Search result for

santa

(71 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -santa-, *santa*
Possible hiragana form: さんた
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Santa Claus[N] ซานตาคลอส (เทศกาลคริสต์มาส), See also: ชายแก่มีผมและหนวดเคราขาวสวมชุดสีแดงแจกของขวัญให้กับเด็กๆ ในเทศกาลคริสต์มาส, Syn. Santa, Father Christmas

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
santa claus(แซน'ทะ คลอซ) n. นักบุญ Saint Nicholaus ที่เล่าลือว่านำของขวัญมาให้เด็ก ๆ ในเทศกาลคริสต์มาส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Santa Clausซานตาคลอส [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
santa lina (n) ซานตาครอสผู้หญิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The only cornea transplanting match in the day your surgery came from ...Clínica De Santa Haviera Mosianos.และเมื่อไม่นานมานี้ มีเด็กผู้หญิงถูกจับโดยตำรวจ ถูกตั้งข้อหาโจรกรรมของ ซึ่งเธอก็ได้รับเปลี่ยนหัวใจจากโจร The Eye (2008)
It's the beard. It makes me look like Santa.มันเป็นเครา มันทำให้ผมดูเหมือนซานต้าเลย The Love Guru (2008)
And then we'II ride Big Red to Santa Monica and take a walk on the pier;แล้วเราก็จะนั่งรถคนใหญ่สีแดง ไปซานตา โมนิกากัน แล้วก็ไปเดินเล่นที่ท่าเรือ Changeling (2008)
Donna and I found you another piece of property right on the beach in Santa Monica that is uptight and out of sight.ผมเจอสถานที่ใหม่สำหรับเราแล้ว มันอยู่ใกล้ๆหาดซานตา โมนิกา มันดี และมองไม่เห็น Bedtime Stories (2008)
Sara may have bought a bus ticket in Santa Fe.ซาร่าห์ซื้อตั๋วรถในซานตา เฟ่ ไปไหน Scylla (2008)
Meet me on the corner of santa monica and century west.พบฉันที่สี่แยกซานตาโมนิก้ากับเซนจูรี่เวสต์ Safe and Sound (2008)
His mother in Santa Barbara, however, is not, and she retained me this morning.แม่เขาในซานตาบาร์บาร่ามั้ง จ้างฉันเมื่อเช้านี้ Blow Out (2008)
You still put milk and cookies out for Santa Claus?นี่นายยังเอานมกับคุ้กกี้ไปแลกกับซานตาครอสอยู่อีกหรอ? Fast & Furious (2009)
It's love. It's not Santa Claus.ความรักนะคุณ ไม่ใช่ซานต้า คลอส 500 Days of Summer (2009)
Full service to Santa Barbara.มุ่งหน้าสู่ซานต้า บาร์บาร่า 500 Days of Summer (2009)
Listen, I thought we maybe small trip could make. We deal Saturday and then the train to Santa Barbara ...ฟังนะ ผมว่าเราน่าจะไปพักผ่อนกันสักสองสามวัน Drag Me to Hell (2009)
Do you still feel like our trip, to Santa Barbara?คุณแน่ใจนะว่าพร้อมจะไปเที่ยวซานตาบาบาร่า Drag Me to Hell (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
santaHe believes in Santa Clause.
santaHe disguised himself as Santa Claus to please his children.
santaHe got himself up as Santa Claus.
santaI don't believe that Santa Claus is imaginary.
santaIn my childhood, I believed in Santa Claus.
santaMy son still believes in Santa Claus.
santaThe child's face glowed when he saw Santa Claus.
santaThe girl still believes in Santa Claus.
santaTom showed her letter from Santa Claus.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดซานตาคลอส[n. exp.] (chut Sāntā-Khløs) EN: Santa Claus costume   
ราซิ่ง ซานตานเดร์[TM] (Rāsing Sāntāndē) EN: Racing Santander   FR: Racing Santander [m] ; Santander
