Search result for

ricke

(76 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ricke-, *ricke*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rickets[N] โรคกระดูกอ่อน
rickety[ADJ] จวนจะพัง, See also: ง่อนแง่น, จวนจะแตกหัก, Syn. ramshackle, shaky, unstable
rickety[ADJ] อ่อนแอ, See also: ขี้โรค, เปราะบาง, Syn. tottering, weak
rickety[ADJ] ซึ่งเป็นโรคกระดูกอ่อน, See also: ซึ่งมีลักษณะเป็นโรคกระดูกอ่อน
rickety[ADJ] เกี่ยวกับโรคกระดูกอ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rickets(ริค'คิทซฺ) n. โรคกระดูกอ่อนมักเป็นกับเด็กเนื่องจากการขาดแคลนวิตามิน-ดีและแคลเซียม
rickety(ริค'คิที) adj. ล้มได้ง่าย,โคลงเคลง,ง่อนแง่น,ขี้โรค,มีข้อต่อที่อ่อนแอ,โซเซ,ไม่มั่นคง,ไม่ปกติ,เกี่ยวกับโรคกระดูกอ่อน, See also: ricketiness n., Syn. infirm
cricket(คริค'คิท) n. จิ้งหรีด,กีฬาคริคเก็ต,การเล่นที่ยุติธรรม,ความประพฤติของสุภาพของสุภาพบุรุษ vi.
grief-stricken(กรีฟ'สทริคเคิน) adj. เสียใจ,สลดใจ,เศร้าโศก, Syn. heart-sick,desolate
heartstricken(ฮาร์ท'สทริคเคิน) adj. เศร้าโศก,เสียใจ,ช้ำใจ., Syn. heartstruck., Syn. appalled
mole cricketแมงกระชอน
panic-strickenadj. ตกใจกลัว
poverty-strickenadj. ยากจน,ขัดสนมาก, Syn. extremely poor
pricket(พริค'คิท) n. เหล็กแหลมปักเทียน,เชิงเทียนที่มีเหล็กแหลมดังกล่าว,กวางตัวผู้อายุ2ขวบ
stricken(สทริค'เคิน) adj. กริยาช่อง 2 ของ strike,ได้รับความเดือดร้อน,เป็นโรค,เสียใจ,ถูกตี,ถูกต่อย,ได้รับผลกระทบ,บาดเจ็บ, Syn. hurt,crippled,impaired

English-Thai: Nontri Dictionary
rickets(n) โรคกระดูกอ่อน
rickety(adj) ขี้โรค,เป็นโรคกระดูกอ่อน,ง่อนแง่น,โคลงเคลง
cricket(n) จิ้งหรีด,กีฬาชนิดหนึ่ง
PANIC-panic-stricken(adj) ตื่นตกใจ,ขวัญหนีดีฝ่อ,แตกตื่น,ตกใจกลัว
POVERTY-poverty-stricken(adj) ยากจน,เข็ญใจ,ขัดสน,อัตคัด,ยากไร้
stricken(vt) pp ของ strike
trickery(n) การโกง,การหลอกลวง,การมีเล่ห์เหลี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ricketsโรคกระดูกอ่อนในเด็ก [มีความหมายเหมือนกับ rachitis ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Somebody ricked the carใครบางคนคว่ำรถเธอ Fast & Furious (2009)
I ricked the carกูเป็นคนทำเองล่ะ Fast & Furious (2009)
Yeah, James Ricker... Ex-Green Beret, Special Ops.ใช่ เจมส์ ริคเกอร์ อดีตกรีนแบเรย์ ปฏิบัติการพิเศษ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Arlo, cross-reference Ricker's photo with State DMV database.อาร์โล ทำการตรวจสอบรูปถ่าย ของริคเกอร์ กับฐานข้อมูลกรมขนส่งทางบก Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
We find Ricker, we find Jack.ถ้าเราเจอริคเกอร์ เราก็เจอแจ็ค Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
What'd you find out about Ricker?คุณได้เรื่องอะไรริคเกอร์ เพิ่มเติมไหม? Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
DMV records show Ricker living in Suffolk County under the name Simon Strocker.กรมขนส่งทางบกมีข้อมูลของริคเกอร์ เขาอาศัยอยู่ที่ซัลฟอร์ค คันทรี่ ภายใต้ชื่อ ซิมมอน สโตรกเกอร์ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
They haven't yet. Do you have Ricker's file?แต่ยังไม่ได้ตัว คุณได้แฟ้มของริคเกอร์รึยัง? Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
It's James Ricker, ex-CIA Op.ที่ชื่อ เจมส์ ริคเกอร์ เคยเป็น CIA Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Besides, Ricker's a trained killer.อีกอย่าง,ริคเกอร์ฝึกมาเป็นนักฆ่า Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
In my dream, I'm lying on this rickety old bed, and it keeps banging against the wall.ในฝัน ฉันกำลังนอน อยู่บนเตียงเก่าๆ จวนจะพัง แล้วก็มีเสียงดังปังๆ ตรงผนังห้อง Polly Wants a Crack at Her (2010)
Proceed to the Rickenbacker causeway.มุ่งหน้าไปทางหลวงริคเคนแบคเกอร์ Fallen (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตานขโมย[N] malnutrition, See also: rickets with enlargement of the abdomen, Example: เด็กในชนบทมักเป็นโรคตานขโมย, Thai definition: ชื่อโรคพยาธิลำไส้อย่างหนึ่ง มักเป็นแก่เด็กอายุประมาณ 5 ขวบขึ้นไป มีลักษณะผอม ท้องป่อง ก้นปอด แต่กินอาหารได้มาก มีอาการปวดท้องและซึม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับจน[v.] (apjon) EN: be impoverished ; be poverty-stricken ; be poor   
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy   FR: indigent ; nécessiteux
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
จิ้งโก่ง[n. exp.] (jingkōng) EN: Short-tailed Cricket   
จิ้งหรีด [n.] (jingrīt) EN: cricket ; House Cricket   FR: criquet [m]
จิ้งหรีดดำ[n. exp.] (jingrīt dam) EN: Field Cricket   
จิ้งหรีดหัวโต[n. exp.] (jingrīt hūa tō) EN: Short-tailed Cricket   
จิ้งหรีดโก่ง[n. exp.] (jingrīt kōng) EN: Short-tailed Cricket   
จิ้งหรีดน้อย[n. exp.] (jingrīt nøi) EN: Ground Cricket   
จิโปม[n. exp.] (jipōm) EN: Short-tailed Cricket   

