Search result for

rost

(118 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rost-, *rost*
Longdo Dictionary ภาษาสัตวศาสตร์ (ไทย) (TH-ANIMAL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
rostrumกรี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roster[N] บัญชีรายชื่อ, See also: ทะเบียนรายชื่อ, Syn. roll, membership
rostrum[N] ยกพื้นสำหรับกล่าวคำปราศรัย, See also: แท่นหรือเวที, Syn. platform, stage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rostrum(รอส'ทรัม) n. จะงอนปาก,ปุ่มหรือหัวที่คล้ายของ,พลับพลา,ยกพื้น,เวทีพูด pl. rostra,rostrums, Syn. platform
acrostic(อะครอส' ทิค) n. โคลงกระทู้, โคลงที่แยกรวมได้, ปริศนารูปโครงที่แยกรวมได้
aerostat(แอ' โรสแทท) n. ฐานที่เบากว่าอากาศ, บอลลูน, เรือบิน (lighter-than-air craft)
aerostatics(แอโรสแทท' ทิคซฺ) n. สถิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับแก๊สหรืออากาศธาตุ, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยานที่เบากว่าอากาศ -aerostatic , aerostatical adj. (of lighter-than-air craft)
aerostation(แอโรสเท' เชิน) n. วิทยาศาสตร์หรือศิลปที่เกี่ยวกับบอลลูนหรือเรือบินที่เบากว่าอากาศ
amphiprostyle(แอมฟิพ' โพรสไทล์) n. การก่อสร้างที่มีเสาหน้าและหลังแต่ด้านข้างไม่มี. -amphiprostylar adj.
androsterone(แอนดรอส' ทะโรน) n. ฮอร์โมนชายที่มักพบในปัสสาวะชาย
cirrostratusn. ชั้นเมฆผลึกน้ำแข็ง มีความสูงอยู่ระหว่าง 20,000-40,000 ฟุต
electrostaticadj. เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต
frost(ฟรอสทฺ) n. ความเย็นจัดจนน้ำค้างแข็ง,ความเยือกเย็นของอารมณ์,ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt. ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง,จับตัวเป็นน้ำแข็งบน,ทำให้เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง vi. แข็งตัว,กลายเป็นน้ำแข็ง.