แซนต้าคลอส[n. prop.] (Saēntā-Khløt) EN: Santa Claus ; Santa ; Father Christmas   FR: père Noêl [m]
ซานตาคลอส[n. prop.] (Sāntā-Khløt) EN: Santa Claus ; Santa ; Father Christmas   FR: père Noêl [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SANTA    S AE1 N T AH0
SANTA    S AE1 N AH0
SANTAS    S AE1 N T AH0 S
SANTA'S    S AE1 N T AH0
SANTA'S    S AE1 N AH0
SANTANA    S AE0 N T AE1 N AH0
SANTALA    S AE0 N T AA1 L AH0
SANTA-FE    S AE1 N AH0 F EY1
SANTA-FE    S AE1 N T AH0 F EY1
SANTAYANA    S AE0 N T AY2 AA1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Santander    (n) (s a2 n t @ n d e@1 r)
Santa Claus    (n) - (s a1 n t @ - k l oo z)
Santa Clauses    (n) - (s a1 n t @ - k l oo z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Santa-Cruz-Taube {f} [ornith.]Santa Cruz Ground Dove [Add to Longdo]
Santa Marta Sittich {m} [ornith.]Santa Marta Conure [Add to Longdo]
Türkisdegenflügel {m} [ornith.]Santa Marta Sabrewing [Add to Longdo]
Rotkopfschlüpfer {m} [ornith.]Santa Marta Spinetail [Add to Longdo]
Olivrücken-Ameisenpitta [ornith.]Santa Marta Antpitta [Add to Longdo]
Bangstyrann {m} [ornith.]Santa Marta Bush-Tyrant [Add to Longdo]
Einfarb-Brillenvogel {m} [ornith.]Santa Cruz White-eye [Add to Longdo]
Grauohr-Buschammer {f} [ornith.]Santa Marta Brush Finch [Add to Longdo]
Santa-Marta-Waldsänger {m} [ornith.]Santa Marta Warbler [Add to Longdo]
Santa-Lucia-Trupial [ornith.]St Lucia Oriole [Add to Longdo]
Santa Cruz (Stadt in Bolivien)Santa Cruz (city in Bolivia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンタ[, santa] (n) Santa; Santa Claus; Saint Nicholas; Sinterklaas [Add to Longdo]
サンタクララ[, santakurara] (n) Santa Clara (in California); (P) [Add to Longdo]
サンタクルーズ[, santakuru-zu] (n) Santa Cruz [Add to Longdo]
サンタクロース[, santakuro-su] (n) Santa Claus; (P) [Add to Longdo]
サンタフェ[, santafe] (n) Santa Fe; (P) [Add to Longdo]
サンタマリア[, santamaria] (n) Santa Maria (por [Add to Longdo]
サンタン[, santan] (n) suntan [Add to Longdo]
サンタンオイル[, santan'oiru] (n) suntan oil [Add to Longdo]
サンタンカ[, santanka] (n) ixora chinensis (flower) [Add to Longdo]
ホッホッホッ;ほっほっほっ[, hohhohhotsu ; hohhohhotsu] (exp) Hohoho, as for Santa Clause [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三台县[Sān tái xiàn, ㄙㄢ ㄊㄞˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Santai county in Sichuan [Add to Longdo]
[fāng, ㄈㄤ, ] Santalum album [Add to Longdo]
圣克鲁斯[Shèng Kè lǔ sī, ㄕㄥˋ ㄎㄜˋ ㄌㄨˇ ㄙ, / ] Santa Cruz [Add to Longdo]
圣克鲁斯岛[Shèng Kè lǔ sī dǎo, ㄕㄥˋ ㄎㄜˋ ㄌㄨˇ ㄙ ㄉㄠˇ, / ] Santa Cruz island, off the California coast [Add to Longdo]
圣菲[shèng fēi, ㄕㄥˋ ㄈㄟ, / ] Santa Fe (city in New Mexico) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
算体[さんたい, santai] object [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Santa
   n 1: the legendary patron saint of children; an imaginary being
      who is thought to bring presents to children at Christmas
      [syn: {Santa Claus}, {Santa}, {Kriss Kringle}, {Father
      Christmas}, {Saint Nicholas}, {Saint Nick}, {St. Nick}]

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 santa
   saint
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top