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
starsAccording to the stars, she and I aren't supposed to have much chemistry between us.
starsAs the sun rose, the stars faded away.
starsAstronomy deals with the stars and planets.
starsAt night, I think it probable, he looked up with curiosity to the stars.
starsAt night we can see more stars there than in Tokyo.
starsCan these stars be seen in Australia?
starsCountless stars were twinkling in the sky.
starsEarly explorers used the stars for navigation.
starsFormer pop stars are just plain old women by the time they're 40.
starsHe looked up at the stars.
starsHe studies astronomy, or the science of stars.
starsIt is interesting to look at the stars.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวง[n.] (dūang = duang) EN: [classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals]   FR: [classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles]
เห็ดเผาะ [n. exp.] (het pho) EN: Barometer Earthstars   
นักษัตร[n.] (naksat) EN: twenty seven constellations of 133 stars   
ธงอเมริกัน[n. exp.] (thong Amerikan) EN: the Stars and Stripes   FR: drapeau américain [m]
ธงสหรัฐ[n. exp.] (thong saharat) EN: the Stars and Stripes   FR: bannière étoilée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STARS    S T AA1 R Z
STARS'    S T AA1 R Z
STARSHIP    S T AA1 R SH IH2 P
STARSIGHT    S T AA1 R S AY2 T
STARSTREAM    S T AA1 R S T R IY2 M
STARSTRUCK    S T AA1 R S T R AH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stars    (v) (s t aa1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アステリズム[, asuterizumu] (n) asterism (pattern of stars which do not form a constellation) [Add to Longdo]
イエローテールスターリー・ラビットフィッシュ;イエローテールスターリーラビットフィッシュ;ブラウンスポッティドスパインフィッシュ[, iero-te-rusuta-ri-. rabittofisshu ; iero-te-rusuta-ri-rabittofisshu ; buraunsupotte] (n) brown-spotted spinefoot (Siganus stellatus, species of rabbitfish from the Indian Ocean); starspotted spinefoot; tellate rabbitfish [Add to Longdo]
スターズアンドストライプス[, suta-zuandosutoraipusu] (n) Stars and Stripes; (P) [Add to Longdo]
[かげ, kage] (n) (1) shadow; silhouette; (2) reflection; image; (3) presence; sign; (4) light (stars, moon); (P) [Add to Longdo]
群れ[むれ, mure] (n) group; crowd; flock; herd; bevy; school; swarm; cluster (e.g. of stars); clump; pack (e.g. of dogs); (P) [Add to Longdo]
恒星天[こうせいてん, kouseiten] (n) sphere of fixed stars (in the Ptolemaic system) [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (See 二十八宿) Chinese "Three Stars" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
主系列星[しゅけいれつせい, shukeiretsusei] (n) main sequence star; main sequence stars [Add to Longdo]
瞬き[まばたき;またたき;まだたき(ok);めばたき(ok), mabataki ; matataki ; madataki (ok); mebataki (ok)] (n,vs) (1) blink (of eyes); wink; (2) (またたき, まだたき only) twinkling (of stars); flicker (of light); blink (of light) [Add to Longdo]
瞬く(P);屡叩く;目叩く[またたく(瞬く)(P);しばたたく(瞬く;屡叩く);しばたく(瞬く);まばたく(瞬く);めたたく(瞬く;目叩く);めばたく(瞬く), matataku ( matataku )(P); shibatataku ( matataku ; shibashiba tataku ); shibataku (] (v5k,vt) (1) to twinkle (e.g. stars); to flicker; to waver; (2) to blink (one's eyes); to wink; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
星斗[xīng dǒu, ㄒㄧㄥ ㄉㄡˇ, ] stars [Add to Longdo]
星辰[xīng chén, ㄒㄧㄥ ㄔㄣˊ, ] stars [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  STARS
         Software Technology for Adaptable Reliable Systems
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top