English-Thai: Nontri Dictionary
roster(n) บัญชีชื่อ,รายการ,ทะเบียนชื่อ
rostrum(n) พลับพลา,เวทีพูด,ยกพื้น
aerostat(n) เรือเหาะ
frost(n) น้ำค้างแข็ง,การแข็งตัว,ความเยือกเย็น
frosty(adj) เย็นจัด,มีน้ำค้างแข็ง,เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,หนาวจัด,แก่เฒ่า,เฉื่อยชา
prostitute(n) หญิงโสเภณี,หญิงบริการ,นางโลม,นางคณิกา
prostitution(n) การเป็นโสเภณี,การขายตัว
prostrate(adj) นอนคว่ำ,หมอบราบ
prostrate(vt) นอนราบ,หมอบราบ,กราบกราน
prostration(n) การนอนราบ,การนอนคว่ำ,การหมอบ,การกราบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rostellateมีจะงอยเล็ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rostellumจะงอยเล็ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rostral๑. -หน้า, -นำหน้า๒. -ปากนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rostral columnเสานาวิกชัย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rostrateคล้ายปากนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rostrate pelvis; pelvis, beakedเชิงกรานรูปปากนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rostrate; beakedมีจะงอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rostriform-รูปปากนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rostrum๑. ส่วนนำหน้า๒. จะงอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rostrumแท่นอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What's the, uh, Nord's roster looking like these days?แล้วเรื่องรายชื่อของนอร์ด มีจำนวนเท่าไหร่ตอนนี้ Pilot (2008)
That's hardly surprising considering the roster of reprobates that are the banks' deposit box customers.นั่นไม่แปลกใจเลยเมื่อดูจากรายชื่อพวกชั่ว ๆ ที่เป็นลูกค้าตู้ฝากของธนาคาร The Bank Job (2008)
I've been reviewing your roster from the northeast division, and apparently two of your top buyers don't have valid social security numbers.ผมเพิ่งตรวจบัญชีลูกค้าของคุณ จากสาขาตะวันออกเฉียงเหนือ ดูเหมือนว่า ลุกค้าชั้นยอดของคุณ 2 ราย Blow Out (2008)
And in NetCast, fledged by technical difficulties and dead spots the report could not be confirmed, however Kable, born John Tillman of Albany, New York and convicted of murder just 4 years ago, has been removed from Slayers rosters and upcoming events listings.อีกทั้ง การถ่ายทอดทางเนทที่มีทั้งการขัดข้อง Nและจุดบอดที่มองไม่เห็นมากมาย ทำให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าNเค้าเสียชีวิตไปหรือยัง อย่างไรก็ตาม เกบิ้ล หรือ จอห์น ทิลแมน Nจากอัลบานี นิวยอร์ค Gamer (2009)
There are plenty of fine agents on the roster.ตอนนี้มี จนท. เก่ง ๆ ดี ๆ หลายคน - แต่ฉันไม่ได้ต้องการพวกนั้น Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Structural specs, aerial maps, topography, company roster, the whole works.แผนผังโครงสร้าง แผนที่ทางอากาศ แผนที่ภูมิประเทศ การจัดกองกำลัง ทุกอย่ง ดี Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Someone paid our girls to be on Darby's roster today, wanted them to get busted.วันนี้มีใครบางคนจ่ายเงินให้กับเด็กของเรา ให้ทำงานให้กับดาร์บี้ ต้องการให้พวกเขาถูกจับกุม Fa Guan (2009)
He's not on the membership roster.ไม่มีชื่อของเขา เป็นสมาชิกอยู่ในบัญชีรายชื่อ Grey Matters (2009)
You got it. You'll approach the rostrum immediately prior to the signing ceremony, and take a seat here in position three, next to your mother.ได้เลย คุณจะไปอยู่ใกล้กับแท่นปราศัย Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
It's a 1 9th century play written by Edmund Rostand.มันเป็นบทละครศตวรรษที่ 19 โดยเอดมุนด์ รอสสแตน Cyrano Agency (2010)
Writer Lee only drink coffee from the coffee house rost.นักเขียนลีจะดื่มแต่กาแฟคั่วจากร้านนั้น Episode #1.7 (2010)
Sure, they may be good this year, but enjoy it now because with five free agents on the roster you won't see them back at another Super Bowl for a long time.แน่ล่ะ เป็นปีที่ดี แต่เพลินเข้าไว้ฮะ เพราะสปอนเซอร์ทั้งห้า.. ..คุณจะไม่เห็นเขา ไปอีกนานเลย Super Sunday (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชี[n.] (banchī) EN: list ; roll ; roster ; catalog   FR: liste [f] ; rôle [m]
บัญชีชื่อ [n. exp.] (banchī cheū) EN: list ; roll ; register ; roster ; party list   FR: liste [f] ; répertoire [m]
บัญชีรายชื่อ [n. exp.] (banchī rāicheū) EN: list ; name list ; roster ; rota ; roll   FR: liste [f] ; répertoire [m] ; rôle [m]
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman   FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.)
ฝ้า[adj.] (fā) EN: frosted   
อีตัว[n.] (ītūa) EN: female prostitute   FR: pute [f] (péj. - vulg.)
ไก่[n.] (kai) EN: prostitute   FR: prostituée [f]
ไ่ก่หลง[X] (kai long) EN: streetwalking prostitute ; streetwalker (vulg.)   FR: péripatéticienne [f] ; entraîneuse (vulg.) [f]
การค้าประเวณี[n.] (kān khāprawēnī) EN: prostitution   FR: prostitution [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROST    R AA1 S T
ROSTY    R AO1 S T IY0
ROSTEN    R AA1 S AH0 N
ROSTAD    R AA1 S T AH0 D
ROSTON    R AA1 S T AH0 N
ROSTOV    R AA1 S T AA0 V
ROSTER    R AA1 S T ER0
ROSTUCA    R AO2 S T UW1 K AH0
ROSTRUM    R AA1 S T R AH0 M
ROSTERS    R AA1 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roster    (n) (r o1 s t @ r)
rostra    (n) (r o1 s t r @)
Rostock    (n) (r o1 s t o k)
rosters    (n) (r o1 s t @ z)
rostrum    (n) (r o1 s t r @ m)
rostrums    (n) (r o1 s t r @ m z)
Rostenkowski    (n) (r o1 s t @ n k au1 s k ii)
Rostropovich    (n) (r o1 s t r @ p ou1 v i ch)
Rostov-Na-Donu    (n) -- (r o2 s t o f - n @ - d ou1 n uu)