CMU English Pronouncing Dictionary
RICKE    R IH1 K
RICKEL    R IH1 K AH0 L
RICKEN    R IH1 K AH0 N
RICKEY    R IH1 K IY0
RICKER    R IH1 K ER0
RICKERT    R IH1 K ER0 T
RICKERS    R IH1 K ER0 Z
RICKETY    R IH1 K AH0 T IY0
RICKETT    R IH1 K AH0 T
RICKELS    R IH1 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ricked    (v) (r i1 k t)
rickets    (n) (r i1 k i t s)
rickety    (j) (r i1 k @ t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ricke {f}doe (of roe-deer) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still [Add to Longdo]
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception [Add to Longdo]
わやく[, wayaku] (n) (1) (arch) (See 枉惑) trickery; (2) fiasco; (3) disobedience [Add to Longdo]
ウィケット[, uiketto] (n) wicket (e.g. in cricket) [Add to Longdo]
ウィッケット[, uikketto] (n) wicket (cricket) [Add to Longdo]
クリケット[, kuriketto] (n) cricket (game); (P) [Add to Longdo]
クリケットクラブ[, kurikettokurabu] (n) cricket club [Add to Longdo]
スタンプ[, sutanpu] (n) (1) (See シャチハタ) stamp; (2) stump (e.g. in cricket); (P) [Add to Longdo]
バット[, batto] (n) (1) bat (in baseball, cricket, etc.); (2) (obsc) (See 蝙蝠) bat (animal); (3) tray (from fre [Add to Longdo]
リケッチア[, rikecchia] (n) rickettsia [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōu, ㄍㄡ, ] rickets; also pr. kou4 [Add to Longdo]
[kòu, ㄎㄡˋ, ] rickets; also pr. gou1 [Add to Longdo]
普氏立克次体[pǔ shì lì kè cì tǐ, ㄆㄨˇ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ ㄘˋ ㄊㄧˇ, / ] Rickettsia prowazekii [Add to Longdo]
[gān, ㄍㄢ, ] rickets [Add to Longdo]
立克次体[lì kè cì tǐ, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ ㄘˋ ㄊㄧˇ, / ] Rickettsia (genus of intracellular parasitic bacteria) [Add to Longdo]
立氏立克次体[lì shì lì kè cì tǐ, ㄌㄧˋ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ ㄘˋ ㄊㄧˇ, / ] Rickettsia rickettsii [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top