หรือคุณหมายถึง reü?
Search result for

reue

(15 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reue-, *reue*
Possible hiragana form: れうえ
German-Thai: Longdo Dictionary
sich freuen auf etw.(vi) |freute sich auf etw., hat sich auf etw. gefreut| ดีใจ (เกี่ยวกับเรื่องที่ยังไม่เกิด)
sich freuen über etw.(vi) |freute sich über etw., hat sich über etw. gefreut| ดีใจ (เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reue {f} | Reue empfindenrepentance | to feel repentant [Add to Longdo]
Reue {f}remorse [Add to Longdo]
Reue {f}penitence [Add to Longdo]
Reue {f}; Zerknirschung {f}contrition [Add to Longdo]
reuelosunrepentant [Add to Longdo]
reuelos; unbußfertig {adj} | reueloser | am reuelosestenimpenitent | more impenitent | most impenitent [Add to Longdo]
reuevoll; reuig {adj}repentant [Add to Longdo]
reuevoll; reuig; bußfertig {adj} | reuevoller | am reuevollstenpenitent | more penitent | most penitent [Add to Longdo]
reuevollcontrite [Add to Longdo]
reuevoll {adj}conscience-stricken [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テレウェイシリウス[, tereueishiriusu] (n) {comp} Teleway Sirius [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テレウェイシリウス[てれうえいしりうす, tereueishiriusu] Teleway Sirius [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Reue [rɔiə] (n) , s.(f )
     contrition; penance; penitence; remorse; repentance
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top