German-Thai: Longdo Dictionary
größt-(adj) ใหญ่ที่สุด เช่น Da stehen drei Männer. Der größte ist mein Bruder. ตรงนั้นมีผู้ชายยืนอยู่สามคน คนที่สูงที่สุดคือพี่ชายของฉันเอง, See also: groß
größten, See also: größte
trösten(vt) |tröstete, hat getröstet, jmdn.| ปลอบใจ, ช่วยพูดปลอบบรรเทาความทุกข์ เข่น Sie tröstet einen sehr kranken Mensch.
frostig(adj) เย็นจัดเหมือนอยู่ในตู้แช่แข็ง, See also: S. eisig, kalt

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rost {m} (Eisen, auch [bot.]) | Rost ansetzenrust | to start to rust [Add to Longdo]
Rost {m}gridiron [Add to Longdo]
Rost {m}; Feuerrost {m}; Gitter {n}grate [Add to Longdo]
Rost {m}; Bratrost {m}; Grill {m}grill [Add to Longdo]
Rostbraten {m} [cook.]roast joint [Add to Longdo]
Rostschutzanstrich {m}antirust coating; primer [Add to Longdo]
Rostschutzfarbe {f}anti-rust paint; rust protection paint [Add to Longdo]
Rostschutzmittel {n}antirust agent [Add to Longdo]
Roststab {m}fire bar; grate bar [Add to Longdo]
Roststelle {f}patch of rust [Add to Longdo]
Rostumwandler {m}rust converter [Add to Longdo]
Rostigkeit {f}rustiness [Add to Longdo]
rostbeständig; rostfest {adj}rustproof [Add to Longdo]
rostbeständig {adj}corrosion-resistant [Add to Longdo]
rosten; verrosten | rostend; verrostend | gerostet; verrosted | rostet; verrostetto rust | rusting | rusted | rusts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
さぶる児[さぶるこ, saburuko] (n) (arch) (uk) (See 浮かれ女・うかれめ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
さぶる少女[さぶるおとめ, saburuotome] (n) (arch) (See さぶる児・さぶるこ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
ぱんぱん;パンパン[, panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII) [Add to Longdo]
むつ五郎;鯥五郎[むつごろう;ムツゴロウ, mutsugorou ; mutsugorou] (n) (uk) mudskipper (Boleophthalmus pectinirostris); goggle-eyed goby [Add to Longdo]
アウロノカラロストラートゥム[, auronokararosutora-toumu] (n) Aulonocara rostratum (species of peacock cichlid from Lake Malawi) [Add to Longdo]
アクロスティック[, akurosuteikku] (n) acrostic [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主席台[zhǔ xí tái, ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ ㄊㄞˊ, / ] rostrum; platform, #16,406 [Add to Longdo]
罗斯托克[Luó sī tuō kè, ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄊㄨㄛ ㄎㄜˋ, / ] Rostock, #102,586 [Add to Longdo]
罗斯托夫[Luó sī tuō fū, ㄌㄨㄛˊ ㄙ ㄊㄨㄛ ㄈㄨ, / ] Rostov, #148,939 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
静電プリンタ[せいでんぷりんた, seidenpurinta] electrostatic printer [Add to Longdo]
静電プロッタ[せいでんぷろった, seidenpurotta] electrostatic plotter [Add to Longdo]
静電印字装置[せいでんいんじそうち, seiden'injisouchi] electrostatic printer [Add to Longdo]
静電気プリンタ[せいでんきプリンタ, seidenki purinta] electrostatic printer [Add to Longdo]
静電気放電[せいでんきほうでん, seidenkihouden] Electrostatic Discharge [Add to Longdo]
静電記憶装置[せいでんきおくそうち, seidenkiokusouchi] electrostatic storage [Add to Longdo]
静電作図装置[せいでんさくずそうち, seidensakuzusouchi] electrostatic plotter [Add to Longdo]
静電容量[せいでんようりょう, seidenyouryou] capacitance, electrostatic capacity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roust \Roust\, n. [Cf. Icel. r["o]st an estuary.]
   A strong tide or current, especially in a narrow channel.
   [Written also {rost}, and {roost}.] --Jamieson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rost \Rost\, n.
   See {Roust}. [Scot.] --Jamieson.
   [1913 Webster]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 rost
   rust
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Rost [rɔst] (n) , s.(m )
   grate; gridiron; grill
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top